Vraag gemeenteraden slapen op bijstandsdossier

  • gnor
  • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
  • Offline
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
6 jaren 8 maanden geleden #38496 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws...-op.9169424.lynkx?De rekenkamercommissies van de gemeenten Wormerland en Oostzaan vegen de vloer aan met het bijstandsbeleid in beide gemeenten. De gemeenteraden hebben geen zicht op de inhoud, resultaten en effectiviteit van het re-integratiebeleid. Zij hebben hun kaderstellende en controlerende taak laten sloffen.

Zo waren gemeenten tot 2008 wettelijk verplicht jaarlijks een beleidsverslag en een beleidsplan sociale zaken op te stellen. Toen deze wettelijke verplichting is komen te vervallen, hebben de gemeenteraden van beide gemeenten de uitvoeringsorganisatie verzocht om dit verslag jaarlijks ter beschikking te blijven stellen. Dit is niet gebeurd. Er is niet meer uitgebreid en concreet aan de gemeenteraden gerapporteerd over het gevoerde beleid en de resultaten daarvan in termen van uitkeringsverstrekking en re-integratie.

>Mag hierop gesteld worden dat B&W lak aan de Raad hebben? En nog zit het college op het pluche d.w.z. een rekenkamer moet aangeven dat de Raad heeft zitten slapen.<

De volksvertegenwoordigers hadden zelf ook alerter moeten zijn. ‘Gezien de sterk afwijkende ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen, de grote tekorten op het uitkeringsbudget en de grote fluctuaties in de re-integratie-uitgaven was meer aandacht voor het re-integratiebeleid in de gemeenteraad zeker op zijn plaats geweest’, vinden de rekenkamercommissies.

De gemeenteraden moeten regie houden en hun controlerende taak kunnen uitoefenen, stellen zij verder. Daartoe moeten de raden voortaan jaarlijks onder meer een beleidsplan vaststellen met in ieder geval uitgangspunten, beleidsdoelstellingen en een begroting van de uitgaven aan re-integratie. Ook moet er jaarlijks een beleidsverslag komen met de resultaten van het gevoerde beleid.

>Allemaal prachtig die papieren plannen. Maar indien de ambtenarij en het college van B&W er kennelijk onvoldoende werk verrichten op het terrein waar het om gaat dan kun je ook zonder al die papieren rompslomp gewoon vragen stellen en sturen. Daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben; het is gewoon een kwestie van volgen en voelhorens gebruiken. Het gaat niet om het varken aan het spit na aankoop van een ict-systeem maar om volksvertegenwoordiging.<

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.