Vraag Nationalisme

Meer
3 jaren 7 maanden geleden - 3 jaren 7 maanden geleden #53451 door katertje

Het theater dat men gisteren in Frankrijk opvoerde getuigt van een zodanig cynisme dat het geheel onwezenlijk overkwam. Met Macron die dan de billen streelt van Trump en dan die van Merkel. Waar Trump en Macron beslissen om te praten over de oprichting van een Europees leger. Waarschijnlijk onder Frans bewind, het lef van beide heerschappen is ongelooflijk. Honderd jaar geleden stierven miljoenen mensen een vreselijke dood in de loopgraven en die twee praten over defensie uitgaven.

Ondertussen sterven in Jemen de kinderen van ziekte, honger en van de Franse, Britse en Amerikaanse bommen en kogels. Hoera, het is feest. De beschaving is gered, leve de democratie, de mensenrechten en de vrijheid.


Macron gisteren tijdens herdenking:‘Nationalisme is verraad aan vaderland.
Ik heb me daar nogal aan geërgerd. U niet? Ik bedoel, van een president mag je toch verwachten dat hij de geschiedenis van zijn land kent?
Macron haalde naar aanleiding van 11 november echter uit naar gewelddadig nationalisme, dat zou geleid hebben tot de Eerste Wereldoorlog.

Patriotisme, vaderlandsliefde, is precies het tegenovergestelde van nationalisme’, orakelde de Franse president in zijn toespraak tijdens de officiële herdenkingsplechtigheid . ‘Wie nationalisme predikt, pleegt verraad aan de vaderlandsliefde.’ zo ging hij verder.

Nu weet iedereen die opgelet heeft bij het vak geschiedenis, en zeker elke historicus, dat de eerste wereldoorlog het gevolg was van een bijna eindeloze reeks voorafgaande oorlogen op het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Niet nationalisme maar militarisme was de oorzaak van de eerste wereldoorlog. Ook en zeker het Franse militarisme. En de Franse arrogantie inzake krankzinnige herstelbetalingen bij de wapenstilstand in 1918 de oorzaak van het ontstaan van het nazisme en dientengevolge van de tweede wereldoorlog.

Nationalisme is synoniem voor patriottisme en vaderlandsliefde en zeker niet het tegenovergestelde. Macron is een vilein,leugenachtig menneke, een schijnheilige nep-president.
Maar goed, misschien leert hij het nog. Hoewel...EU-leiders laten zich ook steevast vijandig uit over het nationalisme. Maar wat zij proberen te creëren is niet iets dat wezenlijks anders is, laat staan van een hogere orde! Eurocraten en Eurofielen dromen van Euronalisme; een saamhorigheidsgevoel op Europese schaal dat mede gebaseerd moet zijn op anti-Amerikanisme, of anti Chinees
Waarin verschilt dit Euronalisme van gewoon nationalisme? Is dat dan beter of wezenlijk anders van aard? Het verschil: Euronalisme is kunstmatig. Het bestaat niet als levend verschijnsel! Het leeft ook niet onder gewone burgers. Europees burgerschap komt alleen maar voor in de EU-verdragen. Kan Juncker wel sacherijnig over zijn, maar zo is het wel.
Nationalisme daarentegen wortelt in een authentiek nationaal besef. Het streven van een volk dat zich onderling verbonden voelt naar een eigen politiek thuis.
Dat het nationalisme zich in ons land - net als in enkele andere Europese landen - zich de laatste jaren openlijker manifesteert, komt n.m.m. doordat ons vanzelfsprekende politieke thuis wordt belaagd door Europese regelgeving enerzijds en immigratie van mensen met wie geen verbondenheid bestaat en die zich ook veelal niet verbonden tonen met onze samenleving en haar waarden, anderzijds. Oude gewoonten, tradities en feesten staan onder druk of worden door de vreemdelingen aangevallen. Baas in eigen land, komt steeds meer op de tocht te staan. Dan is het toch niet zo vreemd dat Nederlanders houvast zoeken in eigen tradities en festiviteiten, en dat zij te kennen geven hun zelfbestuur niet te willen inruilen voor bestuur uit b.v. vreemde, ongrijpbare Brusselse gewelven.
Wrang. Het nationalisme is altijd al gebruikt door regeringsleiders om soldaten de dood in te sturen..voor God en Vaderland. Het nationalisme heeft landen gered en krijgt van Macron een mes in de rug gestoken.

Wat me eveneens telkens weer verbaasd is dat mensen die dromen van een Verenigd Europa, van een geglobaliseerde wereld, buigen als knipmes voor de exponent van oubollig nationalisme. Het Koningshuis. Vorstenhuizen en politici die de eerste en tweede wereldoorlog hebben veroorzaakt, danwel een enorme bijdrage aan het uitbreken ervan hebben geleverd....waar velen nu nog steeds kritiekloos achteraan lopen en ze nog progressief noemen ook...!

Simpel : Nationalisme en patriottisme zijn synoniemen omdat er geen patriottisme kan bestaan zonder natie (land -patria) en voor het voortbestaan van het land een zeker nationalisme vereist is.

Las ergens deze reactie: Macron die verklaart 'het patriotisme is precies het tegenovergestelde van het nationalisme: het nationalisme is er het verraad van' denkt dat hij een 'bon mot' deed, hem hoogstwaarschijnlijk ingefluisterd door zijn vroegere regentes, madame Trogneux. Maar hij doet hier feitelijk aan orwelliaanse taalmanipulatie, door twee begrippen - vaderland en natie - die nauw bij elkaar aanleunen als antoniemen te bestempelen, waarbij het eerste 'goed' is, en het tweede 'foei'. Deze doorzichtige politiek correcte truc past perfect bij deze omhooggevallen bankbediende die denkt dat hij Charles de Gaulle is. Maar le Grand Charles had het wel over 'la NATION Française', een woord dat deze kleine charlatan als taboe beschouwt. Ter lering van le petit Emmanuel (de la langue Française): Marine Le Pen gebruikt in haar rechts discours ook het begrip 'patriotisme' in de positieve zin, zonder evenwel 'nationalisme' te stigmatiseren. Het verraad van nationalisme heet mondialisme.
Laast bewerkt: 3 jaren 7 maanden geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.