Nederland zit fout met zijn verbod op "smalende godslastering"

  • J. C. Th. Köhler
  • J. C. Th. Köhler's Profielfoto
  • Bezoeker
  • Bezoeker
  • Thanks: 0

Beantwoord door J. C. Th. Köhler in topic Re: Nederland zit fout met zijn verbod op "smalende godslastering"

Posted 11 jaren 2 maanden geleden #30890
"Hij verbaast zich erover dat de uitspraak van de Mensenrechtenraad, gedaan in de zomer van 2011, aan de aandacht van media en politici is ontsnapt..."

Ik verbaas me er helemaal niet over, integendeel. Het zou me verbazen als in Nederland nota zou zijn genomen van een uitspraak die moslims de mogelijkheid ontneemt om overal over beledigd en gekwetst te zijn. Als er ergens een uitspraak wordt gedaan, die op een of andere wijze door moslims ten hunne faveure kan worden aangewend, dan is iedereen opeens klaarwakker. Maar ja, what else is new?

j.c.th.kohler@orange.nl
door J. C. Th. Köhler

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Nederland zit fout met zijn verbod op "smalende godslastering" werd gestart door katertje

Posted 11 jaren 2 maanden geleden #30883
U weet dat het kabinet-Balkenende-de-zoveelste zich telkenmale onledig heeft gehouden met het bezien of het verbod op "smalende godslastering" dat in artikel 147 van het wetboek van strafrecht is opgenomen, kan vervallen.
De niet-christelijke partijen wilden er van af.Het verbod stamt uit 1932 en is al veertig jaar niet meer gebruikt. Beetje meegaan met de tijd van voortschrijdende secularisering kon geen kwaad.
In 2009 was er een Kamermeerderheid van PvdA, SP, VVD, GroenLinks en D66 voor afschaffing die stelde dat het verbod gelovigen meer bescherming bood dan niet-gelovigen.

Het kabinet hield vast aan het verbod op godslastering.
Wel beloofde toenmalig minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin (CDA) te gaan bekijken of de bepaling in de strafwet kon worden aangepast,zodat ook niet-gelovigen bescherming kregen.
Maar de christelijke partijen CDA, ChristenUnie en SGP wilden het verbod in stand houden.
"Het kan toch niet zo zijn dat de niet-gelovige meerderheid beslist voor de gelovige minderheid over iets dat zij helemaal niet voelt?" stelde, toen nog CDA-Kamerlid, Van Haersma Buma

Hirsch Ballin zag in het wetsartikel vooral een bescherming van de verhoudingen tussen bevolkingsgroepen met verschillende levensovertuigingen.
"Het gaat er niet om dat God beschermd moet worden tegen beledigingen. Daar staat Hij wel boven.
Mensen moeten beschermd worden voor een gebrek aan respect voor wat hen ten diepste beweegt."
Volgens de minister heeft het verbod op godslastering niet alleen betrekking op de christelijke God, zoals SP-Kamerlid Jan de Wit had betoogd, maar valt ook Allah eronder.

Even werd Hirsch Ballin (door mij) er nog van verdacht dat het dan wel erg gemakkelijk zou worden om Geert Wilders veroordeeld te krijgen wegens zijn kritiek op de islam en de toen nog uit te brengen anti-islamfilm Fitna.
Het gebrek aan respect van Hirsch Ballin voor de opvattingen van Geert Wilders was namelijk een vrees " die MIJ ten diepste bewoog".
Valse gedachte, ik geef het toe..maar niet ten onrechte zoals ons later helaas duidelijk werd.
( Vorig jaar bedacht de VVD zich en koos voor handhaving van het verbod, waarschijnlijk om de SGP te plezieren. De wet is dus nog van kracht.)

Vandaag las ik in Trouw dat de Amerikaanse filosoof Austin Dacey stelt dat het Nederlandse verbod op godslastering moet worden afgeschaft, omdat het in strijd is met een uitspraak van de Verenigde Naties.
Dacey wijst op 'General Comment no. 34', een commentaar van de Mensenrechtenraad.Dat is een commissie die vanuit de VN toeziet op naleving van het International Convenant on Civil and Political Rights (ICCPR), een door Nederland in 1978 geratificeerd verdrag.
De Mensenrechtenraad oordeelde dat 'het verbod op uitingen van gebrek aan respect voor een godsdienst of een ander geloofsysteem, inclusief wetten betreffende godslastering, onverenigbaar is met het Convenant'.
Dat betekent, aldus Dacey, dat Nederland met zijn verbod op 'smalende godslastering' verkeerd zit.

Hij verbaast zich erover dat de uitspraak van de Mensenrechtenraad, gedaan in de zomer van 2011, aan de aandacht van media en politici is ontsnapt; voor Nederland heeft ze vergaande consequenties: de afschaffing van artikel 147 van het Wetboek van Strafrecht.

Volgens Dacey pleegt Nederland daardoor inbreuk op het ICCPR, waaraan het juridisch gebonden is.
Last Edit:11 jaren 2 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 11 jaren 2 maanden geleden doorkatertje. Reden: typo
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, geus, dirko, gnor

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.266 seconden