Vraag Stop de Leugens

Meer
7 jaren 7 maanden geleden - 7 jaren 7 maanden geleden #40071 door katertje
De voedselbanken in Nederland kunnen de vraag niet meer aan. Steeds meer mensen komen in de problemen en hebben geen geld meer om te eten.
Maar verder gaat het wel goed in Nederland

De werkloosheid in Nederland is licht gedaald. Geen taartjes, want niet te wijten aan een aantrekkende economie. De lichte daling wordt veroorzaakt door ongeveer 7000 werkzoekenden die de hoop een baan te zullen vinden hebben opgegeven en zich hebben laten uitschrijven.
Maar verder gaat het wel goed in Nederland

"Inkomensongelijkheid wordt gezien als een belemmerende factor op de economische groei en welzijn"
Staat in een recent onderzoek door de VN, niet bepaald een organisatie waarvan je kan zeggen dat ze van goede wil zijn en we dus kunnen aannemen dat ze een punt hebben.
Maar verder gaat het wel goed in Nederland

Maar de junta van Rutte, met een coalitie die slechts via een "uitruil" van belangen zich staande weet te houden, vindt het nodig om het tegenovergestelde te doen. De inkomensongelijkheid zoals deze in Nederland bestaat, wordt een extra steuntje in de rug gegeven door de midden- en hoge inkomens een belastingverlaging te geven. Deze mensen hebben het "al zo moeilijk" zoals verteld wordt in Den Haag. Pikant detail: politici zelf horen ook tot die groep.

Voor de mensen die echt niets hebben is er opeens niets meer, want ja, daar zijn er dus teveel van.
Maar verder gaat het wel goed in Nederland

Maar...er is meer ! Er is een "pardonregeling voor zwartspaarders" ingesteld. Mensen die hun geld elders in Europa "gestald hebben" mogen tot inkeer komen en alsnog, zonder boete, dit geld witwassen bij de belastingdienst. Volgens deze zelfde dienst levert dit de overheid ettelijke honderden miljoenen aan inkomsten op.
Maar verder gaat het..héé, wacht eens FF.

Hoeveel was er ook al weer opeens beschikbaar voor die arme rijken? 500 miljoen Euro….! Zoveel misselijkmakende geslepenheid zit er dus in Den Haag. De rijken frauderen met hun spaargeld, men mag dit van deze regering witwassen en wordt daar ook nog eens voor beloond met een belastingverlaging.

Wat gebeurt er ook al weer als een uitkeringsgrechtigde fraudeert? Die moet gewoon, zoals dat hoort bij fraude, het ten onrechte verkregen bedrag terug betalen...met boete!
Maar verder is iedereen...voor de wet gelijk, toch?

De vermogenspositie van de allerrijksten verbeterde vóór, tijdens en ook nu, na het voorlopige, dieptepunt van de crisis. De afgelopen week werd deze trend opnieuw bevestigd. "Tijdens de crisis is de ongelijkheid groter geworden", noteerde de Volkskrant. De krant schreef, op basis van CBS-cijfers dat in 2012 de rijkste 1 procent van Nederland (74 duizend huishoudens) 273 miljard vermogen bezaten. Gemiddeld is dat 3,7 miljoen per huishouden, en 23,4 procent van het totale binnenlands vermogen. In 2012 hadden de rijkste zevenduizend huishoudens 102 miljard euro, gemiddeld 13,9 miljoen per huishouden.

De tegenstelling met de positie van werkende mensen groeit volgens cijfers van datzelfde CBS. Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is in 2013 met 1,1 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Dit schrijft het vooral toe aan "het achterblijven van de lonen bij de inflatie, de afname van de werkgelegenheid en een toename van de belastingen en sociale premies.". Deze verschuiving van vermogen van arm naar rijk wordt direct veroorzaakt door de financiële politiek van de bedrijven. Ondanks de daling van de winsten keerden Nederlandse ondernemingen namelijk wel meer dividend uit aan hun aandeelhouders.
Maar verder gaat het wel goed...voor de rijken

Het Openbaar Ministerie verdenkt accountantskantoor KPMG van miljoenenfraude bij de bouw van het nieuwe hoofdkantoor in Amstelveen. Daarvoor betrokken bij omkoopaffaire Ballast Nedam, geritsel met Vestia, SNS Reaal.
Maar verder gaat het wel goed...voor grote fraudeurs

PvdA-er Wim Kok strijkt 4700 euro per vergadering bij Chinese bank op, past naadloos in beruchte sociaal democratisch traditie

Maar verder gaat het...
Laast bewerkt: 7 jaren 7 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
7 jaren 7 maanden geleden - 7 jaren 7 maanden geleden #40068 door katertje
*
Er komen Europese verkiezingen aan en plotseling zijn er overal meevallers ! ?
Ik wil uw Paasbrunch niet verpesten hoor, maar die meevallers ...ik zie ze niet.


Doordat de Nederlandse BNP en BNI op een andere manier berekend wordt, komt het begrotingstekort als percentage van het BNP lager uit. Maar het BNI, dat is het bruto nationaal inkomen, komt waarschijnlijk 10% hoger uit, waardoor de EU-bijdrage van Nederland structureel - dus elk jaar - enkele honderden miljoenen hoger uitvalt.
TEGENVALLER

Tevens zal, indien NL zichzelf aan de 0,7% BNP ontwikkelingshulp houdt (vanaf 2015 door de EU verplicht opgelegd) vanwege het hogere BNP een tegenvaller krijgen, omdat de bezuiniging op ontwikkelingshulp (die sowieso al nauwelijks een bezuiniging was hoor) teniet gedaan moet worden.
TEGENVALLER

Het IMF heeft Oekraïne een lening van 18 miljard dollar verstrekt en de EU kwam met een lening van 9 miljard euro over de brug voor de junta in Kiev die nog dit jaar afgeschreven moeten worden (zal wel met een boekhoudtruc voorkomen worden, schreef een fin. site), wat Nederland 900 miljoen euro kost.
TEGENVALLER

De werkloosheidscijfers van de afgelopen maanden niet meegenomen in de cijfers. De werkloosheid stijgt nog steeds.
TEGENVALLER

De afgesproken bezuiniging op toeslagen niet door, wegens "te ingewikkeld".
TEGENVALLER

Het kinderpardon en het niet handhaven van illegaliteit zal de nodige miljarden kosten.
TEGENVALLER

Na 22 mei allemaal groot in de kranten. Maar nu even niet, want...verkiezingen!
Kiezersbedrog, de junta van Rutte lust er wel pap van.*
Laast bewerkt: 7 jaren 7 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, tukker, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
7 jaren 7 maanden geleden - 7 jaren 7 maanden geleden #40062 door tukker
*

-desduivels-

Marine Le Pen is het zeer zeker ook niet eens met Brussel.

BOOS !


+

Ik wou dat ik niet zo knap was, maar wat meer geld had !!
Laast bewerkt: 7 jaren 7 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
7 jaren 7 maanden geleden - 7 jaren 7 maanden geleden #40057 door katertje
*
Als de vos de passie preekt....

De EU-verkiezingen komen eraan, en reken maar dat de pro-EU propaganda nu in volle hevigheid zal losbarsten: de crisis is voorbij, er is weer vertrouwen in de EU en in de euro, Griekenland is uit de problemen en de economie trekt weer aan en ook de huizenmarkt is vlot getrokken. Onder aanvoering van de collaborateurs van de Telegraaf zal men vol op het orgel gaan om ons wijs te maken dat we met de EU de goede kant opgaan. Lees en huiver.

De aanpak van de eurocrisis heeft het vertrouwen in de Europese muntunie internationaal aanzienlijk versterkt, zegt Dijsselbloem in de Telegraaf. "De problemen in de eurozone staan hier niet meer boven aan de agenda. De sfeer rond de eurozone is daarmee heel anders dan een jaar geleden. Toen was iedereen somber en was er weinig geloof in onze daadkracht en de vorderingen rond de bankenunie. Dat is helemaal verdwenen." Het optimisme over de eurozone werd deze week weerspiegeld in de terugkeer van Griekenland op de financiële markten. Dijsselbloem ziet die succesvolle veiling van Griekse leningen deels als beloning voor de grote vorderingen die Griekenland heeft geboekt.

Een meerderheid van de Europeanen ziet de EU helemaal niet meer zitten. Onder de Nederlanders staat het anti-EU sentiment op 68 procent. In nog maar drie van de negen gepeilde landen is er een positief beeld van de EU. Dus wordt ons onderwezen dat wat betreft de ontwikkelingen van de Europese economie deze is verbeterd. Alle beleidsmakende hotemetoten roepen dat het economisch weer de goede kant opgaat.

Zelfs Griekenland mag weer geld lenen op de financiële markten en wacht...ook Portugal doet het beter dan verwacht. Begrotingstekorten liggen nog ruim boven de norm en de werkloosheid is overal gigantisch, maar de staatshuishoudboekjes van de EU-landen zien er een stuk beter uit (voornamelijk dankzij de onlangs geïntroduceerde nieuwe EU-boekhoudmethoden) Er zijn helemaal geen Europese perikelen meer. Gaat u vooral op 22 mei naar de stembus en stem voor de vervolmaking van de Europese Unie die deze wonderbaarlijke wederopstanding van de Europese economie voor u mogelijk heeft gemaakt.

Nee, we laten niet de beelden zien van bedelende mensen in de straten van Athene en Lissabon. Geen beelden of berichten over de schrijnende armoede in Griekenland, over 3 miljoen mensen die geen toegang hebben tot gezondheidszorg omdat ze zich geen zorgverzekering kunnen permitteren.

DIT... GEBEURT... IN... 2014... IN... DE... HEILSTAAT... EUROPESE... UNIE !

We praten ook niet over de miljoenen mensen die in Spanje de straat op gingen, of de tientallen duizenden die twee weken geleden in Brussel betoogden. We praten evenmin over dat er steeds meer armen komen. En dan denken we niet uitsluitend aan de armen in de bijstand, maar ook aan de werkenden die een steeds groter deel van hun inkomen zien verdwijnen naar de sociale vangnetpotten om al die schuldloze armen te financieren. En we praten al helemaal niet over de werkloosheidsstatistieken die records na records breekt in alle EU-landen.

Niet verwonderlijk. Ieder jaar wordt de arbeidsmarkt overspoeld door een nieuwe lichting schoolverlaters en met een niet aflatende (gefaciliteerde) golf van buitenlandse arbeidsparticipanten uit een schier onuitputtelijke bron. We kunnen er op wachten dat binnenkort in het Europese theater van de lach, de criminaliteitscijfers een hevige concurrentiestrijd zullen aangaan met de werkloosheidcijfers. Allemaal te financieren door die twee man en een paardenkop die nog een flex baantje hebben.

Er is geen verbetering. Er is een hopeloze verslechtering. En dat zal niet beter worden. Wrijven helpt niet meer.
Nu worden we weer doodgegooid met de mantra dat de participatiemaatschappij de economie uit het slop zal trekken. Hoe dan? Verplichte werkverschaffing voor bijstandsgerechtigden? Die slaven krijgen niet betaald voor hun werkzaamheden en de economie zal niet groeien door hun schijn-deelname aan het arbeidsproces. Het tegendeel is waar. Door oneigenlijke concurrentie zal het de marktconform betaalde werknemers naar de bijstand drukken. Bijstand en armoede worden communicerende vaten. Problemen worden alleen maar groter. Hoe lang gaan we hier mee door? Hoe lang willen we de kanslozen kanslozer maken, de armen armer en de superrijken nog rijker? Hoe lang blijven we geloven dat onze overheid in haar stekeblinde, kritiekloze volgen van het desastreuze beleid van de Europese Unie het allerbeste voorheeft met alle Nederlanders? Hoe lang trappen we nog in deze grote leugen? Stem op 22 mei op een politieke partij die helemaal geen Europese Unie in Nederland nastreeft.

Stem op de PVV.
Geen angst voor een fascist uitgemaakt te worden. Sinds Nederland en de EU een fascistische regering in Kiev in het zadel heeft geholpen en ondersteunt met 11 miljard euro, bent u als PVV-stemmer van alle blaam gezuiverd.

*
Laast bewerkt: 7 jaren 7 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: tukker, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
7 jaren 7 maanden geleden - 7 jaren 7 maanden geleden #40055 door katertje
In een wat verder verleden was het veel vaker een soort roeping om volksvertegenwoordiger te zijn. Jawel, een welbewuste generalisatie, want cynische machtswellustelingen en geslepen baantjesjagers die er een opstapje in zagen naar het "Grote Werk" zijn er natuurlijk ook altijd al wel geweest.

Wat is er toch gebeurd met ons mooie Nederland waar niemand te rijk was en niemand te arm en waar iedereen de kans kreeg om iets van zijn of haar leven te maken. Je was trots op je Nederlands paspoort, je besefte dat je in één van de rijkste en welvarendste landen ter wereld leefde. Een land waar destijds de verzorgingsstaat zorgde voor welvaart, welzijn, voorspoed, rijkdom en bovendien prima betaalbaar was door ons unieke progressieve belastingstelsel en herverdeling. Het was een land met toekomst!

Vanaf eind jaren zestig is het aantal mensen dat direct, of indirect voor hun broodwinning afhankelijk is van "de politiek"geëxplodeerd. In de entourage vinden we tegenwoordig niet slechts "de ambtenaar", maar een keur aan adviseurs, journalisten, commentatoren, lobbyisten, documentaire-makers en cabaretiers. Naast een enorme reeks formeel zelfstandige, commerciële bedrijven, maar die zonder de constante stroom 'opdrachten' van de overheid geen enkele reden van bestaan zouden hebben. En dat is in de 'westerse' wereld overal zo, waarbij de VS leidend is.

Maar eerst nog een ander fenomeen. Eveneens vanaf eind jaren zestig veranderde onze perceptie van wat een adequaat democratisch bestuur was. Daarvóór, generaliserend gesproken, schetste de politicus een visie op de maatschappij zoals die hem of haar voor ogen stond. Elke politicus was een beetje Martin Luther King. Ze hadden allemaal een "droom". En als die aansloeg, stemden de burgers op die "droom".

Dat duurde tot Wim Kok de ideologische veren van de sociaal-democratie van zich afschudde. In de jaren negentig van de vorige eeuw begon het vanwege de "schuivende panelen" van de PvdA en het neo-liberalisme van de VVD -waarvan plotseling bijna alle politieke partijen in ons land voorstander bleken- te spoken in Nederland.

De spoken brachten hebzucht, harteloosheid, onzekerheid en armoede in het land. Daarna, onder de kabinetten Balkenende in wisselende politieke samenstelling, werd in een recordtempo werden tal van sociale voorzieningen geprivatiseerd en kwamen regelrecht in handen van anonieme investeerders en privé bedrijven. De ontmanteling en uitverkoop van de, door gemeenschapsgeld opgebrachte en betaalde, sociale eigendommen van het Nederlandse volk was begonnen. Het solide stelsel wat na WW-II was opgetuigd werd met een mokerslag verbrijzeld. Het resultaat: tanende kwaliteit van de nutsvoorzieningen en torenhoge prijzen voor de burgers.

Waar de overheid destijds nog met enige verantwoordelijkheid de schatkist beheerde, strenger over de begroting waakte, de staatsschuld niet te veel uit de hand liet lopen en de burger een zekere financiële bescherming bood, veranderde dit pijlsnel met de komst van de Euro. Schulden maken was in, zowel de overheid als de burgers leenden zich suf met het idee dat de toekomst er zonnig uit zag. De leningen zouden later altijd wel weer terugbetaald kunnen worden. De huizenprijzen stegen snel, de aanschaf van auto's, keukens en andere spullen met geleend geld werd normaal. Het snel laten oplopen van de staatsschuld en het creëren van een structureel begrotingstekort door de overheid eveneens. Met de sterke stijging van deze geleende rijkdom, werd ook het verval van ons land en de samenleving sluipend ingezet.

Opeens moest er winst gemaakt worden op basisbehoeften zoals o.a. de zorg en sociale huisvesting. Werd de directeur uit de klas gejaagd en vervangen door een leger aan nutteloze managers en bestuurders, werd de vertrouwde kleinschalige school platgewalst met de bulldozer en vervangen door een megalomaan veel te kostbaar complex. Bonussen werden gemeengoed in tal van sectoren. Dat hierdoor enorme sommen geld uit de circulatie verdwenen en ophoopten bij een kleine groep en voor tekorten zorgden bij de meerderheid, werd gemakshalve vergeten. We kregen te maken met sterk stijgende prijzen van levensonderhoud, toenemende belastingen, de gierende geldontwaarding van de euro, de introductie en grootschalige inzet van moderne slavenarbeid onder het mom van ‘flexwerk’.

De Nederlander werd stapje voor stapje beroofd van verworven rechten, welvaart, welzijn en als een citroen uitgeknepen van haar arbeid. Velen hadden het niet eens door hoe hun eigen overheid en een handjevol schimmige kapitalisten hen in de maling nam en in een recordtempo wegnam wat met bloed, zweet en tranen was opgebouwd door onze eigen grootouders.

Wat is er veel veranderd in slechts 16 jaar. Voedselbanken rukken op, een miljoen mensen kunnen amper de huur betalen, politici liegen rechtuit in je gezicht en lijken zich daar niet eens meer voor te schamen, vanuit elke straathoek worden we bespied door camera’s, terwijl de kans om ooit slachtoffer te worden van een terroristische aanslag even groot is als de kans op het winnen van de hoofdprijs in de staatsloterij.

De toekomst is er een van afbraak van publieke voorzieningen en verarming van het groot deel van het volk en tegelijkertijd een ongegeneerde verrijking van de elite. Kijk naar de VS, ik kan het niet genoeg herhalen: dat is ons voorland. En die kant wil de EU ook op. Er is alleen maar druk op overheden om te bezuinigen, om de sociale zekerheid te ontmantelen. En, daar ben ik stellig van overtuigd, die bezuinigingen zijn niet een middel om de overheidsfinanciën op orde te brengen, maar het DOEL van de politieke en economische elite. Daarmee kunnen ze het gepeupel klein krijgen en in slavernij brengen. Vergeet niet dat deze lieden niet deugen, geen goede intenties hebben. De EU en de Euro zijn als wapens voor de elite, hiermee kunnen ze het leven uit de democratie persen en hun achterbakse plannetjes nog sneller doordrukken. Als je een tgegenstander bent van een meedogenloze maatschappij, waarin een kleine minderheid van de Happy Few aan alle touwtjes trekt en zich op kosten van de burger verrijkt, dan ben je faliekant tegen de Europese Unie.

Mark Rutte hield ons onlangs tijdens zijn H.J. Schoo-lezing zonder schroom voor dat 'visie' alleen maar in de weg zat. Hinderlijke ballast. En hij zegt het, maar de rest denkt het. Gewapend met enkele zorgvuldig geselecteerde 'Talking Points', en een professioneel uitgedokterde 'campagne' wordt een zorgvuldig 'getrainde' Bilderberg kandidaat op pad gestuurd.

Wen er maar aan, de wind wordt alleen maar guurder vanaf nu terwijl de weermannen in Brussel u doen geloven dat morgen echt de zon weer zal schijnen. En al het dom klapvee dat nog ligt bij te komen van de Messias die het "truly gezellig" vond tijdens zijn "verschijning" in ons land trapt er weer in. Nog meer macht naar de EU en ondertussen maar mopperen op Den Haag waar iedere flutpoliticus er alleen maar op gefocussed is om later ook in Brussel te mogen zitten.

Fortuyn heeft u gewaarschuwd en men kwam even uit de collectieve coma. Slechts even. Nu hebben we Wilders, niet de meest diplomatieke maar wel de meest intelligente politicus.

De media-entourage is gemuteerd onder druk van de aandeelhouders en van een professioneel georganiseerd, kritisch doorgeefluik van nieuws, naar een club aasgieren die permanent op zoek is naar 'weetjes' over de persoon in kwestie, en zinloze details waar ze wekenlang hun programma's en kranten mee kunnen vullen.

22 mei S.O.S. !!!
Laast bewerkt: 7 jaren 7 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, tukker

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.