Vraag Amsterdam vindt weer een wiel uit

  • gnor
  • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
  • Offline
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
3 jaren 8 maanden geleden #47035 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...de-ban.9551326.lynkx

De gemeente Amsterdam zal vanaf 2018 geen gekozen stadsdeelbestuurders meer hebben, maar een door het college benoemd dagelijks bestuur dat door de gemeenteraad vastgesteld beleid uitvoert.
Om lokale belangen goed te behartigen komen er zeven adviescommissies met vier leden per gebied, waarvoor inwoners zich verkiesbaar kunnen stellen. Dat staat in een collegevoorstel voor een nieuw bestuurlijk stelsel in Amsterdam.

<Zeg maar gewoon stadsdeelbestuurders die niet gekozen zijn maar gedropt door het college. Wat maakt het feitelijk uit? Het lijkt op centraliseren van beleid via de Raad en uitvoering door omhoog gevallen ambtenaren die voor deelbestuurder spelen.>

Het college herkent de knelpunten in de werking van het stelsel, schrijft D66-wethouder Abdeluheb Choho. 'Zeker door de combinatie met een grote ambtelijke reorganisatie functioneert het bestuurlijk stelsel nog niet optimaal. Dit geldt ook voor het gebiedsgericht werken en hoe verschillen tussen wat gebieden nodig hebben doorwerken in maatwerk in beleid.' Om als gemeente betere resultaten te halen moet je niet alleen naar de bestuurlijke inrichting van de gemeente kijken, maar zijn vooral verandering in houding en gedrag nodig. Een terechte constatering van de commissie, aldus het college. 'Daarmee doet de commissie een oproep aan bestuurders, maar ook aan ambtenaren. Ook al vergt cultuurverandering een lange adem, stevige inzet daarop is noodzakelijk.

<Hier staat met heel veel woorden wat Pechtold gebruikelijk ook voorstaat nl. niets.>

Met het voorstel voor een nieuw bestuurlijk stelsel wil het college het gekozen principe van één bestuur van de hele stad meer gestalte geven, maar ook een stelsel van verlengd bestuur met een duidelijke betrokkenheid van de buurten. Met een door het college benoemd dagelijks bestuur dat door de gemeenteraad vastgesteld beleid uitvoert wordt het duidelijker wie er gaat over het beleid, namelijk de gemeenteraad, met als uitvoerders het college en de daaronder vallende dagelijks bestuurders, schrijft Choho. In totaal worden 21 dagelijks bestuurders benoemd voor de zeven stadsdelen.

<In feite een ander type tussenlaag zodat alles in principe het zelfde kan blijven. Uiterlijk vertoon dus. Elke gemeente kent een Raad en een college maar onze G4 zien dat anders.

Waarom worden die gemeenten niet opgesplitst zodat er meer duidelijkheid kan worden geboden? Immers, als je te groot bent dan moet je kleiner gaan werken en de vorm daar op aanpassen.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko

Please Inloggen to join the conversation.