Vraag Enorme Doofpotaffaire rond #Vuurwerkramp #ENSCHEDE; VOLG HET HIER

Meer
2 jaren 4 maanden geleden #55678 door katertje
Klokkenluider gaat door met noemen namen betrokkenen vuurwerkramp

Klokkenluider Paul van Buitenen gaat door met het openbaren van namen van mensen die betrokken waren bij de vuurwerkramp in Enschede in 2000, waarbij 23 doden vielen.
Sinds vrijdag heeft hij vijf personen en de in zijn ogen kwalijke rol die zij speelden, op zijn site gezet. Het gaat om een toenmalig officier van justitie, een leidinggevende en drie andere medewerkers destijds van de Bouw- en Milieudienst in Enschede. Eind deze week volgen mensen van de rijksrecherche. „Zij zijn nog klein bier. Later noem ik degenen die de besluiten namen."

Druk
Van Buitenen wil daarmee het Openbaar Ministerie onder druk zetten om in te gaan op zijn aanklacht tegen de Nederlandse staat en de gemeente Enschede. Hij verwijt de overheid tal van fouten die ze probeert te verdoezelen. Nadat hij jarenlang onderzoek had gedaan naar de ramp deed Van Buitenen in oktober aangifte, samen met drie anderen - de weduwe van een omgekomen brandweerman, een oud-rechercheur en een van de twee oud-eigenaren van de ontplofte vuurwerkfabriek S.E. Fireworks.

De top van het OM heeft kennisgenomen van de publicaties en blijft die volgen, laat een woordvoerster woensdag weten. Op de vraag of er eventueel stappen tegen worden genomen, gaat het OM niet in. De aangifte wordt bestudeerd en in maart volgt een reactie, aldus het OM.
Verkeerd gehandeld

Van Buitenen is van plan bijna dagelijks tot aan 13 mei de namen te publiceren van alle betrokkenen die figureren in zijn omvangrijke rapport van 1400 pagina's. Zij zouden in de aanloop naar de ramp dan wel in de nasleep ervan - zoals bij het onderzoek van politie en justitie - verkeerd hebben gehandeld.
De klokkenluider stelt dat de overheid ook nu nog tegenwerkt door niet op zijn bevindingen in te gaan of een nader onderzoek in te stellen. Als er niets gebeurt, wil Van Buitenen het hele rapport op 13 mei online zetten. Dan is het precies twintig jaar geleden dat de ramp plaatsvond.

> Schandalig wat zich daar heeft afgespeeld in het voorspel, tijdens de ramp zelf en het naspel waarin de overheid alle registers opentrok zichzelf in te dekken om medeschuld en schadeclaims te ontlopen. Zij die de doofpot ondersteunden maakten carrière en zij die voor openheid waren werden op een zijspoor gezet of werden maatschappelijk kapot gemaakt.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 4 maanden geleden #55639 door katertje
Paul van Buitenen, die de vuurwerkramp in Enschede onderzoekt, zegt op nieuwe onthullingen te zijn gestuit en dreigt de namen bekend te maken van de betrokkenen. Hij kwam na onderzoek namelijk tot de conclusie dat zowel de landelijke en de lokale autoriteiten niet alleen medeverantwoordelijk zijn, maar dat ze er bovendien alles aan doen om de zaak in de doofpot te stoppen. Zo kennen we ze weer…

Van Buitenen is bij verschillende instanties geweest met zijn bevindingen, maar niemand wilde luisteren, uit angst voor torenhoge schadeclaims. Van Buitenen heeft de overheid een ultimatum gesteld. Als er niets met zijn 1400 pagina’s tellende rapport gebeurt voor 6 januari, zal hij vanaf die datum elke dag een naam bekend maken van een betrokkene. Het zou mij niets verbazen als dat de eeuwenoude namen zijn van “toppolitici” die al eerder in schandalen en doofpotten zijn genoemd en die zich, zo is gebleken, zelfs met rechtszaken bemoeien.

Van Buitenen zegt de afgelopen tijd op een muur te zijn gestuit. Bijna overal ving hij bot. Politie, Openbaar Ministerie, het brandweerinstituut, de gemeenteraad Enschede, de Tweede Kamer. Niemand had zin om zijn ontdekkingen te bekijken. Na het vaste patroon van wegkijken, ontkennen en belangstelling veinzen, schreef men aan mij brieven en rapportages die 'aantoonden' dat ik het verkeerd zag", aldus Van Buitenen in een verklaring. "Alleen dankzij de steun van drie Kamerleden - Van Raak, Van der Staaij en Krol - is het dossier van de Vuurwerkramp nog in leven."

Volgens Van Buitenen houdt de overheid zich intussen stil. "Politie en OM reageerden niet op gedetailleerde presentaties die ik gaf."...…

www.rtvoost.nl/nieuws/323378/Vuurwerkram...kkenen-te-publiceren
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 4 maanden geleden - 2 jaren 4 maanden geleden #55608 door katertje
Onrechtvaardigheid als motor: Paul van Buitenen en Frans Bromet
Café Weltschmertz:


Meester documentairemaker Bromet in gesprek met meester klokkenluider Van Buitenen.
Belangrijk bij Klokkenluiders is volgens Van Buitenen, dat zij misstanden melden die ernstige maatschappelijke gevolgen hebben en waar een organisatie bij betrokken is.

Paul van Buitenen heeft een van de weinigen in Nederland een ‘glansrijke’ geschiedenis als klokkenluider. Eerst binnen de Europese Unie, nu een langdurig en grondig onderzoek naar de processen van voor, tijdens en na de vuurwerkramp.

Weinig klopte en uit zijn onderzoek komt een beeld naar voren van een overheid die niet wenst te leren van haar eigen fouten. De schuldvraag werd vooraf aan het onderzoek bepaald en het totale onderzoek werd in de schoenen geschoven van de voormalige eigenaren van de vuurwerkfabriek. De overheden troffen géén blaam! Van Buiten spreekt van gemanipuleerde onderzoeksbevindingen, verkeerd geïnterpreteerde getuigenverklaringen en gefingeerde contra-expertises.
Van Buitenen heeft nu, samen met de voormalige eigenaar van de vuurwerkfabriek, een oud politieman en de weduwe van een brandweerman aangifte gedaan.


Luister naar Paul van Buitenen op Weltschmerz. Paul, de oer-klokkenluider. Vecht als een Leeuw tegen domme, gemene , stelende bureaucraten. Wordt er vaak zo wanhopig van dan hij in dat interview zegt: "Ik begrijp Anders Breivik wel: dat je op een moment een groot geweer pakt en op een groep mensen schiet die je als de daders van alle ellende beschouwt".

Zeer vergaande opmerking. Hoop dat hij er geen schade van gaat krijgen. Paul gaat de 'Enschede Vuurwerkramp' proberen op te lossen, in de komende jaren. We horen nog van hem.

Ik ben het met Paul eens: Niet de burger die na veel onrecht en 'bloed-onder-nagels-uithalen-ervaringen' tot agressie over gaat is de ware crimineel, maar de ambtenaren die hun macht misbruiken om de welwillende burger langzaam af te maken.

Maar dàt inzicht zal nooit zegenvieren natuurlijk. Onze Usual Suspects hebben nu juist wetgeving, media en brainwashing als hun wapens gekozen, en hun doel is dat jìj 'breekt' en agressie vertoont, waarna zij als slachtoffer en als heilig boontje jou in de cel kunnen laten wegrotten.
Laast bewerkt: 2 jaren 4 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 6 maanden geleden - 2 jaren 6 maanden geleden #55338 door katertje

Enschede, 13 mei 2000
(...)
De meest concrete bevestiging voor deze lezing is het verhaal van twee militair getrainde experts op het gebied van gevaarlijke stoffen die tijdens de vuurwerkramp in Enschede als hulpverleners in het rampgebied werkten. Als op 13 mei 2000 de vuurwerkopslagplaats van SE Fireworks ontploft, behoren de ervaren hulpverleners tot de eersten die in de door de explosie weggevaagde wijk Roombeek naar slachtoffers zoeken.

Tot hun verbijstering vinden zij delen van ontstekingsmechanismen van militaire explosieven, mogelijk ook van AP-23 landmijnen. Daags na de ramp brengen de hulpverleners rapport uit. Prompt worden ze weggestuurd met de mededeling dat zij hun bevindingen vooral niet wereldkundig moeten maken. In de weken na de ramp worden de hulpverleners diverse keren anoniem gebeld en met de dood bedreigd....

Een Israëlische explosievenexpert meldt in NOVA dat de explosies niet veroorzaakt kunnen zijn door los vuurwerk. "Er moet volgens hem sprake zijn geweest van springstof", een paar ton zwart buskruit die in een klap explodeerde. De branchevereniging van vuurwerkfabrikanten meldde ook "dat een schokgolf zoals die zich in Enschede heeft voorgedaan, nooit veroorzaakt kon zijn door vuurwerk alleen".
Officiële onderzoeksrapporten naar aanleiding van de vuurwerkramp maken geen melding van de aanwezigheid van militair wapentuig. Wel wordt defensie verweten dat het ministerie zeer onzorgvuldig is geweest bij het verstrekken van vergunningen aan SE Fireworks.

AP-23 landmijnen
Een jaar nadat de eerste partijen door fabrikant Eurometaal aan defensie worden geleverd, keurt de dienst van de kwartiermeester-generaal op 12 februari 1969 een partij van 1002 landmijnen af. Maar op de geheime keuringsuitslag ondertekend door kapitein A. A Sip is het woord afgekeurd doorgehaald. Erboven staat het woord goedgekeurd geschreven.
In 1970 constateert ook de Munitie Onderzoekingsdienst (MOD) een levensgevaarlijke constructiefout. De AP-23 wordt officieel verboden, maar in strijd met de voorschriften in het grootste geheim op grote schaal verder geproduceerd.

Waarom defensie het verbod negeerde, vertelt het rapport van de Ombudsman niet. In defensiekringen wordt als verklaring gegeven dat enkele topambtenaren een patent op de AP-23 hadden. Zij zouden zich tot ver in de jaren tachtig hebben verrijkt door de mijn te exporteren.

Niet alleen het productieverbod uit 1970 verdween in een bureaula, ook over de ongelukken van 1983 en 1984 met de AP-23 mocht omwille van de handel niets negatiefs naar buiten worden gebracht. Op basis van frauduleuze processen-verbaal van de marechaussee, opgemaakt onder verantwoordelijkheid van kolonel Diederik Fabius, kregen de slachtoffers de schuld in de schoenen geschoven.

Na het fatale ongeluk in 1984 hoorde Fabius een tiental getuigen in het kader van een justitieel onderzoek. In het door hem op 12 april van dat jaar ondertekende 'proces-verbaal van bevindingen' stelt Fabius dat mijntester Ovaa zelf schuldig was aan het ongeval en dat de mijn prima functioneerde. Een jaar eerder worden twee onderofficieren door het Hoger Militair Gerechtshof niet vervolgd voor dood door schuld, omdat Fabius de conclusie trekt dat de omgekomen instructeur alleen verantwoordelijk was voor het ongeluk. Beide onderzoeken worden door de Ombudsman gekraakt. (De reputatie van Fabius is dubieus. Eind jaren negentig speelde hij als bevelhebber van de marechaussee een belangrijke rol bij de verdwijning van de beroemde fotorolletjes uit Srebrenica. Op deze foto's zouden schendingen van mensenrechten, gepleegd door Nederlandse militairen, te zien zijn.)

26 jaar na het eerste verbod begint defensie met het opruimen van de voorraad AP-23 mijnen. In 1997 waren er volgens het rapport van de Ombudsman 24.953 mijnen vernietigd. De toenmalige staatssecretaris Gmelich Meijling stelde in 1997 aan de Tweede Kamer voor de laatste 20.000 instabiele AP-23 mijnen vanuit de opslagplaats in Hoogeveen met vrachtwagens naar een gespecialiseerd vernietigingsbedrijf in Frankrijk te vervoeren. Of dat levensgevaarlijke transport daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, laat de Ombudsman onvermeld.

Bronnen binnen defensie beweren dat een deel van de voor vernietiging bestemde AP-23 mijnen (en andere in onbruik geraakte explosieven) weliswaar in 1998 uit de militaire opslagplaatsen en voorraadlijsten werd verwijderd, maar niet vernietigd.
Het transport van de uiterst gevaarlijke landmijnen zou te grote logistieke problemen en risico's met zich mee hebben gebracht.
Als oplossing werd een deel van de explosieven opgeslagen op particuliere opslagterreinen. Zo had defensie tenminste 'op papier' aan zijn verplichtingen voldaan om de explosieven op te ruimen en kon in alle rust naar een oplossing voor het transport worden gezocht.

nl.sott.net/article/4803-Affaires-rond-h...licht-niet-verdragen
Bijlagen:
Laast bewerkt: 2 jaren 6 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 6 maanden geleden #55292 door katertje
Klokkenluider Paul van Buitenen doet maandagmiddag aangifte tegen de Nederlandse staat en de gemeente Enschede wegens "ondermijning van de rechtstaat" bij de afhandeling van de vuurwerkramp. In zijn ogen is de overheid niet alleen schuldig aan de ramp zelf, maar daarna ook aan het verdoezelen van het eigen falen, waardoor de verkeerden zijn gestraft.

Van Buitenen doet de aangifte samen met de toenmalige directeur van het ontplofte vuurwerkbedrijf S.E. Fireworks Rudi Bakker, oud-rechercheur Jan Paalman en Mathilde van der Molen. Haar man kwam als brandweerman om het leven bij de ramp, die in totaal aan 23 mensen - waaronder vier brandweermannen - het leven kostte.
Verwijten
Van Buitenen verwijt de overheid en een groot aantal overheidsfunctionarissen onder andere dood door schuld, het plegen van meineed, valsheid in geschrifte, misleiding van de rechtbank en tal van andere ambtsmisdrijven. „Het is zo veelomvattend, dat ik het maar typeer als ondermijning van de rechtstaat”, aldus Van Buitenen.
Kwalijke rol minister Donner
In totaal noemt hij in de aangifte rond de honderd personen, die volgens hem een kwalijke rol hebben gespeeld voor, tijdens en na de ramp. Met name toenmalig minister Donner. Maar ook de burgemeester van Enschede, de brandweertop, politiemensen en medewerkers van de rijksrecherche, het Openbaar Ministerie en het College van Procureurs Generaal. Het gaat onder meer over foute blusinstructies, ondeugdelijke opslagregels en onjuiste classificatie van ontplofbare stoffen.
Onderzoek
Van Buitenen is een erkende klokkenluider over fraude binnen de Europese Commissie. Door zijn toedoen als Europees ambtenaar trad in 1999 de voltallige Europese Commissie af. De man uit Breda heeft nu de afgelopen vijf jaar onderzoek naar de ramp gedaan, nadat hij onder andere was benaderd door oud-rechercheur Paalman uit Rijssen. Die was betrokken bij het onderzoek naar de ramp, maar werd ontslagen wegens aanhoudende kritiek op de handelwijze van het zogenaamde Tolteam van de politie.
"Deze aangifte is een breekijzer"
Onderzoeker Van Buitenen heeft zijn bevindingen over de vuurwerkramp vastgelegd in een – nog niet openbaar gemaakte – review van de ramp, waar deze krant over beschikt. Zijn conclusie komt erop neer dat van hoger hand van alles is gedaan om de schuld te leggen bij S.E. Fireworks, of een brandstichter, zodat de overheid buiten schot kon blijven. Eerder erkende Van Buitenen dat er geen concrete documenten bestaan, die dit ondersteunen. „Het zit meer in de opeenstapeling van onderzoek keuzes en verdraaiingen van feiten. Ik geloof oprecht dat mijn bewering klopt.”
Sinds juni vorig jaar is hij bezig om met zijn review nieuw onderzoek – of een parlementaire enquête - af te dwingen naar de ramp. Hij heeft overal bot gevangen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid wees een beoordeling van zijn review af. Het openbaar ministerie ziet geen reden om zijn rapport in behandeling te nemen. De afgelopen jaren zijn er meerder onderzoeken gedaan naar de ramp en eventueel gemaakte fouten. Telkens kwam justitie tot de conclusie dat het officiële onderzoek naar de ramp klopt.
"Ik voel me gedwongen"
„Daarom doe ik nu aangifte. Ik voel me gedwongen. Als iedereen tegen me zegt: ga lekker op het dak zitten met je review, dan kan ik niet anders. De aangifte is geen laatste strohalm, het is een breekijzer. Hier moet gewoon serieus naar gekeken worden.” Van Buitenen heeft daarom ook Bakker, Paalman en Van der Molen bij zijn aangifte betrokken. „Als deze aangifte ook terzijde gelegd wordt, vragen we het Gerechtshof om het Openbaar Ministerie te dwingen om onderzoek te doen en te vervolgen. Ik kan dat zelf niet, omdat ik formeel geen belanghebbende ben. Zij wel.”
Na de ramp zijn alleen de directeuren van S.E. Fireworks veroordeeld tot een jaar cel wegens dood door schuld. De overheid die volgens het officiële onderzoek naar de ramp ook grote fouten heeft gemaakt – met name in de regelgeving, controle op vuurwerk en het verlenen van vergunningen - ging vrijuit. Het zogenaamde Pikmeer-arrest verhinderde vervolging. Ook een sjoemelende defensie-medewerker(s), belast met controle op vuurwerkopslagen zijn daarvoor niet vervolgd.
Ernstig
Het Pikmeer-arrest bepaalt dat de overheid niet vervolgd kan worden voor fouten in taken, die alleen zij – dus exclusief – uitvoert. Van Buitenen vindt dat in dit geval niet van toepassing: „Wat ik ben tegengekomen vind ik dermate ernstig dat de overheid zich niet meer achter dat Pikmeer-arrest kan verschuilen. Dat arrest is er met de haren bijgesleept om de overheid buiten schot te houden.
” In de ogen van Van Buitenen is de regelgeving rond vuurwerk en de blusvoorschriften nog altijd gevaarlijk. „Daar is niets aan gedaan, omdat het anders wel duidelijk wordt dat er in het verleden grote fouten zijn gemaakt.”
Strafproces
Op basis van zijn review heeft de vroegere S.E. Fireworks directeur inmiddels recent de Veiligheidsregio Twente – als bevoegd gezag van de brandweer – aansprakelijk gesteld voor zijn schade. Eerder deed hij dat ook richting de gemeente Enschede. Bakker gaat ook op basis van het rapport een herziening vragen van zijn strafproces. Twee eerdere verzoeken zijn afgewezen. Ook daarin wees hij op de onjuiste regelgeving van de overheid en de foute blusinstructies van de brandweer.
Het Hof wees die verzoeken af, omdat er geen nieuwe zwaarwegende feiten waren opgedoken.

wordt vervolgd
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 11 maanden geleden #54592 door katertje
Er zijn onschuldigen veroordeeld na de vuurwerkramp van 2000 in Enschede. Hierdoor bleef de overheid buiten schot, blijkt uit onderzoek van voormalig klokkenluider bij de Europese Commissie Paul van Buitenen waar De Groene Amsterdammer over schrijft.

Deze zaak is groter dan alle fraude die ik in Brussel heb gevonden. Klokkenluider komt met explosief rapport over doofpotaffaire rond vuurwerkramp

Eind vorig jaar presenteerde Van Buitenen zijn onderzoek over de ware toedracht van de vuurwerkramp. Hij bestudeerde duizenden pagina’s aan geheime verslagen die hij van andere klokkenluiders kreeg.

Gesjoemeld
Uit zijn onderzoek blijkt dat het vuurwerkbedrijf S.E. Fireworks geen regels heeft overtreden.Wel heeft de gemeente Enschede gesjoemeld met vergunningen, aldus Van Buitenen.Daarnaast heeft de brandweer verkeerde instructies gegeven, waardoor vier brandweermannen zijn gestorven.

Eén grote doofpotaffaire
“Deze zaak is groter dan alle fraude die ik in Brussel heb gevonden,” zegt hij tegen De Groene. “Dit is één grote doofpotaffaire.”
Van Buitenen merkt verder op dat het onderzoek naar de oorzaak van de zware ontploffingen al vanaf dag één vooringenomen is.

Broddelwerk
“Het Hoofdrapport is een in opdracht van Justitie geschreven broddelwerk om te dienen als bewijs tegen twee reeds aangewezen schuldigen,” concludeert hij.Er is volgens hem sprake van tunnelvisie: “Onwelgevallige feiten worden weggefilterd, kritische stemmen worden uitgerangeerd.”

Kamerleden Van Raak (SP), Van der Staaij (SGP) en Krol (50PLUS) nemen het onderzoek van Van Buitenen zeer serieus en gaan nu advies inwinnen bij experts.
[Groene]
www.groene.nl/artikel/dit-is-een-grote-doofpot-affaire
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.