Vraag Europa volgens Guy Verhofstadt

Meer
4 maanden 1 week geleden - 4 maanden 1 week geleden #55849 door katertje
...
Het is voorbij. Weg zijn ze, de Britten. Tenminste officieel. Omdat er voor het einde van het jaar niet veel verandert. Pas daarna zal het verlies van de met Duitsland als betalingskrachtigste en naast enkele andere staten meest toegewijde aan de democratie partner voelbaar zijn, schrijft Ramin Peymani op Liberale Warte.

Nu begint de zware strijd om de toekomstige relatie tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie. En beide partijen proberen zich met krachtig sabelgekletter in een voordelige uitgangspositie te plaatsen.

Intussen heeft de Europese Unie al duidelijk gemaakt welke consequenties zij aan het mislukte huwelijk wil verbinden: de resterende en toekomstige partners moeten nog zich nog meer ondergeschikt maken aan de leidende Brusselse echtgenote en bij voorkeur ook een uitgaansverbod krijgen.

Dat is tenminste wat Brexit-coördinator Guy Verhofstadt eist.
De hoofdonderhandelaar van het Europees Parlement heeft erop aangedrongen dat de mogelijkheid om de EU in de toekomst te verlaten, wordt afgeschaft. Hoewel hij gelijk heeft in zijn beoordeling dat de Brexit het “falen van de Unie” markeert, trekt hij de ontmaskerende conclusie dat de EU moet worden omgevormd tot een gesloten club waarin bijna 450 miljoen mensen uit 27 staten met de meest uiteenlopende voorkeuren, tradities en culturen worden gedwongen te trouwen.

Er is veel bezorgdheid over navolgers van de Brexit, omdat er al stemmen opgaan, niet alleen in Polen, die oproepen tot terugtrekking. Dwang lijkt het middel bij uitstek te zijn, na decennia waarin een politieke kaste die ver van het volk af staat de mensen op het continent niet heeft kunnen inspireren tot een Unie, die zichzelf in toespraken viert als een groots Europees project, maar in het dagelijks leven verschijnt als een ondemocratische verzameling van machtsbeluste apparatsjiks.

Nu moet de Europese federale staat, die door de meerderheid van de Europese burgers wordt afgewezen, ten uitvoer worden gelegd in de vorm van een Europese gevangenis, met inbegrip van een levenslange gevangenisstraf. Als je eenmaal binnen bent, kun je er niet meer uit. Zo groot is de bezorgdheid over nabootsers van de Brexit, omdat er in Polen bijvoorbeeld al sterke stemmen opgaan om te vertrekken.


Nu moet de Europese federale staat, die door de meerderheid van de Europese burgers wordt afgewezen, ten uitvoer worden gelegd in de vorm van een Europese gevangenis, met inbegrip van een levenslange gevangenisstraf. Als je eenmaal binnen bent, kun je er niet meer uit. Zo groot is de bezorgdheid over nabootsers van de Brexit, omdat er in Polen bijvoorbeeld al sterke stemmen opgaan om te vertrekken.

Dus moeten de teugels snel worden aangetrokken om nieuwe slopende exit-debatten te voorkomen.
Hoewel Brussel een “Conferentie over de toekomst van Europa” heeft aangekondigd, die de EU-burgers de mogelijkheid moet bieden hun kritiek te uiten in ronde-tafel- discussies gedurende twee jaar vanaf mei, werd de aanvankelijk geplande mogelijkheid om de Europese verdragen te wijzigen op basis van de verzamelde wensen van de burgers op het laatste moment weer teruggetrokken. Er is geen duidelijker manier om het feit te documenteren dat ze zichzelf zien als een centraal comité dat boven de democratie staat. De angst voor machtsverlies is bijna tastbaar. En uiteraard ook de angst om hun baan te verliezen. Want voor de meeste van de schunnig overbetaalde EU-bonzen zou elders nauwelijks plaats zijn.
Dit geldt ook voor Guy Verhofstadt, voor wie een nieuwe baan moest worden gevonden nadat de Brexit was voltooid. Hij wordt – tataa! – voorzitter van de “Burgerconferentie”.

De afschaffing van de toetredingsoptie voor individuele staten betekent dat het lidmaatschap alleen mogelijk is door middel van annexatie. En zodoende is het nu al duidelijk wat er in 2022 in het eindverslag zal staan, dat de basis zou moeten vormen voor de toekomstige vorm van de Europese Unie.
Verhofstadt heeft het duidelijk gezegd: De EU moet worden omgevormd tot een echte Unie, “zonder de mogelijkheid van vertrek, toetreding, kortingen of uitzonderingen”.Hij heeft dus al verder gekeken dan de Europese federale staat. De door hem bepleite afschaffing van de toetredingsoptie voor afzonderlijke staten betekent dat het lidmaatschap dan alleen nog mogelijk is door middel van annexatie. Wie zich wil aansluiten bij het vanuit Brussel gecontroleerde rijk, moet voortaan bereid zijn om zich volledig te laten opnemen in de federale staat. Het is dit perspectief – onthuld door Verhofstadt – dat de critici van een Europese machtselite die steeds autonomer wordt, versterkt en duidelijk maakt hoe gevaarlijk het Brusselse apparaat is. Want de overwegingen leiden onvermijdelijk tot een gebrek aan vrijheid.

De machtigen van Europa hebben echter geleerd van de mislukte pogingen van eerdere regimes: de burgers zullen geen honger lijden. Zij zullen toegang hebben tot elke denkbare vorm van consumptie, indien nodig met overheidssteun. Ze zullen ook nog steeds toestemming hebben om (uit) te reizen. In plaats van onooglijke grensmuren die mensen ervan weerhouden te vluchten, zullen er minder bedreigende barrières voor voormalige soevereine staten voor in de plaats komen. Alleen het verdwijnen van de democratische participatie en de vrijheid van meningsuiting markeert de systeemverandering.
Het socialisme heeft zijn terugkeer grondig voorbereid. De Britten daarentegen zijn er op het nippertje in geslaagd om aan de muur te ontsnappen.

Het socialisme heeft zijn terugkeer grondig voorbereid. De Britten daarentegen zijn er op het nippertje in geslaagd om aan de muur te ontsnappen.


> Zal straks als de nieuwe pest als epidemie in alle hevigheid losbarst, dankzij de open grenzen van een gestoorde en corrupte geldgeile elite onder leiding van "koning Onbenul", de meute eindelijk wakker worden? Zo niet dan zijn ze er nog erger aan toe dan ik al vrees, zo ja, dan wordt het einde oefening voor de Verhofstadtjes en Timmermansjes, dan worden ze overal belaagd, worden wilde honden op ze losgelaten en zullen en geen lantaarnpalen genoeg zijn om ze op te hangen. Dan begint de oorlog in werkelijkheid.

En dat alles dankzij miezerige geldgeile slijmerds die zich bestuurders wanen en een "religie van vrede" die niets doet dan mensen onthoofden danwel opblazen of neersteken en niets anders wenst dan de wereld te overheersen. Bespaar je land een burgeroorlog! Toon dat je bestuurder bent, geen dweil die doet wat terrorist Soros wenst.


..
Laatst bewerkt: 4 maanden 1 week geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
6 maanden 1 week geleden - 6 maanden 1 week geleden #55623 door katertje


Verhofstadt: “Het is walgelijk dat Europa een dominante blanke christelijke cultuur heeft – de EU zal alles op alles zetten om die te vernietigen”

De corrupte zelfverrijker twitterde enige tijd geleden: “This notion of a “dominant culture” is abhorrent. Quite rightly, the EU’s motto is “united in diversity.” What we need is tolerance, respect for each other’s culture, religious freedom and the #RuleofLaw.”

Die dominante blanke Europese cultuur moet vernietigd worden, want is niet de beste beschaving ter wereld volgens deze lakei van de globalisten. Het EU motto ‘eenheid in diversiteit’ is een vals motto. Nergens op de wereld zien we eenheid in diversiteit. Overal waar we diversiteit zien, zien we verdeeldheid, segregatie en tegenstellingen. In elke West-Europese stad huist tegenwoordig een tweede stad, een parallelle mohammedaanse enclave.

Maar niet alleen mohammedanen zonderen zich af, ook de Afrikanen hebben zich in Nederland gesegregeerd in de Bijlmer. Rassen, culturen en religies mengen niet.

In Zuid-Afrika zien we wat voor tolerantie en respect blanken kunnen verwachten van zwarten. In mohammedaanse landen zien we wat religieuze vrijheid waard is onder het mohammedanisme.

Japan kent geen diversiteit en doet het prima, hetzelfde geldt voor China. Israël wilde hun ‘diversiteit’ zelfs doorsturen naar Europa toen Afrika hun eigen negers niet terug wilde nemen.
De EU stond er bijna bij te janken dat de deal om de blankenhaters hier naar toe te transporteren werd afgeblazen, omdat rechts Israël het niet pikte dat er dan nog 20.000 Afrikanen in Israël achter zouden blijven.

De EU eist nooit diversiteit van China, Japan, Israël, of Afrika, de EU spreekt zich niet eens uit over de genocide die zwarten begaan op blanken in Zuid-Afrika.
Nee, de EU wil dezelfde situatie hier creëren. De EU is een anti-blanke, anti-christelijke moordmachine.
Verhofstadt en Timmermans zijn haar medeplichtigen.....
Bijlagen:
Laatst bewerkt: 6 maanden 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Please Inloggen to join the conversation.