Vraag UPDATES en nieuwtjes over de Klimaatreligie

Meer
7 maanden 1 week geleden - 7 maanden 1 week geleden #53980 door katertje
De manier waarop de acties ten behoeve van de klimaathoax worden georkestreerd verraden een organisatie er achter van ongekende omvang.
Het wordt voorgedaan als een ‘spontaan’ protest, die spijbelacties van leerlingen. Dat is het niet, het is een uitgekiende manipulatie van jonge kinderen op een schaal die we niet gewend zijn te zien en te onderkennen. Kinderen die massaal protesteren voor dingen die ze nauwelijks of niet begrijpen? Het is een farce die niet serieus te nemen valt. De kinderen zelf vinden het dagje vrij het meest interessant, en de gedachte dat er naar je geluisterd wordt als snotneus zonder kennis van zaken zal ook wel wat hebben.
Intussen zijn het gewoon werktuigen van een uitgekiende manipulatie, schrijft Hannibal op Veren of Lood

Wat blijkt?

Betrapt! Europese Commissie blijkt drijvende kracht achter het klimaatspijbelen

Duizenden scholieren trekken donderdag 7 februari naar Den Haag. Ze spijbelen om te protesteren tegen de klimaatverandering. Het lijkt allemaal spontaan en authentiek, maar dat is het niet. Cultuur onder Vuur doet onderzoek en stuit op flinke Europese inmenging. Het is allemaal te vinden op het internet:
ec.europa.eu/commission/sites/beta-polit...limate-action_en.pdf


“Youth for Climate”
We pikken het draadje op door te zoeken naar de organisator van het klimaatspijbelen. Dat is “Youth for Climate”. Wat is dat voor club? Wie bestuurt en betaalt ze? De eigen website zwijgt erover, dus zoeken we via Google.

Junckers initiatief
We stuiten op een klimaatconferentie die de Verenigde Naties in 2017 hield. Daar beloofde Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, om geld te steken in “een nieuw jeugd-klimaatinitiatief”. Zijn collega-commissaris Maroš Šefčovič gaf het een naam: “European Youth for Climate Action”.

340 miljoen euro subsidie
Misschien dat de Europese Commissie slechts steun geeft aan een spontaan jeugd-klimaatinitiatief? Dat zou dan wel peperdure steun zijn. Het “Europees Solidariteitskorps” (geen verzinsel!), van waaruit het European Youth for Climate Action werkt, krijgt alleen al in 2018 – 2020 wel 340 miljoen euro subsidie van de EU, zo bericht de Europese Commissie.

Missieverklaring
Maar bij subsidie blijft het niet. De Europese Commissie schrijft veelzeggende woorden in een missieverklaring: “De Europese Commissie zijn Youth for Climate Action-initiatief zal jonge mensen de macht geven om de geest van vernieuwing en regeneratie te grijpen die besloten ligt in het Akkoord van Parijs, en om samen vorm te geven aan hun toekomst, over grenzen heen.”

Propaganda-offensieven
“De Europese Commissie zijn…” Youth for Climate komt dus helemaal uit de koker van de Europese Commissie. Geen spontane jongerenprotesten ontstaan in de klaslokalen, maar propaganda-offensieven ontwikkeld en aangestuurd door spindoctors in Brussel.

Akkoord van Parijs
Het doel van Youth for Climate is ondubbelzinnig: het Akkoord van Parijs propageren. Voor wie het is vergeten: dit is het klimaatakkoord uit 2015 dat in naam van “Moeder Aarde” (letterlijke bewoording) de oorlog verklaarde aan fossiele brandstoffen. Daar valt aardgas ook onder. De strijd van het Nederlandse klimaatakkoord tegen aardgas is volledig conform het internationaal akkoord dat onze regering in 2015 tekende.

Maoïstische tactieken
De missieverklaring sluit af met een zinsdeel waar je makkelijk over heen leest: “over grenzen heen”. De Europese Unie houdt dus kinderen van school om ze niet alleen klimaathysterie, maar ook méér EU te laten propageren. Het doet denken aan de Culturele Revolutie, waarbij Mao Zedong zijn dodelijke greep op China verstevigde door de jeugd op te stoken tegen al het andere gezag dan het zijne.

Bestuurd door Brussel
Youth for Climate is een initiatief van de Europese Commissie, bedacht en bestuurd door Brussel, gefinancierd met Europese subsidie en met als doel het propageren van klimaathysterie en meer Europese inmenging.

Als u schoolgaande kinderen heeft, houd ze verre van deze EU-klimaatpropaganda !

Met dank aan: cultuurondervuur.nu/betrapt-europese-com...et-klimaatspijbelen/
Laatst bewerkt: 7 maanden 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
7 maanden 1 week geleden - 7 maanden 1 week geleden #53979 door katertje
Het Dagblad Trouw meldt dat 350 wetenschappers achter de klimaatspijbelaars staan...!

In een open brief in Trouw betuigen 350 Nederlandse wetenschappers hun steun aan de klimaatspijbelaars. In steeds meer landen gaan jongeren onder schooltijd de straat op om ambitieuzere klimaatmaatregelen af te dwingen. Donderdagochtend staan er naar verwachting enkele duizenden op het Haagse Malieveld.

,,Nederland voldoet niet aan de zelf opgestelde klimaatdoelen", schrijven de wetenschappers. Ze noemen het Klimaatakkoord ,,niet afdoende en te vrijblijvend". In de brief staat: ,,Op basis van de feiten die de klimaatwetenschap verschaft, hebben de actievoerders groot gelijk. Daarom steunen wij als wetenschappers deze actie. Het is inderdaad nu hoog tijd voor ingrijpende maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen snel en drastisch te reduceren, en zo de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden Celsius en bij voorkeur tot 1,5 graden Celsius."
Ook in België krijgen de - inmiddels massaal en regelmatig - spijbelende scholieren steun van wetenschappers.

> Maar wie zit er nu echt achter de klimaatspijbelaars? Lees het volgende artikel van Cultuur onder Vuur !!
Laatst bewerkt: 7 maanden 1 week geleden door katertje.
Meer
7 maanden 1 week geleden - 7 maanden 1 week geleden #53972 door katertje
Rammende rant van Wilders en een dikke fittie met Dijkhoff - het Klimaatdebat Co₂ntinues! (GeenStijl)


Tweede Kamer debatteert over klimaatakkoord, maar veel is nog onzeker

Dijkhoff krijgt kritiek van oppositie in klimaatdebat
VVD-fractievoorzitter Dijkhoff krijgt in het klimaatdebat in de Tweede Kamer veel kritiek van oppositiepartijen op zijn optreden in de media over het concept-Klimaatakkoord. Hij noemde fractievoorzitter Jetten van regeringspartij D66 in een interview een "klimaatdrammer". Dijkhoff zegt daarover: "Het was inderdaad niet het interview met de meest hoffelijke woordkeus."
"Wat is een klimaatdrammer?", wil Denk-leider Kuzu van hem weten. Dijkhoff: "Dan heb ik het over mensen die niet blij zijn met draagvlak, maar juist bij draagvlak de turbo erop zetten en dan verder van hun doelen afdwalen dan als je het behoedzaam had gedaan." Achter dat deel van zijn boodschap blijft Dijkhoff staan.

Achterhaald
Op aandringen van de oppositiepartijen licht hij zijn kritiek in de media op bepaalde klimaatplannen toe. Dijkhoff vindt sommige plannen achterhaald, zoals subsidie voor elektrische auto's als consumenten die toch wel kopen. Ook vindt hij dat alle maatregelen op haalbaarheid en draagvlak moeten worden beoordeeld en wil hij niet haasten. "We nemen niet klakkeloos dingen over."

PvdA-leider Asscher vindt dat Dijkhoff als fractievoorzitter van de grootste partij niet in de media zijn handen kan aftrekken van het klimaatbeleid van de coalitie.
Dijkhoff zegt tegen Asscher dat hij alleen duidelijk wilde maken dat alles nog onzeker is en moet worden doorgerekend. SGP-Kamerlid Stoffer trekt de conclusie dat het beleid dus minder streng kan als dat beter is: Dijkhoff: we nemen niet alles klakkeloos over

Eerlijk
Het debat gaat verder voor een groot deel over wat eerlijk klimaatbeleid zou zijn. Maar wat eerlijk is, daarover verschillen de meningen. Moet er een CO2-heffing komen voor bedrijven? Ja, vindt GroenLinks-leider Klaver.
"De bedrijven willen geen CO2-belasting omdat ze bang zijn om de regie kwijt te raken", zegt Klaver. "Maar er moet een belasting komen waar de overheid invloed op heeft. We weten uit het verleden dat een boetesysteem zoals het kabinet wil niet werkt."
ChristenUnie-leider Segers vraagt zich af of er met Klaver te praten is als blijkt dat andere oplossingen om de CO2-uitstoot te verminderen beter zijn. Segers: "Het doel moet het belangrijkst zijn, niet het middel." Klaver zegt dat er met hem valt te praten, maar houdt toch vast aan een CO2-heffing als beste middel.
Dat betwijfelt Dijkhoff, al wacht hij nog op de berekeningen van het kabinet. "Als je bedrijven met CO2-belasting het land uit schopt en ze gaan in een ander land verder maar dan minder schoon, dan maakt het dus voor de totale uitstoot niets uit."

Vliegen
PVV-leider Wilders is tegen klimaatbeleid. "Maar ik heb wel geleerd dat als je iets van andere mensen vraagt, dat je het dan zelf ook moet doen." Hij noemt een lijstje op met vliegreizen van D66-fractievoorzitter Jetten zoals Macedonië, Kosovo, Oman, Sicilië, Ethiopië en Schotland. "Wat vindt u hier nu zelf van?" vraagt Wilders aan Jetten. Jetten geeft toe dat hij geen heilige is.
Volgens PVV-leider Wilders is het klimaatbeleid pas eerlijk als de partijen die maatregelen voorstellen zelf het goede voorbeeld geven, zoals minder vliegen. D66-fractievoorzitter Jetten zegt dat hij zijn best doet en ook voorstander is van een vliegtaks:

Wilders en Jetten over wel of niet vliegen: wat is eerlijk?

Status Klimaatakkoord
De discussie gaat ook over de status van het Klimaatakkoord. Ook al hebben veel maatschappelijke partijen en het bedrijfsleven erover onderhandeld, het is formeel nog een concept dat eerst moet worden doorgerekend. Daarna gaan het kabinet en de coalitiepartijen pas bepalen welke maatregelen wel en niet doorgaan.
SP-leider Marijnissen wil daar niet op wachten: "De energierekening van mensen stijgt terwijl grote bedrijven de dans ontspringen. Mensen worden bang gemaakt omdat iedereen een lening moet afsluiten om een warmtepomp te nemen. Een klimaatakkoord dat al faalt voordat het er is moet van tafel."
CDA-leider Buma ergert zich aan Klaver die het Klimaatakkoord, dat er officieel nog niet is, toch inzet maakt van de verkiezingen. "Dit onderwerp gaat juist over de verkiezingen heen." Klaver vraagt op zijn beurt aan Buma wat het CDA dan wil met het klimaat:

Klaver en Buma: is het klimaatbeleid een verkiezingsonderwerp?
De oppositie had zich vorige week verheugd op een pittig klimaatdebat, maar toen de hoofdrolspelers niet op kwamen dagen, werd vandaag als datum geprikt.
Het debat gaat de hele avond door, met later vanavond premier Rutte en minister Wiebes aan het woord.
Laatst bewerkt: 7 maanden 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
7 maanden 2 weken geleden - 7 maanden 2 weken geleden #53935 door katertje
Alexander Kops van de PVV
"Wij dokken voor Afrika"

Klimaatwetdebat 19-12-2018
Alexander Kops is met recht het aanstormend talent binnen de PVV. Slimme debater en goed van de tongriem gesneden.


> Hoe is de klimaatwaanzin ontstaan?
Op de klimaattop in Parijs zijn in 2015 195 landen akkoord gegaan met een nieuw klimaatverdrag dat de uitstoot van broeikasgassen moet terugdringen. Hieronder de belangrijkste punten uit het akkoord.

- De gemiddelde temperatuur op de aarde mag niet meer dan 2 graden Celcius stijgen. Landen proberen ernaar te streven de temperatuurstijging zelfs te limiteren tot maximaal 1,5 graden Celcius. Wetenschappers zijn het erover eens dat een gemiddelde stijging van meer dan 2 graden de klimaatsystemen op aarde ernstig verstoort.

- De partijen zullen zo snel mogelijk hun best doen om de uitstoot van broeikasgassen en schadelijke stoffen te verminderen in combinatie met de beschikbare techniek van dat moment. Daarbij wordt rekening gehouden met verschillen tussen landen.
- Er is extra inzet nodig om negatieve gevolgen van klimaatverandering aan te pakken en de hoeveelheid broeikasgassen terug te brengen zonder dat dit de voedselproductie in gevaar brengt.
- Alle partijen moeten financieel bijdragen aan het verlagen van de hoeveelheid broeikasgassen en onderzoek doen naar klimaatbestendige ontwikkelingen.

Hier het onderdeel van het akkoord waar Alexander Knops hierboven kritiek op levert
- Voor de klimaatconferentie van 2025 moeten de partijen van de klimaatovereenkomst van Parijs zich samen ten doel stellen elk jaar minstens 100 miljard dollar (91 miljard euro) ter beschikking te stellen van armere landen die economisch moeite hebben de klimaatdoelstellingen te halen. Het geld zou vanaf 2020 beschikbaar moeten zijn.

- Het verdrag is bindend en de landen verplichten zich het na te leven.
Lees hier de volledige tekst van het klimaatakkoord (pdf). unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09.pdf
Laatst bewerkt: 7 maanden 2 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
7 maanden 2 weken geleden - 7 maanden 2 weken geleden #53932 door katertje


Alle oppositiepartijen zijn uit protest opgestapt bij het klimaatdebat in de Tweede Kamer. Reden is dat VVD-fractievoorzitter Dijkhoff, die in de krant vergaande uitspraken deed over het concept-Klimaatakkoord, zelf niet aanwezig was. Ook CDA-leider Buma was er niet, al had hij wel gezegd dat hij zou komen. Jetten (D66) en Segers (ChristenUnie) waren er ook niet.

PvdA-leider Asscher voerde het verzet van de oppositie aan. Asscher: "Klaas Dijkhoff hoort hier het debat te voeren over de schade die hij zelf heeft aangericht." PVV-leider Wilders vindt dat de fractievoorzitters van de regeringspartijen bij de belangrijke debatten over het kinderpardon en het klimaat moeten zijn. "Twee debatten achter elkaar zijn ze er niet. We moeten onszelf als Kamer ook serieus nemen."

"Proefballonnetjes"
FvD-leider Baudet vindt dat Dijkhoff er hoort te zijn omdat hij voortdurend "proefballonnetjes" oplaat. "En nu duikt de hele coalitie door geen fractievoorzitters naar dit debat te sturen." Ook de SP, 50Plus en Denk vinden dat Dijkhoff en de andere fractievoorzitters bij het debat horen omdat het over een van de belangrijkste onderwerpen van dit moment gaat.
GroenLinks-leider Klaver: "Ze duiken en ik denk dat dat niet kan, zeker niet in deze tijd." Na deze discussie die meteen aan het begin van het debat plaatsvond, werd er voor tien minuten geschorst. Asscher wilde Dijkhoff en de anderen bellen en appen om ze over te halen om toch naar de grote vergaderzaal te komen. Maar dat was tevergeefs.
Asscher trok de conclusie dat het niet doordrong "bij de kibbelcoalitie" dat het de oppositiepartijen menens was. De oppositiepartijen kondigden aan het debat op deze manier niet te willen voeren en dus te vertrekken.

De oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn allemaal opgestapt bij het klimaatdebat in de Tweede Kamer. VVD-leider Klaas Dijkhoff, die in de voorafgaande weken boude uitspraken deed over het concept-klimaatakkoord, schitterde door afwezigheid. Ook Van Haersma Buma was er niet, in tegenstelling tot zijn toezegging aanwezig te zijn. Lodewijk Asscher, leider van de PvdA: “Klaas Dijkhoff hoort hier het debat te voeren over de schade die hij zelf heeft aangericht.”
Alle fractieleiders van de oppositie hekelden bovendien het feit dat er überhaupt geen fractievoorzitters aanwezig waren van de coalitiepartijen om deel te nemen aan het debat. GroenLinks-leider Jesse Klaver vond vooral de timing erg slecht: “Ze duiken en ik denk dat dat niet kan, zeker niet in deze tijd.” Tijdens een schorsing van tien minuten, probeerde Asscher collega Dijkhoff ertoe te bewegen naar de Tweede Kamer te komen door hem te bellen en te appen, maar zijn pogingen bleken tevergeefs. Andere onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de Urgenda-zaak, kwamen daardoor ook te vervallen. Hierop besloot de voltallige oppositie de Kamer uit protest te verlaten.

Je vraagt je af of dit een gebrek aan lef is of gewoon pure arrogantie, of....politieke spelletjes. Hoe dan ook, het kabinet heeft zichzelf weer "mooi" te kijk gezet. De coalitie neemt hier overduidelijk het instituut “Tweede Kamer” niet serieus.
Dat Duikhoff zich aan het debat onttrekt, is genant. Dat zijn collega coalitieleiders met hem meedoen, is beschamend. En een actie als deze is ook nog eens buitengewoon contraproductief omdat het de afstand tot de oppositie vergroot. Terwijl die afstand in verband met de uitslag van de Statenverkiezingen juist kleiner moet worden.

In plaats van het debat aan te gaan wordt een vernederende belediging uitgedeeld aan toekomstige hulpverleners. Is dit stuitende arrogantie, zinsbegoocheling door het pardonakkoord of zorgelijk gebrek aan inzicht? Voorbeeld van ‘het goede populisme’ waar Rutte altijd over bazelt.
Bijlagen:
Laatst bewerkt: 7 maanden 2 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
7 maanden 2 weken geleden - 7 maanden 2 weken geleden #53922 door katertje
Er moeten me een paar zaken van het hart...
Scholieren protesteren massaal voor een beter klimaat. Zelfs kinderen die amper kunnen lezen en schrijven lopen mee te protesteren. De sentimentele kaart spelen door kinderen in te zetten bij dit soort manifestaties is diep triest.

Deze kinderen worden eenzijdig gehersenspoeld door de informatie die afkomstig is van klimaatextremisten.Kinderen inzetten om je eigen agenda door te drukken is een kwalijke zaak. Wie de (wereld) geschiedenis kent weet dat volwassenen kinderen misbruiken om vooral zichzelf te promoten.

Men zou de indruk kunnen krijgen dat in Nederland de dienst niet langer wordt uitgemaakt door kabinet en parlement, maar door actiegroepen als Urgenda, Greenpeace, Milieudefensie en Vluchtelingenwerk om er maar een paar te noemen. Politici van links en rechts buigen met de regelmaat van de klok voor het intimideren gedrag van deze organisaties. Terwijl het sluiten van kolencentrales in strijd is met het gezond verstand, dreigt het er toch van te komen doordat de politiek zich laat intimideren door Urgenda.
En vlak Klaver ook niet uit...de GroenLinks leider eist namelijk dat vier op kolen gestookte energiecentrales onmiddellijk worden gesloten om de CO2 reductie voor dit jaar nog te kunnen halen. Zomaar een willekeurige greep uit de trukendoos..

En vlak de MSM niet uit. Naast de verbale bangmakerij over het klimaat, bezondigen de media zich ook aan misleidende beeldvorming. Regelmatig worden achtergrondbeelden getoond van schoorstenen die apocalyptische witte rookpluimen uitstoten...alsof die rookpluimen een maat zouden zijn voor de vervuiling. Maar die rookpluimen bestaan voor 100 procent uit waterdamp...bovendien is CO2 een onzichtbaar gas.

EenVandaag vroeg me via haar panel wat ik vond van het terugbrengen van de maximum snelheid van auto's van 130 km per uur naar 100 km per uur om de uitstoot van CO2 te beperken. Maar er zat geen link naar een onderzoek bij over wat het netto rendement is.

100 km per uur is een keurige snelheid, maar je bent langer onderweg dan met een snelheid van 130 km per uur en stoot derhalve langer uit...dus wat is het netto resultaat onder de streep van zo'n maatregel? Kijk, met dat soort vragen zit ik dan.

Nu las ik dat een belangeloze particulier, de vastgoedmagnaat Niek Sandmann, veel geld in een klimaatonderzoek steekt. Een reis naar Groenland in 2016 met zijn zeilschip De Dwinger legde de kiem voor zijn klimaattwijfels Hij zag aan de oostkant van het eiland vijfhonderd kilometer gletsjers van honderd meter hoog. "Kollossale vragen" waar de klimaatwetenschap geen eenduidig antwoord op heeft. De ondernemer is bevreesd dat Nederland zichzelf de armoede indraait met een peperduur maar ineffectief klimaatbeleid. „Leg elke metselaar en bijstandsmoeder de vraag voor of zij 150 euro per maand willen betalen aan symboolpolitiek.”
Hij schreef daarover in de Telegraaf: www.telegraaf.nl/nieuws/3065998/zeilreis...aide-klimaattwijfels

Waarheidsvinding over de opwarming van de aarde. Een geweldig initiatief. Maar dit initiatief had de regering moeten nemen...járen geleden al..
Laatst bewerkt: 7 maanden 2 weken geleden door katertje.
Meer
7 maanden 3 weken geleden - 7 maanden 2 weken geleden #53880 door katertje
De doorrekening van het klimaatakkoord wordt op 13 maart openbaar. Op verzoek van het kabinet zijn het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau bezig met een analyse van de afspraken om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. De twee bureaus hebben nu bekendgemaakt wanneer de resultaten naar buiten komen.

De planbureaus zeggen dat ze het van belang vinden "om hun bevindingen zo spoedig mogelijk te kunnen laten meewegen in de discussie over het akkoord". Vorige week drong de voltallige oppositie in de Tweede Kamer erop aan de doorrekening nog voor de Provinciale Statenverkiezingen te bespreken. Die verkiezingen zijn op 20 maart, de rapporten komen dus een week daarvoor.

De oppositie voelde de bui al hangen en dacht dat het kabinet de doorrekening van de klimaatcijfers tot na de verkiezingen zou willen tillen. En zeg nou zelf, zo raar is die gedachte niet!
Want Ollongren flikte zo'n stunt eerder net een kritisch rapport over de Sleepwet. Dat rapport mocht pas na het referendum gepubliceerd worden, weet u nog? Dus men vreesde dat het kabinet zoiets weer zal gaan proberen bij de doorrekeningen van het CPB en het PBL(Planbureau voor de Leefomgeving.

Als ik het goed heb begrepen staan 74 zetels dus achter de gezamenlijke brief over Klimaat-akkoord van voorzitter Nijpels en minister Wiebes van Klimaat.
Iedereen voelt op zijn klompen aan dat die cijfers uit zullen wijzen dat de lasten onevenredig verdeeld zijn, het effect belabberd is en de vervuilers gewoonweg zullen worden ontzien.
Kortom: een onzinnige belasting voor de mensen met lage inkomens bedoeld voor onzinnig beleid ten voordele van een kleine, rijke elite.

De oppositie rook bloed en wilde de eeuwige dooddoener: laten we eerst de onderzoeken/doorrekeningen afwachten, in de onzindiscussies voor zijn.

Nou, en nou komen die cijfers er gewoon! Zoals gezegd...en week voor de Verkiezingen voor de Provinciale Staten. Toch bijzonder hoe dat gaat tegenwoordig. Eerst een wet aannemen, daarna pas door laten rekenen wat deze wet gaat kosten, en je daarna afvragen wie dit onbepaalde bedrag vervolgens mag betalen. Maar het wordt nog leuker, zelfs de rekenaars hebben weinig vertrouwen in het nut van de cijfers die ze zullen produceren: "We zullen de eerste zijn om te zeggen: waar wij op uitkomen is niet dé waarheid. Maar ja, voor het maken van beleid is het toch nodig dat je ergens vanuit gaat," aldus Michiel Hekkenberg, coördinator voor het Planbureau voor Leefomgeving, belast met de doorrekening.
Laatst bewerkt: 7 maanden 2 weken geleden door katertje.
Meer
7 maanden 3 weken geleden #53878 door katertje
Trouwens, die door actiegroepen, milieuorganisaties en sommige politici beweerde "vliegschaamte" is ook al gebakken lucht.. Nederlanders zouden steeds meer weerzin hebben tegen vervuilende vliegreizen. Nepnieuws ! Nergens op gebaseerd.! Er is juist een recordaantal verkochte vliegtickets.

"Het is kolder dat de consument zich zou schamen om een vliegvakantie te nemen. In werkelijkheid vliegen we er op los. Een handjevol actievoerders verandert daar niets aan."
Vorig jaar is een nieuw record gevestigd met bijna 7% meer verkochte tickets dan in 2017. Het ging om ruim negen miljoen transacties.
Meer
7 maanden 3 weken geleden - 7 maanden 3 weken geleden #53877 door katertje
Voorman VNO-NCW: Klaver is levensgevaarlijk bezig met voorstel CO2-belasting, zegt Hans de Boer voorman van genoemde werkgeversvereniging

Aanleiding is de presentatie van een wet voor CO2-heffing voor de grote industrie die oppositiepartij GroenLinks heeft gepresenteerd. De invoering van zo'n belasting voor de grote vervuilers is voor de linkse milieupartij een belangrijke voorwaarde voor steun aan de regeringscoalitie, die bij de komende verkiezingen haar meerderheid in de Eerste Kamer lijkt te verliezen.GroenLinks-leider Jesse Klaver stelde de wet voor op een speciale bijeenkomst in Den Haag. Die CO2-belasting moet er komen als het kabinet met GroenLinks tot een politiek akkoord over het klimaat wil komen, aldus Klaver. Hij rekent erop dat de coalitie na de verkiezingen in maart niet langer om zijn partij heen kan.
De wet regelt dat grote industriële bedrijven een heffing gaan betalen voor elke ton CO2 die zij uitstoten. Het tarief loopt op van 25 euro in 2020 tot 100 euro vanaf 2030 en 200 euro vanaf 2050. Met een deel van de opbrengst kan de energierekening voor burgers worden verlaagd door de teruggave energiebelasting te verhogen.


Terug naar VNO-NCW voorman Hans de Boer. Was vanmorgen te gast in het Radio 1: Programma 1 op 1 bij Sven Kockelmann. De Boer ging er meteen met gestrekt been in: Jesse Klaver is "levensgevaarlijk bezig" met zijn wetsvoorstel voor een nationale CO2-belasting. Volgens De Boer verspreidt de GroenLinks-voorman ‘fake news’ en is hij "straks verantwoordelijk voor 50.000 klimaatwerklozen".

De industrie is volgens De Boer weliswaar voor een kwart van de uitstoot van CO2 verantwoordelijk is, maar gaat straks ook een derde van de CO2-reductie voor haar rekening nemen, waarvoor het een zesde van de subsidies krijgt. ,,Als je de kosten verhoogt voor producten uit de Nederlandse industrie, gaan klanten naar het buitenland’’, aldus De Boer. Volgens hem wordt daar minder schoon geproduceerd waardoor er per saldo meer CO2 uitgestoten wordt.

De enige manier om CO2-uitstoot een prijs te geven is in Europees verband, benadrukt De Boer. Daar kan volgens hem dan het al bestaande systeem van uitstootrechten voor gebruikt worden, iets wat eerder ook topman Feike Sijbesma van speciaal chemiebedrijf DSM heeft geopperd.

> Mijn indruk is dat werkgevers niet waarschuwen dat 5000 man op de keien worden geschopt maar dat 50.000 banen worden verplaats naar een plek waar minder klimaatbelasting wordt geheven, zoals bijvoorbeeld Antwerpen.
Link naar artikel dat ik tegenkwam: www.ad.nl/economie/bedrijven-mijden-rott...-antwerpen~aad79f88/

Resultaat: geen CO2 vermindering, wel groot banenverlies.
De maatregelen van Klaver worden uiteindelijk toch in rekening gebracht bij de burger. Bedrijven rekenen kosten immers via prijzen van hun producten/diensten altijd door aan consument
Laatst bewerkt: 7 maanden 3 weken geleden door katertje.
Meer
7 maanden 4 weken geleden - 7 maanden 3 weken geleden #53863 door katertje
Het klimaatakkoord is een financiële gatenkaas. Veel kosten zijn ongedekt of verborgen en onduidelijk is wie ervoor opdraait. Daardoor zal het Centraal Planbureau (CPB) niet kunnen berekenen hoeveel lasten de burgers op hun nek gaan krijgen.

Die conclusie is te trekken uit de grondige kostenanalyse die het economisch bureau van de Rabobank heeft gemaakt op verzoek van de Telegraaf. De RABO-economen voorzien dat de doorrekening van het CPB "complex en incompleet" zal zijn. Die doorrekening vindt niet eerder plaats dan NA de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart.
In politiek Den Haag woedt een hevige strijd over de kostenverdeling van het klimaatbeleid.

Deze week zei Rutte dat uit de doorrekening van het CPB moet blijken dat "het bedrijfsleven fair meedoet". Maar wat blijkt? Die lastenverdeling is helemaal niet te maken, volgens de Rabo-analyse. "Veel kosten van het klimaatakkoord zullen ook over drie maanden niet duidelijk zijn", zeggen de economen over de CPB-exercitie.
Tal van kostenposten zijn nog verborgen in de 600 voorstellen van het klimaatakkoord van Nijpels.

Zo zullen gemeenten en provincies kosten maken voor het verduurzamen van woningen en de omschakeling naar CO2-neutraal busvervoer. Of de burgers via lokale heffingen de rekening ook daarvoor gaan betalen, is volstrekt onduidelijk. Terwijl de coalitiw suggereert dat het CPB straks helderhei verschaft, ligt de primaire taak juist bij de politiek zelf.

"Bij ondeudelijke maatregelen of ongedekte uitgaven zullen aanvullende beslissingen van het kabinet nodig zijn, aldus de Rabo-economen. "Pas dan kan ook worden gezegd bij wie de kosten terechtkomen"

Gegoochel wekt argwaan
Dertien tot achttien miljard euro. Dat zou het prijskaartje zijn voor een duurzaam Nederland vol windmolens en zonnepanelen. Toenmalig minister Kamp van Economische Zaken verdedigde zijn Engergieakkoord in 2013 in de Kamer met die belofte. Voor dat geld gloorde een groene horizon met 14% hernieuwbare energie in 2020. Inmiddels zijn we wat wijzer
. Emeritus hoogleraar geografie Pieter Lukkes waarschuwde in 2014 in de Leeuwarder Courant al dat het Energieakkoord waarschijnlijk zestig miljard zou gaan kosten. De Algemene Rekenkamer kwam vervolgens op een vergelijkbaar bedrag. De allerlaatste schattingen gaan zelfs uit van méér dan 100 miljard euro.....de "duurzaamheidssector" smeert er een dik belegde boterham van. Windmolenmiljonairs lachen zich de kramp in hun kaken.

Maar huishoudens zien hun energierekening dit jaar naar een recordhoogte stijgen Vooral door de hogere energietaks om de subsidies voor windmolens te financieren. En met wel nut? Het doel van 14% duurzame energie in 2020 halen we bij lange na niet. We zitten amper op de helft.

De cijfergoochelarij rond het Energieakkoord maakt argwanend. Zeker als klimaatpaus Nijpels nu zegt dat zijn klimaatakkoord slechts drie á vier miljard per jaar zal kosten. Té mooi om waar te zijn! Het hele land moet op de schop, voor laadpalen, stekkerauto's en warmtepompen, maar dat zouden we dus niet gaan voelen in onze portemonnee? De Deense statisticus Björn Lomborg berekende in 2015 dat het Verdrag van Parijs, waaraan we dit klimaatakkoord danken, wereldwijd duizend miljard euro per jaar gaat kosten. Europese landen zouden daarvan ruim een kwart moeten ophoesten; 287 miljard eur. Lomberg merkte er fijntjes bij op dat dit miljardencircus aan het klimaat overigens niets verandert.

De doorrekening van het akkoord door de Rabobank belooft weinig goeds: het is een gatenkaas. En niemand wil dat we achteraf concluderen wat hoogleraar Lukkes in 2014 over het Energieakkkoord opmerkte: De bevolking wordt geplunderd en belazerd

bron: Telegraaf
Laatst bewerkt: 7 maanden 3 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Tijd voor maken pagina: 0.343 seconden