Vraag pompen als therapie

  • gnor
  • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
  • Offline
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
7 jaren 8 maanden geleden #39839 door gnor
Het wereldwijd geroemde Nederlandse waterbeleid, kan op belangrijke onderdelen worden verbeterd. Zo is onafhankelijk toezicht nodig en meer transparantie over de bestedingen in het waterbeheer. Dat concludeert de OESO in het vandaag gepresenteerde rapport Water Governance in the Netherlands: Fit for the future? De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) onderzocht het afgelopen jaar in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Unie van Waterschappen de toekomstbestendigheid van het Nederlandse waterbeleid. De hoofdconclusie is positief. Maar de OESO ziet ook veel punten voor verbetering.

Zo pleit de OESO voor een sterkere rol voor provincies om ruimtelijk beleid beter te laten aansluiten bij vraagstukken over waterveiligheid. Dat kan via de Omgevingswet. Ook zou de watertoets in de nieuwe Omgevingswet een sterker instrument kunnen worden. De waterschappen zouden daarmee ruimtelijke plannen moeten kunnen tegenhouden, wanneer die in strijd zijn met het beleid voor genoeg, schoon en veilig water, oppert de OESO.

Het OESO-rapport bevestigt de constatering die minister Schultz eerder al deed: Nederlanders zijn zich te weinig bewust van de risico’s van overstromingen en wat ervoor nodig is om het land droog te houden. Om het waterbewustzijn van Nederlanders te vergroten begint Schultz dit voorjaar met campagnes in enkele regio’s, die in de loop van het jaar worden uitgebreid tot het hele land. De strategie en aanpak zijn nieuw. Geen massamediale campagne, maar informatie en tips op postcodeniveau om de betrokkenheid en zelfredzaamheid van Nederlanders te vergroten. De minister vindt een wake up call op zijn plaats, zei ze bij het in ontvangst nemen van het rapport. ‘Mensen moeten erover nadenken wat ze moeten doen als het misgaat.’
Link: www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-mili...rschappen-versterken

Samenvattende conclusie mijnerzijds. Schultz-van Hagen laat een duur onderzoek verrichten waarvan de uitkomsten bij voorbaat bekend zijn. Een vorm van bezigheidstherapie. Landelijke acties voorziet zij niet want de burger is daar toch niet in geïnteresseerd. Dus lokale verhaaltjes om de sponsors bezig te houden. Nederland in een nut-shell t.w. rondpompen.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.