Verwijderd Het goochelen met cijfers...is dit ook op verzoek van de baas?

Meer
1 jaar 6 maanden geleden #53541 door katertje
Geen wonder dat er tegenwoordig zoveel verwarde mensen zijn ...mensen die het niet meer weten, die niet weten wie nog te geloven.

Ik kan die mensen begrijpen..
Neem nou dit bericht in de Telegraaf: Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau neemt het aantal armen in Nederland af, terwijl ik even verderop in die krant lees dat er dit jaar steeds meer lege kinderschoentjes tijdens Sinterklaas zijn. Wat is het nou?

Het zit zo, Het SCP heeft de armoede in Nederland "in kaart gebracht" en heeft voor de nieuwe rapportage het begrip armoede herijkt...(eufemisme voor goochelen met cijfertjes)
Ze hebben dit jaar opnieuw gekeken naar wat mensen minimaal nodig hebben en wat dit kost. Ook is opnieuw geïnventariseerd hoeveel mensen nu daadwerkelijk te besteden hebben
En bij het bepalen van wat mensen minimaal nodig hebben zijn de onderzoekers van het SCP uitgegaan van het "niet-veel-maar-toereikend-budget. Dat bedraagt voor een alleenstaande 1139 euro, voor een paar zonder kinderen is dat 1550 euro en voor paren met een kind 1850 euro per maand.

Hierin is het budget voor basisbehoeften – voeding, kleding en wonen – aangevuld met een minimum voor ontspanning en sociale participatie.

Noch het budget voor basisbehoeften, noch het minimum voor ontspanning en sociale participatie blijkt echter voldoende te zijn om tijdens de Sinterklaasperiode de kinderschoentjes van een verrassing te voorzien. Dat heeft Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp dan weer vastgesteld. De Stichting luidt namelijk de noodklok omdat ze dit jaar bijna 10.000 kinderen teleur moeten stellen, terwijl twee jaar geleden een wachtlijst zelfs nog een onbekend fenomeen was.

Kinderhulp zag in drie jaar tijd een stijging van ruim 50 procent in het aantal aanmeldingen. In 2017 honoreerde de organisatie meer dan 77.000 aanvragen tegen 50.000 in 2014.
„Dit jaar zijn er meer dan 100.000 aanmeldingen binnengekomen,tegoedbonnen van twintig euro moeten worden verdeelt over meerdere kinderen”.
Ook de Stichting Sintvoorieder1 merkt dat er ieder jaar vaker een beroep wordt gedaan. Die heeft geen cijfers, maar geeft toe dat de armoede groeit. Dan is er ook nog de Stichting Sinterklaas Bestaat. Die ziet eveneens een toename maar kan aantallen moeilijk inschatten.

> Onvoorstelbaar...maar slechts een fractie van wat de opeenvolgende kabinetten Rutte hebben kapotgemaakt !
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.