Vraag BLOEMEN EN BONBONS VOOR MONA KEIJZER. WAT EEN KANJER !!!

Meer
2 maanden 6 dagen geleden #57979 door katertje
Mona Keijzer verwijst in haar afscheidsbrief naar het G2-systeem.

Ze schrijft: “Het langzaam overgaan naar een situatie dat je alleen nog ergens binnen mag met een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs (dat na 6 maanden verloopt), het zogenaamde G2-systeem, is onnodig en niet proportioneel.” Oftewel: ook negatief geteste mensen zouden niet meer naar binnen mogen.


Onderzoeksjournalist Thomas Bollen vraagt zich af: “Weet Mona Keijzer meer over de uitgestippelde beleidskoers dan officieel bekend is? Zal het kabinet ‘langzaam overgaan naar een G2-systeem’, waarbij zelfs een negatieve test geen toegang meer geeft aan het sociale leven? Op basis waarvan? Is het OMT al om advies gevraagd?”

Er wordt hier dus in het kabinet allang over gesproken
Publicist Sietske Bergsma wijst erop dat het G2-systeem in Duitsland al gauw het 3G-systeem opvolgde ‘om redenen die evident zijn’: iedereen de prik opdringen. “Rutte volgt Merkel, al maanden,” zegt Bergsma.

“Er wordt hier dus in het kabinet allang over gesproken,” stelt politiek commentator Eva Vlaardingerbroek. “Mona Keijzer waarschuwt ons in haar afscheidsbrief.”

Voormalig Op1-presentatrice Talitha Muusse voegt toe: “Neem aan dat journalisten nu aan het achterhalen zijn wat dit te betekenen heeft? Verval van testmogelijkheden? Nog meer drang of zelfs dwang?”

Bijval uit eigen gelederen
Ondertussen spreken steeds meer mensen hun steun uit voor Keijzer. Ze krijgt ook bijval uit eigen gelederen. Zo twittert de Haarlemse CDA-wethouder Michel Rog: “Zonde dat Mona Keijzer de landelijke politiek verlaat. En wát een sterke brief. Respect! Als mede-CDA’er helemaal eens: de coronapas leidt tot tweedeling in de samenleving, staat op gespannen voet met vrijheidsrechten en is niet proportioneel.”

Merijn Hugens op 9forNews:
Nou met Prikken gaan ze minimaal door tot het 5G-Systeem…G2-Systeem betekent in Israël inmiddels al dat je Volledig Ongevaccineerd Bent en dus Nergens meer naar binnen mag zonder je 3G-Systeem…”Volledig” Gevaccineerde Nederlanders zijn dus niet Langer welkom in Israël eerst ff upgraden naar 3G dus! Na Vijf prikken ben je trotse bezitter van het 5G-Systeem & zit je inmiddels zo Vol met Grafeenoxide & andere Teringzooi dat ze je moeiteloos op het uitgerolde Weaponized 5G-Netwerk kunnen aansluiten of zelfs kunnen Liquideren op Semi-Natuurlijke wijze…


Wat ontbreekt is het 4G systeem. Deze 4e G staat voor gezonde mensen en dat is nou net de groep mensen die nadenken, weten wat er daadwerkelijk aan de hand is en die gediscrimineerd wordt.

Gezonde mensen hoeven niet te bewijzen dat zij gezond zijn en zodra zij zich laten testen is ook die gezondheidssituatie verleden tijd.

Dit is nou net de grote valkuil in het hele Covidgebeuren en de adder onder onder het gras. Iedereen moet of getest of ingeënt worden en dat is niets anders dan een doodvonnis, dat kan zowel op korte als lange termijn zijn.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

  • dirko
  • dirko's Profielfoto
  • Offline
  • Spammer
  • Spammer
  • Als iets niet kan, kan het tóch. Overste Ranft.
Meer
2 maanden 1 week geleden #57974 door dirko
Haar stellingname nav de vele speculatie's over bijtreden van evtl. een andere 2eKamer fractie..:

De draad geheel kwijt. Soms Bang, maar altijd Olufsen.!!
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 maanden 1 week geleden #57972 door katertje
Pieter Omtzigt op Twitter

En het reglement van orde van de ministerraad is heel duidelijk: daar moet een ontslag van een staatssecretaris besproken worden (behalve als het op eigen verzoek is).
Dat gebeurde de vorige keer in 1975 ook: er werd lang vergaderd.
Hier zegt @minpres: ik heb haar ontslagen (4)

@PieterOmtzigt
Maar dat is vreemd! Kennelijk kan een @minpres gewoon de telefoon pakken en ministers en staatssecretarissen ontslaan. Dat gaat tegen het reglement van orde van de ministerraad in
En past alleen in een presidentieel stelsel.


Pieter Omtzigt
@PieterOmtzigt
21 u
Onder @minpres Rutte is het normaal geworden om besluiten buiten de Ministerraad te nemen: Catshuisberaden over Corona, over miljarden compensatie toeslagen en nu dus zelfs een ontslag van een staatssecretaris. Alles buiten andere ministers om. (6)
Dat is tegen de regels.


Pieter Omtzigt
@PieterOmtzigt
En aan de aanwezigheid te zien, lijkt het erop dat het kabinet nu zelf ook wel ziet dat er grote problemen zijn met de dubbelrol minister/Kamerlid. Je moet je aan de kabinetslijn houden (ook als je het niet eens ben) en je moet zonder last stemmen (7)


Pieter Omtzigt
@PieterOmtzigt
Zeker nu de kabinetsformatie al zo lang duurt, begint dat ook steeds meer te klemmen.
Dat zagen we al bij de drie nieuwe staatssecretarissen die Kamerlid wilden blijven. En we zien het nu dus weer (8)


Pieter Omtzigt
@PieterOmtzigt
Hier schrijft Rutte dat hij Keijzer ontslagen heeft en daarvoor alleen instemming heeft van minister Blok heeft gevraagd en gekregen (hij heeft overlegd met de drie vice-minister-presidenten, maar geen instemming gevraagd). En over instemming of overleg met anderen: niets
(9)

Pieter Omtzigt
@PieterOmtzigt
Het reglement van orde van de ministerraad is duidelijk in artikel 4: de @minpres mag een voordracht doen voor ontslag, maar het is aan de ministerraad om erover te beraadslagen en te besluiten.
Dat is dus niet gebeurd:
(10)
wetten.overheid.nl/BWBR0006501/2020-04-16


Pieter Omtzigt
@PieterOmtzigt
·
21 u
Als antwoord op
@PieterOmtzigt
Artikel 27 van het reglement van orde van de ministerraad:
“De minister-president zorgt ervoor dat dit reglement in acht wordt genomen.Als antwoord op
@PieterOmtzigt
en
@MinPres
Briljant. Dus #Rutte ontslaat kritische collega Mona omdat zij zich niet aan het reglement van ode hield, volgens hem. En dus houdt #Rutte, de meester van zich niet aan wetten en regels houden, zich niet aan ditzelfde reglement bij het ontslag.
#hypocriet #Ruttedoctrine
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 maanden 1 week geleden #57969 door katertje
Keijzer tot voor enkele uren geleden staatssecretaris van economische zaken.


Geweten
Mona wist dat ze op staande voet ontslagen zou worden, het was een welbewuste en vooral strategische keuze. Ze heeft een geweten. Ze vond kennelijk dat je het niet kan flikken om een systeem van QR-Controle-Codes te verkopen als vrijheid.


Maar hoe zit het dan met Sigrid Kaag die zich eveneens in de media keerde tegen het besluit van de toen nog missionaire regering om de de avondklok in te stellen?

Maar hier komt het echte werk
Vragen van het lid Omtzigt aan de Minister-President over het feit dat alle ministers en staatssecretarissen die tevens Kamerlid zijn, afwezig waren bij de hoofdelijke stemmingen over de QR-code en hoe zich dit verhoudt tot het grondwettelijke recht om zonder last te stemmen en over wie het besluit tot ontslag genomen heeft.
1. Herinnert u zich dat er op donderdag 16 september een hoofdelijke stemming heeft plaatsgevonden over de motie-Wilders om de QR-code niet in te voeren?
2. Herinnert u zich dat alleen de aanwezige leden van de fracties van VVD, D66, CDA, PvdA en de fractie-Den Haan tegen de motie gestemd hebben maar álle andere fracties ervoor, zodat er maar een zeer smalle meerderheid voor invoering van de QR-code was?
3. Is het u bekend dat, behalve Raymond Knops, geen van de Kamerleden die op dat moment bewindspersoon was, heeft deelgenomen aan die hoofdelijke stemming, dus dat Mark Rutte, Carola Schouten, Wopke Hoekstra, Mona Keijzer en Hans Vijlbrief, evenals Sigrid Kaag (die op dit moment wel haar aftreden had aangekondigd, maar nog minister was omdat het Koninklijk Besluit over haar ontslag pas op 17 september is getekend door de Koning), allen afwezig waren bij die stemming?
4. Herinnert u zich dat u die dag wel als aanwezig geregistreerd stond in het aanwezigheidsregister als Kamerlid maar zich expliciet had afgemeld voor de stemmingen?
5. Bent u bekend met artikel 67, lid 3 van de Grondwet waarin is vastgelegd dat Kamerleden zonder last stemmen?
6. Hoe beoordeelt u het feit dat de kiezers van een aantal Kamerleden, die overigens in het geval van Mark Rutte, Carola Schouten, Wopke Hoekstra, Sigrid Kaag en Mona Keijzer, ook met voorkeursstemmen gekozen zijn, niet hebben kunnen vernemen wat hun eigen opvatting is over de invoering van de QR-code?
7. Zijn er in het kabinet (of neven overleggen zoals bijvoorbeeld coalitie overleggen, Catshuisberaden) afspraken gemaakt om niet deel te nemen aan de stemmingen over de QR-code of aan stemmingen in het algemeen? Zo ja, hoe zien die afspraken eruit?
8. Is er op enig moment het verzoek gedaan of druk uitgeoefend op bewindspersonen om niet deel te nemen aan deze stemming of andere stemmingen? Zo ja, door wie en op welke wijze?
9. Is er op enig moment aan bewindspersonen door de premier of door een vicepremier te verstaan gegeven dat een stem voor de motie-Wilders gevolgen zou hebben?
10. Hoe verhoudt zich volgens u artikel 67, lid 4 van de Grondwet (Kamerleden stemmen zonder last) tot het reglement van orde van de Ministerraad en dan specifiek artikel 12, lid 2 (In geen geval handelt een minister of staatssecretaris tegen een besluit van de raad)? Welke van deze twee heeft voorrang wanneer zij in een geval strijdig zijn met elkaar?
11. Hoe denkt u dit spanningsveld tussen stemmen zonder last en eenheid van kabinetsbeleid op te lossen voor bewindspersonen die tevens Kamerlid zijn, nu de kabinetsformatie eindeloos voortsleept?
12. Hebben alle Kamerleden, die tevens bewindspersoon zijn, de mogelijkheid gehad om zich in volledige vrijheid, zonder de grondwettelijke last, uit te spreken over de motie-Wilders?
13. Op basis van welke procedure en welke wet is Mona Keijzer ontslagen als staatssecretaris?
14. Wie hebben expliciet ingestemd met de voordracht tot ontslag van staatssecretaris Mona Keijzer? Is dat, zoals in de brief van de Minister-President staat, alleen de minister van EZK met wie u vanuit New York belde of op andere wijze contact had?
15. Namens wie is het concept-koninklijk besluit voor het ontslag van Mona Keijzer voorgelegd aan de Koning? Namens het kabinet of niet?
16. Klopt het dat in artikel 4 van het reglement van orde van de ministerraad staat dat de raad beraadslaagt over voordrachten van de minister-president voor koninklijke besluiten tot benoeming en ontslag van ministers en staatssecretarissen?;
17. Wanneer heeft die beraadslagingen plaatsgevonden in het onderhavige geval?
18. Klopt het dat bij het historische precedent, namelijk het ontslag van staatssecretaris Glastra van Loon in 1975, het kabinet erover beraadslaagd heeft en een besluit genomen heeft over zijn ontslag (voordat hij zelf aftrad)?
19. Ligt er een kabinetsbesluit ten grondslag aan het ontslag van de staatssecretaris of heeft een Minister-President slechts de instemming van de minister van het departement nodig om de staatssecretaris van dat departement voor te dragen voor ontslag? Kunt u dit staatsrechtelijk duiden?
20. Heeft u hier het reglement van orde van de ministerraad overtreden?
21. Kunt u deze vragen een voor een beantwoorden en wel voor een mogelijk debat over deze zaken?


Coronapas ingevoerd Hoofdelijke stemming
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 maanden 1 week geleden #57966 door katertje
Mona Keijzer uit het kabinet gezet na kritiek op coronapas
Staatssecretaris Mona Keijzer is uit het kabinet gezet. Dat heeft demissionair minister-president Mark Rutte zojuist bekend gemaakt.

Aanleiding voor het vertrek zijn de uitspraken vanochtend in De Telegraaf. Keijzer uitte daarin harde kritiek op het coronatoegangsbewijs, dat vanaf vandaag verplicht is in onder meer horeca en theaters. Die maatregel was volgens haar ‘eigenlijk niet uit te leggen'.

Keijzer heeft moeite met de verschillen tussen winkels (geen bewijs nodig) en horeca (wel nodig). „Ik kan het niet meer logisch uitleggen.” Ze pleit voor een andere aanpak van het coronabeleid: „Het is de hoogste tijd dat we ons afvragen of wij op deze weg voortgaan.

Volgens Rutte verdragen de uitspraken zich ‘niet met besluiten die de ministerraad recentelijk heeft genomen, en die van belangrijke en zwaarwegende aard zijn’.


De minister-president heeft besloten, met instemming van de minister van Economische Zaken en Klimaat, en na overleg met de drie viceminister-presidenten de genoemde staatssecretaris voor te dragen voor ontslag met onmiddellijke ingang", zo laat Rutte in een verklaring weten. De werkzaamheden van Keijzer worden overgenomen door de minister van Economische Zaken en Klimaat, Stef Blok.


Veel steun voor staatssecretaris Keijzer, die in opstand komt tegen coronapas: ‘Dapper én uitzonderlijk’

Afscheid van de 1,5 meter, hét symbool van alle beperkingen. Een grote stap die we zonder coronatoegangsbewijs nu niet hadden kunnen zetten omdat te veel mensen nog niet zijn gevaccineerd, schrijft minister Hugo de Jonge op social media.

Staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) is het niet met hem eens. Zij zet vraagtekens bij de coronapas. In een interview met De Telegraaf zegt ze dat het ‘steeds moeilijker uit te leggen is’ waarom de pas op de ene plek wel nodig is en op de andere niet.

Ze wijst op de hoge vaccinatiegraad en het uitblijven van een instroom in de ziekenhuizen na de opening van scholen en universiteiten. “Dan denk ik: ja jongens, gaan we nou door op deze weg of gaan we het anders organiseren.”

Gezond verstand
Keijzer krijgt veel steun. “Gelukkig is er ook iemand in het kabinet met gezond verstand die in opstand komt tegen de discriminatoire en onlogische coronapas,” schrijft Tweede Kamerlid Wybren van Haga (Belang van Nederland).

“Is de coronapas een stap te ver? Ik vind van wel. In elk geval lijkt dit demissionaire kabinet zichzelf overschat te hebben met deze maatregel. Er moet echt heel wat gebeuren, wil een staatssecretaris van het CDA dwars gaan liggen,” merkt journalist Joost Niemoller op.

Telegraaf-verslaggever Wierd Duk: “Het toch al ernstig verzwakte en demissionaire kabinet spreekt nu dus met twee monden over de coronapas. Het is, kortom, een enorme puinhoop.”

Dat vergt heel veel lef
“Mooi! Meteen weer afschaffen dus,” reageert PVV-leider Geert Wilders, die dinsdag een spoeddebat gaat aanvragen. “Weg met die pas!”

“Dank Mona Keijzer dat je je durft uit te spreken tegen deze coronapas, dat vergt heel veel lef. Ik hoop dat iedereen zich realiseert hoe dapper dit is én hoe uitzonderlijk. Hopelijk volgen er meer,” zegt jurist Kim Boon.elsevier

Onze Grondwet art. 45 lid 3 zegt: "De ministerraad beraadslaagt en besluit over het algemeen regeringsbeleid en bevordert de eenheid van dat beleid."
Bevordert - dat wil niet zeggen dat je dus moet worden ontslagen als je een keer laat merken dat je het er niet mee eens bent. Dit heeft Thorbecke ook nooit bedoeld!

Mona heeft eerder aangegeven twijfels te hebben bij het middel toegangspas. Dat heeft ze herhaald in een persoonlijk interview. Zonder achterliggende info lijkt de keuze van het demissionair kabinet enigszins dictatoriaal.
Iig, het wieberen van serieuze vertegenwoordigers, Omtzigt, van Dam, Keijzer, lijkt een sterk staaltje politieke zelfmoord.
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.