Vraag dubbele nationaliteit; de fouten van het CDA enz.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
2 jaren 11 maanden geleden #49659 door gnor
nl.wikipedia.org/wiki/Staatloosheid
aanvulling m.b.t. de fouten van Lubbers c.s. (tuut,tuut, tuut en de groeten van Ruud-Jaap Aap)

De Verenigde Naties besloten in verband met de onwenselijkheid van staatloze niet-vluchtelingen in 1954 het Verdrag betreffende de status van staatlozen op te stellen. De definitie van een staatloos persoon volgens dit Verdrag is: een persoon die door geen enkele staat, krachtens diens wetgeving, als onderdaan wordt beschouwd.

De staatloze bestaat als het ware juridisch niet.
Wie geen nationaliteit heeft wordt door geen enkele overheid erkend.
Dit houdt onder andere in dat men geen paspoort of andere documenten krijgt waardoor men niet (internationaal) kan reizen. In principe betekent dit dat men ook niet in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning en dus door iedere overheid het land kan worden uitgezet. Men kan geen registergoederen verkrijgen en geen erfgenaam zijn.

Verder heeft men geen recht op sociale voorzieningen en kan men zich niet registreren in het bevolkingsregister. Hierdoor zullen ook de (witte) betaalde banen in principe niet meer tot de mogelijkheden behoren en kan men zich niet verzekeren. Men is kortom vogelvrij en beroofd van iedere mogelijkheid een bestaan op te bouwen.

In 1961 werd de Conventie voor het Verminderen van Stateloosheid van kracht. Nederland en zestien andere staten hebben dit verdrag geratificeerd.
In artikel 11 van deze Conventie wordt gesteld dat vluchtelingenorganisatie UNHCR een instantie moet oprichten die statelozen helpt bij het bewijzen van hun stateloosheid, een instantie die overigens nooit is opgericht. Beide verdragen bepalen dat staatlozen opgevangen dienen te worden.

In 2016 telde Nederland volgens de opgave van het ministerie van Justitie 5000 staatloze personen.

Na de politionele acties en de erkenning van de onafhankelijkheid van Indonesië in 1949 kreeg Nederland te maken met een grote groep Molukkers die staatloos waren. Doordat zij in het KNIL gediend hadden aan de zijde van de Nederlanders, konden zij niet in Indonesië blijven. In Nederland echter wilden zij de Nederlandse nationaliteit niet aannemen, omdat zij wilden vasthouden aan een terugkeer naar de onafhankelijke Republiek der Zuid-Molukken.
In 1976 werd door middel van een speciale wet (Wet betreffende de positie van Molukkers) geregeld dat de Molukkers recht hadden op een Nederlands paspoort, maar zij hun staatloosheid niet hoefden op te geven.

<Dit was, maar met een geheel andere uitwerking (behoudens een paar gijzelingen) de voorbode van het dubbele paspoort>

Conclusie :
Bezie je de gehele materie rond staatloosheid dan gaat het voornamelijk om het verkrijgen van rechten.
Het staatloos zijn op zich behoeft geen probleem te zijn want je bent nu eenmaal geboren als mens.

Het lijkt daarnaast aan de vorm van de dag te liggen of en zo ja, er wetgeving wordt gemaakt om een (al dan niet tijdelijk) probleem te tackelen.
De goeden weten zo hun plaatsje in de hemel te verdienen.

V.w.b. de massa aan mensen in Nederland met een dubbel paspoort is er dus geen enkel probleem als 1 van de 2 paspoorten ongeldig wordt verklaard (bij voorkeur het Nederlands paspoort).
Men wordt niet staatloos en men heeft nog (voldoende) rechten; maar zeker ook plichten naar de voedende staat t.w. Nederland.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
2 jaren 11 maanden geleden #49643 door gnor
www.elsevierweekblad.nl/opinie/blog/2017...en-oneerlijk-525315/

Demissionair premier Mark Rutte (VVD) wil dat Nederlanders die een andere nationaliteit aannemen hun Nederlanderschap verliezen. Gezien de vele bezwaren tegen een dubbele nationaliteit is dit logisch en een bevestiging van al decennia staand beleid, schrijft Jelte Wiersma.

Om deze ongelijke situatie te begrijpen, moeten we terug naar de jaren tachtig en begin jaren negentig. Vreemdelingen in Nederland, zoals Turken en Marokkanen, kregen lange tijd niet de Nederlandse nationaliteit.
Dit gezien het Verdrag van Straatsburg, de Nederlandse wet en de gedachte dat zij immers terug zouden gaan. Maar zij gingen niet.

<Zo verklaar je ook waarom stilstand achteruitgang is>

Mohamed Rabbae, destijds directeur van het Nederlands Centrum Buitenlanders, wist na een jarenlange lobby toenmalig premier Ruud Lubbers (CDA) in 1991 ervan te overtuigen om immigranten naast een verblijfs- en werkvergunning óók de Nederlandse nationaliteit te gunnen, naast behoud van de nationaliteit van het land van herkomst. Dat zou goed zijn voor de integratie.
Er kwamen zo veel uitzonderingen op de basisregel, dat het toestaan van de dubbele nationaliteit voor immigranten in feite de regel was geworden. (geldt sedert 1997)

Sindsdien hebben minimaal 1,3 miljoen mensen de Nederlandse nationaliteit gekregen naast een andere nationaliteit. Een kwart is ook Turk en een kwart is ook Marokkaan. Sinds 2014 houdt de overheid de dubbele nationaliteit niet meer bij na een besluit van het kabinet-Rutte II. Daarmee doet Nederland alsof de andere nationaliteit niet van belang is. Dat is het wel.

Maar dankzij Lubbers en niet betwist door Rutte accepteert de regering wél dat vijfde colonnes van Nederlanders met dubbele nationaliteiten én dubbele loyaliteiten. Want de landen waarvan Nederlanders ook de nationaliteit hebben, zien hun onderdanen hier als hun staatsburgers.

Geheime diensten vinden de dubbele nationaliteit wel degelijk een probleem. Zelfs burgers met alleen de Nederlandse nationaliteit maar met bijvoorbeeld een Russische partner komen niet in aanmerking voor een vertrouwensfunctie. Zeker inzake staatsveiligheid mag er geen twijfel zijn over de loyaliteit.
Vreemd genoeg kan iemand met een dubbele nationaliteit wel de belangrijkste vertrouwensfuncties van allemaal bekleden: die van staatssecretaris, minister en minister-president.

<Dit laatste impliceert bijv. dat Kuzu van Denk (die buiten de cie Stiekem wordt gehouden) als lid van de regering toch die informatie uit de commissie Stiekem krijgt/kan krijgen.>

CDA-voorman Sybrand Buma pleitte in de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart voor het terugdraaien van het besluit van zijn partijgenoot Lubbers. Dat zou twee problemen oplossen: de binnenlandse vijfde colonne wordt ontmanteld én Nederlanders in het buitenland die een andere nationaliteit wensen kunnen dan niet meer mopperen over discriminatie als zij het Nederlanderschap verliezen.

<Maar het CDA kennende is men dat nu al weer vergeten.
Men laat Rutte zijn gang gaan enkel omdat de zittende politiek meer geeft om (tijdelijk) goedbetaalde baantjes gevolgd door een burgemeesterschap o.i.d. De burger, die went er maar aan.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, [Guzzi], dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Moderators: dirko