Loved UPDATE: Peilingen PVV grootste partij

Meer
7 jaren 5 maanden geleden #36918 door tukker
Waar haalt Wilders toch die zetels vandaan?

trias politica schreef een verhelderend stuk bij de dagelijkse standaard als antwoord op bovenstaande vraag.

De Partij voor de Vrijheid voert al maanden de peilinglijst aan van de grootse virtuele partij van Nederland. Mijn gewaardeerde collega Tim vroeg zich vanmorgen af hoe de PVV al die kiezers gaat vasthouden. Een logische vraag. Daarom wil ik in deze column die peiling van De Hond eens nader analyseren. Waar komen die pvv-kiezers allemaal vandaan?

Die kiezers komen natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Ze zijn ook niet louter en alleen het gevolg van een falend rariteitenkabinet. Nee, die stemmen komen voort uit twee grote en met elkaar samenhangende politieke dossiers, te weten de islamisering van de Nederlandse samenleving en de uitlevering aan Brussel van onze nationale soevereiniteit. Dáár haalt Wilders zijn zetels vandaan.

Als we die peiling van De Hond eens nader beschouwen en kijken naar de veranderingen in stemgedrag van de verschillende kiezers tijdens de laatste landelijke verkiezingen ten opzichte van nu dan zien we een aantal opvallende zaken.

Ten eerste valt op, dat zowel de 2012-kiezers van de VVD als van de PvdA, die partijen massaal de rug toekeren. Nog maar 62 procent van de VVD stemmers zou nu nog op die partij stemmen; bij de PvdA is het nog dramatischer: nog maar 58 procent van de kiezers van toen zou nog op die partij stemmen. Dat is inderdaad ontluisterend weinig.

Als we vervolgens kijken naar bij welke partijen de grootste potentiële pvv-aanhang zich bevindt dan zien we dat maar liefst één derde van de VVD kiezers overweegt om de volgende keer op de pvv te stemen, gevolgd door 14 procent van de SP stemmer en 13 procent van de PvdA stemmer van 2012. Jammer genoeg geeft de peiling van De Hond niet aan welk percentage 50+ stemmers zou overwegen om de volgende keer op de PVV te stemmen; ik vermoed zomaar dat dit een flink percentage is.

Dat kun je namelijk afleiden uit de omgekeerde peiling: hoeveel van de 2012-pvv kiezers overwegen om de volgende keer op 50+ te stemmen? Dat zijn er maar liefst één op de vijf. De opdracht aan Jan Nagel om een ouderenpartij op te richten kan dus als uitermate succesvol worden beschouwd.

Een andere conclusie die getrokken kan worden is, dat de aloude indeling in 'rechts' en 'links' voor de PVV niet opgaat. De partij trekt ongeveer evenveel kiezers weg ter linkerzijde (SP en PvdA) van het politieke spectrum, als ter rechterzijde (VVD), ofschoon je de VVD tegenwoordig moeilijk nog 'rechts' kunt noemen, maar dat terzijde.

Interessant is ook de analyse van het percentage 'trouwe' kiezers, vanaf 2006, die door De Hond is gemaakt voor alle grote partijen. Hieruit blijkt, dat behalve voor de VVD, de kiezer 'wispelturiger' is dan ooit tevoren. De VVD staat min of meer constant rond de 25 procent, de PvdA is weer terug naar het niveau van 2010 (19%). De cijfers voor de PVV moeten natuurlijk met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, omdat zij in 2006 voor het eerst meededen. Als we de strategische stemmen van de verkiezing van 2012 verdisconteren, dan vertoont eigenlijk alleen de PVV een stijgende lijn.

Sterker nog, de PVV is nu met afstand de grootste partij van Nederland. Verwonderen doet dat natuurlijk niet, want ondanks het onophoudelijke media offensief om die partij te downplayen en het onuitgesproken cordon sanitaire in de Tweede Kamer, is de Nederlander natuurlijk niet helemaal gek.

Als de media het eerlijke verhaal over Europa en islam zouden vertellen, dan zou ongetwijfeld meer dan half Nederland direct overstappen naar die partij.

De aanhang van de Partij voor de Vrijheid zit dus door alle lagen van de bevolking: jong en oud, 'rechts' en 'links', hoog en laag opgeleid, rijk en arm. Wat al die kiezers bindt is de zorg over de toekomst van Nederland, de zorg over het behoud van onze soevereiniteit en het behoud van onze eigen identiteit als natie en het behoud van onze cultuur.

Dáár haalt Wilders zijn stemmen vandaan

Bron: www.dagelijksestandaard.nl/2013/06/waar-...ndaan#comment-326902

Ik wou dat ik niet zo knap was, maar wat meer geld had !!
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
7 jaren 5 maanden geleden #36917 door katertje
Peiling De Hond 30-06-2013: PVV blijft de grootste...VVD en PvdA blijven steun verliezen.


Het gaat steeds slechter met de regeringspartijen VVD en PvdA. Wat vooral opvalt is dat veel mensen die aanvankelijk op Samsom stemden, nu voor Wilders kiezen.Dertien procent van de kiezers die vorig jaar op de PvdA stemden, willen nu overstappen naar de PVV. Bij de VVD ligt dit percentage op een derde, zo blijkt uit de peiling van Maurice de Hond van vandaag.

Slechts 62 procent van de VVD-kiezers wil opnieuw op Rutte stemmen. Bij de PvdA ligt dit percentage op 58 procent. De Hond spreekt van `ongekend lage cijfers`.De coalitie heeft nu samen 79 zetels, maar zou bij verkiezingen uitkomen op 37 (21 voor de VVD en 16 voor de PvdA).

De PVV zou wederom als grootste partij uit de bus komen met 28 zetels.

De PVV van boegbeeld Geert Wilders blijft de grootste politieke familie van het land. Niet alleen geven vrijwel alle PVV-kiezers van 9 maanden geleden aan nu weer PVV te zullen stemmen, van de VVD-kiezers uit 2012 geeft 33% de PVV een kans op hun stem. Bij de PvdA-kiezers van vorig jaar is dat percentage nu al 13%. De PVV-inbraak bij PvdA-kiezers zet verder en steeds steviger door, niet in de laatste plaats vanwege het verachtelijke PvdA-cliëntelisme in Amsterdam en Rotterdam.

Zal wel niet de enige zijn die er van overtuigd is dat de score voor de PVV "kunstmatig" laag gepeild wordt en hoger is dan de 28 virtuele zetels die De Hond vandaag peilde. Als ik de reacties op de kabinetsplannen voor lastenverzwaringen zo lees, dan schat ik het zetelaantal voor Wilders ergens in de buurt van de 50 ! De MSM doet er alles aan doet om de PVV dood te zwijgen en, als ze absoluut niet om een interview heen kunnen,vallen de SStaatshoernalisten met hun IWAB-tronies, de PVV-voorman om de paar seconden in de rede. Bewonderenswaardig hoor, die kalmte, rust en onverstoorbaarheid waarmee Wilders zijn verhaal voortzet en amusant te zien hoe de hijgende PO-hyena's agressiever en bozer worden omdat ze totaal geen vat krijgen op Geert en zijn ijzersterke standpunten.

Hoe is het met Rutte?
In tegenstelling tot de gezondheidstoestand van Nelson Mandela die kritiek is, was de toestand van Rutte lang kritiekloos. Daar is echter grondige verandering in gekomen. Want waar Nelson Mandela weer zelfstandig ademt, verslechterd de situatie van Rutte met de week en is volgens welingelichte bronnen, niet meer in staat zelfstandig te denken. Ben het eens met ethici die unaniem van mening zijn dat levensverlengende medicatie onverantwoord is, wegens nodeloos lijden van de bevolking. Neuroloog Tulleken is ervan overtuigd dat Rutte's hersens niet beschadigd kunnen zijn, daar bij het lichten van zijn schedel NIETS is aangetroffen. Ook geen sporen aangetroffen die ook maar het geringste vermoeden rechtvaardigen dat er ooit grijze cellen aanwezig waren.
De Europese Commissie echter,is verheugd. Rutte beantwoordt volledig aan de profielschets voor een nieuwe EU-Commissaris en werkt aan een concept-benoemingsvoordracht. crazy-

De gehele peiling: VVD 21, PvdA 16, PVV 28 (-1), SP 24, CDA 15 (+1), D66 17, CU 6, GL 4, SGP 4, PvdD 4, 50PLUS 11.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, tukker

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

  • dirko
  • dirko's Profielfoto
  • Offline
  • Spammer
  • Spammer
  • Als iets niet kan, kan het tóch. Overste Ranft.
Meer
7 jaren 5 maanden geleden #36862 door dirko
*

Het samenwerkingsverband profileert zich als "eurokritisch, islamkritisch en immigratiekritisch". Alleen door bundeling van krachten kan er een vuist gemaakt worden tegen de EUSSR.Maar of deze partijen tegen de miljarden -MET DE DOOR U en MIJ OPGEBRACHTE EURIÏ- steun aan alle anti PVV etc partijen kan blijven opboksen..?

het is net een lachfilm dit alles: een dure carnavalsverening, met clublied, duur clubhuis, onderscheidingen en een soort alaaf alaaf roepende achterban..
Ziedaar hoe ik en miljoenen tegen deze ongekozen raad van elf aan kijkt...

een walgelijke vertoning.

-

De draad geheel kwijt. Soms Bang, maar altijd Olufsen.!!
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, [Guzzi], gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
7 jaren 5 maanden geleden - 7 jaren 5 maanden geleden #36861 door katertje
Het gaat uitstekend met de PVV. De partij van Geert Wilders is al maanden de grootste politieke partij in Nederland. Wordt door alle politieke partijen heen ook steeds meer en beter gewaardeerd en kruipt in de overall waardering gestaag naar boven daar waar hij maanden geleden nog wekelijks dik onderaan bungelde bij "alle" kiezers.

Misschien heeft het er mee te maken dat de PVV initiatieven heeft ontplooid voor een samenwerkingsverband van eurosceptische partijen in andere landen m.b.t. de Europese verkiezingen. Eerder voerde Wilders al gesprekken daartoe met Marine le Pen van het Front National en deze week met Filip de Winter c.s. van Vlaams Belang. Gesprekken met de Oostenrijkse FPÖ, de Italiaanse Lega Nord, de Zweedse Demokraten en de Deense Volkspartij staan op de PVV-agenda. Het samenwerkingsverband profileert zich als "eurokritisch, islamkritisch en immigratiekritisch". Alleen door bundeling van krachten kan er een vuist gemaakt worden tegen de EUSSR.

Zo goed als het met het vertrouwen in de PVV gaat, zo slecht gaat het met het vertrouwen in het kabinet.Nog maar een derde van alle kiezers HOOPT dat het kabinet de rit uitzit tot 2017. Bij VVD 53 procent, bij PvdA 42 procent.

En het aantal kiezers dat DENKT dat dit ook zal gebeuren is 27 procent.

Dus de Nederlandse kiezer heeft er geen greintje vertrouwen meer in dat het ooit nog iets wordt met het Bilderberg "moetje" van VVD en PvdA. Tja, het is me ook wat, of feitelijk...het is helemaal niks!

Gespeend van inzicht en toekomstvisie, op eigen kracht niets voor elkaar weten te krijgen, en strompelend van het ene gammele akkoord naar het andere. Akkoorden, zogenaamd allemaal "ontzettend goed voor de samenleving die we met z'n allen maken in dit geweldig mooie
land", maar die telkens een verslechtering van de positie van burgers blijkt... Pensioenakkoord, sociaal akkoord, zorgakkoord, woonakkoord.

Nu nog een slotakkoord en af door de zijdeur. Maar niet eerder dan nadat dit "beste kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog" in Brussel zijn handtekening nog even zet onder een akkoord over over het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM) van 60 MILJARD, waarmee banken moeten worden geherkapitaliseerd. U merkt: de buit van de nieuwe roofoverval van 6 miljard op de belastingbetaler komt goed terecht. Een wetenschap die ons aller lijden verzacht..toch?

Wat troost biedt is de gedegen voorlichting en duiding zoals die door "kwaliteitskranten" wordt gegeven over de situatie in Nederland.

Terwijl dus maar 27 procent denkt dat het kabinet de rit zal uitzitten, is de Ijsselhal open voor info, krijgt Oosterhout een kaneelstok, gaat de Nederlandse badeend naar Peking(Pekingeend), wint de hangmat het van dure gadget, is er een springkussen omgewaaid, zijn de handpoppen van Schreurs gestolen, is Plasterk laconiek over dreigement, voorspelt de Nederlandse Spoorwegen drukte rondom Den Bosch, maar is het nog altijd het hele gezin dat beslist over de reis.

U bent weer helemaal op de hoogte van het reilen en zeilen in ons land


De gehele peiling van 23-06-2013: VVD 21, PvdA 16, PVV 29, SP 24, CDA 14, D66 17, CU 6, GL 4, SGP 4, PvdD 4, 50PLUS 11.
Laast bewerkt: 7 jaren 5 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], tukker, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
7 jaren 5 maanden geleden - 7 jaren 5 maanden geleden #36809 door katertje
PvdA en VVD ..vroeger hielpen ze de gewone man, nu helpen ze hem om zeep.

Het vertrouwen in het kabinet van VVD en PvdA is nog verder weggezakt. Een week geleden werd al een dieptepunt bereikt, maar deze week verliezen beide partijen elk nog eens een zetel.
Het beste kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog. Yeahh, right, manipulatie, misbruik, fraude en wetteloosheid.

Nederland staat er slecht voor. Feitelijk staan wij er slechter voor dan Zuid-Europa vanwege alle schuldhulpverlening die wij, ondanks uitdrukkelijk verbod vastgelegd in Verdrag van Maastricht, door de EU gedwongen werden te geven. Inclusief ernorme garantstellingen en waarvan het misleidende beeld werd gecreëerd dat we er flink aan zouden verdienen. Als u zich in arren moede afvraagt, waar we de huidige economische neergang en lastenverzwaringen aan verdiend hebben, nou daaraan dus.

Voor wie de politiek een beetje volgt is het de afgelopen tijd op vele manieren duidelijk geworden dat we in een tijdperk terecht zijn gekomen waar goed en fout, beter en slecht niet meer te onderscheiden zijn. Bankiers manipuleren op grote schaal rentes en koersen, handelen met voorkennis, verkopen nog altijd dezelfde woekerproducten waarvoor Dirk Scheringa werd geslachtofferd. Ziekenhuizen declareren meer dan creatief. Regeringen gaan buiten wet en oog, gewoon hun stronteigenwijze, van ieder moreel besef gespeende, gang. Volgens Lagarde en Draghi heeft de geldpolitiek van de ECB ons allemaal gered en is het daarom niet van belang of het binnen wet-en regelgeving past. Rechters van het Duitse constitutionele hof kregen zelfs verhulde waarschuwingen.

Blik in de toekomst?
Denk aan Griekenland: Van Hellas naar helaas, in slechts drie jaar tijd..

Is er dan helemaal niets positiefs te melden? Jawel! Geert Wilders die het Catshuisberaad afbrak omdat hij en zijn partij niet bereid bleken burgers als citroenen uit te knijpen om bankiers en andere graaiers te spekken, die niet bereid bleek concessies te doen aan de verzorging van onze ouderen en die de 3procentsnorm slechts een acceptgiro aan de Europese Unie noemde (hoe lager een begrotingstekort, hoe meer je kunt storten in de bodemloze EU-put) die wordt door de virtuele kiezer beloond met...29 zetels !

De gehele peiling van zondag 16 juni 2013:

VVD 21 (-1), PvdA 16(-1), PVV 29 (+1), SP 24(+1), CDA 14, D66 17, CU 6, GrL 4, SGP 4, PvdD 4, 50Plus 11
Laast bewerkt: 7 jaren 5 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], tukker, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
7 jaren 5 maanden geleden - 7 jaren 5 maanden geleden #36778 door katertje
Zondag 9 juni 2013.
Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Zwaar weer ! De boot van staat is door slechte stuurlui op de klippen gelopen en hartstikke lek geslagen.Alle hens aan dek en als de gesmeerde bliksem de reddingsboten in. Mensen met gezond verstand het eerst, want die zullen we hard
nodig hebben, voor als de alles vernietigende tsunami van politiek onbenul van dit kabinet voorbij is.

Dit horrorkabinet is bezig om de laatste hand te leggen aan het finaal om zeep helpen van de BV. Nederland. De zorg wordt, tegelijkertijd met onze oudere burgers uitgekleed, maar aan de fraudeurs en graaiers wordt niet geraakt..je naait je vrinden niet, toch? Netwerken zijn onbetaalbaar ! Vinden wij trouwens ook, al jaren.

We hoorden Samsom op het door de EU betaalde "Europa-festival" zo vaak en zo hard liegen over "Europa" (misleidende term voor de EU) dat gevreesd moet worden voor scheuren in zijn kernkop. Samen met zijn bloedbroeder in het Europarlement de Oostenrijker Hannes Swoboda ("Raus mit dem Populisten", voorpagina Tref.eu) die ledenpartijen die de "Europese Waarden" onderschrijven wil voorzien van een jaarlijkse dotatie van 30 miljoen euro, vroegen zij de "festivalgangers" ideeën aan te dragen voor "Europa". De PvdA zit namelijk dringend verlegen om nieuwe ideeën over Europa. Immers, alle argumenten om door te gaan met deze politieke hersenspinsels zijn inmiddels door de rauwe werkelijkheid ingehaald.

Samsom's "eerlijke verhaal" over Europa is geen andere dan dat hij wil doorgaan op de ingeslagen weg. Dat geldt evenzeer voor bio-gleufhoed Plasterk. Die heeft in Brussel zijn goedkeuring gegeven aan ongebreidelde toegang van immigranten en daarmee uitkeringstoerisme tot staatsprioriteit nummero uno verklaard.

Dit wordt dus de zoveelste miljardenstrop dankzij de EU. Miljoenen potentiële klanten zullen tot in lengte van jaren een aanslag mogen doen op onze overheidsfinanciën en dat terwijl Nederland nu al vanwege alle toeslagfraude finaal is leeggepind. Roemenen en Bulgaren staan in de startblokken om hier, geheel legaal, de uitkeringskassen leeg te trekken en zijn volgens de natie-vernietigers, die men doorgaans in de pers "politici" pleegt te noemen van HARTE welkom.

Niet de snavels van kippen in de pluimvee-industrie moeten geknipt worden, maar van linkse politici en aarslikkende journalisten. Heb je meteen de beste bezuiniging op de Publieke Omroep te pakken: Pauw en Witteman zonder geluid.

Van de 38 zetels die de PvdA bij de verkiezingen scoorde blijven er nog een schamele 17 van over. Het zal de PvdA een rotzorg zijn. Die is helemaal klaar met het verheffen van de Nederlandse arbeiders en hebben zich via de handtekening van Plasterk in Brussel verzekerd van een kakelvers electoraat...hebben die ouwe meuk hier niet meer nodig. Hebben bovendien alle sleutelposities in handen en hun rode pionnen op alle strategische posten. Hebben zogezegd de lange mars door de instituties - zowel hier als in Brussel- succesvol afgerond.

Vindt u dit allemaal prachtig? Ga dan vooral door met op de PvdA te stemmen. Bent u het spuugzat? Er komen twee verkiezingen aan: Europese verkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen.

Dit gezegd hebbende: In de wekelijkse peiling komt de coalitie uit op 39 zetels, de laagste score sinds de verkiezingen van 12 september. Alle opgeklopte lucht is uit de rooie ballon ontsnapt.

Ook de VVD doet het voortreffelijk. In de Kamer met 41 zetels, in de peilingen 22. Onbegrijpelijk als u leest dat jongeren van Fransje Weekers mogen doorwerken tot 71,5 jaar
Geweldig idee, jongens ! Rutte maakt het allemaal niet uit. Hij besteeg de Bilderberg en kwam als Mozes met de Stenen Tafel naar beneden met daarop slechts één boodschap: 3 procentsnorm. Land economisch en financieel kaalgeplukt. Mission Completed. Wij zijn het beste kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog, hahaha !

Wie waarschuwt ons al jaren voor alle EU-ellende die nu over ons wordt uitgestort? De PVV ! Wie kreeg de hoon van de natie over zich heen omdat hij niet mee wilde gaan met VVD en CDA in de afbraak en uitverkoop van Nederland? Geert Wilders ! Maar jullie wisten het toch allemaal beter? Lekker naïef en kritiekloos achter die bende landverraders aanlopen..je doet je best maar.
Wie niet horen wil moet voelen..

Verder blijkt dat kiezers met een lage opleiding minder vertrouwen in de regering van Rutte hebben dan kiezers met een hoge opleiding. Bewijs dat zij in ruime mate over gezond verstand beschikken. Zien dat de keizer geen kleren draagt..kan ie krijgen van een groot deel van de bevolking !! Van een véél groter deel dan de 28 zetels die De Hond al weken peilt voor de PVV.De gehele peiling van 9-06-2013: VVD 22, PvdA 17 (-1), PVV 28, SP 23 (+1), CDA 14, D66 17, CU 6, GL 4, SGP 4, PvdD 4, 50PLUS 11 (+1).
Laast bewerkt: 7 jaren 5 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, tukker, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
7 jaren 6 maanden geleden - 7 jaren 6 maanden geleden #36716 door katertje
Ha, daar ben ik dan. Beetje laat, want net terug van het CDA-congres. U kent dat wel, nog gezellig wat op de "hoeksteen van de samenleving" zitten babbelen met CDA-ers over dat "er een taak ligt voor iedereen" en dan voornamelijk voor de "samenleving, niet de overheid" omdat CDA-ers vinden dat de "familie als fundament" dient en het"tegen profiteurs" is "een zelfbewust NL, verbonden met Europa" en "de toekomst van onze kinderen". Vragen als hoe een verbondheid met Europa te rijmen valt met de toekomst van onze kinderen werd niet op prijs gesteld. Evenmin als de vraag waarom het CDA zo graag moslims wil opnemen in de partij terwijl Nederland, inclusief CDA-ers strontziek zijn van de islam. Slechts 10% van mening is dat de islam een verrijking is voor Nederland en maar liefst 60% wil dat er een onmiddellijk verbod komt op de bouw van mosketen. Maar men wilde de discussie graag "zindelijk" houden, dus haalde men even een schoon zeiltje voor mevrouw de dominee waarna de discussie verzandde in wereldvreemd , oeverloos gezwets over het zuivere hoogstaande geweten.

Over zuiver hoogstaand geweten gesproken...Pronk, Koenders, Ploumen, ZimmermanFranz, kortom: de PvdA. Die gaan graag op verre reizen. Beetje de Gutmensch uithangen. Kost een paar centen. Weten natuurlijk donders goed dat zij en hun bendeleden kunnen opzouten als zij niet een buidel geld meebrengen. Al is het maar 5 miljard voor Egypte, zei ZimmermanFranz, om daar een grondwet in mekaar te knutselen. Had die van ons als voorbeeld meegenomen. Kabinet deed er toch niks meer mee..Brussel had hem al tijden buiten werking gesteld. Of voor wapens voor de "opstandelingen" in Syrië. Bleek nodig te zijn om de laatste christenen, waarvan er nog enkele in Syrië waren gesignaleerd, mee voor de raap schieten. En boos dat ze zijn op Rusland omdat die zware wapens aan het legitieme bewind van Syrië zou leveren...hahaha..de bedriegers bedrogen.

Over zuiver hoogstaand geweten gesproken...woensdag maakte de EU-commissie het dictaat over de begrotingscijfers bekend, voorzien van enkele "aanbevelingen" zoals geen begrotingstekort meer van 3 procent maar van 2,8. Dat wordt dus bunkerhard bezuinigen.Rutte beloofde "dat nieuwe maatregelen voor maximaal eenderde uit lastenverzwaringen mogen bestaan", terwijl die smiecht dondersgoed wist dat snijden in overheidsuitgaven te lang zullen duren om de klap voor 2014 op te vangen. Dus zal via lastenverzwaringen het tekort naar 2,8 procent worden gebracht. Het interesseert Rutte allemaal geen ene reedT meer. Hij weet dat hij gezien is. Flikkert Nederland achter de rhododendrons, knikje maken en achteruit de trap af en wegwezen.


Het grote gelijk van Wilders:

“Laat Brussel diep in het moeras zakken. Wat onze economie nodig heeft is belastingverlaging. Dat kan worden gefinancierd door miljarden te snijden op onze uitgaven aan de EU, miljardensteun aan Zuid-Europese landen, ontwikkelingshulp en subsidies. En hoe eerder we loskomen van de Brusselse bemoeizucht en de EU en de eurozone verlaten, hoe beter”.
bron:PVV

En zo is het..28 zetels !!

De gehele peiling van zondag 2 juni 2013:
VVD 22 (-1), PvdA 18, PVV 28, SP 23 (+1) CDA 14, D66 17, CU 6, GroenL. 4, PvdD 4, SGP 4 (+1), 50Plus 10 (-1)
Laast bewerkt: 7 jaren 6 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], tukker, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
7 jaren 6 maanden geleden - 7 jaren 6 maanden geleden #36621 door katertje
PVV al maanden de grootste politieke familie van Nederland, krijgt er vandaag weer een zetel bij en komt daarmee op 28 zetels.Waardering dus voor boegbeeld Wilders, en terecht. Scoort maar liefst 13 zetels meer dan bij de verkiezingen toen een groot deel van zijn electoraat nog niet aan arbeidscontract en portemonnee voelde waarom Wilders niet wilde tekenen voor het verraderlijke Cathuis-akkoord..berouw komt na de zonde.

Soms denk ik dat Wilders gelijk had met zijn opmerking dat Rutte aan de drugs is. Spacecake of speed. Maar ik houd het er op dat Rutte een narcist is. Of een narcist aan de speed, kan natuurlijk ook. Let op die man. Let op wat velen ervaren als een "charmante" lach. Kijk er doorheen en zie dat het slechts een stuiptrekking is, een grimas. Er zit niets echts aan. Kijk naar dat gezicht en zie die steenkoude ogen, vaak dichtgeknepen om gevoelloosheid en gebrek aan empathie te maskeren. Die man heeft geen besef van waarde, geen visie

Er is fundamenteel iets mis met Rutte. De man is incompetent tot op zijn door loze beloften en glashard liegen geërodeerde bot. Zijn overdreven zelfbeeld.."dit is het beste kabinet sinds WW-II". Geen na-oorlogse premier heeft het ooit voor elkaar gekregen om in zo'n korte tijd er zo'n enorme puinhoop van te maken.

Zijn duiken en onzichtbaar zijn als er problemen zijn. Gedreven door narcisme kun je de opmerking de wereld inslingeren dat het kabinet waaraan jij leiding geeft, een van de beste kabinetten is sinds de Tweede Wereldoorlog. Maar het gaat Rutte niet om zijn kabinet. Het gaat Rutte om Rutte. Hij wil u naar de conclusie leiden dat hij, Mark Rutte, een van de beste na-oorlogse premiers van Nederland is. DAT wil Rutte horen. Want vergist u zich niet, Rutte is een pure machtspoliticus en n.m.m. een zeer gevaarlijke.

De PvdA is deze week 2 zetels kwijtgeraakt in de Haagse Shariadriehoek en heeft nu nog maar 18 zetels over. Asscher herkent zich niet in de Schilderwijkproblemen. Niemand herkent zich in Asscher. Uitstekend geschikt voor de uitvaartbranche. De multicul is dood, maar niets dan goeds over de dode.. zoiets. De partij heeft in goed een half jaar tijd al meer dan de helft van het bij de verkiezingen behaalde aantal van 38 zetels verloren..20 kwijt, nog 18 over. Terug bij af.Evenveel als toen Samsom gehuld in kostuum met das geparachuteerd werd als staatsman..
Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding.


Gehele peiling van 26 mei 2013:

VVD 23, PvdA 18(-2), PVV 28 (+1), SP 22, CDA 14, D66 17, CU 6, GrL 4, SGP 3, PvdD 4(+1),50+ 11.
Laast bewerkt: 7 jaren 6 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], tukker, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
7 jaren 6 maanden geleden #36499 door tukker
Katertje schreef:

Tegenspraak van een paar gemeenteraadsleden van CDA, VVD en D66. Zijn er gaan kijken. Hebben er wat rondgelopen en..herkennen zich niet in het beeld. Feiten, dames en heren doen er niet toe. Slechts het beeld is bepalend.


wateenaanflu


CDAer Bakker liep met zijn collega's Ibo Gülsen van de VVD en Rachid Guernaoui van D66 door de Schilderswijk. Aan de namen te zien zijn de collega's van Bakker ook moslims. Bakker weet dat moslims nauwelijks kans lopen lastig gevallen te worden door andere moslims. Als Bakker eerlijk de sfeer had willen peilen had hij een paar autochtone meisjes in minirok en met een verborgen camera de wijk in gestuurd.

Ik wou dat ik niet zo knap was, maar wat meer geld had !!
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
7 jaren 6 maanden geleden - 7 jaren 6 maanden geleden #36498 door katertje
"Keek op de week"

De woede en verontwaardiging in de samenleving over fraude en gerommel met ziekenhuisdeclaraties, doktersnota's, toeslagen en uitkeringen is immens. Grootscheepse georganiseerde roof en diefstal! Speciale bedrijfjes, die als tussenlagen worden opgezet om vakkundig de beurs van de belastingbetaler leeg te trekken.

Kinderopvangbureautjes, reïntegratiebureautjes, bureautjes die de fijne kneepjes van subsidietrekkende terminologie kennen en aanvragen daartoe regelen, bureautjes die softwareprogramma's ontwikkelen waarmee het "upcoden" van rekeningen door ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt mogelijk gemaakt.

We leven in een corrupte en totaal verziekte samenleving. De overheid weet het en doet er niets aan. Een door en door verrotte overheid die miljarden laat wegvloeien naar oplichtersbendes in Bulgarije, Roemenië en de Antillen en die de verantwoordelijken daarvoor de hand boven het hoofd houdt. Kan me niet herinneren ooit zo'n immoreel, stuurloos en visieloos kabinet te hebben meegemaakt als nu onder Rutte in zijn tweede termijn.

De islamisering van Nederland ligt op koers. Keihard optreden van Opstelten? Een giller! Na enkele jaren van experimenteren met hoever ze kunnen gaan heeft lamzak Van Aartsen van Den Haag aan de moskee het sein veilig gegeven om de sharia in te voeren. De Schilderswijk is er rijp voor gemaakt, bij succes volgt de hele stad.

Tegenspraak van een paar gemeenteraadsleden van CDA, VVD en D66. Zijn er gaan kijken. Hebben er wat rondgelopen en..herkennen zich niet in het beeld. Feiten, dames en heren doen er niet toe. Slechts het beeld is bepalend.

Feiten zijn nou typisch van die Wilders-dingetjes..motte we nie wille mee zun alle. We hebben het toch fijn zo onder mekaar? Nou dan, houwen zo! Hoe de mensen dat daar in de shariadriehoek ervaren, tja, dat is een beeld waarin wij ons niet herkennen. Die "looprekken" zijn binnenkort trouwens toch uitgeroeid vanwege hartfalen door ergernis of geëuthanaseerd en kan de zittende politiek zijn goddelijke gang gaan en ongehinderd doorgaan met het verwezenlijken van de beelden zoals zij die al decennia in hun kop hebben.

Beelden van een politieke kaste die bakken met geld brengt naar achterlijke islamitische landen waar ALLES mankeert aan democratie, vrouwen- en mensenrechten, die onderwijl in Nederland de nek omdraaiend. Daar armoede, criminaliteit en analfabetisme bestrijden, hier in Nederland veroorzaken.

Als Nederland alleen nog bestaat uit die beelden, dan wordt het de hoogste tijd voor een beeldenstorm.

Het beeld van zure Jet Bussemakers? Wordt ééns per jaar "afgestoft".jajaendegijg jajaendegijg

De gehele peiling van 19 mei 2013: PVV van Geert Wilders blijft de grootste !
VVD 23 (-1), PvdA 20, PVV 27, SP 22(+1), CDA 14, D66 17, CU 6, GroenL 4, SGP 3, PvdD 3, 50Plus 11.
Laast bewerkt: 7 jaren 6 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, tukker, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
7 jaren 6 maanden geleden - 7 jaren 6 maanden geleden #36433 door katertje
De regeringspartijen krijgen deze week in de peiling van De Hond een ongekend laag rapportcijfer van de kiezer.

Weet niet hoe u erover denkt maar de politiek is zo walgelijk bezig dat het zelfs niet leuk meer is er grapjes over te maken. Kijk naar het kabinet, de Eerste,en Tweede kamer, de ongekozen blunderende burgemeesters, en wethouders, zoals die in Beesd die bij de Dodenherdenking herhaaldelijk spreekt over de 4mei viering, de zich een slag in de rondte bijklussende commissarissen der koning en ander ondemocratisch tuig...je zou ze zo in een gammel gebouw in Bangladesh tewerkstellen.Daar werd slechts kleding genaaid,hier de burger.

Neem nou de PvdA: partijcongres, op partijcongres,ledenvergadering, op extra ledenvergadering omdat goedmensen met de portemonnee van de ander,weigeren een sterfhuisconstructie te accepteren
voor de motie Terphuis. Hiermee wordt het aan eenieder duidelijk wie hier in Nederland probeert de dienst uit te maken. Juist, de cliëntèle van de PvdA: de asielzoeker en de (nog) illegale asielzoeker. Terzijde wordt geschoven dat mensen die als illegaal hier verblijvend worden aangemerkt, een slordige tien jaren of meer hebben kunnen procederen op staatskosten, hier hebben kunnen leven op staatskosten, zich medisch hebben kunnen laten verzorgen op staatskosten,en toch zouden zij door ons inhumaan worden behandeld??
Wie is hier nu eigenlijk staatsondermijnend bezig? Wie vertrapt hier democratisch totstand gekomen wetgeving? Is het niet veelbetekenend dat een regeringspartij zich laat gijzelen door een voormalige asielzoeker?

Neem vervolgens Teeven. Die wil criminele gevangenen (anders zit je niet in de gevangenis, nietwaar) hun straf thuis laten uitzitten. Zie ik het weer verkeerd. Mensen die met een enkelband hun straf thuis mogen uitzitten, zijn per definitie niet gevaarlijk of vluchtgevaarlijk, zegt hij. Maar beste Justitie-staats, waarom worden desze mensen dan nu wel zwaar bewaakt (kosten 200 euro per dag)? De staats moet bezuinigen! Heeft Teeven er wel aan gedacht dat die maatregel klauwen geld kost aan uitkeringen die weer moeten worden verstrekt, inclusief evt. aanvullende bijstand, Huurtoeslag,Zorgtoeslag e.d.? Heeft Teeven er wel aan gedacht dat die pot finaal is leeggetrokken door de Moelandervriendjes van zijn partijgenoot Weekers?

Over Weekers.. vindt u het goed dat ik het daar even niet meer over heb..ben zo duizelig als een tol van het gedraai van die incompetente leugenaar.

Oeps, bijna Schippers vergeten. Schiet in actie nadat de PVV begin februari van dit jaar een meldpunt instelde: Fraudeloket Zorg. In een week tijd kreeg de PVV al 400 meldingen van vermoedens van fraude. De meeste meldingen gaan over rekeningen die niet kloppen. Let op de PVV haalt zo een miljardje of 5 aan fraude boven water. Goed initiatief PVV..Ga zo door Reinette en Geert !

Uit de beruchte wandelgangen vernomen dat er volgende week geen motie van wantrouwen wordt ingediend tegen de betrokken kabinetsleden, maar met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een Generaal Pardon voor kabinetsfouten zal worden aangenomen.


Het fijnste voor het laatste bewaard. Geert Wilders staat met zijn PVV al twee maanden, als rots in de branding, met stip op nummer 1 met 27 zetels. Het is bemoedigend daaruit de conclusie te kunnen trekken, dat we tenminste zo'n slordige twee miljoen wakkere mensen hebben in Nederland. PVV: de hechtste politiek bewuste familie van Nederland! Een prestatie van formaat, gezien het mors-doodzwijgen van Geert en zijn partij in de media en de publieke omroep.

Een prestatie van formaat....smaakt naar meer Geert.

De gehele peiling van 12 mei 2013: VVD 24, PvdA 20 (+1), PVV 27, SP 21, CDA 14 (-1), D66 17, CU 6, GL 4, SGP 3, PvdD 3, 50PLUS 11.
Laast bewerkt: 7 jaren 6 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], tukker, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
7 jaren 6 maanden geleden - 7 jaren 6 maanden geleden #36375 door tukker
Samsom weet blijkbaar niet wat hij zelf wil.


Ruim een jaar geleden, maart 2012, zag Diederik Samsom geen heil in een coalitie met de VVD. De liberalen zijn in een 'te conservatieve, rechtse hoek gedoken', zei de kandidaat-leider voor de PvdA toendertijd in Spits.

www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2...amsom-wil-geen-paars

-

Ik wou dat ik niet zo knap was, maar wat meer geld had !!
Laast bewerkt: 7 jaren 6 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.