de overheden hebben zichzelf aan de EU verkocht

  • gnor
  • gnor's Profielfoto Offline Onderwerp Auteur
  • Geblokkeerd
  • Geblokkeerd
  • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
  • Thanks: 16868

de overheden hebben zichzelf aan de EU verkocht werd gestart door gnor

Posted 5 jaren 3 maanden geleden #50932
www.andereuropa.org/?na=v&id=67&nk=813-6...df82b52af2e5f9a3269b
EU wil overheidsinitiatief volledig nekken
door Herman Michiel, 24 november 2017

Wat zou u ervan denken als uw regering een wet uitvaardigde waardoor u alleen nog een huis kunt kopen als u het geld cash op tafel kunt leggen? Onzin, zou u zeggen, dan zouden alleen de zeer gefortuneerden nog een huis kunnen kopen, de meeste stervelingen moeten daarvoor lenen en de lening over jaren afbetalen. Of hoe zouden ondernemers het vinden als ze geen beroep mochten doen op banken of financiële markten, en nieuwe investeringen alleen met opgepotte winsten konden financieren? De dood van de onderneming, meneer, wie vindt dergelijke lulkoek uit!

Nochtans is deze lulkoek van toepassing op overheden in de Europese Unie.
Krasser nog: ongeveer al deze overheden, of ze nu liberaal, christendemocratisch of sociaaldemocratisch geleid werden, hebben de lulkoek zelf goedgekeurd!! En heel binnenkort willen ze dit in nieuwe Europees wetgeving vastleggen.

In maart 2012 ondertekenden 25 landen van de Europese Unie een overeenkomst die op 1 januari 2013 van kracht werd. De overeenkomst is bekend als het ‘Begrotingsverdrag’ 1 en legt draconische beperkingen op aan de overheidsfinanciën, zowel op nationaal, regionaal als gemeentelijk vlak.

Staatsschulden moeten volgens een opgelegd stramien dalen (schulden hoger dan 60% van het BBP moeten op een termijn van 20 jaar verdwijnen) en begrotingen moeten in evenwicht zijn of een overschot vertonen
2; de eis van een begrotingsevenwicht wordt de “gouden regel” genoemd. Men zal zich herinneren dat er met het oog op de invoering van de euro geëist werd dat begrotingen hoogstens 3% in het rood gaan (het Stabiliteitspact). De 0,50%-grens van het Begrotingsverdrag gaat dus nog een heel stuk verder; bovendien moest deze “gouden regel” worden opgenomen in het nationaal recht van de lidstaten, bij voorkeur in de grondwet.

Volgens de bestaande Europese verdragen had de Europese Unie in 2012 niet de bevoegdheid om een zo groot deel van het budgettair beleid van de lidstaten naar zich toe te halen zoals het geval is met het Begrotingsverdrag.
Dat kon alleen mits unanimiteit onder de (toen) 27 lidstaten, maar het Verenigd Koninkrijk en Tsjechië wilden om uiteenlopende redenen niet meedoen.
Maar zoals ik in 2013 schreef: de Europese leiders beschikken over een heel arsenaal juridische en politieke middelen om hun doel te bereiken, een ware grabbelton.

Toen hun ‘grondwet’ in 2005 niet goedgekeurd raakte door verzet in Frankrijk en Nederland veranderden ze het geweer van schouder en de ‘grondwet’ werd omgedoopt tot EU-verdrag, het Verdrag van Lissabon waar geen referenda aan te pas kwamen.
Gelijkaardig, maar weer een beetje anders ging het met het Begrotingsverdrag, dat door gebrek aan unanimiteit geen EU-verdrag kon worden, maar waarvoor weer een andere oplossing werd gevonden.

<Voor de echt geïnteresseerden is het een kluif om dit door te nemen en tot zich te nemen.Daarnaast is de Vlaamse benadering en woordspeling nu niet algemeen bekend in Nederland. Anderszins geloof ik zo maar dat de regeringen van de EU-landen direct zowel als indirect de molensteen om de nek van hun burgers hebben gehangen. Dus nooit in het water springen maar wel de steen afwerpen. Daarna volle kracht voorwaarts en "Brussel "verpletteren.
Tenzij, de massa zo murw geluld is, dat ze alles over zich laat heen komen.
Dat laatste geloof ik eerder omdat er hele oerwouden staan opgesteld en men geen boom kan waarnemen.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, [Guzzi]

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.283 seconden