Idee UPDATES en nieuwtjes over de Klimaatreligie

Meer
3 jaren 6 maanden geleden - 3 jaren 6 maanden geleden #53880 door katertje
De doorrekening van het klimaatakkoord wordt op 13 maart openbaar. Op verzoek van het kabinet zijn het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau bezig met een analyse van de afspraken om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. De twee bureaus hebben nu bekendgemaakt wanneer de resultaten naar buiten komen.

De planbureaus zeggen dat ze het van belang vinden "om hun bevindingen zo spoedig mogelijk te kunnen laten meewegen in de discussie over het akkoord". Vorige week drong de voltallige oppositie in de Tweede Kamer erop aan de doorrekening nog voor de Provinciale Statenverkiezingen te bespreken. Die verkiezingen zijn op 20 maart, de rapporten komen dus een week daarvoor.

De oppositie voelde de bui al hangen en dacht dat het kabinet de doorrekening van de klimaatcijfers tot na de verkiezingen zou willen tillen. En zeg nou zelf, zo raar is die gedachte niet!
Want Ollongren flikte zo'n stunt eerder net een kritisch rapport over de Sleepwet. Dat rapport mocht pas na het referendum gepubliceerd worden, weet u nog? Dus men vreesde dat het kabinet zoiets weer zal gaan proberen bij de doorrekeningen van het CPB en het PBL(Planbureau voor de Leefomgeving.

Als ik het goed heb begrepen staan 74 zetels dus achter de gezamenlijke brief over Klimaat-akkoord van voorzitter Nijpels en minister Wiebes van Klimaat.
Iedereen voelt op zijn klompen aan dat die cijfers uit zullen wijzen dat de lasten onevenredig verdeeld zijn, het effect belabberd is en de vervuilers gewoonweg zullen worden ontzien.
Kortom: een onzinnige belasting voor de mensen met lage inkomens bedoeld voor onzinnig beleid ten voordele van een kleine, rijke elite.

De oppositie rook bloed en wilde de eeuwige dooddoener: laten we eerst de onderzoeken/doorrekeningen afwachten, in de onzindiscussies voor zijn.

Nou, en nou komen die cijfers er gewoon! Zoals gezegd...en week voor de Verkiezingen voor de Provinciale Staten. Toch bijzonder hoe dat gaat tegenwoordig. Eerst een wet aannemen, daarna pas door laten rekenen wat deze wet gaat kosten, en je daarna afvragen wie dit onbepaalde bedrag vervolgens mag betalen. Maar het wordt nog leuker, zelfs de rekenaars hebben weinig vertrouwen in het nut van de cijfers die ze zullen produceren: "We zullen de eerste zijn om te zeggen: waar wij op uitkomen is niet dé waarheid. Maar ja, voor het maken van beleid is het toch nodig dat je ergens vanuit gaat," aldus Michiel Hekkenberg, coördinator voor het Planbureau voor Leefomgeving, belast met de doorrekening.
Laast bewerkt: 3 jaren 6 maanden geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 6 maanden geleden #53878 door katertje
Trouwens, die door actiegroepen, milieuorganisaties en sommige politici beweerde "vliegschaamte" is ook al gebakken lucht.. Nederlanders zouden steeds meer weerzin hebben tegen vervuilende vliegreizen. Nepnieuws ! Nergens op gebaseerd.! Er is juist een recordaantal verkochte vliegtickets.

"Het is kolder dat de consument zich zou schamen om een vliegvakantie te nemen. In werkelijkheid vliegen we er op los. Een handjevol actievoerders verandert daar niets aan."
Vorig jaar is een nieuw record gevestigd met bijna 7% meer verkochte tickets dan in 2017. Het ging om ruim negen miljoen transacties.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 6 maanden geleden - 3 jaren 6 maanden geleden #53877 door katertje
Voorman VNO-NCW: Klaver is levensgevaarlijk bezig met voorstel CO2-belasting, zegt Hans de Boer voorman van genoemde werkgeversvereniging

Aanleiding is de presentatie van een wet voor CO2-heffing voor de grote industrie die oppositiepartij GroenLinks heeft gepresenteerd. De invoering van zo'n belasting voor de grote vervuilers is voor de linkse milieupartij een belangrijke voorwaarde voor steun aan de regeringscoalitie, die bij de komende verkiezingen haar meerderheid in de Eerste Kamer lijkt te verliezen.GroenLinks-leider Jesse Klaver stelde de wet voor op een speciale bijeenkomst in Den Haag. Die CO2-belasting moet er komen als het kabinet met GroenLinks tot een politiek akkoord over het klimaat wil komen, aldus Klaver. Hij rekent erop dat de coalitie na de verkiezingen in maart niet langer om zijn partij heen kan.
De wet regelt dat grote industriële bedrijven een heffing gaan betalen voor elke ton CO2 die zij uitstoten. Het tarief loopt op van 25 euro in 2020 tot 100 euro vanaf 2030 en 200 euro vanaf 2050. Met een deel van de opbrengst kan de energierekening voor burgers worden verlaagd door de teruggave energiebelasting te verhogen.


Terug naar VNO-NCW voorman Hans de Boer. Was vanmorgen te gast in het Radio 1: Programma 1 op 1 bij Sven Kockelmann. De Boer ging er meteen met gestrekt been in: Jesse Klaver is "levensgevaarlijk bezig" met zijn wetsvoorstel voor een nationale CO2-belasting. Volgens De Boer verspreidt de GroenLinks-voorman ‘fake news’ en is hij "straks verantwoordelijk voor 50.000 klimaatwerklozen".

De industrie is volgens De Boer weliswaar voor een kwart van de uitstoot van CO2 verantwoordelijk is, maar gaat straks ook een derde van de CO2-reductie voor haar rekening nemen, waarvoor het een zesde van de subsidies krijgt. ,,Als je de kosten verhoogt voor producten uit de Nederlandse industrie, gaan klanten naar het buitenland’’, aldus De Boer. Volgens hem wordt daar minder schoon geproduceerd waardoor er per saldo meer CO2 uitgestoten wordt.

De enige manier om CO2-uitstoot een prijs te geven is in Europees verband, benadrukt De Boer. Daar kan volgens hem dan het al bestaande systeem van uitstootrechten voor gebruikt worden, iets wat eerder ook topman Feike Sijbesma van speciaal chemiebedrijf DSM heeft geopperd.

> Mijn indruk is dat werkgevers niet waarschuwen dat 5000 man op de keien worden geschopt maar dat 50.000 banen worden verplaats naar een plek waar minder klimaatbelasting wordt geheven, zoals bijvoorbeeld Antwerpen.
Link naar artikel dat ik tegenkwam: www.ad.nl/economie/bedrijven-mijden-rott...-antwerpen~aad79f88/

Resultaat: geen CO2 vermindering, wel groot banenverlies.
De maatregelen van Klaver worden uiteindelijk toch in rekening gebracht bij de burger. Bedrijven rekenen kosten immers via prijzen van hun producten/diensten altijd door aan consument
Laast bewerkt: 3 jaren 6 maanden geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 6 maanden geleden - 3 jaren 6 maanden geleden #53863 door katertje
Het klimaatakkoord is een financiële gatenkaas. Veel kosten zijn ongedekt of verborgen en onduidelijk is wie ervoor opdraait. Daardoor zal het Centraal Planbureau (CPB) niet kunnen berekenen hoeveel lasten de burgers op hun nek gaan krijgen.

Die conclusie is te trekken uit de grondige kostenanalyse die het economisch bureau van de Rabobank heeft gemaakt op verzoek van de Telegraaf. De RABO-economen voorzien dat de doorrekening van het CPB "complex en incompleet" zal zijn. Die doorrekening vindt niet eerder plaats dan NA de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart.
In politiek Den Haag woedt een hevige strijd over de kostenverdeling van het klimaatbeleid.

Deze week zei Rutte dat uit de doorrekening van het CPB moet blijken dat "het bedrijfsleven fair meedoet". Maar wat blijkt? Die lastenverdeling is helemaal niet te maken, volgens de Rabo-analyse. "Veel kosten van het klimaatakkoord zullen ook over drie maanden niet duidelijk zijn", zeggen de economen over de CPB-exercitie.
Tal van kostenposten zijn nog verborgen in de 600 voorstellen van het klimaatakkoord van Nijpels.

Zo zullen gemeenten en provincies kosten maken voor het verduurzamen van woningen en de omschakeling naar CO2-neutraal busvervoer. Of de burgers via lokale heffingen de rekening ook daarvoor gaan betalen, is volstrekt onduidelijk. Terwijl de coalitiw suggereert dat het CPB straks helderhei verschaft, ligt de primaire taak juist bij de politiek zelf.

"Bij ondeudelijke maatregelen of ongedekte uitgaven zullen aanvullende beslissingen van het kabinet nodig zijn, aldus de Rabo-economen. "Pas dan kan ook worden gezegd bij wie de kosten terechtkomen"

Gegoochel wekt argwaan
Dertien tot achttien miljard euro. Dat zou het prijskaartje zijn voor een duurzaam Nederland vol windmolens en zonnepanelen. Toenmalig minister Kamp van Economische Zaken verdedigde zijn Engergieakkoord in 2013 in de Kamer met die belofte. Voor dat geld gloorde een groene horizon met 14% hernieuwbare energie in 2020. Inmiddels zijn we wat wijzer
. Emeritus hoogleraar geografie Pieter Lukkes waarschuwde in 2014 in de Leeuwarder Courant al dat het Energieakkoord waarschijnlijk zestig miljard zou gaan kosten. De Algemene Rekenkamer kwam vervolgens op een vergelijkbaar bedrag. De allerlaatste schattingen gaan zelfs uit van méér dan 100 miljard euro.....de "duurzaamheidssector" smeert er een dik belegde boterham van. Windmolenmiljonairs lachen zich de kramp in hun kaken.

Maar huishoudens zien hun energierekening dit jaar naar een recordhoogte stijgen Vooral door de hogere energietaks om de subsidies voor windmolens te financieren. En met wel nut? Het doel van 14% duurzame energie in 2020 halen we bij lange na niet. We zitten amper op de helft.

De cijfergoochelarij rond het Energieakkoord maakt argwanend. Zeker als klimaatpaus Nijpels nu zegt dat zijn klimaatakkoord slechts drie á vier miljard per jaar zal kosten. Té mooi om waar te zijn! Het hele land moet op de schop, voor laadpalen, stekkerauto's en warmtepompen, maar dat zouden we dus niet gaan voelen in onze portemonnee? De Deense statisticus Björn Lomborg berekende in 2015 dat het Verdrag van Parijs, waaraan we dit klimaatakkoord danken, wereldwijd duizend miljard euro per jaar gaat kosten. Europese landen zouden daarvan ruim een kwart moeten ophoesten; 287 miljard eur. Lomberg merkte er fijntjes bij op dat dit miljardencircus aan het klimaat overigens niets verandert.

De doorrekening van het akkoord door de Rabobank belooft weinig goeds: het is een gatenkaas. En niemand wil dat we achteraf concluderen wat hoogleraar Lukkes in 2014 over het Energieakkkoord opmerkte: De bevolking wordt geplunderd en belazerd

bron: Telegraaf
Laast bewerkt: 3 jaren 6 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.