Vraag Enorme Doofpotaffaire rond Enschedese Vuurwerkramp

Meer
2 weken 22 uren geleden - 2 weken 22 uren geleden #55338 door katertje

Enschede, 13 mei 2000
(...)
De meest concrete bevestiging voor deze lezing is het verhaal van twee militair getrainde experts op het gebied van gevaarlijke stoffen die tijdens de vuurwerkramp in Enschede als hulpverleners in het rampgebied werkten. Als op 13 mei 2000 de vuurwerkopslagplaats van SE Fireworks ontploft, behoren de ervaren hulpverleners tot de eersten die in de door de explosie weggevaagde wijk Roombeek naar slachtoffers zoeken.

Tot hun verbijstering vinden zij delen van ontstekingsmechanismen van militaire explosieven, mogelijk ook van AP-23 landmijnen. Daags na de ramp brengen de hulpverleners rapport uit. Prompt worden ze weggestuurd met de mededeling dat zij hun bevindingen vooral niet wereldkundig moeten maken. In de weken na de ramp worden de hulpverleners diverse keren anoniem gebeld en met de dood bedreigd....

Een Israëlische explosievenexpert meldt in NOVA dat de explosies niet veroorzaakt kunnen zijn door los vuurwerk. "Er moet volgens hem sprake zijn geweest van springstof", een paar ton zwart buskruit die in een klap explodeerde. De branchevereniging van vuurwerkfabrikanten meldde ook "dat een schokgolf zoals die zich in Enschede heeft voorgedaan, nooit veroorzaakt kon zijn door vuurwerk alleen".
Officiële onderzoeksrapporten naar aanleiding van de vuurwerkramp maken geen melding van de aanwezigheid van militair wapentuig. Wel wordt defensie verweten dat het ministerie zeer onzorgvuldig is geweest bij het verstrekken van vergunningen aan SE Fireworks.

AP-23 landmijnen
Een jaar nadat de eerste partijen door fabrikant Eurometaal aan defensie worden geleverd, keurt de dienst van de kwartiermeester-generaal op 12 februari 1969 een partij van 1002 landmijnen af. Maar op de geheime keuringsuitslag ondertekend door kapitein A. A Sip is het woord afgekeurd doorgehaald. Erboven staat het woord goedgekeurd geschreven.
In 1970 constateert ook de Munitie Onderzoekingsdienst (MOD) een levensgevaarlijke constructiefout. De AP-23 wordt officieel verboden, maar in strijd met de voorschriften in het grootste geheim op grote schaal verder geproduceerd.

Waarom defensie het verbod negeerde, vertelt het rapport van de Ombudsman niet. In defensiekringen wordt als verklaring gegeven dat enkele topambtenaren een patent op de AP-23 hadden. Zij zouden zich tot ver in de jaren tachtig hebben verrijkt door de mijn te exporteren.

Niet alleen het productieverbod uit 1970 verdween in een bureaula, ook over de ongelukken van 1983 en 1984 met de AP-23 mocht omwille van de handel niets negatiefs naar buiten worden gebracht. Op basis van frauduleuze processen-verbaal van de marechaussee, opgemaakt onder verantwoordelijkheid van kolonel Diederik Fabius, kregen de slachtoffers de schuld in de schoenen geschoven.

Na het fatale ongeluk in 1984 hoorde Fabius een tiental getuigen in het kader van een justitieel onderzoek. In het door hem op 12 april van dat jaar ondertekende 'proces-verbaal van bevindingen' stelt Fabius dat mijntester Ovaa zelf schuldig was aan het ongeval en dat de mijn prima functioneerde. Een jaar eerder worden twee onderofficieren door het Hoger Militair Gerechtshof niet vervolgd voor dood door schuld, omdat Fabius de conclusie trekt dat de omgekomen instructeur alleen verantwoordelijk was voor het ongeluk. Beide onderzoeken worden door de Ombudsman gekraakt. (De reputatie van Fabius is dubieus. Eind jaren negentig speelde hij als bevelhebber van de marechaussee een belangrijke rol bij de verdwijning van de beroemde fotorolletjes uit Srebrenica. Op deze foto's zouden schendingen van mensenrechten, gepleegd door Nederlandse militairen, te zien zijn.)

26 jaar na het eerste verbod begint defensie met het opruimen van de voorraad AP-23 mijnen. In 1997 waren er volgens het rapport van de Ombudsman 24.953 mijnen vernietigd. De toenmalige staatssecretaris Gmelich Meijling stelde in 1997 aan de Tweede Kamer voor de laatste 20.000 instabiele AP-23 mijnen vanuit de opslagplaats in Hoogeveen met vrachtwagens naar een gespecialiseerd vernietigingsbedrijf in Frankrijk te vervoeren. Of dat levensgevaarlijke transport daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, laat de Ombudsman onvermeld.

Bronnen binnen defensie beweren dat een deel van de voor vernietiging bestemde AP-23 mijnen (en andere in onbruik geraakte explosieven) weliswaar in 1998 uit de militaire opslagplaatsen en voorraadlijsten werd verwijderd, maar niet vernietigd.
Het transport van de uiterst gevaarlijke landmijnen zou te grote logistieke problemen en risico's met zich mee hebben gebracht.
Als oplossing werd een deel van de explosieven opgeslagen op particuliere opslagterreinen. Zo had defensie tenminste 'op papier' aan zijn verplichtingen voldaan om de explosieven op te ruimen en kon in alle rust naar een oplossing voor het transport worden gezocht.

nl.sott.net/article/4803-Affaires-rond-h...licht-niet-verdragen
Bijlagen:
Laatst bewerkt: 2 weken 22 uren geleden door katertje.
Meer
3 weken 1 dag geleden #55292 door katertje
Klokkenluider Paul van Buitenen doet maandagmiddag aangifte tegen de Nederlandse staat en de gemeente Enschede wegens "ondermijning van de rechtstaat" bij de afhandeling van de vuurwerkramp. In zijn ogen is de overheid niet alleen schuldig aan de ramp zelf, maar daarna ook aan het verdoezelen van het eigen falen, waardoor de verkeerden zijn gestraft.

Van Buitenen doet de aangifte samen met de toenmalige directeur van het ontplofte vuurwerkbedrijf S.E. Fireworks Rudi Bakker, oud-rechercheur Jan Paalman en Mathilde van der Molen. Haar man kwam als brandweerman om het leven bij de ramp, die in totaal aan 23 mensen - waaronder vier brandweermannen - het leven kostte.
Verwijten
Van Buitenen verwijt de overheid en een groot aantal overheidsfunctionarissen onder andere dood door schuld, het plegen van meineed, valsheid in geschrifte, misleiding van de rechtbank en tal van andere ambtsmisdrijven. „Het is zo veelomvattend, dat ik het maar typeer als ondermijning van de rechtstaat”, aldus Van Buitenen.
Kwalijke rol minister Donner
In totaal noemt hij in de aangifte rond de honderd personen, die volgens hem een kwalijke rol hebben gespeeld voor, tijdens en na de ramp. Met name toenmalig minister Donner. Maar ook de burgemeester van Enschede, de brandweertop, politiemensen en medewerkers van de rijksrecherche, het Openbaar Ministerie en het College van Procureurs Generaal. Het gaat onder meer over foute blusinstructies, ondeugdelijke opslagregels en onjuiste classificatie van ontplofbare stoffen.
Onderzoek
Van Buitenen is een erkende klokkenluider over fraude binnen de Europese Commissie. Door zijn toedoen als Europees ambtenaar trad in 1999 de voltallige Europese Commissie af. De man uit Breda heeft nu de afgelopen vijf jaar onderzoek naar de ramp gedaan, nadat hij onder andere was benaderd door oud-rechercheur Paalman uit Rijssen. Die was betrokken bij het onderzoek naar de ramp, maar werd ontslagen wegens aanhoudende kritiek op de handelwijze van het zogenaamde Tolteam van de politie.
"Deze aangifte is een breekijzer"
Onderzoeker Van Buitenen heeft zijn bevindingen over de vuurwerkramp vastgelegd in een – nog niet openbaar gemaakte – review van de ramp, waar deze krant over beschikt. Zijn conclusie komt erop neer dat van hoger hand van alles is gedaan om de schuld te leggen bij S.E. Fireworks, of een brandstichter, zodat de overheid buiten schot kon blijven. Eerder erkende Van Buitenen dat er geen concrete documenten bestaan, die dit ondersteunen. „Het zit meer in de opeenstapeling van onderzoek keuzes en verdraaiingen van feiten. Ik geloof oprecht dat mijn bewering klopt.”
Sinds juni vorig jaar is hij bezig om met zijn review nieuw onderzoek – of een parlementaire enquête - af te dwingen naar de ramp. Hij heeft overal bot gevangen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid wees een beoordeling van zijn review af. Het openbaar ministerie ziet geen reden om zijn rapport in behandeling te nemen. De afgelopen jaren zijn er meerder onderzoeken gedaan naar de ramp en eventueel gemaakte fouten. Telkens kwam justitie tot de conclusie dat het officiële onderzoek naar de ramp klopt.
"Ik voel me gedwongen"
„Daarom doe ik nu aangifte. Ik voel me gedwongen. Als iedereen tegen me zegt: ga lekker op het dak zitten met je review, dan kan ik niet anders. De aangifte is geen laatste strohalm, het is een breekijzer. Hier moet gewoon serieus naar gekeken worden.” Van Buitenen heeft daarom ook Bakker, Paalman en Van der Molen bij zijn aangifte betrokken. „Als deze aangifte ook terzijde gelegd wordt, vragen we het Gerechtshof om het Openbaar Ministerie te dwingen om onderzoek te doen en te vervolgen. Ik kan dat zelf niet, omdat ik formeel geen belanghebbende ben. Zij wel.”
Na de ramp zijn alleen de directeuren van S.E. Fireworks veroordeeld tot een jaar cel wegens dood door schuld. De overheid die volgens het officiële onderzoek naar de ramp ook grote fouten heeft gemaakt – met name in de regelgeving, controle op vuurwerk en het verlenen van vergunningen - ging vrijuit. Het zogenaamde Pikmeer-arrest verhinderde vervolging. Ook een sjoemelende defensie-medewerker(s), belast met controle op vuurwerkopslagen zijn daarvoor niet vervolgd.
Ernstig
Het Pikmeer-arrest bepaalt dat de overheid niet vervolgd kan worden voor fouten in taken, die alleen zij – dus exclusief – uitvoert. Van Buitenen vindt dat in dit geval niet van toepassing: „Wat ik ben tegengekomen vind ik dermate ernstig dat de overheid zich niet meer achter dat Pikmeer-arrest kan verschuilen. Dat arrest is er met de haren bijgesleept om de overheid buiten schot te houden.
” In de ogen van Van Buitenen is de regelgeving rond vuurwerk en de blusvoorschriften nog altijd gevaarlijk. „Daar is niets aan gedaan, omdat het anders wel duidelijk wordt dat er in het verleden grote fouten zijn gemaakt.”
Strafproces
Op basis van zijn review heeft de vroegere S.E. Fireworks directeur inmiddels recent de Veiligheidsregio Twente – als bevoegd gezag van de brandweer – aansprakelijk gesteld voor zijn schade. Eerder deed hij dat ook richting de gemeente Enschede. Bakker gaat ook op basis van het rapport een herziening vragen van zijn strafproces. Twee eerdere verzoeken zijn afgewezen. Ook daarin wees hij op de onjuiste regelgeving van de overheid en de foute blusinstructies van de brandweer.
Het Hof wees die verzoeken af, omdat er geen nieuwe zwaarwegende feiten waren opgedoken.

wordt vervolgd
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
5 maanden 6 dagen geleden #54592 door katertje
Er zijn onschuldigen veroordeeld na de vuurwerkramp van 2000 in Enschede. Hierdoor bleef de overheid buiten schot, blijkt uit onderzoek van voormalig klokkenluider bij de Europese Commissie Paul van Buitenen waar De Groene Amsterdammer over schrijft.

Deze zaak is groter dan alle fraude die ik in Brussel heb gevonden. Klokkenluider komt met explosief rapport over doofpotaffaire rond vuurwerkramp

Eind vorig jaar presenteerde Van Buitenen zijn onderzoek over de ware toedracht van de vuurwerkramp. Hij bestudeerde duizenden pagina’s aan geheime verslagen die hij van andere klokkenluiders kreeg.

Gesjoemeld
Uit zijn onderzoek blijkt dat het vuurwerkbedrijf S.E. Fireworks geen regels heeft overtreden.Wel heeft de gemeente Enschede gesjoemeld met vergunningen, aldus Van Buitenen.Daarnaast heeft de brandweer verkeerde instructies gegeven, waardoor vier brandweermannen zijn gestorven.

Eén grote doofpotaffaire
“Deze zaak is groter dan alle fraude die ik in Brussel heb gevonden,” zegt hij tegen De Groene. “Dit is één grote doofpotaffaire.”
Van Buitenen merkt verder op dat het onderzoek naar de oorzaak van de zware ontploffingen al vanaf dag één vooringenomen is.

Broddelwerk
“Het Hoofdrapport is een in opdracht van Justitie geschreven broddelwerk om te dienen als bewijs tegen twee reeds aangewezen schuldigen,” concludeert hij.Er is volgens hem sprake van tunnelvisie: “Onwelgevallige feiten worden weggefilterd, kritische stemmen worden uitgerangeerd.”

Kamerleden Van Raak (SP), Van der Staaij (SGP) en Krol (50PLUS) nemen het onderzoek van Van Buitenen zeer serieus en gaan nu advies inwinnen bij experts.
[Groene]
www.groene.nl/artikel/dit-is-een-grote-doofpot-affaire
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Tijd voor maken pagina: 0.237 seconden