Vraag Sinistere agenda Staat steeds duidelijker. Lichaamsmateriaal Staatsbezit?

Meer
1 jaar 3 weken geleden - 1 jaar 2 weken geleden #57715 door katertje
Het Internationale Neurenbergverdrag onderuit gehaald? Op “bezit” is het juridisch rechtmatig om te experimenteren? De staat eist zeggenschap levenscode op: Wetsvoorstel zeggenschap lichaamsmateriaal naar Tweede Kamer

Langzamerhand wordt de sinistere agenda van de staat steeds duidelijker. Eerst was er al de orgaandonatiewet die van uw organen staats-assets maakten mits u geen nee zegt; nu ligt er een wetsvoorstel van De Jonge die zegt dat de staat uw lichaamsmateriaal mag gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.
www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021...al-naar-tweede-kamer

Wetsvoorstel zeggenschap lichaamsmateriaal naar Tweede Kamer

De ministerraad heeft op voorstel van minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met de Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (Wzl). Deze wet stelt voorwaarden waaronder het mogelijk is om lichaamsmateriaal in te zetten voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek of de ontwikkeling van medicijnen. Met de wet wordt de zorgvuldige omgang met lichaamsmateriaal gewaarborgd en de zeggenschap van donoren vergroot.

In de wet gaat het om lichaamsmateriaal van een donor of om lichaamsmateriaal dat afgenomen is in de zorg of de medische of biologische wetenschap. Voorbeelden van lichaamsmateriaal zijn bind- en spierweefsel, bloed en speeksel. De Wzl heeft betrekking op gebruik van lichaamsmateriaal anders dan diagnostiek, behandeling of genezing van de donor. Voorbeelden van ander gebruik zijn toekomstig medisch- of biologisch wetenschappelijk onderzoek of de ontwikkeling van medische hulp- of geneesmiddelen.

Minister De Jonge: “Menselijke cellen en weefsels zijn een essentiële bron van informatie voor de gezondheidszorg en de wetenschap. Daarom moet het gebruik van lichaamsmateriaal mogelijk zijn voor onderzoek naar ziekte en geneesmiddelen en het opleiden van de zorgmedewerkers van de toekomst. Daarbij moeten we oog houden voor de zeggenschap van donoren. Met deze wet vergroten we die zeggenschap en houden we het lichaamsmateriaal beschikbaar voor het dienen van maatschappelijk waardevolle doelen.”

De donor of een beslissingsbevoegde zoals een nabestaande moet geïnformeerd worden over en toestemming geven voor het gebruik van het lichaamsmateriaal. In een aantal gevallen hoeft deze toestemming niet te worden gevraagd. Bijvoorbeeld als het gaat om restmateriaal dat ingezet wordt voor medisch- of biologisch wetenschappelijk onderzoek in het algemeen belang. De Wzl omvat daarnaast een zorgplicht voor beheerders van lichaamsmateriaal zoals ziekenhuizen, klinieken en laboratoria. Zij moeten zorgen voor adequate informatievoorziening aan donoren of beslissingsbevoegden en een correcte omgang met en uitgifte van het lichaamsmateriaal. Protocollen van beheerders voor speciale afnames van lichaamsmateriaal en protocollen van onderzoekers voor het gebruik van restmateriaal moeten getoetst worden door medisch-ethische toetsingscommissies.

De Wzl is een aanvulling op bestaande regelgeving over het gebruik van lichaamsmateriaal waaronder de Wet inzake bloedvoorziening, de Embryowet, de Wet op orgaandonatie en de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Het is nu aan de Tweede Kamer om te bepalen wanneer het wetsvoorstel behandeld wordt.

www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021...al-naar-tweede-kamer

> Alweer een uitzondering op het medisch beroepsgeheim? Inbreuk op het medisch beroepsheim . Het materiaal wordt afgestaan onder het medisch beroepsgeheim. De wet reguleert handelingen met lichaamsmateriaal voor andere doeleinden dan enkel de geneeskundige behandeling van de donor. Het gaat dan bijvoorbeeld om gebruik voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijsdoelen of kwaliteitsbewaking.

En dat alles gebeurt onder het demissionair zijn van een oorlogskabinet dat feitelijk alleen lopende dringende zaken zou mogen behandelen, maar ja: who the fuck cares? Nederlanders zijn dociel en slikken alles wat er op de paplepel ingegoten wordt. We zouden massaal elke medewerking aan deze leugenachtige fascistische staat op moeten zeggen en zo doe je dat.

De NOvA adviseert de minister van VWS daarom de voorgestelde wijzigingen in het Wetboek van Strafvordering te schrappen.

>Dit is zó sneaky. Het kabinet gaat ver buiten zijn boekje. De regering is demissionair en mag als zodanig geen nieuwe wetgeving entameren !!!
Laast bewerkt: 1 jaar 2 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.