Vraag Oude wijn in nog oudere zakken

Meer
1 jaar 3 maanden geleden - 1 jaar 3 maanden geleden #57491 door katertje
De signalen van de "deep state" zijn dat de splinterpartij PvdA in Rutte IV terecht moet komen, want anders haal je Tjeenk Willink en Hamer er niet bij. Rutte heeft namelijk nagenoeg alle VVD prominenten opgebrand, en die weinigen die nog resteren willen niets meer met Rutte te maken hebben.)

De vraag die informateur Hamer eerst aan alle partijen moet stellen
In het formatieproces moet de verandering van het huidige, ontwrichtende karakter van het recht centraal staan

Als de cultuur veranderd moet worden in een bedrijf, neem je afscheid van (een deel van) de top. En geloof me, deze regering snapt dit, want heeft het enige jaren geleden zelf opgelegd aan de banken (ABNAmro en Volksbank) En nu moeten Rutte, Kaag en Hoekstra zelf de cultuur gaan veranderen? Gaat niet gebeuren. Het gaat deze lieden louter om het behoud van de macht voor henzelf en hun partij en lhet kartel als geheel.

Het afnemen van macht zet het voortbestaan van de partij op het spel, want de banenverdeelmachine zal haperen.
Men wordt tegenwoordig lid van een partij om een loopbaan te hebben. Idealen spelen geen rol meer. En dus lijken alle partijen op elkaar. En terwijl de voormalig grote volkspartijen elkaar vasthouden in de banenmachine (want na de volgende verkiezingen kan jouw partij zomaar een stuk kleiner zijn), is er voor de kleintjes een voedingsbodem. Zij mogen aan de kantlijn schreeuwen om de illusie van een democratie in stand te houden.
Er gaat gewoon niets veranderen. De oude bestuurscultuur zit Rutte in elk van zijn haarvaten. Zijn DNA is er in gedrenkt.. Hij ratelde als vanouds in een staccato gesprek met Mariëlle Tweebeke in Nieuwsuur. Met een verbale diarree probeerde Rutte met charme offensief weer heer en meester te worden. En dat lukt wel. We hebben nu eenmaal geen enkele kwaliteit in de Kamer die hem echt bedreigt in zijn zucht naar "baas" blijven van dit land. Het cordon breidt zich uit naar gelang er meer partijen komen, zo lang Rutte dit blijft bepalen heeft het geen enkel zin te denken dat er überhaupt iets verandert.

Een tussenlaag van ambtenaren
Het rechtssysteem heeft dus eerder ontwricht dan effectief gefunctioneerd. In een rechtsstaat is dat een verbijsterende vaststelling. Maar niet getreurd. Premier Rutte heeft om dit probleem op te lossen goede voorstellen gedaan. Voorstellen die door een meerderheid van de Tweede Kamer weliswaar matig enthousiast zijn ontvangen, maar niet direct zijn afgewezen. We zetten gewoon nog een extra tussenlaag in het systeem en dan moet toch echt alles goed kunnen komen? Met een beetje meer geld voor de sociale advocatuur en beter luisteren naar de Nationale Ombudsman.

Ongevraagd advies: Leg als eerste aan alle door u uit te nodigen partijen de vraag voor, nog voordat zij hun plannen over herstel na corona, de klimaat en energie transitie en andere belangrijke thema’s aan u kenbaar maken, welke plannen zij hebben om het recht als ordeningsinstrument weer te laten functioneren. Zoals het ooit bedoeld is. Ordenen van de samenleving. En niet ontwrichten. Die antwoorden zullen door alle politieke partijen eerst gegeven moeten worden om überhaupt een zinvol geloofwaardig regeerakkoord, hoe minimaal ook, te kunnen maken en te presenteren.

Het rechtssysteem heeft dus eerder ontwricht dan effectief gefunctioneerd. In een rechtsstaat is dat een verbijsterende vaststelling. Maar niet getreurd. Premier Rutte heeft om dit probleem op te lossen goede voorstellen gedaan. Voorstellen die door een meerderheid van de Tweede Kamer weliswaar matig enthousiast zijn ontvangen, maar niet direct zijn afgewezen. We zetten gewoon nog een extra tussenlaag in het systeem en dan moet toch echt alles goed kunnen komen. Met een beetje meer geld voor de sociale advocatuur en beter luisteren naar de Nationale Ombudsman.

Zo lang iedere keer naar dezelfde middelen en maatregelen wordt gegrepen, zal er niets verbeteren. Er wordt een commissie ingesteld of weer een nieuwe extra bestuurslaag. Er wordt weer een blik voorlichters uit de kast getrokken. Beloftes gedaan, die naderhand averechts hebben uitgepakt. Het systeem faalt, ik blijf het herhalen en dat accepteren zit niet in de leidinggevenden van het systeem. Die managen de puinhoop, waarbij het doel is dat zij, de managers en leidinggevenden, er zo min mogelijk last van ondervinden. De problemen worden niet opgelost, ze zijn ook erg complex en als de burger het niet begrijpt, wordt het nog een keer uitgelegd. Net zo lang in mooie volzinnen tot niemand er nog iets van snapt. Veel geblaat en weinig wol.

De staat is er kennelijk niet om de burgers te ondersteunen, maar om de macht te behouden. Daar horen ook de radicale neoliberale ideeën van Rutte bij. Neoliberalisme is corrupt, blind, repressief en asociaal. De status quo behouden is belangrijker dan oplossingen voor het eigen falen.

Vandaar dat er nu allerlei initiatieven worden ontplooid om de kritiek te dempen. De regeringspartijen moeten niet constant geconfronteerd worden met kritiek, en het afrekenen op slecht beleid. Ze doen zo hun best, en de burger begrijpt het verkeerd, of is het herinnert verkeerd.

Het is verbijsterend het ontbreken van zelfrespect en eigenwaarde van de partijen die nu plotseling weer aanpappen met de kwelgeest van het Nederlandse volk. Moties van wantrouwen en moties van afkeuring werden ingediend en gehonoreerd, men zag het niet meer zitten met de ontmaskerde leugenaar Rutte die al ruim 10 jaar de ene leugen op de andere stapelde.

Tienduizenden gezinnen heeft hij kapot gemaakt en blijvende schade en trauma’s bezorgd. En wat zie je vervolgens gebeuren? Ach ja we moeten toch weer verder vinden diverse partijen, ons land moet toch weer geregeerd worden! Lapzwansen !Nederlanders ten voeten uit!
En ja hoor, nóg steeds is het volksmenner Rutte die op koers ligt en de ene na de andere list verzint om toch maar weer met zijn volgende kabinet te beginnen.

Echter, het is nog steeds doodstil binnen de gelederen van het CDA; achter de schermen gebeurt écht wel wat. Daar is het nog lang niet pluis! Het is nog steeds Pieter Omtzigt die een verdere formatie aan de ketting legt. Het is maar zéér de vraag of niet op korte termijn Pieter Omtzigt zal besluiten het CDA de rug toe te keren en in dat geval gaat het voor Rutte onmogelijk worden een nieuw kabinet te maken. Nieuwe verkiezingen ??
Laast bewerkt: 1 jaar 3 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 3 maanden geleden - 1 jaar 3 maanden geleden #57489 door katertje
SER-voorzitter Mariëtte Hamer wordt morgen benoemd tot nieuwe informateur. De naam van de oud-fractievoorzitter van de PvdA werd al langer genoemd. Morgen debatteert de Tweede Kamer over het eindverslag van informateur Herman Tjeenk Willink, die naar voren werd geschoven nadat Mark Rutte en de verkenners van D66 en VVD er een puinhoop van hadden gemaakt.

De keuze voor Hamer lijkt te zijn ingegeven door de wens van VVD en D66 om de PvdA bij de formatie te betrekken. De sociaaldemocraten staan niet te trappelen om Mark Rutte weer in het zadel te helpen, maar zouden VVD, D66 en het CDA wel aan een meerderheid kunnen helpen.

> Rutte werd de afgelopen weken verweten dat hij de Kamer op een zijspoor rangeerde. Hij belooft plechtig beterschap om vervolgens in de achterkamertjes samen met Kaag en PvdA te regelen dat Mariëtte Hamer de nieuwe informateur wordt, .die de kabinetsformatie vlot moet trekken.
Wat mijn verstand te boven gaat is waarom een marginale en uitgerangeerde partij als de PvdA nog steeds hofleverancier is van allerlei bestuurders. Aan de kwaliteit van deze bestuurders ligt het niet, want die is ver te zoeken !

Dit was van meet af aan een volledig doorgestoken kaart. Eerst deze week een tv optreden en nu het debat, waarbij de uitkomst al vooraf bekend was. Rutte had zijn optreden en toonzetting, in het debat, vooraf kortgesloten met Kaag, Hoekstra, Ploumen en Klaver. Een totale schertsvertoning dus en een verspilling van tijd. Dit is de nieuwe openheid, niet in de achterkamertjes, maar gewoon vooraf met de telefoon. Gemakkelijker kunnen we het niet maken, maar wel geniepiger.

Laten we ons geen illusies maken. Alles blijft zoals het was. De oude bestuurscultuur gaat gewoon verder. Misschien een nieuw tapijt om het vuil onder te schuiven en het volk stof in de ogen te kloppen, maar verder blijft het gewoon bij het oude achterbakse gedoe. Mensen aan de onderkant verder uitknijpen, mensen aan de bovenkant meer toespelen, multinationals hun belastingvoordelen en ontwijkingen gunnen, en liegen en bedriegen.
Laast bewerkt: 1 jaar 3 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.