Vraag huiselijk geweld goudmijn

  • gnor
  • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
  • Offline
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
5 jaren 3 maanden geleden #45185 door gnor
decentralisaties zorg en welzijn 4. Jeugdwet

www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws...nen-op.9529408.lynkx

Huiselijk geweld kost de overheid naar schatting jaarlijks 280 miljoen euro. De kosten van kindermishandeling worden geschat op ongeveer 1 miljard euro per jaar.

Bekend is dat deze ingrijpende vorm van geweld van generatie op generatie doorgegeven wordt.

<Het is een forse stelling die maar deels waar zal zijn>

Het is niet zo dat kinderen die met huiselijk geweld te maken hebben 100 procent zeker ook geweld tegen hun kinderen gaan gebruiken. ‘Maar er is wel degelijk een sterk verhoogd risico. ‘ Bij jongens die zien dat hun moeder geslagen wordt gebeurt het vaak dat ze later zelf ook hun vrouw gaan slaan. Meisjes die geslagen worden door hun ouders gebruiken vaak zelf ook geweld tegen hun kinderen.’ Wat de onderzoeker betreft is er ook maar één oplossing voor dit gezins- en partnergeweld: preventie. En die taak is weggelegd voor gemeenten, aldus Trees Pels van het Verwey-Jonker Instituut ziet de huidige transities als een perfect moment om meer te investeren in preventie.

<De kapstok waaraan de geldbuidel hangt, is gevonden.>

- Wkipedia: Het Instituut ontstond in 1993 door de fusie van enkele landelijke organisaties voor wetenschappelijk onderzoek op maatschappelijk terrein. Van deze organisaties waren het Nederlands Instituut voor Maatschappelijk Opbouwwerk (NIMO) en het Nederlands Instituut voor Maatschappelijk Werk Onderzoek (NIMAWO) de grootste. Door de fusie werd getracht de versnippering van het wetenschappelijk onderzoek op maatschappelijk terrein terug te dringen. Algemeen directeur van het instituut waren achtereenvolgens de hoogleraren Jan Willem Duyvendak (1999-2003) en Hans Boutellier (2003-2013) en vanaf 1 januari 2014 Majone Steketee. Sinds januari 2015 is het instituut, samen met Movisie, verantwoordelijk voor Kennisplatform Integratie & Samenleving.

<Dat het instituut wel eens achter feiten aanhobbelt blijkt uit het navolgende dat ik van de site haalde.>

Gemeenten worden uitgenodigd kennis en ervaringen uit te wisselen over beleid voor EU-burgers 4-3-2016
Er wonen steeds meer migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa in Nederland, waarvan een deel zich hier (semi-)permanent vestigt. De vraag hoe deze migranten succesvol onderdeel kunnen worden van de Nederlandse samenleving komt in beeld. Gemeenten zien hierbij een taak voor zichzelf weggelegd, en sommige gemeenten hebben hiervoor ook al concrete instrumenten en initiatieven ontwikkeld.

<Lijkt me mosterd na de maaltijd gezien er al tijden migratie naar en binnen Europa plaats vindt. Als je nu nog vraagt hoe hen te integreren (wat ze veelal niet willen c.q. mogen van de dictators in hun thuisland) dan spoor je m.i. niet helemaal en lijkt het werk als bezigheidstherapie belangrijker dan de uitkomsten.>

Conclusie:
Ik kom zelf uit een gezin waar nogal breed geweld werd toegepast. Alle hulpverleners waren trouwens voornamelijk met zichzelf bezig. Toen ik groot genoeg dacht te zijn, sloeg ik al van me af. Ook ik ben trouwens groot geworden; ik voeg me dus niet bij de klagers en zie toch de echte problemen.
Het artikel en ook de verder insteek geeft echter de indruk van een oplosbaar probleem. Dat is het niet. Vergelijk je het met de asieltsunami dan is ook daar geen oplossing voor; tenminste een oplossing die breed wordt gedragen.
Een kosten-baten-analyse zal niet helpen want er zijn te grote belangen zeker bij de socio's.
Dat er dan ook nog groepen zijn die nu nog moeten gaan nadenken over migratie en andere gezagsverhoudingen binnen veelal rurale groepen, tekent het niveau en de haast (geen) die men aanwezig acht.
Helaas zal een verklaring omtrent het gedrag -VOG niets opleveren en ook een wapenvergunning niet. Het zal altijd incidentenpolitiek blijven; net als de maatschappij is ook het gezin in beweging. Dat de gemeente het platform zou moeten zijn (o.a. uitvoering Jeugdwet) om deze problematieken tegemoet te gaan, is net zoiets als een huisarts een hartoperatie laten doen.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.