Vraag 5 mei of 22 mei: feiten hernoemen

  • gnor
  • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
  • Offline
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
7 jaren 7 maanden geleden #40100 door gnor
Las ik net mijn mail en bezie daarop de agenda. Morgen 26 april Koningsdag in plaats van zoals voorheen op 30 april Koninginnedag. Wat maakt het mij, van door mijn ouders geïndoctrineerd Koningshuislover tot door mijzelf omgevormd republikein, eigenlijk uit?
Leuk voor ouders met kleine kinderen om naar spelletjesdagen e.d. te gaan. Het "vieren" van een dag ten behoeve van het Koningshuis, mag van mij simpelweg omdat op dit moment, althans als je de statistieken mag geloven, nog steeds een meerderheid voor een Koningshuis bestaat. Meer woorden wil ik hier nu niet aan kwijt.

De kalender loopt echter door en wat kom ik tegen: 5 mei Bevrijdingsdag.

Valt er nog wel iets te vieren die dag na 4 mei Dodenherdenking?

Dodenherdenking op zich is een goed iets maar de uitvoering te weten het uiterlijk vertoon zou op de helling moeten. Er zijn m.i. voldoende redenen aan te geven om te stellen dat heel wat mensen in WO2 zogenaamd voor Koningin en Vaderland zijn gestorven. Los van het gegeven of je mag vragen de doden niet te bezoedelen, mag je inmiddels ook vragen of er toentertijd sprake is geweest van zinloze acties en/of zinloos lijden. Zijn deze mensen gestorven voor een goed doel? Met de kennis van nu kun je keihard NEE zeggen. Degenen die in Nederland in financiële zin of anderszins geprofiteerd hebben, lijken de nabestaanden en meelopers te zijn.
Eerder heb ik al eens een voorbeeld uit mijn eigen sozapraktijk vermeld waarin het meelopen achteraf beter beloond werd dan de werkloze arbeider (werknemer is een vies woord want je neemt geen werk immers je word tewerkgesteld) die zich thuis zit te verbijten omdat hij krom heeft gelegen voor een zinloos doel. Dit vergt een boek op zich maar het is relevant voor de huidige tijd.
Ter zake verwijs ik kortheidshalve graag naar :http://joostniemoller.nl/2014/04/de-eu-als-nazi-idee/
Ook eerder gaf ik al eens aan dat het werk van Hitler op dit moment vervolmaakt wordt en dat omdat de afgezanten van de burgers gebruik maken van herschreven geschiedenisboekjes.

Kom ik terug op 5 mei Bevrijdingsdag. Zijn we bevrijd?
Mijn moeder denkt van wel omdat ze DE OORLOG heeft meegemaakt en op de eerste oorlogsdag onderweg naar haar werk in Leiden als eerste door een Duitse kogel in haar been werd geraakt. Ze heeft nog steeds een trauma en ze is dan ook nog steeds anti-Duits. Vanuit dat standpunt bezien, zijn WE bevrijd.

Maar de tijd schrijdt voort en we (behoren te) weten inmiddels allemaal (ook de ontkenners) dat verantwoordelijken in de VS en Engeland hun legers hebben ingezet voor een hoger doel dan enkel het bevrijden van Europa van het juk van Hitler. Oorlog wordt dan ook vaak de opmaat tot een bloeiende economie genoemd.
Voor die bloeiende economie hadden we in Nederland, een van de zwaarst getroffen landen, op een gegeven moment gastarbeiders nodig die uit Spanje en Italië kwamen. Ze zijn geïntegreerd of teruggegaan al dan niet na het achterlaten van een zaadje. Het waren vaak katholieken die ook hier hun kerk aantroffen; alleen het weer zat niet mee. Pas later kwam men op de idee om Noord-Afrikanen en Turken hier naar toe te halen. De werkgevers ging het enkel om de arbeid, de rest was voor de zaligmakende Overheid die op een gasbel en boterberg zat. Er werd totaal niet gekeken of die mensen niet beter af zouden zijn door ze na korte tijd weer huiswaarts te laten keren en bijvoorbeeld middels wetgeving kortlopende contracten voor te schrijven.
Daarnaast gingen nogal wat mensen op vakantie en werd het bijna als een must gezien dat je altijd, ook in Nederland, een vakantiegevoel moest hebben; het broodje Kebab moest je ook thuis kunnen verorberen.
Nogal wat schimmige figuren van de babyboom-generatie gingen uit van elke dag is een feestdag en alles moet kunnen zolang je er zelf maar geen last van hebt want dan knal je er op.
Dit is de voedingsbodem van o.a. D'66 dat net als GL in feite is blijven hangen in de flowerpower tijd.

In dat verband is het uiterst vreemd dat bijv. GL zich druk maakt om windenergie en het milieu terwijl elk normaal denkend mens weet dat het importeren van grote groepen mensen een regelrechte aanslag op het milieu is. Moet u eens proberen in uw aquarium waarin 16 visjes passen er nog een stuk of 10 bij te plempen. De mogelijkheid op oorlog c.q. vechtpartijen neemt toe en het ergst van alles uw bak gaat stinken door de hoeveelheid stront en uiteindelijk gif die vrij komt. Uw zorgvuldig beheerd milieu is naar de gallemiezen.

Zo bezien we Nederland (in feite Europa) op dit moment.

Wat is er op tegen om mensen, die gelukkig ook over een ander paspoort beschikken zodat we het- ter voorkoming van een juridisch vacuum- niet hebben over statenlozen, het Nederlanderschap te ontzeggen/ontnemen?
Kunnen we ze, ook al zijn ze hier bijv. 10 jaar of langer, niet beter gewoon een tijdelijke verblijfsvergunning geven? Veel politici zullen zeggen dat dit niet kan, verworven rechten enz. Maar dat is geklets, want als dit zo is dan is de politiek overbodig i.c. hoeven de dames en heren politici geen wetgeving meer te maken want alles is immers al geregeld. In dat zelfde kader zijn politici immers bezig om heilige wetgeving uit het verleden op de mestvaalt te gooien. De Sociale Zekerheid waarin ik een kleine 40 jaar aan het werk ben geweest, is op wat plakpleisters na opgeheven. Zwaardere ongevallen worden afgedekt met een kist of andere wijze van teraarde bestelling. Waarom werden het Ziekenfonds en de Particuliere verzekering omgezet naar de Zorgverzekeringswet; was er geen sprake van verworven rechten? Waarom wordt de WMO 2015 ingevoerd terwijl de huidige wetgeving met moeite adequaat te noemen is?

Waarom haal ik deze voorbeelden aan in het kader van Bevrijdingsdag? Er zal, hoe je het ook wendt of keert, een nieuwe Bevrijdingsdag komen.
Dat kan bijvoorbeeld zijn na een verwoestende oorlog omdat Peppi Verhofstadt en Kokki van Baalen ophitsers zijn. Echter denk ik dat die oorlog niet nodig is.
Een geleidelijke transitie van EU naar EG door verstandige politici begeleid, kan leiden naar het terugvinden van Nederland en ons zelfbeschikkingsrecht.

Door uitoefening van ons zelfbeschikkingsrecht kunnen we Nederland vrijwaren van de massa die ons dreigt te verstikken alsof we deel uitmaken van een aquarium dat op instorten staat. De werkgevers kunnen dan nog steeds werknemers aantrekken, op basis van positieve discriminatie, eerst geput uit de nationale arbeidsreserve, slechts in aantoonbaar uitzonderlijke gevallen mag dat anders zijn.

Laten we bij gebrek aan beter voorlopig 22 mei 2014 zien als de aanloop naar een nieuwe Bevrijdingsdag. Na installatie op de agenda van die nieuwe Bevrijdingsdag, mag 5 mei gewoon weer 5 mei zijn.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.