Vraag Boerenopstand 2019-2020

Meer
2 jaren 8 maanden geleden - 2 jaren 8 maanden geleden #55169 door katertje
Dit is Carola. Vorige week, Malieveld. Carola is de baas. Iedereen was boos. D66 wil koeien afpakken. De helft van de koeien. Helft van de kippen. Helft van de varkens. Vroeger wilde die D66-er heel veel koeien. Maar nu niet meer. Mag niet van Rob. Toen zei Carola: ‘Zolang ik minister ben, komt er wat mij betreft geen halvering van de veestapel’. Alle boeren blij. Toen zette iemand het woordje "GEDWONGEN" bij Carola. Alle boeren minder blij. En vandaag gaat Carola vertellen dat ze de adviezen van Remkes gewoon overneemt. En aftreden. Want Carola houdt woord.
Hoera Update: Nog steeds geen halvering veestapel. Natura2000-boeren krijgen vrijwillige oprotpremie. En we krijgen Klimaatbossen. Holland wordt weer Holtland! Van Hoogwoud tot Den Bosch.
GeenStijl

Het proefballonnetje van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot om de veehouderij te halveren, is bizar. We weten het allemaal: volgens De Groot is een forse krimp van de veestapel nodig om uit de juridische stikstofimpasse te komen. Deze uitspraak is feitelijk onjuist en doet geen recht aan de ingewikkeldheid van de materie. Dat de sector al zoveel heeft gedaan aan verdere verduurzaming …nou da's dan jammer.

Nederland heeft weer eens zitten slapen toen de Natura agenda werd samengesteld. In Nederland zijn namelijk 163 Natura 2000-gebieden aangewezen, (ieder weiland kwam in aanmerking voor Natura 2000 gebied, want we hebben altijd graag veel en dat komt omdat we zo klein zijn (minderwaardigheids syndroom) waarvan het merendeel volgens de beheerplannen gevoelig is voor stikstof.

De grens voor stikstofneerslag is juridisch zo laag vastgesteld dat er op dit moment geen enkele extra stikstof mag worden uitgestoten. 18.000 projecten in woningbouw, infrastructuur, industrie en MKB zijn daarom stilgezet. Ja, dat krijg je d'r van: hoogmoed komt voor de val.
Het proefballonnetje van De Groot verandert daar niets aan. Zelfs als we de hele veestapel naar het buitenland verplaatsen, blijft de (juridische) werkelijkheid dat er nog steeds te veel stikstof is. Neem nou Den Haag...daar is geen varken of kip te bekennen, maar is wel een Natura-2000 gebied. Nieuwbouw is er dus onmogelijk. Een wilde roep om minder dieren op andere plekken in het land verandert daar niets aan.

Om tot een oplossing te komen voor de huidige stikstofproblematiek moet opnieuw gekeken worden naar de inrichting van het land. De natuur is te veel versnipperd en Nederland daarvoor te dichtbevolkt. We hebben onszelf economisch gegijzeld.

"We hebben ruim 160 natuurgebieden aangewezen, waarvan 120 als stikstofgevoelig, en die liggen als postzegeltjes over Nederland verspreid", zegt Marc Calon, de nieuwe voorzitter van LTO. "Moet die natuur dan alles bepalen wat wij nog mogen in Nederland?" Hij wijst op de recente stikstofuitspraak van de Raad van State. Daardoor liggen tal van projecten voor woning-, wegen- en dijkenbouw stil.
De LTO-voorzitter vraagt zich hardop af of de natuurgebieden wel goed liggen. "Onze totale uitstoot is te groot voor die lappendeken aan natuur. Als we alleen de Veluwe, het Lauwersmeer en de Oostvaardersplassen als Natura 2000-gebied hadden aangewezen, was dit nooit gebeurd."

Het zou goed zijn als politieke partijen zich houden aan gemaakte afspraken zoals die in het regeerakkoord staan en die in andere gevallen heilig zijn, in plaats van in staat van paniek over tegenvallende peilingen (hallo D66) met proefballonnetjes het tapijt onder een hele sector uit proberen te trekken. En partijgenoot bij de Raad van State ( de Anne Frank-misbruiker) hielp een handje mee
Laast bewerkt: 2 jaren 8 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 8 maanden geleden #55165 door katertje
We hebben geen bindend "plan" nodig, maar politici met verantwoordelijkheidsgevoel en daadkracht. Nuttige
milieumaatregelen worden nou juist niet genomen :de wereld herbebossen; thorium kernenergie; e.v.a.

Keuzes maken, daar wringt de schoen. Er wordt voor ons gekozen door de verkeerde mensen. Milieugroepen maken al jaren de dienst uit, gesteund door hersenloze linkse activisten. De kwalificatie hersenloos is eveneens van toepassing op de kabinetten Rutte I, II en III.
Het AD van vanochtend gelezen ? Een prachtig voorbeeld van de verkeerde keuze. 11,4 miljard opstoken aan biomassa. Dat bewerkstelligt precies het tegenovergestelde wat die miljarden van Rutte beoogden. Voeg dat bij de stikstofwetten en andere milieuwetten die bouwen onmogelijk maken in het dichtst bevolkte land ter wereld. Voeg daar nog de stromen asielzoekers bij die met Soros-ferries worden opgehaald....en de Europese Unie kan trots zijn op haar werk. Er is al de perfecte DDR manier gevonden om tegenspraak de kop in te drukken. Meepraten/meebeslissen is uiterst vermoeiend en nergens voor nodig dus meteen referendum afgeschaft. Succesvolle oppositiepartijen leggen we een cordon-sanitair op. Levenslang assut ff kan. Maar jeetje wat leven we in een goed land zeg. We zijn toch een voorbeeld voor heel Europa, wat zeg ik...voor de hele wereld. Onze democratie werkt zo voortreffelijk dat het een export product is geworden. Kijk naar Libië, Oekraïne, Syrië, Venezuela...Die laatste twee willen nog niet erg, maar komt wel. Inmiddels hebben we een niet weg te krijgen premier die zich op de borst klopt voor zijn gebrek aan visie. En we hebben Amsterdam... !!

Als dit rampenkabinet wegkomt met dit biomassa fiasco, geef ik elke hoop op voor Nederland

> Het enige klimaat, dat goed is voor de mens, is het klimaat van vrijheid
Vaclav Klaus.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 8 maanden geleden - 2 jaren 4 maanden geleden #55163 door katertje
Er wordt weer zoveel onzin uitgekraamd en met zoveel verschillende maten gemeten...
Neem nou de uitspraak van dat aanstellerige menneke van GroenLinks, Jesse Klaver, dat de veestapel gehalveerd moet worden...
Hij weet... althans hij kan weten, dat de Nederlandse agrarische sector de minst vervuilende agrarische sector ter wereld is.
Hij vindt dat het teveel geproduceerde vlees niet de hele wereld over moet worden getransporteerd, omdat dat weer zo vervuilend is.
Op zich allemaal juist, maar dat geldt dat niet eveneens voor de zwaar vervuilende staalproductie van Tata Steel in IJmuiden en de rozen uit Tanzania, die via Schiphol en Aalsmeer naar New York worden gevlogen?

En dan nog wat..
Ik heb zelden zo snel een politieke discussie in daadkracht omgezet zien worden als voor de vermindering van stikstofuitstoot op snelweg rond de Veluwe. In no-time is de max. snelheid daar verlaagd naar 120 kmU, zonder enige publieke discussie. Dan mag je van zo een daadkrachtige regering toch op z'n minst verwachten dat deze zelfde daadkracht nu ook wordt toegepast op het vliegverkeer...Lelystad dicht gaat omdat er geen vluchten vanuit die luchthaven over de Veluwe mogen vliegen. Las in de Telegraaf van gisteren dat tot 2035 er een verdubbeling komt van het vliegverkeer, maar de veestapel moet fors verminderd worden...?

En wat ik zeer opmerkelijk vind: onze economie is zeer nauw verweven met de Duitse economie. Gaat het in Duitsland goed met de economie dan liften wij mee. Maar ten aanzien van het stikstofbeleid nemen wij ineens de verkeerde afslag. Handhaaft Duitsland met dezelfde stikstofuitstoot een norm van ca. 70 mol/ha/jaar, ongeveer 100 gram, Nederland stelt de norm op...NUL gram!

Tja, dan moet u het mij niet kwalijk nemen dat ik het niet meer vertrouw en me afvraag welke verborgen agenda hier achter schuilgaat

wordt vervolgd
Laast bewerkt: 2 jaren 4 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 8 maanden geleden - 2 jaren 4 maanden geleden #55149 door katertje
De boeren zijn er helemaal klaar mee: al tientallen jaren staat hun beroep onder druk. Deels is dat natuurlijk: de economie beweegt zich in andere, meer lucratievere richtingen. Maar het is ook leed dat ontworpen wordt aan tekentafels in Den Haag. Zeker nu heel de kaasstolp bevangen is door het klimaatvirus, neemt de hoeveelheid bizarre regels toe. En roepen bepaalde politici in regeringspartijen zelfs op tot het halveren (!) van de veestapel. Dat laatste zou echt de doodsteek zijn van de agrarische sector in Nederland.

Nederland heeft één van de meest veilige, gezonde en gereguleerde landbouwsectoren van heel de wereld. Knettergek dat het kabinet-Rutte en aanverwante gedoogpartijen (hallo GroenLinks, PvdA!) het dan alsnog nodig achten om juist de Nederlandse boeren zo het mes op de keel te zetten.

Geen halvering van de veestapel, maar halvering van de treitermaatregelen om een eeuwenoude, innovatieve, succesvolle Nederlandse sector kapot te maken.

Volgens de boeren worden zij met verkeerde en misleidende berekeningen (waar kennen we dat van? ) ten onrechte als hoofdschuldige aangewezen van het stikstofprobleem, terwijl de luchtvaart heilig is verklaard en derhalve niet wordt aangepakt. Bovendien, (lees het voorgaande artikel) is een even groot deel van de stikstof als aan de landbouw en veeteelt wordt toegeschreven afkomstig uit het buitenland. Blijkt dat in sommige natuurgebieden de maximum waarden alleen al door stikstof uit het buitenland wordt

Jetten, Klaver en Rutte hard bezig om Nederland aan alle kanten af te breken. Geen bouwactiviteiten = geen nieuwe woonwijken en wegen meer, gas inruilen voor peperdure en onbetrouwbare wind/zonne energie, bossen kappen en verstoken voor biomassa, en straks ook de helft van de landbouw en veeteelt opheffen, zoals D66 en GL willen? Als Nederland op deze wijze op slot gaat, zal het al snel definitief gebeurd zijn met onze welvaart.
Volgens de boeren worden zij met verkeerde en misleidende berekeningen (waar kennen we dat van?) ten onrechte als hoofdschuldige aangewezen van het stikstofprobleem, terwijl bijvoorbeeld de luchtvaart (nog) niet wordt aangepakt, en een bijna even groot deel stikstof als aan de landbouw/veeteelt wordt toegeschreven afkomstig is uit het buitenland. In sommige natuurgebieden worden de maximum waardes alleen al door stikstof uit het buitenland overschreden..

Huichelende reacties regeringspartijen
Heb me wezenloos geërgerd aan de huichelende ChristenUnie leider Gertjan Segers. De EO-blije zalvende voorman twitterde dat ‘de boeren niet onze stank, maar onze dank’ verdienen, omdat zij voor ons dagelijks voedsel zorgen. Hoe durft hij ! Terwijl het zijn partij is met minister Carola Schouten die het destructieve landbouwbeleid van het kabinet Rutte aanvoeren en vorm geven.
Carola Schouten
Landbouwminister Carola Schouten op het Malieveld. "Zolang ik minister ben, komt er geen halvering van de veestapel." Genoteerd!
Tjeerd de Groot D66
Het is even na twee uur als Tjeerd de Groot naar voren stapt op het podium. Hij is op het Malieveld, waar duizenden boeren zojuist van minister Carola Schouten van Landbouw hebben gehoord dat de veestapel onder haar regime níet zal worden gehalveerd. En dat was nou juist het plan van D66. .
Zodra de boeren hem naar voren zien lopen, ontploft de menigte. ,,NSB’er!’’, ,,Verrader!’’ en ,,Klootzak!’’ klinkt in de golf van geluid die opstijgt uit de joelende menigte. De Groot probeert zijn verhaal te doen, maar na twintig seconden grist iemand van de organisatie de microfoon uit zijn hand. Door vuurwerkknallen kan het publiek hem amper verstaan. Hij ziet honderden boeren die hem de rug toedraaien.
Jesse Klaver de arrogante klimaatextremist van GroenLinks wordt uitgescholden en uitgejouwd, terwijl hij nog wat olie op het vuur gooit door te zeggen: "Ik snap de boodschap van de boeren, maar het systeem van de bio-industrie is failliet. We moeten toe naar minder dieren in Nederland. Dat is geen leuke boodschap, maar wel de waarheid. Dit kabinet moet snel met een plan komen om de onzekerheid bij boeren weg te nemen.het systeem van de bio-industrie failliet is" . En dat van een omhooggevallen nitwit die nog nooit één dag in zijn leven gewerkt heeft.
Geert Wilders
Wilders wees er juist op dat ‘de stikstofuitstoot door de boeren al gigantisch is gedaald. "Niet jullie moeten boeten, maar Den Haag moet boeten. Onze boeren verdienen ons respect.’"
Forum voor Democratie
Waar zijn collega Jesse Klaver massaal werd uitgefloten, wordt Theo Hiddema juist onthaald als een ware volksheld.
Hiddema greep de kans aan om de boeren aan te spreken en ze te waarschuwen. Trap niet in de valse beloftes van politici, wees waakzaam. Een wijze boodschap. Hiddema spreekt over een "verwarmd hart" Hij wil de boeren waarschuwen: laat het niet overwaaien. Wat u ziet zijn betrokken gezichten in de hoop dat u dit volgende week vergeten bent. U moet blijven protesteren, blijven komen."
Op de FVD website wordt gesproken van ‘een aanval van de stedelijke groenen op het platteland. Het leidt tot economische zelfmoord, want de Nederlandse agrarische sector behoort tot de grootste voedselexporteurs ter wereld. Het werk van de Nederlandse boeren is een succesverhaal. De klimaatlobby wil dat kapot maken.’
‘De geradicaliseerde klimaatlobby wil de boer uit de weg ruimen. Via de EU… Frans Timmerman wordt de nieuwe Klimaat Tsaar die Europa groener dan groen wil maken. De EU wordt een groene planeconomie.’ Met wurgende regelgeving ‘zet de klimaatlobby de boer het mes op de keel… De klimaatactivisten drijven de Nederlandse boerenstand het faillissement in. Dat is hun doel."

Opvallend veel steun bevolking voor de boeren
Elsevier schrijft dat de boeren op twitter "op opvallend veel steun’ kunnen rekenen. Veel mensen zijn blij dat er eindelijk een groep in opstand komt. ‘Zij protesteren niet alleen voor zichzelf, maar voor iedere burger die tegen de klimaathysterie van Jette, Jesse en Rutte is"; "Mijn respect voor de hardwerkende boeren… is zo oneindig veel groter dan voor die deugkneusjes met hun ‘klimaatstaking"

Elsevier schrijft dat de boeren op twitter "op opvallend veel steun’ kunnen rekenen. Veel mensen zijn blij dat er eindelijk een groep in opstand komt. ‘Zij protesteren niet alleen voor zichzelf, maar voor iedere burger die tegen de klimaathysterie van Jette, Jesse en Rutte is"; "Mijn respect voor de hardwerkende boeren… is zo oneindig veel groter dan voor die deugkneusjes met hun ‘klimaatstaking" .

Via de radio gevolgd. Vroeg een boer aan een politicus ,,EN WAT GAAN WE MET DE LUCHTVAART DOEN? OOK HALVEREN ?,,
Geen antwoord. Meneer de politicus werd via zijn oortje wat ingefluisterd en was 5 minuten later weg
Laast bewerkt: 2 jaren 4 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 8 maanden geleden #55148 door katertje
Eindelijk eens een grote actie tegen de krankzinnige overheid die alle realiteitszin lijkt te zijn verloren. Zij zien problemen in haast onzichtbare spookbeelden als CO2 en nu weer NO2 terwijl ze blind lijken voor alle olifanten in de kamer, voor alle echte problemen.

Plotseling is het CO2 probleem even iets kleiner dan het stikstofprobleem. Plotseling vinden verveelde raamambtenaartjes dat het stikstofprobleem moet worden aangepakt door de boerenstand zo goed als te liquideren. Terwijl die daar niet verantwoordelijk voor zijn, want dat zijn de steden en de industrie.

Gelezen dat stikstof geen probleem is zolang het geen verbinding met waterstof aangaat, omdat dan ammoniak ontstaat (NH3). Ook niet zolang het niet in de natuur terecht komt als NO2 als gevolg van fossiele brandstoffen. In beide gevallen gebeurt dat dus wel en dat moet worden gereduceerd.


Waar hebben we het over. In de eerste plaats komt 40% van de totale hoeveelheid stikstof uit het buitenland aangewaaid. In de tweede plaats is de agrarische sector voor de volgende 40% verantwoordelijk. Veeteelt 17%, varkenshouderij 10%, pluimveesector 8%, het restant van 5% van andere agrarische activiteiten, zoals bestrijdingsmiddelen, mechanisatie, etc. In de derde plaats is de logistieke sector verantwoordelijk voor 10% en de industrie voor de laatste 10%.

D66 wil dus de veeteeltsector (17%) aanpakken

Maar...tot 2014 was alles onder controle en hadden we geen stikstofprobleem ! Wat gebeurde er dan In 2014? In 2014 werd het melkquotum afgeschaft en hebben de boeren zich door het bankwezen (hallo Rabo!) helemaal gek laten maken en hebben hun productie gigantische opgevoerd om gelijke tred te kunnen houden met hun groeiende schuldpositie. Nou, en nu moeten de veeboeren van de Rob Jettens en de Klavers minder gaan produceren, waardoor ze niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Jammer dan! Omdat alle land in onderpand bij met name de Rabo is gegeven, kunnen ze worden onteigend en stilgelegd, waardoor bouwgrond vrij komt.

Daarom immers, horen we nu dat in het hele land de bouw aan het stagneren is, omdat bouwprojecten worden stilgelegd. Een bewuste keus om de geesten klaar te stomen voor het opruimen van de veeteelt en het volbouwen van de vruchtbaarste grond ter wereld. Voor woningen voor duizenden asielzoekers en andere economische schatgravers.

Het is precies díe agenda die bepaalt wat die zich stierlijk vervelende meneer Remkes in zijn rapportje opschrijft. Niets anders. Miljarden naar de banken, de boeren mogen met subsidie van de burgerij (niet uit de opbrengst, ben je mal!) naar Oekraïne of Canada – take it or leave it.

De enige juiste oplossing is het verbieden van de ophokplicht van het vee. Het probleem wordt namelijk al meer dan gehalveerd als de beesten 300 dagen buiten lopen.
Waar zit de bulk van de landbouw ook alweer?

Wat is lucht?
Lucht is niets anders dan een mengsel van allerlei gassen. Het bestaat voor 78% uit stikstof en voor 20% uit zuurstof, dat mensen nodig hebben om te kunnen blijven leven. Het hele kleine deel dat nog overblijft (1%) bestaat uit CO2 (koolstofdioixde), waterdamp en hele kleine hoeveelheden argon, neon etcetera.
Kortom lucht bestaat al voor meer dan driekwart uit stikstof, Nederland is pietluttig klein landje (met de nadruk op PIETLUTTIG) dus waar praten we over?! Kan dat beetje van de veeteelt etc etc etc nog wel bij. Waait meteen naar Engeland en Duitsland en soms bij wat Zuidenwind naar Scandinavie.
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 8 maanden geleden - 2 jaren 8 maanden geleden #55147 door katertje
En wie is daar als eerste om steun te betuigen ? Onze Geert

Geert Wilders op een landbouwvoertuig en steunt hij de Boeren.


Telegraaf vond dit Boerenprotest dermate belangrijk dat het de enige krant is die een Live-registratie brengt van de protesten.
NOS heeft het te druk met ...ja waarmee eigenlijk? Misschien met de registratie van een "debat" met de D'66 minister van Speelgoed? Is natuurlijk ook veel belangrijker. Wat dat betreft complimenten voor de prioriteitenstelling van onze onvolprezen NOS. Bovendien moeten de journalisten even worden bijgebracht hoe de Boeren Opstand 2019, het terechte protest tegen de vernietiging van de boerenstand, te bagatelliseren en criminaliseren, ter voorbereiding op de uitzending van Nieuwsuur vanavond.

Deze Haagse maffia maakt Nederland systematisch kapot...zij werken niet voor ons maar om in een goed blaadje in Brussel te komen.

Laast bewerkt: 2 jaren 8 maanden geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 8 maanden geleden - 2 jaren 8 maanden geleden #55146 door katertje


Vanuit het hele land komen de boeren aangetrekkerd om de hoge heren in Den Haag - die op een paar CDA'ers na nooit met hun poten in de stront hebben gestaan - eens goed de waarheid te vertellen. Vannacht zorgde de Grote Boerenopstand van 2019 reeds voor volle veerboten en dichtgeslibde N-wegen, hedenochtend staan ook de snelwegen vol met Onze Boeren, die zeven dagen per week om 5 uur opstaan om ánderen van vreten te voorzien en stank voor dank krijgen omdat ze zogenaamd dierenhaters en milieuvervuilers zouden zijn. Maar de maat is vol. ANWB meldt monsterfile des doods
GeenStijl

Door het protest van boeren die massaal met tractoren op weg naar Den Haag zijn, is het de drukste Nederlandse ochtendspits ooit. Vooral op de A2 en de A28 loopt het vol, evenals het wegennetwerk rondom Den Haag. Om 08.30 uur stond er meer dan 1100 kilometer file, met vertragingen van over een uur, meldt de ANWB. De eerste boer is intussen aangehouden.

De boeren houden hun protest op het Haagse Malieveld. Daar mogen niet meer dan 75 trekkers naartoe. De rest van de boeren moet parkeren bij het stadion van ADO Den Haag of op het strand van Scheveningen. De politie heeft groot materieel ingezet als afzetting in de binnenstad in Den Haag. Er worden onder meer ME-voertuigen en vrachtwagens gebruikt om de toegangswegen naar het Malieveld en Binnenhof af te sluiten. Toch is op filmpjes te zien dat boeren hekken omver rijden en andere wegen zoeken, of de middenberm, om op het Malieveld te komen.

„Dit is flexibel zodat het reguliere verkeer waar mogelijk door kan rijden”, laat de politie via Twitter weten. Dinsdagmorgen werd de eerste boer al aangehouden. Hij reed tegen de richting in over de middenberm bij het Malieveld, meldt de politie. Vervolgens zou hij aanwijzingen van de politie niet hebben opgevolgd en is de man aangehouden.

> Werk die jongens niet tegen, maar geef hen ruim baan, stelletje hielenlikkers...gewoon wegwezen daar zoals jullie dat ook altijd doen bij de Mocro's …

Haha...justitie krijgt het nog druk met boeren van de melkrobot weghalen om DNA af te nemen en processen te voeren. Want dit soort protest mag helemaal niet. Ze zijn geen veganistische klimaatpositieve LGHTBQXXX'ers met uitkering die ooit slaaf geweest zijn en verschrikkelijk onderdrukt worden in hun gekraakte boerderij.
Bijlagen:
Laast bewerkt: 2 jaren 8 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

  • dirko
  • dirko's Profielfoto
  • Offline
  • Spammer
  • Spammer
  • Als iets niet kan, kan het tóch. Overste Ranft.
Meer
2 jaren 8 maanden geleden - 2 jaren 8 maanden geleden #55145 door dirko
Den Haag geblokkeerd door politie-vrachtwagens, ME in grote getale op de been, zelfs met de oude busjes...
traktoren hebben hekken om het Malieveld platgereden, en stromen onstopbaar het veld op.

Maar omdat demonstreren een recht is -kuch kuch- in Nederland, helpt de politie hen daarbij.

-desduivels- -gekmakend- -desduivels- -bomb

De draad geheel kwijt. Soms Bang, maar altijd Olufsen.!!
Laast bewerkt: 2 jaren 8 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 8 maanden geleden - 2 jaren 8 maanden geleden #55144 door katertje
Morgen vindt in Den Haag de GROTE BOERENOPSTAND PLAATS

En wat doet dat mens van Krikke, burgemeester te Den Haag? Die heeft vergunningen verleend voor demonstraties van dierenterroristen in de Haagse binnenstad ,juist op de dag dat daar De Grote Boerenopstand van 2019 plaatsheeft.

Dat is geen vragen om gezeik. Dat is van harte uitnodigen tot gezeik. Dierenterroristen mogen boeroepen op de Laan van Reagan en Gorbatsjov. De boeren staan vlakbij, op Het Malieveld. Een steenworp afstand dat is.
Als mevrouw Krikke (of iemand die "Ger" heet op het Haagse stadhuis) die *kuch* dierenclub Direct Action Everywhere even door de YouTube had gehaald, dan hadden ze kunnen weten welk agressief vlees er in de kuip zat, en NEE kunnen zeggen tegen de vergunningsaanvraag van die illegale erf- en stalbetreders.

www.youtube.com/results?search_query=Direct+Action+Everywhere

Onbekend is hoeveel boeren er op het Malieveld staan, want er mogen maar 75 trekkers de stad in. Onbekend is sowieso hoeveel trekkers er naar Den Haag komen, want de boeren hebben nog geen toestemming om met trekkers over de snelweg te rijden. Zo zou maar kunnen dat een veestapelhatende D66-er bij Rijkswaterstaat vanavond op het knopje RODE KRUIZEN AAN op A4, A12, A13 gaat drukken. ❌❌❌

Ondertussen dreigt er voor morgenochtend een verkeersinfarct, want boeren zijn van plan het snelwegverbod AAN HUN KLOMP te lappen, en lekker met 25 km/h tussen de lease-Volvo's te karren richting Den Haag. In de boerengroepsapp gaan berichten rond dat morgenvroeg de A28 bij Hoogeveen geblokkeerd gaat worden. Dus dat worden weer DNA-afnames.

Volgens de laatste informatie van Agractie.NL komen er morgen 10.500 boeren naar Den Haag, in 2200 voertuigen. Hoeveel van die 2200 trekkers zijn, en hoeveel giertanks met hogedruk strontkanonnen en hooivorkharpoeneerinstallaties is niet bekend.

Boeren op Texel vertrekken vanavond al richting Den Haag, Friezen haken ook vannacht aan, in Drenthe staan de John Deere's al op diepladers. Het wordt een lange dag.

Met dank aan Geen Stijl
Laast bewerkt: 2 jaren 8 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.