Vraag Amerika zegt INF-verdrag op

Meer
1 jaar 1 week geleden #54726 door katertje
In de buurt van het Glazen Paleis van de Verenigde Naties in New York staat een metalen sculptuur met de titel "Het Kwade Verslagen door het Goede (Evil Defeated by Good) ", waarin Saint George een draak met zijn lans doorboord. Het werd in 1990 door de USSR geschonken ter ere van het INF-verdrag dat in 1987 met de VS werd gesloten, waarbij kern- en kernraketten op land werden verboden (met een bereik van 500 tot 5000 km).

Symbolisch, is het lichaam van de draak in feite gemaakt met stukken US Pershing-2 ballistische raketten (oorspronkelijk gestationeerd in West-Duitsland) en Sovjet SS-20 raketten (oorspronkelijk gestationeerd in de USSR).

Maar de nucleaire draak, die in het beeldhouwwerk als stervende wordt getoond, wordt nu herboren. Dank aan Italië en andere landen van de Europese Unie, die op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties tegen de resolutie van Rusland over het "behoud en de uitvoering van het INF-Verdrag" hebben gestemd, verworpen door 46 tegen 43 stemmen met 78 onthoudingen.
De Europese Unie - waarvan 21 van de 27 leden deel uitmaken van de NAVO (inclusief het Verenigd Koninkrijk, dat momenteel de EU verlaat) - heeft aldus een uniform standpunt ingenomen met de positie van de NAVO, die op haar beurt een uniforme houding heeft ingenomen met die van de Verenigde Staten.

De regering-Obama als eerste, gevolgd door de Trump-regering, hebben Rusland beschuldigd, zonder enig bewijs, van het experimenteren met een raket uit de verboden categorie, en hebben hun voornemen aangekondigd zich terug te trekken uit het INF-verdrag.

Tegelijkertijd hebben ze een programma gelanceerd gericht op het vernieuwen van de installatie van nucleaire raketten in Europa om zich tegen Rusland te beschermen, terwijl anderen ook in de regio Azië-Stille Oceaan tegen China zullen worden gestationeerd.

De Russische vertegenwoordiger bij de VN heeft gewaarschuwd dat "dit het begin vormt van een volledige wapenwedloop". Met andere woorden, hij waarschuwde dat als de Verenigde Staten opnieuw in Europa kernraketten op Rusland zouden richten (zoals de kruisraketten in Comiso in de jaren 1980), Rusland opnieuw op zijn eigen grondgebied soortgelijke wapens zou installeren en richten op doelen in Europa (maar die de VS niet zouden kunnen bereiken).

Dat alles negerend, beschuldigde de EU-vertegenwoordiger bij de UNO Rusland ervan het INF-verdrag te saboteren en kondigde de oppositiestemming aan door alle landen van de Unie, omdat "de door Rusland gepresenteerde resolutie de kwestie die wordt besproken, vermijdt". Kortom, de Europese Unie heeft groen licht gegeven voor de mogelijke installatie van nieuwe Amerikaanse raketten in Europa, waaronder Italië.

Op een vraag over dit belang heeft de Conte-regering, evenals haar voorgangers, afgezien van de uitoefening van de nationale soevereiniteit en zich aangesloten bij de EU, die op haar beurt het standpunt van de NAVO heeft overgenomen, onder Amerikaans bevel. En over de hele politieke boog is niet één stem verheven om te verzoeken dat het het Parlement is dat beslist hoe te stemmen bij de UNO. En op dezelfde manier, is er geen stem gerezen in het Parlement om te verzoeken dat Italië het Non-proliferatieverdrag, in acht neemt dat vereist dat de VS haar B61 nucleaire bommen van ons nationaal grondgebied moet terugtrekken, en zich ook moet onthouden van het hier installeren, zoals vanaf de eerste helft van 2020, de nieuwe en nog gevaarlijkere B61-12’s.

Dit is dus een nieuwe schending van het fundamentele constitutionele principe dat "soevereiniteit toebehoort aan het volk". En aangezien het politiek-media-apparaat Italianen omzwachtelen door de onwetendheid over deze kwesties van zo vitaal belang, is het ook een schending van ons recht op informatie, niet alleen in de zin van de vrijheid om te informeren, maar ook het recht op informatie.
We moeten dit nu doen, of anders zal er morgen geen tijd zijn om te beslissen - een middel lange afstand ballistische raket kan zijn doel bereiken en vernietigen met zijn kernkop in 6 tot 11 minuten.

Bron: Voltairenet
Manlio Dinucci
Vertaling
Martien van den Hurk
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 4 maanden geleden #54054 door katertje
Het Pentagon heeft besloten kernraketten voor de middellange afstand in Europa te installeren, waardoor dit territorium een slagveld zou worden in geval van een oorlog tussen de twee grootmachten. Het is geen verrassing dat de NAVO en de Europese Unie de zelfmoord van de Europese naties hebben goedgekeurd.

De «schorsing» van het Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (INF), aangekondigd op 1 februari door Secr. of State Mike Pompeo, heeft het aftellen gestart dat binnen zes maanden, de Verenigde Staten definitief uit het Verdrag zal stappen. Vanaf vandaag is de VS van mening dat het zich in ieder geval als vrij beschouwd om wapens te testen en te gebruiken in de categorie die door het Verdrag verboden zijn - grond gebaseerde middellange afstandsraketten (tussen 500 en 5.500 km).

De nucleaire raketten die in de jaren tachtig in Europa waren geïnstalleerd, behoren tot deze categorie - Pershing-2 ballistische raketten, geïnstalleerd door de Verenigde Staten in West-Duitsland, en op de grond gelanceerde kruisraketten, geïnstalleerd door de Verenigde Staten in Groot-Brittannië, Italië, West-Duitsland, België en Nederland, onder het voorwendsel om ze te gebruiken als verdediging om de Europese bondgenoten te verdedigen tegen de SS-20 ballistische raketten die door de Sovjetunie op haar eigen grondgebied zijn geïnstalleerd.

Het INF-verdrag, ondertekend in 1987 door presidenten Gorbachov en Reagan, elimineerde alle raketten van deze categorie, inclusief degene die gestationeerd waren in Comiso (Sicilië).

Het INF-verdrag werd door Washington in twijfel getrokken toen de Verenigde Staten hun strategisch voordeel ten opzichte van Rusland en China zagen afnemen.

In 2014 beschuldigde de Obama-regering Rusland ervan, zonder het minste bewijs, van het hebben getest van een kruisraket (merk 9M729) behorend tot de categorie die door het Verdrag verboden is.

En in 2015 kondigde het aan dat «als gevolg van de schending van het INF-verdrag door Rusland, de Verenigde Staten overwegen om in Europa grond geinstaleerde raketten te gebruiken». Dit plan werd bevestigd door de Trump-administratie. In 2018 verleende het Congres toestemming voor de financiering van een «onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma voor een kruisraket die zou worden gelanceerd vanaf een mobiel platform op de weg».

Van Moskowse zijde ontkenden ze dat hun kruisraketten het Verdrag schonden en beschuldigden Washington ervan dat ze in Polen en Roemenië hellingen voor onderscheppings raketten hadden geïnstalleerd (van het «schild»), die kunnen worden gebruikt om kruisraketten die kernkoppen dragen te lanceren.
In deze context moeten we niet de geografische factor vergeten - terwijl een nucleaire raket van de VS gestationeerd in Europa Moskou kan raken, kan een soortgelijke raket gestationeerd in Rusland op zijn eigen grondgebied de Europese hoofdsteden kan bereiken, maar niet Washington. Als we de scenario-ronde omkeren, is het alsof Rusland haar kernraketten voor de middellange afstand in Mexico gaat installeren.

Het Amerikaanse plan om het INF-verdrag te begraven, werd volledig gesteund door de Europese bondgenoten van de NAVO. De Noord-Atlantische Raad verklaarde op 4 december 2018 dat het INF-verdrag in gevaar is vanwege de acties van Rusland, dat werd beschuldigd van het inzetten van «een destabiliserend raketsysteem». Dezelfde Raad heeft gisteren zijn «volledige steun uitgesproken voor het optreden van de Verenigde Staten bij het opschorten van zijn verplichtingen met betrekking tot het INF-Verdrag» en heeft Rusland gezegd de resterende zes maanden te gebruiken om «terug te keren naar volledige naleving van het Verdrag» [1].

De ineenstorting van het INF-verdrag werd ook bevorderd door de bijdrage van de Europese Unie die op de Algemene Vergadering van de VN op 21 december 2018 tegen de resolutie van Rusland over het "behoud en de uitvoering van het INF-Verdrag" stemde, verworpen door 46 stemmen tegen 43, met 78 onthoudingen. De Europese Unie - waarvan 21 van haar 27 leden ook lid zijn van de NAVO (het Verenigd Koninkrijk blijft lid terwijl ze de EU verlaten) - riep unaniem bij tot de positie van de NAVO, die op haar beurt unaniem tot die van de Verenigde Staten kwam. In wezen heeft de Europese Unie dus ook groen licht gegeven voor de mogelijke installatie van nieuwe Amerikaanse nucleaire raketten in Europa, inclusief Italië.

Op een vraag van dit belang heeft de Conte-regering, net als de voorgaande, zich aangesloten bij zowel de NAVO als de EU. En over de hele politieke boog werd niet één stem uitgebracht om te stellen dat het Parlement zou moeten beslissen hoe te stemmen bij de UNO over het INF-verdrag. En nogmaals, er werd in het Parlement geen stem uitgebracht om Italië te verzoeken het non-proliferatieverdrag na te leven en zich te houden aan dat van de UNO met betrekking tot het verbod op kernwapens, en de VS te dwingen om van ons nationale grondgebied zijn B61-kernbommen terug te trekken en niet de nog gevaarlijkere B61-12’s te installeren vanaf de eerste helft van 2020.

Omdat het op zijn grondgebied kernwapens en Amerikaanse strategische installaties heeft, met de Muos en de Jtags in Sicilië, is Italië blootgesteld aan groeiende gevaren xoals een geavanceerde basis van Amerikaanse kernwapens, en dus een doelwit voor Russische troepen. Een middellange afstand ballistische nucleaire raket heeft tussen de 6 en 11 minuten de tijd nodig om zijn doel te bereiken. Een mooi voorbeeld voor de verdediging van onze soevereiniteit, opgeschreven in de Grondwet, en voor onze veiligheid, dat de Regering garandeerde door het sluiten van de deur voor migranten, maar deze wijd open zette om Amerikaanse kernwapens toe te laten.

Voltaire Network
Manlio Dinucci
Vertaling Martien van den Hurk
Bron Il Manifesto (Italië)
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 4 maanden geleden - 1 jaar 4 maanden geleden #54045 door katertje
Net zoals de NAVO het aan boord gaan van Oekraïense schepen door Rusland hekelt, zonder nota te nemen van het feit dat ze zijn maritieme ruimte hebben geschonden, stelt haar secretaris-generaal Jens Stoltenberg het gevaar van Russische raketten aan de kaak.
De principes van propaganda veranderen nooit - vermijd de context en vervorm de schaal van de feiten.

«Russische raketten zijn een gevaar» - het alarm werd geslagen door de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, in een interview met Maurizio Caprara gepubliceerd in de Corriere della Sera, drie dagen vóór het «incident» in de zee van Azov, dat brandstof toevoegt tot de reeds gloeiende spanning met Rusland .
«Er zijn geen nieuwe raketten in Europa. Maar er zijn Russische raketten, ja », begon Stoltenberg, negerend twee feiten.

Ten eerste: vanaf maart 2020 zullen de Verenigde Staten de eerste nucleaire bom met precisiesturing in hun arsenaal, de B61-12 gaan stationeren in Italië, Duitsland, België en Nederland (waar B-61 nucleaire bommen al zijn gestationeerd), en waarschijnlijk ook in andere Europese landen, de eerste nucleaire bom met precisiesturing in hun arsenaal, de B61-12. Zijn functie is voornamelijk anti-Russisch. Deze nieuwe bom is ontworpen met een penetrerend vermogen, waardoor deze ondergronds kan exploderen om de centrale bunkers met de eerste tref te vernietigen. Hoe zouden de Verenigde Staten reageren als Rusland kernbommen in Mexico zou inzetten, direct naast hun grondgebied? Aangezien Italië en de andere landen, die het non-proliferatieverdrag schenden, de VS toestaan om hun bases, evenals haar piloten en vliegtuigen, te gebruiken voor de inzet van kernwapens, Europa zal worden blootgesteld aan een groter risico als de eerste lijn van de groeiende confrontatie met Rusland.

Ten tweede: in 2016 is er in Roemenië een nieuw Amerikaans raketsysteem geïnstalleerd en momenteel wordt er in Polen een ander vergelijkbaar systeem gebouwd. Hetzelfde raketsysteem is geïnstalleerd op vier oorlogsschepen die, op basis van de Amerikaanse marine in de Spaanse haven van Rota, de Zwarte Zee en de Oostzee dicht bij Russisch grondgebied bevaren. De land gebaseerde installaties, zoals de schepen, zijn uitgerust met Lockheed Martin Mk41 verticale draagraketten, die - zoals gespecificeerd door de fabrikant zelf - in staat zijn om «raketten voor alle missies te lanceren: ofwel SM-3’s als verdediging tegen ballistische raketten, of lange - afstand Tomahawks om landgebaseerde doelen aan te vallen ».

De laatste kan ook worden geladen met een nucleaire kernkop. Omdat Moskou niet kan controleren welke raketten daadwerkelijk worden geladen in de lanceerinrichtingen die aan de grens met Rusland zijn geparkeerd, veronderstelt Moskou dat er ook nucleaire aanvalsraketten zijn, hetgeen in strijd is met het Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, dat de installatie van tussen- en korteafstandsraketten op land geïnstalleerd verbied.

Aan de andere kant, beschuldigt Stoltenberg Rusland ervan het INF-verdrag te schenden en stuurt een waarschuwing: «We kunnen niet toestaan dat de Verdragen zonder straf worden geschonden».


In 2014 beschuldigde de regering-Obama Rusland ervan, zonder het minste bewijs te leveren, dat het een kruisraket (SSC-8) van een door het Verdrag verboden categorie had getest, en kondigde aan dat «de Verenigde Staten overweegt de inzet van op land gestationeerde raketten in Europa, met andere woorden: het verlaten van het INF-Verdrag.

Dit plan, gesteund door de Europese bondgenoten van de NAVO, werd bevestigd door de Trump-regering: in het fiscale jaar 2018 machtigde het Congres de financiering van een programma voor onderzoek en ontwikkeling voor de lancering van een kruisraket vanaf een mobiel platform. Nucleaire raketten van het Euromissile-type, in de jaren tachtig door de VS in Europa ingezet en geëlimineerd door het INF-verdrag, zijn in staat Rusland te raken, terwijl vergelijkbare nucleaire raketten die in Rusland worden ingezet, Europa kunnen raken, maar niet de VS.

Stoltenberg zelf, verwijzend naar de SSC-8’s die Rusland op zijn eigen grondgebied had ingezet, verklaarde dat ze in staat zijn het grootste deel van Europa te bereiken, maar niet de Verenigde Staten ». Dit is hoe de Verenigde Staten Europa verdedigen.
En in deze groteske verklaring van Stoltenberg, die aan Rusland ’het uiterst gevaarlijke idee van beperkt nucleair conflict’ toekent, waarschuwt hij: «Alle atoomwapens zijn gevaarlijk, maar die welke de drempel voor gebruik kunnen verlagen, zijn vooral zo». Dit is precies de waarschuwing van Amerikaanse militaire en wetenschappelijke experts over de B61-12’s die op het punt staan om in Europa te worden ingezet: «Laagvermogen, nauwkeuriger kernwapens vergroten de verleiding om ze te gebruiken, zelfs om ze eerst te gebruiken van als een riposte ».


Voltaire Network. Manlio Dinucci
Vertaling
Martien van den Hurk
Laast bewerkt: 1 jaar 4 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 5 maanden geleden - 1 jaar 5 maanden geleden #53959 door katertje


Ook Rusland stapt uit het verdrag dat een einde maakte aan de Koude Oorlog

Na de VS zal ook Rusland uit het INF-verdrag stappen. Dat heeft president Vladimir Poetin bekendgemaakt. De Amerikanen stappen uit het akkoord omdat Rusland zich niet aan de afspraken zou houden over langeafstandsraketten.
Rusland ontkent. en de VS kan geen bewijzen aanvoeren voor haar bewering. Maar Rusland is al die loze beschuldigingen spuugzat en stapt nu ook uit het akkoord.

INF is de afkorting van Intermediate-Range Nuclear Forces, oftewel middellangeafstandskernwapens. Concreet gaat het om kernraketten en kruisraketten met een reikwijdte tussen 500 en 5.500 kilometer die vanop de grond worden gelanceerd.
In 1987 ondertekenden Ronald Reagan en Michael Gorbatsjov een historisch akkoord waarin de VS en de toenmalige Sovjet-Unie overeenkwamen om die raketten te vernietigen. Het einde van de Koude Oorlog was bezegeld.

31 jaar later, met Trump en Poetin aan de macht, gaat de temperatuur tussen de VS en Rusland weer de dieperik in. De VS beschuldigt Rusland ervan dat het met nieuwe raketten het INF-akkoord schendt. Volgens de VS kan een nieuwe Russische landraket doelen tot meer dan 2.500 kilometer treffen. Op basis van die beschuldigingen kondigde de VS gisteren aan dat het zich zal terugtrekken uit het INF-akkoord.

Rusland ontkent de Amerikaanse beschuldigingen en zegt dat de bewuste raket, de 9M729, maar een reikwijdte van 480 kilometer heeft. Kom maar controleren...! Het kwaad is echter geschied: na de VS heeft Rusland vanochtend aangekondigd dat het zich ook zal terugtrekken uit het historische akkoord.

"De Amerikaanse partners hebben verklaard dat ze hun deelname aan het akkoord zullen opschorten; wij zullen het ook opschorten", kondigde president Poetin aan op de Russische tv.

Hij voegde eraan toe dat Rusland nieuwe raketten ontwikkelt, waaronder hypersonische. Raketten dus die vijf keer sneller vliegen dan het geluid.
Tegelijk beklemtoonde Poetin dat hij niet wil dat Rusland in een "dure wapenwedloop" wordt gesleurd. De ontwikkeling van nieuwe wapens moet gebeuren zonder een budgetverhoging, aldus de Russische president.

Gespierde taal dus, maar Poetin slaat de deur niet keihard dicht voor de VS: "Zoals voorheen blijven al onze voorstellen op dit vlak op tafel, de deuren voor gesprekken staan open, zei Poetin vanochtend na een vergadering met minister van Defensie Sjojgoe en minister van Buitenlandse Zaken Lavrov

Volwassen
"Intussen vraag ik beide ministeries om geen enkel gesprek over de kwestie in de toekomst op te starten. Laten we afwachten en zien of onze partners volwassen genoeg worden om een evenwichtige en betekenisvolle dialoog met ons te voeren over die cruciale kwestie, voor ons beiden, voor onze partners en voor de hele wereld."
Volgens de tekst van het verdrag wordt het INF-akkoord pas zes maanden na de beëindiging officieel ontbonden.

> Wat we ons dienen te realiseren is dat onder Bush en Obama een raketschild werd gebouwd met een bereik vanaf noordwestelijk Rusland tot aan Georgië om zogenaamd bescherming te bieden tegen schurkenstaat Iran. Rusland wilde met de ontwikkeling meedoen en bood samenwerking aan. Amerika wees af ! Verdacht! Gevolgtrekking dat niet Iran maar Rusland het doelwit was van de VS, was gemaakt. Zeker gezien het tempo waarin steeds meer Amerikaanse militaire bases Rusland begonnen "in te sluiten" .

Rusland begon het S-300 afweersysteem te verbeteren. Heeft nu z'n S-400 systeem waar IS niet echt een antwoord op heeft. Inmiddels is S-500 bijna gereed waar de Yanks geen antwoord op hebben.

Ondertussen wordt vergeten dat de Chinezen - die ook al compleet omsingeld zijn door Amerikaanse militaire bases - hun militaire macht rigoureus aan het uitbreiden zijn, waardoor aan de hegemonie - alleen heerschappij - van Amerika een einde komt. De Verenigde Staten voeren de laatste jaren de druk op de Europese Unie op om meer bij te dragen aan hun "bescherming" ter compensatie van hun falend buitenlands beleid.

Het gaat om China
De Verenigde Staten trekken zich uit het INF-verdrag omdat het zich zorgen maakt over de wapenontwikkeling van China, die niet onder het INF-verdrag valt en zoekt de VS een manier om onder het verdrag uit te komen. Natuurlijk weet Rusland dit ook, het is daarom dat Poetin zich geen moment heeft bedacht. Niet zo gek, immers vanuit zijn optiek wordt zijn land door westerse imperialisten bedreigd, wordt de oorlog in Oekraïne volledig in zijn schoenen geschoven, krijgt de ene na de andere beschuldiging van spionage en vergiftiging over zich heen; hypocriete kritiek over "inmenging" in Syrië te verduren en nu wordt er ook nog eens niet geluisterd naar zijn verdediging tegen de beschuldiging van het schenden van zo'n iconisch verdrag. Tel daarbij op dat de EU een eigen leger wil om "Russische dreiging" het hoofd te bieden …

Tja Rusland, alles overziend zou ik m'n arsenaal ook maar eens op gaan bouwen
Bijlagen:
Laast bewerkt: 1 jaar 5 maanden geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 5 maanden geleden - 1 jaar 5 maanden geleden #53950 door katertje


Verenigde Staten stappen uit historisch ontwapeningsverdrag met Rusland.

Het historische INF-wapenverdrag uit 1987 zorgde jarenlang voor stabiliteit in Europa. Met het akkoord spraken de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten af om te stoppen met de productie van nucleaire middellangeafstandsraketten.
Maar vrijdag zegde de Amerikaanse president Donald Trump het ontwapeningsverdrag op. Vanaf zaterdag schroeven de Amerikanen hun activiteiten in het kader van dit verdrag terug. Over zes maanden zijn ze dan helemaal geen partij meer.

Dreigt er een nieuwe wapenwedloop, met Europa als middelpunt?

Het verdrag voor Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) werd eind 1987 getekend door de Amerikaanse en Russische leiders Ronald Reagan en Michail Gorbatsjov. Daarin is afgesproken dat de landen alle nucleaire raketten en kernkoppen die een reikwijdte van 500 tot 5500 kilometer hebben, zouden ontmantelen en vernietigen.
Volgens de regering van president Trump zou Rusland het echter verdrag schenden. De Russen zouden een raketsysteem hebben ontwikkeld en daarmee bondgenoten en troepen van de VS in het buitenland bedreigen.
wnl.tv/2019/02/01/amerika-zegt-historisc...drag-met-rusland-op/

Dat bewijs is overigens nog nooit geleverd.

Rutte: ‘Volstrekt gerechtvaardigde stap’ dat Trump kernwapenverdrag opzegt, Russen hebben het eenzijdig geschonden.
Het opzeggen door de Verenigde Staten van het kernwapenverdrag (INF) is een ,,volstrekt gerechtvaardigde stap”, zei premier Mark Rutte op zijn wekelijkse persconferentie. De schuld ligt volgens hem ,,eenzijdig” bij de Russen omdat zij het verdrag uit 1987 schenden.
De Amerikaanse regering kondigde eerder op de dag aan uit het historische Amerikaans-Russische ontwapeningsverdrag INF (Intermediate-range Nuclear Forces) te stappen. Volgens de Amerikanen schenden de Russen het verdrag al jaren, Moskou spreekt dat tegen.
www.telegraaf.nl/nieuws/3099253/rutte-st...gen-kernwapenverdrag

> Werkelijk álles voor de nieuwe job…Die lafhartige opportunist is niet alleen een gevaar voor Nederland maar voor geheel Europa..
Bijlagen:
Laast bewerkt: 1 jaar 5 maanden geleden door katertje. Reden: emoticon
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.