Vraag misbruik van recht

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
3 jaren 8 maanden geleden #50862 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...gitale.9575574.lynkx
Open State Foundation (OSF) maakt zich zorgen over gemeenten die stoppen met de mogelijkheid om informatieverzoeken digitaal in te dienen. De organisatie roept gemeenten op om besluiten die hiertoe hebben geleid te heroverwegen.

Onder meer gemeente Berg en Dal besloot om informatieverzoeken via de digitale weg niet meer mogelijk te maken. Het gaat bij gemeente Berg en Dal om zowel informatieverzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) als verzoeken op basis van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who). Er zijn inmiddels meerdere gemeenten dit besluit ook hebben genomen, waaronder Baarn, Ten Boer, Woerden en Doetinchem, zo wordt duidelijk uit besluiten die op Overheid.nl gepubliceerd zijn. Bij deze gemeenten kunnen verzoeken niet meer via e-mail of op een andere digitale manier worden ingediend.

<En dat in het digitale tijdperk. Men moet zich schamen voor het eigen knip- en plakwerk.>

Gemeente Berg en Dal stelt op de eigen website dat het besluit is genomen omdat er vaak misbruik van de wetten wordt gemaakt. ‘De wetten worden misbruikt door mensen die alleen uit zijn op geld. Ze willen niet echt informatie van de gemeente, maar zijn uit op vergoedingen voor proceskosten.’

<Een gezocht en daarnaast onjuist argument naar blijkt>


OSF wijst gemeenten erop dat er sinds 1 oktober 2016 de Wob als de Who zijn uitgezonderd van de Wet dwangsom, waardoor er geen dwangsommen meer uitgekeerd kunnen worden wanneer een gemeente te laat beslist over een verzoek.

Het ministerie en VNG zijn volgens OSF ook voorstander van vormvrije informatieverzoeken en stellen dat de Wet dwangsom geen argument meer is om het indienen van een Wob-verzoek via een email te verbieden.
OSF hoopt dat gemeenten het afsluiten van de digitale weg voor informatieverzoeken willen heroverwegen, of aan inwoners kenbaar maken dat de elektronische weg weer geopend is.

Conclusie
Het burgertje pesten is terug van weg geweest.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 1 week geleden #49568 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...-tegen.9567579.lynkx

Als aanvulling, zeker even de reacties lezen onder dit artikel in BB.
Natuurlijk zijn er ook ambtenaren die praten over gemeenschapsgeld en kosten waar we met moeite allemaal aan meebetalen. Maar dat is marginaal als je stelt dat de overheid met moeite de eindjes aan elkaar knoopt. Dan moet je ook erkennen dat de overheid smijt met geld (van ons) en dus terecht de eindjes wel aan elkaar moet knopen. Alhoewel er altijd wel weer een nieuwe inkomstenbron wordt gevonden; maakt u zich daar maar niet druk om dat gebeurt voordat u er erg in heeft.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 jaren 2 weken geleden - 4 jaren 2 weken geleden #49565 door katertje
De overheid is zelf vaak compleet de weg kwijt en omdat je nou eenmaal niet overheidsgebouwen in de brand mag steken is procederen het enige dat je kan doen. Gezien het aantal gewonnen zaken in HB is het ook niet echt onverstandig om gewoon bij elk fout besluit die molen in te gaan.

En dan de opmerking dat er een politiek tintje aan een klacht gegeven wordt wanneer burgers een raadslid inschakelen. Ten eerste zijn die raadsleden daarvoor, en ten tweede is alles binnen de gemeente politiek, dus ook wanneer een klacht niet tot tevredenheid is opgelost, heeft dat altijd te maken met politiek, ook zonder dat een raadslid is ingeschakeld.
Het wordt tijd dat de overheid zorgvuldiger wordt in haar besluitvorming, geen vriendjes of partijleden bevoordeeld, inspraakprocedures in acht neemt voordat een besluit definitief is en stopt met het publiceren van ingrijpende beschikkingen stiekem in de piek van de vakantieperiode, om maar eens een paar klachten te noemen.

Wat wordt vergeten door dit soort regenten is dat een procedure aanspannen of klaagschrift indienen bij de gemeente nog maar een van de weinige wettige democratische middelen meer is om je als burger te verweren tegen een steeds driester opererende en opdringeriger overheid. En dat recht moet burgers worden afgenomen? Monddood en rechteloos maken?

Die meneer heeft tijdens zijn "actieve" arbeidsverleden één keer met iemand te maken gehad die naar zijn smaak teveel klaagde. Ach toch! En daarom pleit dat dwaallicht , dat meent zich het dedain van "ivoren toren" te kunnen aanmeten terwijl het gewoon een door het volk betaalt scharrelaartje was, dat dat democratische recht de burger ontnomen moet worden?

Advies aan alle gemeenten: jullie Toko's, inclusief gemeenteambtenaren en burgemeesters, jullie zijn aangesteld om het volk te dienen en worden door het volk betaald.
En wie betaalt, bepaalt...bijt dus niet de hand die je voedt
Laast bewerkt: 4 jaren 2 weken geleden door katertje. Reden: typo
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 2 weken geleden - 4 jaren 2 weken geleden #49564 door gnor
www.volkskrant.nl/4505983?utm_source=VK&...htend&utm_content=De burger is heilig verklaard, vindt deze oud-burgemeester, en daar moet een eind aan komen

<Totaal verkeerde, dus dubieuze, kop boven dit artikel. Kennelijk bedoeld om de argeloze burger uit de tent te lokken.
Het gaat enkel om het (eventueel) misbruik door een paar mensen van de Wob- wet openbaarheid bestuur.

De Wob die overigens om die reden zal worden aangepast want de WOO, Wet Open Overheid, de zoveelste miskraam van Plasterk komt er echt niet.>

Bernt Schneiders: 'Het is taboe om te zeggen dat burgers niet eindeloos door mogen procederen'
De burger is heilig verklaard, vindt deze oud-burgemeester, en daar moet een eind aan komen.De goeden niet te na gesproken, maar sommige burgers maken het wel heel erg bont met hun jarenlange beroeps-, bezwaar- en WOB-procedures tegen de overheid. Daar moet maar eens een eind aan komen, meent Bernt Schneiders, oud-burgemeester.

<Inderdaad het gaat maar om sommigen. De vlag dekt de lading dus niet.

Aan de hele manier van zeggen, blijkt dat deze figuur te lang in een beschermde omgeving bezig is geweest.
Hij en zijn lotgenoten weten nl. wat goed is voor de burger dus moet je de burger zijn speeltjes afnemen.

Tussen neus en lippen door wordt niet enkel de Wob als dooddoener gebruikt maar zou het recht van de burger om beslissingen van de overheid aan te vechten begrensd moeten worden. Dat gaat veel verder dan het inzagerecht o.b.v. de Wob.

Maar wat kun je anders verwachten van een oud-burgemeester van Haarlem, tot vorige week waarnemend burgemeester van het door een bestuurscrisis geplaagde Bloemendaal en oud-voorzitter van het Nederlands genootschap van burgemeesters.
Vooral dat laatste, genootschap, geeft de idee van een Middeleeuwse coterie.
In feite hebben we het immers over een club van door het Rijk benoemde dus toezichthoudende jongens en meisjes.

Wat kun je anders verwachten van de VK, dan een sneer laten uitdelen aan de gewone burger die het niet kan hebben dat hij overvleugeld wordt door een Overheid die er niet (langer) mede voor hem is maar slechts voor enkelingen.
Wat dat betreft zijn deze burgemeesters net zo slecht bezig als die enkele burgers die misbruik van de Wob maken.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
Laast bewerkt: 4 jaren 2 weken geleden door gnor. Reden: typo
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 4 weken geleden #49441 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...jarden.9565738.lynkx ?

De Wet open overheid (Woo) kan voor lokale overheden erg duur uitvallen.

De door de ministerraad benoemde consultants van ABDTOPConsult komen in een Quick Scan op basis van berekeningen uit op minimaal 1 miljard aan eenmalige aanloopkosten voor medeoverheden. De structurele kosten bedragen honderden miljoenen tot zelfs meerdere miljarden.

De oorzaken van de torenhoge kosten zijn de noodzakelijke investeringen in ICT, maar ook opleiding en training van eigen personeel gaat gemeenten, provincies en waterschappen veel geld kosten. De structurele kosten hiervoor zijn bij een optimistische schatting van de consultants enkele honderden miljoenen euro’s en bij een minder optimistische schatting minimaal een miljard euro en misschien zelfs enkele miljarden euro’s.

De Woo is een initiatiefwetsvoorstel vanuit de fracties van GroenLinks en D66. Dit wetsvoorstel is op 19 april 2016 door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aanvaard en moet nog worden behandeld in de Eerste Kamer. Minister Plasterk gaf eerder al aan geen voorstander te zijn van de Woo. Vooral in het openbaar informatieregister dat onderdeel uitmaakt van de wet ziet hij geen brood. In zo’n register wordt alles bijgehouden en openbaar gemaakt wat een bestuursorgaan volgens de Archiefwet moet bewaren. Hierdoor wordt inzichtelijker welke documenten er toegankelijk zijn voor verzoekende partijen.
De VNG stelde eerder dat de Wet open overheid volstrekt onuitvoerbaar is in de huidige vorm. De eisen aan actieve openbaarmaking zorgen er volgens VNG voor dat het democratisch besluitvormingsproces binnen gemeenten ernstig wordt belemmerd en vertrouwelijk overleg over lastige kwesties nauwelijks meer mogelijk is.

<Moeilijk woord gezocht: democratie. Nog moeilijker: standvastigheid bij D'66 en GL in het kader van de informatie.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 3 maanden geleden - 4 jaren 3 maanden geleden #48751 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuw...r-zijn.9561467.lynkx

Een open en transparante overheid is een goede zaak, maar de vraag is of een nieuwe wet dat beter gaat regelen. Dat signaleerde de Raad van State (RvS) donderdag in zijn jaarverslag. De RvS zei eerder al dat de geplande Wet open overheid ´in de praktijk zeer complex' en daarom lastig uitvoerbaar zal zijn. De raad wees ook op de hoge kosten.
De raad wijst ook op de spanning tussen het belang van openbaarheid en andere belangen zoals de veiligheid van de staat, het opsporen van strafbare feiten en de bescherming van de privacy.

Ook topambtenaren van de Rijksoverheid kwamen al met felle kritiek op de wet, die werd goedgekeurd door de Tweede Kamer en nu in de Eerste Kamer ligt. De Wet open overheid, een initiatief van GroenLinks en D66, gaat de Wet openbaarheid bestuur (Wob) vervangen. Door een beroep te doen op de Wob, kunnen burgers inzicht krijgen in niet-openbare documenten. (ANP)

<Een pleidooi dus om de Wob te handhaven, de Woo gaat kennelijk te ver.
De veiligheid van de staat, het opsporen van strafbare feiten en bescherming van de privacy worden nu als argument tegen GL en D'66 gebruikt. We zullen zien.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
Laast bewerkt: 4 jaren 3 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 6 maanden geleden #47822 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuw...draaid.9555675.lynkx ?

Het ministerie van BZK en de VNG draaien de Wet open overheid (Woo) langzaam maar zeker de nek om.
De VNG door te lobbyen tegen de nieuwe wet en
het ministerie door met een vernietigend rapport over de wet te komen.
Dit zeggen het Amsterdamse GroenLinks-gemeenteraadslid Zeeger Ernsting en D66-voorman in Almelo Jeroen Wiertz.
Zij dienden vorig jaar met succes moties in tegen de lobby van de VNG en voor de Woo.

Vorige maand concludeerden drie topambtenaren verbonden aan ABDTOPConsult, onderdeel van de algemene bestuursdienst van het rijk, dat de Wet open overheid onuitvoerbaar is en tot hoge kosten leidt. Het initiatiefwetsvoorstel werd in april 2016 door de Tweede Kamer aangenomen. De reikwijdte van de Woo wordt breder dan die van de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob), overheden moeten informatie actief openbaar gaan maken en de weigergronden worden duidelijker omschreven. Openbaarheid moet geen gunst zijn, maar een recht.

<Wat het ook wordt, het zal nooit in het voordeel van de burger zijn. De reacties op het artikel spreken voor zich.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
5 jaren 2 weken geleden #46038 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...ik-wob.9544234.lynkx ?

Mensen die uit geldbejag een beroep doen op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), maken vanaf 1 oktober geen schijn van kans meer. Dan treedt de wet tegen misbruik van de Wob in werking. De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetvoorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken, waarmee een einde komt aan de ‘boete’ (dwangsom) die overheden moeten betalen als ze te laat op Wob-verzoeken reageren.

<Dit geldt dus ook voor mensen die niet op geld maar op genoegdoening uit zijn.>

Gemeentekoepel VNG heeft lange tijd bij de minister aangedrongen op de aanpak van misbruik. Gemeenten konden zonder wettelijke basis niet optreden tegen misbruik, terwijl de kosten volgens de VNG in de tientallen miljoenen lopen.

<Je kunt het zo uitleggen dat de VNG professionele Wob-bers wilde aanpakken en derhalve de Overheid geld besparen. Maar het belangrijkst was natuurlijk dat er helemaal niet betaald zou worden, dat de gemeente zelf wel bepaalt wanneer iets en wanneer openbaar wordt en of de rechter nog in het geding kan komen.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
5 jaren 1 maand geleden #45701 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/ tweede-kamer-stemt-in-met-afschaffen-wob-dwangsom.9539735.lynkx

De Tweede Kamer ging dinsdag akkoord met een voorstel van minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken om een einde te maken aan het misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur.
Wob-verzoeken worden met het voorstel uitgezonderd van de wet die dwangsommen regelt. Tot nu toe gold ook bij Wob-verzoeken dat de burger recht heeft op een geldbedrag als er niet op tijd een beslissing op een aanvraag of bezwaar komt.
Het schrappen van Wob-verzoeken uit de wet voor dwangsommen betekent niet dat bijvoorbeeld een ministerie of gemeente niet meer op tijd hoeft te reageren op een aanvraag of bezwaar, benadrukt Plasterk. De burger kan altijd nog naar de rechter stappen.

<Dan komt de burger bij de rechter die zegt: burger u heeft gelijk, prettige dag verder.>

De Eerste Kamer moet zich binnenkort buigen over twee voorstellen die hetzelfde onderwerp raken. Onlangs werd de Wet open overheid goedgekeurd door de Tweede Kamer. Minister Plasterk is geen voorstander van dat wetsvoorstel, dat ervoor zorgt dat veel meer overheidsinformatie standaard openbaar wordt. (ANP/Binnenlands Bestuur)

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
5 jaren 2 maanden geleden #45477 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuw...nt-vng.9535013.lynkx

Het VNG-standpunt over de Wet open overheid (Woo), waarin de vereniging geen brood ziet, heeft tot vragen geleid voor een flink aantal colleges. De vragen komen van raadsleden van GroenLinks en D66 in onder meer de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Zwolle, Helmond, Groningen, Breda en Apeldoorn.

<Waarom de VNG niet voor openheid zou zijn, lijkt duidelijk. Als je als VNG niet open hoeft te zijn dan kun je ook je leden foppen zonder raadpleging.De voldongen feit theorie die in gemeenteland vaak lijkt op te gaan. Het verweer is dan: maar we moesten wel.>

De lokale afdelingen van D66 en GroenLinks zeggen verbaasd te zijn over de lobby van VNG namens Nederlandse gemeenten. De VNG is tegen het voorstel en hoopt dat het niet door de Eerste Kamer komt.
De partijen willen graag weten waarom VNG de lobby voert en wat de colleges van die lobbyactiviteiten vinden. De lokale afdelingen van GroenLinks en D66 willen daarnaast weten of VNG de lobby ook namens hun gemeente voert en of daar door de gemeenten bewust mee is ingestemd.

<De lokalo's vragen zich af of hun colleges hebben ingestemd. De B&W's houden kennelijk ook niet van openheid of er zijn raadvragen afgewimpeld onder het mom geheim.
Aan de lokalo's is vermoedelijk ook niet uitgelegd, ook niet door de landelijke afdelingen van hun partijen (langs elkaar heen werken!) wat er op dit punt nu precies aan de hand is.
De VNG (springplank voor ambitieuzen) zal zich wel weer een soort kabinet voelen en gewoon doordrammen.>

De VNG stelde eerder dat de Wet open overheid ‘volstrekt onuitvoerbaar’ is in de huidige vorm. De eisen aan actieve openbaarmaking zorgen er volgens VNG voor dat het democratisch besluitvormingsproces binnen gemeenten ernstig wordt belemmerd en dat vertrouwelijk overleg over lastige kwesties nauwelijks meer mogelijk is.

<Dat mag de VNG, i.c. vnl. de PvdA-lobby aldaar,vinden, maar vinden de achterbannen dat ook?
Is er een ledenraadpleging geweest of heeft men het bij de gebruikelijke quick scan gehouden?
Minister Plasterk is wel voor openbaarheid, maar geen voorstander van het informatieregister dat in de huidige Woo is opgenomen. (opm. gnor: bedoeld zal zijn het initiatief wetsvoorstel van GL/D'66)
Een groot aantal organisaties waaronder Open State Foundation, de Nederlandse Vereniging van Journalisten en het Genootschap van Hoofdredacteuren riep politici eerder op om vóór de wet te stemmen.

<Waarom geen register zodat te zien is hoe de vlag waait? Platerk is er tegen om er later voor te kunnen zijn (water in de wijn-slimme politiek).
De NVJ en het Genootschap (de naam alleen al doet me denken aan geheim zoals de bokkenrijders of een soort vrijmetselarij) van o.a. Johan Arendo Sjouke Joustra een Nederlandse journalist en schrijver. (Nooit uitgezocht of het om familie gaat van de man van de gouden kranen bij UWV en NCTBfiguur en thans OVV-chef rond MH17) Sinds 1 januari 2000 is Arendo hoofdredacteur van Elsevier. Hij is tevens de oprichter en uitgever van Elsevier Boeken. Deze clubs lijken me vaak net zo voor echte (oprechte) openheid als Erdogan in een nachtclub. Het gaat om het spel en de meningenfabriek. Zij moeten zich niet bemoeien met het politieke spel maar gewoon registreren en desgewenst becommentariëren. Zij hebben een sociale functie (als het tenminste klopt).>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
5 jaren 3 maanden geleden #45296 door gnor
kassa.vara.nl/nieuws/overheid-moet-opene...den?utm_medium=email

Integraal overgenomen

Burgers krijgen wettelijk recht op informatie van overheden en semi-overheden. De Tweede Kamer stemde dinsdag in met een voorstel daartoe van D66 en GroenLinks. De nieuwe wet vervangt de huidige, bekende Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Die gebruiken journalisten nogal eens om gevoelige informatie van bijvoorbeeld ministeries of gemeenten los te krijgen.
In de nieuwe wet wordt het verplicht om informatie actief en volledig openbaar te maken en moeten overheidsorganen een openbaar register bijhouden van documenten en andere gegevens die de overheid in huis heeft. Een 'informatiecommissaris' moet één en ander in goede banen gaan leiden.
Mede-initiatiefneemster Linda Voortman van GroenLinks is ,,enorm blij'': ,,Dit is een hele belangrijke stap in onze strijd voor een open overheid. Een overheid waar verdwenen bonnetjes en volledig zwartgelakte documenten niet meer voorkomen.'' Ook D66-collega Steven van Weyenberg is verheugd: ,,Eindelijk wordt informatie een recht in plaats van een gunst.''

In de nieuwe wet moeten overheden bij elke weigering uitleggen waarom het belang om informatie geheim te houden, zwaarder weegt dan het recht op openbaarheid. Nu hoeft dat niet. ANP

<Heel typerend dat er geen enkele reactie onder dit stuk staat bij Kassa. kennelijk trapt men met boter en suiker in de woorden van Linda (zegt het voort) Voortman. Een overheid waar verdwenen bonnetjes niet meer voorkomen. Wat een lef. Men stelt gewoon dat ze er nooit geweest zijn, kunnen ze ook niet verdwijnen.
Voordeel van digitalisering. Enkel de ict-er die bij de overheid werkt en goed op de hoogte is, kan zoiets aankaarten maar dan is ie ook de Sjaak want makkelijk traceerbaar.
Weer een stukje toneel van GL en Dombo 66 i.s.m. Plastuit (die net doet of hij liever iets anders wenst).>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
5 jaren 3 maanden geleden #45285 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuw...enomen.9531593.lynkx

De Tweede Kamer heeft met een ruime meerderheid de Wet open overheid (Woo) aangenomen. De wet wordt gezien als de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en is bedoeld om de overheid transparanter te maken. VNG vreesde vooraf voor dit scenario.

<Dat de VNG voor iets vreest, is op zich geen zekerheid dat iets niet moet.>

Het initiatiefvoorstel van GroenLinks en D66 werd met een ruimte meerderheid aangenomen. Het CDA en VVD stemden tegen het voorstel, dat al jaren in de Kamer werd besproken. De nieuwe wet betekent dat de actieve openbaarheid van bestuur wordt bevorderd.

<Het bevorderen van iets wil nog niet zeggen dat het ook gebeurt; er zijn altijd smoezen om te zeggen dat men open is en en dan blijkt dat in de praktijk toch tegen te vallen.
In feite is het een nietszeggend product dit initiatiefvoorstel van nietszeggende partijen. Het gaat om waar ze altijd al voor hebben gestaan nl. de inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Dat laatste is wat de burger wil.>

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) betekent de wet echter slecht nieuws voor gemeenten. De VNG stelt dat de Wet open overheid volstrekt onuitvoerbaar is in de huidige vorm. De eisen aan actieve openbaarmaking zorgen er volgens VNG voor dat het democratisch besluitvormingsproces binnen gemeenten ernstig wordt belemmerd en vertrouwelijk overleg over lastige kwesties nauwelijks meer mogelijk is.

<Dat zal wel meevallen want de VNG jankt nogal graag als niet uitkomt wat men zelf wil.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.