Idee UPDATES en nieuwtjes over de Klimaatreligie

Meer
3 jaren 3 weken geleden #54800 door katertje
Hoe Merkel ons de afgrond in jaagt…

Syp Wynia
Cafe Weltschmertz

De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

  • dirko
  • dirko's Profielfoto
  • Offline
  • Spammer
  • Spammer
  • Als iets niet kan, kan het tóch. Overste Ranft.
Meer
3 jaren 1 maand geleden - 3 jaren 1 maand geleden #54735 door dirko
in duitsland wordt in de Bundestag (2ek) reeds gepraat over Treibstoffsteuer, CO2 Steuer.
Grote gore bedriegerij, het is een simpel verdienmodel, waar de industrie en de overheid weer bakken met geld gaat verdienen en de gewone man / vrouw moet betalen.

slim, maar doortrapt smerig.

De draad geheel kwijt. Soms Bang, maar altijd Olufsen.!!
Laast bewerkt: 3 jaren 1 maand geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 1 maand geleden #54734 door katertje


Café Weltschmertz
Syp Wynia en Coen de Jong

Het Nederlandse Klimaatakkoord is een pure getuigenispolitiek. Ten eerste, het is geen akkoord, maar een besluit van de coalitie waarin D66, GroenLinks en de ChristenUnie klimaatgelovige partijen zijn. Ten tweede, het is duur en het werkt niet. Ten derde, de kosten voor het van het gas halen van woningen en bedrijfspanden zijn gigantisch en renderen veel minder dan bijvoorbeeld besparingen van de CO2 uitstoot in de landbouwsector.

Syp Wynia neemt in deze aflevering van Wynia’s Week samen met historicus en politicoloog Coen de Jong de voors en tegens van het Klimaatakkoord door.

Bijlagen:

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 1 maand geleden #54615 door katertje
Energieprijzen Bangmakerij, noemde staatssecretaris Keijzer berichten over een veel hogere stroom- en gasrekening voor huishoudens. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft bewust geen rekening gehouden met voorspellingen dat hogere elektriciteits- en gasprijzen de energierekening begin 2019 zouden opdrijven. Dat blijkt uit stukken die NRC verkreeg met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur.

In februari ontstond politiek rumoer over de stijging van de energierekening voor burgers. Uit CBS-cijfers bleek toen dat die rekening voor een gemiddeld huishouden op jaarbasis 334 euro hoger zou uitvallen. Het kabinet had in december nog met veel aplomb beweerd dat de stijging beperkt zou blijven tot 108 euro. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken, CDA) noemde berichten over veel hogere rekeningen toen bangmakerij.
Een stijging van de energierekening van burgers ligt politiek zeer gevoelig. De rekening is een symbool geworden voor de kosten van klimaatbeleid en de mate waarin huishoudens daaraan bijdragen.

Bovendien was de discussie aanleiding voor met name de Kamerfractie van het CDA om twijfel te zaaien over berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). „Dit gaat over het vertrouwen in die cijfers en die modellen”, zei CDA-fractieleider Sybrand Buma direct na het debat. De kritiek op het PBL was onterecht, bevestigen de stukken: de ministeries van Financiën en EZK betrokken het PBL helemaal niet bij hun berekeningen over de energierekening.

Kamervragen
De basis voor alle onvrede werd in december vorig jaar gelegd. EZK moest Kamervragen beantwoorden over berichten in De Telegraaf dat een commerciële prijsvergelijker een stijging van de energierekening met driehonderd euro voorzag. Dat kwam door verhoogde energiebelastingen en door hogere gas- en stroomprijzen op de internationale energiemarkt.
In het Kamerdebat, waarin staatssecretaris Mona Keijzer verantwoordelijk minister Eric Wiebes (VVD) verving omdat die in het buitenland was, hield zij stellig vol dat de stijging van de energierekening beperkt zou blijven tot 108 euro voor een gemiddeld huishouden. Twee maanden later bleek dat het ministerie fout zat, toen het Centraal Bureau voor de Statistiek de veel hogere stijging bevestigde.

Uit de openbaar gemaakte stukken blijkt dat Economische Zaken in het najaar geen enkele behoefte voelde de prijsstijging serieus te nemen die prijsvergelijker Gaslicht.com voorzag. Het ministerie noemde de door het bedrijf voorziene toename van de marktprijzen voor gas en stroom „niet realistisch”, maar deed geen enkele poging zelf greep te krijgen op de actuele gas- en elektriciteitsprijzen.

Marktprijzen
Die actuele prijzen lagen op de internationale markten medio 2018 hoog. In plaats daarvan besloot EZK toch zelf te gaan rekenen met het oude, veel lagere prijspeil van het PBL uit 2017. Destijds voorzag het Planbureau ongeveer gelijkblijvende prijzen tot 2020. Die cijfers waren echter niet bedoeld om ieder jaar de energierekening mee te voorspellen. Dat is ook ondoenlijk, omdat marktprijzen sterk fluctueren. Komend half jaar daalt de prijs weer licht.
Commerciële aanbieders van energiecontracten houden zulke prijsontwikkelingen, die algemeen bekend zijn, nauwgezet in de gaten. Financiën en EZK negeerden die informatie, blijkt uit de stukken. Of dat een politieke beslissing was, wordt niet duidelijk. Een EZK-woordvoerder zegt desgevraagd dat men niet anders kon dan de verouderde PBL-cijfers gebruiken. „Je wilt toch dat iemand hier met enige distantie naar kijkt. In hoeverre heb je het PBL anders nog nodig?”
Pas begin februari, ruim een week voordat het CBS met zijn raming kwam, vroeg minister Eric Wiebes zijn ambtenaren of hij niet „hopeloos achter de feiten” aanliep omdat het ministerie nog steeds vasthield aan een stijging van 108 euro. Wiebes vroeg toen alsnog of het PBL binnen een week actuele cijfers kon leveren, maar dat had er vanwege zijn werk voor het klimaatakkoord geen tijd voor.

Uit de stukken blijkt dat de berekening van EZK op meer punten onzeker was. Al maanden vlogen in e-mails tussen Financiën en EZK uiteenlopende bedragen heen en weer, vooral omdat men het niet eens werd over het gas- en stroomverbruik van een gemiddeld huishouden. Dat heeft grote effecten op de berekening. Al op 13 september schreef een ambtenaar: „Op medewerkersniveau komen we er niet uit. De discussie gaat over wat nu het goede bedrag is om te presenteren als stijging van de Energierekening van volgend jaar.”

Blunder
In een Kamerdebat over de blunder op 19 februari zei Wiebes dat de stelligheid van het ministerie over de energierekening „onterecht” was geweest, omdat het ministerie zich op oude PBL-cijfers had gebaseerd.
De minister verweet het Planbureau niets, maar de politieke werkelijkheid werd anders. De heisa over de energierekening kwam op een gevoelig moment: het PBL en het Centraal Planbureau legden net de laatste hand aan hun belangrijke analyse van het klimaatakkoord. Buma was zich daar zeer van bewust. „Vergeet niet”, zei hij, „dan moeten we de hele doorrekening van het klimaatakkoord nog. En dan is weer de vraag: op welke cijfers baseer je je?”

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 1 maand geleden #54613 door katertje
CO2-heffing Het CPB en PBL zijn positief over plannen van het kabinet voor een CO2-heffing. Bij de alternatieven van de linkse oppositie is de kans groter dat bedrijven hun productie naar het buitenland verplaatsen.

De plannen van het kabinet voor een CO2-belasting kunnen de uitstoot van CO2 fors verminderen. De kans is klein dat industriebedrijven door de heffing hun productie naar het buitenland verplaatsen. Dat risico is groter bij alternatieven van GroenLinks en PvdA.

Die conclusies trekken het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) na een doorrekening van vier varianten van de belasting die het kabinet indiende. De doorrekening van de planbureaus is een opsteker voor het kabinet en brengt een nationale CO2-heffing, die boven op de al bestaande Europese heffing (ETS) komt, dichterbij.

De planbureaus zien grotere effecten op de industrie bij de alternatieven van de linkse oppositiepartijen GroenLinks en PvdA. Zij zorgen voor een grotere afname van de uitstoot, maar de kans op verplaatsing van productie naar het buitenland is groter, schrijven de planbureaus, die de doorrekeningen van de verschillende voorgestelde heffingen van kabinet en oppositie in één keer publiceerden. Daardoor duikt de uitstoot gedeeltelijk elders op en wordt een deel van de milieuwinst „in het buitenland tenietgedaan”.

Royale subsidie
Het verschil tussen de voorstellen van het kabinet en de oppositiepartijen zit vooral in de omvang van de heffing. PvdA en GroenLinks stellen forse heffingen voor, variërend van 45 tot 100 euro per ton CO2 over (vrijwel) de hele uitstoot van industriebedrijven.
Het kabinet heft met name belasting op dat deel van de uitstoot dat moet verdwijnen: van het kabinet moet de industrie 14,3 miljoen ton CO2 minder uitstoten in 2030.

De planbureaus gaan ervan uit dat die ‘marginale’ heffing van het kabinet niet veel geld oplevert voor de schatkist, omdat bedrijven de heffing vermijden door hun uitstoot te verminderen. De heffing werkt dan als een boete die bedrijven aanzet om hun uitstoot te verminderen. Als het kabinet naast de heffing een royale subsidie invoert, hoeft die heffing niet hoog te zijn om bedrijven die subsidie te laten aanvragen. Als de subsidie minder royaal is wel.

In een van de varianten van het kabinet komt er naast die marginale ‘tonnenheffing’ een lage, vlakke heffing van 5 euro per ton CO2 over de hele uitstoot. De opbrengst geeft het kabinet terug aan de industrie in de vorm van subsidies. Met name die variant verkleint het risico op „weglek” van productie en uitstoot naar het buitenland, volgens het PBL, omdat het kabinet zo voldoende geld ophaalt voor het subsidiëren van schone technologie in de industrie.

Het kabinet wil een „verstandige” heffing invoeren die bedrijven niet wegjaagt en waarmee de klimaatdoelen wel worden gehaald, zei premier Rutte half maart. Dat kan als de belasting gepaard gaat met voldoende subsidies voor de onrendabele investeringen die bedrijven in fabrieken moeten doen om hun uitstoot te verminderen, volgens het PBL. Bij de plannen van het kabinet is er wel een risico dat bedrijven die het goedkoopst hun uitstoot kunnen reduceren meer subsidie krijgen dan ze nodig hebben.
Lasten huishoudens
Een ander verschil tussen de heffingen van de oppositiepartijen en het kabinet is dat PvdA en GroenLinks de opbrengst van hun heffing deels gebruiken om de lasten van huishoudens te verlichten. Verrassend genoeg betekent dat volgens het CPB niet dat de inkomenseffecten voor huishoudens uiteindelijk gunstiger zijn. Het CPB gaat er namelijk vanuit dat bedrijven 80 procent van hun lastenverzwaringen afwentelen op burgers in de vorm van hogere prijzen of lagere lonen.

Naast een CO2-heffing kondigde premier Rutte half maart ook een verschuiving van de energiebelasting aan van huishoudens naar bedrijven.
Volgens het CPB verlicht het kabinet zo de lasten voor gezinnen met 600 tot 700 miljoen euro ten opzichte van het concept-klimaatakkoord van eind vorig jaar. Bedrijven krijgen door de verandering van de energiebelasting een lastenverhoging van 400 miljoen euro.
De nieuwe plannen van het kabinet pakken iets gunstiger uit voor een doorsnee huishouden dan het ontwerp-klimaatakkoord. In 2030 daalt het inkomen door al het bestaande en nieuwe klimaatbeleid niet meer met 1,5 procent maar met 1,4 procent.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 2 maanden geleden - 3 jaren 2 maanden geleden #54518 door katertje
Meneer Rutte, u geeft wel een beetje een getergde indruk” stelde één van de aanwezige journalisten in het filmpje hierboven. En inderdaad: als we de beelden bekijken en ook de toonhoogte van premier Rutte in het achterhoofd houden dan lijkt het inderdaad dat hij zijn stinkende best te doen om premier te blijven. Volgens Rutte ‘klopt het beeld niet dat hij gegevens heeft geprobeerd achter te houden’.

Momenteel lezen we in diverse media dat Mark Rutte oneigenlijke politieke druk heeft uitgeoefend op het Planbureau van de Leefomgeving (PBL). De discussie of hij uitstel van de doorrekeningen van het Klimaatakkoord met politieke redenen heeft doorgedrukt is natuurlijk relevant, maar wel een lastig vraagstuk. Immers kan Rutte moeilijk bewijzen op basis van welke motieven hij precies heeft gehandeld.

Volgens de premier is het gebruikelijk dat het kabinet de tijd krijgt om te reageren op cijfers van de bureau’s. Anders zouden er wel gegevens beschikbaar zijn, maar zou er geen kabinetsstandpunt zijn geformuleerd. Een kabinetsstandpunt komt natuurlijk pas tot stand na overleg tussen meerdere ministers en dus moet er eerst eensgezindheid zijn. Zou de premier tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen vragen hebben gekregen zonder dat een kabinetsstandpunt was geformuleerd dan zou de premier zonder ruggenspraak vragen moeten beantwoorden. En wellicht later terug moeten komen op de antwoorden. Een logische verklaring.
We moeten de premier geloven op zijn woord. In ieder geval bevestigen de planbureau’s dat Rutte zich netjes heeft gedragen en dus niet aan oneigenlijke beïnvloeding heeft gedaan. Rutte reageerde fel en wijst de beschuldiging resoluut van de hand:

I did not have sex with that woman..

“Er is niets toegedekt. Er zijn geen cijfers achtergehouden.”
Integrale persconferentie Rutte woensdag 29 mei 2019

......
Laast bewerkt: 3 jaren 2 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 2 maanden geleden - 3 jaren 2 maanden geleden #54517 door katertje
Dat Mark Rutte de doorrekening van de klimaathoax door het Plan Bureau voor de Leefomgeving tot na Prinsjesdag 2018 tegenhield is toch van de ratten besnuffeld? Ach, natuurlijk kende Rutte de cijfers, maar had geen zin in een -ongetwijfeld- lastig debat over de enorme kosten van de klimaatmaatregelen bij de Algemene Politieke Beschouwingen net na Prinsjesdag. Hij heeft geen zin in kritiek van de Tweede Kamer. Ja, dat is politieke onzindelijkheid. Maar dat zal hem wordt wezen.

Komt ook naar voren uit de documenten waarover Nieuwsuur na een WOB-verzoek over beschikt, blijkt dat Rutte niet wilde dat over de conclusies van het rapport debat zou ontstaan: “De doorrekening (en daarmee de appreciatie) wordt dan gespreksonderwerp op de APB en dat is onwenselijk”, tekenden medewerkers van de premier als antwoord op in de notulen. Het openbaar maken van de doorrekeningen was door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Centraal Planbureau (CPB) oorspronkelijk gepland op 13 september. Een week voor Prinsjesdag en de APB, wat bekend staat als het belangrijkste politieke debat van het jaar.

> Daar dienen de Algemene Politieke Beschouwingen toch ook voor. Om de plannen van het kabinet voor het komende jaar te bespreken...niet de plannen van over 20 jaar. Maar ja, als de werkelijkheid, namelijk een enorme lastenverzwaring voor de burger doordringt slaat dat de bodem onder het hele klimaatdebat weg.

Dit heeft niets te maken met "Onwenselijkheid" maar alles met geslepenheid en doortraptheid. Keer op keer wordt de bevolking belogen en bedrogen. Schandelijk ! Hoe is het in Godsnaam mogelijk dat deze clown overal mee wegkomt. Er gaat zo langzamerhand geen dag meer voorbij zonder gedonder

Nee hoor, de premier heeft niets achter willen houden, zegt de premier! Het was alleen dat het kabinet zich er nog geen standpunt over had kunnen vormen. Meer was het niet. Maar wie vertrouwt pathologisch leugenaar Rutte nog? De ras opportunist. De trekpop van de Brusselse poppenspelers.
Minachting voor de Tweede Kamer. Minachting voor u als Nederlands staatsburger en kiezer. Maar die wél financieel op mag draaien voor het "witte voetje" dat Rutte met zijn klimaathoax wereldwijd wil halen. Omdat het zo'n cachet geeft aan zijn CV.
De minachting van Rutte voor u als Nederlands staatsburger en kiezer is grenzenloos.

In het debat met Baudet stelde Rutte een leider te zijn....ontbreekt een voorvoegsel... hij is een MISleider

Laast bewerkt: 3 jaren 2 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 2 maanden geleden - 3 jaren 2 maanden geleden #54512 door katertje
Klimaatwet door de (oude) Eerste Kamer gejast en toevalligheid

Vandaag werd het nieuwsfeit bekendgemaakt dat al voor Prinsjesdag er doorrekeningen van de gevolgen van het klimaatbeleid van de regering beschikbaar waren. Maar Rutte droeg het CPB en het Planbureau van de Leefomgeving op de cijfers geheim te houden en pas na Prinsjesdag te publiceren.
Klimaatpaus Nijpels - hij is ook van de VVD - was daar erg boos over, maar Rutte liet zich niet zich niet overtuigen door Nijpels of de Planbureaus.

Dat heeft Nieuwsuur ontdekt. Uit documenten die Nieuwsuur kreeg met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur blijkt dat Rutte er geen zin in had al bij de Algemene Beschouwingen, die kort na Prinsjesdag werden gehouden, met de cijfers te worden geconfronteerd. Hij hield ze geheim tot een moment dat hem politiek goed uitkwam...

Weet wat ik zo opvallend vind? Dat Nieuwsuur dit naar buiten brengt als de Klimaatwet in de Eerste Kamer net is aangenomen en de inkt van de ondertekening nog niet droog is.
Maar zal wel toeval zijn, niet dan? We moeten niet overal boze opzet achter vermoeden, laat staan verwevenheid van het actualiteitenprogramma met de politiek...toch?
Laast bewerkt: 3 jaren 2 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 2 maanden geleden - 3 jaren 2 maanden geleden #54465 door katertje
Alexander Kops: ''Klimaat is een nieuwe religie


Het verzinnen en innen van onzinnige energie- en klimaatbelastingen is gewoon dikke business voor de overheid. Kamerlid deelt sneer uit

De klimaathysterie wordt vandaag de dag steeds ernstiger en steeds weerzinwekkender, zei Tweede Kamerlid Alexander Kops (PVV) donderdag 16 mei 2019, tijdens een debat over klimaat en energie.
Wij, als klein landje verantwoordelijk voor 0,35 procent van de wereldwijde CO-uitstoot, moeten van het gas af, moeten aan de warmtepomp, aan de zonnepanelen, moeten minder vlees gaan eten, minder melk gaan drinken, minder douchen, we moeten elektrisch rijden, minder vliegen, alles zogenaamd om het klimaat te redden, aldus Kops.
“Tegenwoordig is zo’n beetje alles wat je doet slecht voor het klimaat,” zei hij.

Nieuwe soort religie
Bij alles wat mensen doen wordt een klimaatschuldgevoel aangepraat, merkte hij op.
Vliegschaamte omdat je op vliegvakantie gaat, vleestwijfel omdat je toch liever een gehaktbal eet dan een salade, douchehuiver omdat je graag een kwartiertje per dag onder de douche staat, het wordt je allemaal aangepraat, stelde het Kamerlid.
Tegenwoordig wordt er al gesproken van klimaatangst, klimaatstress, klimaatpaniek en klimaatdepressie.
“Klimaat is een nieuwe soort religie geworden,” zei Kops.

Schaamteloos
Hij wees erop dat niets wordt geschuwd om deze nieuwe religie te verkondigen. “Zelfs een meisje van 16 wordt daar schaamteloos voor ingezet.”Greta Thunberg verkondigt overal dat de wereld vergaat en dat alles en iedereen zal uitsterven.
Het meest gênante is volgens Kops dat politici haar als een soort nieuwe Messias onthalen. Een Messias die CO2 met het blote oog kan waarnemen.

Dikke business
“Als dat zo is, moet je je serieus afvragen wie er erger aan toe is, Greta zelf of de politici die achter haar en haar waanbeelden aanlopen,” zei hij.
“Het innen en verzinnen van onzinnige energie- en klimaatbelastingen is gewoon dikke business voor de overheid,” besloot hij.

> Het ontbossen van de oerwouden en -bossen daar gaat de aandacht niet naar uit, want daar wordt te veel geld aan verdiend. Maar volgens de psychopaten kun je het probleem beter oplossen door belastingen op te schroeven zodat de kachel vanzelf uitgaat. Sterven van de kou en sterven van armoede doordat de roverheid je plundert. Ook dat ruimt lekker op, volgens de gedachte van de psychopaten die regeren….

Het vervuilen, vernietigen en vergiftigen van het milieu (en het ontkennen van hun schuld daar aan) is een big business.

Tja, het is wél een Oranje hè !
En dan, het is er door ! We gaan voor 30 tot 40 miljoen Zandvoort klaarstomen voor een formule 1 GP. Iedereen die weleens op het circuit Zandvoort is geweest weet dat het het circuit aan alles ontbeert wat een modern circuit moet kunnen bieden voor de hoogste klasse in de autosport. Alleen al de infrastructuur naar het circuit is al problematisch. Zandvoort heeft een station(netje), maar hoe ga je 100.000 man in een paar uurtjes aan- en weer afvoeren? Kijken we vervolgens naar de twee provinciale wegen die naar het circuit leiden, dan zullen die totaal verstopt raken plus dat je voor een dergelijk groot publiek bij het circuit niet de parkeergelegenheid kunt bieden.
Terwijl er een state of the art circuit in Assen ligt dat met enige aanpassingen ook de formule 1 met succes kan hosten. Maar ja, ‘onze’ prins Bernhard van Oranje is eigenaar van Zandvoort, en dan ga je natuurlijk geen Euries aan een race-circuit in Assen verspillen. En dan, voor Zandvoort geldt die milieu vervuiling en gigantische CO2 uitstoot ook allemaal niet, want Oranje! En dan heb ik het nog niet eens over de grote gedeelten van de Duinen die afgegraven gaan worden. Hoeveel duin moet er afgegraven worden om dit circuit tot een internationale GP accommodatie te maken? En hoe denkt het circuit plotseling aan allerhande vergunningen te komen En en en… En wie gaan dit dan ook alweer betalen? Euhm..Juist…

Voor wie nu nog slaafs achter die klimaathoax drammers aan marcheert, die moet zich dan maar asap melden bij een universitair ziekenhuis voor een lobotomie, want die sporen niet in hun bovenkamers..

Autisten en psychopaten zijn de nieuwe wereldleiders, zij gaan bepalen wat we wel en niet mogen doen!? U gaat het zien: Alles wat met voedsel, water, energie en vervoer te maken heeft, zullen ze willen inperken / reguleren / controleren. Komt idd neer op: verboden nog langer te leven op deze planeet; ons opzadelen met het schuldgevoel ‘mens’ te zijn. Dit terwijl de beleidsvoerders oorlog, milieuvervuiling, ontbossing, pesticiden, waterverontreiniging, genocide, mensenhandel, hongersnood, en zo veel meer schandalige toestanden gewoon laten doorgaan, what a joke!
Laast bewerkt: 3 jaren 2 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 3 maanden geleden #54374 door katertje
Vandaag ondertekenen Europese bedrijven met de Amerikaanse staatssecretaris voor energie een akkoord om de invoer van Amerikaans vloeibaar aardgas (LNG) tegen 2020 te verdubbelen. Dat gebeurt in de marge van een Europees-Amerikaanse top over energie.

De Amerikanen hopen Europa zo minder afhankelijk te maken van Russisch aardgas. De Amerikaanse staatssecretaris Rick Perry noemde het gas “vrijheidsgas” en vergeleek het akkoord met de Amerikaanse soldaten die Europa in WOII bevrijdden. (Dat de Sovjetunie toen een beslissende rol speelde in de nederlaag van Nazi-Duitsland ontging hem blijkbaar)

Maar het valt vooral op dat het akkoord helemaal geframed werd in de vijandigheid tegenover Rusland. Was het niet de VS die uit het klimaatakkoord is gestapt, en was Europa daar niet laaiend boos over? En moeten fossiele brandstoffen sowieso niet in de grond blijven? Het is waar dat aardgas van de fossiele brandstoffen het minst schadelijk is voor het klimaat, maar dat geldt heel wat minder voor gas dat voor het transport eerst vloeibaar wordt gemaakt, LNG dus, waar het hier over gaat.

In Europa zijn er blijkbaar verschillende werkelijkheden....!
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 3 maanden geleden - 3 jaren 3 maanden geleden #54303 door katertjeKabinet geeft 8 miljard subsidie om al het Nederlandse bos op te stoken om het klimaat te redden...bezopen!CO2 wordt omgezet door bomen in C en O2, maar men vertelt er niet bij dat dit alleen onder invloed van daglicht gebeurt.
Al die "groene gekkies" willen daarom de bomen weg uit Nederland: bij donker produceren die bomen toch alleen maar dat nare CO2.
Blijf met je tengels van de bomen af...hebben jullie nu nog niet genoeg verwoest en uitgeroeid...wegwezen...oprotten. Heb misselijke streken van puur bedrog en misleiding meegemaakt van Natuurmonumenten ten tijde van de "zure regen" ...één grote leugen. POEN, POEN, POEN !

En weer …

Lees deze ingezonden brief.

Massale bomenkap bedreigt Nederlands bos
De komende jaren zal in veel natuurgebieden grote hoeveelheden bos worden gekapt. Beheerorganisaties zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zijn massaal prachtige oude bossen aan het vernietigen om cultuurlandschappen te creëren. Enkele voorbeelden: project Heiderijk bij Nijmegen, Overasseltse en Hatertse Vennen bij Nijmegen, Kapse- en Veldersebos in Gelderland, Maasduinen in Limburg, de Veluwe (o.a. Landgoed De Haere als verbinding Cyriasische Veld en Beekhuizerzand), Dwingelderveld in Drenthe, Strubben/Kniphorstbos in Drenthe, Herperduinen bij Oss, Schaffelaarse Bos bij Barneveld, Baarnsche Bos, Veense Kreek in Zeeland, Wageningse berg, Rozendaalse Bos, Sallandse heuvelrug, Ulverhoutse Voorbos bij Breda, Leenderbos bij Eindhoven en Nationaal Park Drents Friese Wold. En het lijstje is nog lang niet compleet, er zijn nog veel meer gebieden waar massale bomenkap is gepland.

Als alle plannen doorgaan verdwijnt er enorm veel bos. Dit terwijl Nederland in vergelijking met onze omliggende landen al weinig bos heeft. In Nederland bestaat momenteel 11% van het oppervlakte uit bos: amper 200 m² bos per inwoner. Dit staat nu al in schril contrast met de 32% in Duitsland, 28% in Frankrijk en 22% in België. De ontbossing in Nederland is procentueel gezien even groot als de afname van het tropische regenwoud. Over de ontbossing in het buitenland hebben we het hoogste woord, vanwege de afname van Co2 opname. Voor het Nederlandse bos geldt het Co2 argument
blijkbaar niet.
De bedreiging van onze bossen komt deze keer niet van de zure regen. De verantwoordelijken voor deze plannen zijn enkele natuurbeheerorganisaties, als Staatsbosbeheer (SBB) en Natuurmonumenten (NM) en de overheid. Zij zijn eenzijdig gericht op het creëren van cultuurlandschappen, als stuifduinen en heidevelden, ten koste van bos en natuurlijke ontwikkeling.

Paradepaardjes en drogredenen
Grote stukken bos moeten wijken voor heidegebied en/of stuifzandgebieden. Deze landschappen komen hier echter van nature niet duurzaam voor. Ze zijn ontstaan door massale kap en overbegrazing. De natuur laat hier geen spaan van heel. Ze verbossen snel. Heidevelden en zandverstuivingen zijn landschappen die stilstaan, waar de beweging, de natuurlijke ontwikkeling, is uitgehaald.

Om het creëren van cultuurlandschappen te rechtvaardigen wordt vaak een willekeurig ijkmoment gekozen waarnaar de initiatiefnemer terug wil: “In 1850 was hier heide”. Dit heeft echter niets te maken met natuur en natuurlijke ontwikkeling. Daarnaast is biodiversiteit het grote toverwoord . Dit streven naar biodiversiteit is gericht op enkele soorten die (mede) afhankelijk zijn van deze landschappen die hier van nature niet voorkomen, maar elders in Europa, in hun eigen habitat, vaak veelvuldig voorkomen. O.a. de zadelsprinkhaan, moet op verschillende plaatsen de bomenkap rechtvaardigen. Deze sprinkhaan, met zijn leefgebied rond de Middellandse Zee, heeft hier echter van nature geen leefgebied.
Deze dieren hier beschermen is ecologisch niet uit te leggen en peperduur. Bovendien gaan bestaande soorten juist weer verloren, zoals soorten paddenstoelen die juist naaldbomen nodig hebben, de zwarte specht of reeën die er minder schuilplaatsen vinden.

Slechts een kleine groep ecologen en biologen bepaalt dit natuurbeleid en geknutsel met natuur. Ons eigen bos heeft echter een veel grotere biodiversiteit dan de te creëren landschappen. Bomenkap lijkt een doel op zich geworden. Naaldbomen worden als ‘exoten’ bestempeld en ‘dus’ mogen ze worden gekapt. Het kunstmatig gemaakte landschap moet in stand worden gehouden, juist, door exotische dieren.
Elders worden “exoten” juist beschermd omdat ze dreigen te verdwijnen. Voor onze natuurbeheerders lijkt de natuur zelf het nooit goed te doen. Alsof de natuur niet voor zichzelf kan zorgen. Zij willen hoe dan ook ingrijpen, bepalen wat natuur is, hoe de natuur er uit moet zien.

Waarom?
Of zijn de eigenlijke redenen: de eigen organisatie draaiende houden? Hebben economische belangen de overhand gekregen boven natuurbelangen? Het omvormen van bos naar heide levert immers veel werkverschaffing voor de natuurbeheerders op. Dit wordt bekostigd door de vaak maximale subsidies die voor deze projecten te krijgen zijn. Ook de onvermijdelijke instandhouding van de cultuurlandschappen vraagt weer veel (financiële) inspanning. Het lijkt er op dat de wijze van subsidiering nu bepaalt dat natuurlijke landschappen worden omgevormd naar cultuurlandschappen, landschappen die hier zonder ingrijpen van de mens niet kunnen bestaan. Ook moet SBB steeds meer commerciële activiteiten verrichten sinds de verzelfstandiging in 1998.

Maatschappelijk draagvlak ontbreekt
In veel van de genoemde gebieden zijn actiegroepen of stichtingen opgericht die de massale bomenkap willen stoppen en de belangen van natuur en bewoners verdedigen. Uit de meeste enquêtes die zijn gehouden blijkt dat steeds maar liefst 80% tot 95% van de ondervraagden tegen bomenkap is. Er is geen maatschappelijk draagvlak voor dergelijke kaalslag. Toch worden de plannen doorgedrukt en word je als groep niet serieus genomen. De plannen roepen dan ook steeds meer woede op onder de omwonenden.
Als politici en natuurbeheerorganisaties geen inhoudelijke argumenten meer hebben dan komen argumenten als “Het is opgelegd beleid, wij moeten dit uitvoeren” of “maar het wordt echt mooi”. Daar moet je het als omwonenden dan maar mee doen.

Schijndemocratie
Als bewonersgroep of actiegroep heb je nauwelijks inspraak. Veelal zijn de plannen al lang voorbereid en is de besluitvorming al rond voordat de omwonenden beseffen dat er iets gaat gebeuren met hun omgeving. Informatie wordt pas gegeven als de eerste machines aan hun vernielende werk beginnen. Je mag dan nog een bezwaarschrift indienen maar op geen enkel argument wordt inhoudelijk ingegaan. Alles wordt afgedaan met ‘het voldoet aan de normen’.
Zeer wonderlijk bij dit soort projecten, is dat er geen meetbare doelstellingen worden geformuleerd. Waar geen draagvlak is, wordt die gecreëerd. Inhoudelijk kritiek wordt genegeerd. Als zoethoudertje krijg je een plekje in een klankbordgroep aangeboden. De besluitvorming is afgerond maar je mag wel meepraten over welke boom weg moet en welke (misschien) mag blijven staan. De voorwaarde om in een dergelijke klankbordgroep te komen is zeer discutabel: Je mag deelnemen, maar dan moet je je wel conformeren aan het project.

Waar willen we met de Nederlandse natuur naartoe?
Deze vraag moet opnieuw worden gesteld en hier moet een brede maatschappelijke discussie over worden gevoerd. En om die vraag te beantwoorden is het goed een pas op de plaats te maken. Nu bepalen een paar ecologen en biologen dat bepaalde diersoorten beschermd moeten worden en dat heide belangrijker is dan bos, en dat daar dan maar duizenden hectaren bos voor moet wijken. Andere diersoorten komen dan weer in het gedrang en daar hoor je de natuurorganisaties niet over. Bekijk of de natuurdoelen die jaren geleden zijn bepaald nog wel de natuurdoelen zijn om nu na te streven.

Maak geen zogenaamde nieuwe natuur ten kosten van bestaande natuur. Laat de bossen staan! Het geknutsel met en de vernietiging van natuur moet stoppen.
Landschapsbeheerders, word weer natuurbeheerder! Heb vertrouwen in de natuur!

bron: www.laatmijstaan.nl/lezersberichten/inge...eigt-nederlands-bos/
Bijlagen:
Laast bewerkt: 3 jaren 3 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 3 maanden geleden #54302 door katertje
In het Financieele Dagblad las ik dat de Amsterdamse rechtbank een voorstel van een plaatselijke woningcorporatie heeft afgewezen om een buurt aardgasvrij te maken. Volgens de rechter is onduidelijk in hoeverre de bewoners opdraaien voor de kosten.

De rechtszaak werd aangespannen door huurders in de Wegener Sleeswijkbuurt in de hoofdstad. In de wijk wil woningcorporatie Eigen Haard 157 sociale huurwoningen renoveren en tegelijkertijd aardgasvrij maken.

Het alternatief voor aardgasvrij waar de corporatie voor kiest, heet nul-op-de-meter (NOM-woning). Bij een NOM-woning wordt de oude woning goed geïsoleerd, zonnepanelen op het dak gelegd en het huis verwarmd door middel van een warmtepomp. De zonnepanelen wekken de elektriciteit op die nodig is om de warmtepomp en huishoudelijke apparatuur te laten werken. De woning wekt zo evenveel energie op als het gebruikt, ofwel nul op de meter.

Volgens de rechtbank zitten aan het plan van Eigen Haard zoveel onzekerheden, dat niet gegarandeerd kan worden dat de isolatie dusdanig veel energiebesparing oplevert, dat de woonlasten gewaarborgd blijven.....
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.