Idee UPDATES en nieuwtjes over de Klimaatreligie

Meer
2 jaren 2 dagen geleden - 2 jaren 2 dagen geleden #56706 door katertje
In een interview met VVD-Kamerlid Mark Harbers in het Algemeen Dagblad van 23 september jl. gaf laatstgenoemde aan dat het tijd wordt dat Nederland serieus gaat investeren in kernenergie. We gaan het met alleen zon- en windenergie niet redden om in 2050 de klimaatdoelen te halen. De afgelopen jaren was elke discussie over kernenergie binnen de coalitie taboe. Maar ook GroenLinks en de PvdA (Ronald Plasterk daargelaten) zijn tegen. De VVD breekt nu, zes maanden voor de verkiezingen, de discussie open. Is dit goedkope verkiezingsretoriek of speelt er meer?

Ronald Plasterk in de Telegraaf
Klimaat is een bèta-probleem dat door bèta's moet worden opgelost. Het is helaas in de handen van alfa's gevallen die een andere agenda hebben dan het oplossen van een technisch probleem.

Het huidige klimaatbeleid stoelt op het gedachtengoed van de Jezuïeten en dat van Calvijn. Die vinden dat alles van waarde in de Bijbel stond, ze waren voor armoede en tegen vooruitgang. ''Het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat'. Mattheüs 19.24. "De vrijwillige religieuze armoede is een poging van zondige mensen om in een radicale navolging van de nederige en arme Christus te komen tot die vrijheid van alle ongeregelde gehechtheid", aldus www.jezuïeten.org
(..)
Door al dat verbranden van fossiele brandstoffen is te veel koolstof in de atmosfeer gekomen, wat de temperatuur op aarde beïnvloedt. Het is daarom nodig om de CO2 uitstoot te beperken. Dus daar moeten plannen voor komen. Dat kan heel goed, want ook op het terrein van energie is er veel vooruitgang.

Maar nu komt het...
er is een generatie alfa's die zich meester heeft gemaakt van wat in essentie een technisch probleem is. Er is daardoor een quasi-oplossing geknutseld, waarvan iedereen van een kilometer afstand kan zien dat die niet goed is. Nederlandse beleidsmakers zeggen nu al dat de windmolens misschien toch maar beter op zee kunnen komen, en je zult zien dat de vissers (check hun interessante Twitter account @beroepsvissers) terecht bezwaar gaan maken dat de Noordzee, waar ze onze vis vandaan halen, in een industrieterrein verandert.

Natuurlijk is wind niet de oplossing
Windmolens zijn lelijk, schadelijk voor de natuur, we tuchtigen onszelf en onze leefomgeving met die afschuwelijke windmolens en eindeloze zonnevelden. Michael Moore maakt er in zijn film Planet of the Humans compleet gehakt van. Maar aan het einde van de film komt de aap uit de mouw van de linkse activist Moore ( die zelf bij de Jezuïeten op het seminarie heeft gezeten).
Zijn oplossing : ARMOEDE ! MINDEREN ! "Radicale navolging van de arme Christus om te komen tot die vrijheid van alle ongeregelde gehechtheid", zoals hij op school heeft geleerd.
Ook Greenpeace is hiervan doordrenkt, die zullen nooit kernenergie omarmen, hoe veilig en schoon ook.

Het klimaatprobleem is een technisch probleem
Het klimaatprobleem is een technisch probleem dat vraagt om technische oplossingen. Er is geen tegenstelling tussen kernenergie of zonne-energie, het is allemaal een afweging van opbrengsten, kosten, veiligheid, omgang met de beschikbare ruimte. De echte tegenstelling is tussen mensen die het probleem willen oplossen en duistere motieven om het niet te willen oplossen.

Plasterk vat die motieven samen: "De mens is de schuld van alles. De mens en de vooruitgang hebben de bossen en oerwouden en alle natuur beschadigd. We moeten dus van alles minder doen, duurzaam en sober worden, en de klimaatcrisis biedt ons gelukkig een reden om de vooruitgang te bestrijden. Dat je met technische maatregelen het klimaat zou kunnen redden is afschuwelijk ! Je pakt daarmee ons probleem af. Je bent een "probleem solver". We zijn niet tegen kernenergie omdat er afval ontstaat (er ontstaat meer afval door windmolens, het gaat ons niet om het afval), we zijn tegen kernenergie omdat het probleem dreigt op te lossen."

Als mensen deze motieven hebben, dan heeft een gesprek met hen over het oplossen van het klimaatprobleem net zoveel zin als een gesprek over het bestrijden van bacteriële infecties met juristen, theologen en filosofen.

Het omarmen van een Zweeds tienermeisje dat de samenleving op de handrem wil gooien past hierin. Ze heeft de Nobelprijs bijna binnen. Maar dat is vreemd! Het klimaat is een serieus onderwerp dat in de handen van de verkeerde mensen gevallen is. Dan moet je geen klimaatdagen organiseren om te proberen draagvlak te creëren voor slechte oplossingen, je moet andere mensen vragen betere oplossingen te verzinnen.

De klimaattafels zijn verknocht aan door groepsdenken ontstane oplossingen, waarbij serieuze alternatieven genegeerd zijn.

Laat bèta's dit bètaprobleem oplossen.
Ronald Plasterk, Telegraaf

> Biomassa geen oplossing
Enige maanden geleden kwam aan het licht dat in de biomassacentrales, die een hoeksteen vormen van het Klimaatakkoord, nauwelijks resthout wordt verstookt, maar dat er in onder meer Zuid-Amerika en de Baltische staten gezond bos wordt opgekocht en in Nederland verstookt. En het blijkt dat biomassacentrales meer CO2 uitstoten dan kolencentrales!
Laast bewerkt: 2 jaren 2 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 3 maanden geleden #56307 door katertje
Kabinet Rutte is knettergek aan het worden...

Het meest cynische onderdeel van het klimaatbeleid van de kabinetten-Rutte is het verstoken van bossen in warmtecentrales en elektriciteitscentrales.

Nederland verbiedt het schone aardgas en stapt over op de vieze houtstook. Slecht voor het klimaat,voor de natuur, voor het milieu, voor de
volksgezondheid en slecht voor de portemonnee. Want voor deze "kaalslag" is al 15 miljard euro uitgetrokken.
Hoe gek wil je het hebben? Ik wist dat het onderwijs er erg aan toe was, maar zó erg als de verstandelijk gehandicapten op de ministeries er blijk van geven, dat wist ik niet !!
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 3 maanden geleden - 2 jaren 3 maanden geleden #56305 door katertje
Het kabinet moet stoppen met investeren in biomassacentrales en de gaskraan weer openzetten, vindt Urgenda-directeur Marjan Minnesma.

Ze reageert op minister Wiebes, die eerder deze week niet wilde toezeggen dat er geen subsidie meer gaat naar de bouw van nieuwe biomassacentrales.

"Je kan beter aardgas gebruiken en bomen planten, dan biomassa gebruiken en bomen planten", zei Minnesma van de duurzaamheidsorganisatie Urgenda in het NPO Radio 1 programma Dit is de Dag. Aardgas levert volgens haar de helft van de uitstoot op vergeleken met biomassa.

Minnesma wil dat het kabinet de komende jaren geen extra subsidie meer geeft aan biomassacentrales. Het gaat haar vooral om de centrales die hout als grondstof gebruiken. Die hebben volgens haar alleen nut als "je een kringloop van dertig jaar aanhoudt". "Maar die tijd hebben we niet. De komende tien jaar zijn cruciaal."

“Als je een boom verstookt, stoot je twee keer zoveel uit als je zou doen met gas"


Wiebes zei woensdag te begrijpen dat er zorgen zijn om het gebruik van biomassa voor energieopwekking. "Maar als we de klimaatopgave willen halen, hebben we biomassa voorlopig nodig", zei hij in de Tweede Kamer.

Volgens de Urgenda-directeur is juist aardgas de enige tussenoplossing. "Als je een boom verstookt, stoot je meer uit dan dat je zou doen met kolen en twee keer zoveel als je zou doen met gas", zei ze.

Wiebes wees er in het debat op dat in het klimaatakkoord door zo'n honderd organisaties is afgesproken dat biomassa belangrijk is. Ook zei hij binnenkort met een lijst aan duurzaamheidsregels te komen waaraan biomassa moet voldoen.

Bezwaren
De laatste tijd rijzen er steeds meer bezwaren tegen biomassa. In plaats van gebruikte houtpallets wordt er boshout uit het buitenland verbrand. Daar komt bij dat het stoken van biomassa tot luchtvervuiling leidt. Al met al zou het gebruik van de brandstof geen winst opleveren voor het klimaat.
Laast bewerkt: 2 jaren 3 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 7 maanden geleden #55877 door katertje
Nieuwsuur geconfronteerd met ‘fake news’ over Nederlandse winters. ‘Als je collectieve geheugen zo slecht is, moet je naar de dokter’

Warme winters; ze worden steeds gewoner en de gevolgen zien we overal om ons heen in de natuur, zei de presentator van Nieuwsuur, toevoegende dat de klassieke koude Nederlandse winter langzaam uit ons collectieve geheugen verdwijnt.

Marianne Zwagerman wist niet wat ze hoorde toen ze naar het item keek. In een vlijmscherpe column walst ze over dit ‘fake news’ van Nieuwsuur heen. "Als je collectieve geheugen zo slecht is, moet je naar de dokter. Of in elk geval geen journalistieke tv-programma’s maken", zei ze.

Twee jaar geleden
Ze voegde eraan toe: “Precies twee jaar geleden konden we nog ijszeilen en schaatsen, en was mijn riool acht dagen bevroren. Maar volgens Nieuwsuur kunnen we nooit meer schaatsen tegenwoordig.”
“Mijn frontale hersenkwab is nog niet zo aangetast als bij de redactie van Nieuwsuur,” zei ze.
Zwagerman wees erop dat we in 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2017 en 2018 ‘geweldig konden schaatsen op Oud Hollandsch natuurijs’.

Aan gewend
Alarmerende berichten in de media over het klimaat? Daar zijn we onderhand wel aan gewend.
Wetenschapsjournalist Maarten Keulemans nam 40 nieuwsartikelen van onder meer het NU.nl over klimaatverandering onder de loep.

Onwaarschijnlijk
Daarvan gaan 33 uit van het meest desastreuze scenario, dat kenners juist onwaarschijnlijk achten.
Twee derde van de nieuwsberichten doet bovendien alsof het onheilsscenario een keiharde voorspelling is: dit is wat er gaat gebeuren als we de CO2-uitstoot niet inperken, punt uit.

Marianne Zwagerman
@mariannezw
Precies 2 jaar geleden konden we nog ijszeilen en schaatsen en was mijn riool 8 dagen bevroren. Maar volgens #nieuwsuur kunnen we NOOIT meer schaatsen tegenwoordig #fakenews
Foutieve Consumer key/secret in configuratie

Marianne Zwagerman
@mariannezw

Het ijszeilen is nu.

> Volgend jaar heeft stemmen geen zin meer, 2021 is alles definitief en is alle macht uit handen gegeven aan Brussel, daarom blijft het gajes wat er nu zit gewoon zitten ondanks alle leugens en schandelijk bedrog.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

  • dirko
  • dirko's Profielfoto
  • Offline
  • Spammer
  • Spammer
  • Als iets niet kan, kan het tóch. Overste Ranft.
Meer
2 jaren 7 maanden geleden - 2 jaren 7 maanden geleden #55794 door dirko
..

PODCAST WIERD DUK:
KAbinet stapelt BLUNDER op BLUNDER: (LINK)

html5-player.libsyn.com/embed/episode/id...custom-color/000000/

De draad geheel kwijt. Soms Bang, maar altijd Olufsen.!!
Laast bewerkt: 2 jaren 7 maanden geleden door dirko.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 7 maanden geleden #55791 door katertje
Huiseigenaren en woningcorporaties zijn meer geld kwijt dan verwacht aan het verduurzamen van woningen, blijkt donderdag uit onderzoek van AD. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) geeft tegenover het dagblad toe de kosten voor de verduurzaming van woningen te laag te hebben ingeschat.

De Telegraaf schrijft:
Politici reageren woedend op een kapitale rekenfout in klimaatberekeningen voor huizenbezitters en huurders door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).
Al maandenlang geven het Economisch Instituut voor de Bouw en de koepel van woningcorporaties Aedes aan dat het PBL tal van kosten voor het vergroenen van huizen niet heeft meegerekend. Het PBL heeft vandaag tegenover het AD toegegeven dat er inderdaad fouten zijn gemaakt en dat de kosten hoger uitvallen.
De groene rekenaars krabbelen in een nieuwe verklaring weer een beetje terug: „Het PBL gaat uit van nationale kosten en van extra kosten voor warmtetransitie, Aedes van alle eindgebruikerskosten, bijvoorbeeld ook btw en renovatiekosten die corporaties toch zouden moeten maken. Kwestie van appels en peren.”
Het is niet de eerste keer dat het PBL onder vuur ligt. Eerder was er kritiek op ramingen voor elektrische auto’s en de energierekening.

Al maandenlang geven het Economisch Instituut voor de Bouw en de koepel van woningcorporaties Aedes aan dat het PBL tal van kosten voor het vergroenen van huizen niet heeft meegerekend. Het PBL heeft vandaag tegenover het AD toegegeven dat er inderdaad fouten zijn gemaakt en dat de kosten hoger uitvallen.

De groene rekenaars krabbelen in een nieuwe verklaring weer een beetje terug: „Het PBL gaat uit van nationale kosten en van extra kosten voor warmtetransitie, Aedes van alle eindgebruikerskosten, bijvoorbeeld ook BTW en renovatiekosten die corporaties toch zouden moeten maken. Kwestie van appels en peren.”
Het is niet de eerste keer dat het PBL onder vuur ligt. Eerder was er kritiek op ramingen voor elektrische auto’s en de energierekening.
"We zijn keihard voor de gek gehouden"
PVV-leider Geert Wilders is woedend en eist een debat. „Leugens van de Groene Khmer! Het is allemaal nog veel duurder”, reageert de voorman van de grootste oppositiepartij. „We zijn keihard voor de gek gehouden en de al schaarse huizen worden zo nog duurder en onbetaalbaarder.”
Thierry Baudet van Forum voor Democratie reageert via Twitter: „En helaas krijgen we wéér gelijk over de astronomische kosten van de absurde ’transitie’.” Regeringspartij CDA wantrouwt de cijfers al langer. Kamerlid Erik Ronnes: „Volgens ons waren de kosten te laag ingeschat. Inmiddels heeft overleg tussen Aedes en de rekenmeesters van het PBL er toe geleid dat nu gerekend wordt met kosten die 40 tot 50 procent hoger liggen dan in de doorrekening van het klimaatakkoord. Maar wat betekent dit voor de totale opgave?”
GroenLinks, juist voorstander van meer groene plannen, wil dat het kabinet extra geld opzij zet om mensen te helpen. Kamerlid Tom van der Lee vindt dat de overheid moet bijspringen voor het deel dat mensen met een eigen huis niet kunnen terugverdienen via een lagere energierekening. SP-Kamerlid Sandra Beckerman stelt dat het kabinet morrelt aan de belofte dat huishoudens niet duurder uit zijn met klimaatbeleid. „Stop falend klimaatbeleid”, foetert de socialist.

> Hoe vaak hebben we het al niet meegemaakt dat berekeningen van de planbureaus van de overheid niet kloppen en achteraf moesten worden bijgesteld. Ze zijn altijd zodanig bewerkt en aangepast dat ze het niet realistische opgesmukte verhaal van de overheid ondersteunen. En gek hè, altijd in het nadeel van de burger.
Ook nu weer worden veel te positieve input wel heel gemakkelijk weggezet onder de noemer "rekenfout". Links Nederland heeft dit maanden geleden gelezen en voor waarheid aangenomen terwijl de rest van nederland hier sceptisch over was. Positieve cijfers en mljarden vlogen ons ons de oren. Na maanden komt de aap uit de mouw, list en bedrog. Straks verkiezingen en krijgen we weer gratis circusvoorstellingen op tv.

Maar goed, De heer Wiebes vind het volgens een verklaring niet zo erg. "Gebeurt zo vaak dat ramingen niet goed zijn. Soms ben je duurder uit en soms goedkoper". Opvallend is natuurlijk wel dat de burger het alleen merkt als iets duurder is dan geraamd.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 9 maanden geleden - 2 jaren 9 maanden geleden #55610 door katertje
De Urgenda-uitspraak is een democratisch gedrocht

Het is ondemocratisch en absurd. De actiegroep Urgenda mag van de Hoge Raad in Den Haag het klimaatbeleid dicteren.
Een actiegroep beweert het belang van alle Nederlanders te dienen. Rechters geven de actiegroep gelijk en dwingen het kabinet om (nog) meer aan het klimaat te doen. Hebben we dan geen democratie meer? En hoezo zouden burgers dan wel gevaar hebben gelopen? Een juridisch gekkenhuis dreigt.

De uitspraak kwam, volledig volgens plan, pal voor kerst. De Tweede Kamer was al met vakantie en ook het kabinet was uitvergaderd. Daar legde de Hoge Raad der Nederlanden, de hoogste binnenlandse rechter, een bom onder het kabinetsbeleid èn onder het democratische bestel. Tot vreugde overigens van klimaatactivisten en hun politieke vrienden.
De Hoge Raad gaf één van de klimaatclubs, de Stichting Urgenda, namelijk onherroepelijk gelijk: de Nederlandse staat moet over een jaar een kwart van de broeikasuitstoot ten opzichte van 1990 hebben gereduceerd. Twintig procent is niet genoeg en een beetje meer dan twintig procent ook niet.

De meeste Nederlandse media beschreven deze uitspraak welwillend als een stap vooruit voor het klimaat, een juridische stap die elders vast wel navolging zou vinden. Het is echter wel zo interessant om na te gaan hoe het zo ver kon komen.
Hoezo ‘algemeen belang’?
Want: hoe is het mogelijk dat zomaar een stichting een proces voert tegen de staat om een dominant onderdeel van het regeringsbeleid te veranderen en daar zowel bij de gewone rechtbank, in beroep bij het gerechtshof èn in cassatie bij de Hoge Raad de gelegenheid voor krijgt? Anders gezegd: kun je gewoon met een paar mensen een stichting oprichten, een proces voeren tegen de staat en de staat zo dwingen het roer van het kabinetsbeleid drastisch om te gooien? (Verder meer, maar het korte antwoord luidt alvast: ja, raar maar waar: dat kan).
Ten tweede: hoe kan het dat drie Nederlandse rechterlijke instanties tot de slotsom komen dat de Nederlandse staat er volgens hele precieze richtlijnen veel harder moet trekken om het klimaat te beïnvloeden door in Nederland minder broeikasgassen uit te stoten? Waarom was er tot dusver in geen enkel ander land een rechter te vinden die de regering een zelfde opdracht wenste te geven als de Nederlandse rechters? (Verder meer, maar het korte antwoord luidt: omdat Nederland een veel minder democratische inslag heeft dan je zou hopen, omdat Nederland graag de beste van de klas wil zijn en omdat Nederland met groot enthousiasme heel veel macht naar het buitenland heeft overgeheveld en Nederland mede daardoor een juristenparadijs is geworden).
Hoezo ‘algemeen-belang-actie’?.....

lees verder: www.sypwynia.nl/de-urgenda-uitspraak-is-...mocratisch-gedrocht/
Laast bewerkt: 2 jaren 9 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 10 maanden geleden - 2 jaren 10 maanden geleden #55486 door katertje


VN-secretaris-generaal Guterres roept de wereld op de strijd tegen de opwarming van de aarde niet als een verloren zaak te zien, maar in actie te komen. "Willen wij herinnerd worden als de generatie die zijn kop in het zand stak en die zat te lummelen terwijl de wereld in brand stond?", zei hij bij de start van de klimaatconferentie in Madrid.

In Madrid moeten afspraken worden gemaakt over de uitwerking van het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015, dat op 1 januari formeel van kracht wordt. Afgevaardigden van bijna 200 landen onderhandelen vooral over de laatste regels die het Klimaatakkoord goed moeten laten werken.
De beloften die in Parijs zijn gedaan, schieten tekort om de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden te houden, en al helemaal niet voor de meer gewenste 1,5 graad opwarming. Stijging van de zeespiegel en een toename van extreem weer is dan onvermijdelijk. Nu al worden de natuurbranden in Australië en de orkanen die Mozambique dit jaar troffen met de opwarming van de aarde in verband gebracht.

> Rutte is ook in Madrid. Volgens hem is er in het buitenland veel belangstelling voor "ons" klimaatakkoord dat in juni tot stand is gekomen. Daar ging een lange maatschappelijke discussie aan vooraf. "Belangrijk daarbij is dat mensen duidelijk is geworden dat ze niet ineens hun auto moeten inleveren of vakanties moeten afzeggen", zei hij. "Het gaat stap voor stap, je hoeft niet alles ineens om te gooien. En je ziet ook internationaal hoe belangrijk het is om die zorg weg te nemen." Hij benadrukt dat het geen zin heeft om als klein land als enige met maatregelen te komen. "Dan gaan bedrijven en banen weg, dus je moet het met z'n allen doen. Maar als je het met z'n allen doet, ligt er een gigantische kans voor Nederland, omdat wij ook de meest innovatieve industrie hebben, dus dat kan veel banen opleveren."

> Rutte kon het natuurlijk weer niet laten om zichzelf nog enkele veren in de leugenachtige reedT te steken met de mededeling dat de geachte aanwezigen nog wat van Nederland kunnen leren. (Ja..hoe het niet moet!) omdat Nederland een heus klimaatakkoord heeft en dat de wereld Nederland moet volgen als voorloper op duurzaam gebied.

Klimaatakkoord...bedoelt Rutte de koehandel tussen de grote oliemaatschappen en de milieuorganisaties en waarvan de laatsten spijt hebben als haren op hun hoofd dat ze hun handtekening hebben gezet? Waar de burgers, die wel de rekeningen mogen betalen finaal buitengesloten werden, om de lobbyisten naar hartenlust te kunnen laten dealen. En geloof maar dat die zichzelf niet "vergeten" zijn. Klimaatkampioen willen zijn en idiote doelstellingen zetten. Relatief schoon gas verbieden en houtstook subsidiëren met 11,4 miljard euro! WTF nou duurzaam??
Kolencentrales deels laten draaien op biomassa en dat tot 2030! waarvoor bossen in de VS en Scandinavië worden gekapt, het hout hier naartoe getransporteerd om het te verwerken tot pellets die aan de verbranding van steenkool toevoegen. De stook is nog veel vervuilender dan de stook van steenkool. De bossen ben je kwijt en kunnen geen CO2 meer opnemen en het duurt jaren eer de jonge aanplant weer net zoveel CO2 kunnen opnemen als hun gerooide soortgenoten, en alle opgeslagen CO2 komt vrij bij de verbranding.

Tel uit je milieu winst...
Bijlagen:
Laast bewerkt: 2 jaren 10 maanden geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 10 maanden geleden #55482 door katertje
Biomassa kaalslag – Robin Noorda en Sven Hulleman

Café Weltschmertz


Het verwerken van biomassa is tegelijk kaalslag en natuurvernietiging. Hoe Nederlandse natuurgebieden zinloos de kachel in gaan.

De kunstenaar en natuurliefhebber Robin Noorda maakte een kort filmpje over het verdwijnen van 30 hectare bos bij Schoorl met de titel: Biomassale Kaalslag. Daarin bekritiseert hij het beleid van Staatsbosbeheer die onder het mom van het bevorderen van de biodiversiteit en het verduurzamen van de energie, de natuur verwoest en ook vervuilt. Sven Hulleman gaat met Noorda in gesprek.

Het bos dat gekapt gaat worden zal verwerkt worden tot biomassa en uiteindelijk tot energie. Noorda benadrukt nog maar eens de nadelige gevolgen voor het milieu van deze vorm van energie. Echter deze vorm van energie wordt door de overheid nog steeds als ‘CO2 neutraal’ bestempelt, en daardoor staan ook andere stukken bos in Nederland op de nominatie om gekapt te worden. En hoewel het bos in Schoorl gekapt gaat worden ter bevordering van de biodiversiteit om zogeheten ‘wensnatuur’ te creëren, zal het aantal planten en dieren afnemen.
Biomassa is op deze wijze niet klimaatneutraal, niet milieuneutraal en geen voorbeeld voor verduurzaming – het is vernietiging door hysterische bureaucraten.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 10 maanden geleden - 2 jaren 10 maanden geleden #55479 door katertje
Europees Parlement krijgt van 700 prominente wetenschappers te horen dat er geen klimaatcrisis is.

Er is geen sprake van een klimaatcrisis. Deze verklaring kreeg het Europees Parlement op woensdag 20 november voorgelegd tijdens een persconferentie.De verklaring is ondertekend door 700 prominente wetenschappers en professionals. Denk hierbij aan Nobelprijswinnaar Ivar Giaever en de invloedrijke natuurkundige Freeman Dyson. Zelfs het VN-klimaatpanel IPCC moest toegeven dat er geen bewijs is dat het aantal extreme weergebeurtenissen is toegenomen

CO2 = Essentieel
Het klimaat op aarde is altijd aan verandering onderhevig geweest. Rond 1850 kwam de Kleine IJstijd ten einde. Het is dan ook niet vreemd dat we nu een warmere periode meemaken.
CO2 is geen vervuiler, maar essentieel voor al het leven op aarde. Meer CO2 is goed voor de natuur en maakt de aarde groener.
Daarnaast zorgt meer CO2 wereldwijd voor grotere oogsten.

Geen reden tot paniek
De 700 wetenschappers merken verder op dat er geen bewijs is dat er zwaardere orkanen, overstromingen en soortgelijke natuurrampen zijn als gevolg van global warming. “Er is geen klimaatcrisis,” benadrukken ze. “Om die reden is er geen reden tot paniek.”
Er is wel duidelijk bewijs dat maatregelen om de CO2-concentratie terug te dringen, schadelijk en duur zijn, stellen ze.

Niet geloven
Het liberaal-democratische Europarlementslid Irina von Wiese had geen goed woord over voor de verklaring en wilde de uitspraken van het IPCC niet geloven.

Laast bewerkt: 2 jaren 10 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 10 maanden geleden #55422 door katertje
Toch maar eens even gaan kijken wat Doorbraak.be te melden heeft over het IPCC wat door de klimaatfundamentalisten zo ongeveer heilig is verklaard....komt ie.

IPCC ontmaskerd

Amra Dorjbayar zorgde, wellicht ongewild, voor deze primeur
Het is eindelijk zover: onze eigen nationale VRT ontmaskerde eigenhandig het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) als een amateuristisch en erg fraudegevoelig politiek orgaan, waar een hond met een hoed op zomaar aan de slag kan gaan. De VRT-journalist Amra Dorjbayar zorgde, wellicht ongewild, voor deze primeur.

Het Vaticaan aanvallen
Het IPCC is zowat het Vaticaan van de klimaatkerk en elk rapport is toch een soort van bijbel waar niet aan mag getwijfeld worden. Voor klimaatreligieuzen is het steevast "the debate is over and the science settled". Het zijn heilige geschriften zowaar. Ook voor atheïst Maarten Boudry is dat zo. ‘Aanvaard de consensus van het IPCC en ik stop om u klimaatontkenner te noemen’, schreef Boudry.

Nu blijkt echter dat de selectie van de klimaatevangelisten niet erg secuur verloopt.
Wat heeft Amra Dorjbayar dan gedaan om al deze lof te verdienen? Bij het indienen van de aanvraag staat de volgende zin: ‘I declare that I have scientific, technical or socio-economical expertise in one or more areas relevant to the report and am therefore qualified to serve as an expert on the chapters indicated’. Blijkbaar is het voldoende om toegelaten te worden tot werkgroep II van het IPCC, door op die vraag gewoon ‘ja’ te antwoorden. Werkgroep II is niet voor de harde wetenschap, maar gaat over het socio-economische en de gevolgen van klimaatverandering.
Stel u voor dat dokters, piloten of ingenieurs op dezelfde manier geselecteerd zouden worden. Maar voor een organisatie die jaarlijks 2400 miljard dollar wil uitgeven om het klimaat in de pas te dwingen, is dat geen probleem.

Onder de bus
Voormalig ondervoorzitter van het IPCC Jean-Pascal van Ypersele gooide eerder al de organisatie onder de bus. Wellicht heeft Amra Dorjbayar zijn inspiratie voor zijn onderzoek bij hem gehaald. Want wat moeten we anders besluiten uit van Yperseles opmerking in het factcheck artikel van Knack over de Clintel European Climate Declaration? In dat artikel gaat Knack-journalist Jeroen De Preter op zoek naar wie er achter de verklaring van Clintel zit. Zijn die mensen wel geloofwaardig etc.? Wat is er dan beter dan de Belgische klimaatpaus bellen en hem te vragen naar de voorwaarden om IPCC expert reviewer te worden? Er bestaat geen procedure om IPCC reviewer te worden’, stelt Jean-Pascal van Ypersele, klimatoloog, fysicus en voormalig vicevoorzitter van het IPCC. Bijna elke wetenschapper met enkele wetenschappelijke publicaties op zijn naam kan zich een IPCC reviewer noemen’. En nu dus ook een journalist van de VRT.
Het is bijna spottend dat van Ypersele het zegt. Via een eenvoudige aanvraag IPCC expert reviewer worden, dat kan dus. Je eigen organisatie als een bende amateurs zo te kijk zetten? Verbazingwekkend. Nog verbazingwekkender: geen journalist die er over viel of doorvroeg. Tot Amra Dorjbayar het onderzocht. Het bleek te kloppen. Proficiat Amra.

Hanoi Hoela
Jane Fonda beweerde onlangs in een interview dat ze al tientallen jaren klimaatwetenschapper is. Nu gewezen ondervoorzitter van het IPCC van Ypersele zegt dat expert reviewer worden eigenlijk niet zoveel voorstelt, zal klimaatwetenschapper worden ook wel een eitje zijn. De juiste bezweringen en toverformules op papier zetten om het klimaat te doen luisteren en klaar is Kees aan de klimaatuniversiteit van Zweinstein.

Aandoenlijk hoe Knack en VRT nu proberen om de meubelen te redden
Het is echt aandoenlijk hoe Knack en VRT nu proberen om de meubelen te redden door het af te leiden naar klimaatsceptici die ook IPCC reviewer zijn. Maar dat is helemaal niet nieuw. Integendeel zelfs.
Benieuwd of ze ook zo vastberaden de onzinnige publicatie van de 11.000 wetenschappers met heel wat IPCC-leiders als auteur zullen onderzoeken. Bij grote voorbeeld The Guardian is het alleszins ongefilterd met alle doemwaanzin op het net gezwierd.

Nu gaan voormalige IPCC-leiders dus helemaal loos.

Als de uitstoot tegen 2030 niet wordt gehalveerd, betekent dit dat het aantal orkanen, zware stormen, bosbranden en droogtes waarschijnlijk zal verdubbelen in aantal en in intensiteit, de kosten zouden $2 miljard per dag bedragen, en dit binnen tien jaar’.

Ecomodernist Roger Pielke – zeker geen klimaatontkenner – kon zijn ogen niet geloven. Dat klimaatwetenschappers dergelijke reputatieverpletterende brol ondertekenen kan er bij hem niet in.

Studies
Zo moest onlangs nog Nature een studie terugtrekken over oceaanopwarming ten gevolge van door de mens veroorzaakte global warming. Een studie die na wat ‘pal review’ door het klimaatestablishment zonder slag of stoot werd aanvaard. Het was echter klimaatscepticus Nic Lewis die de fouten ontdekte; maar het IPCC had de studie al aanvaard.

Wie het interview, de blog en het boek van de Canadese onderzoeksjournaliste Donna Laframboise leest en volgt, wist dit natuurlijk al langer. In haar boek The delinquent teenager who was mistaken for the world’s top climate expert (2012) legt ze uit hoe het IPCC werkt en hoe het rapport AR4 tot stand kwam.
Het is hallucinant. Het WWF en Greenpeace zitten in het hart van IPCC en schrijven mee aan de rapporten als rechter en partij. Jennifer Morgan, Bill Hare, Richard Moss, dat zijn slechts enkele van de verknochte Greenpeace- of WWF-activisten. Meer nog, dat zijn helden bij deze milieuorganisaties die leven van angst zaaien om donaties veilig te stellen en politiek te kunnen voeren via hun lobbywerk. Dan kan je maar beter aan de bron zitten om de angstboodschap de wereld in te krijgen. Toch?

Studentikoos
Maar ook studenten schrijven rustig mee en zijn aangeduid als experten en verantwoordelijk voor volledige hoofdstukken van het definitieve rapport. Zo bleek na het onderzoek van Donna Laframboise, dat ongeveer 6.000 van de 18.000 referenties waar het rapport naar verwees, niet wetenschappelijke publicaties waren, maar eerder persconferenties, Greenpeacerapporten, grijze literatuur etc.
Het ging zelfs zover dat het IPCC liever geen peer reviewed wetenschappelijk werk verkoos omdat dit het narratief van het IPCC zou tegenspreken, zo ontdekte Laframboise.
In 2/3 van de gevallen schrijven mensen van het WWF mee
Tot wel 1/3 van de hoofdstukken hebben tenminste één WWF-afgevaardigde als leider van een volledig hoofdstuk. Er zijn twee leiders van een hoofdstuk en in één geval zaten beide leiders in de zak van het WWF. In 2/3 van de gevallen schrijven mensen van het WWF mee aan de hoofdstukken.


Investering
Rijke filantropen zien het als een goede investering, dat klimaat- en milieuprotest. Dat is niet nieuw. Al in 1970 bracht de 1001 club 10.000.000 dollar bij elkaar als startkapitaal voor het huidige WWF. Voorzitter van de 1001 miljardairsclub, was de zacht corrupte en gewezen NSDAP’er Bernard Van Lippe-Biesterfeld. Wellicht heeft hij bij zijn oude organisatie zijn liefde voor het milieu opgedaan. Toen ik het schreef was het kot weer te klein. Er zijn feiten waar groenlinkse medemensen niet graag mee geconfronteerd worden.
Het IPCC overleefde al tal van schandalen die een normale organisatie niet te boven zou komen. Het Climategate schandaal, de ex-voorzitter en treiningenieur Rajendra Pachauri die jarenlang niet alleen vlot de wereld rondvloog, maar ook nog eens van aanranding werd aangeklaagd door tal van vrouwen en daarom vervroegd moest aftreden. Het gelogen verhaal van de Himalayagletsjers die tegen 2035 zouden zijn verdwenen. Om nog te zwijgen over de duistere corrupte kanten van deze miljarden verslindende klimaatkerk.

Kritiek weren
Kritische stemmen worden zelfs actief geweerd of genegeerd, zoals IPCC reviewer Stephen McIntyre mocht ondervinden. Toen hij in 2005 vroeg om data te mogen inzien werd hij door Susan Solomon (co-voorzitter IPCC-rapport) bedreigd met uitsluiting. Hij wou nakijken hoe het IPCC aan data kwam van een studie die nog niet gepubliceerd was. Het IPCC en de auteurs weigerden hem die te geven. De auteur van de studie, Rosanne D’Ariggo, verklaarde later ‘you have to pick cherries to make a cherry pie’.

De huidige ondervoorzitter Valerie Masson-Delmotte steunt echter McIntyre in zijn kritiek op de frauduleuze hockeystick van Michael Mann, een hoeksteen van het klimaatopwarmingsverhaal. Dat deed ze in 2005 ook al, maar dat mocht toen niemand weten, vanwege het onverdraagzame karakter van het klimaatalarmestablishment. Onlangs kreeg McIntyre toestemming van haar om dit te vermelden in een podcast.

Er komt een dag dat alle klimaathysterici achterom zullen moeten kijken. En wat ze zullen zien, zal hen van afgrijzen en diepe schaamte vervullen. Hun verantwoordelijkheid zal gigantisch zijn. En hun reputatie om zeep, voor altijd.

Doorbraak.be 7 november 2019 door Jan Jacobs
doorbraak.be/ipcc-ontmaskerd/


---
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 10 maanden geleden #55421 door katertje
De Belgische website Doorbraak be. schrijft over het IPCC als een amateuristisch en zeer fraudegevoelig politiek orgaan.

Letterlijk iedereen kan bij het IPCC aan de slag als klimaatexpert of expert reviewer zoals dat heet. Dat onthulde journalist Amra Dorjbayar van de Vlaamse omroep VRT. Dorjbayar werd zonder enige vorm van screening toegelaten tot werkgroep II van het IPCC door simpelweg ‘ja’ aan te vinken bij de vraag of hij beschikte over de benodigde expertise.

Eenvoudige aanvraag
Eerder sprak oud-vicevoorzitter van het IPCC Jean-Pascal van Ypersele zich al kritisch uit over de organisatie.
“Er bestaat geen procedure om reviewer te worden,” zei hij. “Bijna elke wetenschapper met wetenschappelijke publicaties kan zich een reviewer noemen.”
Dorjbayar besloot de proef op de som te nemen en slaagde erin om via een eenvoudige aanvraag expert reviewer te worden.

Eitje
Klimaatwetenschapper worden zal dan ook wel een eitje zijn, schrijft Jan Jacobs voor de website Doorbraak.be.
Hij wijst erop dat het hart van het IPCC bestaat uit activisten van onder meer het WWF en Greenpeace.
Het WWF kon worden opgezet dankzij de 1001 Club, waar de corrupte oud-NSDAP’er Bernhard Van Lippe-Biesterfeld voorzitter van was.

Feiten
Dit zijn feiten waar groenlinkse medemensen niet graag mee geconfronteerd worden, aldus Jacobs.
Het WWF beweert zich in te zetten voor natuurbescherming, maar was de laatste tijd herhaaldelijk negatief in het nieuws.
Uit een BBC-reportage bleek bijvoorbeeld dat de natuurbeschermingsorganisatie betrokken was bij gruweldaden tegen inheemsen.

Afgrijzen
Het IPCC overleefde ook al tal van schandalen.
Jacobs: “Er komt een dag dat alle klimaathysterici achterom zullen moeten kijken. En wat ze zullen zien, zal hen van afgrijzen en diepe schaamte vervullen.”

bron: Doorbraak.be
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.