Vraag BPOC

Meer
3 dagen 3 uren geleden - 2 dagen 23 uren geleden #58027 door katertje
Recordaantal overlijdens en ernstige schade door COVID-vaccinaties,Lareb weigert te reageren

Per 1 oktober 2021 zijn er in de EU 25.969 sterfgevallen gemeld na coronavaccinatie. Daarnaast is er melding gemaakt van bijna twee miljoen gevallen van “zwaar letsel” na een van de vier COVID-19-vaccins (Moderna, Pfizer, Janssen, AstraZeneca), waarvan 677.423 nog niet waren hersteld per 1 oktober.

Dat blijkt uit cijfers van EudraVigilance, de instantie die de bijwerkingen van geneesmiddelen bijhoudt. Deze aantallen zijn nooit eerder voorgekomen bij eerdere vaccinatiecampagnes.

Bij het Lareb, het officiële meldpunt van de Nederlandse overheid voor vaccinatieschades, zijn tot en met 26 september 532 sterfgevallen gemeld en ruim 147.000 overige schades, waarvan 3364 gevallen van “ernstige” bijwerkingen. Dit zijn gevallen die leiden tot opname in het ziekenhuis of tot een levensbedreigende situatie. Een voorbeeld is het ‘trombose met trombocytopenie syndroom’ dat 36 keer werd gemeld, waaronder 6 sterfgevallen.

Het aantal meldingen van schade aan het hart lag in Nederland half september op 3868. Alleen al bij het Pfizer-vaccin werden 98 hartinfarcten, 96 ontstekingen aan het hartzakje, 45 hartstilstanden en 43 hartfalens gemeld. Het aantal schades aan het “voortplantingsstelsel” (veelal menstruatiestoornissen) en borsten bedroeg 3888. Ook waren er 186 meldingen rond zwangerschap, waaronder meer dan 100 spontane miskramen. Opvallend is dat meer dan driekwart van de meldingen vrouwen betreft tegenover minder dan een kwart mannen. Meer dan 95% van de meldingen kwam van de gevaccineerden zelf, terwijl minder dan 5% door zorgverleners werd gemeld.

De Buiten Parlementaire Onderzoekscommissie (BPOC), een particulier initiatief van Pieter en Jade Kuit, is in augustus een eigen meldpunt vaccinatieschades gestart (meldpuntvaccinatie.nl). Per 3 oktober waren bij dit meldpunt 2100 sterfgevallen gemeld, vier keer zoveel als bij het Lareb, en 2723 gevallen van ernstige schade. Dagelijks melden zich gemiddeld 25 nieuwe gevallen bij het BPOC-meldpunt.

De BPOC is het meldpunt gestart omdat volgens Pieter Kuit meldingen bij het Lareb niet gebruiksvriendelijk zijn. “Het invullen van een Lareb-melding is een intensieve bezigheid”, zegt hij. “De gebruiksvriendelijkheid is dik onvoldoende. Burgers hebben geen zin in die enorme vragenlijst, bovendien is het veel te ingewikkeld. Verder kunnen de slachtoffers zowel anoniem als met naam en toenaam de vragenlijsten invullen. Wat de vraag oproept wie die anoniemen dan zijn en of het Lareb-meldpunt mogelijk is vervuild.”

Een melding bij het BPOC-meldpunt omvat het invullen van 5 pagina’s, veel beknopter dan bij het Lareb. In tegenstelling tot het Lareb zijn de meldingen bij het BPOC niet anoniem en mogen alleen eerstegraads familieleden een melding doen. Daarnaast dienen een doktersverklaring en in geval van sterfte een overlijdensbericht overlegd te worden. Dat verreweg de meeste meldingen bij het Lareb afkomstig zijn van gevaccineerden en niet van zorgverleners verbaast Pieter Kuit niet. “Veel huisartsen zijn huiverig voor het Lareb,” zegt hij. “Ze zijn bang hun BIG-registratie te verliezen en daardoor als arts uitgeschreven te worden. Zodoende komen hun meldingen sneller bij ons.”

Vertegenwoordigers van de BPOC hebben op 9 september het Lareb bezocht om te praten over de verschillen in aantallen meldingen. Het Lareb wilde de meldingen van het BPOC echter niet in ontvangst nemen, zegt Kuit. Het Lareb wees daarbij volgens hem op de privacy van betrokkenen, maar “wij hebben onze meldingen geanonimiseerd aangeboden. Wanneer het Lareb identiteiten had willen weten, hadden wij die na toestemming van de melders gegeven. Ook dat heeft het Lareb afgewezen.”

De directeur van het Lareb, voormalig SP-kamerlid Agnes Kant, wilde de vertegenwoordigers van de BPOC niet te woord staan, hoewel zij hen voor het gesprek had uitgenodigd, zegt Kuit. Het BPOC voert een kort geding en een bodemprocedure om de vaccinatiecampagne te schorsen vanwege het grote aantal schademeldingen. Kant weigert ook de Andere Krant te woord te staan. Een e-mail met vragen van De Andere Krant werd beantwoord met de mededeling dat Kant laat weten “geen medewerking te geven aan de Andere Krant”.

Kant verschijnt zelden in de media.
Op 30 september 2021 was zij wel op de radio te horen naar aanleiding van een nieuwsbericht van NOS dat 10.000 meldingen van menstruatiestoornissen waren geregistreerd na vaccinatie. Zij beklemtoonde daarbij dat “op lange termijn is er absoluut geen enkele aanwijzing dat coronavaccinatie kan leiden tot onvruchtbaarheid”. Ze zei ook dat vrouwen “zich vooral niet te veel zorgen [moeten] maken.

Ze mogen het nog echt wel melden, maar ik zeg er wel eerlijk bij dat 10.000 meldingen voor ons wel genoeg is om een goed beeld te krijgen van de situatie. Dus dat gaat niet heel veel meer toevoegen, denk ik, maar de mensen moeten vooral niet te veel bezorgd zijn hierover.”

Aangezien het bij de COVID-vaccins gaat om nieuwe technologieën waarvoor slechts een tijdelijke goedkeuring geldt en waarnaar geen langetermijnonderzoek is gedaan, is het de vraag hoe Kant weet dat er geen aanwijzingen zijn voor langetermijnschade. Kant wilde hierover geen vragen beantwoorden.

De vraag is daarnaast hoe accuraat de schademeldingen zijn. Het Lareb stelt dat schade na vaccinatie niet hoeft te betekenen dat de schade door de vaccinatie is veroorzaakt. Daar staat tegenover dat wetenschappelijk onderzoek laat zien dat de aantallen gemelde bijwerkingen bij geneesmiddelen standaard sterk worden onder gerapporteerd. Volgens een veelgeciteerd onderzoek van Lorna Hazell en Saad A.W. Shakir van de Britse Drug Safety Research Unit uit 2006, is de gemiddelde onderrapportage 94%. Dat zou betekenen dat het aantal sterfgevallen dat is gemeld door EudraVigilance en Lareb slechts 6% van het werkelijke aantal is.

De Vlaamse lector Gezondheidswetenschappen Sam Brokken stelde tegenover de BPOC dat “algemeen bekend” is dat slechts 1 tot 10 procent van de sterfgevallen door vaccinatie wordt gemeld, “ofwel 90 tot 99 procent blijft onvermeld omdat nabestaanden het om allerlei redenen niet melden.” Dit zou impliceren dat er in de EU tussen de 260.000 en 2,6 miljoen mensen zijn overleden als gevolg van de vaccinaties.

Zeker is dat het aantal gemelde bijwerkingen en overlijdens van de COVID-vaccins vele malen hoger zijn dan bij welke andere vaccinatie ook. In 2009 werd het gebruik van Pandemrix – dat in 2009 met een noodtoelating op de markt kwam tegen de Mexicaanse griep – na wereldwijd 47 gemelde doden gestaakt. Bij de COVID-19-vaccins is het aantal overlijdens procentueel 53 keer zo hoog.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk in De Andere Krant.

> Lilian Marijnissen van de SP somde in de Tweede Kamer een aantal recente missers en blunders van demissionair premier Rutte op. Die missers en blunders kennen we allemaal. Prioriteit wegens de volksgezondheid zou moeten zijn dat Marijnissen en de SP het gedrag van haar voormalige fractievoorzitter en huidige directeur van het Bijwerkingencentrum Lareb aan een grondig onderzoek wordt onderwerpen, met name op haar integriteit en onafhankelijkheid. Ik kan me namelijk niet aan de indruk onttrekken dat Mevrouw Agnes Kant de boel bij het Lareb grotelijks belazert en dat in het verlengde daarvan de SP het toneelstuk van de Corona-scam ook "gewoon" meespeelt.
Laast bewerkt: 2 dagen 23 uren geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 dagen 17 uren geleden - 4 dagen 17 uren geleden #58023 door katertje
Ab Gietelink spreekt met Pieter en Jade Kuit van het BPOC over
VACCINATIESCHADE


Laast bewerkt: 4 dagen 17 uren geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
6 dagen 57 minuten geleden #58018 door katertje
IC-verpleegkundige: De Jonge heeft geen cijfers over prikstatus van covidpatiënten in ziekenhuis. De jonge heeft dit uit de lucht gegrepen, zegt een IC verpleegkundige. Zeg maar gerust: GELOGEN ! Zo worden we aan alle kanten bedrogen.

Verpleegkundige:

Zorgminister Hugo de Jonge heeft de afgelopen tijd herhaaldelijk beweerd dat negen op de 10 coronapatiënten in het ziekenhuis niet gevaccineerd zijn. Volgens een IC-verpleegkundige is die bewering uit de lucht gegrepen. “De ziekenhuizen houden het niet bij waardoor het lijkt alsof niemand gevaccineerd is.

Er zijn IC-verpleegkundige Jan Severijns sinds het begin van de coronapandemie zaken opgevallen die hij als vreemd heeft ervaren.
Zo las hij artikelen over de behandeling van corona met hoge doses vitamine C. Severijns meldde dit aan IC-artsen, maar volgens hen was er geen wetenschappelijk bewijs dat dit zou helpen.

“Ik vond het toen al onvoorstelbaar dat men dit niet wilde proberen,” verklaarde in een video de verpleegkundige zaterdag bij de BPOC Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 .

“Vitamine C kan geen kwaad en nu gaan er mensen dood en ik zag dat er steeds vaker patiënten werden opgenomen die één of twee vaccinaties hadden gehad.”
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
6 dagen 2 uren geleden #58013 door katertje
Routes bewandelen binnen het corrupte systeem is heel moedig .

De Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 heeft nieuw bewijs aangeboden aan het Internationaal Strafhof in Den Haag over de schadelijkheid van de coronavaccinaties.

De deskundigen die de BPOC2020 heeft geraadpleegd, zijn van mening dat de vaccins niet veilig zijn voor gebruik. Dit blijkt ook uit de meldingen die zijn binnengekomen bij het Meldpunt Vaccinatie van de commissie.

Tot 8 oktober zijn er 2204 sterfgevallen en 2835 gevallen van ernstige gezondheidsschade na het coronavaccin geregistreerd door het meldpunt.

Bijwerkingencentrum Lareb weigert deze meldingen in ontvangst te nemen.
Ook de Regering wenst geen kennis te nemen van de meldingen


Bij gevallen van ernstige gezondheidsschade moet worden gedacht aan leukemie bij jongeren, miskramen, myocarditis en trombose met trombocyptopenie syndroom.

De BPOC2020 is ervan overtuigd dat de Nederlandse regering op de hoogte is van de overlijdens en ernstige gevallen van gezondheidsschade die zijn opgetreden en nog dagelijks optreden na vaccinatie.

De regering wenst echter geen kennis te nemen van de meldingen.
Tevens hult het Lareb zich in stilzwijgen over het onderzoek naar de meldingen die bij het BPOC centrum zijn binnengekomen.


> Juridisch gezien is dit een buitengewoon slimme zet van het BPOC2020.

“Bijwerkingencentrum Lareb is een onafhankelijke stichting met een bestuur en een klinische adviesraad. Voor haar taken wordt Lareb gefinancierd door het CBG en het ministerie van VWS.”

Onafhankelijk en betaald worden door het ministerie van VWS. Are you kidding?

Blijf strijden, blijf rechtszaken aanspannen maar verwacht niets. Doe uw smartphone de deur uit=geen QR= geen toegangspas= geen Social Credit Score=geen CBDC=geen Great Reset.

Zeg de TV op, geen MSM kranten, geen facebook, youtube, google, whatsapp, messenger, microsoft enz.

Ga tuinieren en teel gezond voedsel (groente, fruit, kruiden, bloemen en planten) , ga ruilen en delen. En gebruik zoveel mogelijk contant geld ( fiat geld zo weinig als mogelijk)
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 weken 5 uren geleden - 4 weken 5 uren geleden #57934 door katertje
De regering is met de invoering van het coronapaspoort een gevaarlijke grens over gegaan. Dit is louter bedoeld om de vaccinatiegraad te verhogen.

Hoewel de BPOC commissie niet is opgericht om rechtszaken te voeren, zullen we de zaak om schorsing van de vaccinaties voeren.

Dit betekent dat we de Staat zullen dagvaarden op grond van ruim 1700 sterfgevallen en ruim 1900 meldingen van ernstige gezondheidsschade na vaccinatie die het Lareb weigert van ons aan te nemen.


wordt vervolgd.... ( de Staat nu ook mag ik hopen)
Laast bewerkt: 4 weken 5 uren geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 weken 1 dag geleden #57915 door katertje
Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie

GEEN PROTOCOL OM GEVACCINEERDE TE DOCUMENTEREN EERDER TE VERZWIJGEN

Een verbijsterend verhaal !!!

Hoorzitting 11 september 2021 - Jan Severijns IC -Verpleegkundige
www.bpoc2020.nl

De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 maanden 4 weken geleden #57571 door katertje
Medisch socioloog Tjerk de Haan: “Met het coronabeleid overtreedt de regering op essentiële punten de wet”

live beelden van de verklaring die medisch socioloog Tjerk de Haan aflegde ten overstaan van de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020. In een ruim twee uur durend betoog toonde hij op een reeks punten aan dat de regering de wet overtreedt.

Ik noem drie kernpunten uit zijn uiteenzetting:

* In de wet staat omschreven wanneer van een pandemie sprake is. Aan die criteria was begin vorig jaar in de verste verte niet voldaan. Desondanks werd een pandemie uitgeroepen. Daarmee werd de wet overtreden.

* Om vergaande vrijheidsbeperkende maatregelen te kunnen nemen, moest ‘covid-19’ als een Categorie A dreiging in de wet worden opgenomen. In een ministeriële brief aan de Kamer werd de dreiging ook als zodanig ‘aangemerkt’, maar dat was onvoldoende als juridische grondslag, aldus de Haan.

Voor wat in juridische termen de ‘incorporatie’ wordt genoemd van deze A-status (dat is de opname in de wet) was toestemming nodig van zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Deze toestemming ontbreekt tot op de dag van vandaag.
Volgens de Haan hebben beide Kamers, op één wakker kamerlid na, hier zitten slapen.

* Ook het weghalen van het coronabeleid uit de portefeuille van de minister van Medische Zorg en de overdracht ervan naar de minister van WVS (Hugo de Jonge) mist het benodigde juridische fundament. Dit had met een besluit van het voltallige Kabinet moeten gebeuren en niet via een onderling overleg tussen enkele bewindslieden.
Volgens de Haan is dit coronadossier door De Jonge gekaapt.

En zo noemde hij nog meer voorbeelden van overtredingen van de wet en belangenverstrengeling (OMT).

Zie onderaan dit artikel de video met het integrale verhoor.
En klik hier voor de schriftelijke verklaring (pdf).

Ter verantwoording
De vraag is wat het effect van deze verklaring zal zijn.
Hij kan door de betrokken bewindsleden en ambtenaren geridiculiseerd worden, gebagatelliseerd of doodgezwegen. Maar hij ligt onderwijl vast. En als de tijd verstrijkt ligt hij dat nog steeds.

Er komt onvermijdelijk een moment waarop de uitvoerders van deze machtsgreep ter verantwoording geroepen zullen worden. Deze reeks wetsovertredingen kan dan deel uitmaken van de tenlastelegging.

Het is heel goed dat Buitenparlementaire Onderzoeksommissie 2020 dit vastleggingswerk doet. Op den duur kan niemand er dan nog omheen.

De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 maanden 2 weken geleden - 4 maanden 2 weken geleden #57526 door katertje
BPOC: Hoorzitting

zware vaccin schade

Jan Vingerhoets, huisarts
Hoorzitting 22 mei: Dag van de vaccinatieDO NOT get vaccinated
Talk with your children and grandchildren about the dangers and lifelong irreversible damage from experimental vaccines including the possibility of dying from it

Parents stand up and protect your children from the experimental vaccines

Dhr Verhoeven
zware vaccin schade


Dhr Schreuders
zware vaccinatie schade
Laast bewerkt: 4 maanden 2 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 maanden 6 dagen geleden #57482 door katertje
BPOC: Ik zeg het hier duidelijk: ik verkeer in geestelijke nood


Sinds oktober vorig jaar is er een burgeronderzoekscommissie naar het coronabeleid actief in Nederland, ze noemen zich de Buitenparlementaire Onderzoekcommissie 2020 (BPOC2020).

Ze doen onderzoek naar het door de overheid gevoerde coronabeleid. Initiatiefnemer Ds. Pedro Kuit:
“De Tweede Kamer volgt zonder noemenswaardige tegenstand de maatschappij ontwrichtende maatregelen van dit kabinet, met de noodwet als voorlopig dieptepunt. Ik accepteer dat niet en daarom doen we nu zelf dit onderzoek.”

U riep gewetensbezwaarde agenten op zich te melden, maar ik ben niet alleen gewetens bezwaard, maar zit geestelijk volledig aan de grond. Wat ik dagelijks zie gebeuren is voor mij niet meer te verdragen.

Ik heb hulp gezocht bij een psycholoog. De psycholoog heeft mij aangeraden onmiddellijk te stoppen met werken, omdat er volgens haar sprake is van een ‘voortgaand trauma’. Dat betekent dat de gebeurtenissen waardoor ik getraumatiseerd ben geraakt nog steeds voortduren waardoor een effectieve behandeling niet mogelijk is. Volgens haar zak ik dieper weg in het trauma en wordt behandeling daardoor steeds moeilijker. Ik vraag mij dagelijks af hoe ik verder moet. Want mij ziek melden is voor mij de oplossing niet.

Ik weet namelijk wat er dagelijks gebeurt t.a.v. aangehouden demonstranten en overtreders van de maatregelen. En wat er gebeurd is en nog steeds gebeurt, waar ik ook nog bijna dagelijks getuige van ben is voor mij onverdraaglijk en traumatiserend.

De vernedering van mensen door ze uit te schelden, te treiteren en demoniseren is onwerkelijk. Het urenlang geboeid laten van arrestanten in ophoudcellen is onmenselijk.
Arrestanten klagen over gevoelloze handen en pijn in rug en schouders. De boeien moeten af in een cel, dit is regelrechte mishandeling.
Collega’s die mensen in de rug trappen wanneer ze niet snel genoeg een cel ingaan.

Het zonder medische hulp de hele nacht opsluiten van door toedoen van de ME gewonde arrestanten in een dronkenmanscel waar geen toilet of sanitair is.

Was het maar gewoon uit de hand gelopen geweld. Maar dat is het niet. Het is institutioneel geweld. Het is geweld om het geweld. Ik zie dagelijks mensen die als zombies huilend in hun cel zitten, bont en blauw geslagen door de ME of een agent op straat en vervolgens ook nog uitgelachen bij aankomst op het bureau.

Verleden week werd de portemonnee van een arrestant doorzocht. Daar zat een foto van zijn vrouw in.
Er werd gegrapt dat ze ‘die stoot wel even een bezoekje gingen brengen om haar te laten voelen hoe het is om door een echte vent gepakt te worden’.

Ik kan het niet meer.
Er komt een moment dat ik een collega aanvlieg. Ik sta dan niet meer voor mezelf in. Hoe er door agenten met mensen wordt omgegaan zijn misdrijven.

En moeten ook zo worden behandeld. Maar ze kunnen straffeloos hun gang gaan. Ik wil het hierbij laten, want erover praten is bijna ondraaglijk.

Januari 2021 Maart 2021
Politieverhoor 51
Mijn verklaring mag anoniem geplaatst worden.

*Deze verklaring is op schrift gesteld aan de hand van het mondelinge verhoor.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 maanden 1 week geleden - 5 maanden 1 week geleden #57464 door katertje


De Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 bereidt een aanklacht voor tegen de Nederlandse regering bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Dat laat de commissie weten via haar nieuwsbrief en op social media.
De aanklacht betreft: foltering en misdaden tegen de menselijkheid in vereniging gepleegd.
BPOC2020: aanklacht tegen de NL regering vanwege foltering en misdaden
BPOC2020 bereid alvast een aanklacht voor tegen de NL regering vanwege foltering en misdaden tegen de menselijkheid.

De politie verhoren zijn vreselijk om te lezen.
bpoc2020.nl/politieverhoren#transcripties

Dit beleid komt rechtstreeks vanuit de overheid :‘,,
Gepast geweld’ is binnen de organisatie een vies woord geworden.
Het korps is een straat vechtersbende geworden. Geweld het liefs tot bloedens toe toepassen is geen doel op zich maar een middel om een doel te bereiken, bijvoorbeeld iemand strak fixeren die tegenstand biedt............."

De aanklacht wordt ingediend tegen ieder afzonderlijk lid van het demissionaire kabinet.
Als het nieuwe kabinet het huidige beleid voortzet, zal ook tegen iedere bewindspersoon van het nieuwe kabinet een aanklacht worden ingediend.
Apart aanklagen VOOR het Tweede Neurenberg-tribunaal
BPOC 2020 wilde de Nederlandse regering ook apart aanklagen bij het Strafhof om te voorkomen dat het kabinet zich middels het niet erkennen van het tribunaal onttrekt aan vervolging.

Het Internationaal Strafhof is een permanent hof voor het vervolgen van personen die verdacht worden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid of oorlogsmisdaden, zoals deze zijn omschreven in het Statuut van Rome.

Met geen herinnering hebben, hebben ze bij het internationale strafhof wel ervaringen mee. Er waren bij het Neurenbergproces 0.1. ook legio sadisten die in de strafbank zaten die zich zulke misdaden niet meer konden herinneren

Tweede Neurenberg-tribunaal
Ook werkt BPOC 2020 samen met advocaat Reiner Fuellmich bij de groepszaak, die inmiddels het Tweede Neurenberg-tribunaal wordt genoemd.
Reiner Fuellmich richtte een Duitse buitenparlementaire onderzoekscommissie op. Door het Strafhof is inmiddels ook al een zaaknummer en een investigator toegewezen.

De Amerikaanse, Duitse, Nederlandse, commissie heeft sinds oktober vorig jaar veel deskundigen gehoord en een uitgebreid archief opgebouwd, dat zal dienen als bewijslast.
Reiner Fuellmich doet geweldig werk samen met alle mensen die zich hier voor inzetten.

De heer Fuellmich zit volgende week zaterdag ook bij de BOPC2020 live in de uitzending.
Laast bewerkt: 5 maanden 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
6 maanden 1 week geleden #57374 door katertje
ME’er gaat weg bij politie na demonstraties: ‘Het werk heeft alle glans verloren ’Een ME’er heeft bij de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie verklaard dat de politie naar buiten toe altijd de schone schijn ophoudt. Wanneer het in de media gaat over geweld tegen burgers, houden ze elkaar allemaal de hand boven het hoofd, aldus de agent.

“Zoals toen met die Arubaanse jongen Mitch Henriquez, die gewoon is gewurgd en doodgeschopt. Ik heb de jongens daarover horen praten. Hij is gewoon zwaar mishandeld en ze gingen door toen hij niet eens meer bewoog. De agressie waarmee ze hem te lijf gingen, was afgrijselijk.”

Exit
De ME’er zei dat het sinds de demonstraties feest is voor die politieagenten. “Zij kunnen er met toestemming en instemming van de leiding op los slaan. En wanneer ik daar als ME’er sta met collega’s die volkomen losgaan, moet ik ze nog rugdekking geven ook. Dat maakt mij medeplichtig aan mishandeling.”

Hij zei van plan te zijn om de organisatie te verlaten. “Het werk heeft alle glans verloren.”

Een andere agent, die al 22 jaar bij de politie zit, verklaarde bij de commissie dat hij eens ter plaatse werd geroepen omdat een oude man geen mondkapje op wilde doen in de supermarkt.

Ik hoop echt dat het snel afgelopen is met al die onzinnige regels
“We troffen een man aan met rollator en zijn boodschappen in het mandje voorop. Hij stond te trillen. De man weigerde een mondkapje op te zetten. Hij zei dat hij longklachten had. Hij had geen ontheffing bij zich. Toen hij de winkel niet wilde verlaten, zei mijn collega dat hij aangehouden was.”

“Dat werd een heel drama. Een huilende en kreunende man, die door ons werd weggevoerd. De man was helemaal in paniek,” zei de politieagent.

“Dit soort dingen gebeuren dagelijks. Wat ik extra zorgelijk vind, is dat dit gewoon onze opdracht is. Dat de korpsleiding dit aanstuurt. Dat dit beleid lijkt te zijn geworden in Nederland. En dat er zoveel agenten zijn die dit niet willen en dan maar ontslag nemen, ziek thuisblijven of ontslagen worden wanneer ze openlijk weigeren mensen die demonstreren te slaan.”

De agent zei tegen elke dienst op te zien. “Ik hoop echt dat het snel afgelopen is met al die onzinnige regels.”

[BPOC]
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
6 maanden 1 week geleden - 4 maanden 2 weken geleden #57362 door katertje
Buitenproportioneel Politie geweld...Er gaan straks doden vallen, zeggen Agenten & ME-ers...


Bijna 50 politieagenten, ME-ers en rechercheurs hebben intussen getuigd bij de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie. De verhoren die door Pieter Kuit worden afgenomen zijn niet mals. Van “wij zijn gelegaliseerde knokploegen” tot “er gaan binnenkort doden vallen” alles kwam voorbij maar uiteraard anoniem want de dienders lopen grote risico’s op intimidatie, groepsdruk en ontslag.

Video-opnames in bewaring bij notaris:
De beelden van alle politieverhoren zijn opgeslagen in een kluis bij een notaris en zullen ooit - indien veilig - naar buiten komen als bewijs. “Want alles wat wij roepen is echt verklaart en vakkundig gedocumenteerd”, aldus een strijdvaardige Pedro Kuit.

In deze uitzending zijn 3 verhoren ten dele gevisualiseerd met een voice over.

De komende week zullen er Kamervragen gesteld worden door Wybren van Haga en Kuit verwacht ook een gesprek met de politie vakbond die heeft aangegeven interesse te hebben om aan tafel te gaan.

Meer info over de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie (BPOC 2020) vind u hier:
bpoc2020.nl

Laast bewerkt: 4 maanden 2 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.