Vraag UPDATES en nieuwtjes over de Klimaatreligie

Meer
4 maanden 2 weken geleden #55172 door katertje
Weer zoiets...er staat geen rem op om de klimaatdoelen te halen

Het kabinet had in haar onmetelijke wijsheid besloten dat biomassa een belangrijke duurzame energiebron zou zijn die de komende jaren nodig is om de klimaatdoelen te halen en om de gaskraan in Groningen dicht te draaien. In Nederland stonden binnen een paar jaar maar liefst 628 biomassa-installaties. Daarvoor heeft de overheid 11,4 miljard gereserveerd. 11,4 miljard !! Zo worden de grote kolencentrales in Geertruidenberg en Eemshaven momenteel omgebouwd tot biomassacentrales
Maar de Europese koepel van wetenschappers van nationale wetenschappelijke academies (EASAC) concludeert in een rapport dat de miljardensubsidies die Nederland in biomassacentrales stopt, weggegooid geld zijn. Energie opwekken met hout uit bossen zorgt voor meer CO2-uitstoot dan kolen en gas. "Het is een waanidee dat het verbranden van biomassa duurzaam is."

De kritiek op biomassa -plantaardig en dierlijk afval waarmee energie wordt opgewekt - zwelt aan. Maar het kabinet is niet voornemens haar plannen te wijzigen. "Want er wordt door wetenschappers van alles beweerd" bromde verantwoordelijk minister (K) Wiebes van Economische Zaken, en vindt dat we ons hoofd niet door het rapport op hol moeten laten brengen. Het Kabinet is niet van plan te stoppen met energie winnen uit biomassa.

,,Er zijn allemaal wetenschappers die allemaal dingen beweren. Dat is uiterst waardevol maar uiteindelijk moeten we in Europees verband zien of dat iets betekent’’, reageert hij desgevraagd op het rapport van de EASAC. ,,Als het Europees beleid verandert, veranderen wij mee.’’

De kritiek op het stoken van biomassa komt overigens niet uit de lucht vallen. Zet je gezonde boerenverstand nou eens aan het werk..! Het stoken van hout geldt als milieuvriendelijk, mits er voor de bomen die gerooid worden weer nieuwe worden geplant die CO2 opnemen. Het probleem is dat dat niet altijd gebeurt, en als het wél gebeurt, dan nog kost het jaren voor nieuwe bomen weer zijn aangegroeid. Volgens dat koepel van wetenschappers van het EASAC is biomassa dan ook alleen op papier een oplossing voor het klimaatprobleem, terwijl bovendien bij het stoken van hout in werkelijkheid juist méér CO2 vrijkomt dan bij bijvoorbeeld kolen. (Gelezen dat biomassa slechts nuttig is als het een bij product betreft: mest van een veehouderij, snoeihout en uitdunnen van beplanting en energie naar het warmtenet via de vuilverbranding)

(K) Wiebes trekt zich ook niets van de commissie-Remkes die onlangs adviseerde de miljardensubsidies voor biomassa te "heroverwegen" omdat er bij de stook van hout ook veel stikstof vrijkomt waarmee Nederland ook al een enorm probleem heeft.
"Wat Remkes adviseert, gaat tegen ons beleid in. Ik vond dat een wat wonderlijk advies.’’
bron: AD

> 11,4 miljard belastinggeld over de balk gesmeten. Is een veel grotere kwestie dan destijds het RSV-schandaal. Toen ging het om 2,2 miljard gulden - en kwam er een parlementaire enquête. #biomassa
De vraag die je in dit geval dient te stellen is: Wie verdiende hieraan? Wie zette het in gang? Wat waren de onderlinge belangen? Als dit geen parlementaire enquête waard is, weet ik het niet. #biomassa


---
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
5 maanden 3 weken geleden #54998 door katertje
’Aan klimaattafels zijn miljarden opgestreken’

De plannen uit het concept-klimaatakkoord van Ed Nijpels om fors meer zonne- en windenergie te genereren, draaien niet om klimaatwinst, maar om geld. Dat concludeert Kees Pieters van Nederwind. „Voor goede, goedkopere oplossingen was geen plek aan de Elektriciteitstafel.”

„We schrijven februari 2018. Met dertig stichtingen en verenigingen, die zich inzetten voor het behoud van een open landschap, besloten we een consortium op te richten: Nederwind. Ook wij hebben met onze achterban een mening over de wind- en zonneparken die over Nederland worden uitgerold. Dus meldden we Nederwind aan bij voorzitter Ed Nijpels van de klimaattafels, met goed nieuws. Want we hadden een plan om de opgave voor hernieuwbare energie op zo goedkoop mogelijke wijze, dus voor zo weinig mogelijk belastinggeld, uit te voeren. Klimaatbeleid is duur genoeg. Dat moest Kees Vendrik, voorzitter van de Elektriciteitstafel, toch als muziek in de oren klinken.

Wat behelst ons plan? Wind op zee is goedkoper dan wind op land. Waarom zetten we daarom niet alle windmolens die op land zijn gepland op de Noordzee? Omwonenden blij, belastingbetaler blij. Als we alle windplannen voor land verhuizen naar zee, besparen we circa 2,5 miljard euro. Simpelweg omdat wind op zee minder subsidie behoeft. Bovendien is er plaats genoeg voor op de Noordzee. Dit alles is gebaseerd op officiële cijfers uit overheidsstukken. Stel dat we dat bedrag niet hoeven besparen, maar als extraatje in het klimaatbeleid steken? Wanneer we die 2,5 miljard besteden aan extra windmolens op zee, dan levert dat een extra CO2-reductie op van 3,1 megaton per jaar. Oftewel vijf procent van de totale klimaatdoelstelling van het kabinet voor 2030. Meer klimaatwinst voor minder geld. En bovendien, geen sociale conflicten op land om molens of zonneparken. Wie wil dat nou niet?

Toch gebeurde er iets onverwachts. We kregen als Nederwind te horen dat we niet mochten aanschuiven. Wie schoven er wel aan bij de Elektriciteitstafel? Een reeks milieuorganisaties. Verschillende overheden. En liefst acht commerciële partijen die rechtstreeks voordeel trekken uit de vaststelling en verdeling van subsidies voor wind en zon. Onze besparing werd nooit besproken. En energiebedrijven ontvangen nog op een andere wijze meer subsidie dan nodig is.
Windmolenprojecten doorlopen talloze procedures voor de eerste spade de grond in gaat. De prijs van windmolens daalt in de tussentijd. Als aan het begin van die procedure de subsidie wordt vastgesteld, gebeurt dat op basis van de windmolenprijs van dat moment. Maar als het park pas jaren later wordt gebouwd, zijn de feitelijke kosten per molen al veel lager. Uit overheidscijfers blijkt dat dit leidt tot een oversubsidie van 1,5 miljard euro. Terwijl Nederwind werd buitengesloten, hebben de aangeschoven energiebedrijven voor miljarden euro’s aan subsidie kunnen veiligstellen. Opmerkelijk is dat deze belastingtransfer van burger naar grootkapitaal steun heeft van zichzelf ’links’ noemende politieke partijen.
De impact van de klimaatplannen is enorm. Als de aan de Elektriciteitstafel afgesproken doelen aan hernieuwbare energie op land met windenergie worden vervuld, groeit het aantal 200 meter hoge windmolens tot circa 5500; vijf keer zoveel als nu. Als alles met zonne-energie zou moeten, leggen we 53.000 hectare (78.000 voetbalvelden) aan weiland vol. Geen burger zit daarop te wachten. Maar het is voor uitvoerders wél de meest lucratieve vorm van klimaatbeleid.
Kees Pieters is wiskundig ingenieur (TU Delft), voorman van onderzoeksbureau Nederwind en mede-initiatiefnemer van het Democratisch Energie Initiatief

www.telegraaf.nl/nieuws/545022640/aan-kl...iljarden-opgestreken
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
6 maanden 1 week geleden - 6 maanden 1 week geleden #54931 door katertje
Kleuters voor het klimaat

Laatst bewerkt: 6 maanden 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]
Meer
6 maanden 3 weken geleden - 6 maanden 3 weken geleden #54853 door katertje
Klimaattafels declareerden voor bijna kwart miljoen

Ed Nijpels en zijn vijf tafelvoorzitters hebben voor bijna een kwart miljoen euro gedeclareerd tijdens de onderhandelingen voor het klimaatakkoord. Het gaat om reiskosten, werkzaamheden en andere uitgaven.

Dat blijkt uit informatie die het ministerie van Economische Zaken & Klimaat heeft verstrekt aan de Telegraaf na een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur. Wie welke bedragen declareerde, is onduidelijk omdat minister Wiebes (Klimaat) grote delen van het overzicht onleesbaar heeft laten maken.

De bedragen voor onder meer ’zitgeld’ en vervoer lopen uiteen van ruim twintigduizend euro tot slechts enkele honderden euro’s. Specifieke bonnetjes of facturen heeft minister Wiebes niet vrijgegeven. Het totaalbedrag komt 237.732 euro en 43 cent.
Naast VVD-coryfee Nijpels zaten Diederik Samsom, Annemieke Nijhof, Pieter van Geel, Kees Vendrik en Manon Jansen de verschillende tafels voor. Zij hebben ieder grote invloed gehad op de onderhandelingen omdat zij konden beslissen wie wel en wie niet aan tafel mocht aanschuiven.

„De tafelvoorzitters zijn redelijk autonoom bij het uitnodigen van bedrijven en organisaties”, schrijft Ed Nijpels in een eveneens vrijgegeven e-mailwisseling met een organisatie die tevergeefs vroeg om aan te schuiven. Nijpels antwoordt dat uitsluitend partijen aan tafels komen „die tonnen CO2 kunnen leveren.” Met andere woorden: bedrijven of organisaties die zelf kunnen besluiten tot een flinke CO2-besparing.

Opmerkelijk genoeg ging dit argument niet op toen milieuorganisatie zoals Greenpeace en Milieudefensie aanschoven bij de onderhandelingstafels.
Op basis van de voorstellen in het concept-klimaatakkoord besloot het kabinet Rutte uiteindelijk haar eigen klimaatplannen te bedenken. Die maakte de regering bekend vlak voor de zomervakantie.

> Wie wat heeft gedeclareerd blijft onduidelijk omdat Wiebes grote delen van het overzicht onleesbaar heeft gemaakt. Wat bezielt die Kwiebes om bedragen te verdoezelen. Dat stiekeme gedoe belooft weer niet veel goeds....
Laatst bewerkt: 6 maanden 3 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
6 maanden 4 weken geleden #54832 door katertje
Let vooral goed op wat er in het begin wordt gezegd over 2 artikelen die in financiële dagbladen hebben gestaan. Het gaat niet om €1000 miljard maar om €3000 miljard!

CO2 gekte primair voor het duurzaam redden van de banken.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
6 maanden 4 weken geleden #54821 door katertje
Karel van Wolferen en Sander Boon
CO2-gekte primair voor het duurzaam redden van de banken, deel 2:

De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
7 maanden 2 dagen geleden #54808 door katertje
CO2-gekte primair voor het duurzaam redden van de banken (1): Karel van Wolferen en Sander Boon

Klimaatakkoord als fiscale en financiële stimulering
Het klimaatbeleid is een verkapte vorm van fiscale en financiële stimulering die als doel heeft de economie en de banken te ondersteunen.

Dat zeggen Karel van Wolferen en Sander Boon in een gesprek bij Café Weltschmerz. De energietransitie is een verdienmodel dat nieuwe investeringen aanmoedigt, terwijl nog altijd niet is aangetoond of die investeringen rendabel zijn. Het doel van het klimaatbeleid is dan ook niet om het klimaat te redden, maar om miljarden in de economie te kunnen investeren.

De energietransitie omvat miljardeninvesteringen in alternatieve energiebronnen, isolatie van gebouwen en een vernieuwing van het wagenpark. Het doel van deze maatregelen is om voor 2030 de uitstoot van CO2 met de helft te verminderen. Dat klinkt als een nobel streven, maar het heeft zeer ingrijpende gevolgen voor huishoudens en bedrijven. Zij moeten geld lenen om invulling te geven aan het klimaatbeleid. Om die reden speelt ook de financiële sector een belangrijke rol.

Betrokkenheid financiële sector
Vorige week ondertekenden vertegenwoordigers van banken, pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders een verklaring over het reduceren van de CO2 uitstoot. En dat heeft ingrijpende gevolgen, want één van de voorgestelde maatregelen is dat bedrijven die niet meedoen aan het verduurzamen geen financiering meer zullen krijgen. Enerzijds omdat vermogensbeheerders niet meer in dit soort ‘vervuilende’ bedrijven mogen beleggen en anderzijds omdat banken de kredietkraan zullen dichtdraaien.

Tegelijkertijd worden bedrijven en consumenten die voorop lopen in de energietransitie sterk bevoordeeld. Zij krijgen toegang tot allerlei subsidies en kunnen bij de banken goedkoop geld lenen voor het verduurzamen van hun eigen woning of bedrijf. De regering komt zelfs met een warmtefonds, waarmee particulieren €25.000 van de overheid kunnen lenen om hun woning te isoleren of een warmtepomp aan te schaffen.

Fiscale stimulering
De ‘groene revolutie’ wordt gepresenteerd als een manier om de economie duurzamer te maken. We worden minder afhankelijk van energie uit het buitenland en leveren daarnaast ook een bijdrage aan het klimaat. Nog afgezien van de vraag of we met de huidige maatregelen die doelstelling zullen halen valt er nog meer op het klimaatbeleid aan te merken. Zo is het nog maar de vraag of de miljardeninvesteringen zich ooit zullen terugverdienen. Door de lage rente lijkt het allemaal gratis, maar uiteindelijk blijven we met nog meer schulden zitten.

Volgens Sander Boon is de energietransitie een nieuwe poging om de financiële sector weer te laten groeien. Hij merkt op dat de kredietgroei sinds de crisis van 2008 stagneert en dat het daarom steeds moeilijker wordt om schulden door te rollen. Het afnemen van liquiditeit in het financiële systeem is volgens Boon af te lezen aan de problemen bij verschillende banken. Banken verstrekken minder kredieten, waardoor ook de financiering van internationale handelsstromen stagneert.

Groene "New Deal"
In de jaren dertig van de vorige eeuw kwam de Amerikaanse president Roosevelt met de ‘New Deal’, een door de politiek aangestuurd programma om de economie te stimuleren. De Amerikaanse economie zat in een depressie en banken durfden bijna geen kredieten te verlenen. De overheid gaf toen opdracht om miljarden te investeren in de aanleg van infrastructuur en parken.
Volgens Boon en van Wolferen zien we nu een vergelijkbare ontwikkeling. De economische groei stagneert en heeft een nieuwe impuls nodig. Bepaalde belangengroepen en politieke partijen maken nu gebruik van deze gelegenheid om hun ‘groene’ agenda door te voeren. En dat lijkt te werken, omdat zowel de overheid als de financiële sector zich graag profileert met nobele doelen als duurzaamheid, milieu en klimaat.

Planeconomie
Van Wolferen en Boon zien dit als een zorgelijke ontwikkeling, omdat er grote bedragen mee gemoeid zijn. Niet alleen de overheid, maar ook bedrijven en huishoudens moeten zich nog dieper in de schulden steken. Dat is geld dat niet aan andere zaken kan worden besteed, zaken die mogelijk veel meer toegevoegde waarde opleveren voor de economie. Een ander probleem is dat de overheid via het klimaatakkoord nog meer zeggenschap krijgt over investeringen in de economie. Door bepaalde activiteiten te subsidiëren en andere te ontmoedigen of te verbieden gaan we meer richting een planeconomie.

De financiële sector is de rechterhand van de overheid waarmee de beleidsdoelstellingen vormgegeven kunnen worden. Het bewijs daarvoor vinden we terug in de intentieverklaring van de financiële sector, maar ook in verschillende officiële documenten. In een rapport van de Franse centrale bank lezen we bijvoorbeeld dat achttien centrale banken – waaronder ook De Nederlandsche Bank – hun intentie hebben uitgesproken om banken te mobiliseren voor wat ze ‘duurzame economie’ noemen.

Bekijk hieronder het gesprek tussen Karel van Wolferen en Sander Boon bij Café Weltschmerz.> Snapt u nu waarom de VVD plotseling zo met het milieu begaan is.
En dan nog dit...klimaatwappies hebben ons het doemscenario door de strot gewrongen dat Nederland binnen 12 jaar onder water zal staan, maar bij de bank kunnen we nog gewoon een hypotheek van 30 jaar afsluiten..Dit roept toch ook vragen op, of denk ik nu te ver door ???
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
7 maanden 3 dagen geleden #54800 door katertje
Hoe Merkel ons de afgrond in jaagt…

Syp Wynia
Cafe Weltschmertz

De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
  • dirko
  • dirko's Profielfoto
  • Offline
  • Spammer
  • Spammer
  • Als iets niet kan, kan het tóch. Overste Ranft.
Meer
7 maanden 2 weken geleden - 7 maanden 2 weken geleden #54735 door dirko
in duitsland wordt in de Bundestag (2ek) reeds gepraat over Treibstoffsteuer, CO2 Steuer.
Grote gore bedriegerij, het is een simpel verdienmodel, waar de industrie en de overheid weer bakken met geld gaat verdienen en de gewone man / vrouw moet betalen.

slim, maar doortrapt smerig.

De draad geheel kwijt. Soms Bang, maar altijd Olufsen.!!
Laatst bewerkt: 7 maanden 2 weken geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje
Meer
7 maanden 2 weken geleden #54734 door katertje


Café Weltschmertz
Syp Wynia en Coen de Jong

Het Nederlandse Klimaatakkoord is een pure getuigenispolitiek. Ten eerste, het is geen akkoord, maar een besluit van de coalitie waarin D66, GroenLinks en de ChristenUnie klimaatgelovige partijen zijn. Ten tweede, het is duur en het werkt niet. Ten derde, de kosten voor het van het gas halen van woningen en bedrijfspanden zijn gigantisch en renderen veel minder dan bijvoorbeeld besparingen van de CO2 uitstoot in de landbouwsector.

Syp Wynia neemt in deze aflevering van Wynia’s Week samen met historicus en politicoloog Coen de Jong de voors en tegens van het Klimaatakkoord door.

Bijlagen:
Meer
8 maanden 4 dagen geleden #54615 door katertje
Energieprijzen Bangmakerij, noemde staatssecretaris Keijzer berichten over een veel hogere stroom- en gasrekening voor huishoudens. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft bewust geen rekening gehouden met voorspellingen dat hogere elektriciteits- en gasprijzen de energierekening begin 2019 zouden opdrijven. Dat blijkt uit stukken die NRC verkreeg met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur.

In februari ontstond politiek rumoer over de stijging van de energierekening voor burgers. Uit CBS-cijfers bleek toen dat die rekening voor een gemiddeld huishouden op jaarbasis 334 euro hoger zou uitvallen. Het kabinet had in december nog met veel aplomb beweerd dat de stijging beperkt zou blijven tot 108 euro. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken, CDA) noemde berichten over veel hogere rekeningen toen bangmakerij.
Een stijging van de energierekening van burgers ligt politiek zeer gevoelig. De rekening is een symbool geworden voor de kosten van klimaatbeleid en de mate waarin huishoudens daaraan bijdragen.

Bovendien was de discussie aanleiding voor met name de Kamerfractie van het CDA om twijfel te zaaien over berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). „Dit gaat over het vertrouwen in die cijfers en die modellen”, zei CDA-fractieleider Sybrand Buma direct na het debat. De kritiek op het PBL was onterecht, bevestigen de stukken: de ministeries van Financiën en EZK betrokken het PBL helemaal niet bij hun berekeningen over de energierekening.

Kamervragen
De basis voor alle onvrede werd in december vorig jaar gelegd. EZK moest Kamervragen beantwoorden over berichten in De Telegraaf dat een commerciële prijsvergelijker een stijging van de energierekening met driehonderd euro voorzag. Dat kwam door verhoogde energiebelastingen en door hogere gas- en stroomprijzen op de internationale energiemarkt.
In het Kamerdebat, waarin staatssecretaris Mona Keijzer verantwoordelijk minister Eric Wiebes (VVD) verving omdat die in het buitenland was, hield zij stellig vol dat de stijging van de energierekening beperkt zou blijven tot 108 euro voor een gemiddeld huishouden. Twee maanden later bleek dat het ministerie fout zat, toen het Centraal Bureau voor de Statistiek de veel hogere stijging bevestigde.

Uit de openbaar gemaakte stukken blijkt dat Economische Zaken in het najaar geen enkele behoefte voelde de prijsstijging serieus te nemen die prijsvergelijker Gaslicht.com voorzag. Het ministerie noemde de door het bedrijf voorziene toename van de marktprijzen voor gas en stroom „niet realistisch”, maar deed geen enkele poging zelf greep te krijgen op de actuele gas- en elektriciteitsprijzen.

Marktprijzen
Die actuele prijzen lagen op de internationale markten medio 2018 hoog. In plaats daarvan besloot EZK toch zelf te gaan rekenen met het oude, veel lagere prijspeil van het PBL uit 2017. Destijds voorzag het Planbureau ongeveer gelijkblijvende prijzen tot 2020. Die cijfers waren echter niet bedoeld om ieder jaar de energierekening mee te voorspellen. Dat is ook ondoenlijk, omdat marktprijzen sterk fluctueren. Komend half jaar daalt de prijs weer licht.
Commerciële aanbieders van energiecontracten houden zulke prijsontwikkelingen, die algemeen bekend zijn, nauwgezet in de gaten. Financiën en EZK negeerden die informatie, blijkt uit de stukken. Of dat een politieke beslissing was, wordt niet duidelijk. Een EZK-woordvoerder zegt desgevraagd dat men niet anders kon dan de verouderde PBL-cijfers gebruiken. „Je wilt toch dat iemand hier met enige distantie naar kijkt. In hoeverre heb je het PBL anders nog nodig?”
Pas begin februari, ruim een week voordat het CBS met zijn raming kwam, vroeg minister Eric Wiebes zijn ambtenaren of hij niet „hopeloos achter de feiten” aanliep omdat het ministerie nog steeds vasthield aan een stijging van 108 euro. Wiebes vroeg toen alsnog of het PBL binnen een week actuele cijfers kon leveren, maar dat had er vanwege zijn werk voor het klimaatakkoord geen tijd voor.

Uit de stukken blijkt dat de berekening van EZK op meer punten onzeker was. Al maanden vlogen in e-mails tussen Financiën en EZK uiteenlopende bedragen heen en weer, vooral omdat men het niet eens werd over het gas- en stroomverbruik van een gemiddeld huishouden. Dat heeft grote effecten op de berekening. Al op 13 september schreef een ambtenaar: „Op medewerkersniveau komen we er niet uit. De discussie gaat over wat nu het goede bedrag is om te presenteren als stijging van de Energierekening van volgend jaar.”

Blunder
In een Kamerdebat over de blunder op 19 februari zei Wiebes dat de stelligheid van het ministerie over de energierekening „onterecht” was geweest, omdat het ministerie zich op oude PBL-cijfers had gebaseerd.
De minister verweet het Planbureau niets, maar de politieke werkelijkheid werd anders. De heisa over de energierekening kwam op een gevoelig moment: het PBL en het Centraal Planbureau legden net de laatste hand aan hun belangrijke analyse van het klimaatakkoord. Buma was zich daar zeer van bewust. „Vergeet niet”, zei hij, „dan moeten we de hele doorrekening van het klimaatakkoord nog. En dan is weer de vraag: op welke cijfers baseer je je?”
Meer
8 maanden 4 dagen geleden #54613 door katertje
CO2-heffing Het CPB en PBL zijn positief over plannen van het kabinet voor een CO2-heffing. Bij de alternatieven van de linkse oppositie is de kans groter dat bedrijven hun productie naar het buitenland verplaatsen.

De plannen van het kabinet voor een CO2-belasting kunnen de uitstoot van CO2 fors verminderen. De kans is klein dat industriebedrijven door de heffing hun productie naar het buitenland verplaatsen. Dat risico is groter bij alternatieven van GroenLinks en PvdA.

Die conclusies trekken het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) na een doorrekening van vier varianten van de belasting die het kabinet indiende. De doorrekening van de planbureaus is een opsteker voor het kabinet en brengt een nationale CO2-heffing, die boven op de al bestaande Europese heffing (ETS) komt, dichterbij.

De planbureaus zien grotere effecten op de industrie bij de alternatieven van de linkse oppositiepartijen GroenLinks en PvdA. Zij zorgen voor een grotere afname van de uitstoot, maar de kans op verplaatsing van productie naar het buitenland is groter, schrijven de planbureaus, die de doorrekeningen van de verschillende voorgestelde heffingen van kabinet en oppositie in één keer publiceerden. Daardoor duikt de uitstoot gedeeltelijk elders op en wordt een deel van de milieuwinst „in het buitenland tenietgedaan”.

Royale subsidie
Het verschil tussen de voorstellen van het kabinet en de oppositiepartijen zit vooral in de omvang van de heffing. PvdA en GroenLinks stellen forse heffingen voor, variërend van 45 tot 100 euro per ton CO2 over (vrijwel) de hele uitstoot van industriebedrijven.
Het kabinet heft met name belasting op dat deel van de uitstoot dat moet verdwijnen: van het kabinet moet de industrie 14,3 miljoen ton CO2 minder uitstoten in 2030.

De planbureaus gaan ervan uit dat die ‘marginale’ heffing van het kabinet niet veel geld oplevert voor de schatkist, omdat bedrijven de heffing vermijden door hun uitstoot te verminderen. De heffing werkt dan als een boete die bedrijven aanzet om hun uitstoot te verminderen. Als het kabinet naast de heffing een royale subsidie invoert, hoeft die heffing niet hoog te zijn om bedrijven die subsidie te laten aanvragen. Als de subsidie minder royaal is wel.

In een van de varianten van het kabinet komt er naast die marginale ‘tonnenheffing’ een lage, vlakke heffing van 5 euro per ton CO2 over de hele uitstoot. De opbrengst geeft het kabinet terug aan de industrie in de vorm van subsidies. Met name die variant verkleint het risico op „weglek” van productie en uitstoot naar het buitenland, volgens het PBL, omdat het kabinet zo voldoende geld ophaalt voor het subsidiëren van schone technologie in de industrie.

Het kabinet wil een „verstandige” heffing invoeren die bedrijven niet wegjaagt en waarmee de klimaatdoelen wel worden gehaald, zei premier Rutte half maart. Dat kan als de belasting gepaard gaat met voldoende subsidies voor de onrendabele investeringen die bedrijven in fabrieken moeten doen om hun uitstoot te verminderen, volgens het PBL. Bij de plannen van het kabinet is er wel een risico dat bedrijven die het goedkoopst hun uitstoot kunnen reduceren meer subsidie krijgen dan ze nodig hebben.
Lasten huishoudens
Een ander verschil tussen de heffingen van de oppositiepartijen en het kabinet is dat PvdA en GroenLinks de opbrengst van hun heffing deels gebruiken om de lasten van huishoudens te verlichten. Verrassend genoeg betekent dat volgens het CPB niet dat de inkomenseffecten voor huishoudens uiteindelijk gunstiger zijn. Het CPB gaat er namelijk vanuit dat bedrijven 80 procent van hun lastenverzwaringen afwentelen op burgers in de vorm van hogere prijzen of lagere lonen.

Naast een CO2-heffing kondigde premier Rutte half maart ook een verschuiving van de energiebelasting aan van huishoudens naar bedrijven.
Volgens het CPB verlicht het kabinet zo de lasten voor gezinnen met 600 tot 700 miljoen euro ten opzichte van het concept-klimaatakkoord van eind vorig jaar. Bedrijven krijgen door de verandering van de energiebelasting een lastenverhoging van 400 miljoen euro.
De nieuwe plannen van het kabinet pakken iets gunstiger uit voor een doorsnee huishouden dan het ontwerp-klimaatakkoord. In 2030 daalt het inkomen door al het bestaande en nieuwe klimaatbeleid niet meer met 1,5 procent maar met 1,4 procent.
Tijd voor maken pagina: 0.362 seconden