Daverende Meerderheid voor zeg maar 'U tegen JIJ..'..

Beantwoord door katertje in topic Re: Daverende Meerderheid voor zeg maar 'U tegen JIJ..'..

Posted 11 jaren 3 maanden geleden #30227
Ik kijk af en toe wel eens stukjes van kamerdebatten terug op politiek 24. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat Kamerleden een voorstel van de PVV voor een salarisverhoging van 25 procent zelfs nog zouden verwerpen, alleen omdat het een PVV-voorstel is.

Dat is de afspraak die oppositiepartijen met elkaar hebben gemaakt en die ook strikt doorgevoerd wordt in gemeenteraden.
Dit alleen maar om aan het einde van de regeerperiode te kunnen zeggen dat de PVV, noch in de Tweede Kamer, noch in de gemeenteraden ook maar iets voor elkaar gekregen hebben.

Maar én de Tweede Kamer én de gemeenteraden vergeten dat wij tegenwoordig via het internet over "iets" meer informatie kunnen beschikken dan kranten, radio en teevee afgesproken hebben beschikbaar te stellen.

Prachtig om te zien - en vooral om goed te onthouden- hoe die hele roedel zichzelf iedere keer weer volslagen belachelijk weet te maken
Last Edit:11 jaren 3 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 11 jaren 3 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: geus

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Re: Daverende Meerderheid voor zeg maar 'U tegen JIJ..'..

Posted 11 jaren 3 maanden geleden #30220
De daverende meerderheid voor het PVV-voorstel "Zeg maar U tegen JIJ" in de peilingen van Maurice de Hond van vandaag geeft onomstotelijk aan dat er buiten het Parlement meer gezond verstand huist, dan daar binnen.
Want afgelopen woensdag werd met hoon gereageerd op het voorstel van de PVV om scholieren weer "u" te laten zeggen tegen leraren.
Het vrijheid-blijheid gevoel, het linkse gelijkheidsbeginsel heeft tot een enorme verloedering van de maatschappij geleid. Begonnen in de jaren zeventig toen linkse studenten de Pabo's bevolkten.
Heb eens een artikel gelezen dat Pabo-studenten destijds zichzelf punten mochten toekennen. Dat waren natuurlijk altijd dikke voldoendes.

Misschien is het jij-en en jou-en wel ingegeven vanuit de wetenschap dat leerlingen aan wie men naderhand onderwijs ging geven in feite op hetzelfde kennisniveau zaten als de onderwijsgevenden.
Beiden een "onbeschreven blad"?
O ja, er zullen ongetwijfeld onderwijzers zijn die graag met Jan en Piet, met jij en jou worden aangesproken. Het zijn ook meestal die onderwijskrachten die geen orde in de klas kunnen houden, hele zwamverhalen ophangen hoe zwaar hun taak wel niet is en op hun veertigste met een "burn-out" thuis komen te zitten.
Van alle onderwijshervormende voorstellen die de laatste decennia in het Parlement zijn besproken, is dit het beste voorstel ooit. Niet alleen de leraren, maar ook de leerlingen zullen er zeer veel profijt bij hebben.
Beginnen bij het kernprobleem. Terug naar de basis van respect en fatsoen, door het linkse gedachtengoed verkwanseld.

Meteen stonden de oppositiepartijen klaar met hun commentaar: Ha, het gaat de PVV om meer respect! Dat zo'n voorstel nou net van een partij komt waarvan de leider in de Tweede Kamer tegen de minister-president zegt: "Doe es normaal man"
Weer typisch PVV, anderen de les lezen maar zelf de grootste overtreders.

Zucht!
De oppositie heeft er weer eens niets van begrepen. Gaat appels met peren vergelijken. Immers, daar was geen sprake van een leraar-kind verhouding, maar van 2 mensen die op basis van gelijkwaardigheid knokten voor hun principes.

Ik moet de heer Beertema van de PVV ook een compliment maken dat hij het aandurfde om in het debat GroenLinks de oren te wassen vanwege hun sympathie voor dictatoriale en onderdrukkende regimes.
Prima repliek. Zouden ze veel vaker moeten doen. Eén onbewezen vergelijking door de oppositie van PVV met nazi's en fascisten, en BAM de boemerang full in the face. Zal ze leren.
Het is een overbekend gegeven dat GroenLinks kopstuk Paul Rosenmöller zes jaar lang (van 1976 tot 1982) lid was van de Groep van Marxisten-Leninisten/Rode Morgen (GML) een Nederlandse maoïstische organisatie.
Deze partij wilde Nederland gewapenderhand modelleren naar het voorbeeld van stalinistisch Rusland, maoïstisch China en het Cambodja van Pol Pot. Dat waren totalitaire regimes die in totaal ongeveer honderd miljoen mensen de dood injoegen.
Door HP/De Tijd werd een artikel gewijd aan de banden tussen GML/Rode Morgen en de Rode Khmer van Pol Pot. En ofschoon de misdaden van de Rode Khmer al in 1977 bekend waren bleef zijn kluppie deze beweging steunen.(Wikipedia)
Even door-Googlend op die fijne club GroenLinks en hun voorlopers kom je trouwens veel meer feiten tegen waar ze niet graag over praten.

Tja, niet leuk voor de gif-GroenLinkse kameraden, maar ze kunnen gerust zijn.In Nederland hoef je je nooit voor links-extremisme te verantwoorden.
Ook niet bij Kamervoorzitter Verbeet, die tegen Beertema zei dat hij zelf over zijn woorden gaat, maar dat hij niet op die manier kan omgaan met volksvertegenwoordigers.
Hoorde haar daarna op de radio zeggen "diep in de geschiedenis duikend"...G-sus weet die hypocriete rooie trol niet dat de aanhangers van Pol Pot's regime momenteel terecht staan voor hun misdaden.
En wie was er als de kippen bij om de tweede man onder Pol Pot, Nuon Chea, te verdedigen? Dat is Viktor Koppe, ex-echtgenoot en kantoorpartner van voormalig GroenLinks-senator Britta Böhler.
Hiermee wordt aangegeven dat zelfs in 2011 GroenLinksers geen afstand hebben genomen van moorddadige regimes zoals dat van de slachters van de Killing Fields.

Dan nog een uitsmijtertje: Heel links loopt te kwijlen bij het oordelen en veroordelen van Silvio Berlusconi en zijn betaalde liefdes. Heb twee dikke biografieën in de boekenkast staan over president John F. Kennedy, die verhalen over de ontelbare dames die het Witte Huis bezochten voor een onderonsje met president John.F. Kennedy.
Het verweer van Links ( Kennedy was immers een democraat): zijn privé-gedrag heeft niets tot weinig te maken met zijn functioneren. Dat heeft het kennelijk alleen bij rechtse politici?
Berlusconi wordt verweten (en terecht overigens) dat hij de rechtse media manipuleert vanwege het feit dat hij eigenaar is van een groot deel van de media.
Ik hoor die lui er nooit over praten dat de Nederlandse media, zeker de drie televisienetten, een bolwerk is van links, en naar hartelust gemanipuleerd worden door de linkse kerk en haar meelopers.

Waar Berlusconi manipuleert met eigen geld, wordt dat in Nederland gedaan met geld van de belastingbetaler.
Last Edit:11 jaren 3 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 11 jaren 3 maanden geleden doorkatertje. Reden: typo
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, tukker, geus

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Daverende Meerderheid voor zeg maar 'U tegen JIJ..'.. werd gestart door katertje

Posted 11 jaren 3 maanden geleden #30218
De Hondse peilingen van vandaag, 4 december 2011, geven maar weinig verschuivingen te zien.

VVD krijgt 31 zetels, gelijk aan het aantal bij de Tweede Kamerverkiezingen
PVV stabiel op 27 zetels en drie zetels meer dan bij de Tweede Kamerverkiezingen
CDA krijgt 12 zetels, 1 meer dan vorige week, maar nog altijd 9 zetels minder dan bij de Tweede Kamerverkiezingen

PvdAkrijgt 18 zetels, gelijk aan vorige week, maar 12 zetels minder dan bij de Kamerverkiezingen
SP krijgt 26 zetels, 1 minder dan vorige week, maar 11 zetels meer dan bij de verkiezingen
D66 krijgt 17 zetels, 1 minder dan vorige week, maar 7 zetels meer dan bij de verkiezingen
GrL krijgt 8 zetels, dat is 2 zetels minder dan bij de verkiezingen.
CU krijgt er 5, evenveel als bij de verkiezingen.
SGP staat onveranderd op 2 zetels
PvdD krijgt 3 zetels, 1 meer dan bij de verkiezingen
50Plus 1 zetel onveranderd.

De PVV-motie "Zeg-maar-meneer-Jansen", in alle kranten belachelijk gemaakt en tot op de drukinkt afgebroken, kan op grote steun rekenen in de peilingen van Maurice de Hond van vandaag.
Van de PVV stemmers zegt 92 procent het er mee eens te zijn dat op scholen weer u gezegd moet worden
Bij de VVD stemmers is 85 procent het er mee eens
Bij de CDA stemmers is eveneens 85 procent het er mee eens
Bij de D66 stemmers blijkt fatsoen ineens helemaal niet zo belangrijk meer te zijn, slechts 52 procent hoort kinderen op school graag u tegen leerkrachten zeggen
Bij de PvdAstemmers eenzelfde patroon als bij D66, namelijk slechts 59 procent.
Bij de GrL stemmers is voor 67 procent u op scholen ook niet erg belangrijk
Bij de SP stemmers vindt 79 procent het wel belangrijk dat er u op school gezegd wordt

Wat het beeld doet ontstaan dat de afgewezen partners in de Paarsplus-combinatie (PvdA,D66,GrLinks) gezamenlijk optrekken bij het afwijzen van PVV-moties
Last Edit:11 jaren 3 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 11 jaren 3 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, tukker, geus

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.362 seconden