Vraag Geen Marrakesh. Geen Zelfmoordpact. Grenzen Dicht !

Meer
3 jaren 8 maanden geleden #53592 door katertje
Als het Marrakesh Pact juridisch niet bindend is, geen extra rechten geeft aan gelukzoekers, waarom dramt het kabinet dan zo door om het toch te tekenen?

Omdat we belazerd worden ...omdat we er in geluisd worden en straks geen kant meer op kunnen BOOS !
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 8 maanden geleden - 3 jaren 8 maanden geleden #53590 door katertje
Géén politici naar Marrakech, géén migratiepact; Coen de Jong en Syp Wynia

Syp Wynia, journalist van het weekblad Elsevier, heeft het ontstaan van het migratiepact tot op de bodem uitgezocht. En wat blijkt: tot voor kort wist de Tweede Kamer van niets en de Nederlandse regering kan niet nog steeds niet uitleggen wat de gevolgen zijn van het ondertekenen van het migratiepact.

Voor Café Weltschmerz beschrijft Syp Wynia dat het migratiepact betekent dat Nederland de controle over migratie verder kwijtraakt, dat het Nederland heel veel gaat kosten en dat het Nederlandse parlement dat - tot nu toe - prima vindt. En het niet-bindende karakter van het pact? Als het aan Nederlandse rechters en internationale organisaties ligt zit Nederland binnen de kortste keren vast aan alle bepalingen in het migratiepact.> G-sus, begrijpen we wel wat dit Pact betekent? Het is letterlijk het einde van de beschaving van Nederland...van West-Europa. !!!
Het wordt onze gewelddadige, ondergang.
Laast bewerkt: 3 jaren 8 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 8 maanden geleden - 3 jaren 8 maanden geleden #53584 door katertje
Professor arbeidsrecht Marc De Vos: "Als je het migratiepact ondertekent, zet je een deur open"
Als België het VN-migratiepact ondertekent, zal dat niet zonder gevolgen blijven. Daarvoor waarschuwt professor arbeidsrecht Marc De Vos. Door dit pact te ondertekenen doet België volgens de professor eigenlijk afstand van de controle over zijn grondgebied en laten we weten dat wereldwijde immigratie wenselijk is. “We moeten geen rad voor onze ogen draaien en beseffen wat we doen. Daarom zeg ik: bezint eer ge begint.”

Met zijn column “VN-migratiepact is geen vodje papier” waarschuwt professor Marc De Vos er in Trends voor dat het ondertekenen van het VN-migratiepact niet vrijblijvend is. “We moeten onszelf geen illusies wijsmaken door te zeggen dat het pact niet bindend is."

"Het bulkt internationaal van teksten die geen formele juridische waarde hebben, maar die wel een heel belangrijke waarde hebben. En dit is er zo een: als het migratiepact ondertekend wordt, zal het een leven beginnen te leiden”, legt de professor uit in “De ochtend” op Radio 1.
De Vos is decaan aan de Macquarie University in Sydney, in Australië, lid van de denktank Itinera en net als regeringspartij N-VA erg kritisch over het VN-migratiepact. De professor vreest niet meteen voor concrete gevolgen, maar zegt wel dat de ondertekening op lange termijn implicaties heeft.

Dit migratiepact beoogt dat we ons inschrijven in een internationale agenda van wenselijke, georganiseerde migratie.

VN-migratiepact
Wat staat er in het migratiepact en waarom keurt de regering het nog niet goed?

Volgens De Vos zet het pact de wereldwijde visie op migratie op zijn kop. “Het is een pact dat wereldwijd - ik citeer - de migratie veilig, ordelijk en regulier wil maken. We gaan dus georganiseerd de toegang tot het grondgebied garanderen.

Dat is de VN-agenda en dat is lang geen neutrale agenda. Het is een heel belangrijke symbolische keuze die we maken.”
Dit is een hele ommekeer omdat we nu leven in een wereld die sinds de 19e eeuw bestaat uit “soevereine, autonome landen die de controle hebben over hun grondgebied". "Dit migratiepact beoogt dat we daar eigenlijk impliciet afstand van nemen en ons inschrijven in een internationale agenda van wenselijke, georganiseerde migratie."

En dat zal volgens De Vos een aantal gevolgen hebben: migratie zal gefaciliteerd worden, illegalen zullen minder opgesloten worden, migranten zullen sneller toegang krijgen tot lokale diensten... “Dat zijn al die beginselen die opgesomd staan in dat pact.”

België, migratieland
Door het migratiepact zullen er volgens De Vos zones ontstaan zijn die migranten zullen verlaten en zones waar migranten zullen toekomen. “En wij behoren tot die laatste zones. Dat staat er niet letterlijk in, maar dat is wel de implicatie.”

Als u mijn persoonlijke mening vraagt, zou ik dit pact niet ondertekenen.
De Vos merkt op dat België niet alleen wereldwijd een immigratieland is, maar ook binnen Europa, dat op zich al worstelt met migratie. “Als u mijn persoonlijke mening vraagt - maar wie ben ik? - zou ik dit pact niet ondertekenen. Ik vind dat de risico’s veel te groot zijn en dat we binnen Europa al genoeg problemen hebben om iets te doen aan de migratiestromen die een feit zijn.”
“Ook daarover moeten we ons geen illusies maken: de realiteit is dat heel Europa een migratiezone is geworden. En wij hebben de grootste moeite om daar een succes van te maken. Dus ik vind dat een zeer belangrijke prioriteit en daar hebben we absoluut geen VN-migratiepact voor nodig, maar eigenlijk een EU-pact.”

Australië, ook migratieland
De Verenigde Staten en Australië zullen het pact niet ondertekenen. De Vos zit nu in Australië, is daar ook een politieke discussie over het pact geweest? “Absoluut niet”, stelt de professor vast.

“Australië is bij uitstek een migratieland. Maar het is een land dat volledig autonoom beslist hoe het zijn migratie organiseert.”
“En dat is natuurlijk de sleutel: er is geen enkel land ter wereld dat vandaag een succesvol migratieland is, zonder dat het controle heeft over migratiestromen. Dat wil zeggen: wanneer, hoeveel, van welke landen en onder welke voorwaarden. Als je daar afstand van wil doen en er een wereldwijd georganiseerd verhaal van wil maken, begin je aan iets waarvan je niet weet waar het naartoe zal gaan”, stelt De Vos


“Dus ik zeg niet dat wat ik nu beschrijf, morgen werkelijkheid zal zijn. Ik zeg alleen maar dat je een deur open zet en dat er een marsrichting wordt gekozen. Dus, naar de toekomst toe, als dit pact iets zal betekenen, weten we in welke richting het iets zal betekenen. Dat is wat voorligt”, besluit de professor.
Beluister het gesprek met Marc De Vos uit "De ochtend" op Radio 1:

Andere proffen
Marc De Vos is lang niet de eerste professor die zijn licht laat schijnen over het VN-migratiepact. Socioloog Mark Elchardus (VUB) bond twee weken geleden de kat de bel aan door in een opiniestuk in De Morgen het migratiepact "een schabouwelijke tekst" en "een stukje volksverlakkerij te noemen.
Net als De Vos beschouwt Elchardus de tekst als richtinggevend voor beleid. Volgens de socioloog staat het pact een effectieve aanpak van illegale migratie in de weg.
De kritiek van Elchardus op het pact schoot in het verkeerde keelgat bij UGent-rector Rik Van De Walle. Hij oordeelt in een opiniestuk dat het pact juridisch niet bindend is omdat dit in de tekst zelf vermeld staat en pareert artikel per artikel de kritiek die Elchardus heeft op het pact.

www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/11/29/marc-de-...ekent-zet-je-een-de/

> Vandaag ging het er weer pittig aan toe tijdens het Belgische vragenuurtje. Het komt er op neer dat de grootste partij NVA de regering laat vallen als dat pact getekend wordt op 10 dec.
Politiek is geven en nemen en de NVA heeft al vaak gegeven, anders was het immigratie beleid veel strenger geweest, maar dit pact gaat te ver en nu willen ze ook iets krijgen en dat is een 'nee' van de coalitiepartijen. Doen die dat niet is het einde verhaal.
Laast bewerkt: 3 jaren 8 maanden geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 8 maanden geleden #53583 door katertje
Hebt u de laatste smoes van het kabinet om het Marrakesh Pact toch vooral maar te kunnen ondertekenen al gehoord?

'Pact zou nodig zijn om Afrikaanse landen illegalen te laten terugnemen' -

Gelooft de NL regering dit echt zelf?

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 8 maanden geleden #53579 door katertje
De Verenigde Nazis doen hun bijnaam alle eer aan.

Al wie de tekst van dit zogenaamd “verdrag” gelezen heeft weet dat de enige bedoeling ervan is de genocide op de eigen bevolking van niet islamitische naties mogelijk te maken en voor te bereiden.

Alle partijen die voor de goedkeuring ervan zijn én al hun leiders zijn verraders van hun eigen partij- en volksgenoten, en bovendien van hun eigen nageslacht.

De tekst die premier Rutte wil dat Staats Harbers gaat ratificeren in Marrakesh is een misdadige tekst opgesteld door mohammedaanse misdadigers die alleen maar kan goedgekeurd worden door andere misdadigers. Zo eenvoudig is het.

Hebt u er eigenlijk weleens bij stilgestaan dat islamitische landen dit Pact NOOIT zullen uitvoeren? De sharia verbiedt islamieten wereldse wetten te aanvaarden c.q. na te leven.
Allah heeft een brede rug, daar kan je veel aan ophangen

Naast de Verenigde Staten, Australië en een toenemend aantal Europese landen, w.o. vandaag Italië en Slowakije, gaan ook Rusland en China deze misdadige tekst niet ondertekenen. Maar over de weigering van de laatstgenoemde wereldmachten hoor je niets in de leugenmedia en lees je niets in de leugenpers.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 8 maanden geleden - 3 jaren 8 maanden geleden #53578 door katertje
Duitse website Philosophia Perennis:

Merkels Pakt wird zum Spaltpilz für Europa: auch Slowakei steigt aus
Laast bewerkt: 3 jaren 8 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 8 maanden geleden #53570 door katertje
De Italiaanse premier Conte laat weten dat Italië definitief niet het Marrakesh Pact zal ratificeren

: we gaan niet naar #Marrakesh #mondiaalmigratiepact

www.governo.it/articolo/global-migration...esidente-conte/10446

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 8 maanden geleden - 3 jaren 8 maanden geleden #53569 door katertje
Vluchtelingen welkom....Bijlagen:
Laast bewerkt: 3 jaren 8 maanden geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 8 maanden geleden - 3 jaren 8 maanden geleden #53558 door katertjeMinder bekende achtergronden van het Zelfmoordverdrag....

Wat hebben het WEF (Wereld Economisch Forum) en de IOE (Internationale Arbeidgeversorganisatie) ermee te maken?
Er komen steeds meer achtergronden van het VN Immigratiepact aan het licht, die duidelijk maken dat hierbij bewust en doelgericht de bevolking buiten spel gelaten wordt om het “pact” over hun hoofden heen te kunnen uitvoeren.

Bijvoorbeeld dat zowel het WEF als de IOE vanaf het begin de krijtlijnen mee bepaald hebben. Zo heeft het WEF al in 2013 (!) een rapport geschreven over het thema migratie vanuit een economisch standpunt. De titel is dermate duidelijk dat een verdere uitleg eigenlijk overbodig is: “Business Case for Migration”.
www.konjunktion.info/wp-content/uploads/...Case_Report_2013.pdf

En recent: It’s time to restate the business case for migration
www.weforum.org/agenda/2017/01/its-time-...-case-for-migration/

Ook de IOE zet zich voor een vrije “mobiliteit” van arbeidskrachten in en gebruikt daarbij eufemistisch het begrip “Labour Migration” (arbeidsmigratie):
Hun standpunt in telegramstijl: Het IOE werkt aan een aantal initiatieven dat geleide arbeidsmobiliteit moet verbeteren. Bedrijven zijn belangrijke en frequente gebruikers van nationale migratiesystemen. Hun ervaring kan overheden en internationale bedrijven helpen om migratie te bevorderen. Ergo: de deelname van de privé sector in het publiek-private domein is broodnodig bij vlot geregelde migratiesystemen.

M.a.w. de vier “flows”, de vier stromingen der globalisering, zoals beschreven door Thomas P.M. Barnett, die stelt dat een duurzame vrede slechts door globalisering kan bereikt worden mits onderstaande vier voorwaarden.
Thomas P.M. Barnett is een Amerikaanse millitaire geostrateeg, die met zijn geopolitieke theorie van de “Functioning Core” (de landen die de globalisering omarmd hebben, die bijgevolg een stabiele regering en welvaart kunnen optekenen) en zijn “Non-Integrating Gap” (de landen die afwijzend staan t.o.v. de globalisering, waar er anarchie, armoede heerst en dictators het hoge woord voeren) sinds 2003 als rijzende ster aan het firmament der geostrategen geldt. En hij gaat behoorlijk ver. Ook tegenover de bevolking van de Verenigde Staten. .( Bekijk de beangstigende video onderaan)

De sleutel van Barnetts ideeën bestaat in hoofdzaak uit de rol van de VS die “veiligheid” exporteren opdat de “non-integrating gap”-landen het licht zien, zich integreren in het VS-Walhalla. Ook als dit oorlog betekent om hen de overtuigen – nood breekt wet – dat hun heil bij de VS ligt.

1. een ongehinderde toestroom van immigranten die noch door een volk, een regering of een instelling mag gehinderd worden.

2. een ongehinderde bevoorrading van grondstoffen (olie, gas, en in het verlengde… arbeidskrachten). Barnett is de mening toegedaan dat grondstoffen zich niet in de handen van staten of volkeren mogen bevinden maar wel geprivatiseerd en geïnternationaliseerd… waarmee hij eigenlijk de VSA bedoelt. Wie dit verhindert of probeert tegen te werken wordt automatisch tot vijand verklaard.

3. een ongehinderde toestroom van kredieten en investeringen naar binnen, naar staten en mensen, de klassieke schulden- en renteval. En tevens een ongehinderde stroom van winsten naar buiten (in hoofdzaak naar de VSA en enkele goedkeurde personen, resp. groepen). Barnett ziet vanzelfsprekend de US dollar als elementair bestanddeel van deze kredietomloop en eist dat grondstoffen e.d. uitsluitend in US dollar verhandeld worden, waarbij betroffen staten elke stuurmechanisme uit handen genomen moeten worden opdat de winsten richting VSA zouden kunnen vloeien.

4. een ongehinderde stroom VS veiligheidstechniek en dito krachten op de regionale markten ((export of US–security services to regional markets), wat erop neerkomt dat geen staat, geen regering, militaire tussenkomsten der VS mag verhinderen, veroordelen of zich ertegen verzetten: Full Spectrum Dominance.En we verwijzen hierbij nog eens naar Angela Merkel die tijdens haar pleidooi voor het Zelfmoordverdrag de zegeningen van de globalisering uitdrukkelijk in de verf zette om de criticasters te overtuigen, resp. de mond te snoeren.

Duidelijk toch: we moeten onze soevereiniteit opgeven.

Merkel wil dat ze onze soevereiniteit opgeven. Wat drijft haar? Of beter: wie betaalt haar? Welk postje wacht haar na het kanselierschap?
Is het toeval dat Soros het weekend naar Brussel kwam voor een onderonsje met de grote voorstander van een zo groot mogelijke rassenmengeling, Frans Timmermans? Waarbij men zich ook de vraag kan stellen aan welke lokkertjes hij toegegeven heeft. (…)
Komt Soros met een dikke portefeuille om de twijfelende landen omtrent het Zelfmoordverdrag met financieel-aantrekkelijke argumenten te overtuigen het alsnog goed te keuren? Of – als dat niet lukt – met welke chantagemiddelen? Hij heeft tenslotte bij herhaling beloofd “nationalisme” te zullen bestrijden. (…)
Met een Merkeliaans-typische drogredenering, zijn wij volgens Merkel niet meer “het volk”. Het volk dat zijn de mensen die in het land leven, gewenst of ongewenst, legaal of illegaal, brave belastingbetalers of criminelen, resp. terroristen. “Globalisme is het doel. Samen met de VN en de EU. Compromissen sluiten is de nieuwe bijbel koran. Want pas dan kunnen onze eigen belangen het beste gediend worden.”
Naties hebben niets meer te zeggen. De VN en EU hebben onze zaakjes overgenomen.
Tijdens een Saar- CDU-partijdag toonde ze zich bezorgd om het toenemende nationalisme met de verwijzing naar de erfzonde “Hebben we dan niets geleerd uit het verleden?”.


ik heb dit van Golfbrekers.be
Bijlagen:
Laast bewerkt: 3 jaren 8 maanden geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 8 maanden geleden - 3 jaren 8 maanden geleden #53540 door katertje
Terugkijken. De 100 vragen van Thierry Baudet omtrent het Marrakesh VN-Migratiepact.... tot grote ergernis van Kamerleden

Thierry Baudet....

Laast bewerkt: 3 jaren 8 maanden geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 8 maanden geleden #53535 door katertje
De landen die de verklaring niet willen ondertekenen noemen een aantal bezwaren.

- De regering van Australië is van mening dat het document geen duidelijk onderscheid maakt tussen legale en illegale migratie en noemt dit problematisch met betrekking tot het aanbieden van sociale voorzieningen.

- Polen wil de verklaring niet ondertekenen, omdat de regering van mening is dat de verklaring onvoldoende garantie geeft dat landen in de toekomst zelf kunnen blijven beslissen welke migranten ze wel of niet toelaten. Ook vindt de Poolse regering dat de tekst van het migratiepact onvoldoende onderscheid maakt tussen legale en illegale migratie.

- Zwitserland was in oktober nog van plan het migratiepact te tekenen, maar zegt nu af voor de bijeenkomst in Marrakesh in december. De regering staat nog wel achter de inhoud van de verklaring, maar wil deze eerst eerst voorleggen aan het parlement.

- De regering van Estland zal de verklaring van Marrakesh niet ondertekenen, omdat er geen consensus over bestaat binnen de regeringscoalitie. Vorige week heeft de regering geprobeerd tot overeenstemming te komen, maar dat is niet gelukt. De sociaaldemocraten steunen het migratiepact, terwijl de conservatieven het document niet willen tekenen.

- Deze week besloot ook Israël de verklaring niet te ondertekenen. President Benjamin Netanyahu heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken opdracht gegeven om geen handtekening te zetten onder het document, omdat het land volgens de president volledige autonomie wil houden over de manier waarop ze haar grenzen bewaakt tegen illegale migranten.

- Oostenrijk zal de verklaring niet ondertekenen, omdat de regering zich niet kan vinden in verschillende onderdelen van de tekst. Een van de punten die kanselier Sebastian Kurz noemde is dat het migratiepact onvoldoende onderscheid maakt tussen mensen die vluchten uit conflictgebieden en economische vluchtelingen.

- Tsjechië wil de verklaring van Marrakesh niet ondertekenen omdat het document geen duidelijk onderscheid maakt tussen legale en illegale migratie. Volgens premier Andrej Babis is het onduidelijk hoe de verklaring geïnterpreteerd moet worden, waardoor het risico bestaat dat er misbruik van wordt gemaakt.

- Bulgarije besloot vorige week het migratiepact niet te ondertekenen. De grootste partij in de centrumrechtse regering is van mening dat het document de soevereiniteit en de nationale belangen van Bulgarije ondermijnt. Bulgarije bespoedigt nu zijn maatregelen om zichzelf te beschermen, aangezien zij de dagelijkse invasie van duizenden illegale immigranten vanaf de poort van Evros waarnemen, schrijft Voice of Europa. Tsvetan Tsvetanov, vice-voorzitter van de regerende GERB-partij, zei na een bijeenkomst van de leiders van de regerende partijcoalitie: De Bulgaarse regering zal zich niet aansluiten bij het Global Compact on Immigration van de Verenigde Naties.
De Bulgaren hebben namelijk al honderden jaren onder het Turkse juk moeten leven en dat zijn de Bulgaren niet vergeten, met het gevolg dat zij zeer wantrouwig staan tegenover vreemde volkeren.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 8 maanden geleden - 3 jaren 8 maanden geleden #53523 door katertje
Globaal pact voor migratie
Zwart op wit : er is geen weg terug!Niet voor niets dat men het Globaal pact voor Migratie zo stil mogelijk heeft gehouden...De regering dacht er met een "hamerstuk" vanaf te komen....In de fuik en er niet meer uit.
Ik verzin dit niet. ..,Op 13 juli 2018 zijn meer dan 190 landen het eens geworden, om op 10 en 11 december 2018 in Marakesch het “globale pact voor migratie” van de VN te ratificeren (=ondertekenen, in werking stellen).

Dat deze overeenkomst uitgerekend in het weekend van de finale van het wereldkampioenschap voetbal van dit jaar plaatsvond, was geen toeval.
Sla de geschiedenis er op na...rookgordijnen en afleidingsmanoeuvres als er belangrijke zaken bekrachtigd moeten worden...
(voorbeeld: De FED in Amerika, er doorheen gejast door private bankiers als een private bank op Kerstavond, toen nagenoeg iedereen naar huis was om Kerstmis te vieren.
Hier in Nederland: let eens op hoe vaak zeer belangrijke stukken op vrijdag laat in de middag naar de Kamer gestuurd worden...dat bedoel ik dus.)
Laast bewerkt: 3 jaren 8 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko