Vraag Finacieel Dagblad: 'De polder is vastgelopen'

Meer
7 jaren 10 maanden geleden - 7 jaren 10 maanden geleden #39018 door katertje
Het Nederlandse bestuursmodel is verworden tot een belangenbehartigingsclubje voor werkgevers en financiële markten. De politiek is er niet meer voor de burgers. De burger ziet met lede ogen aan dat de overheid alle slechte risico's van onverantwoordelijk handelende bankiers afdekt en die telkens weer terugkerende miljardenkostende operaties afwentelt op de samenleving. Dat veroorzaakt een enorm gevoel van onrechtvaardigheid. Het is burgers niet kwalijk te nemen dat zij profijt willen halen uit voorzieningen waaraan zij gedurende een groot aantal jaren een groot deel van hun inkomen aan hebben moeten afstaan.

Politieke partijen, gedreven door electorale belangen, hebben ervoor gezorgd dat ons sociale stelsel onhoudbaar is geworden. Er zijn en worden door onze politici - niet in de laatste plaats in Brussel - verkeerde keuzes en beslissingen genomen. Sociale voorzieningen hadden pas toegankelijk gemaakt moeten worden als degene die er een beroep op doet daar minstens vijf of tien jaar via premies en afdrachten aan had meebetaald.

Lasten- en regeldruk maken Nederland kapot. Nooit eerder waren de grijpgrage handen van de diverse overheden zo groot. Er lijkt geen eind aan te komen. BPM, BTW, motorrijtuigen- assurantie-, inkomsten- en loonbelasting. Erfbelasting, schenkbelasting, vermogensrendementsheffing, overdrachtsbelasting, energiebelasting, milieuheffingen, lokale heffingen, accijnzen, eigen bijdragen enzovoort. De rij lijkt en is oneindig en in de huidige tijd kom er toch nog elke dag wel iets bij.Het hele Nederlandse regelcomplex, samengebracht in en nauw verbonden met Europa en de Wereld kan feitelijk gezien niet anders dan tot een verder onwerkbaar iets leiden.

De politiek neemt beslissingen die regelrecht ingaan tegen de wil van het volk. Worden erover voorgelogen in verkiezingscampagnes en eenmaal gekozen, bedrogen en voor voldongen feiten geplaatst.
Er is beslist geen einde gekomen aan de menselijke inventiviteit, maar het is de onwil van banken om kredieten beschikbaar te stellen om de inventiviteit productief te kunnen maken. Ondernemers, met goed uitgewerkte, realistische ondernemersplannen, vangen voortdurend bot bij de banken. Risico te groot. Speculeren levert sneller meer "geld" op. En dan nog, waarom zou je een bedrijf opstarten ? Huur bedrijfspand, onbetaalbaar. Energie voor bedrijfspand,
onbetaalbaar, verzekeringen, leges, vergunningen en boetes, onbetaalbaar. Het te verrichten werk dient voor bijna niets te
geschieden. Mocht er toch winst zijn komt de staat het afpersen.

De banken/kredietcrisis is niet opgelost! Voor het oog van het volk is er zo links en rechts wat verbeterd, maar structureel is er niets veranderd. Het teveel aan krediet is nu een teveel aan schuld en groeit met de minuut als we kijken naar de overheidsschuld. Dat is nu de kern waar het om draait. En hoe lang kan dit nog door gaan? Niet heel lang meer als we kijken naar het rentepeil. De laagste rente in de historie bij een joekel van een schuldenberg. Er is gemanoeuvreerd en gemanipuleerd door de centrale banken, o.a. door bijvoorbeeld vijf jaar lang de rente te verlagen. Als blijkt dat de rente niet lager kan komt op bepaald moment de wraak. Dan
blijkt dat schuld niet meer kan worden afgelost en er onderhandeld moet worden over het grote afwaarderen. Daar ligt het begin van het einde. Bij het afwaarderen moeten enorme verliezen genomen worden op de balansen van banken, pensioenfondsen en andere beleggers. De gevolgen daarvan zullen uiteraard nog meer voelbaar worden op het bordje van ons brave burgers dan bij de kredietcrisis in 2008/2009.

Het is maar dat u het weet...
Laast bewerkt: 7 jaren 10 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

  • dirko
  • dirko's Profielfoto Onderwerp Auteur
  • Offline
  • Spammer
  • Spammer
  • Als iets niet kan, kan het tóch. Overste Ranft.
Meer
7 jaren 10 maanden geleden #39015 door dirko
*
Vandaag in het Financieel Dagblad .. (...LINK, klik erop om te lezen) een interview met Hoogleraar Lex Hoogduin:

In een uitgebreid interview met die krant zegt Hoogduin dat Nederlanders te sterk zijn gaan leunen op de overheid:
‘Als 90% van de huishoudens een of andere toeslag van de overheid ontvangt, zou je toch eens de vraag moeten stellen of er niet zinloos geld wordt rondgepompt.’
Hoogduin pleit voor een 1%-norm, die moet inhouden dat de overheid tien jaar lang ieder jaar 1% minder gaat uitgeven. Een klein deel van de opbrengst moet worden gebruikt om het begrotingstekort te dichten, maar veruit het meeste kan worden ingezet voor belastingverlaging.

'De polder is vastgelopen'
‘Ik denk dat de economie dan niet extra sterk krimpt door de verdere beperking van de overheidsbestedingen, zoals nu steeds wordt gezegd. Ik denk juist dat er een positieve impuls van uitgaat. Zo stimuleer je de groei!’ Hoogduin zegt dat op deze manier een flink deel van de toeslagen kan worden afgeschaft. Hij pleit voor het volledig schrappen van de hypotheekrenteaftrek.
Keuzes zijn volgens Hoogduin ook nodig voor het Nederlandse bestuursmodel. ‘Dat werkt niet meer. De polder is vastgelopen. Het model heeft burgers opgeleverd die zelf louter wensen te profiteren van de goede risico’s in de samenleving maar er niet via hogere belastingen voor willen betalen. Tegelijkertijd verlangen ze dat de overheid alle slechte risico’s afdekt. Dat alles gaat dus niet samen. Hier falen de politieke partijen. Ze onderkennen de problemen misschien wel, maar er is een onvermogen deze aan te pakken. Laat staan dat keuzes aan de burger worden voorgelegd, zoals óf een minder riante verzorgingsstaat en belastingverlagingen, óf juist een riante verzorgingsstaat met hogere belastingen.’

Einde aan de menselijke inventiviteit?
Hoogduin hekelt daarbij de ideologische vaagheid van de politieke partijen. ‘Het is totaal niet duidelijk waar PvdA en VVD precies voor staan. Nederland zou er veel belang bij hebben als de ideologische hoofdstromen van conservatisme, liberalisme en sociaaldemocratie veel helderder in de grote partijen tot uiting zouden komen.

Het zijn nu amorfe clubjes die deelbelangen van kiezers behartigen.’


Volgens Hoogduin slaagt de politiek er niet in om de burgers een perspectief te bieden. Hij signaleert te veel somberheid over de economie: ‘Bij een flink deel van de Nederlandse economen gaat de somberheid erin als koek. Waarom? Ik snap er niets van. We hebben de afgelopen tweehonderd jaar steeds nieuwe dingen uitgevonden. Leg mij eens uit waarom er een einde zou zijn gekomen aan de menselijke inventiviteit?’ Volgens Hoogduin zitten we nog midden in de digitale revolutie. ‘Op langere termijn is er geen enkele reden tot somberheid, maar dan moet de overheid het spel op een andere manier meespelen.’

*
Volg de link om het hele artikel te lezen.

De draad geheel kwijt. Soms Bang, maar altijd Olufsen.!!
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.