Burgerlijke ongehoorzaamheid wordt een heilige plicht als de staat corrupt wordt

Politici van regeringspartijen stonden 2 jaar lang te liegen over betrokkenheid bij het WEF.  Allemaal complotten..Ja Rutte heeft die YouTubejes ook weleens gezien op internet

Dankzij onderzoeksjournalist Marc van der Vegt zijn vorige week documenten gepubliceerd over projecten van het World Economic Forum in ons land. Het gaat om meer dan 1000 pagina’s.

“Wat blijkt? De Nederlandse regering en het WEF zijn volledig met elkaar verweven via allerlei projecten,” schrijft FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen, die meermaals Kamervragen stelde over de banden tussen het WEF en de regering.

We zien Kaag en Hoekstra in de vrijgegeven stukken terug in diverse clubjes van het WEF. Ook koningin Maxima duikt op.  Daarnaast heeft het ministerie van Landbouw ingezet op het vestigen van een ‘Centre for Fourth Industrial Revolution’ van het WEF in Nederland.

Een ambtenaar van het ministerie schreef in 2020 in een e-mail gericht aan een collega van het ministerie van Buitenlandse Zaken: “Gezien jullie betrokkenheid bij voedselzekerheid en jullie rol ten aanzien van internationale handel en ontwikkelingssamenwerking en de rol die Nederland daarin kan spelen via deze WEF-instituties, zou het denk ik goed zijn als vanuit Buitenlandse Zaken ook wordt geparticipeerd in de taskforce.”

“Het feit dat stakeholders beleid uitzetten en bepalen, daar vervolgens ook grof aan gaan verdienen en er dus stakeholder capitalism ontstaat in plaats van state capitalism, is niet democratisch,” licht Van der Vegt toe.

Als complotgek weggezet
“Politici van de regeringspartijen stonden twee jaar lang te liegen in de Kamer over betrokkenheid bij het WEF,” reageert data-analist Cees van den Bos. “Parlementariërs die vragen stelden, werden als complotgek weggezet. Alle ambtenaren die bij WEF-projecten waren betrokken, hielden de kaken stijf op elkaar.”

Het establishment besteedde geen aandacht aan de vragen die FVD stelde over de banden tussen het WEF en de regering, maar probeerde de aandacht af te leiden door te suggereren dat de partij banden met Rusland heeft.

Toen vorige week bleek dat oud-senaatsvoorzitter René van der Linden (CDA) jarenlang de Russische belangen behartigde, bleef het ijzingwekkend stil. De CDA-politicus werd volgens NRC door het Kremlin ingezet om westerse politici en de publieke opinie te beïnvloeden.

WAAROM denken jullie dat ze in de regering EN een groot deel van de leden van de Tweede Kamer zo ijverig bezig zijn om een gaatje te vinden om die hele partij Forum voor Democratie, op WEL democratische wijze gekozen, te elimineren. Daarbij bedoel ik natuurlijk: definitief te verwijderen en de leden monddood te maken.
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Democratie? Welke democratie ?

Posted 2 maanden 1 week geleden #59586
Moet me even van het hart...
Ongekozen machthebbers
In een tijd waarin gelukzoekende landverhuizers hun domicilie kiezen in het land met de hoogste sociale uitkeringen, kan een ongekozen Nijmeegse burgemeester straffeloos in het vooruitzicht stellen dat woningen van burgers deels onteigend zullen worden om deze binnenwandelende meute te huisvesten.

Dat voelt wel wat ongemakkelijk in een ‘democratie’.

Het feit dat een premier naar hartelust voor verantwoording en archivering bestemde correspondentie vernietigd, voelt al even ongemakkelijk.

Een minister die uitgaven ter grootte van ruim 5 miljard euro op zijn ministerie niet kan verklaren en ook nog eens verantwoordelijk was voor een volksgezondheidsbeleid wat talloze – waarschijnlijk onnodige – slachtoffers heeft geëist, voelt ook al niet gemakkelijk.

Het voelt al even ongemakkelijk als de overheid honderden kinderen gedwongen uit huis plaatst om hun ouders op die wijze onder druk te zetten.

En dan zou het zo zijn dat burgers zich niet op of nabij de Tweede Kamer in protest op mogen houden? Mij dunkt dat het al een wonder mag heten dat de Tweede Kamer in volmaakte rust een rotzooi van de democratie staat te maken zonder dat de burgers zich daar gewapenderhand van ontdoen.

Amnesty
Toevallig liet ook Amnesty International – toch bepaald niet bestaande uit FvD-stemmers – een bericht uitgaan dat het demonstratierecht in Nederland onder druk staat; “Gemeenten en de landelijke overheid leggen demonstranten onnodig veel beperkingen op, met een beroep op de openbare orde, schrijft Amnesty International in een nieuw rapport. Het demonstratierecht staat onder druk in Nederland, aldus de mensenrechtenorganisatie, en dat is zorgelijk omdat demonstreren ‘de zuurstof voor de democratie is’ en een uitlaatklep biedt voor ongenoegen.”

Het argument van ordeverstoring wordt te makkelijk gebruikt, schrijft Amnesty, “een protestmars met veel lawaai is al een verstoring van de openbare orde”.

Vooralsnog is het zo dat alleen alles wat verder gaat dan het uiten van een mening ongeoorloofd is; er dreigen dan immers geweldsmiddelen en daar is in de verste verte nog geen sprake van. Er mag simpelweg binnen zicht- en gehoorsafstand worden gedemonstreerd. Dat is een recht en het kan niet zijn dat leden van het Kabinet zich daartegen keren.

Dat is immers “verwerpelijk en totaal onverantwoordelijk” en voldoet niet bepaald aan het criterium dat wij in dit land niet normaal maken wat niet normaal is.
Last Edit:2 maanden 1 week geleden door katertje
Laatst bewerkt 2 maanden 1 week geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Dit weekend sprak FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren zijn hoop uit op een 'fluwelen revolutie'. Hij hoopt dat de Nederlandse bevolking in opstand komt tegen de regering, en zonder slachtoffers een nieuw bestuur afdwingt. Meteen kwam er een storm aan kritiek van prominente politici, zoals premier Rutte en minister Kaag. Van Meijeren kreeg te horen dat hij niet genoeg respect zou hebben voor de democratie. 

Hier, luister zelf :  


Reactie van de interviewer na de ophef over het gesprek met Gideon van Meijeren 
Mijn reactie op de Twitter-storm na het compleetdenkers-gesprek met Gideon van Meijeren. Zowel media als politiek toonden hun ware gelaat door kritische stemmen te cancelen op basis van leugens. Gelukkig doorprikken steeds meer mensen het bedrog. Geduld is de metgezel van wijsheid.

Bijna vanzelfsprekend doken Kabinetspolitici van de VVD als een bok op de haverkist. Rutte bestond het om te zeggen : “Een Kamerlid heeft vandaag gespeculeerd over het verstoren van ons democratische proces. Dat is verwerpelijk en totaal onverantwoordelijk. De Tweede Kamer is het hart van onze democratie, ons kostbaarste politieke bezit.”

Ook dat is een misvatting. Ik althans, heb aan het interview uitsluitend de gedachte kunnen ontlenen dat Van Meijeren zich, net als een meerderheid van de Nederlandse – autochtone – burgers, grote zorgen maakt over de staat van onze democratie en de mate waarin het volk nog invloed uit kan oefenen op het beleid.

Maar vooral ook de reacties van Kaag en Rutte zijn totaal buiten proportie. Geheel uit zijn verband gerukt en het is overduidelijk dat ze niet de moeite hebben genomen om het interview te beluisteren  en dus in het geheel niet weten waar het over gaat, noch in welke context een en ander is gezegd. In plaats van de-escaleren is hun reactie enkel bedoeld om te escaleren.. 

Het interview volledig beluisterd. Het was een topinterview en het feit dat de NOS dit uit zijn context rukt doet bij mij alle alarmbellen afgaan. Op geen enkel maar dan ook op geen enkel moment sprak Van Meijeren over bezetten. Zo verspreidde de NOS desinformatie over Gideon van Meijeren: ‘Kijkje in de keuken van de manipulerende media’
Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie hoopt op een revolutionaire beweging die ‘bij wijze van spreken’ de Tweede Kamer bezet en zo de regering ten val brengt, berichtte de NOS. Het Kamerlid zei tegen de Belgische website Compleetdenkers te hopen op een ‘fluwelen revolutie’.
Hij zei dat het in het verleden vaker is gebeurd dat regimes die zich tiranniek gingen gedragen op enig moment ten val werden gebracht door de bevolking. Het Kamerlid waarschuwt dat ‘een totalitair regime wordt opgetuigd’.
Bij revoluties zijn vaak slachtoffers gevallen. “Dat is vreselijk en laten we hopen dat we dat kunnen voorkomen en dat alles vreedzaam blijft. Dat is wel waar ik op hoop uiteindelijk

Zeven uur later reactie
In tegenstelling tot wat de NOS beweerde, sprak Van Meijeren niet over ‘bezetten’. Het Kamerlid riep de staatsomroep op om dit te corrigeren.

“Ik heb het woord ‘bezetten’ niet in mijn mond genomen. Dat veronderstelt dat demonstranten het gebouw binnendringen, in plaats van rondom het gebouw demonstreren. Nogal een verschil, want binnendringen zou strafbaar zijn en rondom het gebouw demonstreren niet. Hoop dat het snel wordt gecorrigeerd,” schreef Van Meijeren.

Pas zeven uur later kwam er reactie: “Je reactie is verwerkt. In het artikel.”

Dit klopt ook niet
De staatsomroep schreef: In een reactie aan de NOS zegt Van Meijeren dat hij hiermee niet bedoelt dat het parlement bezet wordt, maar dat mensen bij het gebouw demonstreren. “Nogal een verschil, want binnendringen zou strafbaar zijn en rondom het gebouw demonstreren niet.”

Het Kamerlid klom opnieuw in de pen. “Dit klopt ook niet. Het gaat er niet om wat ik ‘bedoel’, het gaat erom wat ik heb ‘gezegd’. Dat ik heb gesproken over het ‘bezetten’ van het parlement is eenvoudigweg feitelijk onjuist. Fijn dat de titel is aangepast, maar het staat nog steeds verkeerd in de eerste alinea.”

Het kwaad is al geschied
De NOS heeft kennelijk niet de moeite genomen het gesprek te bekijken. “De NOS heeft desinformatie verspreid dat ik zou hebben gesproken over het ‘bezetten’ van de Tweede Kamer. Tal van politici en ‘deskundigen’ namen dit valse frame klakkeloos over,” klaagt Van Meijeren.

Journalist Joost Niemoller reageert: “Kijkje in de keuken van de manipulerende media.”

De tekst is inmiddels aangepast. FVD-Kamerlid Ralf Dekker zegt: “Opzettelijke manipulatie. Het kwaad is al geschied.”

We kennen Gideon van Meijeren als iemand die zeer nauwkeurig formuleert en daarbij scherpe vergelijkingen maakt om aan te geven dat er echt iets verkeerd gaat in ons land. Dit had betrekking op vergelijking met de jaren ’30 in Duitsland met betrekking tot de verschrikkingen van het anti-semitisme, de betekenis van het woord ‘liquideren’ in de dikke Van Dale en de vergelijking met de ‘fluwelen revolutie’ in diverse Arabische landen. Het is een wijze van communiceren die veel anderen in de politiek niet zo leuk vinden maar om dan zo te reageren zet inderdaad vraagtekens bij ‘ons democratisch proces’!
Last Edit:2 maanden 1 week geleden door katertje
Laatst bewerkt 2 maanden 1 week geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko
Tijd voor maken pagina: 0.296 seconden