Vraag geheimhoudingsplicht ambtenaren fake

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
3 jaren 11 maanden geleden #46155 door gnor
Jeugdwet
www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws...jt-bij.9544978.lynkx ?

Onwil is het niet, weet bestuurder Gerco Schep van Jeugdhulpverlener Oosterpoort uit Oss. Maar door de administratieve chaos in de jeugdhulpverlening wacht hij nog op meer dan 1 miljoen euro, van 31 verschillende gemeenten. ‘Sommige facturen dateren van maart 2015 en gaan over zorg die we in 2014 geleverd hebben.’
Oosterpoort levert jeugdhulp voor zo’n 4000 kinderen per jaar. Veel ambulant, bij gezinnen thuis, maar ook residentieel met gezinshuizen, pleegzorg en trajecthuizen. Een deel van die hulp wordt geleverd bij gemeenten in de regio. Er zijn contracten met de gemeenten uit drie jeugdzorgregio’s. De zorg wordt grotendeels vooruit betaald. ‘Dat is prettig’, aldus Schep.’je hebt een contract met de gemeente om een bepaald aantal jongeren op te vangen en krijgt daar iedere maand geld voor. Achteraf wordt het verrekend.’

<Vreemd. Eerst stellen dat de facturen niet betaald worden en dan later melden dat je forse voorschotten ontvangt. Vermoedelijk gaat het dus enkel om de afrekening. Dit lijkt op paniek zaaien.>

Maar Oosterpoort vangt ook jongeren op die niet uit een gemeente komen waar een contract mee is. En daar ontstaan de problemen. Schep: ‘Wij krijgen dan een verzoek voor de opvang van een kind. We leveren zorg en sturen daar een factuur voor. En we gaan ervan uit dat die betaald wordt.’ Maar daar gaat het mis. Gemeenten hebben allemaal een ander systeem van factureren. Met eigen portals, eigen codes en eigen verantwoordingseisen. ‘En die wijzigen ook nog eens zeer regelmatig’, weet Schep. ‘Dus dan denk je het eindelijk goed gedaan te hebben en dan is er één veldje van de honderd niet goed ingevuld en blijft de factuur open staan.

<Waarom vangt Oosterpoort die jongeren op indien er geen contract is. Zoeken ze de problemen zelf op? Indien de Zorgverzekeraar geen contract heeft met mijn zorgverlener, dan zijn er ook financiële problemen bij de zorgvrager dus bij mij. Overigens, zie eerdere bijdragen, is de huisarts toch doorverwijzer. Waarom vindt daar geen goede afstemming plaats? >

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, dirko

Please Inloggen to join the conversation.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 2 maanden geleden #45362 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws...blemen.9532911.lynkx

Steeds meer jeugdhulporganisaties in Nederland komen in ernstige financiële problemen doordat gemeenten niet of veel te laat betalen. Volgens koepelorganisatie Jeugdzorg Nederland is er sinds het overhevelen van zorgtaken van de rijksoverheid naar gemeenten begin vorig jaar, een enorme administratieve rompslomp ontstaan.

'Daar hebben vooral gespecialiseerde jeugdhulpinstellingen last van die met verschillende gemeenten en contracten werken. Er is veel onduidelijkheid over de voorwaarden van factureren. Daardoor wordt er te laat betaald en ontstaan liquiditeitsproblemen', legt een woordvoerster uit. Intermetzo, een van de grootste jeugdhulporganisaties in Nederland, zou op de rand van de afgrond bungelen (NRC).

<Het was allemaal zo goed geregeld volgens Van Rijn c.s.. Aanloopproblemen, startproblemen, hoe je het ook noemt. Simpel: voorzienbare problemen.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko

Please Inloggen to join the conversation.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 2 maanden geleden #45350 door gnor
decentralisaties zorg en welzijn 4. jeugdwet alsmede 2. specifieke samenwerking

www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws...gdhulp.9532650.lynkx

Het beschikbare budget en het aanbod van gecontracteerde aanbieders lijken bij de gemeentelijke toekenning van jeugdhulp leidend te zijn, in plaats van de zorgvraag.
Ook ontmoedigen gemeenten de keuze voor een persoonsgebonden budget (pgb) en sturen aan om zorg in natura af te nemen.

Meer en meer melders klagen over ambtenaren en wijkteammedewerkers die keuzes maken die niet gebaseerd zijn op wat het gezin en het kind nodig heeft, maar op basis van wat er beschikbaar is’, meldt de Monitor. Het sturen op zorg in natura is een groot knelpunt in het krijgen van passende zorg, stellen de ouders die een melding hebben gemaakt. Voor sommigen ‘betekende dit dat zij naar een andere zorgverlener moesten of dat het aanbod niet (geheel) passend was voor hun kind’, aldus de MTJ (Monitor Transitie Jeugd).

Er wordt met kinderen geschoven tussen de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). ‘Betrokken partijen kennen hun taken, verantwoordelijkheden en procedures onvoldoende om het kind zo spoedig mogelijk van noodzakelijke hulp te voorzien’, zo stellen melders. Het integraal werken rondom een gezin komt mede hierdoor onvoldoende van de grond, met als gevolg dat ouders veel tijd kwijt zijn aan het organiseren van zorg. Het gebeurt ook dat kinderen door slechte samenwerking tussen gemeenten en organisaties onderling lang moeten wachten op hulp of zorg.

<Zonder veel moeite mag je dus stellen dat samenwerking kennelijk een utopie is. Daarnaast laten gemeenten zich kennelijk van hun slechtste kant zien. Een lantaarnpaal is belangrijker dan de mens die verlicht moet worden.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje

Please Inloggen to join the conversation.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 2 maanden geleden #45346 door gnor
decentralisaties zorg en welzijn 4. jeugdwet

www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws...chermd.9532480.lynkx

Door een gebrek aan duidelijke privacyregels worden de persoonsgegevens van jongeren en ouders in de jeugdhulp onvoldoende beschermd. Hierdoor weten gemeenteambtenaren en jeugdhulpmedewerkers niet goed hoe ze met de verwerking hiervan om moeten gaan, waardoor gevoelige informatie gemakkelijk op straat kan komen te liggen.
Het rapport werd opgesteld door LOC Zeggenschap in zorg, Ieder(in), LPGGz, Ouderkracht voor ‘t Kind, UW Ouderplatform en Zorgbelang Nederland. Zij pleiten voor een aanpassing van de regelgeving binnen de gehele jeugdhulp. De Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwde onlangs al dat gemeenten onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Sinds begin vorig jaar hebben gemeenten er nieuwe taken bijgekregen op het gebied van onder meer jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. (ANP)

<De reacties op het artikel zijn overduidelijk. Hooguit een ambtenaar die een klok hoorde luiden maar verder van niets zegt te weten, doet stoer.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, tukker, dirko

Please Inloggen to join the conversation.