BARCELONA DECLARATION, EuroMed: 60 miljoen Afrikanen naar Europa /1 - /5

Beantwoord door katertje in topic BARCELONA DECLARATION, EuroMed: 60 miljoen Afrikanen naar Europa /4

Posted 6 jaren 1 maand geleden #48376
Wat is er waar van al die geruchten over miljoenen Afrikanen die onze kant op komen? Nou: ALLES !!

En die zijn niet gevlucht maar uitgenodigd. Door de Europese Unie. Keurig geregeld tijdens Europese Toppen met onze regeringsleiders !!!
Wat ons nu overkomt met de massamigratie van zogenaamde vluchtelingen, is niet zomaar een toevallig proces, veroorzaakt door de burgeroorlog in Syrië, zoals het ons wordt voorgespiegeld. Het is een gevolg van bewuste bevolkingspolitiek.

tref.eu/nl/overzicht/46-de-€USSR-actueel...pese-unie.html#43904
Immigratie, het meest duistere geheim van de Europese Unie

NL identiteit, weet u nog?


Het was in de begintijd van Tref.eu. We waren lettervreters van de website www.hetvrijevolk.com/ Het Vrije Volk met vele gastcolumnisten.

Er was wat rumoer over een speech van Maxima waarin zij stelde dat de Nederlander niet bestaat.
Balkenende en de MSM namen onze nationale troetelallochtoon in bescherming en deden het optreden af als "een beetje dom".

Op Tref. bleef het nasmeulen. Wat zat er achter. In politiek gebeurt niets toevallig. Wat bleek? Het optreden van Maxima gerelateerd aan het WRR rapport was geen vergissing, maar een weloverwogen stap in het propagandatraject dat identiteiten moet doen vervagen.

Uit informatie op een Deense site bleek al gauw dat een en ander deel uitmaakte van een zorgvuldig opgezet propaganda circus. Wij van Tref kregen er stekeltjes van in onze nek. Op balder.org. ( die Deense website dus) was een aantal artikelen te vinden die betrekking hebben op EuroMed, waarvan een aantal is vertaald, onder andere in het Nederlands.
Eén bepaald artikel plaatst zaken die de laatste tijd de revue gepasseerd zijn in een wel erg zorgwekkend perspektief.


Startpunt voor de tijdlijn is 1995, meer specifiek bij de Barcelona Verklaring die op de EuroMed conferentie van 27 en 28 november 1995 werd aangenomen. Al lezende wordt duidelijk hoe de ontkenning van onze identiteit in het plaatje past, samen met de hardnekkige aandacht voor de cultuurverrijkers van de islam in de MSM.

Hieronder staat een aantal citaten uit de goed gedocumenteerde webpagina, waaruit eveneens blijkt dat men zonder blikken of blozen toezegt ons te zullen hersenspoelen via de MSM en het onderwijssysteem. Dit gebeurt in een speech van Olaf Gerlach Hansen in Rabat, Marokko. Hansen was het hoofd van het Centrum van het Deense Ministerie van Buitenlandse Zaken voor Cultuur En Ontwikkeling - CKU. Misschien is nog wel één van de meest schokkende zaken dat de citaten afkomstig zijn van de Deense overheid, terwijl Denemarken algemeen wordt gezien als één van de bolwerken van Vrijheid van Meningsuiting.

Uit de Barcelona-Verklaring van 1995:
( www.eeas.europa.eu/euromed/docs/bd_en.pdf )

Euro-Mediterrane afspraken aangegaan tussen de EU, Marokko, Algerije, Tunesië, Egypte, Jordanië, het Palestijnse Zelfbestuur, Syrië, Libanon, Turkije en Israël.

Voorzien is o.a.: Het oprichten van een handelszone en vanaf 2010 het begin van een economische samensmelting.
Wezenlijk meer EU geld voor partners en Cultureel partnerschap.
Respect voor de islam door de EU gegarandeerd: Er worden garanties gegeven voor respect voor verscheidenheid, dat wil zeggen, het bevorderen van verdraagzaamheid tussen verschillende bevolkingsgroepen.
Het belang van een gemeenschappelijke veldtocht tegen racisme, xenofobie en onverdraagzaamheid wordt onderstreept.
[Breaking - Alarm - Januari 2008 !!!]

Deze wederzijdse Europees-islamitische beïnvloeding tussen radio, televisie, kranten, bladen moet cultureel begrip scheppen. De EU zal deze ontwikkeling actief steunen. Het uitwisselen van jeugd is het middel tot samenwerking van toekomstige generaties. De EU heeft de bevolkingen van 9 islamitische landen vrije bewegelijkheid binnen de EU aangeboden.

De EU biedt als tegenprestatie voor de concrete politieke en economische veranderingen de partners volwaardig opname in de uitgebreide Europese binnenmarkt en de mogelijkheid om vrije bewegelijkheid van goederen, kapitaal, diensten en personen te bereiken.

Er zijn al associatieverdragen met alle partners aangegaan met uitzondering van Syrië, dat desondanks snel zal toetreden. (Uittreksel van 28 November 2003 van euro-mediterrane vergadering van ministers van Buitenlandse Zaken in Napels) Onderhandelingen aangaande het toetreden van Turkije tot de EU zijn ingeleid.

De EU en de Raad van Europa willen onze 1000 jaren oude identiteit wegvagen
!

"De Cultuurpolitiek zal het populaire onderscheid maken tussen "zij" en "wij" ontmoedigen, en openingen scheppen om het individu met een gemeenschappelijke identiteit / zelfopvatting te vullen."
(Traugott Schoefthaler, chef van de Anna Lindh Foundation, Euromediterraans propaganda-apparaat. See Dialogue to Hospitality

"Identiteit is de bron van alle Conflicten"
(World Culture Forum Alliance, opgericht door de Ford Foundation, die er onlosmakelijk verbonden is met USA's Council On Foreign Relations en de CIA. EU en de Raad van Europa zijn hier ook aan verbonden.)

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is bezig ons op te voeden van onze 'verstijfde vooroordelen' naar islamitische cultuur.

Wij zullen verstarde vooroordelen en onwetendheid aanpakken. En zullen de dagelijkse journalistiek in de richting leiden van beschrijvingen van het alledaagse leven van gewone mensen die betrokkenheid, herkenning en wederzijds begrip tussen volkeren scheppen.

Wij zullen met behulp van nieuwe experimenten met beelden op publieke plaatsen, in radio, tv, bladen, kranten en reclames onze verstarde beelden van de vreemden aanpakken, en samen met hen gemeenschappelijke projecten organiseren.

Wij zullen de 'intervolkelijke (het staat er echt hoor!)vaardigheden' van journalisten, leerlingen en kunstenaars ontwikkelen en mensen uit deze groepen met islamitische collega's uitwisselen. Wij zullen kunst en culturele voortbrengselen sturen.

Wij zullen de opleiding van leraren en de leerplannen beïnvloeden in de richting van culturele veelvoud met behulp van nieuw onderwijsmateriaal en door het veranderen van schoolboeken. Wij zullen grote islamitische jeugdfestivals organiseren. Dit alles om dialoog en begrip te stimuleren."

(Olaf Gerlach Hansen's speech in Rabat Morocco 13.5.2005)

Euromediterranië is een stap op weg naar de één-wereldstaat

Het artikel gaat nog even verder, en refereert ook aan een open brief van Anders Bruun Laursen aan Premier Anders Fogh Rasmussen,( u weet wel de latere NATO-voetzoeker ) gedateerd 27 juni 2006, waarin de volgende vragen worden gesteld:

- Waarom heeft U, onze politici en media gedurende de laatste 10 jaren niets verteld over de Euro-Mediterrane Partnerschap, hoewel U zelf aan de viering van het 10 jarige bestaan van deze Taboe-Liga deelnam op 28 November 2005?

- Waarom moet onze 1000-jarige identiteit, godsdienst en cultuur afgedankt en vervangen worden door de islam?

- Gelooft U, dat de geloofwaardigheid van, en het vertrouwen in de ondemocratische Europese Unie zal groeien, naar gelang wij 'grass roots' informatie over het bestaan van het Euromediterrane / Euro-Arabische project verbreiden?

Het zal de lezer niet verbazen dat het "antwoord" van Rasmussen niet op de vragen ingaat.

Lees het hele artikel en de interessante links op www.balder.org . Na lezing vraag je je wel af of we niet met z'n allen Don Quichottes zijn. Wij waren destijds sprakeloos, beroofd van alle ideeën over hoe deze enorme samenzwering, ingegeven door de linkse kliek van de Frankfurter Schule, te stoppen. We wisten dat het erg was, maar het blijkt erger dan we vreesden. Geen aanwijzingen gevonden dat de informatie onbetrouwbaar zou zijn.

Onze ministeries zijn inderdaad bezig ons op te voeden van onze 'verstijfde vooroordelen' naar islamitische cultuur.
Precies wat Bat Ye'or beschreef en voorspelde in haar boek Eurabia (zie eerdere postings in deze reeks; red) en wat zich uiteindelijk al een paar decennia in het geniep voltrekt.


.
Last Edit:6 jaren 1 maand geleden door katertje
Laatst bewerkt 6 jaren 1 maand geleden doordirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, Prof.mr.dr.Zondervan, gnor

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic BARCELONA DECLARATION, EuroMed: 60 miljoen Afrikanen naar Europa /3

Posted 6 jaren 1 maand geleden #48375
EUROMED Verdrag van Barcelona

artikel geplaatst op het forum

Op balder.org, een Deense site, staat een aantal artikelen die betrekking hebben op EuroMed, waarvan er een aantal zijn vertaald, onder andere in het Nederlands. Eén bepaald artikel plaatst een aantal zaken die de laatste tijd de revue gepasseerd zijn in een wel erg zorgwekkend perspectief. Startpunt voor de tijdlijn is 1995, meer specifiek bij de die op de EUROMED conferentie van 27 en 28 november 1995 werd aangenomen. Al lezende wordt duidelijk hoe de ontkenning van onze identiteit in het plaatje past, samen met de hardnekkige aandacht voor de cultuurverrijkers van de islam in de MSM.

Hieronder staat een aantal citaten uit de goed gedocumenteerde webpagina, waaruit eveneens blijkt dat men zonder blikken of blozen toezegt ons te zullen hersenspoelen via de MSM en het onderwijssysteem. Dit gebeurt in een speech van Olaf Gerlach Hansen in Rabat, Marokko. Hansen was het hoofd van het Centrum van het Deense Ministerie van Buitenlandse Zaken voor Cultuur En Ontwikkeling - CKU. Misschien is nog wel één van de meest schokkende zaken dat de citaten afkomstig zijn van de Deense overheid, terwijl Denemarken algemeen wordt gezien als één van de bolwerken van Vrijheid van Meningsuiting.

Uit de Barcelona-Verklaring van 1995:

Euro-Mediterrane afspraken aangegaan tussen de EU, Marokko, Algerije, Tunesië, Egypte, Jordanië, het Palestijnse Zelfbestuur, Syrië, Libanon, Turkije en Israël.

Voorzien is o.a.:

Het oprichten van een handelszone EFMZ en vanaf 2010 het begin van een economische samensmelting.
Wezenlijk meer EU geld voor partners en Cultureel partnerschap. LIDSTATEN
Respect voor de islam door de EU gegarandeerd:

Er worden garanties gegeven voor respect voor verscheidenheid, dwz. het bevordering van verdraagzaamheid tussen verschillende bevolkingsgroepen.

Het belang van een gemeenschappelijke veldtocht tegen racisme, xenofobie en onverdraagzaamheid wordt onderstreept. [Breaking News - Alarm - Januari 2008 !!!]

Deze wederzijdse Europees-islamitische beïnvloeding tussen radio, televisie, kranten, bladen moet cultureel begrip scheppen. De EU zal deze ontwikkeling actief steunen.

Het uitwisselen van jeugd is het middel tot samenwerking van toekomstige generaties.

De EU heeft de bevolkingen van 9 islamitische landen vrije bewegelijkheid binnen de EU aangeboden.

Alarm !!
De EU biedt als tegenprestatie voor de concrete politieke en economische veranderingen de partners volwaardig opname in de uitgebreide Europese binnenmarkt en de mogelijkheid om vrije bewegelijkheid van goederen, kapitaal, diensten en personen te bereiken.

Er zijn al associëringsverdragen met alle partners aangegaan met uitzondering van Syrië, dat desondanks snel zal toetreden. (Uittreksel van 28 November 2003 van euro-mediterrane vergadering van ministers van Buitenlandse Zaken in Napels) Onderhandelingen aangaande het toetreden van Turkije tot de EU zijn ingeleid.

De EU en de Raad van Europa willen onze 1000 jaren oude identiteit wegvagen

"De Cultuurpolitiek zal het populaire onderscheid maken tussen 'zij' en 'wij' ontmoedigen, en openingen scheppen om het individu met een gemeenschappelijke identiteit / zelfopvatting te vullen."
(Traugott Schoefthaler, chef van de Anna Lindh Foundation, Euromediterraans propaganda-apparaat. See Dialogue to Hospitality (pdf).)

'Identiteit is de bron van alle Conflicten'
(World Culture Forum Alliance, opgericht door de Ford Foundation, die er onlosmakelijk verbonden is met USA's Council On Foreign Relations en de CIA. EU en de Raad van Europa zijn hier ook aan verbonden.)

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is bezig ons op te voeden van onze 'verstijfde vooroordelen' naar islamitisch cultuur.

Wij zullen verstarde vooroordelen en onwetendheid aanpakken. En zullen de dagelijkse journalistiek in de richting leiden van beschrijvingen van het alledaagse leven van gewone mensen die betrokkenheid, herkenning en wederzijds begrip tussen volkeren scheppen.

Wij zullen met behulp van nieuwe experimenten met beelden op publieke plaatsen, in radio, tv, bladen, kranten en reclames onze verstarde beelden van de vreemden aanpakken, en samen met hen gemeenschappelijke projecten organiseren.

Wij zullen de 'intervolkelijke vaardigheden' van journalisten, leerlingen en kunstenaars ontwikkelen en mensen uit deze groepen met islamitische collega's uitwisselen. Wij zullen kunst en culturele voortbrengselen sturen.

Wij zullen de opleiding van leraren en de leerplannen beïnvloeden in de richting van culturele veelvoud met behulp van nieuw onderwijsmateriaal en door het varanderen van schoolboeken. Wij zullen grote islamische jeugdfestivals organiseren. Dit alles om dialoog en begrip te stimuleren."
(Olaf Gerlach Hansen's speech in Rabat Morocco 13.5.2005)


Euromediterranië is een stap op weg naar de één-wereldstaat

Het artikel gaat nog even verder, en refereert ook aan een open brief van Anders Bruun Laursen aan Premier Anders Fogh Rasmussen, gedateerd 27 juni 2006, waarin de volgende vragen worden gesteld:

Vraag 1: Waarom heeft U, onze politici en media gedurende de laatste 10 jaren niets verteld over de Euro-Mediterrane Partnerschap, hoewel U zelf aan de viering van het 10 jarige bestaan van deze Taboe-Liga deelnam op 28 November 2005?

Vraag 2: Waarom moet onze 1000-jarige identiteit, godsdienst en cultuur afgedankt en vervangen worden door de islam?

Vraag 3: Gelooft U, dat de geloofwaardigheid van, en het vertrouwen in de ondemocratische Europesche Unie zal groeien, naar gelang wij 'grass roots' informatie over het bestaan van het Euromediterrane / Euro-Arabische project verbreiden?

Het zal de lezer niet verbazen dat het 'antwoord' van Rasmussen niet op de vragen ingaat.

Lees het hele artikel en de interessante links op balder.org. Na lezing vraag je je wel af of we niet met z'n allen Don Quichottes zijn. Ik was tenminste even sprakeloos, beroofd van alle ideeën over hoe deze enorme samenzwering, ingegeven door de Frankfurter Schule, te stoppen. Ik wist dat het erg was, maar het blijkt erger dan ik vreesde.
Last Edit:6 jaren 1 maand geleden door katertje
Laatst bewerkt 6 jaren 1 maand geleden doordirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko, Prof.mr.dr.Zondervan, gnor

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic BARCELONA DECLARATION, EuroMed: 60 miljoen Afrikanen naar #EU /2

Posted 6 jaren 1 maand geleden #48374
*
Euromediterranië is een stap op weg naar de één-wereldstaat

Het artikel gaat nog even verder, en refereert ook aan een open brief van Anders Bruun Laursen aan Premier Anders Fogh Rasmussen,( u weet wel de latere NATO-voetzoeker ) gedateerd 27 juni 2006, waarin de volgende vragen worden gesteld:

- Waarom heeft U, onze politici en media gedurende de laatste 10 jaren niets verteld over de Euro-Mediterrane Partnerschap , hoewel U zelf aan de viering van het 10 jarige bestaan van deze Taboe-Liga deelnam op 28 November 2005?
- Waarom moet onze 1000-jarige identiteit, godsdienst en cultuur afgedankt en vervangen worden door de islam?

- Gelooft U, dat de geloofwaardigheid van, en het vertrouwen in de ondemocratische Europese Unie zal groeien, naar gelang wij 'grass roots' informatie over het bestaan van het Euromediterrane / Euro-Arabische project verbreiden?

Het zal de lezer niet verbazen dat het "antwoord" van Rasmussen niet op de vragen ingaat
.
Lees het hele artikel en de interessante links op www.balder.org .
Na lezing vraag je je wel af of we niet met z'n allen Don Quichottes zijn. Wij waren destijds sprakeloos, beroofd van alle ideeën over hoe deze enorme samenzwering, ingegeven door de linkse kliek van de Frankfurter Schule, te stoppen. We wisten dat het erg was, maar het blijkt erger dan we vreesden. Geen aanwijzingen gevonden dat de informatie onbetrouwbaar zou zijn.

Onze ministeries zijn inderdaad bezig ons op te voeden van onze 'verstijfde vooroordelen' naar islamitische cultuur.
Precies wat BATBat Ye'or beschreef en voorspelde in haar boek EurabiaEurabia en wat zich uiteindelijk al een paar decennia in het geniep voltrekt.


.
Last Edit:6 jaren 1 maand geleden door katertje
Laatst bewerkt 6 jaren 1 maand geleden doordirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, Prof.mr.dr.Zondervan, gnor

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

*
Officieel document

Verslag 6 april 2009 over een gemeenschappelijk immigratiebeleid voor Europa: beginselen, maatregelen en instrumenten
(2008/2331(INI))
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?p...C%20XML%20V0%2F%2FNL .. (...LINK, klik erop om het hele artikel te lezen..)


Lees maar wat wij er al meer dan twee jaar geleden over zijn gaan schrijven...


tref.eu/nl/overzicht/159-het-islam-debat...land-isis.html#41178 .. (...LINK, klik erop om het hele artikel te lezen..)

De waanzin van coördinatie van wat je niet weet
geplaatst: 2 jaren 4 maanden geleden
De westerse politieke elites zijn actief de islamisering van Europa en de westerse wereld aan het bevorderen.
Dit is geen complottheorie, dit is een feit. Hoe meer moslims, en mensen die de islam aanhangen, geïmporteerd worden in een samenleving, hoe meer islamitische invloed er in die samenleving zal zijn.
Dus als je grote aantallen moslims in een land importeert dan krijg je meer islamisering. Simpel, maar waar.

Eenvoudige vraag: Staan Westerse overheden toe dat er zich grote aantallen moslims vestigen in Westerse landen?
Het antwoord is duidelijk ja, zoals we overal rondom ons waar kunnen nemen. Westerse overheden zijn al decennia bezig om grote aantallen moslims in onze landen te importeren. Provocerende waarneming? Zal best! Maar, als Westerse politieke elites, heersende overheden en de main stream media werkelijk en oprecht bezwaar hebben tegen de groeiende islamitische aanwezigheid in onze samenlevingen, wat doen ze dan feitelijk om deze groei tegen te gaan, los van wat window dressing? Zolang ze niets substantieels doen om islamitische immigratie te stoppen of zelfs maar te vertragen, bevorderen ze in feite de voortgaande islamisering van onze landen.
Anders kan het niet gezegd worden.


Wat kan er gedaan worden?
Op de eerste plaats niet op de gevestigde partijen stemmen, liggen allemaal in hetzelfde doodzieke islam bedje. Hebben allemaal het voorstel van Geert Wilders om islamisering van Nederland tegen te gaan verworpen en de motie Halsema/Dibi "in woord en daad uit te dragen dat het tegengaan van islamisering geen doel van het regeringsbeleid is" onderschreven. Een vertrap-en-besmeur-Wilders-motie. De antifascist Wilders heeft levenslang gekregen en ayatollah Halsema wenst de ideologie die daarvoor verantwoordelijk is, de nazislam, te faciliteren.
En 124 leden van de Staten Generaal steunden die motie.
De ratten !

Vervolgens er voor zorgen dat moslims geen toegang, maar dan ook geen enkele, verleend wordt tot posities van waaruit ze ons land ten gronde kunnen richten. Stellingname dat de islamitische cultuur niet verenigbaar is met onze cultuur. Dat de goddelijke wetgeving, de sharia, niet compatibel is met onze seculiere wetgeving zoals vastgelegd in onze grondwet. Stop met marchanderen en toegeven. Daarom wordt islamitische immigratie naar alle Europese en Westerse naties onmiddellijk en permanent gestopt. Jammer voor de goedwillenden, maar ook bij autochtonen lijden de goedwillenden onder maatregelen tegen kwaadwillenden.

Sinds kort is het ook een urgent veiligheidsprobleem geworden. Het blijkt moeilijk om alle moslims die gevochten hebben in Syrië, Irak, Somalië en elders, te volgen wanneer ze terugkeren. Er zijn er eenvoudigweg teveel nu. Dit geldt niet alleen voor de veiligheidsdienst van Nederland maar ook die van Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Denemarken en andere landen. Nu zullen misschien niet alle terugkerende jihadisten automatisch in binnenlandse terroristen veranderen, maar het is meer dan waarschijnlijk dat sommigen dat wel zullen doen. Het is onvermijdelijk dat sommigen van hen zullen beslissen om ons te treffen met dodelijke aanvallen. Dit proces is immers al begonnen. Dus verklein de risico's voor de Nederlandse samenleving en zorg dat ze het land niet meer inkomen

En toch, ondanks dit alles gaat grootschalige moslim-immigratie naar West-Europa door alsof er niets veranderd is. Uitermate verbazingwekkend, ontstellend bevreemdend ?
Politici in machtsposities, voor hun veronderstelde intelligentie en goed geïnformeerdheid, zich voortdurend op de borst roffelend, moeten toch ook in staat zijn om dit te zien? Ze zijn inderdaad of ezelsdom of ze hebben zichzelf verblind door fanatiek een ideologie aan te hangen van open grenzen, massa-immigratie, en de ontbinding van samenlevingen en natiestaten.

Wat hun motief ook is, het zal me worst wezen, maar we moeten er voor zorgen dat ze niet langer met de macht gewapend zijn. Het is een grootschalig verraad van de westerse burgers om dit gefaalde immigratiebeleid voort te zetten. Feitelijk zouden er hardere termen dan ‘verraad’ gebruikt kunnen worden.

De islam kan niet hervormd worden. Zal nooit vreedzaam worden. Moslims zullen nooit vreedzaam samenleven met andere religies. Islam aanvaardt geen seculiere wetten . Geen respect voor vrijheid van meningsuiting. Geen gelijkwaardigheid van man en vrouw. De Koran verbiedt het! En anders de Hadith wel!

Dat de islam niet verenigbaar is met de Westerse cultuur/beschaving/samenleving dat was al 1400 jaar bekend en dat is de afgelopen decennia bewust onderdrukt, niet onderwezen, en zorgvuldig uit het nieuws gehouden. Maar zoals met alles wat je onderdrukt, of het nou een vervelend puist is of een moorddadige overtuiging, op een dag zegt het kaboem…. Je kan wel een vinger op de vulkaan houden, maar dat doet alleen maar pijn als die uitbarst. Dan brand je je fikken. Beter erken je dat je met een vulkaan van doen hebt.

Ondanks het gezever over een "Euro-islam" zijn er weinig tekenen die op enige Europeanisering van de islam wijzen. Integendeel! Er zijn alle tekenen die wijzen op een geleidelijke islamisering van Europa ! Het is onverantwoordelijk van westerse politieke leiders om in zo'n situatie door te gaan met grootschalige immigratie vanuit uiterst instabiele moslim-samenlevingen. Overigens worden die islamitische immigranten in Europa niet "toegelaten", maar actief geworven. Euromed, Barcelona verklaring, Resolutie van Straatsburg.

Jarenlang werd al het gruwelijke nieuws gepresenteerd als los van elkaar staande incidenten. Boko Haram, Al-Qaeda, Al-Shabaab, de Talibaan, Hamas, Hezbollah. Het had allemaal niks met de islam te maken. En ook ISIS is een uitwas natuurlijk. Ammehoela, het heeft alles van doen met de islam.

Het IS ISLAM !

.
Last Edit:6 jaren 1 maand geleden door katertje
Laatst bewerkt 6 jaren 1 maand geleden doordirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko, Prof.mr.dr.Zondervan, gnor

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.316 seconden