Vraag BARCELONA DECLARATION, EuroMed: 60 miljoen Afrikanen naar Europa /1 - /5

Meer
1 jaar 1 maand geleden - 1 jaar 1 maand geleden #54553 door katertje
Steeds opnieuw zijn er beweringen dat de grote bevolkingsuitwisseling, die al sinds 2000/2001 op de agenda van de Verenigde Naties staat, niet bestaat. Ieder die een andere mening hier over heeft wordt beschuldigd van het verspreiden van samenzweringstheorieën. Aluhoedjes. Er zou helemaal geen massamigratie plaatsvinden, en ook het karakter van het huidige Europa zou nog voor eeuwen veilig zijn.

Laat Timmermans het maar niet horen..!

Bovenstaande beweringen kom je tegen bij de systeempartijen, en natuurlijk in de leugenpers. Waarschijnlijk denken ze dat iedereen gek, doof en blind is. Komen "ze" aan met statistieken en cijfers. Het is allemaal voorhanden. In hoeverre betrouwbaar? Sinds het lijstje van Harbers en de onderzoeken van het WODC is het niet raadzaam om af te gaan op gepubliceerde statistieken en cijfers.
Veel beter is het om op zoek te gaan...bij publicaties van de Europese Unie bijvoorbeeld.

eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ar15001

Barcelona Declaration 1995 - Why Europe is Committing Suicide
Laast bewerkt: 1 jaar 1 maand geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 8 maanden geleden #53306 door katertje
Oostenrijk noemt door Nederland gesteunde VN migratiepact van Marrakesh ‘vergif’

De Tweede Kamer wilde er met uitzondering van de PVV, het FvD en de SGP niet eens over debatteren, de in december geplande anti-democratische ondertekening door de Nederlandse regering van het VN migratiepact van Marrakesh, dat immigratie tot mensenrecht verheft, zodat ook ons land straks overspoeld zal worden door enorme aantallen migranten uit Afrika en het Midden Oosten, zonder dat we er iets tegen zullen mogen doen. De Oostenrijke minister van Binnenlandse Zaken Herbert Kickl noemt het pact dan ook een potentieel ‘giftig stuk papier’. Zijn land weigert vooralsnog aan deze maatschappelijke zelfmoord door onbeperkte massa immigratie en islamisering mee te doen.

Vond je een miljoen vluchtelingen in Duitsland al veel de afgelopen jaren? Weet dat dit nog maar het begin is.
De EU heeft in 2010 al een plan gemaakt en uitgerekend dat er in totaal 3,8 Miljard (3.800 miljoen) mensen in Europa moeten komen te wonen. We zijn nu met 500 miljoen, dat worden er volgens de EUSSR 3.800 miljoen waarvan wij dus maar 1 op de 7 uitmaken. De rest komt uit Afrika en het Midden Oosten, Eritrea, Pakistan etc. 1 op de 7 gaat werken en dat zijn de Niet moslims natuurlijk want ze moet werken voor de übermenschen, de moslims. Dat wel natuurlijk.

Lees maar:
ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffa...n_of_refugees_en.pdf
Op pagina 112 staat de tabel. Voor Nederland van 17 miljoen naar 25 miljoen.6 miljoen "vluchtelingen" er bij.
Wat zei Geert Wilders ook al weer: ze zijn Knettergek.

en, nietwaar? Geen woord meer over dublin akkoorden voor asielzoekers die verplicht asiel moeten aanvragen in het eerste, europese land waar ze toekomen? Nee, de deur moet wagenwijd open voor de hele wereld om europa te vernietigen....nog steeds onder het mom van 'menslievendheid, solidariteit'? Wie gelooft deze gigantische leugen en bedrog nog?
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 8 maanden geleden - 1 jaar 8 maanden geleden #53292 door katertje
Het verdrag van Marrakesh, de vernietiging van blank, christelijk Europa

Is het Migratiepact, dat tijdens een conferentie in het Marokkaanse Marakesh op 10 en 11 december a.s. plechtig gesloten zal worden met VN-lidstaten door Mark Harbers van Vreemdelingenzaken. Dit verdrag betekent dat half Afrika met de goedkeuring van “onze” regering hierheen komt en ze voor miljoenen, ook minder ontwikkelde mensen, de rode loper uitleggen. Landen gaan wereldwijd beloven dat ze migratie onderling beter gaan regelen.De fracties van PVV, FvD en SGP zijn faliekant tegen en willen een debat. Krijgen ze niet. Geen steun voor.

In het VN-pact staan 23 doelstellingen voor een veilig en ordentelijk verloop van migratie. Zo beloven de landen die het ondertekenen zich in te spannen om mensensmokkel tegen te gaan, migratieprocedures zo helder mogelijk te maken en migranten te voorzien van basisvoorzieningen als eten en onderdak. Dat landen zouden moeten meewerken aan een veilige terugkeer is een van de 23 doelen.

ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffa...lan-marrakesh_en.pdf

Harbers kan dan wel benadrukken dat het migratiepact voor Nederland vooral positief is, maar wie gelooft de VVD nog? PVV en Forum voor Democratie in ieder geval niet. Zij betogen dat het pact een aanmoediging voor mensen is om ASAP naar Nederland te komen. "Van migratie wordt in het pact impliciet een soort recht gemaakt. Aan de andere kant wordt landen waaruit mensen vertrekken niet verplicht om mensen die hier geen recht hebben op asiel terug te nemen."

Harbers deelt de zorgen van de kritische Kamerfracties "in de basis niet". "Omdat het een visie is hoe het de komende decennia zou moeten gaan, zonder dat het lidstaten verplicht.”
Daar vang je Baudet niet mee meneer Harbers. Die trok meteen de parallel met het vonnis in de rechtszaak die de klimaatactiegroep Urgenda aan had gespannen. Waarin de rechtbank even vergat dat wij een rechtsstaat zijn met een Trias Politica van gescheiden machten, maar niettemin meende het zich te kunnen permitteren op de stoel van de politiek te gaan zitten en oordeelde dat de overheid meer moet doen om de CO2-uitstoot terug te dringen, verwijzend naar de VN-klimaatafspraken van Parijs 2015. Zou Nederland met dit migratiepact zomaar hetzelfde kunnen gebeuren. Het klimaatverdrag en migratiepact hebben niet dezelfde status. Het verdrag van Parijs stelt eisen aan VN-lidstaten. Het migratiepact daarentegen ‘is niet wettelijk bindend, is geen dictaat, legt niets op en respecteert de soevereiniteit van staten volledig', stelde de Verenigde Naties toen de 23 doelen in juli werden geformuleerd.

Maar dat de regeringsfracties begin vorige week aangaven er niet eens een debat over te willen voeren is het beste bewijs dat men ook bij de coalitiefracties weet wat er gaande is, en stilletjes wilde laten tekenen. Niet de vraag waarover het ging stond centraal toen PvdD, SGP en PVV om een debat verzochten, maar de afwijzing.
Al deed vicepremier De Jonge vrijdag wellicht of hij gek was?

De Jonge (CDA) weet niet wat het Marrakesh migratiepact is. Heeft er zelfs nog nooit van gehoord!


De voorstellen van de Verenigde Naties hebben geen oog voor de burgers van Europa, laat staan voor die van ons land. Nu al ondervindt de bevolking aanzienlijke schade van de enorme toestroom; het tekort aan woningen, het enorme beroep op de gezondheidszorg, het onbegrip voor de vrije West-Europese cultuur en de kennelijke onwil om onderdeel uit te maken van onze – bewijsbaar – succesvolle manier van leven. Daarentegen worden alle verkeerde ranglijsten aangevoerd door migranten of de nazaten daarvan, een blik in de statistieken is voldoende, evenals een blik in de gevangenissen. Het doen verdwijnen van bestaande culturen en het doen opgaan in een vervangende cultuur is wat men net na WW-II nog een "misdaad tegen de menselijkheid’ werd genoemd. Van die toen verheven verklaarde idealen is Anno 2018 klaarblijkelijk niets meer over. Het kan overigens geen kwaad om hierbij te bedenken dat de zogenaamde ‘Derde Wereld landen’ de meerderheid vormen in de VN.

De Verenigde Staten en Hongarije hebben zich als enige twee VN-landen teruggetrokken uit het pact. Oostenrijk, Denemarken en Polen zouden overwegen om hetzelfde te doen.
De argumenten van de afhakende landen kent Harbers niet, zegt hij, maar hij gaat zich informeren. En of hij in december namens Nederland zijn handtekening gaat zetten onder dat migratiepact wil hij niet zeggen.

> Als het VN-migratiepact echt vrijblijvend is en tot niets verplicht, wat is dan überhaupt de zin om naar Marrakesh af te reizen om daar dat pact plechtig te gaan ondertekenen?
Slinks, sluw, huichelachtig, verraderlijk, leugenachtig, onbetrouwbaar, vals, geniepig, heimelijk, arglistig, gluiperig, oneerlijk, perfide, zoals al dit tuig is. De reden is dat ze weten dat het volk dit niet wil. Geen volksvertegenwoordigers maar vertegenwoordigers van de werkelijke machthebbers die willen dat wij allemaal slaven worden onder één wereldregering, een wereld zonder een blanke christelijke beschaving.

Laast bewerkt: 1 jaar 8 maanden geleden door katertje. Reden: link naar pdf
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 2 maanden geleden #52287 door katertje
En weet u wie geweigerd heeft de Marrakesh-overeenkomst te tekenen?

Viktor Orbán van Hongarije

En weet u wat nu zo frappant is? Dat in Hongarije, dat geleid wordt door die vreselijke "autocratische" , " fascistische" Viktor Orbán die verweten wordt de vrije pers in Hongarije de nek te hebben omgedraaid, dit akkoord wel uitgebreid in de Hongaarse media aan de orde is gekomen.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 2 maanden geleden #52286 door katertje
Nederland belooft in ‘t geniep ‘migratie naar Europa te bevorderen’, schrijft Tim Engelbart van de website De Dagelijkse Standaard.

Lekker dan! Nederland sluit ‘Verklaring van Marrakech’ met Afrika, en belooft “migratie naar Europa te bevorderen”
In de Verklaring van Marrakech belooft ons land plechtig alles te zullen doen om de migratie van inwoners van Afrikaanse landen naar Europa zo vlotjes mogelijk te laten verlopen.

In de vaderlandse media is dit goeddeels stilgehouden, maar afgelopen week hebben bijna alle Europese landen - waaronder ook Nederland - in Marokko stilletjes een verdrag gesloten met landen in Noord- en Midden-Afrika. Namens Nederland was daar staatssecretaris Mark Harbers (VVD) aanwezig om de krabbel te zetten onder een document.

Verder committeert Afrika zich aan een clausule waarin men zichzelf aanraadt om jonge mensen en vrouwen te stimuleren om naar Europa te immigreren. In ruil daarvoor beloven de Europese landen om hun visumprocedures te versoepelen en ook om hun best te doen om deze mensen te laten 'integreren' in hun nieuwe samenlevingen.

Vorige week werd bij de geheime Verklaring van Marrakesh Nederland weggegeven aan Afrika. Geheim, want omdat u het niet mocht weten. Stiekem, zo stiekem als de VVD.
Achterbaks, zo achterbaks als Mark Harbers die de handtekening zette, twittert Joost Niemöller.

Het is verbijsterend. Geen aandacht in de Nederlandse media voor de ondertekening, ook door Nederland, van de 'verklaring van Marrakesh' waarin Afrikaanse migratie wordt gepropagandeerd. Bij de zakken vullende koning van Marokko...
fenixx.org/2018/05/09/vorige-week-werd-b...ggegeven-aan-afrika/
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 7 maanden geleden #51028 door katertjeJean-Claude Juncker,CEO van de asielbusiness corporation.: “Europa heeft immigratie vanuit Afrika nodig”

Volgens Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, heeft Europa immigratie vanuit Afrika nodig. Daarom moet Europa ook “gastvrij zijn voor zij die willen komen”. “Nu is het aan de EU-lidstaten om het pad wijsheid te volgen”, aldus Juncker. En natuurlijk had hij het ook over het gevaar van het populisme dat in Europa steeds meer voet aan de grond krijgt.

Onlangs raakte bekend dat de Europese Commissie de komende jaren nog meer asielzoekers wil vestigen in EU-lidstaten. Het plan is om maar liefst 50.000 migranten over te laten komen vanuit Afrika. Daarvoor trok de Europese Unie, bovenop de 6 miljard euro die al voorzien is in de EU-begroting, nog eens extra 837 miljoen euro uit.

Volgens Juncker heeft Europa immigratie vanuit Afrika immers nodig. Hij zei dat het “duidelijk is dat ons continent immigratie nodig zal hebben de komende decennia”. “Als we hen geen legale manieren geven om naar Europa te migreren, zullen we verloren zijn.

“Nu is het aan de EU-lidstaten om het pad wijsheid te volgen”, aldus Juncker. “Afrika is geen continent dat in de toekomst een deel zal zijn van onze toekomst. Afrika is altijd al een deel geweest van onze geschiedenis. Bepaalde Europeanen zien het alleen niet op die manier”, klonk het nog. Waarom zo veel Europeanen niet achter een beleid van open grenzen staan, weet Juncker naar eigen zeggen niet. “Wij hebben de lidstaten op hun verantwoordelijkheden gewezen”, klinkt het.

Juncker had het ook over het gevaar van het populisme dat meer en meer de kop op steekt in Europa. Deze “gevaarlijke populisten” zouden immers traditionele partijen aanzetten ook “schadelijke voorstellen” over te nemen die migratie willen inperken. “Wanneer de traditionele partijen de populisten volgen, zullen ze zelf populisten worden. Dat is een fenomeen dat we nu al zien in sommige Europese landen”, aldus Juncker.

> Blame it on...Soros of whisky?
Dat we immigratie vanuit Afrika nodig hebben heeft Juncker al zo vaak gezegd. Het wordt tijd dat hij er eens bij vertelt waarom wij die immigratie uit Afrika nodig hebben zodat wij zijn bewering eens zouden kunnen toetsen aan de hedendaagse realiteit. Enkel zeggen dat we ze nodig hebben maar niet weten waarom is ook populisme. Kunnen we deze diep trieste figuur niet op een democratische manier uit de samenleving verwijderen?

Bewustwording..!
In zijn boek Praktischer Idealismus (praktische idealisme) verklaarde Kalergi dat het volk van de toekomstige “Verenigde Staten van Europa” niet de oorspronkelijke volkeren van het Oude Continent, maar uit een soort beestachtige Untermenschen, veroorzaakt door rassenvermenging, zal bestaan. (zie mijn voorgaande reactie)

Kalergi vermeldt in niet mis te verstane bewoordingen dat door het vermengen van de volkeren van Europa met Arabische/-Aziatische rassen en kleur, een multi-etnische kudde zal ontstaan, zonder geestelijke kwaliteit en gemakkelijk controleerbaar door de leiders. De huidige invasie van Europa door “vluchtelingen” uit het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Azië is ontworpen en uitgevoerd door politici (met uitzondering van de Hongaarse Minister-president Viktor Orban), ZONDER de instemming van de Europese volkeren. De voor de hand liggende vraag bij een weldenkend mens rijst: “Waarom promoten Europese politici de systematische vernietiging van de Europese beschaving en zijn volkeren?”
Omdat juist dát het plan is: “de vernietiging van de oorspronkelijke Europese beschaving en deze vervangen door een primitieve (barbaarse) bevolking, heeft voor hen en de heersende elite, zoals gewoonlijk, een economisch/financieel doel.

Looks like Juncker is back on the booze again.
If you allow tens or hundreds of millions from Africa to enter Europe, Europe becomes Africa.
Is that what they want?
www.breitbart.com/london/2017/11/28/eu-p...igrants-europe-lody/
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 7 maanden geleden #51011 door katertje
De geplande vernietiging van de Europese volkeren

De volgende gebruiker (s) zei dank u: gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 7 maanden geleden - 2 jaren 7 maanden geleden #51001 door katertje
Lees hoe men telkens weer nieuwe smoesjes verzint om u die 60 miljoen Afrikanen door de strot te duwen...Tijdens een EU-Afrika-top in Abidjan, Ivoorkust, zei Merkel dat het creëren van een legale manier om Afrikanen naar Europa te laten komen hun smokkel over de Middellandse Zee zou helpen beëindigen.

Nu is de smoes dat er berichten zijn dat jonge Afrikaanse mannen als slaven in Libië worden verkocht. Dan is het weer de klimaatverandering. Maar de werkelijke reden is de BARCELONA DECLARATION uit 1995 toen de Europese Unie afgesproken dat er 60 miljoen Afrikanen naar Europa moeten komen, om ons werelddeel te verarmen, om te volken en tot prooi te maken van de Cabal, die enkel hersenloze, willoze, identiteitsloze en het liefst geslachtsloze zombies heeft om voor de "1 procent" nog meer bezit te vergaren.
Het is de perversie van het genot in het creëren van "Der Untermensch". De Dr. Jykell's and Mr. Hyde's . Totaal verwrongen geesten!

Nu breekt Merkel weer een lans om kanalen te creëren waardoor Afrikanen legaal naar Europa kunnen komen om de illegale bevolkingsmigratie te verlichten.

Toen de Europese Unie in 1995 over de BARCELONA DECLARATION onderhandelde en goedkeurde, waren de Afrikanen die nu naar Europa worden gehaald, nog niet eens geboren !!!
Laast bewerkt: 2 jaren 7 maanden geleden door katertje. Reden: youtube link
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

  • gnor
  • gnor's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
2 jaren 10 maanden geleden #50177 door gnor
www.atlcom.nl/ap_archive/pdf/AP%201998%2...%201/Van%20Beuge.pdf
Vrede, welvaart en welzijn aan de zuidflank
Uitdagingen voor de Europese Unie

Ronald van Beuge

De Barcelona-Verklaring van november 1995 vormde het begin van een nieuwe
verhouding tussen de Europese Unie en twaalf partners aan de zuidflank. Deelname
aan het Euro-Mediterrane Partnerschap van Syrië, Libanon en Israel, die voor het
overige aan geen enkel ander multilateraal proces gezamenlijk deelnemen,
onderstreept het belang dat ook door de landen in het zuidelijke Middellandse Zee-
bekken aan het Euro-Mediterrane Partnerschap wordt gehecht. Er zijn enkele
structurele oorzaken voor stroefheid in de ontwikkeling van het Partnerschap, maar
ook de meer gebruikelijke geboorteperikelen.

De Barcelona-Verklaring, die door alle 27 betrokken partners=
De 27 partners in het Barcelona-proces zijn de 15 lidstaten van de Europese Unie (inclusief de
Europese Commissie) en Algerije, Cyprus, Egypte, Jordanië, Israel, Libanon, Malta, Marokko,
de Palestijnse Autoriteit, Syrië, Tunesië en Turkije. =
werd onderschreven en daarmee een politiek (niet een juridisch) bindend karakter kreeg , heeft alles in zich om een enorme kwalitatieve stap voorwaarts te betekenen in onze toekomstige betrekkingen met de zuidelijke Middellandse Zee-partners. Doelstelling is de totstandkoming op termijn van een
Euro-Mediterraan Partnerschap. De basis daarvan zal worden gevormd door zogenaamde Euro-Mediterrane associatie-akkoorden, die worden afgesloten tussen de EU en elk van de Middellandse Zee-partners.
<Leest u in het voorgaande ook de Staat Israël, u weet wel de lovebaby van Geert Wilders. Voorts de associatie met de PA enz. zoals we die nu kennen met bijv. Turkije en Oekraïne. Het is aan u te beoordelen wat u hiervan vindt. Ik heb zo mijn gedachten bij al die politieke speeltjes van goedmensen>

De Barcelona-Verklaring, waarin de doelstellingen duidelijk staan beschreven, bestaat uit
drie hoofdstukken, die alle aspecten omvatten van de gewenste samenwerking. Concreet omvat
het eerste hoofdstuk de politieke aspecten (inclusief veiligheid),
het tweede de financieel-economische en
het derde hoofdstuk de sociale, culturele en menselijke aspecten
van het Partnerschap. Voor de financiering van het Partnerschap is een nieuw instrument ingesteld, MEDA. De MEDA-middelen worden vooral ingezet voor de ondersteuning van de hervorming van de economische en maatschappelijke structuren. Voor de periode 1995-1999 is een bedrag gereserveerd van bijna 4,7 miljard ECU.

Tot op heden is de EU er, met verwijzingen naar de Barcelona-Verklaring en de geest van het Partnerschap, steeds in geslaagd de betrokken partijen ervan te overtuigen
dat er andere fora zijn om het Vredesproces aan de orde te stellen. In Barcelona is immers besloten dat het Euro-Mediterrane proces iets anders is dan het Vredesproces.
De enige relatie die ‘Barcelona’ erkende tussen beide processen, was een positieve: voortgang in het Euro-Mediterrane dossier kan wellicht een positieve uitwerking hebben op de stand van zaken in het Israëlisch-Arabisch conflict.
Ondanks de gesignaleerde grote politieke belemmeringen kunnen we constateren dat het Barcelona-proces zijn toegevoegde waarde al heeft bewezen. Syrië en Libanon hebben het multilaterale spoor van het Midden-Oosten Vredesproces steeds geboycot. Feit is dat het Euro-Mediterrane Partnerschap vertrouwenwekkend genoeg is gebleken voor deze landen om voor het eerst weer in multilateraal kader in aanwezigheid van Israel te spreken over samenwerking.
Zij toonden de politieke wil om, behalve over economische ook over politieke onderwerpen te spreken. Deze meerwaarde wordt door alle betrokkenen erkend.

<Ruim 20 jaar later is dat conflict eerder verergerd dan deels opgelost>

Conclusie: Dit stuk uit 1998 spreekt zo te lezen valt nergens over de import van Arabieren en anderen.
Ch.R. van Beuge was tot begin dit jaar (1998 opm.gnor) de Speciale Vertegenwoordiger van Nederland voor het Barcelona Proces. Hij is momenteel Ambassadeur van Nederland in Parijs. (1998)
Wel blijkt uit dit stuk dat de bijdragen uit MEDA voor de zuidelijke flank zeer belangrijk waren. Geen medewerking zonder structurele financiële bijdragen. Daarom ook konden vanaf 1995 al de ontwikkelingssamenwerkingsgelden uit Nederland in feite gestaakt worden. Hooguit nog wat gerommel in verweggistan, maar beter een goede buur dan een verre vriend.

Omdat ik graag hoor en wederhoor toepas, ben ik ook de site van de EU gaan bezoeken.

eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/H...ISSUM:r15001&from=NL
Verklaring van Barcelona en Euro-mediterraan partnerschap
Bij deze verklaring is een alomvattend partnerschap tot stand gebracht tussen de Europese Unie (EU) en twaalf landen van het zuidelijke Middellandse Zeegebied. Dit partnerschap heeft ten doel het Middellandse Zeegebied om te vormen tot een gemeenschappelijke ruimte van vrede, stabiliteit en welvaart door een intensievere dialoog op het gebied van politiek, veiligheid en economische, financiële, sociale en culturele samenwerking.
BESLUIT
De slotverklaring (EN) van de Euro-mediterrane ministersconferentie van Barcelona op 27 en 28 november 1995 en het bijbehorende werkprogramma.

Dit partnerschap heeft concrete vorm gekregen met de goedkeuring van de Verklaring van Barcelona door de lidstaten van de EU en de volgende twaalf mediterrane derde landen (MDL): Algerije, Cyprus, Egypte, Israël, Jordanië, Libanon, Malta, Marokko, Syrië, Tunesië, Turkije en de Palestijnse Autoriteit. De Arabische Liga (EN) en de Unie van Arabische Magreb-landen (UMA) (FR) werden uitgenodigd de conferentie bij te wonen, evenals Mauritanië, in zijn hoedanigheid van UMA-lid.
Het partnerschap stoelt op solidariteit en respect voor het eigen karakter van elk van de deelnemers. Het vormt een aanvulling op andere acties en initiatieven ten behoeve van vrede, stabiliteit en ontwikkeling in de regio.

Partnerschap op het gebied van politiek en veiligheid
Het partnerschap heeft in de eerste plaats tot doel een gemeenschappelijke ruimte van vrede en stabiliteit in het Middellandse Zeegebied tot stand te brengen. Die doelstelling moet worden gerealiseerd met een multilaterale politieke dialoog in aanvulling op de bilaterale dialogen die zijn voorzien in de Euro-mediterrane associatieovereenkomsten. Daarbij verbinden de partners zich ertoe:

de mensenrechten en fundamentele vrijheden te eerbiedigen, met name door de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties (EN) (ES) (FR), de Universele Verklaring van de rechten van de mens (EN) (ES) (FR) en het internationale recht toe te passen, en daarover informatie uit te wisselen;

de rechtstaat en de democratie te respecteren en in dat verband te erkennen dat elke partner het recht heeft zijn eigen politiek, sociocultureel en economisch systeem en rechtstelsel te kiezen en dat in alle vrijheid te ontwikkelen;

de soevereiniteit van de landen, de gelijke rechten van volkeren en hun recht op zelfbeschikking te eerbiedigen;

de territoriale integriteit en het principe van niet-inmenging in binnenlandse aangelegenheden te respecteren en geschillen op vreedzame wijze op te lossen;
<opm gnor: denk aan Marokko)

terrorisme, georganiseerde criminaliteit en drugshandel te bestrijden;
<opm. gnor: Als de staatsgodsdienst Islam is dan kun je geen terrorisme bestrijden enkel bevorderen)

regionale samenwerking te bevorderen, zich te ontdoen van massavernietigingswapens en de internationale en regionale non-proliferatieregelingen inzake kernwapens en de overeenkomsten inzake wapenbeheersing en ontwapening na te leven.

Sociaal, cultureel en menselijk partnerschap


De partners werken samen om het menselijk potentieel te ontwikkelen en wederzijds begrip tussen culturen en uitwisseling tussen civiele samenlevingen te bevorderen.

<Opm. gnor: onduidelijk is wat hiermee wordt bedoeld. Dit kan de poot zijn waaraan volksverplaatsingen kunnen worden opgehangen.>

In dat verband wordt in de verklaring van Barcelona en het bijbehorende werkprogramma de nadruk gelegd op:

het belang van de dialoog tussen culturen en religies;

het belang van de media voor de wederzijdse erkenning en het wederzijds begrip tussen culturen;

<opm.gnor: dit kan de indoctrinatiestam van de MSM zijn)

culturele uitwisselingen, taalverwerving en de tenuitvoerlegging van educatieve en culturele programma's die de culturele identiteit van alle partners eerbiedigen;

het belang van de volksgezondheid en de sociale ontwikkeling alsmede van de eerbiediging van de fundamentele sociale rechten;

de deelname door de civiele samenleving aan het Euro-mediterrane partnerschap en de versterking van de samenwerking tussen regionale en lokale autoriteiten;

(opm.gnor: ook dit kan een stam zijn voor migratie)

de bestrijding van illegale immigratie, terrorisme, drugshandel, internationale criminaliteit en corruptie.

(opm. gnor: dit is bijv. door Merkel onderuit gehaald).

Context
De Verklaring van Barcelona voorziet in periodieke bijeenkomsten van de ministers van Buitenlandse Zaken van de mediterrane partners en de EU. Deze Euro-mediterrane conferenties (EN) (FR) worden voorbereid door het Euro-mediterraan comité voor het proces van Barcelona, dat tevens tot taak heeft de voortgang van dat proces en de uitvoering van de samenwerkingsprioriteiten op te volgen.
Laatste wijziging: 08.09.2011

Conclusie: politieke besluiten zonder bindende juridisch inhoud zijn in feite aan te merken als decreten van de EU. Zoals het hier valt te lezen, vind uitlegging plaats op een niveau dat supra-nationaal tot vervolgbesluiten leidt. Dit zonder dat de deelnemers (bijv. EU-landen zoals Nederland) hiertoe hebben besloten.
Er is sprake van open einde politiek (dat is feitelijk hobbyisme) en dat is de grootste fout in de historie van de mensheid (zelfs nog groter dan het laten beheersen van de VN door bepaalde groepen)

Nergens uit dit stuk blijkt dat er een afspraak is dat massaal Arabieren c.s. over Europa verspreid zouden worden. Slechts uit de context en te tekst van de Verklaring valt dit enigszins af te leiden.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 4 maanden geleden - 2 jaren 9 maanden geleden #48474 door katertje
Hier gaat het om. !
Voor u geselecteerd uit ondervolgend verslag van plenaire vergadering van het Europees Parlement van 6 april 2009:

Welvaart en immigratie
Legale migratie
11. is van mening dat legale migratie nog steeds noodzakelijk is om te voorzien in de behoeften van Europa op het gebied van demografie, de arbeidsmarkt en de benodigde vaardigheden en door de gevolgen van demografische krimp en vergrijzing voor de economie; zij levert tevens een bijdrage aan de ontwikkeling van derde landen, door de uitwisseling van kennis en know how en door middel van betalingen door migranten; roept op tot de tenuitvoerlegging van veilige systemen om deze overschrijvingen naar derde landen te vereenvoudigen;
12. is van mening dat reguliere migratie het alternatief moet vormen voor niet-reguliere immigratie, aangezien het een legale, veilige en georganiseerde toegangsweg tot de Europese Unie vormt;
13. roept in herinnering dat er rond 2050 volgens de prognoses van de Commissie naar schatting 60 miljoen migrerende werknemers nodig zijn, hetgeen de noodzaak met zich meebrengt om migratie langs legale weg mogelijk te maken;


www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?p...C%20XML%20V0%2F%2FNL

VERSLAG     
6 april 2009
PE 419.858v03-00
 
A6-0251/2009
over een gemeenschappelijk immigratiebeleid voor Europa: beginselen, maatregelen en instrumenten
(2008/2331(INI))`

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
over een gemeenschappelijk immigratiebeleid voor Europa: beginselen, maatregelen en instrumenten
(2008/2331(INI))

Het Europees Parlement,
- gezien de mededeling van de Commissie van 17 juni 2008 getiteld "Een gemeenschappelijk immigratiebeleid voor Europa: beginselen, maatregelen en instrumenten" (COM(2008)0359),
- gezien het advies van het Comité van de regio's over een gemeenschappelijk immigratiebeleid voor Europa van 26 november 2008(1),
- gezien het Europees pact inzake immigratie en asiel, aangenomen door de Europese Raad op 15 en 16 oktober 2008(2),
- gezien Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven(3),
- gezien Verordening (EG) nr. 863/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 tot instelling van een mechanisme voor de oprichting van snelle-grensinterventieteams(4),
- gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking) (COM(2008)0820),
- gezien de mededeling van de Commissie van 17 oktober 2008 getiteld "Eén jaar na Lissabon: het partnerschap van de EU en Afrika in de praktijk" (COM(2008)0617),
- gezien de mededeling van de Commissie van 13 februari 2008 "De voorbereiding van de volgende stappen in het grensbeheer in de Europese Unie" (COM(2008)0069),
- gezien het werkdocument van de Commissie getiteld "Evaluatie en monitoring van de uitvoering van het EU-plan inzake de beste praktijken, normen en procedures bij de voorkoming en bestrijding van mensenhandel" (COM(2008)0657),
- gezien de gemeenschappelijke strategie Afrika-EU en het eerste actieplan daarvan (2008-2010) – het Strategisch Partnerschap – overeengekomen tijdens de Afrikaans-Europese Top op 8 en 9 december 2007 in Lissabon(5),
- gezien de mededeling van de Commissie van 30 november 2006 getiteld "Eén jaar algehele aanpak van migratie: naar een alomvattend Europees migratiebeleid" (COM(2006)0735),
- gezien het Haags programma – Versterking van vrijheid, veiligheid en recht in de Europese Unie, dat is aangenomen door de Europese Raad van 4-5 november 2004,
- gezien het Tampere-programma dat is aangenomen door de Europese Raad van 15 en 16 oktober 1999, waarin een coherente aanpak op het gebied van immigratie en asiel is vastgesteld,
- onder verwijzing naar zijn resolutie van 10 maart 2009 over "De toekomst van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel"(6),
- onder verwijzing naar zijn resolutie van 19 februari 2009 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad waarin sancties worden voorzien tegen werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen(7),
- onder verwijzing naar zijn resolutie van 5 februari 2009 over de Europese uitvoering van Richtlijn 2003/9/EG tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers en vluchtelingen: werkbezoeken van de Commissie burgerlijke vrijheden 2005-2008(8),
- onder verwijzing naar zijn resolutie van 18 december 2008 over de evaluatie en de toekomstige ontwikkeling van het Frontex-agentschap en over het Europese grensbewakingssysteem Eurosur(9),
- onder verwijzing naar zijn resolutie van 20 november 2008 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan(10),
- onder verwijzing naar zijn resolutie van 20 november 2008 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om op het grondgebied van een lidstaat te verblijven en te werken en betreffende een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven(11),
- onder verwijzing naar zijn resolutie van 2 september 2008 over de evaluatie van het Dublin-systeem(12),
- onder verwijzing naar zijn resolutie van 23 april 2008 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG teneinde haar werkingssfeer uit te breiden tot personen die internationale bescherming genieten(13),
- onder verwijzing naar zijn resolutie van 26 september 2007 over het beleidsplan legale migratie(14),
- onder verwijzing naar zijn resolutie van 26 september 2007 over de beleidsprioriteiten in het kader van de strijd tegen de illegale immigratie van onderdanen van derde landen(15),
- onder verwijzing naar zijn resolutie van 6 juli 2006 over strategieën en middelen voor de integratie van immigranten in de Europese Unie(16),
- gelet op het Verdrag van Amsterdam op grond waarvan bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het gebied van immigratie en asiel zijn verleend aan de Gemeenschap en gelet op artikel 63 van het EG-Verdrag,
- gelet op artikel 45 van zijn Reglement,
- gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en de adviezen van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de Commissie cultuur en onderwijs en de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A6-0251/2009),
A. overwegende dat migratie naar Europa een gegeven blijft zolang er tussen Europa en andere delen van de wereld grote verschillen bestaan op het gebied van welvaart en levenskwaliteit,
B.  overwegende dat een gemeenschappelijke aanpak van immigratie in de EU noodzakelijk is geworden, vooral in een gemeenschappelijk gebied zonder interne grenscontroles, waar het al dan niet handelen van de ene lidstaat rechtstreeks van invloed is op andere lidstaten en de EU in het algemeen,
C. overwegende dat een slecht beheerde migratie de sociale cohesie in de landen van bestemming kan verstoren en tevens nadelige gevolgen kan hebben voor de landen van herkomst en de migranten zelf,
D. overwegende dat reguliere migratie een kans vormt waarvan zowel migranten, landen van herkomst, omdat hun migranten geld opsturen naar huis, als lidstaten kunnen profiteren; overwegende echter dat vooruitgang op het gebied van reguliere migratie hand in hand moet gaan met effectieve maatregelen voor de bestrijding van niet-reguliere immigratie, omdat het vooral deze immigratie is die het bestaan van criminele mensenhandelorganisaties mogelijk maakt,
E.  overwegende dat een echt gemeenschappelijk Europees immigratiebeleid niet enkel gebaseerd mag zijn op de bestrijding van niet-reguliere migratie, maar ook op de samenwerking met derde landen en doorreislanden en op het bestaan van een geschikt integratiebeleid,
F.  overwegende dat het migratiebeleid in Europa moet voldoen aan de normen van het internationaal recht, in het bijzonder het beleid dat betrekking heeft op mensenrechten, menselijke waardigheid en recht op asiel,
G. overwegende dat de Europese Unie een gastvrije omgeving is en dat moet blijven voor hen die het recht verkrijgen er te verblijven, of het nu gaat om immigranten om redenen van arbeid, gezinshereniging of studie of om personen die internationale bescherming behoeven,
H. overwegende dat migranten de voorbije decennia een heel belangrijke rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de Europese Unie en van het Europees project en dat het van wezenlijk belang is dat te erkennen en tevens te erkennen dat de Europese Unie nog steeds migranten nodig heeft,
I.   overwegende dat volgens Eurostat de vergrijzing in de EU op de middellange termijn toeneemt, met als gevolg een verwachte vermindering van de beroepsbevolking met mogelijk wel bijna 50 miljoen tot 2060, en dat immigratie kan fungeren als een belangrijke aanjager voor goede economische resultaten in de EU,
J.   overwegende dat de strategie van Lissabon in haar plannen voor groei en werkgelegenheid te kampen heeft met een mogelijk gebrek aan arbeidskrachten dat het behalen van de doelstellingen in de weg kan staan, dat de werkloosheid momenteel toeneemt, en dat dit gebrek op de korte termijn kan worden verzacht door adequaat en gestructureerd beheer van de economische immigratie,
K. overwegende dat immigranten vaak onzekere banen of kwalitatief mindere banen hebben, of banen waarvoor zij overgekwalificeerd zijn,
L.  overwegende dat de EU zich ook meer moet inspannen om problemen als gevolg van tekorten aan arbeidskrachten en vaardigheden intern aan te pakken, door sectoren aan te boren die momenteel een lage participatiegraad kennen, zoals mensen met een handicap of een onderwijsachterstand, of langdurig werkloze, reeds in de EU verblijvende asielzoekers,
M. overwegende dat het aantal vrouwelijke immigranten in de EU voortdurend toeneemt en naar schatting 54% van het totale aantal immigranten uitmaakt,
N. overwegende dat vrouwelijke immigranten aanzienlijke problemen bij de integratie en de toegang tot de arbeidsmarkt ondervinden ten gevolge van hun lage opleidingsniveau en de negatieve stereotypen en praktijken die ze uit het land van herkomst hebben meegebracht, evenals de negatieve stereotypen en de discriminatie die in de lidstaten bestaan; overwegende dat veel hoog opgeleide jonge vrouwen naar de EU komen en hier relatief ongeschoold werk verrichten,
Algemene overwegingen
1.  is een groot voorstander van de instelling van een gemeenschappelijk Europees immigratiebeleid dat is gebaseerd op een hoge mate van politieke en operationele solidariteit, wederzijds vertrouwen, transparantie, partnerschap, gedeelde verantwoordelijkheid en gezamenlijke inspanningen op basis van gemeenschappelijke waarden en concrete acties, alsook op de waarden die worden erkend in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie;
2.  herhaalt dat het beheer van migratiestromen moet gebeuren op basis van een gecoördineerde aanpak die rekening houdt met de demografische en economische situatie van de EU en haar lidstaten;
3.  is van mening dat de ontwikkeling van een gemeenschappelijk immigratiebeleid aanzienlijk gebaat zou zijn bij meer en regelmatig overleg met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, zoals organisaties die actief zijn voor en met migrantengemeenschappen;
4.  betreurt dat het gemeenschappelijk beleid inzake legale immigratie te beperkt is gebleven en verwelkomt de nieuwe wetgevingsinstrumenten die zijn aangenomen in het kader van het gemeenschappelijk Europees beleid voor legale immigratie;
5.  benadrukt dat een coherent en evenwichtig gemeenschappelijk Europees immigratiebeleid de geloofwaardigheid van de EU in haar relatie met derde landen vergroot;
6.  wijst er nogmaals op dat het doeltreffende beheer van migratie de betrokkenheid van de regionale en lokale autoriteiten vereist en werkelijke partnerschappen en samenwerking met derde landen van herkomst of doorreis, die vaak de indruk hebben dat hun eenzijdig beslissingen worden opgelegd; benadrukt dat een dergelijke samenwerking alleen mogelijk is wanneer het derde land de internationale wetgeving inzake mensenrechten en bescherming respecteert en de Geneefse Conventie (1951) heeft ondertekend;
7.  is van mening dat immigratie naar de EU niet de oplossing is voor de uitdagingen waarmee ontwikkelingslanden te maken hebben en dat een gemeenschappelijk immigratiebeleid moet worden gekoppeld aan een effectief ontwikkelingsbeleid van de landen van herkomst;
8.  verwelkomt de aanneming van het Europees pact inzake immigratie en asiel door de Europese Raad op 16 oktober 2008 en de maatregelen, instrumenten en voorstellen die de Commissie heeft gepresenteerd in haar voornoemde mededeling "Een gemeenschappelijk immigratiebeleid voor Europa: beginselen, maatregelen en instrumenten"; verzoekt de Raad en de Commissie snel met de uitvoeringsfase van deze toezeggingen te beginnen;
9.  verwelkomt de institutionele implicaties van het Verdrag van Lissabon, en in het bijzonder de uitbreiding van de medebeslissing en gekwalificeerde meerderheid voor het hele immigratiebeleid, de verduidelijking van de Europese bevoegdheid inzake visums en grenscontroles, en de uitbreiding van de Europese bevoegdheid op het gebied van asielzoekers en legale en niet-reguliere migratie;
10. is van mening dat een gemeenschappelijk immigratiebeleid ook de instelling van een gemeenschappelijk asielbeleid vereist en verwelkomt het verslag over de toekomst van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS) en het voorstel van de Commissie voor een verordening ter oprichting van een Europees bureau voor ondersteuning op asielgebied;
Welvaart en immigratie
Legale migratie
11. is van mening dat legale migratie nog steeds noodzakelijk is om te voorzien in de behoeften van Europa op het gebied van demografie, de arbeidsmarkt en de benodigde vaardigheden en door de gevolgen van demografische krimp en vergrijzing voor de economie; zij levert tevens een bijdrage aan de ontwikkeling van derde landen, door de uitwisseling van kennis en know how en door middel van betalingen door migranten; roept op tot de tenuitvoerlegging van veilige systemen om deze overschrijvingen naar derde landen te vereenvoudigen;
12. is van mening dat reguliere migratie het alternatief moet vormen voor niet-reguliere immigratie, aangezien het een legale, veilige en georganiseerde toegangsweg tot de Europese Unie vormt;
13. roept in herinnering dat er rond 2050 volgens de prognoses van de Commissie naar schatting 60 miljoen migrerende werknemers nodig zijn, hetgeen de noodzaak met zich meebrengt om migratie langs legale weg mogelijk te maken;
14. onderstreept de noodzaak van een uitgebreide evaluatie van de markt- en vaardighedenbehoeften van de EU; is echter van mening dat elke lidstaat controle moet houden over het aantal personen dat nodig is op zijn arbeidsmarkt en rekening moet houden met het beginsel van communautaire preferentie zolang de overgangsmaatregelen van toepassing zijn;
15. ondersteunt de ontwikkeling van nationale "immigratieprofielen" die op elk gewenst moment een totaalbeeld kunnen geven van de immigratiesituatie in een lidstaat en speciaal aandacht schenken aan de behoeften van de arbeidsmarkt;
16. wijst er nogmaals op dat het belangrijk is de aantrekkelijkheid van de EU voor hoogopgeleide werknemers te vergroten, ook door het beschikbaar stellen van informatie over de bestemming en de arbeidsmarkt van het gastland, waarbij rekening moet worden gehouden met de braindrain die dit tot gevolg kan hebben in de landen van herkomst; is van mening dat de braindrain zou kunnen worden verzacht door middel van tijdelijke of cirkelmigratie, door opleidingen te organiseren in de herkomstlanden zodat beroepen in belangrijke sectoren, met name onderwijs en gezondheidszorg, er kunnen blijven bestaan, en door middel van samenwerkingsovereenkomsten met de landen van herkomst; vraagt de lidstaten om niet actief personeel te werven in de ontwikkelingslanden waar in belangrijke sectoren zoals de gezondheidszorg en onderwijs een gebrek aan personele middelen is;
17. verzoekt de Commissie en de lidstaten om mechanismen, richtsnoeren en andere instrumenten uit te werken die tijdelijke en cirkelmigratie bevorderen, net als maatregelen, in samenwerking met de landen van herkomst, om het verlies van personele middelen te compenseren door concrete steun te bieden bij de opleiding van vakmensen voor belangrijke sectoren die getroffen worden door deze braindrain;
18. juicht toe dat de tekst over de blauwe kaart de deur heeft opengezet voor een gemeenschappelijk beleid inzake legale immigratie, maar herinnert de lidstaten eraan om nog meer te evolueren naar gemeenschappelijke normen en een immigratiebeleid dat niet beperkt is tot hoogopgeleide werknemers;
19. zegt tevreden te zijn over de aanneming van de blauwe kaart met betrekking tot de voorwaarden voor binnenkomst en verblijf voor hoogopgeleide onderdanen uit derde landen en dringt er bij de Commissie op aan om zo snel mogelijk initiatieven te ontplooien voor de overige arbeidscategorieën, zodat niet-reguliere immigratie en uitbuiting van immigranten zonder documenten efficiënt kunnen worden bestreden;
20. roept op tot nieuwe maatregelen om de opvang van studenten en onderzoekers en hun verplaatsing binnen de EU te vergemakkelijken;
21. wijst erop dat het belangrijk is de vaardigheden van immigranten te erkennen, vooral met het oog op de formele, niet-formele en informele kwalificaties verkregen in het land van herkomst; is van mening dat door deze erkenning de verspilling van vaardigheden wordt tegengegaan die nu telkens weer optreedt onder immigranten, met name vrouwen, die vaak werk doen waarvoor veel lagere kwalificaties zijn vereist dan zij hebben;
22. verzoekt de Commissie in toekomstige documenten over deze materie rekening te houden met de kwestie van erkenning van vaardigheden, en met de stimulans voor een leven lang leren, waarbij tevens door de lidstaten wordt gegarandeerd dat immigranten mogelijkheden krijgen om de taal van het gastland te leren, als een vorm van sociale, beroepsmatige en culturele integratie in de Europese Unie en om hen beter in staat te stellen de ontwikkeling van hun kinderen te ondersteunen; verzoekt de Commissie eveneens om gebruik te maken van de resultaten van het beraad over het taalonderwijs aan migrantenkinderen en het onderwijs in het land van verblijf van de taal en de cultuur van het land van herkomst, en dringt erop aan dat bij het voor te stellen kader de subsidiariteits- en evenredigheidsbeginselen in acht worden genomen;
23. bevestigt opnieuw dat het Europees netwerk voor werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit (EURES) een geschikt instrument is om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op transparante, verantwoorde en doelmatige wijze op elkaar af te stemmen; stelt daarom een uitbreiding van EURES voor om contact mogelijk te maken tussen Europese werkgevers die mensen zoeken met bepaalde kwalificaties en sollicitanten afkomstig uit derde landen; stelt voor dat de speciale centra (al opgezet en nog op te zetten) of de vertegenwoordigingen van de EU in derde landen worden gebruikt als verlengstuk van EURES, en dat de continuïteit van het voorlichtingswerk wordt gegarandeerd en uitgebreid met instrumenten en ondersteuning voor zelfstandig ondernemen of toegang tot microkredieten; benadrukt dat de behoefte van Europa aan hoogopgeleide arbeidskrachten niet mag leiden tot een brain drain uit derde landen, met alle schadelijke gevolgen van dien voor hun opkomende economieën en sociale infrastructuur;
24. is van mening dat immigranten uit zogenaamde derde landen binnen de Unie het recht op mobiliteit toegekend moet worden, zodat zij - legaal wonend in een lidstaat - zonder tewerkstellingsvergunning in een andere lidstaat als grensarbeider mogen werken en dat het volledige recht op vrij verkeer van werknemers deze immigranten toegekend wordt na een periode van vijf jaar legaal verblijf in een lidstaat;
25. onderstreept de betekenis van coördinatie van de lokale en regionale instanties, waar de voornaamste verantwoordelijkheid voor het onderwijs ligt, en de nationale en Europese instanties bij het beheer van de behoeften van de arbeidsmarkt, in de geest van het principe van communautaire preferentie; onderstreept dat een dergelijke samenwerking onmisbaar is voor de doelmatige invoering van een immigratiebeleid welk geschikt is om het gebrek aan arbeidskrachten dat optreedt in bepaalde sectoren en lidstaten aan te vullen, en voor een doelmatige en adequate integratie van immigranten;
26. verzoekt de Commissie meer informatie te verstrekken in de landen van herkomst over de mogelijkheden van legale migratie alsmede over de rechten en plichten van migranten als zij eenmaal in de EU aankomen;
27. verzoekt de lidstaten de communautaire financieringsmechanismen met betrekking tot het immigratiebeleid goed te gebruiken, opdat meer en betere banen voor immigranten kunnen worden gecreëerd;
Laast bewerkt: 2 jaren 9 maanden geleden door katertje. Reden: hoofdstuk Legale Migratie uitgelicht en apart vermeld
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 4 maanden geleden - 3 jaren 4 maanden geleden #48473 door katertje
In het bericht hiervoor kreeg u de (Engelse) tekst van de Resolutie van Straatsburg zoals gepubliceerd in het tijdschrift Eurabia . Met deze Resolutie wordt in Europa de islam versterkt én de islamisering versneld. Bijna geen Europeaan heeft van deze Resolutie gehoord. En dat willen VVD, PvdA, CDA, D66 vooral zo houden. Of Klaver de Resolutie kent zou ik niet weten. Zijn voorgangster Halsema wel en heeft het zelfs bestaan de volgende motie in te dienen :
32 417
Kabinetsformatie 2010
Nr. 36
MOTIE VAN HET LID HALSEMA C.S.
Voorgesteld 27 oktober 2010
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat iedereen in ons land gelijkwaardig wordt behandeld;
overwegende, dat diegenen die van elders naar Nederland zijn gekomen, alsmede hun kinderen en kindskinderen, een positieve bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving, mits zij zich daarvoor inzetten en daartoe ook ruimhartig de kans krijgen;
overwegende, dat maatregelen, en in het bijzonder die maatregelen die asiel, immigratie, gezinsmigratie, inburgering en diversiteitbeleid betreffen, gericht zijn op het uitbannen van misbruik en misstanden en niet mogen leiden tot ongelijkwaardige behandeling van mensen;
verzoekt de regering in woord en daad uit te dragen dat het TEGENGAAN VAN ISLAMISERING GEEN DOELSTELLING VAN BELEID IS, en gaat over tot de orde van de dag.
Halsema
Cohen
Pechtold
Roemer

Terug naar de Resolutie van Straatsburg

In deze achterkamertjesresolutie 1743 krijgt de islam een speciale status aangemeten waarmee moslims alle ruimte en middelen krijgen om met hun religie, cultuur en tradities het leven van de gewone Europeanen te verpesten. Deze leugenresolutie is officieel bekrachtig en nationale regeringen maken daar beleid op. Wat simpelweg neerkomt op het ontkennen EN verliezen van onze eigen cultuur en identiteit in ruil voor meer islam.

Wat betekent de Resolutie in de praktijk?

Als u nog niet overtuigd was van het feit dat wij getuige zijn van het grootste verraad uit de geschiedenis van de mensheid, dan hebt u het hier zwart op wit:

1743-1: Radicalisering en terrorisme zijn het gevolg van uitsluiting, stigmatisering en discriminatie van moslims.
1743-2: Islamofobie is het gevolg van een verkeerd begrip van de islam. Nationale regeringen pakken islamofobie onvoldoende aan, wat rechts in de kaart speelt.
1743-3: De islam hoort bij Europa, deelt haar culturele wortels, heeft veel bijgedragen aan de beschaving en erkent de universele rechten van de mens en de vrijheid van meningsuiting.
1743-9: Moslims moeten een speciale status krijgen en beschermd worden. Zij moeten daarvoor juridisch worden ondersteund om islamofobie te bestrijden.
1743-11: De islam is een religie van vrede.
1743-12: Haatzaaiende politieke partijen versterken de angst voor moslims door de islam te verbinden met geweld, waarmee een simplistische en negatieve voorstelling van zaken wordt gegeven. Deze politieke partijen moeten bestreden worden.
1743-13: Anti-islam partijen willen de vrijheid van godsdienst voor moslims inperken, wat onaanvaardbaar is. Zo heeft Zwitserland een minarettenverbod ingevoerd wat ongedaan gemaakt moet worden.
1743-14: Islamofobie moet uitgeroeid worden.
1743-16: Boerka’s mogen niet verboden worden.
1743-20: Stereotypen, misverstanden en angst m.b.t. de islam zijn typische symptomen van een wijdverbreid gebrek aan kennis van de islam onder niet-moslims, wat mensen vatbaar maakt voor islamofobie.
1743-21: Het onderwijs moet daarom meer én structurele aandacht geven aan de zegeningen van de islam en de gemeenschappelijke waarden die hij deelt met het judaïsme en het christendom. Universiteiten en hogescholen moeten islamitische studies aanbieden die onderschrijven dat de islam onze democratische waarden, mensenrechten en wetten respecteert.
1743-24: De EU moet meer samenwerken met islamitische organisaties uit moslimlanden om islamofobie te bestrijden en de islam te promoten.

www.assembly.coe.int
Laast bewerkt: 3 jaren 4 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 4 maanden geleden #48472 door katertje
De huidige islamisering van Europa is begonnen met de Resolutie van Straatsburg, Resolutie 1743

Hieronder staat de tekst van de Resolutie van Straatsburg dd. 7 & 8 Juni 1975 zoals die gepubliceerd werd in het tijdschrift Eurabia no. 2 uitgegeven door het “European Coordinating Committee of friendship Societies with the Arab World”, in Juli 1975.

THE STRASBOURG RESOLUTIONS
The Parliamentary Association for Euro-Arab Co-operation comprises more than 200 members of Western European Parliaments of widely different political tendencies. At its General Assembly in Strasbourg on June 7th at 8th the Parliamentary Association unanimously passed the following resolutions:


(1) Final Resolution of the Political Committee
The General assembly of the Parliamentary Association for Euro-Arab Co-operation calls upon European Governments to take initiatives forthwith that will help to secure the withdrawal of Israel from all territories occupied in 1967.
Such a withdrawal is implied by Resolution 242 abd required by Resolution 338 of the United Nations Security Council and also by the United Nations Charter and the principles of International Law which categorically forbid the acquisition or territory by force.
The Association emphasizes that there can be no just and lasting peace settlement without recognition of the national rights of the Palestinian people. There has already been almost unanimous acceptance by the International Community of this principle, which Israel must also come to accept.
The whole Arab world has agreed that the P.L.O. is the sole representative of the Palestinian nation and this decision has been endorsed by an overwhelming majority of the countries represented at the United Nations.
The Parliamentary Association urges European governments to recognise this fundamental point in the initiatives they should now take.
First, they should call on Israel to halt immediately the expropriation and confiscation of Arab property in Israel and the occupied territories.
In particular, Israel must end the process of the "Judaization" of Jerusalem which it has illegally annexed and the establishment of new Jewish settlements in the occupied territories.
Secondly, the European governments should try to get all interested parties including Israel and the P.L.O. to the conference table, if possible within the context of the Geneva Conference. Europe itself, either through its member states or through the E.E.C. could play a valuable part in such a conference if called upon to do so. It would be reasonable to expect all concerned not to resort to military action of any kind for the duration of the negotiations.
Third, they should urge both the Israelis and the P.L.O. to agree to leave in abeyance discussion of ultimate solutions and concentrate on the immediate abd practical task of trying to find a modus vivendi which will require the acceptance by Israel of the rights of the Palestinian nation and of the existence of a Palestinian state on the West Bank and in Gaza if the Palestinians decide to establish one, and reciprocally the acceptance of the existence of Israel within her 1967 frontiers.
Finally, the European governments should urge on all concerned the crucial importance of effective peace-keeping machinery and should agree to take an active part themselves in such arrangements.
The Parliamentary Association recognises the problem that is posed by the fact that some of the media and publishing houses of Europe are dilatory in disseminating facts about the Arab world and intends to use its influence to overcome this problem.
The Parliamentary Association recognises the help done to the understanding of the Arab cause and growing sympathy for it in Western Europe by the liberalisation measures taken in various Arab countries and by the readier access to Arab countries by the news media, businessmen and other visitors from Europe.
The Association calls on European governments to improve legal regulations concerning the freedom of travel and the protection of the basic rights of immigrant workers in Europe which should be equivalent to those of citizens of the countries concerned.
The Association considers that the political settlement of the Israeli-Arab conflict is an absolute necessity for the establishment of a genuine Euro-Arab co-operation. Nevertheless, the Association considers that the political aspect of co-operation in not limited to this point alone, and has in mind for example the free circulation of ideas and people in the world as a factor for the maintenance of peace, for the support of freedom and in particular for a harmonious development of co-operation between Western Europe and the Arab nations.
The Association believes that the prospects of long-term Euro-Arab co-operation in all fields have never been so favourable but that they depend on a peace settlement based on justice in the MiddleEast.

(2) Final Resolution of the Cultural Committee.
The General Assembly of the Parliamentary Association for Euro-Arab Co-operation, meeting in Strasbourg on June 7th 1975,
Having considered the cultural resolutions adopted by the preparatory conference for Euro-Arab parliamentary co-operation held in Damascus from November 12th to 17th, 1974, which reaffirms in the present resolution,
convinced that significant results are possible in the cultural field of the Euro-Arab dialogue,
recognising the historic contribution of Arab culture to European development,
emphasising the contribution which Arab culture can still give to European countries especially in the field of human values,
regretting that cultural relations between European and Arab countries are still infrequent and limited in scope,
regretting the relative neglect of the teaching of Arab culture and Arabic in Europe and looking forward to its development,
hoping that European governments will help Arab countries to create the resources needed for the participation of immigrant workers and their families in Arab culture and religious life,
asking the European press to show a sense of responsibility so that they may inform public opinion objectively and more fully about the problems of the Arab world,
recognising the important role which Friendship groups and Tourism can play in improving mutual understanding,
Calls on the governments of the Nine to approach the cultural aspect of the Euro-Arab dialogue in a constructive spirit and to give a higher priority to the popularisation of Arab culture in Europe.
Calls on Arab governments to recognize the political effects of active co-operation with Europe.
Invites national groups of the association to increase the efforts necessary in every country to bring about the objective proposed at Damascus and today at Strasbourg and ask them to inform the Secretariat of the results achieved.
Considering the harmful effect of the political situation on Palestinian development,
condemns - while recognising Israel's right to existence - the Zionist intention of replacing Arab by Jewish culture on Palestinian soil, in order to deprive the Palestinian people of its national identity,
considering that in carrying out excavations within the holy places of Islam in occupied Jerusalem, Israel has committed a violation of international law despite the warnings of UNESCO,
considering that these excavations can only bring about the inevitable destruction of evidence of Arab culture and history,
regrets that UNESCO's decision not to admit Israel into its European Regional Group has sometimes been exploited with great lack of objectivity.

(3) Final Resolution of the Economic Committee.
The General Assembly of the Parliamentary Association for European Arab Co-operation reaffirms the usefulness and necessity of a close economic co-operation between Europe and the Arab World in the interest of their peoples.
The Assembly expresses its disquiet at the slow progress made in the Euro-Arab dialogue and is concerned with events based on political motives which in the course of recent months have armed Euro-Arab co-operation, i.e. the setting up of the International Energy Agency and the signature of an agreement between the E.E.C. and Israel, before negotiations have been completed between the E.E.C. and Arab countries. In this connection, it insists that economic co-operation between the E.E.C. and Israel must not apply to the occupied territories.
The Assembly considers that there is no conflict between the interests of Europe and the Arab countries, provided that the mercantilist stage is left behind and genuine economic partnership can be established.
This is the perspective within which can best be solved the problem of recycling petro-dollars. These petro-dollars should above all be used for needs of Arab development.
The Assembly calls attention to the role and status of multi-national companies and the potential
danger arising from certain of their activities. It expresses the hope that steps may be taken to avoid these dangers.
The Assembly reaffirms the right of every nation to dispose of its own national resources, including the right of nationalisation.
The Association expresses its will to do all in its power to promote Euro-Arab co-operation at national level, within the E.E.C. and through international organisations.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.