Vraag Wageningen Universiteit: cijfers over stikstof kloppen niet

Meer
2 jaren 3 maanden geleden - 2 jaren 3 maanden geleden #55747 door katertje
Het ministerie van Economische Zaken zou ecologen onder druk hebben gezet om hun conclusies over de kans op herstel van Natura 2000-gebieden aan te passen.

Bij de totstandkoming van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) tussen 2011 en 2015 wilde het ministerie zo ruimte scheppen voor infrastructuurprojecten en bedrijfsuitbreiding. Natuurbehoud werd daaraan ondergeschikt gemaakt. Die conclusie trekt NRC in een reconstructie. www.nrc.nl/nieuws/2019/12/27/stikstofakk...ou-er-komen-a3985137

Onwelgevallige rapporten
Ambtenaren op het ministerie wilden dat de deskundigen hun analyses herschreven als natuurherstel onder het PAS niet zou lukken. Deze experts voelden zich daardoor soms genoodzaakt hun oordeel aan te passen, blijkt uit de reconstructie van NRC. Ook veranderden ambtenaren zelf onwelgevallige rapporten.
Ecologen moesten zogenoemde gebiedsanalyses maken. Daarin beoordeelden ze of en in hoeverre natuurgebieden in de PAS-plannen zouden herstellen van de schade die stikstof had aangericht.
De uiteindelijke analyses lieten allemaal zien dat het PAS succesvol zou zijn voor natuurgebieden. Maar, zegt een van de ecologen tegen de krant: "Je kunt nooit met 100 procent zekerheid zeggen dat voor zoveel gebieden de maatregelen tot het gewenste herstel gaan leiden."

Natuurmaatregelen compenseren
Volgens NRC heeft de landbouwlobby een vooraanstaande positie gehad bij het onderhandelen over het PAS. Vakvereniging LTO Nederland hield café-sessies waarbij achtereenvolgende staatssecretarissen van Landbouw Henk Bleker (CDA) en Sharon Dijksma (PvdA) en de ambtelijke top aansloten.
Voormalig voorzitter van land- en tuinbouworganisatie LTO Albert Jan Maat herinnert zich die gesprekken, zegt hij in de krant. "Met een pot bier op tafel even de horloges gelijkzetten."
Het PAS vormde tussen 2015 en 2019 de basis voor vergunningverlening voor activiteiten waarbij stikstof wordt uitgestoten. Schade hierdoor aan Natura 2000-gebieden zou met een reeks natuurmaatregelen gecompenseerd moeten worden.
Bron • RTL Z

Bij de totstandkoming van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) tussen 2011 en 2015 wilde het ministerie zo ruimte scheppen voor infrastructuurprojecten en bedrijfsuitbreiding. Natuurbehoud werd daaraan ondergeschikt gemaakt. Die conclusie trekt NRC in een reconstructie.
www.nrc.nl/nieuws/2019/12/27/stikstofakk...ou-er-komen-a3985137
Het ministerie van Economische Zaken heeft ecologen onder druk gezet om hun conclusies over de kans op herstel van Natura 2000-gebieden aan te passen. Bij de totstandkoming van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) tussen 2011 en 2015 wilde het ministerie - waarvan landbouw en natuur destijds onderdeel waren - zo ruimte scheppen voor infrastructuurprojecten en bedrijfsuitbreiding investeringen. Natuurbehoud werd daaraan ondergeschikt gemaakt.
Ambtenaren op het ministerie van Economische Zaken wilden dat de deskundigen hun analyses herschreven als natuurherstel onder het PAS niet in alle gevallen zou lukken. Deze experts voelden zich daardoor soms genoodzaakt hun oordeel aan te passen, blijkt uit een reconstructie van NRC. Ook veranderden ambtenaren zelf onwelgevallige rapporten.
Ook blijkt de landbouwlobby een vooraanstaande positie te hebben gehad bij het onderhandelen over het PAS. Vakvereniging LTO Nederland hield café-sessies waarbij achtereenvolgende staatsseceretarissen van Landbouw Henk Bleker (CDA) en Sharon Dijksma (PvdA) en de ambtelijke top aansloten.

De heer Elmar Veerman twitterde op het bericht van RTLZ.nl
"Stikstofakkoord gemanipuleerd door ministerie"
Het ministerie van Economische Zaken zou ecologen onder druk hebben gezet om hun conclusies over de kans op herstel van Natura-2000 gebieden aan te passen."

Op Twitter schreef Elmar Veerman het bericht:
Elmar Veerman
@elmarveerman
23 u

Dat gebeurde tijdens het PVV-gedoogkabinet, het meest rechtse kabinet dat we ooit gehad hebben.


De totstandkoming van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) vond plaats op het Ministerie van Economische Zaken (Maxime Verhagen), waarvan Landbouw en Natuur destijds onderdeel was en tussen 2011 en 2015.

Elmar Veerman, het eerste kabinet Rutte met gedoogsteun van de PVV heeft slechts bestaan van 14 oktober 2010 tot effectief 21 april 2012 toen
Wilders de gedoogsteun aan het kabinet opzegde, wegens bedrog door het CDA.
Laast bewerkt: 2 jaren 3 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 3 maanden geleden - 2 jaren 3 maanden geleden #55730 door katertje
Nieuw rapport onthult: cijfers over stikstof kloppen niet. ‘Dit is wat de boeren al járen zeggen’

De Wageningen Universiteit heeft aangetoond dat de cijfers over stikstof waar het kabinet mee werkt niet kloppen. De landbouw blijkt bij het uitrijden van mest zo’n 10 procent minder ammoniak uit te stoten dan gedacht.
Het onderzoek is verschenen in het tijdschrift Soil Use and Management.

Boeren zeggen het al jaren
Critici wezen erop dat men voorheen een verkeerde statistische methode gebruikte.

Daarnaast publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving deze week een interessant rapport, waaruit kan worden geconcludeerd dat het eenzijdige stikstofbeleid gericht op stikstofreductie helemaal niet zo effectief en doelmatig is als gedacht.

“Dit is wat de boeren al jaren zeggen,” zegt Kamerlid Barry Madlener van de PVV. “Het blijkt nu ook zo te zijn.”

“Het kan natuurlijk niet zo zijn dat er nu onderhandeld wordt en er draconische maatregelen voor automobilisten en boeren worden afgekondigd terwijl die cijfers niet kloppen,” vervolgde hij.

Madlener wil een spoedige brief van het kabinet nog voordat de onderhandelingen starten met de boeren.
Hij wil ook een debat in de Tweede Kamer over deze kwestie, maar kreeg daarvoor geen steun.

“We zien dat de hysterie rond stikstof helemaal niks zal oplossen,” lichtte Madlener toe.
Zo is de maatregel voor het verkeer (100 kilometer per uur) volgens hem bijna symbolisch te noemen.
Het probleem is nu dat het kabinet overlegt met de boeren en afspraken maakt gebaseerd op onjuiste cijfers, benadrukte Madlener.> geen steun Tweede Kamer voor een debat.. natuurlijk niet het is een PVV'er
Het is overduidelijk dat het de meeste partijen geen zier uitmaakt of de rapporten wel of niet kloppen . Rutte en D66 hebben gezegd dat er een "stikstof probleem" is, nou en dat blijft zo , punt uit.
Voelt Wageningen zich in de kuif gepikt of laten ze het er daar ook maar bij?
Laast bewerkt: 2 jaren 3 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.