Stikstof, weilanden "leegtrekken" voor spotgoedkope bouwgrond

  • birthday-cake
En laten we niet vergeten dat Van der Wal zei in de tweede kamer dat zij zich niet laat leiden door kiezers of haar achterban (!) Want dat is niet 'haar stijl'.

Zij ziet zichzelf als iemand die moeilijke beslissingen moet nemen die ZIJ wil nemen.
Omdat ZIJ daar helemaal van overtuigd is.
Kan iemand Van der Wal even vertellen hoe een democratie werkt?

Ook dit is natuurlijk helemaal géén manier om met elkaar verder te komen.

Van der Wal spreekt ontzettend intimiderende taal uit. Zij zei in de tweede kamer:

"De doelen zijn onontkoombaar. En we hebben écht deadlines en pakken regie op het moment dat de doelen niet in zicht zijn in rode natuurgebieden. Maar het coalitieakkoord gaat uit van onteigenen als allerlaatste stap, en daarbij is het helder welke middelen we hebben."

Je zult dit als boer maar horen. Dan word je toch gek!?

En dan gaat Van der Wal zeggen dat het intimiderend is dat boeren naar haar huis toe kwamen. En ondertussen zelf duizenden boeren intimideren.
Omdat ZIJ vindt dat ZIJ bepaalde beslissingen moet nemen. En op geen enkele manier daar vanaf gaat wijken.

En wat staat er op de website van de VVD (de partij van Van der Wal) over stikstof?

"De stikstofcrisis is niet de schuld van één sector. Het beste is om de problemen bij de bron aan te pakken. Daarom willen wij de bouw, industrie, zeehavens, binnenvaart, landbouw en luchtvaart duurzamer maken. Dat doen we in overleg met de sectoren.

Voor boeren betekent dit financiële steun als ze willen innoveren. Daarnaast kunnen zij er vrijwillig voor kiezen om te stoppen. In dat geval betaalt de overheid een eerlijke prijs.

We kijken ook kritisch naar natuurgebieden. Soms is het beter om ze samen te voegen of opnieuw in te delen. En misschien is niet ieder gebied te redden.

Door deze aanpak maken we het weer mogelijk om vergunningen te verlenen in alle sectoren. Dat betekent dat huizen kunnen worden gebouwd, wegen aangelegd en boerderijen uitgebreid, terwijl we ondertussen onze natuur beschermen."

Van der Wal gaat 'gewoon' haar eigen weg. Ze heeft schijt aan haar kiezers, haar achterban en al helemaal aan de boeren. Weg met dit soort..

Het is tijd voor de Great Awakening
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake
Rutte benadrukte tijdens zijn persconferentie dat de plannen noodzakelijk zijn. Hij wees erop dat de bodem verzuurt en herinnerde aan de rechterlijke uitspraken waarin is duidelijk gemaakt dat de natuur beter beschermd moet worden tegen te hoge stikstofconcentraties.

Zeg gewoon eerlijk waar het echt omgaat. Het gaat om grond en daar moeten de boerderijen voor wijken.


Toneel stukjes van politici die bedreigd worden en zich aangetast voelen in hun privacy, doen aangifte. Merkwaardige opmerking van een overheid die door digitale technieken juist zelf steeds dieper in het privéleven van zijn inwoners treedt.
Boeren hebben zich toegang verschaft tot de straat waar de woning van de minister gevestigd is.

We hebben het dan wel over een minister die zonder valide redenen bezig is om de boerenstand te liquideren en ze, desnoods met behulp van de gewapende macht, uit hun boerderijen te verjagen en hun land te onteigenen. Want dat is het scenario. Al het geklets erom heen is voor de bühne. Het Rutte rapaille, waar Van de Wal deel van uitmaakt, heeft de grond van de boeren nodig voor woningbouw en dan niet woningbouw voor onze jongeren, maar voor onaangepaste gelukzoekers die met tienduizenden tegelijk dit land instromen (Verdrag van Marrakesh) om vervolgens geen slag werk te verrichten, voor enorme overlast te zorgen en nooit meer weg te gaan. Waarom zouden ze ook!
Daarvoor moet onze boeren, die al generaties lang voor onze voedselvoorziening zorg dragen en 24/7 in touw zijn, wijken.


Als vitaal onderdeel van de rechtsstaat lijkt de premier ook zijn eigen gelieg te beschouwen. Want zoals te doen gebruikelijk liegt deze fantast er weer lustig op los.Hij zegt dat de stikstofmaatregelen noodzakelijk zijn. De door de regering genomen besluiten over het stikstofbeleid zijn absoluut niet noodzakelijk, maar slechts een ambtelijke werkelijkheid. Hij lijkt er op uit dat te ontkennen. De staatsomroep doet er braaf verslag van, als van een ouderling in een kerkblaadje die Gods woord verkondigt.

Ook het gebruik van het woord wetteloosheid door de regering is veelzeggend. Acties mogen best van Rutte, maar dan moet niemand er last van hebben. Zou er nog iemand in Nederland zijn die denkt dat de overheid, politie en de geheime diensten in dienst staan van de burgers? Afluisteren, geweld d.m.v. wapenstokken, waterkanonnen, hondenbrigades, propaganda via NPO en (Belgische) kranten, alles is kennelijk geoorloofd om die verdomde burger te knechten en een slavenmaatschappij te organiseren. Ongemakkelijke protesten? Koren op de molen van "onze Overheid".
Nu escaleert het al van Politie (geweld monopolie) tegen eigen Burgers/ Boeren.


De slachtoffers, lees de bedreigde (?) bewindslieden (?) roepen het hardst

"Dit past niet in een Democratie!" Even de spiegel kijken en jezelf afvragen welke democratie. Die van Davos? Die van de EU? Die van jarenlang kartel politiek? Even "onze" oorlog voeren? Even strooien met sancties die jammer voor vele burgers meer dan ongemakkelijke gevolgen heeft?


Steeds brutaler en directer zijn de ingrepen van Rutte en de zijnen,ook via hun EU, in ons leven. De dwang van deze politici met Rutte voorop is bijna tastbaar aan de keukentafel,en deze aanslag op onze vrijheid bereikt een culminatiepunt,naarmate de politieke klasse zich steeds onbeschaamder optreden veroorlooft.Hetgeen in een stijl opgaande lijn gebeurt.

Dat in de MSM dan ook nog gepleit wordt voor een harder politieoptreden na de afgelopen 2 jaar alleen al - een culmunatie in de politiestaat in feite - zou het schaamrood op de kaken moeten doen verschijnen.Immers de boeren en vissers worden kapot gemaakt,natuurlijk met medewerking van het op eigen carriere beluste grootste deel van het dus ook ornamentele parlement, door dwaze dwangmaatregelen geschoeid op ideologische leest. Dwang die reikt naar tirannie.
Eerst de boeren tot het uiterste tergen en in hun bestaan bedreigen in verzet komen tegen hun elimiminatie, tegen de vernietiging van hun erfgoed, hun broodwinning, de toekomst van hen en hun kinderen waar ze hun ziel en zaligheid in hebben gelegd, dan is het land te klein en komen de volksverlakkers woorden te kort om er schande van te spreken. Dat is wat die boeren nu overkomt. Met als enig verschil dat het niet om "slechts" een koophuis gaat, maar om familiebedrijven die soms al generaties in de familie zijn. Waar decennialang leningen voor zijn afgesloten om aan de almaar veranderende wet- en regel- geving te voldoen, en dan gek opkijken als deze boeren in opstand komen.Ze hebben groot gelijk Allemaal voor niks. Is dat dan politiek geweld of vechten voor zelfbehoud?

Feit is dat dit voor de boeren geen politieke kwestie is maar puur lijfsbehoud. Het feit dat de minister aankondigt een hele beroepsgroep kapot te maken dan kan er bij sommigen iets knappen. Vooral als die politiek is gebaseerd op onjuiste gegevens en onhaalbare normen, op een rotsmoes.
Kunt u zich die woede voorstellen? . Dan mag het misschien niet uw manier van protesteren zijn, maar de boeren zien geen andere mogelijkheid want volgens de politiek is overleg of aanpassing van het beleid niet meer mogelijk. Voorstanders van wereldwijde voedselschaarste zeggen dat niet elk bedrijf direct weg moet. Zij stellen dat er een soort loterij komt die zal bepalen welk bedrijf direct kapot moet en welk bedrijf voorlopig mag blijven. Tot de volgende trekking, uiteraard.

Om de onverzadigbare carrièredrang en machtwellust van streber Rutte (loopt altijd voorop om zijn meesters te pleasen) wordt een heel land naar de bliksem geholpen. Gezonde producten die boeren produceren en die wereldwijd worden gewaardeerd moeten plaatsmaken voor kweekvlees, gemodificeerde gewassen met vaccins in sla en spinazie en het eten van insecten. Kunt u zich een grotere vernedering voor de mensheid voorstellen? Dat rapalje ziet ons mensen slechts als "afval"... trash

Mensen spreken hun steun uit voor de boeren: “Het hele land zou moeten staken, dit gaat iedereen aan. Ons land, ons voedsel”. “Vervelend oponthoud voor anderen, maar de reden is nog veel vervelender voor de boeren.” Zo’n dikke 45 procent van de Nederlanders staat volledig achter de boerenprotesten.

Het is, de mensen zien het steeds duidelijker, een glijdende schaal van politieke onderdrukking, censuur en intimidaties.
Er blijken door dit #Kabinet Schwab bindende afspraken gemaakt met het @wef van Opa Klaus, de fascist, waar zelfs ons Parlement niets van weet.

Want het gaat helemaal niet om stikstof.

Waar het om gaat is dat Rutte geen mallemoer geeft om Nederland en de Nederlanders, laat staan om de Nederlandse boeren. Rutte geeft enkel en alleen om zichzelf. Zijn ijdelheid, narcisme en tomeloze machtwellust moeten bevredigd worden. Hij doet er alles voor. Dat hebben ze in Davos goed gezien. Ze gebruiken hem om Nederland vol te stouwen met asielzoekers tot aan 30 miljoen aan toe. Die moeten wonen. En daar is grond voor nodig. "In de stad is het moeilijk bouwen, maar als je een paar weilanden leeg kunt trekken..." Dat schiet lekker op. En daar zijn we nu aanbeland.
Ook de opdrachtgevers van Rutte geven niks om mensen. Ze willen alleen al hun bezittingen. En daar hebben ze Rutte voor ingeschakeld. Hij vaardigt orders uit en brengt hele bedrijfstakken aan de bedelstaf om zijn olichargen, die al zo onfatsoenlijk rijk zijn, nog rijker te maken. En nog is het niet genoeg. Ze willen de hele wereld.

In de mainstream media heeft men het continu over dat ''er een grens is overschreden'' Naar mijn mening heeft de overheid een grens overschreden, meerdere zelfs. Het kartel voert opdrachten uit van een vreemde mogendheid waarover nimmer afstemming is geweest met de Tweede Kamer. Het kartel heeft een staatsgreep gepleegd.

Het is duidelijk dat de aanval op de publieke opinie is ingezet. Het "norm overschreden" "sympathie verdwijnt" voert de boventoon in alles wat politiek en msm zeggen en schrijven. Dan klinkt het alsof het zo is en gezien elke mens bij de winnaar wil horen gaan ze langzaam dat kamp ook in. Boeren slecht, politiek goed.

Tot slot is het te hopen dat al die linkse politici die, boos en geschrokken zijn en harde maatregelen tegen de actievoerders eisen, zich hun eigen woorden herinneren als globalisten en dieren- en klimaatactivisten weer eens ondernemers, CEO’s en boeren thuis ‘bezoeken’. Of anderszins publieke eigendommen vernielen of het verkeer tegenhouden.

Wie wind zaait...
Boeren,Gewoon doorgaan!


Ofschoon ik moet toegeven meer en meer de indruk te krijgen dat de overheid dit heeft uitgelokt. Zodat ze het leger kunnen inzetten. Lees Verdrag van Lissabon. Het staat er allemaal in.
Last Edit:1 jaar 11 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 11 maanden geleden doordirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Gideon van Meijeren en Tjeerd de Groot (D66) clashen tijdens debat

Posted 2 jaren 22 uren geleden #59099
Gideon van Meijeren en Tjeerd de Groot (D66) clashen tijdens debat: ‘Wat een kinderachtige reactie’

Stikstofprofessor Han Lindeboom richtte als actief D66-lid de focusgroep Stikstof op en heeft een aantal schokkende conclusies, waaronder: het RIVM-model deugt niet en mag nooit worden gebruikt om beleid op te baseren. Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) probeerde de publicatie van de groep tegen te houden.

Toen de D66-focusgroep het rapport op eigen houtje naar Kamerleden in de Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stuurde, mocht zij niet langer de naam D66 voeren.

“Meneer De Groot wil mijn boodschap niet horen,” aldus Lindeboom. Het Kamerlid zei over hun bevindingen: “Dat moet je niet verder vertellen, want dat is koren op de molen van Thierry Baudet.”

> Hij onderstreepte met die woorden dat niet de wetenschap, maar het politieke narratief zaligmakend moest zijn en dus sturend voor het stikstofbeleid.

Professor Lindeboom, een afgestudeerde stikstof wetenschapper en voorzitter van die D66 Focusgroep Stikstof, heeft in het Radioprogramma “Op zijn kop” gesteld dat het RIVM al een jaar op de hoogte is van fouten in het gebruikte stikstofrekenmodel en dat ook heeft erkend. Onder druk van de regering Rutte weigert het RIVM echter dat model en de kleuring op de bijbehorende kaart aan te passen. Al eerder is vastgesteld dat het RIVM het kleurenkaartje heeft samengesteld met gegevens die al vier jaar oud zijn. Een tweede bevestiging dat het politieke narratief vertrek – en eindpunt voor beleid is.

Potje aan het liegen

Gideon van Meijeren confronteerde De Groot in de Kamer met zijn uitspraken. “Het was Baudet die er al sinds het begin van het stikstofschandaal op heeft gehamerd dat het model niet deugt. Zuigt de heer Lindeboom dit nu allemaal uit zijn duim, of is de heer De Groot hier een potje aan het liegen?” vroeg Van Meijeren.

“Het gaat over het aantonen. Als je zegt: het is aangetoond dat het model niet werkt, dan begeef je je volstrekt buiten de realiteit. En ja, als je je volstrekt buiten de realiteit begeeft, dan begeef je je inderdaad op het terrein van Forum voor Democratie,” reageerde het D66-Kamerlid.

Dat noemen we pseudowetenschap
Van Meijeren trok fel van leer. “Wat een kinderachtige reactie. Natuurlijk kan een wetenschapper die zo’n model onderzoekt tot de conclusie komen dat dat model ondeugdelijk is. Wat hier aangetoond is, is dat de heer De Groot op dat moment heeft geprobeerd om die wetenschapper te beïnvloeden door te zeggen: dat moet je niet naar buiten brengen. De leugenachtige houding die de heer De Groot nu heeft, door daar constant omheen te draaien, bevestigt maar weer dat D66 zich wel altijd verschuilt achter de wetenschap om ieder debat dood te slaan, maar in werkelijkheid helemaal niet geïnteresseerd is in echte wetenschap en alleen in de politiek beïnvloedbare wetenschap. Dat noemen we pseudowetenschap.”

Ook Wybren van Haga confronteerde De Groot met zijn uitspraken. Hij kreeg als antwoord: “Ik ga daar helemaal niet op in. Dit is absoluut niet relevant. Het zijn partijbesprekingen van jaren terug. Daar ga ik helemaal niet op in.”
Last Edit:2 jaren 19 uren geleden door katertje
Laatst bewerkt 2 jaren 19 uren geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Stikstofprofessor legt uit hoe we gemanipuleerd worden

Posted 2 jaren 1 dag geleden #59093
'Onthutsende' podcast: stikstofprofessor legt uit hoe we gemanipuleerd worden door RIVM en politiek
De stikstofprofessor mocht binnen de D66-werkgroep niet het echte verhaal naar buiten brengen en werd gecensureerd door D66 Tjeerd de Groot.
Het stikstofmodel van het RIVM klopt niet. Dat stelt professor Han Lindeboom van de Wageningen Universiteit. Hij is gepromoveerd op stikstof en richtte als D66-lid de focusgroep Stikstof op.


D66-Kamerlid Tjeerd de Groot probeerde de publicatie van de focusgroep tegen te houden en zei over hun bevindingen: “Dat moet je niet verder vertellen, want dat is koren op de molen van Thierry Baudet.”

Toen de D66-focusgroep Stikstof het rapport op eigen houtje naar alle Kamerleden in de Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stuurde, mochten ze niet langer de naam D66 voeren.

RIVM weigert het aan te passen
In het radioprogramma Op z’n Kop! zegt Lindeboom tegen Marianne Zwagerman en Rick van Velthuysen dat het RIVM al meer dan een jaar op de hoogte is van fouten in het stikstofmodel en die ook toegeeft.
Op basis van de wél kloppende gegevens kleurt het Waddengebied bijvoorbeeld groen in plaats van rood, aldus de professor. Het RIVM weigert het aan te passen.


“Fijn dat er nog normale wetenschappers zijn,” reageert Telegraaf-verslaggever Wierd Duk. “Gelukkig zijn er ook nog wetenschappers/journalisten die wel hun mond open durven te doen,” voegt artiest en ex-verpleegkundige Marga Bult toe.

Bizar
FVD-voorman Thierry Baudet zegt: “Explosief.” Schrijver Leon de Winter stelt: “Deze podcast […] is informatief en compleet onthutsend: stikstofprofessor legt uit dat we gemanipuleerd worden door RIVM en de politiek.
Het doel is om via stikstof een politieke keuze te legitimeren: die voor ‘circulaire landbouw’.”
Zie: stichtingagrifacts.nl voor uitleg van het stikstofbedrog.


Vier regeringspartijen hebben samen afgesproken dat de meetmethoden van het RIVM niet in twijfel getrokken mogen worden.
Zie artikel:
nos.nl/artikel/2433701-stikstofdebat-in-...-kritiek-standhouden

Respect voor professor Lindeboom dat hij zich heeft uitgesproken. Eerlijkheid duurt het langst
Hier kunnen de verzamelde boeren, vissers, overige voedselketens en bedrijfstakken etc. een heleboel mee : stuur het artikel doorWaar het werkelijk in deze materie in zijn geheel om draait is simpelweg een paar niveaus hoger schakelen doordenken en 10 jaar vooruit zien. Het gaat hier om miljarden en miljarden buit die verdeeld gaat worden onder de wolven die u en dit land in de uitverkoop hebben gegooid en wat u en uw kinderen nooit meer zullen herkennen als het land van hun ouders.


Nogmaals bekijk hier de Video en begrijp wat hier gaande is, het gaat hier om uw thuisland en uw toekomst.
Dat WEF- tuig moet weg ....geen discussie.
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Stikstofdebat wordt verziekt door gezever over toon

Posted 2 jaren 2 dagen geleden #59089
Caroline van der Plas onder vuur omdat zij kritiek zou hebben op wetenschappers.

Meerdere partijen hebben tijdens het stikstofdebat in de Tweede Kamer BBB-leider Caroline van der Plas opgeroepen haar kritiek op wetenschappers te matigen. Volgens GroenLinks-voorman Jesse Klaver brengt zij onderzoekers mogelijk in gevaar.

CDA'er Derk Boswijk sprak van ondermijning en vindt dat Van der Plas "een grens over" is gegaan.

Van der Plas sprak onder meer twijfel uit over het werk van wetenschapper Leen Hordijk, die voor het ministerie van Landbouw onderzoek deed naar de betrouwbaarheid van het model waarmee het RIVM stikstofneerslag meet. Zij bestreed later dat zij daarmee de integriteit van Hordijk in twijfel trok, toen Klaver haar dat verweet.

De BBB-leider weigerde haar woorden over Hordijk terug te nemen. Ook Klavers oproep om haar toon in het debat te matigen hoonde zij weg. "Ik sta ergens voor", beet zij hem toe.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp raffelde haar bekende riedeltje om vooral terughoudend te zijn met het noemen van namen van wetenschappers omdat zij niet bij het debat aanwezig zijn. "Zij kunnen zich niet verdedigen."

> Ben het eens met mevrouw van der Plas dat zij weigert haar woorden terug te nemen over de betrouwbaarheid van het model waarmee het RIVM de stokstofneerslag meet. Het zou niet de eerste keer zijn dat een wetenschapper onder druk wordt gezet om uitkomsten van onderzoek aan te passen aan het beleid van de overheid. ( WODC en RIVM tijdens Covid maatregelen)

Het stikstofdebat ontspoorde zojuist in de zoveelste zeversessie over toon & fatsoen. Afleiden, afleiden, de waarheid mag niet aan het licht komen.
Caroline van der Plas stond gehakt te maken van het stikstofverhaal, dus Jesse Klaver greep in door haar te betichten van "complotten" en het in twijfel trekken van de integriteit van wetenschappers en journalisten. Nou deed Van der Plas dat helemaal niet, maar ze merkt wel zeer terecht op dat het niet de eerste keer zal zijn dat wetenschappers én journalisten voor politieke karretjes worden gespannen in Dit Land. Zie WODC, RIVM, OMT, zie NRC, zie VPRO - het gebeurt, telkens weer.

Ondertussen horen we dus ook nog een PowNed-podcast waarin professor Han Lindeboom vertelt dat hij van D66 klimaatkapelaan Tjeerd de Groot enkele kritische bevindingen over de stikstofsommen niet naar buiten mocht brengen, omdat het "koren op de molen van Baudet" zou zijn.

Het RIVM weet al meer dan een jaar van fouten in het stikstofmodel en geeft die ook toe. Op basis van de wél kloppende gegevens kleurt het Waddengebied groen ipv rood zegt prof dr @hanlindeboom1
Maar RIVM weigert het aan te passen. #stikstofdebat nporadio2.nl/podcasts/op-zn-kop/71589/67...rof-dr-han-lindeboomPieter Omtzigt fileert Tjeerd de Groot van D66 over vage stikstofkaarten

Er is hier een politieke deal gemaaktWIE MOETEN WE NU GELOVEN? Als alle wetenschappers integer zijn, dan is Han Lindeboom het dus ook. En dat maakt Tjeerd de Groot dus een manipulatieve viezerik. Maar stel dat Lindeboom liegt, dan moet je de integriteit van de wetenschappers die wél precies vertellen wat de regering wil horen, dus ook in twijfel kunnen trekken. En die van de journalisten die het overschrijven eveneens. Zeg het maar hoor.

www.nporadio2.nl/podcasts/op-zn-kop/7158...rof-dr-han-lindeboom
Ik heb in geen enkel verkiezingsprogramma gelezen dat de helft van de boerenbedrijven zal worden opgeofferd om woningbouw te realiseren voor de huidige en toekomstige landverhuizers. Dat plan is na het sluiten van de stembussen echter wel tot beleid verklaard. En volgens mij zijn Tjeerd de Groot (D66) en Thom van Campen (VVD) hevig vóór dat plan, terwijl Geert Wilders (PVV), Caroline van der Plas (BBB) en Roelof Bisschop (SGP) uitdrukkelijk tegen zijn en zich solidair verklaren met de slachtoffers, namelijk de Nederlandse bevolking. Laten we het daar eerst maar eens over hebben.

Ik hoor vandaag tijdens het debat niemand over de echte agenda: Tri State City (Bussel, Keulen, A’dam) met 30 mio inwoners. Waarom staat dat niet op de agenda? Zal wel weer WEF nep nieuws zijn zeker," is maar een praatclubje"…en tsja die boeren.... zal wel.

En toen was daar Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie...niks meel in de mond. BAM d'r op en d'r over
Last Edit:2 jaren 21 uren geleden door katertje
Bijlagen:
Laatst bewerkt 2 jaren 21 uren geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake
Coalitie verandert zaken naar believen? Op naar het Debat. Laat het vooral duidelijk worden bij de bevolking!

Pieter Omtzigt valt iets op aan de stikstofkaarten van het kabinet


Heeft het kabinet een politieke deal gesloten over Gelderland?

Twitterberichtdraadje van parlementair eenmansleger Pieter Omtzigt op de maandagavond. Hoe kan het dat de stikstofkaarten die het kabinet verstuurt zo van elkaar verschillen? Interessant draadje. De stikstofsituatie in Gelderland is minder urgent dan gevreesd.

Wie was daar tot voor kort gedeputeerde? Stikstofminister Christianne van der Wal (VVD)! Wat de vraag oproept: hebben we hier te maken met haperende stikstof-modellen of een politieke deal?


Pieter Omtzigt
@PieterOmtzigt
Ik vroeg de regering: is er overleg geweest met de coalitie over de stikstofbrief. Zo ja, kunnen jullie de stukken sturen.
Vandaag kregen we die stukken, netjes ruim op tijd voor het debat (dank daarvoor!)

Er stonden zeer opvallende zaken in
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministe...eden-dd-14-juni-2022


(..)Pieter Omtzigt
@PieterOmtzigt
·
20 jun.
Conclusie:
- coalitie heeft 3 weken onderhandeld over de brief. Ze kende de brief tot op detail niveau
- de kaart is veranderd. Benieuwd op basis van welke (gewijzigde?) modellen, gewijzigde inzichten en andere omstandigheden dat gebeurd is.
Ik zal het vragen in het debat.
door katertje
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

Moderators: dirko
Tijd voor maken pagina: 0.330 seconden