Vraag Nieuwe fraude Oost-Europeanen

Meer
5 jaren 8 maanden geleden - 5 jaren 8 maanden geleden #41563 door katertje
Lees net in de Telegraaf dat het UWV werkzoekenden naar een Pools spookbedrijf stuurt en daarmee regelrecht in de armen van Poolse oplichters. Dat gebeurde via de officiële website van het UWV: Werk.nl waar het detacheringsbureau Alstaf tot afgelopen week adverteerde. Naar blijkt is Alstaf in werkelijkheid een val van sluwe Poolse identiteitsfraude. Sollicitanten worden verzocht kopieën van identiteitsbewijzen met hun sollicitatie mee te suren, waarmee fraudeurs van Alstaf vervolgens de identiteit van de werkzoekende aanneemt. Zodoende zouden zij aankopen kunnen doen op rekening van slachtoffers, of bijvoorbeeld hun bankrekeningen plunderen. De oplichters zouden inmiddels met succes vele tientallen kopieën van identiteitsbewijzen hebben weten te bemachtigen.

Sollicitanten, doodsbenauwd hun UWV-uitkering kwijt te raken omdat zij "niet zouden hebben voldaan aan de voorwaarden van de sollicitatie" zijn ingegaan op het verzoek van het detacheringsbureau om een kopie van het paspoort mee te sturen. Toen de sollicitanten zich melden op het adres voor een sollicitatiegesprek bleek het bedrijf helemaal niet te bestaan.

Uitglijder van UWV, niet de eerste, maar ...foutje, jammer.
Bekende manier van reageren: ons treft geen blaam. De gewraakte vacaturen zijn niet door ons op de website gezet, maar via commerciële vacaturesites. (aanbieders controleren? )Sollicitanten hebben onze website niet goed gelezen, want wij geven op Werk.nl het advies om nooit persoonlijke gegevens mee te sturen met sollicitaties. Maar wij zullen ons advies voortaan een wat prominentere plek geven.
Laast bewerkt: 5 jaren 8 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 8 maanden geleden - 5 jaren 8 maanden geleden #41553 door katertje
Werkgevers zijn wettelijk verplicht om een kopie te maken van het paspoort. Om zwartwerken te bestrijden. Geldt ook voor werknemers uit andere EU-landen, dus ook voor Roemenen en Bulgaren. Ook is hij verplicht om een kopie van het gecontroleerde document - inclusief burgerservicenummer en pasfoto - in zijn loonadministratie op te nemen en te bewaren. Bij het paspoort gaat het om de pagina's waarop de persoonsgegevens staan.

In het onderhavige geval van de Roemenen heb je dus het unieke identiteitsnummer dat, welke naamswijziging de betrokken Roemeen ook laat optekenen via een nieuw paspoort , altijd ongewijzigd blijft.

Als gemeenten doen wat werkgevers verplicht is gesteld: het scannen of kopieëren van het paspoort, inclusief foto en met name het van belang zijnde unieke identiteitsnummer en slaan dat in de gemeentelijke administratie op bij het eerder uitgegeven burgerservicenummer ? Koppelen aan overheidsbestanden. Bij het (opnieuw) aanvragen van een uitkering dat unieke identiteitsnummer invoeren en op het PC scherm lezen: Gotscha! LOL !

Is scannen/kopieëren al gebruikelijk... Een computerprogramma laten maken dat unieke identiteitsnummers uit de basisadministratie licht met daaraan gekoppeld, opgegeven namen en eerder toegekende BSNummers.

Er worden zeer complexe computerprogramma's ontwikkeld die de ruimte en haar planeten verkennen, die satellieten in een baan om de aarde brengen, die een pendeldienst mogelijk maken naar het ruimtevaartstation ISS en dan zou een programmaatje om een en ander aan mekaar te knopen om fraude op te sporen/te voorkomen niet kunnen?
Laast bewerkt: 5 jaren 8 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 8 maanden geleden - 5 jaren 8 maanden geleden #41552 door katertje
Het kabinet weet weer van niks en komt weer van nergens.

Het kabinet hoorde pas dat onder meer Roemenen makkelijk hun naam kunnen wijzigen om vervolgens in Nederland fraude te plegen, toen RTL Nieuws het gisteren bekendmaakte. Althans dat zegt staats Teeven van Justitie. Maar hoe rijmt dat met zijn opmerking tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer dat Justitie het eerste signaal daarvan in 2013 kreeg toen Nederland door Duitsland op de hoogte werd gesteld van het bestaan van dergelijke fraude?

Hij was dus wel degelijk op de hoogte. Justitie is de zaak toen gaan onderzoeken en kwam in april met een rapport. Rapport is niet met de Kamer gedeeld. Waarom niet? Het was nog niet volledig !
Er wordt volgens Teeven nu nog onderzoek naar gedaan, omdat - zegt hij - onder die 50.000 mogelijke identiteitsverwisselingen ook mensen met legale naamswijzigingen of kinderen met vergelijkbare namen zouden kunnen zitten.

Teeven ​wil kijken of er meer systemen gekoppeld kunnen worden om zo vast te stellen of iemand niet al onder een andere identiteit in Nederland is ingeschreven. Dat zou kunnen gebeuren door buitenlandse persoonsnummers (daarvan krijgen mensen er in Roemenië bijvoorbeeld maar één, ongeacht hoe vaak ze hun naam wijzigen) op te nemen in de basisadministratie. Maar Teeven sluit ook het gebruik van biometische gegevens, zoals vingerafdrukken, niet uit.

Weekers struikelde over de Bulgarenfraude. Het kabinet, met de VVD voorop, wilde zo'n publicitaire nachtmerrie nooit meer. En er werd een heuse ministeriële werkgroep in het leven geroepen: "Rijksbrede aanpak fraude" geheten, met Asscher voor uitkeringsfraude, Bussemakers voor studiefinancieringsfraude, Schippers voor zorgfraude, Plasterk voor adresfraude. Voorzitter is Opstelten en die gaat over fraude in het algemeen. Het project is nu bijna een jaar onderweg. Een jaar waarin de fraude ongehinderd door kon gaan.
Laast bewerkt: 5 jaren 8 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 8 maanden geleden #41548 door Prof.mr.dr.Zondervan
*
Het rapport over deze reeds lang bekende Identiteitsfraude -als een soort piramidespelletje- ligt al meer dan 6 maanden in de la van de nmm volkomen incompetente wormendocter Plasterk.
Oom Ronald kan zich beter gaan bemoeien met feesten en partijen, of wellicht nog beter, met de herstructurering van de rijwielbewaarplaatsen van de vele NS stations.

Het is een gotspe dat de betere politici zoals Wilders dit lang tevoren zagen aankomen, maar worden verketterd om hun inzicht en adviezen om Nederland een béétje leefbaar te houden.

Ik stel het -zacht uitgedrukt- niet op prijs als ik moet wandelen en reizen met de handen van zakkenrollers (Roverheid) en fraudeurs in mijn broekzakken.

Rijp voor totale sloop, dit kabinet dat in feite met een lappendeken van verraadpleisters blijkt te zijn overeindgehouden, want stél je voor dat 'die Wilders' op het bordes komt te staan..??

ONDENKBAAR en het zal dus ook NIET gebeuren.
Wedden dat..?

als altijd,
uw dwd
WFZ
*

De waarheid is heel simpel: de waarheid en niets dán de waarheid.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, [Guzzi], dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 8 maanden geleden #41547 door katertje
Volgens wat officiële stukken wordt wél gesteld dat het BSN wordt gebruikt bij het vaststellen van de identiteit en dat gemeenten het BSN gebruiken bij bijvoorbeeld in de koppelingen tussen systemen en bij het verifiëren van de identiteit van een klant.

> Privacy en veiligheid
De overheid gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, dus ook met uw BSN. Welke instanties of organisaties het BSN mogen gebruiken, is wettelijk vastgelegd. Op de website www.rijksoverheid.nl kunt u lezen welke instanties het BSN mogen gebruiken. Aangezien het BSN helpt bij het vaststellen van de identiteit is het - in het belang van uw veiligheid – ook een belangrijk middel in de bestrijding van fraude. !!!!

Wikipedia:
Toekenning en gebruik
Gemeenten zijn op twee manieren betrokken bij het BSN-stelsel: als toekennende instantie en als gebruiker:
Gemeente als toekennende instantie: bij inschrijving in de BRP wordt een burgerservicenummer toegekend. Inschrijving vindt bijvoorbeeld plaats bij de geboorte van een kind of bij immigratie.
Gemeente als gebruiker: De gemeente is ook gebruiker van het BSN, bijvoorbeeld in de koppelingen tussen systemen en bij het verifiëren van de identiteit van een klant.

www.bprbzk.nl/BSN/Beheervoorziening_BSN_BV_BSN
Toetsen van de combinatie BSN en identificerende gegevens

Op basis van het invoeren van het BSN én een set identificerende gegevens wordt gecontroleerd of deze gegevens bij elkaar horen.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], dirko, Prof.mr.dr.Zondervan, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 8 maanden geleden - 5 jaren 8 maanden geleden #41544 door katertje
Net op RTL-Nieuws:


De politie is een nieuwe vorm van paspoortfraude door Oost-Europeanen op het spoor. Dat blijkt uit een geheim politierapport dat in bezit is van RTL Nieuws. Criminelen zijn daardoor onvindbaar voor de politie en fraudeurs kunnen onbeperkte aantallen toeslagen en uitkeringen opstrijken. Mensen die in hun land van herkomst hun naam hebben laten wijzigen, kunnen zich in ons land opnieuw aanmelden met die nieuwe naam. Het gaat mogelijk om 50.000 valse namen.

In minstens dertien landen in Oost-Europa kunnen burgers eenvoudig en legaal hun naam wijzigen. Kost een tientje of vijftien euro en je kunt je naam zo vaak wijzigen als je wilt. Oost-Europeanen die al in Nederland staan ingeschreven en terugkomen met een nieuwe naam kunnen zich opnieuw bij een gemeente inschrijven. Dat biedt mogelijkheden voor fraudeurs. Kunnen onder verschillende namen vaker bijstand ontvangen of huurtoeslag. Bouwt ook meerdere keren AOW op. En kan meerdere creditcards aanvragen of leningen afsluiten.

Hoe dat mogelijk is? Omdat burgerzaken alleen maar kijkt naar een naam. Maar in voormalige Oostbloklanden werkt de administratie juist op basis van een nummer. Een unieke persoonlijke code die mensen krijgen bij hun geboorte en die nooit meer verandert. Dat nummer staat ook in de paspoorten uit die landen, maar in Nederland kijken we daar niet naar.

Mensen kunnen in hun thuisland een naam veranderen, en hier in Nederland met hun nieuwe naam een nieuwe identiteit opbouwen. Bij een naamsverandering wordt een oud paspoort in het thuisland ingenomen. Maar daarvan gaat natuurlijk geen bericht naar Nederland. Als je met je oude paspoort een toeslag hebt aangevraagd blijft die gewoon doorlopen. Je Burger Service Nummer (BSN) blijft ook geldig, net zoals bijvoorbeeld een creditcard. Met je nieuwe naam en nieuwe paspoort kun je vervolgens weer gebruik maken van nieuwe voorzieningen.

De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken is hierover niet gealarmeerd. De politie zegt in een reactie dat het rapport is gedeeld met overheidsdiensten die zich bezighouden met vreemdelingenzaken.

Laast bewerkt: 5 jaren 8 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], tukker, dirko, Prof.mr.dr.Zondervan, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.