Vraag Nederlandse Rechterlijke macht partijdig of zou het gewoon "toeval" zijn?

Meer
1 jaar 4 maanden geleden #57388 door katertje
Rechtbank zet streep door avondklok in Hannover konden we een paar dagen geleden optekenen bij onze oosterburen...

Herinnert u zich de avondklok rechtszaak, die werd aangespannen door Viruswaarheid, bij ons nog?
Zelden vertoond. Uitspraak voorzieningen rechter, hoger beroep, wrakingsprocedure, uitspraak wrakingsprocedure en uitspraak hof. In één dag ! Het kan in NeDDRland. Als de politiek, het OM en de rechters willen.

Mondkapjesboetes
Maar ze willen niet altijd. Mondkapjesboetes, daar doet de rechter soms heel lang over.
Website Ademvrij meldt:
Er kunnen overigens vele maanden overheen gaan voordat een zaak voor de rechter komt. Op 4 maart hadden we onze eerste zaak. Die betrof een boete voor het niet dragen van een mondkapje in de Amsterdamse metro op 9 juni 2020. Op 20 februari is een uitgebreid aanvullend verzetschrift aan de Rechtbank verstuurd, waarin wij uitlegden waarom er geen grond is voor een mondkapjesplicht.

Maar het resultaat viel tegen. Hoewel de Rechtbank van Amsterdam voor ontvangst had getekend, bleek tijdens de zitting dat noch de officier van justitie, noch de kantonrechter het aanvullende verzet had gelezen. Ter zitting heeft onze advocaat de stukken nogmaals aan de kantonrechter overhandigd. Na een schorsing van een uur, besloot de rechter tot het aanhouden van de zitting tot 8 juli.

Avondklok
Nu is er een volgend kort geding. Dat de rechters en het OM en de politiek kennelijk niet willen. Ik haal aan van de site van Viruswaarheid:
Rechter heeft geen haast met nieuw kort geding avondklok, zitting gepland na afloop huidige regeling

Rotterdam – 10 april 2021 – Viruswaarheid daagt de Staat opnieuw om de avondklok van tafel te krijgen. Volgens de actiegroep vormt de wettelijke regeling een grove schending van internationale verdragen. De rechter heeft echter geen haast. De zitting vindt plaats op 3 mei na afloop van de huidige regeling.

Het demissionaire kabinet kondigde op 20 januari een avondklok af. Op 16 februari zette de rechter op verzoek van Viruswaarheid een streep door deze maatregel. In een spoedprocedure draaide het gerechtshof de uitspraak vier uur later terug. De huidige regeling loopt tot 21 april. Daardoor geldt tussen 22.00 en 4.30 uur een verbod om naar buiten te gaan.

Strenge voorwaarden
Het nieuwe kort geding richt zich tegen de wettelijke regeling die op 19 februari van kracht werd. Volgens Jeroen Pols van Viruswaarheid kan deze geen stand houden. “De inzet van noodbevoegdheden is volgens internationale mensenrechtenverdragen alleen toegelaten onder strenge voorwaarden. Hieraan is niet voldaan waardoor alle grondrechten onverkort van kracht zijn. Dus ook ieders vrijheid om op elk moment van de dag de woning te verlaten”, aldus Pols.

Geen haast
De zitting is gepland op 3 mei 2021 om 11.00 uur in het paleis van justitie te Den Haag. Viruswaarheid verbaast zich hierover. “De overheid berooft een hele bevolking van haar vrijheid maar de rechter kijkt niet op een maandje extra. Bij een onwelgevallige uitspraak aan de zijde van de Staat vond de rechtspraak wel de mogelijkheid om binnen vier uur een zitting. te houden. Het maakt de verhoudingen in ieder geval duidelijk”, aldus Jeroen Pols. De zitting is te volgen via een livestream. Zie hiervoor de website Viruswaarheid.nl.

Wat denkt u? Partijdige rechters of ...gewoon toeval?
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.