Vraag Pardon of bedoelt u pardon?

Meer
2 maanden 3 weken geleden - 2 maanden 3 weken geleden #53936 door katertje
Inbreng Geert Wilders 1e termijn over versoepeling Kinderpardon
Inbreng Geert Wilders 2e termijn debat over versoepeling van het kinderpardon

Laatst bewerkt: 2 maanden 3 weken geleden door katertje.
Meer
2 maanden 3 weken geleden - 2 maanden 3 weken geleden #53929 door katertje
Ik heb niet gekeken naar de toneelstukjes die de coalitiepartijen opvoerden over de verruiming van de pardonregeling. Het is als met de uitkomsten van door de overheid gelaste onderzoeken....de uitkomst staat vast. De coalitiepartijen (muv ChristenUnie) staan in de peilingen op grote verliezen, dus moesten ze iets verzinnen....

De vier regeringspartijen stellen stuk voor stuk met winst uit hun onderlinge strijd om het kinderpardon te zijn gekomen.
Elke coalitiepartij claimt dat de nieuwe pardonregeling een verbetering is, maar ze hebben ook pijnlijke concessies gedaan
Van regeren is geen sprake, het is kwartetten. Uitruilen. Geleerd van Wouter Bos bij de totstandkoming van Rutte-II

Grootste coalitiepartner VVD denkt dat de nieuwe afspraken beter zijn dan die in het regeerakkoord, voornaamste tegenpool ChristenUnie concludeert dankbaar dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn.
De coalitiepartijen bereikten gisteravond dus een akkoord over het kinderpardon. Voor de zogenoemde gewortelde kinderen, die eigenlijk het land al hadden moeten verlaten, komt er een nieuwe, ruimere beoordeling. In de praktijk betekent dat waarschijnlijk dat de meesten van hen mogen blijven.

In ruil daarvoor gaat een wens van de VVD in vervulling: het kinderpardon verdwijnt
De zogenoemde discretionaire bevoegdheid, die de staatssecretaris tot nu toe de mogelijkheid gaf tot een ander oordeel te komen in asielzaken, komt te liggen bij de directeur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Of een zaak “schrijnend” is zal voortaan al in de eerste procedure worden bepaald, om aan het begin van het traject duidelijkheid te scheppen. Voor de IND wordt extra geld vrijgemaakt, om de procedure te versnellen.

In het regeerakkoord was ook afgesproken om niet 500, maar 750 erkende vluchtelingen op te nemen via de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Dit was een douceurtje destijds voor de voorstanders van een ruimer pardon. Die afspraak wordt nu teruggedraaid naar de eerder genoemde 500.

D66 en ChristenUnie erkenden dat die concessie aan de VVD pijn doet. “Heel erg jammer dat we dit hebben ingeleverd”, zei D66’er Maarten Groothuizen. De zes- à zevenhonderd kinderen van asielzoekers die nu in Nederland mogen blijven, wogen voor ChristenUnie-collega Joël Voordewind zwaarder dan de 250 vluchtelingen. Wel “met pijn in het hart”.

Dat de verruiming van het kinderpardon te laat komt voor onlangs uitgezette gezinnen als de Armeense Grigoryans, bestempelt Groothuizen als “pech gehad”.

Wat houdt de discretionaire bevoegdheid precies in?
Telde de linkse oppositie plussen en minnen, de PVV had haar eindoordeel over het zwaarbevochten compromis dat de coalitie gisteren (dinsdag) bereikte al meteen klaar. Dat zou illegalen belonen en kansloze asielzoekers maar aanmoedigen ook naar Nederland te komen.
Doordat de coalitiepartijen elk met winst pronken, roken de linkse oppositiepartijen eens te meer blijvende onenigheid. Over de bevoegdheid van de staatssecretaris om schrijnende gevallen alsnog een verblijfsvergunning te geven, leken VVD, CDA, D66 en CU elkaar ook tegen te spreken. Om de verwarring compleet te maken wekte CDA’er Madeleine van Toorenburg de indruk dat een asielzoeker daarop ook in allerlaatste instantie nog een beroep kan blijven doen.
Later verduidelijkte ze dat die zogeheten discretionaire bevoegdheid wel degelijk wordt ingeperkt. Een asielzoeker kan straks alleen nog tijdens zijn eerste asielaanvraag om clementie vragen omdat de regels voor hem uitzonderlijk nadelig uitpakken.

> Miezerige koehandel
Er was toch met instemming van alle partijen een commissie ingesteld die onderzoek zou doen. Ook van de ChristenUnie. Waarom doorkruiste die opportunistische Voordewind dat beleid. Verkiezingen?
Volg de Twitter tijdlijn van Siewert van Lienden.. tpo.nl/2019/01/29/11-tweets-van-sywert-v...van-de-christenunie/

Waar heeft u naar zitten kijken? Naar een soort Hamas-constructie, waarbij "dappere strijders" zich achter kinderen barricaderen
Laatst bewerkt: 2 maanden 3 weken geleden door katertje.
Meer
3 maanden 3 dagen geleden #53874 door katertje
En het verkiezingstoneelstukje draait doorrrrr.


Kijk eens wij hebben onenigheid binnen de coalitie!!

Stem op CU want dan doen we wat voor de arme kindertjes.

Stem op D66 want die gaan ook wat doen voor de arme kindertjes

Stem op het CDA want het is waarschijnlijk dat die ook wat voor de arme kindertjes gaan doen in de verre toekomst.

Stem op de VVD want die doen echt iets aan de oneindige migrantestroom.

Stem op 1 van deze partijen en er verandert helemaal niets na de statenverkiezingen want er is er geen eentje bereid de regering erover te laten vallen. Niemand wil het regeerakkoord open breken.

Wel is het heel cynisch dat dit spelletje gespeeld wordt over de ruggen van kinderen en hun ouders.
Maar zo draait de politiek. Hou jezelf in de picture, geef de oppositie geen podium.
Natuurlijk kan het spelletje na de statenverkiezingen nog doorgespeeld worden en kunnen de kinderen als uitruil materiaal gebruikt worden mocht de coalitie ondanks haar ketelmuziek en toneelspelletjes geen meerderheid behalen in de eerste kamer.

Waar zouden ze het kinderpardon voor kunnen ruilen?
Pensioenwetgeving door de eerste kamer terwijl de vakbonden buiten spel staan? Doorwerken tot 70 jaar?
Nog verdere afbraak van arbeidsrechten?
Klimaatakkoord helemaal op jan met de pet afwentelen?
En welke zogenaamde oppositie partijen gaan ermee akkoord?

wordt vervolgd
Meer
3 maanden 3 dagen geleden #53873 door katertje
Ik heb u in de Keek op de Week mijn mening al gegeven over het kinderpardon en het tijdstip waarop dit urgent blijkt te worden... onderstaand samenvatting van Nu.nl

Terwijl CU en D66 maandagochtend nog pleitten voor het tijdelijk opschorten van de uitzetting van asielkinderen, herhaalde VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff na afloop van het coalitieoverleg niet te willen tornen aan het regeerakkoord. De coalitie staat na de klimaatrel van vorige week opnieuw onder spanning. Met dit keer als inzet de verruiming van het kinderpardon.
Afgelopen zaterdag maakte het CDA bekend zich aan te sluiten bij de wens van D66 en CU om het kinderpardon te versoepelen.
Daarmee is er een Kamermeerderheid voor aanpassing van de huidige regeling. De VVD voelt er niets voor en staat nu alleen in de coalitie.

De christendemocraten waren tot voor kort nog tegen versoepeling van het pardon, maar zijn nu tot andere inzichten gekomen.
Onder meer de kritiek op de lange duur van asielprocedures en waarschuwingen van deskundigen dat uitgeprocedeerde kinderen hersenschade oplopen van de stress die ze krijgen van de dreigende uitzetting, heeft de christelijke partij van mening doen veranderen.

Het kinderpardon in het kort
Na langlopende asielzaken als die van Lili en Howick is er opnieuw veel kritiek op het asielsysteem en het kinderpardon
Uit cijfers van de IND blijkt dat het grootste gedeelte van de aanvragen voor een kinderpardon wordt afgewezen
In 2016 kreeg slechts één kind een kinderpardon, terwijl er 120 aanvragen waren
Een van de grootste kritiekpunten is dat het gezin in kwestie vrijwillig moet meewerken aan het vertrek, wat ontmoedigend werkt
Het CDA en D66 doen daarom een aantal voorstellen, waaronder de aanpassing van het zogeheten meewerkcriterium. Dat houdt in dat alleen gezinnen die hebben meegewerkt aan hun uitzetting in aanmerking komen voor het kinderpardon. Deze regel wordt in de ogen van de partijen te strikt toegepast. Het is volgens het CDA en D66 mogelijk om er binnen de kaders van het regeerakkoord coulanter mee om te gaan.

D66 en ChristenUnie voerden de druk maandag alvast verder op. Zolang de coalitiepartijen het niet eens zijn over een eventuele versoepeling, moet het uitzetten van uitgeprocedeerde asielkinderen gestaakt worden, vinden de partijen. Dit geldt niet voor alle gezinnen die moeten vertrekken, maar voor de kinderen bij wie het meewerkcriterium te streng is toegepast.
Betrokkenen zeggen dat de standpunten van de verschillende partijen tijdens het coalitieoverleg nog eens helder op tafel zijn gelegd. Besluiten zijn er niet genomen, vooral omdat premier Mark Rutte op werkbezoek is naar Aruba, Bonaire en Curaçao. De gesprekken gaan deze week verder.

Klaas Dijkhoff herhaalde maandag daarom dat het regeerakkoord voor de VVD leidend blijft. Daarin staat dat het kinderpardon in zijn "huidige vorm" gehandhaafd blijft. Hij wijst erop dat een commissie op dit moment onderzoek doet naar het uitzettingsbeleid.
De partijen praten over het stoppen van het uitzetten van kinderen bij wie het meewerkcriterium te streng is toegepast, zolang de commissie het onderzoek nog niet heeft afgerond.
Coalitie al op scherp door onenigheid over klimaatbeleid

Met de kwestie rond het kinderpardon liggen de coalitiepartijen opnieuw met elkaar in de clinch. Vorige week haalde VVD'er Klaas Dijkhoff zich de woede op de hals van het CDA, D66 en CU door te dreigen met een kabinetsval als gevolg van het klimaatbeleid.
De coalitiepartners verweten de VVD'er "fabeltjes en goedkope, stoere taal". Er was onbegrip omdat Dijkhoff ten koste van de coalitie een 'politiek nummertje' probeerde te maken over klimaatbeleid, terwijl hij er zelf medeverantwoordelijk voor is.

Dat het CDA met het nieuwe asielstandpunt de VVD juist op dit moment voor het blok zet, staat volgens bronnen bij de christendemocraten los van de Dijkhoffs uithaal. Met de rechterlijke kritiek en waarschuwing van deskundigen is het CDA al langer bezig, wordt er gezegd.
Waarschijnlijk zal er deze week nog met VVD-staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) gedebatteerd worden over de verruiming van het kinderpardon.

GroenLinks-leider Jesse Klaver vindt dat de uitzettingen onmiddellijk gestopt moeten worden. "Je kunt niet op zaterdag hoop geven om op maandag te zeggen: 'ik krabbel terug, komende maanden moeten kinderen gewoon uitgezet kunnen worden'", twittert hij. "Kinderen mogen niet de dupe worden van crisis in de coalitie."
 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Ere Lid
 • Ere Lid
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
6 jaren 1 maand geleden #35679 door gnor
De VVD heeft verdere verruiming van het kinderpardon, zoals coalitiepartij PvdA wilde, weten te voorkomen. De PvdA is dinsdagavond akkoord gegaan met het aanvankelijke kinderpardon.(Elsevier.nl)
De PvdA pleitte ervoor om ook minderjarige vluchtelingen die door gemeenten zijn begeleid, onder het pardon te laten vallen. Die groep van enkele tientallen asielzoekers stonden niet onder toezicht van het Rijk en konden daarom geen beroep doen op het pardon.

> Dit laatste is dus tegen gehouden door de VVD. Dat is niets bijzonders en marginaal. Immers het week al af van wat primair was afgesproken in de kabinetsformatie. Die paar opeters meer maakt ook niet uit zou ik zo denken want ze zijn er al en worden door gemeenten onderhouden en dat stopt niet. Derhalve ontberen deze paar asielzoekers een formele status als gepardonneerde.

We kunnen dus concluderen dat er weer een pardon is ingevoerd en nog wel met terugwerkende kracht per 1-2-13. We kunnen dus nog wat secundaire instroom verwachten en daarnaast, u raadt het al, staat de motor al op volle aanzuigkracht om nog meer ama's binnen te halen. Hoofdstuk zielug is nog steeds niet uit.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Ere Lid
 • Ere Lid
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
6 jaren 1 maand geleden #35670 door gnor
We leven nu eenmaal in sorry- of pardonland dus gaan we voort met bouwen op onze fouten. Daarom het kinderpardon in stemming in de tweede kamer. Kinderpardon is een eufemistische benaming. Kwetsbare kinderen: dat is lekker politiek scoren. Het kinderpardon zal dus kunnen rekenen op een flinke meerderheid in het parlement. Dit allemaal (weer) geëntameerd door de PvdA. (O.a. Elsevier.nl)
Deze regeling biedt asielkinderen die zonder zicht op verblijfsvergunning minstens vijf jaar onder rijkstoezicht in Nederland waren én hun gezinsleden de mogelijkheid om een verblijfsvergunning te krijgen.

Na het 'generaal pardon' van 2007, dat bijna dertigduizend uitgeprocedeerde asielzoekers alsnog toegang gaf tot de verzorgingsstaat, is dit een tweede groot pardon. Wederom dus voor mensen die legaliteit missen.
Zogenoemde of zogenaamde (what's in a name) vluchtelingen met nepverhalen die eindeloos de procedures rekken, worden beloond omdat ze een kind hebben of omdat ze kind - zeggen te - zijn (alleenstaande minderjarige asielzoekers: ama's).

Kamerleden die instemmen met het kinderpardon, doen dat in de wetenschap dat:
a) zij in veel gevallen leugens en getraineer van de ouders belonen met een verblijfsvergunning voor kinderen én hun jokkende ouders;
b) zij de rechters schofferen die eerder op goede gronden de asielaanvragen van de ouders afwezen;
c) zij riskeren dat er na jaren van afname weer meer minderjarige nepvluchtelingen (ama's) naar Nederland zullen worden gestuurd die vaak als bruggehoofd fungeren voor de rest van de familie;
d) slechts eenderde van de toegelaten asielzoekers een betaalde baan vindt en dat asielzoekers dus in meerderheid afhankelijk worden van de bijstand.

Nederland dient volgens de EU te verzuipen te beginnen bij de Hedwigepolder en daarna volgen de steden en de rest van het land.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko
Meer
7 jaren 3 maanden geleden - 6 jaren 1 maand geleden #30536 door katertje
Zou het kunnen zijn dat het terugsturen van Mauro politiek een beetje gevoelig lag? Dat het onze handelsovereenkomsten met Angola weleens kunnen schaden.
Van 29 maart tot 1 april 2009 was de tot minister van Economische Zaken gebombardeerde Maria van der Hoeven(CDA) in Angola, om daar Nederlandse investeringsbelangen veilig te stellen
Ze voerde ook gesprekken met de Angolese minister van Olie, Boteho de Vascocelos.
Vascocelos is ook voorzitter van de OPEC !!
Tegelijk met de minister was een delegatie van Nederlandse bedrijven in het Afrikaanse land. Voor het sluiten van contracten op het gebied van energie, infrastructuur en scheepvaart.

Valt het kwartje...?

En weet u, het is zo slecht in Angola. Wist echt niet dat het ZO slecht was in Angola. Dat er daar totaal geen toekomstmogelijkheden zijn voor Mauro. !! zalwel..?
Zeker tienduizend Portugezen emigreren naar het olierijke Angola, aan het einde van dit jaar hebben zich er zo'n tienduizend gevestigd.

En ben nog niet klaar want Angola wil voormalig kolonisator Portugal uit de financiële crisis helpen.Dat heeft de Angolese president Jose Eduardo Dos Santos op donderdag 17 november 2011 verklaard tijdens een ontmoeting met de Portugese premier Pedro Passos Coelho.

Worden wij voor de gek gehouden of niet met het voorspiegelen door Dibi, Hans Spekman en die andere CDA-rattenvangers in de Tweede Kamer dat Mauro geen enkel toekomstperspectief zou hebben in Angola als hij zou worden teruggestuurd.

Ze besodemieteren de kluit waar je bij staat.
Laatst bewerkt: 6 jaren 1 maand geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: tukker, dirko
Meer
7 jaren 3 maanden geleden #30534 door katertje
In ons land zijn zo'n 370 alleenstaande minderjarige asielzoekers die dreigen te worden uitgezet.
Het kabinet heeft afgesproken dat zoveel mogelijk van hen worden teruggestuurd, maar dan moet er opvang in het land van herkomst zijn.
Daarom heeft de Nederlandse overheid al jaren geleden - om precies te zijn acht jaar geleden- in Angola en in Congo weeshuizen neergezet die bedoeld zijn voor opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers.
Naar blijkt zijn in de acht jaar tijd dat de huizen er staan er slechts twee teruggestuurde jongens binnen te zijn geweest en wel in het weeshuis in Angola. In Congo zijn nooit ama's uit Nederland aangekomen.
Toch wil het kabinet meer weeshuizen in het buitenland neerzetten, o.a. in Afghanistan
De volgende gebruiker (s) zei dank u: tukker, dirko
Meer
7 jaren 3 maanden geleden #30532 door katertje

gnor schreef : Nog maar kort geleden las ik, ik meen op Nu.nl, dat er in Angola 25 miljard en dat is geen kattenpis, zoek is. Dit is het land (voormalige Portugese kolonie) waar Mauro zijn roots heeft. Kan het zijn dat zijn eigen bijdrage in de opvangkosten zo hoog was?


Lees meer: www.nujij.nl/algemeen/vijfentwintig-milj....lynkx#ixzz1ha0iuKKk

25 Miljard euro zoek in olierijk Angola !!
Leuk om te vermelden dat Nederland afgelopen jaar voor 250 miljoen aan ontwikkelingshulp aan Angola heeft gedoneerd... financiering reiskosten van Mauro'tjes?
De volgende gebruiker (s) zei dank u: tukker, gnor
 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Ere Lid
 • Ere Lid
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
7 jaren 3 maanden geleden #30527 door gnor
Nog maar kort geleden las ik, ik meen op Nu.nl, dat er in Angola 25 miljard en dat is geen kattenpis, zoek is. Dit is het land (voormalige Portugese kolonie) waar Mauro zijn roots heeft. Kan het zijn dat zijn eigen bijdrage in de opvangkosten zo hoog was?

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: tukker, dirko
Meer
7 jaren 3 maanden geleden #30524 door katertje

dirko schreef : #stemvee #ruilvee

Getwitterd had ik er al over: Dibi, onze Kamerbrede Medelander wil Ruilvee als Stemvee om later tzt in te kunnen ruilen. Typisch dat Grote Pardonners wél de dictators zoals die gek in Zimbabwe steunen, maar daar niet aan de poort rammelen om het vluchten (of 'op de post doen van kinderen') te voorkomen door betere leefomstandigheden dáár te bedingen. Want waar zijn de vele, vele miljarden gebleven om iets van de grond te krijgen voor deze 'stakkerTs.."..??


-Heb gezocht naar een bijdrage - ik dacht van Janus Klabanus- over wat ontwikkelingshulp werkelijk inhoudt...zou moeten inhouden.(Heb het helaas niet kunnen terugvinden)
Het daadwerkelijk, op kleine schaal, hulpverlenen aan lokalen.

Het was het artikel over een man die een voor een paar centen een oud vrachtwagentje kocht. Het volstouwde met artikelen zoals een oud kacheltje en materialen om de lokale bevolking slippers/sandalen te kunnen laten maken ( van oude autobanden?)en daarmee naar Afrika reed.

Een verhaal dat me heeft gegrepen, want dát is wat ontwikkelingshulp zou moeten zijn...het om NIET vooruithelpen van mensen in de derde wereld.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
 • dirko
 • dirko's Profielfoto
 • Offline
 • Spammer
 • Spammer
 • Als iets niet kan, kan het tóch. Overste Ranft.
Meer
7 jaren 3 maanden geleden #30522 door dirko
#stemvee #ruilvee

Getwitterd had ik er al over: Dibi, onze Kamerbrede Medelander wil Ruilvee als Stemvee om later tzt in te kunnen ruilen. Typisch dat Grote Pardonners wél de dictators zoals die gek in Zimbabwe steunen, maar daar niet aan de poort rammelen om het vluchten (of 'op de post doen van kinderen') te voorkomen door betere leefomstandigheden dáár te bedingen. Want waar zijn de vele, vele miljarden gebleven om iets van de grond te krijgen voor deze 'stakkerTs.."..??


-

De draad geheel kwijt. Soms Bang, maar altijd Olufsen.!!
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje
Moderators: dirko
Tijd voor maken pagina: 0.359 seconden