\*

Vraag MH-17 Turnabout Ukrain's Guilt Now Proven

Meer
1 jaar 9 maanden geleden #53782 door katertjeRutte wist alles...hij deed er aan mee en deed zijn uiterste best om de misleiding te perfectioneren. Wat een misbaksel, wat een doortrapte gewetenloze schoft.

Aftreden
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 9 maanden geleden - 1 jaar 9 maanden geleden #53777 door katertje
Nederlandse vertaling van het eerder gepubliceerde artikel van Eric Zuesse : MH-17 Turnabout Ukrain's Guilt Now Proven

‘Dit is bewijs dat absoluut aantoont dat het officiële, door Nederland geleide onderzoek naar de (MH-17) zaak een opzettelijke en totale fraude is,’ schrijft analist Eric Zuesse voor The Strategic Culture Foundation. In een uitgebreid artikel zet hij het volgens hem ‘door beide partijen geaccepteerde bewijs’ op een rij waaruit onomstotelijk blijkt dat niet Rusland, maar Oekraïne op 17 juli 2014 vlucht MH-17 van Amsterdam naar Maleisië heeft neergeschoten met de bedoeling om de Russen de schuld te geven. ‘Deze massamoord werd uitgevoerd wegens de extreme obsessie van één leider. Het moest voor hem gewoon gebeuren, en precies op dat moment.’

Zuesse kwam tot zijn besluit omdat "geen rechtbank dit overweldigende en onweerlegbare bewijs over de MH-17 moorden, dat nog steeds wordt verborgen voor het publiek in de VS en zijn geallieerden, wil aannemen."
Juist mede op basis van dezelfde bewijzen die in het op 24 mei 2018 gepubliceerde onderzoeksrapport staan heeft Rusland ‘tot in de kleinste details de conclusies van dat rapport weerlegd, en de feitelijke en onweerlegbare schuld van Oekraïne aan deze massamoord bewezen.

Dit bewijs van het bedrog van het Nederlandse team (JIT) voert een groot deel van het onderzoek naar diens uiteindelijke conclusie omtrent de persoon die eiste dat Oekraïne deze misdaad zou plegen.

Nederland al vroeg betrokken bij staatsgreep
Overigens heeft de Nederlandse regering gedeeltelijk de staatsgreep in februari 2014 gefinancierd, waarmee de regering van Oekraïne omver werd geworpen en een nieuw regime werd geïnstalleerd dat geallieerd is met de Amerikaanse regering en dat de MH17 heeft neergeschoten,’ vervolgt Zuesse. ‘De Nederlandse regering is in deze zaak waar het over oordeelt niet neutraal... De Nederlandse regering leverde grote financiële bijdragen aan het Oekraïense Hromadske TV, dat propaganda voerde om de inwoners van de Donbass regio –die voor 90% stemden op de democratisch gekozen, door Obama’s coup afgezette Oekraïense president (Janoekovitsj) - uit te roeien.’

JIT-rapport wijst naar Oekraïne /color]
"Dus Ruslands antwoord op 17 september 2018 gebruikte de eigen documentatie van dat door Nederland geleide team om de schuld die dat team aan Rusland gaf te weerleggen, en sluitend bewijs te presenteren dat Oekraïne schuldig is aan deze massamoord. De echte dader, Oekraïne, maakte dus deel uit van dit door Nederland geleide team."

Dus: dit onomstotelijke bewijs van Oekraïnes schuld is in het (JIT) onderzoeksrapport terug te vinden en wordt dus door het team zelf bevestigd. Dat was dan ook de reden waarom Ruslands reactie op het rapport compleet werd genegeerd in het Westen, en het team nog altijd weigert om op de Russische presentatie te reageren.

Sancties tegen Rusland
Het enige wat de media in Europa en Amerika hierover schreven was dat de Russen verklaarden dat het zogenaamde bewijs tegen hen was gemanipuleerd. Sommige media, ook in Nederland, noemden dit onmiddellijk Russische "desinformatie", maar ‘het waren juist "de Westerse media wier "nieuws"berichten vrijwel geheel uit misleiding en desinformatie bestonden, zoals u hieronder zelf kunt constateren," betoogt Zuesse. "De Westerse media stoppen het historische feit dat het vliegtuig door de Oekraïense regering werd neergeschoten en het Westen hier over blijft liegen, nog steeds in de doofpot."

Deze leugens waren en zijn echter wel de basis van de sancties tegen Rusland. "Daarom is het voor de leugenaars cruciaal om hun leugens te verbergen. Dit is de reden waarom Ruslands overweldigend gedetailleerde presentatie op 17 september vrijwel werd genegeerd. Dit bewijs toont namelijk aan dat deze sancties zelf niets dan het bedriegen van het publiek en de nog altijd aanhoudende misdaden tegen Rusland zijn."

Bedenk bij de nu volgende feiten dat Maleisië, het land van Malaysia Airlines, pas tot het JIT werd toegelaten nadat het na lang aarzelen akkoord ging met een veto van Oekraïne over alle (nog te publiceren!) onderzoeksresultaten. Of Maleisië ook enige rol in dit onderzoek mocht vervullen is echter onduidelijk.

Buk...
Het JIT schreef op 24 mei 2018 in de laatste "Update van het strafrechtelijke onderzoek naar de MH17 ramp" dat het team "ervan overtuigd is dat de BUK-TELAR (raket) die werd gebruikt om MH17 neer te halen afkomstig is van de 53e Luchtafweerraket Brigade, een eenheid van het Russische leger afkomstig uit Kursk in de Russische Federatie."
De specifieke karakteristieken of "vingerafdruk" van de gebruikte BUK raket (van het type 9M38) zouden er volgens het JIT op wijzen dat deze enkel door de 53e brigade zou kunnen zijn afgevuurd, vanuit "door pro-Russische separatisten gecontroleerd gebied", waarna het lanceersysteem weer naar Rusland zou zijn teruggebracht. Australië en Nederland stelden op basis van dit rapport vrijwel onmiddellijk Rusland wettelijk aansprakelijk.

Vier maanden later (op 17 september) kwam de reactie van het Russische ministerie van Defensie. In die tijd had Rusland de gepresenteerde serienummers, 8868720 en 1318869032, en het typenummer 9m38, getraceerd, en ontdekt dat zowel de lanceerinstelling als de raket zelf in 1986 door Oekraïne van Rusland waren gekocht en sindsdien constant in Oekraïne zijn gebleven.

Met andere woorden...: als het bewijs dat het JIT gepresenteerd heeft authentiek is, dan wordt Oekraïne daarmee direct veroordeeld. "Dit is een bewijsmatig schaakmat tegen de Oekraïense kant, conculdeert Zuesse

Inhoud zwarte dozen zijn geheim
In 2014 vroeg Elsevier met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuurd informatie op over de "geheime deal" die was gesloten met Oekraïne, dat dus veto recht had gekregen over de conclusies van de uitkomst van het nog te verrichten onderzoek en zodoende de cruciale informatie van de zwarte doos van het rampvliegtuig geheim kon houden. De Nederlandse regering weigerde echter Elsevier deze informatie te geven, en brak daarmee zijn eigen wet.

Vanwege het Oekraïense veto stond er nauwelijks bruikbare info in het officiële aparte rapport over de zwarte dozen. Ook Amerikaanse satellietbeelden en radarbeelden van de Oekraïense luchtverkeersleiding zijn nooit vrijgegeven voor het publiek, net als diverse andere bronnen waarmee de officiële lezing geverifieerd zou kunnen worden. "Een brutale trap na tegen de families van de 298 slachtoffers," vindt Zuesse.

Desondanks kwam er nog genoeg aanvullend bewijs boven tafel, bijvoorbeeld door het onafhankelijke onderzoek van de gepensioneerde Lufthansa piloot Peter Haisenko, die tot de conclusie kwam dat Oekraïense gevechtsvliegtuigen de Maleisische Boeing hadden neergeschoten. Zo verklaarden diverse ooggetuigen –bewoners in het rampgebied- op TV een of twee gevechtsvliegtuigen te hebben zien opstijgen, waarna de Boeing vervolgens naar beneden stortte. Haisenko sloot niet uit dat er gelijktijdig een BUK raket was afgevuurd, maar stelde wel dat tenminste één Oekraïens gevechtsvliegtuig bij de aanslag betrokken is geweest. [/b]

Media en politiek negeren dat bedrog JIT is aangetoond

De Westerse politiek en media hebben "volledig genegeerd dat Rusland het bedrog van de JIT presentatie op 24 mei 2018 heeft blootgelegd," vervolgt Zuesse. Daarmee werd ook "het sluitende bewijs dat in de JIT presentatie werd gegeven en waar Rusland op wees, compleet genegeerd. Daarom kan er geen enkele twijfel meer zijn over het doelbewuste en nog steeds doorgaande Westerse bedrog aangaande de MH-17 zaak."


Nog iets wat geheel genegeerd wordt is de vraag waarom de Oekraïense luchtverkeersleiding het toestel naar het conflictgebied heeft geleid, terwijl Oekraïense gevechtsvliegtuigen daar regelmatig bombardementen uitvoerden. De piloot van MH-17 had als enige van alle overvliegende toestellen direct opdracht gekregen van de geplande koers af te wijken. Dit was buitengewoon abnormaal, zeker gezien de gevaarlijke omstandigheden in het luchtruim aldaar.

Oekraïense vliegtuigen
En wat te denken van het BBC Russia verslag op 23 juli 2014, zes dagen na de ramp, waarin enkele Oekraïense ooggetuigen werden aangehaald die inderdaad een gevechtsvliegtuig achter of onder MH17 hadden zien vliegen. Dit BBC verslag werd zonder enige uitleg snel weer offline gehaald, maar niet voordat het door onder andere Global Research kon worden gesaved, dat het later alsnog publiceerde.
De BBC interviews met de ooggetuigen werden verricht door verslaggever Olga Ivshina. Twee inwoners beschreven gelijktijdig wat ze hadden gezien: ‘Er was nog een vliegtuig,’ waarna de andere aanvulde: ‘een militaire, ernaast (= naast MH17). Iedereen zag het, het vloog onder het passagiersvliegtuig.’ Hier is de tweede versie van de video, die nog steeds op YouTube is te zien. Het vermoedelijk per ongeluk online gezette originele BBC verslag bevestigde dus alle conclusies van Haisenko, maar werd juist om die reden dus nooit meer officieel gepubliceerd.

Dat gold ook voor de gehele Westerse nieuws propaganda media, die de herpublicaties met deze getuigenverklaringen op YouTube en andere onafhankelijke nieuwskanalen geen blik waardig gunden omdat het niet overeenkomt met de officiële variant dat pro-Russische separatisten per ongeluk een BUK raket op de Boeing hadden afgeschoten omdat ze dachten dat het een militair toestel was. Later werd het standpunt van het JIT zelfs nog extremer; nu wordt beweerd dat het een rechtstreekse Russische aanval op het vliegtuig was.

Waarom stelde de "internationale gemeenschap" dan toch sancties in tegen Rusland, terwijl uit alles blijkt dat Oekraïne volledig schuldig is aan de ramp? "De hele Westerse propaganda positie was bedoeld voor een louter dom –zo niet psychopathisch- publiek dat geen moer gaf om de (Oekraïense) etnische zuiveringen (door middel van door Kiev toegegeven bombardementen op de Russisch sprekende bevolking), maar enkel om ‘Westerse’ slachtoffers," aldus een boze Zuesse.

"Het basisverhaal van het Westen slaat zonder de erkenning dat ze deze etnische zuiveringen financierden nergens op. Die waren bedoeld om het zuidoosten van Oekraïne op te schonen. Eventuele Russische steun aan de separatisten was daarom enkel defensief van aard was, niet offensief. En toch krijgt Rusland de schuld van het neerstorten van dit vliegtuig? Ook al heeft de Oekraïense luchtverkeersleiding de piloot daar naartoe gestuurd?"

Officiële MH-17 verklaring

Het verhaal over het schuldige Rusland is van begin tot eind vals en ontkracht (in ieder geval vanaf 17 september). Maar de Westerse "nieuws"media, de zogenaamd "vrije" pers, blijven nog steeds de leugens verkondigen.


Op 22 oktober 2014 werd de Russische documentaire MH17:The Untold Story uitgezonden. Daarin waren onder andere diverse BUK lanceringen te zien. Hierdoor kon iedereen de conclusie trekken dat het simpelweg onmogelijk is aanvankelijk helemaal niemand kon worden gevonden die de lancering had gezien of gehoord – geen rookspoor (dat minstens 15 km lang moet zijn geweest), geen lawaai, helemaal niets. Een BUK lancering moet zeker tijdens de kalme weersomstandigheden op die dag op minstens 20 kilometer afstand door duizenden mensen gehoord en gezien zijn. Maar: helemaal niemand (pas véél later werden er alsnog "getuigen" opgetrommeld). Daarentegen zijn er wèl onmiddellijk tal van getuigen die één of meer Oekraïense gevechtsvliegtuigen hebben gezien.

Zuesse beschreef in eerdere artikelen zoals ‘Systematically Reconstructing the Shoot-Down of the Malaysian Airliner: The Guilt is Clear and Damning’ uitgebreid hoe de Boeing werd neergehaald, en ook waarom: "Om de EU zover te krijgen mee te gaan met hardere sancties tegen Rusland"

"Obama slaagde daar via het regime dat hij via de coup in 2014 had geïnstalleerd in. Het was dan ook Obama, en zeker niet Putin - en Rusland in het geheel niet, zelfs al zou er wel een BUK bij betrokken zijn geweest - die de sleutelfiguur achter dit alles was. De 298 MH-17 slachtoffers op 17 juli 2014 werden vermoord door Barack Obama, via zijn agenten zoals Victoria (Fuck the EU) Nuland, die Obama's (illegale CIA-)Oekraïne operatie runde "

In zowel Amerika als Europa wordt propaganda nieuws genoemd, terwijl authentiek nieuws dat niet overeenkomt met de voorgekookte uitleg van het regime totaal wordt onderdrukt. Het schandaal omvat dan ook niet enkel Obama en niet enkel Oekraïne; ook de propaganda-organen, en tot op zekere hoogte ook hun publiek dat op deze leugenachtige media is geabonneerd (of er blindelings op vertrouwt), zijn erbij betrokken. De Westerse regeringen en hun "nieuws" media behandelen hun burgers, hun eigen publiek, niet als echte burgers, maar als idioten. Ze behandelen hen als objecten in plaats van burgers. Dit is geen authentieke democratie, maar neo-feodalisme, feitelijk fascisme.


"Obama liet bloederige coup plegen"
"De complete BUK ‘verklaring’ (het idee dat alleen een BUK verantwoordelijk was voor de ramp) is enkel voor idioten. Iedereen in de officiële kringen en de pers die dit rondstrooit is net zo fake als het belachelijke verhaaltje zelf. Om het na al het gepresenteerde bewijs toch te geloven moet je wel een gewillige slaaf van psychopaten zijn."
"In dit geval was die psychopaat Obama, die niet alleen een bloederige coup liet plegen tegen een democratisch gekozen president, maar ook de obsessie had om de EU zijn sancties tegen Rusland te laten accepteren omdat de bevolking van de Krim (waar 75% op die afgezette president had gestemd) er (bijna unaniem) voor koos om weer deel uit te maken van Rusland. De massamoord op 17 juli 2014 werd opgezet om Rusland de schuld te geven en was Obama’s truc om hem zijn zin te geven."

Alhoewel dit artikel veel te lang zou worden als alle bewijzen op een rijtje zouden worden gezet (zie links bij vorig artikel), kan zonder enige twijfel worden gesteld dat de officiële MH-17 verklaring puur bedrog is, en het bewijs dat Oekraïne aanleverde niet het Kremlin, maar het regime in Kiev veroordeelt.

Nu weten we waarom de Westerse regeringen de data van de zwarte doos hebben verborgen voor het publiek, alsmede ook het andere bewijs dat ze weigeren te publiceren. Hun doel is het publiek te bedriegen in plaats van te informeren. Ze liegen dat ze barsten, maar noemen dat wellicht "patriotisme", zoals verraders dat doorgaans doen. En hun gelovigen bestaan uit hun politieke basis. Helaas wordt iedereen die zich om de tuin laat leiden hun werktuig, en de rest hun slachtoffers - hulpeloos om de tirannen te verwijderen (laat staan te vervangen) die het leven voor iedereen slecht maken, behalve voor henzelf en hun collega's, de insiders aan de absolute top


Obama had iets dramatisch nodig
De dag voor de neergang van de MH17 had Bloomberg News op 16 juli 2014 de kop geslagen “EU Readies Rusland-sancties te midden van de druk van de VS op Oekraïne” , en meldde dat “de VS het blok aanspoort om een ​​hardere houding aan te nemen ten opzichte van Moskou.” de dag daarvoor, op 15 juli, was Bloomberg's kop: “EU-leiders Weigh-sancties tegen Rusland over Oekraïne” , en dat rapport geopend, “leiders van de Europese Unie bijeen in Brussel zal overwegen uitgebreid sancties tegen Rusland via de Oekraïne conflict, zoals de VS dringt er bij het blok op aan zich harder tegen Moskou te verzetten.

“Was het evenement op 17 juli maar toevallig precies getimed om te bereiken wat Obama vastbesloten was te produceren: de eerste in Oekraïne gevestigde anti-Russische sancties? het regime dat Obama in februari 2014 in Oekraïne had geïnstalleerd, had niet alleen zijn steun nodig, maar ook de steun van het IMF (om leningen te verkrijgen) en van de EU (waartoe het zich wilde aansluiten).

Er was waarschijnlijk zelfs meer druk op de leiders in Oekraïne dan op de leiders in de EU. Maar er was genoeg over hen beiden. De EU was naar verluidt op het punt om de sancties tegen Rusland te vergroten. Obama had de EU nodig om zijn verhoogde sancties snel goed te keuren, om het momentum te behouden voor zijn gehele anti-Russische campagne, die de reden was achter zijn staatsgreep van februari 2014 in Oekraïne . Er was nu iets dramatisch nodig, zodat Obama de volledige samenwerking van de EU kon winnen.

Ten slotte, Obama was tenminste tegen 2011 begonnen met zijn operatie om Oekraïne over te nemen . Deze operatie was voor hem een ​​van de centrale doelstellingen van zijn hele voorzitterschap op twee termijnen. Oekraïne – en Oekraïne alleen – had nu in zijn macht het vermogen om de deelname van de EU aan hem te leveren. Oekraïne heeft het geleverd, precies wanneer dat het meest dringend nodig was. Dit was essentieel om Oekraïne in staat te stellen de EU binnen te komen. En toetreding tot de EU zou essentieel zijn om Oekraïne in staat te stellen de NAVO binnen te gaan – de volgende belangrijke stap in het plan van Bilderbergers.

Het voortzetten van de sancties is eenvoudiger dan het aanvankelijk opleggen ervan wel was. Op 22 december 2018 kopte UAwire “EU breidt economische sancties tegen Rusland uit” , en meldde dat op 14 december de sancties van de EU tegen Rusland , die zijn gebaseerd op vermeende Russische agressie in of tegen Oekraïne, worden uitgebreid: UAwire stelde: “Deze maatregelen werden oorspronkelijk op 31 juli 2014 voor één jaar ingevoerd als reactie op Ruslands acties om de situatie in Oekraïne te destabiliseren, en vervolgens versterkt in september 2014.

“De EU steunt de leugens en sancties van het Amerikaanse regime tegen Rusland en neemt daaraan deel. Deze misdaden en leugens begonnen als Obama’s, maar gingen verder onder zijn opvolger Trump en waren ook overal in de EU de misdaden, doordat de EU niet alleen die sancties, maar ook de leugens waarop deze sancties zijn gebaseerd in plaats van veroordeelt . De EU deelt dus onrechtstreeks de schuld van de Amerikaanse regering in de massamoorden die plaatsvonden op 17 juli 2014.

Misschien zullen de nabestaandenfamilies en Malaysia Airlines (dat eigendom is van de Maleisische regering), en hun regeringen, zowel civiele als strafrechtelijke aanklachten indienen nu aanvankelijk tegen Oekraïne en zijn president Petro Poroshenko, en uiteindelijk tegen Victoria Nuland, Barack Obama en de Verenigde Staten, maar ook tegen de Nederlandse regering, vanwege de heimelijke verstandhouding met de regering van de Verenigde Staten bij het frauduleuze ‘onderzoek’ dat de schuld van Rusland vooraf had vastgesteld. (De geheime overeenkomst die Maleisië heeft ondertekend om zich bij het GOT aan te sluiten, kan Maleisië verbieden om deel te nemen aan dergelijke rechtszaken).

Nederland heeft de Russische schuld vooraf vastgesteld, vooral door middel van de geheime vierpartijenovereenkomst van 8 augustus 2014 (later toegetreden door de regering van Maleisië) om Oekraïne, een echte verdachte in dit geval, om vetorecht te hebben over de toewijzing van de schuld in deze hele zaak. Niet alleen de overlevenden van de 298 slachtoffers moeten echter een rechtszaak aanspannen, maar alle slachtoffers moeten in dit geval worden vertegenwoordigd.

Er waren ook veel schendingen van internationale wetten. Obama’s staatsgreep tegen Oekraïne was er zo één. De MH17-shoot-down die het gevolg was van die coup , kon niet zonder zijn geweest en was een extensie ervan. Die coup is dus een belangrijk onderdeel van de MH17-zaak.
Op 20 september 2017 hebben de nu 5 landen in het JIT een gezamenlijk “Memorandum of Understanding” ondertekend met de titel : “Regelingen voor ondertekenaars en andere rouwende landen om financiële bijdragen te leveren aan de nationale procedures in Nederland zullen worden vastgelegd in een financiële memorandum van overeenstemming. , “En dat” Dit Memorandum blijft vijf jaar van kracht en zal automatisch worden verlengd voor opeenvolgende periodes van vijf jaar. “Dus zij zijn van plan hun ‘onderzoek’ naar MH17 voort te zetten totdat zij het bewijs kunnen aantonen dat Rusland heeft gedaan het. Misschien voordat dat gebeurt, echter, zullen alle slachtoffers en hun kinderen al zijn overleden en deze bedrog en farce zullen uiteindelijk eindigen, zo in het geheim als het begon, en slechts weinig mensen zullen er zelfs meer om geven.
Of zullen de slachtoffers en hun families, in plaats daarvan, initiëren welke juridische procedures ze kunnen, op dit moment , tegen alle leden van het GOT, voor hun cover-up, en tegen de leiders in de VS, die deze massa-moord eiste worden gedaan , en tegen de daders in Oekraïne, die het daadwerkelijk bestelden en deden?

MH-17 passagiers slachtoffers van Amerika, EU en Oekraïne
‘De 298 moordslachtoffers zijn niet enkel de slachtoffers van het Amerikaanse regime, maar plaatsvervangend ook van de EU, en niet –totaal niet- van Rusland. Rusland was juist het echte doelwit van de mogelijke Oekraïense BUK raket, en van de Oekraïense gevechtsvliegtuigen die MH-17 neerschoten. De MH-17 slachtoffers waren enkel ‘bijkomende schade’ in de al tientallen jaren aan de gang zijnde geheime Amerikaanse oorlog tegen Rusland.

Zo houdt Amerika zich tegenwoordig staande in de wereld: door zeer vuil spel te spelen en daarmee weg te komen, met de hulp van zijn bondgenoten, die de wreedheden van de VS goedkeuren en eraan meedoen.’

"Welke grote nieuws-media in het Westen zullen over deze hard gedocumenteerde feiten berichten? Is het niet de hoogste tijd dat ze dit eindelijk eens gaan doen? Of hebben ze geen enkel eergevoel meer?

Eric Zuesse, The Strategic Culture Foundation
Laast bewerkt: 1 jaar 9 maanden geleden door katertje. Reden: inkleuren
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 9 maanden geleden #53775 door katertje
Herstel de Republiek heeft er ook een groot artikel over: herstelderepubliek.wordpress.com/2019/01...cht-mh17-ontmaskerd/

Daders neerhalen Vlucht MH17 ontmaskerd

Dit artikel is verschenen op de website “Stategic Culture” en is uiteraard in het Engels. Het is een hele klus om dat te vertalen, we volstaan eerst nog even met het vermelden van de inhoudelijke kern van het betoog van de Amerikaanse journalist Eric Zuesse. Vooralsnog hebben we niets kunnen vinden wat deze man in verbinding met de werkelijke macht zou kunnen brengen, behalve misschien het feit dat hij samenwerkt met de sterk op de Verenigde Naties georiënteerde Michel Chossudowski van de website Global Reasearch. Wie VN zegt, zegt “International Community”, zegt “Wereldregering”.

Het neerhalen van Vlucht MH17 is geen ramp, geen catastrofe, zoals het vergoelijkend klinkt in de pers. Het is ook geen oorlogsmisdaad van een land tegen een ander land, want er bestond geen staat van oorlog tussen Maleisië en Oekraïne. Wat het dan wel is? We noemen het beestje bij de naam: een perfect voorbereide massa-executie van onschuldigen.

Wat er naar beneden is gekomen is een aaneenschakeling van vreemde constateringen. Lijken die in verregaande staat van ontbinding verkeerden regenden op de dorpjes neer. Ook lagen er etalagepoppen tussen de wrakstukken. Er zijn paspoorten gevonden. Gefalsificeerde satellietbeelden. Gemanipuleerde vluchtroutes. Een privé luchtmachtje van Igor Kolomoisky, die door Rusland op een dodenlijst is gezet. Zwarte dozen die door de rebellen zijn ingeleverd, in Engeland terechtkomen en “niet te ontcijferen” zouden zijn. Al dat soort eigenaardigheden werden overschreeuwd door het pathetische gejank van figuren als Frans Timmermans of een Mark Rutte, die wel eens de onderste steen boven zou halen.

Er zijn talloze toneelstukjes opgevoerd, zoals de terugkomst van de slachtoffers in kilometerslange colonnes, nota bene onder luid applaus van “medelevenden” langs de kant van de weg. Een “koninklijk” paar, in het zwart gehuld en getooid met hun meest meelevende grimas op hun gezicht. Meehuilen met de wolven in het bos is de opdracht voor het gepeupel, het uitzoeken van de gang van zaken is van secundair belang. Bloemen en kaarsjes, dat is wat we willen zien, geen intervieuws met nabestaanden over hoe ze nu eigenlijk hun geliefden hebben geïdentificeerd. Vragen, vragen. Bewijzen, ho maar. “Staatsgeheim” snapt u wel?

Wat we nu al vanaf 2014 beweren en wat in het onderzoek naar de toedracht van het neerhalen van Vlucht MH17 is bevestigd, wordt in het uitgebreide artikel gedetailleerd aan de orde gesteld. Bij ons draait het in feite om die geheimhoudingsovereenkomst die onder auspiciën van de Nederlandse regering is opgesteld. Er is via een WOB-procedure gevraagd naar volledige openheid van zaken: wat staat er van A tot Z in die overeenkomst? De regering (de “koning” en zijn “ministers”, inderdaad) weigert glashard deze geheime overeenkomst openbaar te maken. Voor zover u meende dat een regering toch moet uitvoeren wat het volk haar opdraagt, zult u nu toch wel inzien, dat volk en regering tegengestelde belangen hebben. De regering verdomt het eenvoudig, de politici organiseren een toneelstukje en uiteindelijk pikt het volk het. Het bovenhalen van de onderste steen blijkt het hermetisch sluiten van de doofpot te zijn. En ook dat wordt door het volk als voldongen feit geaccepteerd. Hoe de nabestaanden onder controle worden gehouden blijft vooralsnog een raadsel. We dienen er daarom vanuit te gaan dat ze zijn geprepareerd met een combinatie van dreigementen en zwijggeld. Zelden zijn “nabestaanden” zo meegaand en berustend geweest als in onderhavig geval.

Door deze geheimhoudingsovereenkomst hebben we echter de daders en medeplichtigen keurig in beeld gekregen. Op bovenstaande foto lachen ze u vriendelijk toe, ook u, “nabestaanden” die geen poot durven te verzetten…..

Volgens het artikel is de hoofddader Poroshenko door mededader Mark Rutte en anderen uit de wind gehouden. De kwibus rechtsboven controleert de gang van zaken namens de werkelijke macht. In het artikel wordt gesteld dat Poroshenko er alle belang bij had om juist op dat moment het toestel uit de lucht te schieten. Waarschijnlijk onder druk van de Amerikanen en de EU om de coup van februari 2014 te redden. Want er is natuurlijk verband tussen de coup in Kiev, de opstand tegen de illegale regering Poroshenko in de oostelijke deelstaten van het land en het neerhalen van dat burgertoestel. Met als enige doel het beschuldigen van Rusland en de mislukte staat Oekraïne onder de vleugels van de EU en vooral die van de NATO te krijgen. Daarbij speelt Nederland een uiterst dubieuze rol, vandaar ook dat precies dat toestel moest worden geslachtofferd. Om er zeker van te zijn dat de doofpotprocedure in goede handen was.

Om achter de gang van zaken te komen, zou Rutte in hechtenis moeten worden genomen en het voltallige kabinet in gijzeling worden gehouden en de Eerste en Tweede Kamer moeten worden ontbonden zolang de onschendbaarheid des “konings” en zijn aanhangsels niet is opgeheven. Want via Shell en de schaliegas deal met Oekraïne mag duidelijk zijn dat ook de grootaandeelhouder van “Royal” Dutch Shell een karn vol boter op zijn vierkante knars heeft.

Een voorzichtige conclusie is een waagstuk, maar we gaan het toch doen. Deze false flag operatie was goed voorbereid, maar is compleet mislukt. De eerste actie was het veranderen van de route van het toestel, zodat het over oorlogsgebied moest vliegen. Niet alleen de route, maar ook de hoogte is in opdracht van de vluchtleiding veranderd. Eén of twee Oekraïense jachtvliegtuigen hebben het toestel benaderd en uit de lucht geschoten. Om de sporen te wissen is vervolgens een BUK raket op de jet afgevuurd, resultaat niet bekend.

Als je niet wordt geïnformeerd, moet je zelf het scenario vaststellen.
www.strategic-culture.org/news/2018/12/3...uilt-now-proven.html
Alle links die in het artikel worden aangehaald volgen hieronder:
De massamoord op 298 mensen: archive.is/zTsC3
De massamoord op 196 Nederlanders: www.government.nl/topics/mh17-incident
Nederlandse regering medeplichtig aan de coup van februari 2014 in Kiev: readersupportednews.org/opinion2/277-75/...her-the-coup-in-kiev
Nederland dekt het illegale regime dat ze hebben geïnstalleerd: vineyardsaker.blogspot.com/2014/08/its-p...ou-need-to-kill.html
archive.is/WKMs5
De CIA routinematig betrokken bij de coup: www.greanvillepost.com/2018/05/09/are-mi...vid-corn-cia-agents/
Waar rotzooi is, komt Nazi Bernhard steevast om de hoek kijken: www.bilderberg.org/bernhard.htm
Voor de onwetende massa nog wat achtergrondinformatie: www.independent.co.uk/news/obituaries/pr...herlands-674988.html
Neerhalen Vlucht MH17 logisch verlengstuk van de februari coup:


Het categorisch negeren van iedere vorm van Russische input: nltimes.nl/2018/09/18/ukraine-provided-m...t-mh17-russia-claims
Westerse media alleen maar actief met anti-Russische propaganda: archive.is/BzjTA
Het Nederlandse JIT zoekend naar problemen voor de lang voorgekookte “oplossing”: www.om.nl/@103183/update-criminal/
Nog meer “bewijzen”: www.cnn.com/2018/05/24/europe/mh17-plane...ssia-intl/index.html
Vooruitlopend op de veroordeling van Rusland: www.telegraph.co.uk/news/2018/05/25/neth...mh17-victims-accuse/
Het Russische tegenoffensief, wel onderbouwd:

Waarom schoof Maleisië pas later aan bij het “onderzoek”? english.astroawani.com/mh17-news/mh17-ma...stigation-team-49518
De vage rol van Maleisië nader belicht: www.whathappenedtoflightmh17.com/the-vag...-investigation-team/
Russische briefing over de BUK installatie afdoende bewijzen:

Dader protectie op het hoogste niveau: web.archive.org/web/20180110155354/www.w...agreement-seeps.html
Nederland weigert de “geheime deal” toe te lichten: www.rt.com/news/207243-netherlands-mh17-...stigation-documents/
De eerste Amerikaans-Russische leugenversie: www.theguardian.com/world/2014/jul/22/mh...-russia-live-updates
Het ultieme bewijs: alle bewijzen vernietigd: 21stcenturywire.com/2014/07/25/mh17-verd...d-false-flag-attack/
Wat moet er nu geheim worden gehouden? web.archive.org/web/20180110155354/www.w...agreement-seeps.html
De minachting van de nabestaanden, een belediging op papier: web.archive.org/web/20140909122747/www.o...7-en-interactief.pdf
De zwarte dozen, zijn ze al zoek? www.whathappenedtoflightmh17.com/malaysi...es-from-separatists/
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 9 maanden geleden #53769 door katertje
Voor u begonnen aan de vertaling van het hiervoor geplaatste stuk van Eric Zuesse van Strategic Culture Org. over de bewezen schuld van Oekraïne in het neerhalen van MH-17, maar ik zag dat Niburu al een vertaling had gemaakt, die ik graag aan u doorgeef.....

Niburu:
De bekende onderzoeksjournalist en historicus Eric Zuesse heeft een uitgebreid artikel gepubliceerd met daarin bewijsmateriaal over de ware toedracht van de ramp met MH17.

Zijn rapport laat geen spaan heel van de Nederlandse overheid en hij beschuldigt Rutte en consorten dan ook van medeplichtigheid aan het neerschieten van MH17. Er is vanaf dit moment geen enkel excuus meer voor de bewoners van ons land om nog langer de leugens van onze overheid inzake de ramp met MH17 te accepteren.

De historicus en onderzoeksjournalist Eric Zuesse is nu met een zeer uitgebreid artikel gekomen, voorzien van alle benodigde bewijsmateriaal, dat aantoont dat Nederland volledig medeplichtig is in de voorbereiding en aanloop naar de gebeurtenissen die hebben geleid tot het uit de lucht schieten van MH17. Daarnaast heeft onze overheid niet alleen een cruciale rol gespeeld in het faciliteren van het neerschieten van MH17, maar ook daarna door het creëren en in stand houden van de MH17 doofpot.

Daardoor is Nederland medeplichtig aan de moord op 298 medemensen, waaronder 193 eigen burgers.
(Redactie: buiten beschouwing latend voor de leesbaarheid dat er mogelijk lijken van de verdwenen vlucht MH370 aan boord waren)

De conclusie van Zuesse is keihard en die is dat niet alleen de Nederlandse overheid in alle opzichten medeplichtig is aan de ramp, maar ook dat de mensen die, ondanks de overweldigende hoeveelheid bewijsmateriaal die er ligt, nog steeds het formele BUK verhaal geloven en daarmee heel dom zijn.
Dat niet alleen de overheid medeplichtig is aan deze moord, maar ook al degenen die het nepverhaal verder verspreiden en dus net zo schuldig zijn. Zuesse stelt dat eenieder die na het lezen van zijn artikel met bijbehorend bewijsmateriaal nog steeds het officiële verhaal promoot niets anders kan zijn dan een slaaf van de psychopaten die wij overheid noemen.

De kern van het verhaal en het motief voor de moord is zoals wij ook altijd hebben gesteld het dwingen van Europa tot het invoeren van sancties tegen Rusland. Zoals aangetoond in het artikel van Zuesse verschenen er de dagen net voor de ramp uitgebreide artikelen in vooral de Amerikaanse media waarin stond dat Amerika de druk richting Europa om sancties in te stellen tegen Rusland verhoogde. Het was overduidelijk dat binnen Europa niemand trek had in sancties, en toen kwam de ramp met MH17 en was er geen enkel excuus meer om die sancties niet onverwijld in te stellen, hetgeen dan ook prompt gebeurde.

Nederland, of beter gezegd de Nederlandse overheid, wordt in het artikel van Zuesse met de grond gelijk gemaakt en aangewezen als hoofd medeplichtige van Amerika in dit hele onsmakelijke verhaal.

Ons land speelde een niet onaanzienlijke rol bij het tot stand komen van de Amerikaanse staatsgreep in Oekraïne eerder dat jaar. Zij hebben voor een deel de staatsgreep gefinancierd en hebben het daardoor mede mogelijk gemaakt dat er een nieuw regiem werd geïnstalleerd. Eén die de dader is geworden van het neerschieten van MH17. De concrete financiering van Nederland bestond uit het beschikbaar stellen van geld aan een televisiestation dat onder andere opriep tot genocide van de bewoners in het oostelijk deel van het land. Mogelijk zin er ook nog ander geldstromen maar die zijn tot op heden ons niet bekend.

In mei van dit jaar gaf het JIT team een presentatie en wees daarbij Rusland aan als de verantwoordelijke voor het neerschieten van MH17. Dit werd aangetoond door allerlei vage beelden van sociale media en Youtube filmpjes die zouden moeten aantonen dat er een BUK systeem vanuit Rusland naar Oekraïne was vervoerd, om daar vervolgens het vliegtuig uit de lucht te schieten en om daarna weer terug te keren naar Rusland.

Afgezien nog van het feit dat dit zogenaamde bewijs minimaal veertien dagen voor de ramp is opgenomen, is er nog een ander heel belangrijk gegeven.
Tijdens die presentatie van het JIT team werden ook enkele onderdelen getoond van een BUK raket die op de plaats van de ramp zouden zijn aangetroffen.
Iets dat volkomen genegeerd is in de Westerse media is het keiharde bewijsmateriaal dat door Rusland in september werd geleverd. Tijdens een persbriefing werd aan de hand van de serienummers op de gepresenteerde onderdelen bij de JIT presentatie door Rusland via originele fabriekslogboeken en dergelijke aangetoond dat dit systeem in 1986 is verkocht en geleverd aan Oekraïne en dat het daarna nooit meer terug is geweest in Rusland(!).
Als er inderdaad bij het neerschieten gebruik werd gemaakt van een BUK, daarover zijn twijfels, en de gepresenteerde onderdelen zijn inderdaad op de rampplek gevonden, dan is met honderd procent zekerheid vastgesteld dat het een BUK systeem was, dat was geleverd aan en in handen van de overheid in Kiev.]We hebben nu een dader en we hebben een motief. We hebben een dader die lid is van het JIT onderzoeksteam en die bovendien een vetorecht heeft op wat er wel of niet naar buiten gebracht mag worden. Dit alles is bekokstoofd in een geheime vergadering en zoals Zuesse stelt breekt de Nederlandse overheid gewoon de wet door een WOB verzoek van Elsevier omtrent deze geheime vergadering volledig te negeren. [/b

We hebben een dader die verklaart dat die bewuste dag alle primaire radarsystemen in onderhoud waren, die verklaart dat er die dag in dat gebied geen militaire vliegtuigen operationeel waren en we hebben getuigen die kort voor de ramp wel degelijk militaire toestellen hebben zien opstijgen.
We hebben een dader die bewust deze vlucht een afwijkende route geeft ten opzichte van alle voorgaande vluchten en die deze bovendien nog eens naar een lagere hoogte dirigeert waardoor deze bereikt kan worden door een SU-25 gevechtsvliegtuig. Een verhaal dat in eerste instantie naar het rijk der fabelen werd verwezen omdat het volgende de Wikipedia die hoogte niet kon halen, maar waar wij met bewijs hebben aangetoond dat er is geknoeid met de Wikipedia en dat dit toestel wel degelijk die hoogte kon halen.


Cruciaal in het hele verhaal zijn de getuigen die meerdere vliegtuigen in de lucht hebben gezien en die duidelijk een militaire jet hebben waargenomen. Berucht is natuurlijk de door de BBC gemaakte reportage net na de ramp waar getuigen vertellen over die vliegtuigen.


Zodra men bij de BBC besefte wat die getuigen vertelden, werd de documentaire offline gezet. Als reden geeft de BBC dat deze reportage helaas niet aan de kwaliteitseisen van de BBC voldoet..(archive.vn/kc291)

Hiermee komen we dan op het volgende punt en dat is dat de mainstream media net zo medeplichtig zijn als de overheid. Eric Zuesse heeft een kopie van zijn artikel naar alle belangrijke media organisaties gestuurd, waaronder de Nederlandse, zodat deze later niet meer kunnen zeggen: “Wir haben es nicht gewusst”.

Naderhand zijn er nog veel meer getuigen naar voren gekomen, maar de meest betrouwbare zijn altijd die van net na een ramp, omdat ze op dat moment gewoon vertellen wat ze gezien hebben en nog door niets of niemand zijn beïnvloed.

Het is overduidelijk, zoals ook blijkt uit het onderzoek van Peter Haisenko, dat MH17 is beschoten door een SU-25 toestel van de Oekraïense luchtmacht. De kogelgaten in de bovenkant van de vleugel en de cockpit zijn onweerlegbaar afkomstig van een 30 mm boordkanon .

Peter Haisenko, zegt: "Als je kijkt naar de cockpitfragmenten dan is het beeld schokkend. Er zijn duidelijk ingangs- en uitgangsgaten vast te stellen van kogels. Dit is geen speculatie, maar een analyse van heldere feiten. De cockpit toont duidelijke sporen van kogelgaten. Je kunt de ingangsgaten zien en een aantal uitgangsgaten.

De randen van de kogelgaten zijn naar binnen omgebogen, deze zijn veel kleiner en hebben een ronde vorm en veroorzaakt door 30 mm kaliber. De uitgangsgaten zijn minder rond
gevormd en de randen zijn naar buiten toe omgebogen.

Verder is duidelijk zichtbaar dat de uitgangsgaten de dubbele laag aluminium hebben verscheurd en naar buiten hebben omgebogen. Dat wil zeggen dat splinters van het interieur van de cockpit door de gaten naar buiten zijn geblazen. De open klinknagels zijn ook naar buiten toe omgebogen.

Alles wijst op een stroom kogels die de cockpit links voor hebben geraakt en onderweg daar naartoe de bovenkant van de vleugel hebben geraakt. “Dit kunnen alleen straaljagers hebben gedaan op 10km hoogte”Dat er eventueel ook nog een BUK raket is gebruikt om het karwei af te maken is eigenlijk minder interessant dan het feit dat het toestel is beschoten door een SU-25 jet die ondanks het knoeien in de Wikipedia wel degelijk die hoogte konden halen.
We hebben een dader, we hebben het moordwapen en we hebben het motief.
Ironisch in het verhaal is dat de dader het bewijsmateriaal heeft verschaft aan het JIT team en het is datzelfde bewijsmateriaal dat nu de dader ontmaskert omdat ontegenzeglijk door Rusland is aangetoond dat het betreffende BUK systeem sinds 1986 in Oekraïne is geweest.

Eric Zuesse adviseert de nabestaanden dan ook om niet Rusland, maar Oekraïne en haar president Poroshenko aan te klagen en om aan dat adres schadevergoeding te eisen. Daarnaast willen wij de nabestaanden adviseren om de Nederlandse overheid in staat van beschuldiging te stellen en ook daar een enorme schadeclaim neer te leggen.

Dezelfde claim zou je ook kunnen neerleggen bij de MSM voor het moedwillig verborgen houden van feiten voor de bevolking. De MSM die actief meewerken aan het in stand houden van de doofpot. Alle informatie omtrent de ware toedracht is te vinden via het artikel van Eric Zuesse tref.eu/nl/overzicht/53-de-€USSR-in-de-WERELD/42763-mh-17-turnabout-ukrain-s-guilt-now-proven/reply/53768.html

Er is voor niemand meer een excuus om de stompzinnige leugens van het JIT team te geloven. Laat de gele hesjes asjeblieft bij de volgende demonstraties openheid eisen over de MH17 doofpot en laten we met z'n allen zorgen dat de misdadigers die dit alles op hun geweten hebben veroordeeld en gestraft.
En om die misdadigers op te sporen hoeven we gelukkig niet helemaal naar Rusland, want ze bevinden zich gewoon in eigen land.
Bijlagen:

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 9 maanden geleden - 1 jaar 9 maanden geleden #53768 door katertje
ERIC ZUESSE, 31-12-2018 STRATEGIC CULTURE ORG
MH-17 Turnabout : Ukrain's Guilt Now Proven [/size][/b]


Finally, a clear and convincing — and unrefuted — case can now be presented to the public, as to precisely whom the guilty party was, that downed the MH17 Malaysian airliner over Ukraine on 17 July 2014, and why it was done. The complete case, which will be fully documented here, displays unequivocally who needed the MH17 murders (of 298 persons) to be perpetrated. This mass-murder was done for one leader’s very pressing obsession. For him, it simply had to be done, and done at that precise time.

The full MH17 case will be presented here, to be judged by the public, because no court of law which possesses the power to bring this (or even any) case on the MH17 murders, is willing to do so, and because the evidence in this 17 July 2014 case has become overwhelming, and is unrefuted. This evidence is accepted by both sides. But it still remains effectively hidden from the publics in the United States and its allied countries. (The present news-report, which is the first ever to present this entire case, is submitted to all news-media in English-speaking countries, so that any of them that wishes to provide its audience access to this uncontested and conclusive evidence in the MH17 case can do so, by publishing this article. Any of them that won’t, don’t want their audience to have access to the conclusive evidence in this case, because this article is being made available to all of them to publish, free of charge; so, there is no other reason not to publish it.)

The complete evidence will be described, and all of the conclusive evidence is linked-to, proving who perpetrated, and who demanded, the shoot-down on 17 July 2014 of the Malaysian airliner MH17.

This article will start by demonstrating the most important thing, and will demonstrate it by means of links to the most conclusive evidence of all. This is the evidence which absolutely proves that the official Netherlands-headed investigation into this matter is an intentional and utter fraud — a fraud which has already been conclusively answered and exposed by the Russian Government. (Netherlands headed the investigation because 196 of the 298 murder-victims were Dutch.) Russia’s response provided, in excruciating detail, not only clear disproofs of the Netherlands-headed investigation’s conclusions of Russian guilt, but also (and on the basis of the very same evidence that the official investigation had made public on 24 May 2018) provided the still-unrefuted (but nonetheless still effectively hidden) proofs of Ukraine’s actual and incontestable guilt, in this mass-murder. This evidence, of the Netherlands team’s fraudulence, carries the investigation a large part of the way toward its ultimate conclusion, regarding whom the person was who had demanded Ukraine to commit this crime.
Incidentally, the Netherlands Government had partially funded the coup that in February 2014 overturned Ukraine’s Government and installed the new regime, which regime is allied with the United States Government and actually perpetrated the MH17 shoot-down. The Government of Netherlands is not a neutral in this case that it is judging. It had helped install the present regime in Ukraine. In fact, as you can see here, Netherlands’ Government had been the largest single contributor to Ukraine’s Hromadske TV, which was propagandizing to exterminate the residents in Ukraine’s former Donbass region, which breakaway region had voted over 90% for Ukraine’s Democratically elected President, whom Obama’s coup had just overthrown. This operation in Ukraine is an extension from the corrupt Nazi Prince Bernhard's having established in Netherlands in 1954 the secretive Bilderberg group to coordinate NATO’s efforts for the US and its allies to conquer ultimately the world. He got caught in 1976, for one of his skimming operations, a million-dollar kickback from Lockheed Corporation. Holland’s Deep State is anything but benign.


So, Russia’s response, on 17 September 2018, used that Netherlands-headed team’s own documentation, to disprove that team’s attribution of guilt to Russia, and to prove conclusively Ukraine’s guilt as having been the actual perpetrator of this mass-murder. Thus, the Netherlands-headed team includes the actual perpetrator, Ukraine, and not only the Netherlands Government, which had helped overthrow Ukraine’s prior and democratically elected Government and bring Ukraine’s current regime into power in February 2014, just months prior to the MH17 shoot-down, which resulted from that US coup.

Most readers who click onto the links here will be shocked. What will shock them is the evidence, because it has not been published in The West (except summarized in less than a half-dozen obscure news-media — and, even there, generally not documented, such as it is here).

The links will document and fully prove this stunning turnabout, from Russia to Ukraine. The documentation that was cited by Ukraine and Ukraine’s fellow team-member (the team’s leader) Netherlands, against Russia, on May 24th of 2018, contained previously unrecognized details (which were first pointed out in the Russian presentation on September 17th of 2018) which irrefutably convict Ukraine.

Consequently, Russia’s response was ignored in The West, despite that presentation’s having been based upon the very same items of evidence that had been introduced by the Netherlands-led team on May 24th. Thus, the items of evidence, there, are the same that the Netherlands-led team had themselves provided. The items of evidence here are not in dispute.
The current article will be the first-ever to hone-in on the especially shocking key data in Russia’s data-packed September 17th response, the key evidence that Russia was calling attention to there, and which prove Ukraine’s guilt beyond any reasonable doubt — prove it on the basis of the very same evidence that had been introduced by Ukraine’s own team in their presentation four months earlier. Using the other side’s evidence to convict that other side is what makes this denouement the stunning turnabout that it is.

The Netherlands-headed Ukrainian team still refuses to answer the Russian presentation, which responds to the Ukrainian team’s May 24th presentation. Western ‘news’-media have likewise almost completely ignored Russia’s response. (One Dutch medium did report on it but dismissed it by focusing on a subordinate part: their report said and focused on “Russia now claims that the video images the investigators used to track the missile's transport to the Ukraine, were manipulated.” However, the part of Russia’s presentation that will be discussed in the present article was being entirely ignored in that Dutch news-report, which, as you will see here, has nothing to do with any claim of manipulated evidence.

Britain’s BBC likewise focused-in on the “manipulated evidence” that Russia’s presentation had attacked. The Washington Post instead headlined “Who spread disinformation about the MH17 crash? We followed the Twitter trail”, and it focused-in on how polarized the public is over the MH17 case. The West’s ‘news’-coverage was virtually entirely misdirection and disinformation, as you will recognize from what follows here. And the evidence here is linked-to, so that you can see it for yourself.)
Russia’s response documented beyond any question, at all, that this airliner was shot down by the Ukrainian Government, and that Western (i.e., US-allied) ‘news’media have been and are covering-up this crucial historical fact and The West’s still-ongoing lies about the downing of MH17.

Those lies are the basis of US and EU anti-Russia sanctions, which remain in effect despite the basis for those sanctions having been exposed unequivocally, on September 17th, to be based on lies. Thus, continuing to hide those lies is crucial to the liars. This is the reason why Russia’s blazingly detailed presentation on September 17th has been virtually ignored — to protect the actually guilty. The evidence here proves that those sanctions, themselves, are nothing but frauds against the public, and crimes against Russia — ongoing additional crimes, which have been, and remain, effectively hidden till now.
The reader can see and consider here all of the conclusive evidence in the MH17 case — it can be reached via the present article’s links. Unlike the ‘news’-reports in The West’s ‘news’-media, the presentation here is not presuming readers’ trust, but is instead providing to all readers access to the actual evidence — evidence that is accepted by both sides. That’s what the links here are for: examination by any skeptics.
Skepticism in judging anything is not only good; it is essential to justice. Trust should never be given; it should only be earned. Otherwise, no democracy can function. Only dictatorship can function in a country that’s controlled by lies, and by liars. Liars are believed by people who have faith in them. Thus, faith in anything or anyone can poison judgment. The way to test the case that is presented here is to click onto a link wherever one wants to see and examine the evidence. Without examining (usually by spot-checking) the evidence, no reader can intelligently judge any case. Dictatorship is almost inevitable in a counry where spot-checking of the actual evidence isn’t the norm. Most ‘news’-media don’t even enable such spot-checking. This is why ‘news’-media are so often actually propaganda-media instead.
So, here’s the complete MH17 case, for any reader to judge:

The last announcement from the official investigation, the Netherlands-headed “Joint Investigative Team” (JIT), was on 24 May 2018, and it headlined “Update in criminal investigation MH17 disaster”. It said:
The JIT is convinced that the BUK-TELAR [missile and launcher] that was used to down MH17, originates from the 53rd Anti Aircraft Missile brigade (hereinafter 53rd brigade), a unit of the Russian army from Kursk in the Russian Federation. … This fingerprint has been compared with numerous images of BUK-TELARS, both Ukrainian and Russian ones. The only BUK-TELAR on which this combination of characteristics also was found, is a BUK-TELAR that was recorded several times when it joined a convoy of the 53rd brigade on 23 – 25 June 2014.
Consequently, the JIT presumes that within the 53rd brigade and within the circle around it, people have knowledge about the operation in which that particular BUK-TELAR was deployed. … Already in September 2016, the JIT disclosed that MH17 was downed with a BUK missile of the 9M38 series. …
The missile engine’s casing shows the number 9 д 1318869032.
Typical of Western ‘news’-media’s coverage of that presentation, was CNN’s report the same day, May 24th of 2018. It was headlined "Missile that downed MH17 'owned by Russian brigade’". It stated: “‘At the time this area was under control of pro-Russian separatists,’ said Fred Westerbeke, chief prosecutor of the National Prosecutor’s Office of the Netherlands. The Buk launcher of the 9M38 series ‘was transported from the territory of the Russian Federation and was returned to that territory of the Russian Federation afterwards’.”
The Ukrainian side claimed they had finally found evidence which would enable them definitively to place the blame for the MH17 shoot-down on Russia. So, the very next day, May 25th, Britain’s Telegraph bannered "Netherlands and Australia call for compensation for MH17 victims as they accuse Russia of downing plane" and reported that “Australia and the Netherlands have said they hold Russia legally responsible for the downing of Malaysia Airlines flight 17 over Ukraine in 2014 and will seek reparations for relatives of the 298 people killed.” This demand against Russia was coming “the day after the Dutch-led international investigation concluded that the Russian military had deployed the Buk surface-to-air missile that shot down the plane.”
Four months later, on 17 September 2018, the Russian Ministry of Defense youtubed its response, which is titled “Briefing on newly discovered evidence pertaining to the crash of the MH17 flight”. It presented the actual history of the Buk missile and launcher which Ukraine and the other Governments on the JIT said had brought down the MH17. (The JIT includes four countries, Netherlands, Ukraine, Belgium, and Australia, with a fifth, Malaysia, having been brought in only later, after it finally agreed to allow Ukraine a veto over any conclusions that the team will publish. Malaysia’s participation started on 4 December 2014; but whether Malaysia has actually been allowed to play a role in the ‘investigation’ isn’t clear.) Russia, during the intervening months after the JIT’s May 24th presentation, had tracked down all of those serial numbers, 8868720, and 1318869032, and 9M38, and found (as you can see there by clicking on each, especially onto the “Briefing” itself) that after the acquisition of the launcher and missile, by Ukraine in 1986, from Russia, that missile and its launcher had always, and constantly since their transfer to Ukraine in 1986, remained in Ukraine, and never again were located in Russia. So: if the JIT’s supplied evidence is authentic — which the Ukrainian team asserts it to be — then it outright convicts Ukraine. This is an evidentiary checkmate, against the Ukrainian side.

With the passage now of years, the precise cause of the shooting-down of the Malaysian passenger plane MH17 on 17 July 2014 has been becoming clearer and clearer, despite the rigorous continuing attempts by Western ‘news’ media to cover it up and to hide from the public the growing and by-now irrefutable evidence (presented here) that clearly shows what and who actually brought down this airliner.
In the years since I headlined on August 24th of 2014 the news, “MH-17 ‘Investigation’: Secret August 8th Agreement Seeps Out: Perpetrator of the Downing in Ukraine, of the Malaysian Airliner, Will Stay Hidden”, the key fact about the official ‘investigation’ has actually been that the Government of Ukraine was, on 8 August 2014, granted veto-power over any official finding which would be produced by the Joint Investigative Team. On 20 November 2014, Russian Television headlined “Dutch government refuses to reveal ‘secret deal’ into MH17 crash probe” and reported that Holland’s science-publishers Elsevier had filed for this information under that country’s Freedom of Information Act, and the Government simply refused to comply with that law. The leaders of Western nations apparently want the black-box and much other basic data in their possession to remain hidden, and the four nations had signed this secret agreement to allow the Government of Ukraine to block any report that incriminates Ukraine in the MH17 shoot-down. But additional evidence has nonetheless become public, and all of it confirms and adds yet further details to the explanation that was first put forth by the retired German Lufthansa pilot Peter Haisenko, whose independent investigation had concluded that Ukrainian Government fighter-jets intentionally shot down this civilian plane. He did not rule out the possibility that a Buk missile had simultaneously been used there, but he made clear that at least one fighter-jet had been used in this shoot-down.
However, if those parts of a Buk missile, which were the focus of the Netherlands team’s presentation on May 24th, were indeed retrieved from the crash-site as that team claims, then a Buk missile had also hit the MH17. Serious question would nonetheless exist as to whether that Buk was fired by troops who were working for Ukraine, or instead for Russia (or else for Donbas separatists who were working in conjunction with Russia, which was Ukraine’s and America’s original version of the event).
Precisely what the method was, by which the direct perpetrators brought down the MH17, has gradually become clearer, despite this continuation of Western secrecy (and Ukraine’s veto-power over the ‘findings’) regarding the contents of the black boxes, and of the US satellite images, and of the Ukrainian air-traffic-control radar recordings, and of other evidence-sources that are still being held secret by The West and not made available to their ‘news’ media nor to anyone outside a tight official circle of those Western nations’ intelligence agencies.
But now, Russia has actually — on 17 September 2018 — exposed the outright fraudulence of the JIT’s 24 May 2018 presentation, and The West (the US Government’s allies) entirely ignored the conclusive evidence that that presentation by the JIT itself actually contained and to which Russia was pointing, so that there can no longer be reasonable doubt about The West’s intentional and still ongoing fraudulence regarding the entire MH17 matter.
Also entirely ignored in the Ukrainain team’s ‘explanation’ of the event is why Ukraine’s air-traffic control had guided the MH17’s pilot to fly over the conflict-zone where Ukraine’s civil war was being waged and where Ukraine’s war-planes were bombing. The MH17’s pilot was instructed by Ukraine’s air-traffic control to take that path instead of the one that the airline had planned and that had become normal during the civil war. This was highly abnormal, and it doomed the MH17. Clearly, only Ukraine’s Government could, and did, do that — change the route, and for only that one plane. Yet, still, the Netherlands-headed team blames Russia and is trusted in The West, but Russia is not. (Now, why would that be?)
Russia has constantly been releasing its own investigations regarding MH-17; and, in the process, Russia on September 17th not only provided further details as to how the downing actually happened (it wasn’t by mistake, as the West contends it was), but they have also, in prior presentations, exposed the absurd impossibility of the Ukrainian Government’s ‘explanation’ of this event (that only a Buk had been used), which is the ‘explanation’ that is still being parroted unquestioningly and unflinchingly by officials in Washington, Europe, and NATO, and also by Western ‘news’ media. (As my news-report on 24 August 2014 explained, that secret August 8th agreement was signed by the four governments which formed the JIT team and which had been handed by Malaysia the black boxes to study — Ukraine, Belgium, Australia, and Netherlands — and the JIT granted to the Ukrainian Government a veto over anything that the team’s official report would say. This is probably the reason why the subsequent officially released report on those black boxes said essentially nothing. It was a brazen insult to the 298 victims’ families. The presumption has been that all of them will have faith, not be skeptical, regarding the JIT team.)
Though Russia doesn’t possess those black boxes (which, by chance, were handed by the pro-Russian separatists to the Malaysian Government’s representative, and yet that Government handed them to Netherland’s Government instead of to Russia’s — apparently trusting Netherlands more than trusting Russia or even themselves), Russia does possess, and publicly reveals, evidence that’s conclusive on its own; and it is 100% consistent with Haisenko’s reconstruction of the event, regardless whether a Buk was involved or not. Russian Television had issued in October 2014 a 25-minute documentary on the event, and it starts with people whom they interviewed in that region, who were describing their having seen at least one and perhaps two planes rising toward the airliner, and then the airliner coming down from the sky. Other witnesses told them that they saw an SU-25 fighter plane take off in that general area just minutes before the airliner came down.
FIRST, THE MISSING BBC REPORT:
The BBC had previously posted to their website on 23 July 2014, just six days after the event itself, a news report in Russian via their Russian service (fortunately archived by Global Research), about the downing, but they quickly removed it without explanation. Fortunately, however, some Russian-speakers had managed to download it before it was yanked; and at least two of those downloads were posted to youtube, the first one having been posted there on 28 July 2014, with English subscripts, and with the headline, “UKRAINE Eyewitness Confirm Military Jet Flew Besides MH17 Airliner: BBC Censors Video 25Jul2014”. (It’s gone now, but, actually, several witnesses, and not just one, were interviewed there — there wasn’t just one “Eyewitness”.) Furthermore, Global Research posted on 10 September 2014 a transcript of it, headlining, “Deleted BBC Report. ‘Ukrainian Fighter Jet Shot Down MHI7’, Donetsk Eyewitnesses.” (The video itself is still at youtube and it will be linked-to just below here, so that you will be able to view it.)
The interviews by the BBC were done by their reporter Olga Ivshina. (Also see archive.is/vFoh9 .) She had filmed local residents in the crash-debris area. In one passage of her 23 July 2014 news-report, there were two residents simultaneously who described what they had seen. One of them said, “And there was another aircraft.” The other continued immediately, in order to describe the other plane, “a military one, beside it [‘it’ being the airliner]. Everybody saw it. It was proceeding underneath below the civilian one.”
Here is the second, and clearer, version of that clip. (It’s the one that’s still live at youtube.) The key portion on it is at 0:38-042 in the video:


That was the 9 September 2014 repost of it, with the same subscript-translation into English, only the visual is sharper.
And here is an apology, dated 25 July 2014, by the BBC, for their having removed their original video of this interview — and yet they still didn’t repost it; they still continue to blockade it; even today the only versions available, of these, the earliest recorded interviews of people who said they witnessed the event, are the independently posted ones, but here is the BBC’s apology:
www.bbc.co.uk/russian/blogs/2014/07/1407...ry_republished.shtml
Here, then, is that BBC apology google-translated into English: archive.is/kc291
So: clearly, BBC has done all that they could to remove evidence, which they had mistakenly broadcast, which had fit the retired Lufthansa pilot Peter Haisenko’s reconstruction of the event, and which contradicted the US-Ukrainian reconstruction of it — the reconstruction that Western ‘news’ media project, and on the basis of which US President Barack Obama won from the EU stiff increases in, and subsequent extensions of, the economic sanctions against Russia, all on the basis of lies.
(Subsequently, on 17 December 2018, South Front headlined “‘EDITORIAL BOARD DEMANDS BLOOD’: INSIDE LOOK AT HOW BBC TRIES TO FIND PROOF OF RUSSIAN INFLUENCE ON YELLOW VEST PROTESTS”, and they reported that Ivshina had texted to a BBC stringer, on the streets of Paris, instructions of what story-lines were wanted by BBC management regarding the “Yellow Vests” demonstrations against French President Emmanuel Macron, ”Yes, I’m searching for the angles))) The editorial board wants blood, yo)))”. “And if you find these ultra-rightists [at the protests], will they talk about Putin and Moscow? Well, at least the Russians go to the protests, right?” Ivshina was instructing her French stringer what to look for, in order for her to be able to report the type of ‘news’ that her bosses wanted to publish. Perhaps Ivshina had been chastised in 2014 and had learned to never again be caught reporting anything that challenges the UK Government’s anti-Russia propaganda-line.)
So, this valuable eyewitness-testimony to the MH17 event is available despite Western ‘news’ media (or, more-accurately, propaganda-media), and the reason for the news-suppression is clear to anyone who views that BBC 23 July 2014 report, which presents several eyewitnesses, interviewed separately as individuals, not as a group, and yet all of whose testimonies — perhaps despite Ivshina’s wish for them not to say this — report having observed the very same basic narrative, of at least one military jet rising toward the airliner just before it came down.
In other words: it is clear that BBC had yanked this report because it didn’t confirm the West’s story-line, which says that Ukrainian pro-Russian separatists had fired a “Buk” ground-based missile at the airliner, thinking that the civilian plane was a Ukrainian Government war-plane about to bomb them and their families. But, first of all, the Ukrainian Government was virtually admitting there that they were bombing these villagers, which means that they were perpetrating an ethnic cleansing operation there, which indeed that Government was doing; but, secondly, the Ukrainian Government’s statement also acknowledged that if the event had happened in that way, it would have been unintentional, a tragic accident on the part of the rebels there. (The JIT’s line now is that it was instead an outright Russian attack against the MH17.)
So, then, why did “the international community” respond with massive economic sanctions against Russia on account of this downing — by, as it turns out, Ukraine? The whole Western propaganda position was designed for a public of sheer fools, if not of outright psychopathic ones, who cared not a bit about the plights of the victims of an ethnic-cleansing campaign. They cared only about victims in “The West.” The West’s basic story-line doesn’t make sense without recognizing that we were financing ethnic cleansing to clear the land in southeastern Ukraine, and that any support that Russia would be providing to those separatists would have been defensive in nature, not offensive. Yet Russia gets the blame when this passenger jet goes down? Even though Ukraine’s air-traffic control had guided the pilot there? In any case, that story-line of Russian guilt is false, from start to finish. And now (at least after 17 September 2018) it is finished. But Western ‘news’-media still continue to broadcast the lies, as if it weren’t.
Here is how outright ludicrous it actually is, and sound reason in itself that anyone in the military had to have known, from the very get-go, that the “Buk” ‘explanation’ was a line of pure malarkey:
THE RUSSIAN DOCUMENTARY:
The 22 October 2014 Russian documentary was titled, “MH-17: The Untold Story,” and it presents, among much else, videos of several “Buk” missiles being fired on other occasions, just to show how utterly ludicrous the initial Ukraine-US-and-allied ‘explanation of the MH17 event was. On 5 November 2014, I summarized that, with screen-shots from the Russian documentary.
So, when even the BBC’s reporter wasn’t able to find anyone in that entire region who recounts having seen anything of the sort, just how likely would the Ukrainian Government’s line on that matter — that not only was this done by a lone Buk but it was fired by (at first) pro-Russian separatists, and (then) by the Russian army — actually be? Obviously, any person with any military knowledge whatsoever had to have recognized virtually immediately that the Ukrainian Government’s story-line on the MH-17 downing was a pile of sheer malarkey, but did anyone in the Western ‘news’ media report that it was — that the Western line there was not just a lie, but an absurd one, one that requires an ignorant public in order for it to be able to be taken seriously at all by the public? One that requires an ignorant public, to remain ignorant? This is supposed to be the Western ‘news’ media, with a free press, and a democracy, a truthfully informed citizenry, who can vote based upon truths, not on mere lies?
Here is the way that the Russian TV documentary opens:
Several of the locals there told Russian TV’s reporter that they had seen a military jet rise toward the airliner; and not a one of these individuals were any of the same ones who had testified the exact same thing to the BBC’s reporter, whose news-piece had been squelched by her managers.
HERE IS HOW MH17 WAS SHOT DOWN:
Now, to the substance of the explanation of how this plane was actually brought down:
Earlier, I had summarized the evidence for Peter Haisenko’s reconstruction of the event, but I questioned his having accepted the eyewitness testimony to the effect that the planes that shot down the airliner were SU-25s. In Haisenko’s Russian TV interview, he stuck by his belief that it was probably SU-25s instead of SU-27s or Mig 29s, both of which are also in the Ukrainian Air Force, and all three of which use 30-millimeter machine-guns or “cannons.” But since the fact is that all three of those attack-plane models use machine-guns (“cannons”) with 30-caliber bullets (which is the size that clearly was used, especially on the cockpit), the effect would be identically-sized round 30-caliber entry-holes, no matter what. My last major report on that evidence, prior to the 8 August 2014 formation of the JIT and their mutual agreement to report nothing that would be incriminating to Ukraine’s Government regarding the MH17 incident, was “Systematically Reconstructing the Shoot-Down of the Malaysian Airliner: The Guilt Is Clear and Damning.” That basically fills in (and the links, in that report, document with pictures and videos that) the actual way that this plane was downed, and that why it was downed was “to get the EU to go along with stiffened sanctions against Russia”. Obama (via the regime that he had installed in a February 2014 coup in Kiev) succeeded there in getting the international sanctions against Russia that he had been wanting. Obama, and certainly not Putin — and now we know it wasn’t Russia at all (not even if a Buk was involved) — was the key person behind this. The 298 MH17 murder-victims on 17 July 2014 were murdered by Barack Obama (via his agents such as Victoria Nuland — she ran Obama’s Ukrainian operation), just as clearly as (if not even more clearly than) Crown Prince Mohammed bin Salman al-Saud (via his agents at the Sauds’ Istanbul Consulate) murdered Jamal Khashoggi on 2 October 2018.
International actions (such as economic sanctions) are based upon such fabrications, and ‘evidence’ taken out of its full context, as this from the far-right Forbes commentator Paul Roderick Gregory, but there are no such fakes, nor out-of-context items of evidence, in the case that has been presented here. That’s the difference between news-reporting versus propaganda; but, in the United States today, propaganda passes as if it were ‘news,’ and authentic news that doesn’t fit the regime’s cooked-up narrative is suppressed entirely. The scandal isn’t just Obama, and it’s not just Ukraine; it is also the propaganda-organs, and even (though to the least extent) their audiences who subscribe to such lying ‘news’-media.
Western governments, and their ‘news’ media, are treating their citizens, their own publics, not really as citizens, but as suckers. They are treating them as subjects, instead of as citizens. This is not authentic democracy. It is neo-feudal; it is, in fact, fascism.
The entire “Buk” ‘explanation’ of the downing of the Malaysian airliner (the idea that only a Buk missile caused the physical wreckage which was found) is for suckers only; and everyone in official circles, and in the press, who peddles it, is just as fake as the ridiculous story-line that he or she is peddling. To fall for it, after being provided all of the authentic evidence, which has been linked-to here, one would have to be a willing slave to psychopaths. In this case, the psychopath was Obama, who not only had perpetrated a bloody coup to overthrow the democratically elected President of Ukraine in February 2014 but who also was now struggling, and had a very pressing obsession, to get the EU to accept his sanctions against Russia for its having accepted the pleas of Crimeans (who had voted 75% for that President) to become restored again to Russia. The 14 July 2014 mass-murder that was set up to be blamed against Russia was Obama’s trick that enabled him to win his way on this.
CONCLUSIONS:
By no means do we know every detail about how the MH17 was shot down, but what we do now know for certain is that the narrative for that event which was supplied by Ukraine’s team on May 24th — the official account of how it happened — isn’t just false; it is outright fraudulent. Ukraine’s team supplied evidence which, if it is authentic, actually convicts Ukraine. And Western ‘news’-media hide this crucial fact.
So, now, we know why Western governments have hidden, instead of making available to the public, the black-box data and the other evidence that they still refuse to provide to the public. They are aiming to scam the public, not to inform it. Lying is their game. They might call it ‘patriotism.’ Traitors would likely do that. Traitors to any country could do it. And, so, they do. Their believers constitute their political base.
Unfortunately, anyone they fool becomes their tool, and everyone else is purely their victim — helpless to oust (much less, to replace) the tyrants who make things bad for everyone but themselves and their colleagues, the insiders at the very top.
Just the day before the MH17 shoot-down, Bloomberg News had headlined, on 16 July 2014, "EU Readies Russia Sanctions Amid US Pressure on Ukraine”, and reported that “the US urges the bloc to take a tougher stance against Moscow.” The day before that, on July 15th, Bloomberg’s headline had been “EU Leaders Weigh Sanctions Against Russia Over Ukraine”, and that report opened, “European Union leaders meeting in Brussels will consider expanded sanctions against Russia over the Ukraine conflict, as the US urges the bloc to take a tougher stand against Moscow.” Was the July 17th event only coincidentally timed perfectly in order to achieve what Obama was determined to produce: the first Ukraine-based anti-Russia sanctions? The regime that Obama had installed in Ukraine in February 2014 needed not only his support, but also the support of the IMF (in order to obtain loans), and of the EU (which it was seeking to join). There was probably even more pressure placed upon the leaders in Ukraine than there was upon the leaders in the EU. But there was plenty upon them both. The EU was widely reported to be balking at increasing the sanctions against Russia. Obama needed the EU to approve quickly his increased sanctions, so as to keep the momentum going for his entire anti-Russian campaign, which had been the reason behind his February 2014 coup in Ukraine. Something dramatic now was needed, in order for Obama to win the EU’s full cooperation. After all, Obama had secretly started at least by 2011 his operation to take over Ukraine. This operation was, for him, one of the central objectives of his entire two-term Presidency. Ukraine — and Ukraine alone — now had within its power the capacity to deliver to him the EU’s participation. Ukraine delivered it, precisely when it was the most urgently needed. This was essential in order for Ukraine to be able to enter the EU. And entering the EU would be essential in order for Ukraine to be able to enter NATO — the next key step in the Bilderbergers’ plan.
Continuing the sanctions is easier than originally imposing them was. On 22 December 2018, UAwire headlined “EU extends economic sanctions against Russia”, and reported that on December 14th, the EU’s sanctions against Russia, which are based upon alleged Russian aggressions in or against Ukraine, are being extended: UAwire noted “These measures were initially introduced on July 31, 2014 for one year in response to Russia's actions to destabilize the situation in Ukraine, and then strengthened in September 2014.” The EU supports, and participates in, the US regime’s lies and sanctions against Russia. These crimes and lies started as Obama’s, but continued under his successor Trump, and have been also the EU’s crimes throughout, by the EU’s joining, instead of condemning, not only those sanctions but also the lies upon which those sanctions are based. The EU thus indirectly shares the US Government’s guilt in the mass-murders that occurred on 17 July 2014.
Perhaps the survivors’ families and Malaysia Airlines (which is owned by the Malaysian Government), and their Governments, will file both civil and criminal charges now initially against Ukraine and its President Petro Poroshenko, and ultimately against Victoria Nuland, Barack Obama, and the United States, but also against the Dutch Government, for its collusion with the United States Government in its fraudulent ‘investigation’ that had pre-established blame against Russia. (However, the secret agreement that Malaysia signed to join the JIT might prohibit Malaysia from joining such suits.) Netherlands pre-established Russian blame especially by means of its 8 August 2014 secret four-party agreement (joined later by Malaysia’s Government) to allow Ukraine, an actual suspect in this case, to hold veto power over the assignment of blame in this entire matter. However, not only the survivors of the 298 victims should be suing, but all of the victims should be represented in this case. There were also many violations of international laws. Obama’s coup against Ukraine was one such. The MH17 shoot-down resulted from that coup, couldn’t have occurred without it, and was an extension from it. That coup is thus an important part of the MH17 case.
On 20 September 2017, the now 5 countries in the JIT signed a joint “Memorandum of Understanding” saying “Arrangements for signatories and other grieving nations to make financial contributions to the national proceedings in the Netherlands will be laid down in a financial memorandum of understanding,” and that “This Memorandum will remain in effect for five years and will be automatically extended for successive five-year periods.” So, they intend to continue their ‘investigation’ into MH17 until they can present to the world evidence that Russia did it. Perhaps before that happens, however, all of the victims and their children will already have passed away and this fraud and farce will finally end, as secretly as it began, and only few people will even care, anymore, about it.
Or will victims and their families, instead, initiate whatever legal proceedings they can, right now, against all members of the JIT, for their cover-up, and against the ringleaders, in the US, who demanded this mass-murder to be done, and against the perpetrators in Ukraine, who actually ordered and did it?
Maybe they’ll even be able to get Barack Obama to return to the Nobel committee their 2009 Peace Prize.
The US regime masterminded this mass-murder in order to win the EU’s support for sanctions against Russia, and the EU knowingly complied, and continues to comply, with the American regime’s ongoing aggressions and lies against Russia. The 298 MH17 murder-victims are thus not only the US regime’s victims, but vicariously victims also of the EU — and not, at all, of Russia. Russia was instead the real intended target of the possible Ukrainian Buk missile, and of the Ukrainian fighter-jets, that brought down the MH17. The MH17 victims were merely “collateral damages” in the US regime’s secret decades-long and ongoing anti-Russia war. This is how today’s America competes in the world, by playing very dirty, and getting away with it, helped by its allies, which endorse, and join in, the US regime’s atrocities.
Now, which major news-media in The West will report these solidly documented facts? Isn’t it time, finally, that they should start doing that? Or, do they have no honor, at all?
Tags: MH17
www.strategic-culture.org/news/2018/12/3...3l1o0cxUw9YHWA1VLMhk
Laast bewerkt: 1 jaar 9 maanden geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.