Vraag wob wordt woo en geen wow

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
6 jaren 3 maanden geleden #43311 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...uikers.9490024.lynkx

De gemeente Leiden krijgt schadevergoedingen van misbruikers van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Een man uit Sassenheim en een Utrechter moeten respectievelijk 700 en 350 euro aan de gemeente betalen, blijkt uit twee recente uitspraken van de rechtbank in Den Haag. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) kent geen vergelijkbare zaken ‘waarin de civiele rechter een gemeentelijke claim voor gemaakte arbeidskosten in het kader van de Wob honoreert’. De VNG pleit ‘al heel lang voor de aanpak van misbruik van de Wob, maar de Tweede Kamer weigert daar tot nu toe iets aan te doen’.
Volgens Leiden maakt de man uit Utrecht misbruik van de Wob, omdat zijn Wob-verzoek ‘verstopt’ zat in zijn verzoek om informatie. Voor Wob-ambtenaren is deze truc een klassieker: het ‘verstoppen’ van verzoeken tussen grote hoeveelheden informatie, in de hoop dat die niet tijdig worden opgemerkt. Als overheden niet binnen de wettelijke termijn van twee keer vier weken reageren, kan een ‘Wob’er’ een dwangsom eisen; oplopend tot maximaal 1.260 euro.

Uit het vonnis blijkt dat je als gemeente niet zomaar een standaard schadevergoeding kunt eisen. ‘Het is kennelijk belangrijk dat je de schade die je als gemeente hebt geleden goed onderbouwt’, zegt de Leidse stadsjurist Pronk.

<Als je om dit te onderkennen, gestudeerd moet hebben dan stelt de studie kennelijk onvoldoende voor.>

Gemeenten worstelen al langer met de aanpak van ‘Wob-misbruik’. Minister Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken wil de Wet dwangsom al langer loskoppelen van de Wob, maar de Kamer heeft het besluit daarover uitgesteld. Het parlement wil een alternatief voor de Wob een kans geven en behandelt eerst het initiatiefvoorstel Wet open overheid (Woo) van GroenLinks en D66. Ook in dat voorstel wordt de dwangsom afgeschaft.

<Natuurlijk willen GL en D'66 hun baarmoederlijk initiatief een levenskans geven. Kijk ons eens even. We zullen alles doen om zaken dicht te timmeren want wij bepalen en de burger mag enkel betalen.>

Critici die stellen dat het wel meevalt met het Wob-misbruik in Nederland zouden eens in Leiden moeten komen kijken, vindt Pronk. ‘We zijn er echt heel veel tijd mee kwijt en dat is gewoon zonde van het belastinggeld.’

<Misdaad loont dus en de juristen nemen de tijd, zeker als de dwangsom c.q. ingebrekestelling wordt opgeheven. Dan is Leiden echt in last want het stadhuis bepaalt dank zij een gejuridiseerde c.q. formele maatschappij. De Leienaars kunnen hun haring met wittebrood en de hutspot alvast reserveren want schraalhans wordt keukenmeester.>

Overigens valt het op dat sinds de maatschappij steeds meer in juridische regeltjes is ingepakt, je niets hoort van rechters die misbruik van recht maken. Want neemt u van mij aan, die bestaan.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
6 jaren 5 maanden geleden #42976 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...om-wob.9480698.lynkx

Smerig spel door Kabinet en deel van de Kamer; crematorium breidt uit.

De Tweede Kamer gaat opnieuw nadenken over de aanpak van misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het parlement wil een alternatief wetsvoorstel voor de Wob een kans geven.Om misbruik van de Wob te voorkomen, heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken een voorstel in voorbereiding om de Wet dwangsom los te koppelen van de Wet openbaarheid bestuur.

<Dit betekent dat verwacht wordt dat er minder Wob-verzoeken worden gedaan omdat het geen geld oplevert als het verzoek te laat wordt behandeld.>

Voorstel GroenLinks en D66:Het voorstel om de dwangsom af te schaffen is ook opgenomen in het initiatiefwetsvoorstel van Linda Voortman (GroenLinks) en Gerard Schouw (D66) voor een Wet open overheid (Woo). Omdat dat voorstel overlapt met het wetsvoorstel van de minister behandelt de Tweede Kamer dat initiatief nu eerst. In de Woo willen Voortman en Schouw regelen dat de toegang tot overheidsinformatie wordt verbeterd. Zij vinden het te eenzijdig om, zoals Plasterk voorstelt, alleen de dwangsom te schrappen. Aan de Woo is geen dwangsom gekoppeld.

<De Woo vervangt de Wob incl. de dwangsom en het probleem is opgelost t.w. de Overheid kan weer lekker doen waar deze zin in heeft.>

VVD en PvdA steunen het voorstel van plasterk om de wet dwangsom te ontkoppelen. Maar de oppositie ziet bezwaren, omdat de burger daarmee een machtsmiddel tegen een onwillige overheid dreigt te verliezen.

<De oppositie w.o. GL en Draai 66 spreekt met 2 monden. Zie mijn vorige bijdrage waarin GL en D'66 voor de dwangsom zouden zijn. Binnen 1 week praat men anders.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
6 jaren 5 maanden geleden #42901 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...haffen.9479153.lynkx

Oppositiepartijen CDA, SP, D66 en GroenLinks willen de dwangsomregeling in stand houden bij de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Dat houdt in dat een overheidsorgaan een boete moet betalen als het binnen een vastgestelde termijn niet reageert op een Wob-verzoek voor informatie.

<In de opsomming lezen we D'66. Dit betekent dat de dwangsomregeling wordt ingeruild voor zoiets stompzinnigs als een standbeeld voor Herr Pechtold.>

Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) wil de dwangsom afschaffen omdat het leidt tot misbruik. De Kamer had hem in een motie opgeroepen hier iets tegen te doen.

<Kamerbreed wil men dus misbruik bestrijden zodat de dwangsomregeling echt wel verdwijnt.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
7 jaren 3 weken geleden #41659 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...-overheid.9452229.ly

De Algemene Rekenkamer vindt de nieuwe Wet open overheid een goede zaak. Maar de Rekenkamer ziet zichzelf graag uitgezonderd van de openbaarheidswetgeving, net als bij de huidige Wob.

Volgens de nieuwe Wet open overheid (Woo), die donderdag in de Tweede Kamer wordt behandeld als opvolger van de Wob, valt de Algemene Rekenkamer onder die wet, met als gevolg een zekere plicht tot openbaarmaking van bevindingen en onderzoeken.
Dat creëert een 'staatsrechtelijk opmerkelijke' en onwenselijke situatie, schrijft waarnemend president Kees Vendrik in een brief aan de Kamer. Hoewel in het voorliggende wetsvoorstel Woo een enkele voorziening wordt getroffen inzake onze positie, komen wij tot de conclusie dat dit niet voldoende is. Wij hebben meer ruimte nodig voor het maken van een eigen afweging omtrent het openbaar maken van informatie dan het wetsvoorstel biedt. Daarom hechten wij eraan de Algemene Rekenkamer uit te zonderen van de reikwijdte van de nieuwe wet en de uitzonderingspositie die wij onder de huidige Wob hebben te continueren.'
Vendrik zegt dat de vergaande bevoegdheden die de Rekenkamer heeft, veel informatie opleveren. Als die onder de Woo zou komen te vallen, kan het onderzoeksproces worden verstoord. Als ongeverifieerde gegevens publiek worden, heeft dat consequenties voor de manier waarop de Rekenkamer haar werk kan doen, en dus voor de zorgvuldigheid, aldus Vendrik. 'Dat betekent in feite dat ons mandaat in het geding is.' Hij pleit er daarom voor de Rekenkamer, net als de rechtspraakorganen, uit te zonderen in de Woo.

<De Rekenkamer is niet te vergelijken met rechtspraakorganen want de Rekenkamer kan niet veroordelen, wel oordelen en adviseren. Daarnaast heeft Vendrik het over het mogelijk publiek worden van ongeverifieerde gegevens. Zoals ook onder de huidige Wob zullen ook onder de Woo gegevens die nog onderwerp van onderzoek zijn, niet geopenbaard worden. Dat is logica in het kader van hoor en wederhoor. Als ik het zo allemaal lees dan denk ik dat men zichzelf een te grote broek wil aanmeten.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
7 jaren 1 maand geleden #41282 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...er-aan.9448038.lynkx

Een veelschrijver die de gemeente Leiden haast tot waanzin drijft met een bijna onophoudelijke stroom brieven, moet minderen. De man uit Utrecht mag nog maar twee brieven per maand sturen. Voor elke extra brief moet hij 1000 euro betalen, met een maximum van 50.000 euro. Dat heeft de voorzieningenrechter in Den Haag dinsdag bepaald.
Vorige maand werd een veelschrijver uit Dordrecht aan banden gelegd. Die man had in 2 jaar tijd ongeveer 3500 brieven gestuurd. Uit wraak wilde hij de gemeente op kosten jagen. Dordrecht was al ruim 1 miljoen euro kwijt aan ambtelijke kosten om de brieven te beantwoorden. De man mag nog twee brieven of mails per maand sturen. Voor iedere brief meer moet hij een dag de cel in, met een maximum van een jaar. (ANP)

<Plasterk hoeft dus helemaal de VNG niet blind te volgen en de dwangsom uit de wet te halen. Dwazen worden vanzelf door de rechter afgeserveerd.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
7 jaren 2 maanden geleden #41221 door gnor
Bron: www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...in-wob.9447300.lynkx

De Raad voor de Rechtspraak adviseert minister Plasterk de dwangsom niet uit de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) te schrappen. Volgens de Raad zouden de goeden dan lijden onder de kwaden.

<We kunnen nu al inschatten wat Plasterk zal gaan doen (moet doen) nl. wel dwangsom schrappen. De gemeenten vinden het maar vervelend.>

Na klachten van gemeenten, onder meer verwoordt door de VNG, besloot Plasterk de dwangsom te schrappen uit de Wob.
<Het (niet-bindend) advies van de Raad komt als mosterd na de maaltijd>

Zelf draagt de Raad als alternatief aan dat de minister in de Wob kan opnemen dat bij omvangrijke verzoeken een langere termijn geldt voor het verstrekken van informatie. Een andere mogelijkheid is een speciaal formulier voor te schrijven voor Wob-verzoeken, zodat mensen geen verkapte Wob-verzoeken meer kunnen doen.

<Als dat er door komt dan zal de Wob-instantie vallen over het taalgebruik of het lettertype. Dit formulier moet niet afdwingbaar worden.
Immers, als bijv. de gemeente een formulier weigert of weigert er zelfs maar een te verstrekken maar dat doet door bijv. stil te zitten, wat dan?>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
7 jaren 3 maanden geleden - 7 jaren 3 maanden geleden #40832 door gnor
*
BRON: www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...istiek.9441763.lynkx .. (...LINK, klik erop om het hele artikel te lezen..)

Een vijftal journalistieke organisaties is in een gezamenlijke brief zeer afkeurend over de plannen van minister Plasterk om de Wob zodanig te veranderen dat de dwangsom voor het niet tijdig reageren op een Wob-verzoek vervalt. Het wetsvoorstel pakt niet alleen kennelijk 'misbruik' aan, maar neemt voor alle verzoekers mogelijkheden weg om een efficiënte en tijdige openbaarmaking van informatie af te dwingen', aldus de voorzitters van de vijf organisaties in hun brief. Ze vinden Plasterks oplossing symptoombestrijding.

De organisaties, waaronder de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en het Genootschap van Hoofdredacteuren, stellen vast dat de overheid de intentie van de Wob al nauwelijks waarmaakt, door de onwil bij ambtenaren.

Op de internetconsultatie over de aanpassing van de Wob zijn 87 reacties binnengekomen. Daaronder ook en reactie van Wob-specialist Roger Vleugels, die het wetsvoorstel van Plasterk 'viermaal niet integer' noemt. Ten eerste loopt het voorstel 'dwars door het zorgvuldige proces' van de behandeling van de nieuwe Wob (Wet open overheid). 'Je moet maar durven om een democratisch proces zo te frustreren.'
tweede Hij vindt ook dat de door Plasterk voorgestelde ontkoppeling van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen, de urgentie van de nieuwe Wob-wet ondergraaft.
Een derde bezwaar van Vleugels is de beperkte omvang van het probleem 'misbruik'. Alleen bij de politie en een deel van de gemeenten is het een issue.
En als vierde noemt hij de overheid zelf de grootste misbruiker. 'Het is ook zeer de vraag of het rechtmatig is dat degene die een wet zeer halfwas invoert [...] iets mag zeggen over misbruik van die wet door verzoekers.'

<Verder commentaar lijkt mijnerzijds overbodig.
Echter, de journalisten zijn nu ook niet zo van de integere om het maar weer eens uit te spreken. Dag en dagelijks wordt de burger door flutjournalistiek op het verkeerde been gezet. De journalist wordt gevoed door de overheid en neemt vaak klakkeloos het verhaal over. Uit de hand van de voeder eten noemt men dit. Het mes hoort aan 2 kanten te snijden denk ik.
Dus ook integere journalistiek d.w.z. echte onderzoeksjournalistiek waaraan het gewoon ontbreekt
.>

*

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
Laast bewerkt: 7 jaren 3 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
8 jaren 3 uren geleden #38645 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...o-moet-wob-vervangen .

De overheid moet opener worden, vinden GroenLinks en D66. Ze presenteerden donderdag een plan om dat te bereiken: de initiatiefwet ‘Wet Open overheid’ (Woo).

<Kennelijk krijgt de burger, en de nog resterende onderzoeksjournalistiek, teveel de vinger achter zaken. Er wordt bij de Overheid, en zeker bij GL en D'66, alles aangedaan om zaken zo ondoorzichtig mogelijk te maken>

Overheden moeten volgens de plannen uit zichzelf meer informatie ter beschikking stellen aan burgers, journalisten en onderzoekers, die ook makkelijker toegang krijgen als zij daarom vragen.

<Deze zin geeft al aan dat het niet helemaal zuiver is. Het eerste deel gaat om spontane infoverstrekking en heeft niets met een Wob o.i.d. te maken dat is gewoon fatsoen en dagelijks verkeer.>

"Nu is er een neiging om burgers, NGO’s en journalisten buiten de deur te houden. Ik vind dat burgers het recht hebben om te weten wat overheden doen en waar ons belastinggeld aan uit wordt gegeven", aldus Linda Voortman, Tweede Kamerlid van GroenLinks. Mede-indiener Gerard Schouw van D66: "Niet langer is nee het uitgangspunt bij een verzoek om informatie, maar wordt ja het standaard antwoord. Tenzij iets openbaarmaking in de weg staat."

< Alsof die neiging ineens weg is. Het gaat om het startpunt bij de overheid en dat is nagenoeg altijd: probeer te voorkomen dat...>

De Woo moet een aantal dingen gaan veranderen. Ten eerste moet er een 'informatiecommissaris' komen, een onpartijdig deskundige die gevraagd en ongevraagd advies geeft over de transparante overheid.

<Nieuw politiek baantje?>

De Woo moet ook de reikwijdte van de Wob vergroten, te weten met met a) de Kamers en de Verenigde vergadering der Staten-Generaal, b) de Raad van State uitgezonderd de Afdeling bestuursrechtspraak, c) de Algemene Rekenkamer, d) de Nationale Ombudsman en de substituut-ombudsmannen en de gemeentelijke en provinciale ombudsmannen, e) besturen van koepelorganisaties van openbare lichamen, zoals VNG, IPO en UvW. Ook kunnen bij AMVB semipublieke instellingen worden aangewezen als vallend onder de Woo.
De Woo moet ook een einde maken aan de huidige situatie waarin verzoeken te makkelijk en ongemotiveerd worden geweigerd. Op grond van de Woo moet het gebruik van uitzonderingsgronden zwaarder gemotiveerd worden.

<Zie eerder, dit is een fopspeen>

De nieuwe wet gaat meteen ook misbruik van de Wob tegen. Er valt namelijk nu nog geld aan de Wob te verdienen: gaat een overheid niet snel genoeg in op een Wob-verzoek en komt ze niet tijdig op de proppen met de geëiste informatie, dan moet immers een dwangsom worden betaald. Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) wil ook graag dat dit wordt bestreden. De Woo koppelt de openbaarheid los van de Wet dwangsom.

<Dit is m.i. de hoofdreden van wijziging. Er zijn www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...o-moet-wob-vervangen .
De overheid moet opener worden, vinden GroenLinks en D66. Ze presenteerden donderdag een plan om dat te bereiken: de initiatiefwet ‘Wet Open overheid’ (Woo).
<Kennelijk krijgt de burger, en de nog resterende onderzoeksjournalistiek, teveel de vinger achter zaken. Er wordt bij de Overheid, en zeker bij GL en D'66, alles aangedaan om zaken zo ondoorzichtig mogelijk te maken>
Overheden moeten volgens de plannen uit zichzelf meer informatie ter beschikking stellen aan burgers, journalisten en onderzoekers, die ook makkelijker toegang krijgen als zij daarom vragen.
<Deze zin geeft al aan dat het niet helemaal zuiver is. Het eerste deel gaat om spontane infoverstrekking en heeft niets met een Wob o.i.d. te maken dat is gewoon fatsoen en dagelijks verkeer.>
"Nu is er een neiging om burgers, NGO’s en journalisten buiten de deur te houden. Ik vind dat burgers het recht hebben om te weten wat overheden doen en waar ons belastinggeld aan uit wordt gegeven", aldus Linda Voortman, Tweede Kamerlid van GroenLinks. Mede-indiener Gerard Schouw van D66: "Niet langer is nee het uitgangspunt bij een verzoek om informatie, maar wordt ja het standaard antwoord. Tenzij iets openbaarmaking in de weg staat."
< Alsof die neiging ineens weg is. Het gaat om het startpunt bij de overheid en dat is nagenoeg altijd: probeer te voorkomen dat...>
De Woo moet een aantal dingen gaan veranderen. Ten eerste moet er een 'informatiecommissaris' komen, een onpartijdig deskundige die gevraagd en ongevraagd advies geeft over de transparante overheid.
<Nieuw politiek baantje?>
De Woo moet ook de reikwijdte van de Wob vergroten, te weten met met a) de Kamers en de Verenigde vergadering der Staten-Generaal, b) de Raad van State uitgezonderd de Afdeling bestuursrechtspraak, c) de Algemene Rekenkamer, d) de Nationale Ombudsman en de substituut-ombudsmannen en de gemeentelijke en provinciale ombudsmannen, e) besturen van koepelorganisaties van openbare lichamen, zoals VNG, IPO en UvW. Ook kunnen bij AMVB semipublieke instellingen worden aangewezen als vallend onder de Woo.
De Woo moet ook een einde maken aan de huidige situatie waarin verzoeken te makkelijk en ongemotiveerd worden geweigerd. Op grond van de Woo moet het gebruik van uitzonderingsgronden zwaarder gemotiveerd worden.
<Zie eerder, dit is een fopspeen>
De nieuwe wet gaat meteen ook misbruik van de Wob tegen. Er valt namelijk nu nog geld aan de Wob te verdienen: gaat een overheid niet snel genoeg in op een Wob-verzoek en komt ze niet tijdig op de proppen met de geëiste informatie, dan moet immers een dwangsom worden betaald. Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) wil ook graag dat dit wordt bestreden. De Woo koppelt de openbaarheid los van de Wet dwangsom.
<Dit is m.i. de hoofdreden van wijziging. Er zijn www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...o-moet-wob-vervangen .
De overheid moet opener worden, vinden GroenLinks en D66. Ze presenteerden donderdag een plan om dat te bereiken: de initiatiefwet ‘Wet Open overheid’ (Woo).
<Kennelijk krijgt de burger, en de nog resterende onderzoeksjournalistiek, teveel de vinger achter zaken. Er wordt bij de Overheid, en zeker bij GL en D'66, alles aangedaan om zaken zo ondoorzichtig mogelijk te maken>
Overheden moeten volgens de plannen uit zichzelf meer informatie ter beschikking stellen aan burgers, journalisten en onderzoekers, die ook makkelijker toegang krijgen als zij daarom vragen.
<Deze zin geeft al aan dat het niet helemaal zuiver is. Het eerste deel gaat om spontane infoverstrekking en heeft niets met een Wob o.i.d. te maken dat is gewoon fatsoen en dagelijks verkeer.>
"Nu is er een neiging om burgers, NGO’s en journalisten buiten de deur te houden. Ik vind dat burgers het recht hebben om te weten wat overheden doen en waar ons belastinggeld aan uit wordt gegeven", aldus Linda Voortman, Tweede Kamerlid van GroenLinks. Mede-indiener Gerard Schouw van D66: "Niet langer is nee het uitgangspunt bij een verzoek om informatie, maar wordt ja het standaard antwoord. Tenzij iets openbaarmaking in de weg staat."
< Alsof die neiging ineens weg is. Het gaat om het startpunt bij de overheid en dat is nagenoeg altijd: probeer te voorkomen dat...>
De Woo moet een aantal dingen gaan veranderen. Ten eerste moet er een 'informatiecommissaris' komen, een onpartijdig deskundige die gevraagd en ongevraagd advies geeft over de transparante overheid.
<Nieuw politiek baantje?>
De Woo moet ook de reikwijdte van de Wob vergroten, te weten met met a) de Kamers en de Verenigde vergadering der Staten-Generaal, b) de Raad van State uitgezonderd de Afdeling bestuursrechtspraak, c) de Algemene Rekenkamer, d) de Nationale Ombudsman en de substituut-ombudsmannen en de gemeentelijke en provinciale ombudsmannen, e) besturen van koepelorganisaties van openbare lichamen, zoals VNG, IPO en UvW. Ook kunnen bij AMVB semipublieke instellingen worden aangewezen als vallend onder de Woo.
De Woo moet ook een einde maken aan de huidige situatie waarin verzoeken te makkelijk en ongemotiveerd worden geweigerd. Op grond van de Woo moet het gebruik van uitzonderingsgronden zwaarder gemotiveerd worden.
<Zie eerder, dit is een fopspeen>
De nieuwe wet gaat meteen ook misbruik van de Wob tegen. Er valt namelijk nu nog geld aan de Wob te verdienen: gaat een overheid niet snel genoeg in op een Wob-verzoek en komt ze niet tijdig op de proppen met de geëiste informatie, dan moet immers een dwangsom worden betaald. Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) wil ook graag dat dit wordt bestreden. De Woo koppelt de openbaarheid los van de Wet dwangsom.
<Dit is m.i. de hoofdreden van wijziging. Er zijn teveel specialisten opgedoken die - terecht - geld binnenhalen. Er leeft angst bij de opmakers.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.