FORMATIE 2023. Democratie is geen zelfmoordpact—:

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic FORMATIE 2023.

Posted 3 maanden 4 dagen geleden #60880
Na een korte periode van rust zitten PVV, VVD, NSC en PVV weer bij de informateur Ze zijn bij elkaar op landgoed de Zwaluwenberg bij Hilversum
Er staan grote thema's op de agenda, zoals de rechtstaat, asiel, zorg en financiën

Sinds 22 november zou door de verkiezingswinst van de PVV de rechtsstaat ernstig in gevaar zijn. Allemaal theoretisch geneuzel. Want vertel mij dan eens bij welke partijen de rechtsstaat de afgelopen tien jaar in goede handen was? 

Door welke partij van welk kabinet werd de Trias Politica opzij geschoven toen een rechter de motivering van Willem Engel en Jeroen Pols van Viruswaarheid inzake de avondklok. De rechter door Rutte ter verantwoording werd geroepen en op dezelfde dag dat deze rechter recht had gesproken een farce maakte van de rechtspraak door zijn eerdere beslissing onder grote politieke druk terug te draaien.  Geen woord van kritiek in de MSM.
Waar was Pieter Omtzigt? Waar waren de "grote rechtsgeleerden" CDA-"kopstukken" Donner, Hirsch Ballin en Grapperhaus???   Maar daar bleef het niet bij. Corona bracht ons niet alleen een aantal ongrondwettelijke maatregelen als de voornoemde avondklok, maar ook  de roep om vaccinatietoegangsbewijzen.
Hugo de Jonge (CDA) wilde mensen laten volgen via hun mobiele telefoon. Defensie verzamelde inlichtingen over gewone Nederlanders die nergens van werden verdacht.
Nou, da's lekker rechtsstatelijk, niet dan?  

Wie werd het demonstreren onmogelijk gemaakt? Wie spraken er in de ministerraad af om de Tweede Kamer voor te liegen over het toeslagenschandaal? En wat ging er allemaal mis gedurende vele jaren rond die toeslagen?  Hoe zuiver is het als ministers een Kamerlid willen ‘sensibiliseren’? Waarom mocht Justitie jarenlang los gaan op Richard de Mos, waardoor de man bleef bungelen en zijn partij in de Haagse gemeenteraad werd kaltgestellt? 

En waarom staan de zedenprekers van het CDA en nu NSC toe dat opnieuw getracht wordt een succesvolle partij als Forum voor Democratie aus te radieren. I
Over rechtsstatelijkheid gesproken?

Oh, omdat FVD weigerde in het Kamerregister te vermelden dat zij nevenactiviteiten vervulden, zoals het schrijven en in eigen beheer uitgeven van een boek?  Kamerregister ! Sinds wanneer is de opdracht van een volksvertegenwoordiger het controleren van collega Kamerleden? Hebben zij hun handen niet meer dan vol aan het controleren van de regering? En als dat zo'n doodzonde is, waarom werd Sigrid Kaag dan niet aangepakt?  Zij werd door de ondemocratische VN,  een buitenlandse entiteit, geselecteerd, om voor het voortbestaan van de Nederlandse staat en haar bevolking. gevaarlijke nevenactiviteiten uit te voeren. 

En om dichter bij huis te blijven....In EU-verband worden door het kabinet afspraken gemaakt die geregeld ingaan tegen de wil van een meerderheid van de Tweede Kamer, zoals bij het Europese ID, die als ze in een verdrag zijn vastgelegd ook voorgaan op de Grondwet. Het is ironisch dat degenen, die nu luidkeels waarschuwen voor de dreigende implosie van onze kennelijk kwetsbare Grondwet, normaliter staan te klappen als er wéér een stukje soevereiniteit overgaat naar de nauwelijks democratisch gelegitimeerde Eurocraten in ‘Brussel’.

Als rechts aan de macht komt, is de Grondwet een in graniet gegoten document dat ons moet beschermen tegen het fascisme. Als links aan de macht komt, is de Grondwet een verouderd document dat op talloze punten mag worden geschonden en moet worden aangepast aan de nieuwste linkse hobby’s. 

Vrijwel alle partijen in de Tweede Kamer willen de Grondwet veranderen. Partijen willen af van de monarchie en de Eerste Kamer. Niet alleen de PVV wil de vrijheid van onderwijs beperken. Verschil is dat dan niet het islamitische onderwijs ter discussie staat. 

Ik wil de Grondwet wijzigen op het punt dat Internationale Verdragen boven de Grondwet staan. Dan kan gewoon niet. Niets kan boven de Grondwet van een land staan !

In de discussie over Grondwet en rechtsstaat gaat het  om artikel 1 en het discriminatieverbod. Wat in dat kader te doen met een "godsdienst" die discrimineert op levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap en seksuele gerichtheid? Die ook nog eens door buitenlandse mogendheden wordt gefinancierd en inhoudelijk aangestuurd.

Haal die kop eens uit het zand en zie waar de islam werkelijk voor staat.  Geert Wilders heeft 20 jaar de rechtsstaat verdedigd tegenover het oprukkend jihadistisch terrorisme, terwijl de "hooggeleerde heren" Hirsch-Ballin, Donner, en Grapperhaus  de Nederlandse rechtsstaat  aan het slopen waren. Het was Wilders die met gevaar voor eigen leven,het model van de democratische rechtsstaat verdedigde tegenover de op de sharia gebaseerde theocratie. Hij heeft zich dus niet tégen de rechtsstaat gekeerd, maar deze juist verdedigd. 
Vaak waren de oplossingen van Wilders onhaalbaar of onwenselijk. Onhaalbaar of onwenselijk gemaakt. Maar dat doet niets af aan de enorme verdiensten die Wilders had, en nog steeds heeft, in het pogen het onderwerp van het jihadistisch terrorisme op de agenda te krijgen.

Welke bescherming bood dat artikel 1 de Nederlanders de afgelopen jaren? In Nederland is niet iedereen gelijk, want wie geassocieerd wordt met de PVV komt voor veel bestuurlijke en ambtelijke functies niet in aanmerking. Artikel 3 van de Grondwet stelt onvoorwaardelijk: “Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar”. Er is geen enkele commissaris van de Koning of burgemeester van de PVV, terwijl de partij al jaren tot de grootsten behoort.

Wie discrimineert hier nou? Wie bedreigt hier nou de rechtsstaat?? 
 
Last Edit:3 maanden 3 dagen geleden door katertje
Laatst bewerkt 3 maanden 3 dagen geleden doorkatertje.

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic FORMATIE 2023. Debat uitslag Kamerverkiezingen 2023

Posted 4 maanden 5 uren geleden #60804
PVV-leider Wilders draagt Plasterk voor als informateur

PVV-leider Geert Wilders draagt Ronald Plasterk voor als informateur. Hij deed dat in een Kamerdebat over de verkiezingsuitslag en het eindverslag van verkenner Plasterk. Die vindt dat er een rechts kabinet moet komen van PVV, VVD, NSC en BBB.

De verkenner vindt dat er een korte informatieronde moet komen waarin de vier partijen eerst onderzoeken of ze het eens kunnen worden over onderwerpen die de rechtstaat aangaan. Deze tussenformatie zou tot eind januari moeten duren, schrijft Plasterk in zijn eindverslag.

"De keuze om Ronald Plasterk ook de informateur te laten worden, is een logische en komt niet als een verrassing", zegt politiek verslaggever van RTL Nieuws Fons Lambie. "Plasterk is al ingewerkt en heeft al met alle hoofdrolspelers gesproken. Bij betrokken partijen hoorde je ook de afgelopen week tevreden geluiden over Plasterk."

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de uitkomst van de verkenning en hoe het verder moet met de formatie. 


Debat over uitslag Tweede Kamerverkiezingen

Wilders SLOOPT Timmermans volledig! 'Je staat alleen voor de DEMOCRATIE als het jou uitkomt!'


 

Timmermans kan absoluut niet tegen het feit dat de bevolking voor rechts heeft gekozen. Ongeacht wat Geert Wilders zegt, het is niet goed en slecht...  Maar Timmermans bewijst maar weer eens dat de bevolking de juiste stemkeuze heeft gemaakt! Hij is een narcist 4.0!

Omtzigt lacht CLOWN Timmermans keihard uit & zet hem op zijn PLEK!


Dit gaat de goede kant uit..: 
Motie van het lid Omtzigt c.s. over het instellen van een tijdelijke commissie voor grondrechten en constitutionele toetsing is aangenomen.
en
MOTIE WILDERS VOOR EEN CORONA-ENQUETECOMMISSIE ook.

Omtzigt in de bres voor Wilders: "Maar een persoon in deze Kamer veroordeeld voor rassendiscriminatie: Rutte"

 
Last Edit:4 maanden 3 uren geleden door katertje
Laatst bewerkt 4 maanden 3 uren geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic FORMATIE 2023. Plasterk: rechts kabinet mogelijk en MOET ook

Posted 4 maanden 2 dagen geleden #60791
 


Plasterk: rechts kabinet mogelijk en 'moet' ook •'Eerst eens worden over waarborgen Grondwet'

Verkenner Plasterk: 'stabiel kabinet' met PVV, VVD, NSC en BBB onderzoeken
Verkenner Ronald Plasterk adviseert de Tweede Kamer dat PVV, VVD, NSC en BBB een kabinet proberen te vormen. Dat is de uitkomst van de voorkeur die de meeste partijen hebben uitgesproken. Een logische andere optie is er volgens Plasterk niet.

"Ik denk ook dat het moet", zei hij in een toelichting. "Het land moet bestuurd worden." De vier moeten in "een korte informatieronde" onderzoeken of er overeenstemming kan worden bereikt "over een gezamenlijke basislijn".

Die basislijn bestaat uit "het waarborgen van de Grondwet, de grondrechten en de democratische rechtsstaat". Vervolgens, als de vier partijen hierover overeenstemming hebben bereikt, zouden zij moeten onderzoeken of er "een reëel perspectief is op het bereiken van overeenstemming" over een aantal inhoudelijke onderwerpen.
Plasterk noemt daarbij migratie, bestaanszekerheid, goed bestuur, internationaal beleid en ondernemingsklimaat, klimaat, stikstof, land- en tuinbouw en visserij. De korte informatieronde moet in december en januari worden uitgevoerd.

Zo breed mogelijk draagvlak 
Voor de begeleiding van deze gesprekken moet een informateur worden benoemd. Die informateur gaat, als de vier partijen na de eerste twee fases genoeg aanleiding zien om door te gaan, ook gesprekken voeren met andere partijen in de Tweede Kamer "met als doel een zo breed mogelijk draagvlak per onderwerp te creëren in de Staten-Generaal en in de samenleving".

Dit is nodig omdat de vier partijen geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer, en er mogelijk voor bepaalde plannen ook steun nodig is van andere partijen in de Tweede Kamer. Deze gesprekken in de derde fase moeten uitwijzen of er "een vorm van politieke samenwerking" mogelijk is die leidt tot "een stabiel kabinet".
Onduidelijk is nog tot wat voor kabinet dat moet gaan leiden. De VVD wil nog steeds alleen maar gedoogsteun leveren en geen bewindslieden, maar NSC haakt mogelijk af bij zo'n constructie.

Volwaardige Nederlandse burgers
Plasterk heeft ook alle gespreksverslagen met de fractievoorzitters openbaar gemaakt. Daarin is te lezen dat de meeste partijen een minderheidskabinet geen goede optie vinden. Geen enkele partij kondigt een totale blokkade van een PVV-VVD-NSC-BBB-kabinet aan.

Een paar opvallende zinnen uit de verslagen: "De heer Wilders verklaart desgevraagd dat hier woonachtige moslims die zich aan de Nederlandse wet- en regelgeving houden voor hem volwaardige Nederlandse burgers zijn."

En GL-PvdA-leider Timmermans "ziet zichzelf als leider van de oppositie". Timmermans laat verder aan Plasterk weten "dat hij het debat over de verkiezingsuitslag wil benutten om als Tweede Kamer een standpunt in te nemen over steun aan Oekraïne".

Overmorgen debatteert de Tweede Kamer over de verkiezingsuitslag en het verkenners advies

Wat is de Grondwet in samenhang met het PVV-programma ineens een hot-item !

"De Grondwet":

"Hoofdstuk 6, Rechtspraak:

120: Constitutionele toetsing
De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.

Hoofdstuk 8: Herziening van de Grondwet

137: Eerste en tweede lezing; splitsing van voorstellen; kamerontbinding
1. De wet verklaart, dat een verandering in de Grondwet, zoals zij die voorstelt, in overweging zal worden genomen.
2. De Tweede Kamer kan, al dan niet op een daartoe door of vanwege de Koning ingediend voorstel, een voorstel voor zodanige wet splitsen.
3. De Tweede Kamer die wordt gekozen na de bekendmaking van de wet, bedoeld in het eerste lid, overweegt in tweede lezing het voorstel tot verandering, bedoeld in het eerste lid. Indien deze Tweede Kamer geen besluit neemt over het voorstel, vervalt dit van rechtswege. Zodra zij het voorstel heeft aangenomen, overweegt de Eerste Kamer dit in tweede lezing. De beide kamers kunnen het voorstel tot verandering alleen aannemen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.
4. De Tweede Kamer kan, al dan niet op een daartoe door of vanwege de Koning ingediend voorstel, met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen een voorstel tot verandering splitsen.
139: Bekendmaking; inwerkingtreding
De veranderingen in de Grondwet, door de Staten-Generaal aangenomen en door de Koning bekrachtigd, treden terstond in werking, nadat zij zijn bekendgemaakt.
140: Handhaving strijdige voorschriften
Bestaande wetten en andere regelingen en besluiten die in strijd zijn met een verandering in de Grondwet, blijven gehandhaafd, totdat daarvoor overeenkomstig de Grondwet een voorziening is getroffen."

Dus wat is precies het probleem? Dat Omtzigt een mening heeft over welke Grondwetsartikelen hij essentieel vindt voor een rechtsstaat, dat zal best. Daar heb ik ook wel een mening over. Maar je kunt niet zeggen dat alles wat in de Grondwet staat onveranderlijk en essentieel moet zijn, anders kon je haar nooit wijzigen. 


En niemand handhaaft dat ding werkelijk. Nog afgezien van alle tegenstrijdige rechten die erin staan, en bij bijna elk grondrecht een bepaling staat dat een gewone wet dat recht moet invullen en beperken.
Grondrechten zijn ook makkelijk opzij te zetten zoals Rutte III en Rutte VI hebben laten zien.

Wilders heeft op het terrein van islam en criminele moslims al jaren hetzelfde in zijn programma staan en steeds betoogd dat dit alleen maar kan in overeenstemming met de wet. Dus wat  kletst Omtzigt ? Wilders wil een moskee verbod wat niet mag van de grondwet.  Maar luister, als in een kerk terroristenleer of jodenhaat zou worden verkondigd zou dit als terrorisme behandeld worden. Nu er in plaats van kerk moskee staat hebben we het plots over grondwettelijk recht op vrijheid van geloofsovertuiging.

Vrijheid van Godsdienst moet de prullenbak in! Beroepen op een Godsdienst geeft allerlei privileges die iemand die niet gelovig is niet heeft. Opbokken dus met dat niet rechstatelijke artikel in de grondwet. 

- Hoe de kabinetten Rutte zich aan de grondwet hebben gehouden hebben we gezien en zien we nog steeds.
- Wat te denken van het Staatsrecht ondermijnend asielbeleid? De staatsrecht ondermijnende Dwangwet is onderdeel van het ‘asielakkoord’ dat verantwoordelijk staatssecretaris Eric van der Burg (VVD) al maanden geleden sloot met de gemeenten over de (her)plaatsing en doorstroom van Dwangwet kan door de Eerste Kamer nog worden tegengehouden.
Of het doordrukken van de avondklok en de inbreuk op het privé leven van de bevolking met de bepaling van hoeveel mensen men in eigen huis mocht ontvangen.  
- Omtzigt wil een constitutioneel hof, mag ook niet van de grondwet.
- GL/PvdA wil de monarchie afschaffen: mag ook niet van de grondwet. Dus Omtzigt moet daar ook niet mee in zee willen.Wetend dat dat (zéér verstandige) standpunt niet genoeg draagvlak heeft in de samenleving, zou het niet eens behandeld worden. Wilders gaat ook niet met andere partijen een moskee- of koran verbod op tafel leggen. Zou ook niet behandeld worden.
Dus ik snap Omtzigt in deze niet...of eigenlijk snap ik Omtzigt wél. 
Hij wil niet met de PVV in zee en heeft een rotsmoes nodig om dat te verkopen.

De grondwet wordt al decennia in werkelijk alle onderwerpen genegeerd en zou nu ineens prominent onderwerp zijn?
Het addertje hier is dat onder punt 1 en 2 staat: de informateur kan op verzoek van de vier partijen gesprekken voeren met andere partijen die daartoe bereid zijn met als doel een zo breed mogelijk draagvlak per onderwerp te creeeren. Dus een soort gedoogconstructie met uitzonderingspositie voor coalitiepartners die een besluit niet zien zitten.
Dat is zo gek nog niet.

De beginselen van de grondwet zijn gewaarborgd doordat PVV zich gewoon aan de wet dient te houden. Je zou bijna zeggen breng die dingen in stemming voor coalitie besprekingen. Die worden gelijk afgeschoten en praat er niet meer over.
Allemaal semantisch gelul dus, een advies wat je van drie weken afstand zag aankomen en nog steeds niets verder. 

VVD heeft het recht niet om moeilijk te doen. Ze heeft de puinhopen zelf, heel consciëntieus veroorzaakt, dus mouwen opstropen, puin ruimen en je eigen rotzooi opruimen
 
Hoogleraar staatsrecht Wim Voermans is al door o.a, Omtzigt geraadpleegd. Meerderen zien hem al samen met Plasterk als informateur. Wim wil niet en prijst (Ex-CDAer) Ernst Hirsch-Ballin aan. Ballin wijzen wij keihard af. Vileine en FOUTE bestuurscultuur  ! Ben nog niet vergeten hoe de hufter even een tekenaar (Nekschot) met 17 man van zijn bed dacht te lichten..en om Geert Wilders in een kwaad daglicht te zetten en pootje te lichten tijdens gesprekken over zijn film Fitna en daarvoor eigenstandig de 31e november uitvond. Onvoorstelbaar waar die lui allemaal toe bereid zijn.
Weg met die Farizeeërs van het CDA
Last Edit:4 maanden 1 dag geleden door katertje
Bijlagen:
Laatst bewerkt 4 maanden 1 dag geleden doordirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic FORMATIE 2023. Democratie is geen zelfmoordpact—:

Posted 4 maanden 6 dagen geleden #60779
ISLAM


De standpunten van de PVV omtrent islam zijn niet democratisch. Het grootste bezwaar van Omtzigt om niet met de PVV in zee te gaan.
Maar democratie is geen zelfmoordpact.
Vroeg of laat ga je een ‘conflict’ krijgen tussen de religieuze mensen en de seculiere. Beide groepen vertegenwoordigen een dominant systeem. Het geloof is gebaseerd op de heilige boeken en de seculiere hebben hun democratie. Het is de regels van de mens of van God.

Ten eerste is de islam veel meer een ideologie dan een godsdienst...Je kunt het een godsdienst noemen, dat maakt het nog niet waar.

Ten tweede, zelfs als je islam als een godsdienst beschouwt is het de vraag of die vrijheid gegund moet worden. Islam is extreem onverdraagzaam naar andere religies, geeft openlijk toe dat ze alle vormen van religie anders dan islam wil uitroeien en stelt openlijk dat hun religieuze regels boven aardse wetten staan.
Het gunnen van vrijheid aan een ideologie die openlijk stelt dat ze je land, cultuur, geloof etc veracht en wil vernietigen is bepaald verre van democratisch

Ten derde kijk naar wat er speelde bij het opstellen van dit artikel in de Grondwet. Het was namelijk bedoeld om de samenleving te behoeden voor de scheuren binnen het christelijke geloof. Niemand in die tijd had zelfs maar de gedachte aan andere geloven die het land zouden overnemen.

Het zou in ieder geval qua onderwijs geen issue hoeven zijn; verbied gewoon alle onderwijs op basis van religie Eventueel met toevoeging van een verplicht vak ‘vergelijkende religie’ waar de voor- en nadelen van alle grote levensovertuigingen worden behandeld.

 
Last Edit:4 maanden 5 dagen geleden door katertje
Laatst bewerkt 4 maanden 5 dagen geleden doordirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

FORMATIE 2023. Democratie is geen zelfmoordpact—: werd gestart door katertje

Posted 4 maanden 1 week geleden #60778
 

Omtzigt zwijgt nog over voorwaarden voor onderhandelingen met PVV

NSC-partijleider Pieter Omtzigt houdt nog steeds de kaarten tegen de borst over de voorwaarden waaronder hij met partijen zoals de PVV wil gaan onderhandelen over een nieuw kabinet. 

De principiële bezwaren van Omtzigt tegen onderdelen van het PVV-verkiezingsprogramma, die volgens hem tegen de grondwet indruisen, heeft de NSC-leider al voor de verkiezingen geuit en herhaalde hij tegenover de pers. Hij noemde onder meer de gelijke behandeling van mensen, de vrijheid van meningsuiting en het recht op gezinsleven. "Die liggen nog altijd op tafel."

"De grondrechten zijn niet een soort onderhandeling. Je kunt daar niet een stukje van afdoen", benadrukte Omtzigt.
De NSC-leider wil niet concreet ingaan op wat Wilders moet doen, of laten, om de deur voor onderhandelingen met Omtzigt open te zetten. Omtzigt en Wilders zitten vanmiddag bij Plasterk aan tafel. 

> Waarom stemde Omtzigt dan telkens mee met het kartel toen deze kongsi van leugenaars en bedriegers onze grondrechten op alle mogelijke manieren schond tijdens de Covid-idioterie.Daar werd toen niet een stukje van afgedaan, maar werden ons totaal ontnomen. 

Zelfs geen woord van protest liet horen toen de Europese Unie de lidstaten vertelde dat de internationaal in graniet gebeitelde Neurenberg Code gewoon opzij geschoven kon worden? 
Omtzigt had als criticus en onderzoeker naar vele internationale misstanden in onder meer Malta, Raad van Europa etc. mijns inziens al snel uit moeten komen bij het Rockefeller Lockstep 2010 en kennis kunnen nemen van wat WEF en WHO van plan was met de mensheid. (Tref.eu schreef daar al begin april 2020 over in een column)

Dus mijn vraag is: Als je zo graag wil deugen..waarom deugde je dan toen niet. Kreeg je geen toestemming van Klaus Schwab of van je broer die zo'n  leuke baan heeft bij de VN? Hoe was het ook weer: Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral    

Veel kiezers die de giftige travestie spuugzat waren worden nu ‘geknipt en geschoren’ door ’ omdat zij niet in een consequente redenering voor het moreel eerlijke tegengif van FvD of de practische antipode van in de vorm van Wilders durfden te stemmen. Dat is mijns inziens een schokkend gebrek aan eerlijkheid en integriteit.

Omtzigt wist op de een of andere onverklaarbare wijze een "fatsoenlijk imago" te creëren onder groepen laffe, traditionele kiezers. De lafbekken durfde er niet voor uit te komen dat zij het vertrouwen in hun CDA en/of VVD al lang kwijt waren, laat staan dat zij onder "ons soort mensen" een daaruitvolgende logische keuze voor FVD of PVV durfden te verdedigen.  Hun liever toegeven aan kleinburgerlijk ‘fatsoen’, liever dan inzien èn ruiterlijk erkennen dat een quasi-fatsoenlijke’ ‘woke’ bedrieger als Omtzigt net zo achterbaks is als Rutte èn de traditionele idiotie van diegenen die ‘altijd VVD stemmen omdat mijn ouders dat ook deden’ kan nu zeer wel leiden tot niet alleen een voortzetting maar zelfs een verergering van de fascistische ‘woke’ terreur van de laatste tien jaren! Zo ging het ook in Duitsland in de jaren ’30!      

Wordt het niet eens tijd dat jullie nu eindelijk gaan inzien wat voor een ellende jullie aanrichten voor dit land met jullie geborneerde ‘fatsoen’. Beter laat dan nooit !Weet dat het kartel er alles voor zal doen om nieuwe verkiezingen te voorkomen.
Want elke dag die landverrader nummer 1 Rutte kan winnen voor het Kartel door zijn sabotage van Plasterk’s missie is er één teveel omdat jullie hem die kans daarvoor gaven.

Woke en Fatsoen gaan niet samen ! 

 
Last Edit:4 maanden 1 week geleden door katertje
Bijlagen:
Laatst bewerkt 4 maanden 1 week geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

Moderators: dirko
Tijd voor maken pagina: 0.211 seconden