Vraag Rijk besteelt burger via gemeenten

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
5 jaren 10 maanden geleden #41080 door gnor
Bron: www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...ruimer.9445339.lynkx

Dat gemeenten van het kabinet de vrije hand krijgen in de besteding van 10 miljard euro voor de nieuwe taken op het gebied van jeugd, zorg en werk is flinke opsteker voor ze. Als ze straks ook nog meer lokale belastingen kunnen heffen om de ermee verbonden uitgaven te bekostigen, is het plaatje helemaal rond.

<Wat wordt bedoeld met: is het plaatje helemaal rond, is zo klaar als de as van de sigaar van de gemeentelijke accountant. Het onbeperkt belasten en schuiven krijgt eindelijk een wettelijke basis en het individu mag creperen.>

Volgens de vice-voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, is nu het moment voor Den Haag om door te pakken en gemeenten die financiële vrijheid te gunnen. ‘Bij de uitgaven horen ook de inkomsten’, zegt hij in reactie op de plotselinge ommezwaai van het ministerie van Binnenlandse Zaken het deelfonds sociaal domein en de bijbehorende bestedingsvoorwaarden te schrappen.

<Dus het Rijk mag de gemeenten iets (extra) gunnen, maar de partij om wie het gaat t.w. de burger is de schlemiel.>

Veel taken en weinig zeggenschap is volgens de CDA-bestuurder een weeffout in het Nederlandse democratische stelsel. In Europa is Nederland daardoor zelfs het absolute buitenbeentje. ‘En vergeet niet: het is ook goed voor de lokale democratie. Als gemeenten zelf het verschil kunnen maken, hebben hun inwoners een reden te meer om naar te stembus te gaan’, zegt Bruls.

< Zo zout heb ik het nog niet gegeten. Ons democratisch bestel zou een weeffout hebben t.o.v. de rest van Europa. Alsof democratie enkel gaat om om het lokale bestuur dat taken heeft en zeggenschap middels o.a. belastingen. Ze weten echt niet wat democratie inhoudt. Als er extra belasting wordt geheven is er volgens de VNG een extra reden om te gaan stemmen. Dus als de gemeenten nog meer fouten gaan maken door u en ik armlastig te maken dan zijn we enkel goed voor het baantje van de gemeentebestuurder. Als de gang naar de stembus een gang naar Canossa blijkt te zijn dan kunnen we beter wapens meenemen.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 10 maanden geleden #41079 door katertje
Het knoeiwerk van het accountantsberoep in gemeente- en provincieland is ongelofelijk
Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag


In de bestuursperiode 2010-2014 verslechterde bij veel gemeenten de financiële positie, vaak fors.
Veel gemeentebesturen verzwegen dit en maskeerden dit zelfs met boekhoudfraude

"Zo'n ernstige beschuldiging is haast een parlementaire enquête waard. Maar vervolgens lees ik er helemaal niets meer over" (Ombudsman de Volkskrant 7 november 1999)

Boekhoudfraude komt niet alleen voor in het bedrijfsleven. Boekhoudfraude komt ook voor bij nagenoeg alle gemeenten en provincies. Onderzoek van de jaarrekeningen van inmiddels alle gemeenten en provincies leert dat de omvang Nederland-breed vele miljarden euro's bedraagt. Gemeenteraden en burgers worden met boekhoudfraude totaal op het verkeerde been gezet. Met instemming van accountants. Amsterdam spant de kroon; hier gaat het inmiddels om circa 4,0 miljard euro (periode 1998-2013). De slachtoffers zijn de belastingbetalers.

www.leoverhoef.nl/
De volgende gebruiker (s) zei dank u: tukker, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
5 jaren 10 maanden geleden - 5 jaren 10 maanden geleden #41071 door gnor
Gemeenten krijgen binnenkort via het Gemeentefonds 10 miljard voor de per 1-1-15 te realiseren decentralisaties. Echte afspraakverplichtingen, die eerst bestonden, zijn weggevallen door het intrekken van het wetsontwerp door BiZa (Plasterk). Ik heb hier al apart vermelding over gedaan.

Ome Roon heeft trouwens nog meer noten op zijn zang. Het lijkt er een beetje op dat hij ergens aan lijdt want hij wil het rustig aan gaan doen nl. zo min mogelijk werk en verantwoordelijkheid en een hoog inkomen d.w.z. zijn toepassing van het economisch principe.

www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieu...n-niet.9444377.lynkx
Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) vindt het ‘een interessante gedachte’ als gemeenten de mogelijkheid krijgen om belastingen te heffen die nu door het Rijk worden geïnd.
Ook Van Aartsen (BM Den Haag) en Jorritsma (vz VNG) pleiten voor een grotere gemeentelijke bemoeienis met de belastingen.

De conclusie mag zijn, voor de gelovige Christenen onder ons, Heer vergeef het hen want zij weten niet wat zij doen.

Dit lijkt op de Zorgverzekeringswet en de DBC (Diagnose behandel combinatie) waar de politiek, tegen elke redelijk advies in, zaken heeft doorgedrukt.
Ook op het gebied gemeentelijke belastingheffing staat ons nog veel te wachten.
Wat die doorgedraaide VVD-ers zoals Van Aartsen bepleiten, kan alleen wanneer ze naar een andere rijkere gemeente verhuizen. Als we straks massale werkloosheid kennen dan is er niet zoveel meer te halen bij bijvoorbeeld de Haagsche Harry met de Pet. Ook de middenstand, ondanks mooi geklets op TV over zogenoemd broos herstel, kan het niet langer waarmaken. Daarvoor zag ik het afgelopen weekend o.a. teveel leegstaande te verhuren panden. En, dat waren er aanzienlijk meer dan ik voorheen aanschouwde.

Kan het zo zijn dat de politiek leidt tot een vorm van schizofrenie? Zullen we hier maar eens een DBC op los laten?

www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieu...tingen.9444993.lynkx
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) schaart zich in het rijtje van voorstanders van verruiming van het gemeentelijk belastinggebied. Volgens SCP-directeur Kim Putters is daar door de forse uitbreiding van het aantal nieuwe taken geen ontkomen meer aan. Het principe dat gemeenten geen eigen inkomensbeleid mogen voeren, staat volgens hem op gespannen voet met het leveren van maatwerk in het sociaal domein.
Deze zomer pleitte ook het Centraal Planbureau (CPB) voor uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied in verband met de drie grote decentralisaties

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
Laast bewerkt: 5 jaren 10 maanden geleden door gnor. Reden: toevoeging scp cpb
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, [Guzzi], tukker

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
5 jaren 10 maanden geleden #41069 door gnor
Bron:http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/gemeenten-mogen-10-miljard-opeens-vrij-besteden.9444321.lynkx

De ruim 10 miljard euro die gemeenten van het rijk krijgen voor de extra taken op het terrein van jeugdzorg, langdurige zorg en begeleiding naar werk komen toch niet in een apart sociaal deelfonds. Minister Plasterk geeft gemeenten de maximale bestedingsvrijheid bij de uitvoering van die extra taken.
< Zou het lage rapporcijfer (VK) van Ome Roon opgekrikt moeten worden?>

Die bestuurlijke afspraak heeft de minister van Binnenlandse Zaken gisteren gemaakt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Gemeenten worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor die extra taken. Het geld dat daarmee is gemoeid, vloeit rechtstreeks in het gemeentefonds als integratieuitkering. Gemeenten kunnen dat geld naar eigen inzicht besteden, ‘zodat zijn maximaal in staat worden gesteld lokaal maatwerk te leveren’, aldus het ministerie.

< Dat is toch ineens een geheel andere insteek. Alles nu bij de lokale overheid. Wat er ook fout moge gaan, vervoegt u zich bij uw lokale vertegenwoordiger zodat u zeker weet dat u het enge bos wordt ingestuurd wegens moeilijk...>

Aanvankelijk was het de bedoeling dat geld apart te zetten in een deelfonds sociaal domein met de restrictie dat gemeenten het geld alleen zouden mogen uitgeven aan de nieuwe taken. Het bijbehorende wetsvoorstel dat dat deelfonds moest regelen – en dat inmiddels was ingediend bij de Tweede Kamer – trekt de minister nu in.

<De vrijheid die de gemeenten nu krijgen betekent in zijn algemeenheid dat deze bedragen aangewend gaan worden om gaten in begrotingen te dichten en nog meer managementslagen te maken. Je zult maar oud en/of zorgbehoeftig zijn en altijd gedacht hebben dat u nog redelijk kon leven tot het onvermijdelijke eind. Dat wordt dus strak in de luier en onder de uitslag. >

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, [Guzzi], tukker

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
5 jaren 11 maanden geleden #41028 door gnor
Bron: www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws...isatie.9443868.lynkx

De vakbond FNV spreekt van een ‘oneindige golf aan ontslagen in de jeugdzorg, de gehandicaptenzorg, de thuiszorg en de huishoudelijke zorg. De ‘ontslagenteller’ die de FNV bijhoudt – en die op 10 september wordt gepresenteerd - staat inmiddels op 25.000.
Het kabinet bezuinigt met name op de langdurige zorg. De verantwoordelijkheid daarvoor wordt daarbij op 1 januari overgeheveld naar gemeenten. Heerts: Het wordt een drama in de regio. De gemeenten hebben al laten weten dat ze fors geld weghalen bij de zorg.

<De bonden zeuren nu het te laat is; toen het moest waren de bondsleden bezig een managementsfunctie in de zorg te be-ellebogen>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
5 jaren 11 maanden geleden #41021 door gnor
Bron: www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws...n-voor.9443788.lynkx

Tweederde van de gemeenten huurt externe adviesbureaus in bij de voorbereiding van de extra taken die ze vanaf volgend jaar krijgen. Van 166 gemeenten die een enquête van actualiteitenrubriek Nieuwsuur invulden, huren er 111 hulp van buitenaf in.
In 2013 en 2014 geven ze samen zeker 25 miljoen euro uit aan externe inhuur.

De decentralisaties van taken op het gebied van jeugdzorg, maatschappelijke zorg en arbeidsparticipatie per 1 januari 2015 leidt tot een forse taakverzwaring voor gemeenten. Bureaus helpen de gemeenten met het maken van plannen, verzorgen de informatievoorziening of leveren een projectleider.

<Ga er maar van uit dat de overdrachten vanuit Rijk en Provincie zeker niet optimaal zullen zijn. Die 25 mio zijn toch extra kosten die opgehoest moeten worden. Ik denk niet dat onze oudjes nog lang van bed, bad en brood kunnen genieten, de jeugd zorg zal een zorgenkindje blijven en de maatschappelijke zorg valt straks onder familieparticipatie.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, tukker

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
6 jaren 1 maand geleden #40518 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...eld-op.9435558.lynkx

Gemeentelijke herindeling levert op geen enkele manier besparingen op. De door het kabinet ingeboekte structurele efficiencywinst door opschaling van het lokale bestuur van één miljard euro per jaar is op drijfzand gebaseerd. ‘Minister Plasterk rekent zich rijk.’

<Leest u op uw gemak het gehele artikel en de reacties eronder en u zult niet verbaasd zijn dat belanghebbenden een andere mening verkondigen.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, tukker, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.