Vraag Nieuw Frans-Duits vriendschapsverdrag

Meer
1 jaar 5 maanden geleden #53964 door katertje
Het moet me van het hart dat de Europese leiders met dat nieuwe vriendschapsverdrag dat Frankrijk en Duitsland onlangs sloten hun misselijkmakende arrogantie tonen. In Aken toonden de triomfantelijke tortelduifjes opnieuw hun minachting voor het Duitse en Franse volk ...door de inhoud van het Verdrag grotendeels geheim te houden. Jawel, er zijn een paar kleine onderdelen naar buiten gekomen, maar niemand weet waar precies voor is getekend.

U hebt misschien eveneens gemerkt dat grote groepen #GeleHesjes lMerkel en Macron duidelijk lieten merken hoe er over de twee "leiders" wordt gedacht.Toen die twee zich buiten vertoonden klonk er een oorverdovend gefluit, en werd van alle kanten gejouwd en gescholden. “Oplazeren, oplazeren”, klonk het eensgezind. Natuurlijk doen dit soort figuren dan als of ze niets hebben gehoord, en verdwijnen snel naar binnen. Maar ze weten maar al te goed dat de dag gaat komen dat hun arrogantie ze de kop gaat kosten.

Om de oppositie nog enigszins van het lijf te houden, nemen de “leiders” steeds wanhopiger maatregelen, die gelijktijdig hun angst tonen. Heb u al bericht dat Merkel de AfD nu op proef door de geheime dienst laat bespioneren, en weigert gewelddadige acties van de autonome Antifa te veroordelen.

Macron maakte het nog bonter. Hij is bezig om op straat en in de Franse gevangenissen criminelen te rekruteren die werden ingezet tegen de Gele Hesjes. Als herkenningsteken zullen ze een rode armband dragen. Ze zijn bewapend met hamers en hebben een vrijbrief om geweld te gebruiken. Een moderne vorm van de Landwacht dus. Als of het politiegeweld, dat tegen de Gele Hesjes wordt gebruikt, nog niet voldoende is. Er zijn intussen 10 doden gevallen, deels door politiegeweld, en er zijn vele honderden zwaar gewonden.

Natuurlijk zien we het politiegeweld niet terug in de gelijkgeschakelde media, maar de beelden zijn op YouTube overal te vinden. Kijk op de vele kanalen van de vrije media, waaronder RT, die eigen reportages hebben gemaakt. Dan zie je de burgeroorlogachtige scènes die zich in de Franse steden afspelen.

Het is dus intussen zover gekomen dat de zogenaamde Europese “leiders” zich verlagen tot het opzetten van criminele knokploegen, die ze tegen de eigen bevolking inzetten. Ze worden hierin bijgestaan door de leugenpers, die alles toejuicht en steunt wat de corrupte politici doen. Tot een paar weken geleden twijfelde er nog veel mensen of je wel echt van een leugenpers kon spreken. Er zouden toch ook eerlijke journalisten zijn.
Dat idee was echter snel verdwenen toen bleek dat een topjournalist van Der Spiegel meer dan 150 positieve berichten over migranten gewoon uit zijn duim had gezogen. Hij is zeker niet de enige, en het hele gebeuren laat zien hoe ver men wil gaan om de corrupte politieke kliek te ondersteunen. In een woord: LEUGENPERS!
Voeg daarbij de onthullingen in het boek Gekaufte Journalisten van de vorig jaar overleden Udo Ulfkotte, en u weet dat een corrupte pers een structureel gegeven is

Als we dit alles samenvatten kunnen we alleen maar tot de conclusie komen dat de dagen van de Europese Unie, en van de leugenaars en huichelaars die aan deze maffiaconstructie leiding geven, geteld zijn. De volkeren beginnen langzaam te ontwaken, en dat betekent dat de stormklok overuren maakt in Brussel en Straatsburg. Er komen interessante maanden aan, en het lijkt er op dat de nu aanstaande gebeurtenissen een nieuwe richting zullen geven aan de toekomst van Europa.

De elite die nu nog stevig in het zadel lijkt te zitten, zal dat niet overleven. En dat is maar goed ook. We zijn te lang belazerd, bestolen en voor dom verkocht.

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
1 jaar 5 maanden geleden - 1 jaar 5 maanden geleden #53901 door katertje
Verdrag van Aken
In het Engels:
niederlande.diplo.de/blob/2179642/39e006...het-engels--data.pdf
In het Duits:
niederlande.diplo.de/blob/2179636/fe6f6d...-von-aachen-data.pdf

(Verdrag van Aken is de Frans-Duitse As van Nationaal Populisme …!)

De nieuwe Duits-Franse verbintenis tot meer samenwerking op het gebied van buitenlandse betrekkingen - inclusief de Franse toezegging om voor een permanente Duitse zetel in de VN-Veiligheidsraad te pleiten - plaats al meteen vraagtekens bij het Verdrag.

Merkel en Macron benadrukken dat nauwe en zelfs militaire samenwerking alleen tot doel heeft de autonomie van de EU te versterken - maar waarom heeft Duitsland een permanente zetel in de Veiligheidsraad nodig? En trouwens....zou Frankrijk niet haar permanente zetel aan de EU behoren af ter staan - inclusief haar ministers van Buza, Defensie en Financiën? En waarom alleen Duitsland, als er ook nog landen als Italië zijn?
De wens van een Duitse zetel zou je ook een vorm van Merkeliaanse grootheidswaanzin kunnen noemen.

Waarom is juist nú dit verdrag gesloten? Twee politici, waarvan het aanzien en de volksgoedkeuring - nationaal en internationaal - op een dieptepunt is aangeland, gaan ineens zo'n belangrijk verdrag tekenen. Er circuleren geruchten ( niet bevestigd kunnen krijgen) dat de heersende elite inmiddels al een opvolger voor Macron achter de hand heeft. En Merkel krijg je niet weg. Zij kan dan wel het partijvoorzitterschap hebben overgedragen aan Merkel-marionet Annegret Kramp-Karrenbauer, het bondskanselierschap zal ze echt niet zonder strijd opgeven.

Even snel de belangrijkste punten: Een vernieuwing van de Frans-Duitse vriendschap, gesloten zonder enige aankondiging of voorbereiding...nog geheimer dan Marrakesh ! Geen goedkeuring van Duits noch Frans parlement. Er is niet eens over gedebatteerd ! Ondertekend in Aken! Niet in Berlijn of Parijs, maar Aken! Niet alleen de oude beloften werden hernieuwd, maar er is een geheel nieuwe kwaliteit van samenwerking overeengekomen.

- Standpunten worden voortaan eerst met elkaar afgestemd voor ze posities innemen in Brussel
- Voor belangrijke Europese toppen zullen ze eerst elkaar ontmoeten

- Macron krijgt wat hij wil: Duitsland zet zich in het eerste artikel van het verdrag in om de economische en monetaire unie te versterken en te verdiepen. Transferunie ! (overdracht en herdistributie van geld en middelen) Hiermee is Macron verzekerd van een betere en snellere toegang tot Duits (en ons) belastinggeld om het Franse inflatiebeleid voort te zetten en zijn verkiezingsbeloften te kunnen betalen.

- Intensievere samenwerking van de strijdkrachten met het oog op gezamenlijke operaties en in de consolidatie van de Europese wapenindustrie.
- Artikel 4 van het verdrag opent de weg voor nieuwe dubieuze buitenlandse missies in Afrika ( Duitsland kan meebetalen voor Franse activiteiten in haar koloniën) en de verdere verkoop van Duitse technologie- onder de paraplu van door Frankrijk gedomineerde joint ventures.

Allemaal grote voornemens...eerst maar eens zien wat er van terechtkomt, want het verdag walmt gebakken lucht.

Pff...wederzijdse bijstand in het geval van ": agressie" ligt verankerd in de NAVO of wordt al toegepast in het geval van terroristische aanvallen op de politie..
Dan die Duitse permanente zetel in de Veiligheidsraad. Kans... nihil.

Wat dit verdrag wel doet is een (succesvolle)poging om de macht van de parlementen in Frankrijk en Duitsland verder uit te hollen

Men zou de indruk krijgen dat het Duitse initiatief ertoe dient om het vetorecht van de Europese Raad te slopen. Dan kunnen Berlijn en Parijs in de toekomst vrijer handelen, en dwarsliggers zoals Griekenland negeren.

Als u het mij vraagt - maar dat doet u natuurlijk niet - is het Verdrag van Aken véél meer dan een onnozel vriendschapsverdrag..! Het Verdrag van Aken is het voorspel van het voltooien van de Verenigde Staten van Europa...de wensdroom van de nazi's. Het is een beslissende stap in de richting van een Europese superstaat onder opperbevel van Duitsland.

De heersende elite begint in paniek te raken en haast zich nu ze - wakker geschud door het optreden van de Gele Hesjes - bang zijn dat de EU-droom in het zicht van de haven uit elkaar spat.

Wordt vervolgd
Laatst bewerkt: 1 jaar 5 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
1 jaar 5 maanden geleden #53887 door katertje
Want het verdrag dat zij in Aken ondertekenden, versterkt niet alleen de bilaterale betrekkingen tussen Duitsland en Frankrijk, maar certificeert ook dat de Europese Unie overwonnen is. Nu willen de twee grootmachten deze ijzeren as “naar een nieuw niveau” tillen, wat de rest van de lidstaten in feite uit de weg ruimt.

Betrouwbare Bronnen
Nederland is welkom bij de Frans-Duitse samenwerking in Europa. Dat zegt de Duitse minister Peter Altmaier (Economische Zaken en Energie) in de podcast Betrouwbare Bronnen.naar aanleiding van de ondertekening van het Verdrag van Aken door de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merkel waarin zij afspreken binnen de Europese Unie nog intensiever te gaan samenwerken.

“Nederland is altijd welkom wanneer het gaat om Europese samenwerking”, zegt Altmaier, die geldt als vertrouweling van Merkel. “De exclusiviteit van de Frans-Duitse samenwerking was altijd heel belangrijk, ook vanuit Frans perspectief. Dus ik kan daar als Duitser niet eenzijdig over beslissen, maar ik ben er hartstikke van overtuigd dat Emmanuel Macron de meest Europese Franse president is die we de laatste jaren hebben gehad. Dus wanneer Nederland een idee heeft: aan mij zal het niet liggen.”

Het Verdrag van Aken voorziet in de oprichting van een Frans-Duitse Veiligheidsraad, waarin de landen hun optreden in de VN-Veiligheidsraad, de G-7 en de G-20 gaan coördineren. Ook gaan ze nog meer onderling overleggen op het terrein van Buitenlandse Zaken, Defensie en Migratie.

Peter Altmaier: “Ik vind het belangrijk dat Nederland geen introvert, maar een extravert buitenlands beleid voert. Ik heb persoonlijk een uitstekende verstandhouding met de ministers Wopke Hoekstra, Eric Wiebes, Kajsa Ollongren en veel andere collega’s in de Nederlandse regering. En wanneer iemand over dergelijke vraagstukken wil praten, dan sta ik daar altijd voor klaar.”

Over Brexit zegt Altmaier in Betrouwbare Bronnen: “We moeten de Britten niet de les voorschrijven, maar behulpzaam zijn. Ze moeten het onder elkaar oplossen. Als daarvoor meer tijd vereist is, pleit ik ervoor dat de lidstaten van de EU met een uitbreiding van die periode akkoord gaan.”Zonder verlenging wacht de Britten op 29 maart een ‘harde Brexit’ waar ook de 27 overblijvende EU-landen niet blij mee zijn.
Volgens Altmaier ligt het voor de hand dat de nieuwe CDU-partijvoorzitter Annegret Kramp-Karrenbauer Merkel opvolgt als bondskanselier: “De CDU-voorzitter draagt de kandidaat-bondskanselier voor. Dat is in onze geschiedenis – op één keer na – altijd de partijvoorzitter zelf geweest.”

> De geschiedenis leert dat we alert moeten blijven als Frankrijk en Duitsland weer belangstelling tonen voor ons land. Overigens, maar dit terzijde... het vaste overleg tussen Duitsland en Frankrijk krijgt echt geen derde vaste partner, wegens afgunstig kabaal in Brussels kippenhok.
Het enige waar de Duitsers en de Fransen echt nerveus van worden is van Sebastian Kurz van Oostenrijk. Waar het naartoe gaat wanneer Duitsland en Frankrijk het op een akkoordje gooien is dat de EU wordt verdeeld in machtsblokken....Nederland in een machtsblok met Oostenrijk, Denemarken en de Scandinavische landen.
Nederland wordt alleen uitgenodigd om aan te schuiven bij Duitsland en Frankrijk om te voorkomen dat dat machtsblok ontstaat

De inkt van de ondertekening van het verdrag is nog niet droog of is er al groot ongenoegen van de oppositie in Frankrijk - sommige Europese landen hebben nog een echt werkende politieke oppositie, en niet eentje voor window dressing . Die oppositie vindt dat Macron een verdrag heeft ondertekend dat nimmer aan Parlement en gedeputeerden is voorgelegd, noch besproken. Een handelwijze die lijnrecht ingaat tegen de principes van de democratie.

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
1 jaar 5 maanden geleden #53886 door katertje
Het gaat steeds enger worden, twee landen die samen de koers van de EU bepalen. Twee mensen hun eigen land naar de vernieling hebben geholpen grijpen naar machtspolitiek. Het stuurloze, parasiterende Frankrijk gaat samen met zielloze euneuch Duitsland alle initiatief binnen de EU naar zich toe trekken.

“Europa heeft een duidelijk signaal uit Parijs en Berlijn nodig, dat verbeterde samenwerking in kleinere vormen geen alternatief is voor de samenwerking binnen Europa als geheel.”
De twee leiders die in hun thuislanden op geen enkele steun meer kunnen rekenen hebben besloten, de andere volkeren van de EU verder te knechten.
De twee roofdieren van de Europese Unie zijn naar buiten gekomen.

Wat heeft Nigel Farage het goed gezien...Wegwezen.

Please Inloggen to join the conversation.

  • dirko
  • dirko's Profielfoto
  • Offline
  • Spammer
  • Spammer
  • Als iets niet kan, kan het tóch. Overste Ranft.
Meer
1 jaar 5 maanden geleden #53885 door dirko
..
...
I love you, voor eeuwig..:

Alles ums Geld und Angst für Gilets Jaunes:


De draad geheel kwijt. Soms Bang, maar altijd Olufsen.!!
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
1 jaar 5 maanden geleden - 1 jaar 5 maanden geleden #53883 door katertje


Nieuw Frans-Duits vriendschapsverdrag wil “bijdragen tot Europees leger”
Het nieuwe vriendschapsverdrag werd ondertekend door de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merkel.

Het nieuwe vriendschapsverdrag tussen Duitsland en Frankrijk wil een “bijdrage” zijn tot de oprichting van een Europees leger. Dat zei de Duitse kanselier Merkel bij de ondertekening van het verdrag in Aken. Merkel sprak met name over de ontwikkeling van een “gemeenschappelijke militaire cultuur en wapenindustrie”.

Volgens Merkel is een nieuw vriendschapsverdrag noodzakelijk in het licht van het “groeiende populisme en nationalisme” in Europa. Het document moet antwoorden geven op de uitdagingen van vandaag, aldus de kanselier. Europa is niet te vergelijken met het Europa van 56 jaar geleden, luidde het. Merkel wees erop dat Groot-Brittannië als eerste land de EU verlaat. Het multilateralisme wordt wereldwijd meer en meer in vraag gesteld. Daarom is er een antwoord van de EU nodig en een heroriëntatie van de Duits-Franse samenwerking.

Volgens Merkel is een nieuw vriendschapsverdrag noodzakelijk in het licht van het “groeiende populisme en nationalisme” in Europa. Het document moet antwoorden geven op de uitdagingen van vandaag, aldus de kanselier. Europa is niet te vergelijken met het Europa van 56 jaar geleden, luidde het. Merkel wees erop dat Groot-Brittannië als eerste land de EU verlaat. Het multilateralisme wordt wereldwijd meer en meer in vraag gesteld. Daarom is er een antwoord van de EU nodig en een heroriëntatie van de Duits-Franse samenwerking.

Het nieuwe document legt vast dat Duitsland en Frankrijk hun samenwerking inzake onder meer Europees beleid versterken en zich inspannen voor een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid. Bovendien moet de integratie van de twee economieën verdiept worden.

Macron hekelde de “leugens” die de Franse extreemrechtse partij Rassemblement national van Marine Le Pen verspreidt over het verdrag. “Zij die een karikatuur maken of leugens verspreiden, doen kwaad aan onze geschiedenis en onze bevolkingen”, aldus de Franse president.

Marine Le Pen, voorzitter van Rassemblement national, stelde onder meer dat Frankrijk zijn permanente zetel in de VN-veiligheidsraad afgeeft aan Duitsland.
En Duits zou de “administratieve taal” worden in de Franse streken Elzas en Lotharingen.
In de marge van de ondertekening lieten de gele hesjes van zich horen. Ze riepen onder meer “Merkel muss weg” of “Macron démission”.
bron: HLN.be

Ook interessant: Macron is EU’s LAST HOPE declares Farage as he hails French MEP’s call for FREXIT
Macron is EU's LAST HOPE declares Farage as he hails French MEP's call for FREXIT
FRENCH President and Europhile Emmanuel Macron is the European Union’s “last hope” as a huge anti-EU sentiment spreads throughout Europe, Brexiteer Nigel Farage has declared. www.express.co.uk/news/world/947598/Emma...nce-President-Frexit

> Spreken over een gemeenschappelijke militaire cultuur en wapenindustrie Nog maar een paar weken geleden heeft een aantal Franse generaals Macron beschuldigd van landverraad. Zal wel niet de militaire cultuur zijn die deze twee bedoelen, lijkt me.
Bijlagen:
Laatst bewerkt: 1 jaar 5 maanden geleden door katertje.

Please Inloggen to join the conversation.