Vraag Bestuursrecht: Maximum maar toch ook niet..

  • gnor
  • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
  • Offline
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
7 jaren 9 maanden geleden - 7 jaren 9 maanden geleden #39404 door gnor
*
Bestuursrechtelijke geschillen mogen maximaal vier jaar duren. Dit heeft de afdeling bestuursrecht van de Raad van State besloten. Als deze termijn overschreden wordt, moet de overheid de tegenpartij per half jaar vertraging 500 euro schadevergoeding betalen. De behandeltermijn was vijf jaar.

Met de wijziging trekt de Raad van State haar behandeltermijn gelijk met die van de Centrale raad van Beroep en de Hoge Raad, die al langer vier jaar als maximum hanteren.
Het maatschappelijk belang alsmede de rechtseenheid tussen beroepsorganen zou de reden van gelijkschakeling zijn.

De termijn van vier jaar bestaat uit twee sporen: de behandeling van het bezwaarschrift en twee rechterlijke behandelingen: bij de bestuursrechter en de Raad van State. Een bezwaarschrift moet binnen zes maanden afgehandeld zijn, in combinatie met een beroep mag dit maximaal twee jaar worden. Ook het hoger beroep mag maximaal twee jaar duren.

Enkele voorbehouden maakt de Raad nog wel: de complexiteit van een zaak kan aanleiding geven om de behandeling langer te laten duren. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als deskundigen gehoord moeten worden, of als er veel bezwaarmakers zijn op een onderwerp. Ook kan het ‘gedrag van appellant gedurende de gehele procesgang onder omstandigheden’ aanleiding bieden om de zaak langer te laten duren. Als een rechter een prejudiciële vraag – een vraag over de geldigheid van de gemeenschapswet,aan het Europese Hof in Luxemburg, stelt, wordt de tijd die dit kost niet meegenomen in de tijdsperiode.

<Toch moet me van het hart dat er een aantal zaken zijn die gewoonweg te pietluttig voor woorden zijn.

1.Allereerst moet de Overheid d.w.z. de tegenpartij een bedrag van 500 euro per half jaar betalen wegens vertragingsschade.
Dit fictieve bedrag is natuurlijk een lachertje als je ziet welke belangen er soms spelen. Hoe dit zich verhoudt tot de wet dwangsom en beroep is mij onduidelijk gebleken(zie verder bij 2(a).

2.Het lijkt leuk om termijnen te stellen voor bezwaar respectievelijk 2x beroep maar we weten allemaal op voorhand dat deze termijnen met een beroep op ingewikkeldheid o.i.d. zullen worden overschreden. Het is dus een fictieregeling waardoor de goede wil wordt getoond.

a. Hier de belangrijkste gegevens inzake de dwangsom. Per 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen in werking getreden (TK nrs. 29934 en 31751). Deze wet is bedoeld om overheden zo snel mogelijk (maar in ieder geval binnen de termijn) te laten beslissen op onder meer aanvragen om ontheffingen en vergunningen en bezwaarschriften. Kort gezegd komt de wet er op neer dat het bestuursorgaan per dag dat niet tijdig is beslist op een aanvraag, een boete betaalt aan de aanvrager van het besluit.

Beslistermijnen in het bestuursrecht
Hoe werkt de wet? Voor het nemen van besluiten gelden termijnen. Die vloeien voort uit de Algemene wet bestuursrecht of de wettelijke regeling waarop de beschikking is gebaseerd. Voor gevallen waarin geen termijn voor het nemen van een besluit is gegeven, bepaalt de Awb dat een ‘redelijk termijn’ in acht moet worden genomen. De redelijke termijn kan op grond van de Awb maximaal 8 weken bedragen.

Werking van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen, verbeurte van bedragen
Op het overschrijden van deze wettelijke termijnen stond voor het bestuursorgaan doorgaans geen sanctie. Door de inwerkingtreding van de Wet dwangsom en beroep niet tijdig beslissen is dit gewijzigd. Het bestuursorgaan kan in de situatie komen dat per dag dat niet is beslist een dwangsom moet worden betaald. Het bedrag van de dwangsom moet door het bestuursorgaan worden betaald aan de aanvrager van de beschikking waarop niet tijdig is beslist.

Het maximum aantal dagen dat een dwangsom kan worden verbeurd, is vastgesteld op 42 dagen. Voor de eerste 14 dagen verbeurt de gemeente per dag een bedrag van € 20,- euro. Voor de tweede veertien dagen per dag een bedrag van € 30,- en voor de overige dagen € 40,-. Het bedrag dat maximaal verbeurd kan worden is derhalve € 1260,-.Bron: www.kvdl.nl/nieuws/overheden-bestraft-vo...ermijnoverschrijding

3. Dan, het zal Nederland niet zijn, moeten er weer uitzonderingen op uitzonderingen gevonden worden waardoor een maximum natuurlijk geen maximum meer is maar een ingewikkeldheidsregeling.
Is het gek als ik stel dat dit niet geldt voor snelheidsovertredingen!!!>

Bron: www.binnenlandsbestuur.nl/termijn-voor-b...korter.9197421.lynkx
*

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
Laast bewerkt: 7 jaren 9 maanden geleden door dirko. Reden: url functie
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.