Vraag Stikstof, weilanden "leegtrekken" voor spotgoedkope bouwgrond

Meer
1 week 11 uren geleden - 4 dagen 14 uren geleden #59110 door katertje
Rutte benadrukte tijdens zijn persconferentie dat de plannen noodzakelijk zijn. Hij wees erop dat de bodem verzuurt en herinnerde aan de rechterlijke uitspraken waarin is duidelijk gemaakt dat de natuur beter beschermd moet worden tegen te hoge stikstofconcentraties.

Zeg gewoon eerlijk waar het echt omgaat. Het gaat om grond en daar moeten de boerderijen voor wijken.


Toneel stukjes van politici die bedreigd worden en zich aangetast voelen in hun privacy, doen aangifte. Merkwaardige opmerking van een overheid die door digitale technieken juist zelf steeds dieper in het privéleven van zijn inwoners treedt.
Boeren hebben zich toegang verschaft tot de straat waar de woning van de minister gevestigd is.

We hebben het dan wel over een minister die zonder valide redenen bezig is om de boerenstand te liquideren en ze, desnoods met behulp van de gewapende macht, uit hun boerderijen te verjagen en hun land te onteigenen. Want dat is het scenario. Al het geklets erom heen is voor de bühne. Het Rutte rapaille, waar Van de Wal deel van uitmaakt, heeft de grond van de boeren nodig voor woningbouw en dan niet woningbouw voor onze jongeren, maar voor onaangepaste gelukzoekers die met tienduizenden tegelijk dit land instromen (Verdrag van Marrakesh) om vervolgens geen slag werk te verrichten, voor enorme overlast te zorgen en nooit meer weg te gaan. Waarom zouden ze ook!
Daarvoor moet onze boeren, die al generaties lang voor onze voedselvoorziening zorg dragen en 24/7 in touw zijn, wijken.


Als vitaal onderdeel van de rechtsstaat lijkt de premier ook zijn eigen gelieg te beschouwen. Want zoals te doen gebruikelijk liegt deze fantast er weer lustig op los.Hij zegt dat de stikstofmaatregelen noodzakelijk zijn. De door de regering genomen besluiten over het stikstofbeleid zijn absoluut niet noodzakelijk, maar slechts een ambtelijke werkelijkheid. Hij lijkt er op uit dat te ontkennen. De staatsomroep doet er braaf verslag van, als van een ouderling in een kerkblaadje die Gods woord verkondigt.

Ook het gebruik van het woord wetteloosheid door de regering is veelzeggend. Acties mogen best van Rutte, maar dan moet niemand er last van hebben. Zou er nog iemand in Nederland zijn die denkt dat de overheid, politie en de geheime diensten in dienst staan van de burgers? Afluisteren, geweld d.m.v. wapenstokken, waterkanonnen, hondenbrigades, propaganda via NPO en (Belgische) kranten, alles is kennelijk geoorloofd om die verdomde burger te knechten en een slavenmaatschappij te organiseren. Ongemakkelijke protesten? Koren op de molen van "onze Overheid".
Nu escaleert het al van Politie (geweld monopolie) tegen eigen Burgers/ Boeren.


De slachtoffers, lees de bedreigde (?) bewindslieden (?) roepen het hardst

"Dit past niet in een Democratie!" Even de spiegel kijken en jezelf afvragen welke democratie. Die van Davos? Die van de EU? Die van jarenlang kartel politiek? Even "onze" oorlog voeren? Even strooien met sancties die jammer voor vele burgers meer dan ongemakkelijke gevolgen heeft?


Steeds brutaler en directer zijn de ingrepen van Rutte en de zijnen,ook via hun EU, in ons leven. De dwang van deze politici met Rutte voorop is bijna tastbaar aan de keukentafel,en deze aanslag op onze vrijheid bereikt een culminatiepunt,naarmate de politieke klasse zich steeds onbeschaamder optreden veroorlooft.Hetgeen in een stijl opgaande lijn gebeurt.

Dat in de MSM dan ook nog gepleit wordt voor een harder politieoptreden na de afgelopen 2 jaar alleen al - een culmunatie in de politiestaat in feite - zou het schaamrood op de kaken moeten doen verschijnen.Immers de boeren en vissers worden kapot gemaakt,natuurlijk met medewerking van het op eigen carriere beluste grootste deel van het dus ook ornamentele parlement, door dwaze dwangmaatregelen geschoeid op ideologische leest. Dwang die reikt naar tirannie.
Eerst de boeren tot het uiterste tergen en in hun bestaan bedreigen in verzet komen tegen hun elimiminatie, tegen de vernietiging van hun erfgoed, hun broodwinning, de toekomst van hen en hun kinderen waar ze hun ziel en zaligheid in hebben gelegd, dan is het land te klein en komen de volksverlakkers woorden te kort om er schande van te spreken. Dat is wat die boeren nu overkomt. Met als enig verschil dat het niet om "slechts" een koophuis gaat, maar om familiebedrijven die soms al generaties in de familie zijn. Waar decennialang leningen voor zijn afgesloten om aan de almaar veranderende wet- en regel- geving te voldoen, en dan gek opkijken als deze boeren in opstand komen.Ze hebben groot gelijk Allemaal voor niks. Is dat dan politiek geweld of vechten voor zelfbehoud?

Feit is dat dit voor de boeren geen politieke kwestie is maar puur lijfsbehoud. Het feit dat de minister aankondigt een hele beroepsgroep kapot te maken dan kan er bij sommigen iets knappen. Vooral als die politiek is gebaseerd op onjuiste gegevens en onhaalbare normen, op een rotsmoes.
Kunt u zich die woede voorstellen? . Dan mag het misschien niet uw manier van protesteren zijn, maar de boeren zien geen andere mogelijkheid want volgens de politiek is overleg of aanpassing van het beleid niet meer mogelijk. Voorstanders van wereldwijde voedselschaarste zeggen dat niet elk bedrijf direct weg moet. Zij stellen dat er een soort loterij komt die zal bepalen welk bedrijf direct kapot moet en welk bedrijf voorlopig mag blijven. Tot de volgende trekking, uiteraard.

Om de onverzadigbare carrièredrang en machtwellust van streber Rutte (loopt altijd voorop om zijn meesters te pleasen) wordt een heel land naar de bliksem geholpen. Gezonde producten die boeren produceren en die wereldwijd worden gewaardeerd moeten plaatsmaken voor kweekvlees, gemodificeerde gewassen met vaccins in sla en spinazie en het eten van insecten. Kunt u zich een grotere vernedering voor de mensheid voorstellen? Dat rapalje ziet ons mensen slechts als "afval"... trash

Mensen spreken hun steun uit voor de boeren: “Het hele land zou moeten staken, dit gaat iedereen aan. Ons land, ons voedsel”. “Vervelend oponthoud voor anderen, maar de reden is nog veel vervelender voor de boeren.” Zo’n dikke 45 procent van de Nederlanders staat volledig achter de boerenprotesten.

Het is, de mensen zien het steeds duidelijker, een glijdende schaal van politieke onderdrukking, censuur en intimidaties.
Er blijken door dit #Kabinet Schwab bindende afspraken gemaakt met het @wef van Opa Klaus, de fascist, waar zelfs ons Parlement niets van weet.

Want het gaat helemaal niet om stikstof.

Waar het om gaat is dat Rutte geen mallemoer geeft om Nederland en de Nederlanders, laat staan om de Nederlandse boeren. Rutte geeft enkel en alleen om zichzelf. Zijn ijdelheid, narcisme en tomeloze machtwellust moeten bevredigd worden. Hij doet er alles voor. Dat hebben ze in Davos goed gezien. Ze gebruiken hem om Nederland vol te stouwen met asielzoekers tot aan 30 miljoen aan toe. Die moeten wonen. En daar is grond voor nodig. "In de stad is het moeilijk bouwen, maar als je een paar weilanden leeg kunt trekken..." Dat schiet lekker op. En daar zijn we nu aanbeland.
Ook de opdrachtgevers van Rutte geven niks om mensen. Ze willen alleen al hun bezittingen. En daar hebben ze Rutte voor ingeschakeld. Hij vaardigt orders uit en brengt hele bedrijfstakken aan de bedelstaf om zijn olichargen, die al zo onfatsoenlijk rijk zijn, nog rijker te maken. En nog is het niet genoeg. Ze willen de hele wereld.

In de mainstream media heeft men het continu over dat ''er een grens is overschreden'' Naar mijn mening heeft de overheid een grens overschreden, meerdere zelfs. Het kartel voert opdrachten uit van een vreemde mogendheid waarover nimmer afstemming is geweest met de Tweede Kamer. Het kartel heeft een staatsgreep gepleegd.

Het is duidelijk dat de aanval op de publieke opinie is ingezet. Het "norm overschreden" "sympathie verdwijnt" voert de boventoon in alles wat politiek en msm zeggen en schrijven. Dan klinkt het alsof het zo is en gezien elke mens bij de winnaar wil horen gaan ze langzaam dat kamp ook in. Boeren slecht, politiek goed.

Tot slot is het te hopen dat al die linkse politici die, boos en geschrokken zijn en harde maatregelen tegen de actievoerders eisen, zich hun eigen woorden herinneren als globalisten en dieren- en klimaatactivisten weer eens ondernemers, CEO’s en boeren thuis ‘bezoeken’. Of anderszins publieke eigendommen vernielen of het verkeer tegenhouden.

Wie wind zaait...
Boeren,Gewoon doorgaan!


Ofschoon ik moet toegeven meer en meer de indruk te krijgen dat de overheid dit heeft uitgelokt. Zodat ze het leger kunnen inzetten. Lees Verdrag van Lissabon. Het staat er allemaal in.
Laast bewerkt: 4 dagen 14 uren geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 week 6 dagen geleden #59086 door katertje
Coalitie verandert zaken naar believen? Op naar het Debat. Laat het vooral duidelijk worden bij de bevolking!

Pieter Omtzigt valt iets op aan de stikstofkaarten van het kabinet


Heeft het kabinet een politieke deal gesloten over Gelderland?

Twitterberichtdraadje van parlementair eenmansleger Pieter Omtzigt op de maandagavond. Hoe kan het dat de stikstofkaarten die het kabinet verstuurt zo van elkaar verschillen? Interessant draadje. De stikstofsituatie in Gelderland is minder urgent dan gevreesd.

Wie was daar tot voor kort gedeputeerde? Stikstofminister Christianne van der Wal (VVD)! Wat de vraag oproept: hebben we hier te maken met haperende stikstof-modellen of een politieke deal?


Pieter Omtzigt
@PieterOmtzigt
Ik vroeg de regering: is er overleg geweest met de coalitie over de stikstofbrief. Zo ja, kunnen jullie de stukken sturen.
Vandaag kregen we die stukken, netjes ruim op tijd voor het debat (dank daarvoor!)

Er stonden zeer opvallende zaken in
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministe...eden-dd-14-juni-2022


(..)Pieter Omtzigt
@PieterOmtzigt
·
20 jun.
Conclusie:
- coalitie heeft 3 weken onderhandeld over de brief. Ze kende de brief tot op detail niveau
- de kaart is veranderd. Benieuwd op basis van welke (gewijzigde?) modellen, gewijzigde inzichten en andere omstandigheden dat gebeurd is.
Ik zal het vragen in het debat.
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 weken 1 dag geleden #59084 door katertje
Projectontwikkelaars lobbyen bij de Tweede Kamer voor grootschalige woningbouw op vier locaties in het groen, omdat zij daar zelf de meeste grond in handen hebben. Als zij toestemming krijgen voor woningbouw op die plekken, stijgt de waarde van de grond met bijna een half miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van Platform Investico en Follow The Money voor Trouw, De Groene Amsterdammer, De Stentor en het Leidsch Dagblad.

De locaties waar projectontwikkelaars willen bouwen zijn Rijnenburg bij Utrecht, Oosterwold bij Almere, Gnephoek bij Alphen aan den Rijn en Zuidplaspolder bij Rotterdam. Ontwikkelaars bezitten daar bijna vijftien vierkante kilometer landbouwgrond, nergens anders in Nederland hebben zij zoveel grond in handen. De ontwikkelaars kochten deze landbouwgrond jaren geleden, speculerend op toestemming van de gemeente voor woningbouw.

Provincies en gemeenten hebben al voldoende bouwlocaties aangewezen, blijkt uit een inventarisatie van onderzoeksbureau ABF. Toch zetten Kamerleden van VVD en CDA de lokale bestuurders onder druk om woningbouw in deze polders toe te staan. Kamerleden en bewindslieden noemden de vier polders de afgelopen drie jaar 274 keer in twintig verschillende debatten. VVD-kamerlid Daniel Koerhuis diende voor elke locatie afzonderlijk een motie in, waarvan drie samen met CDA-kamerlid Julius Terpstra.

FINANCIËLE BELANGEN IN DE POLDER
Het is geen toeval dat de Tweede Kamer juist voor deze locaties zo veel aandacht heeft, zegt Léon Groenemeijer van onderzoeksbureau ABF. ‘Dat is natuurlijk het gevolg van lobby. De grondeigenaren proberen het eerst bij de gemeente en provincie, als dat niet lukt gaan ze hogerop.’ Dat ziet ook onderzoeker Edwin Buitelaar van het Planbureau voor de Leefomgeving. ‘Zo’n motie over woningbouw in Rijnenburg komt één op één vanuit de projectontwikkelaars naar de Tweede kamer toe.’

VVD-kamerlid Daniel Koerhuis en voormalig CDA-kamerlid Julius Terpstra zeggen in reactie op vragen dat het financiële belang van de ontwikkelaars voor hun nooit een reden is geweest om een bouwlocatie aan te wijzen. Terpstra stopte vorig jaar als kamerlid en werd begin deze maand benoemd als wethouder in Leiden, waar hij onder andere verantwoordelijk zal zijn voor het grondbeleid. In de tussentijd werkte hij bij ontwikkelingsmaatschappij Heijmans. In die functie vergezelde hij Koerhuis vorig jaar op zijn derde bezoek aan Oosterwold.

‘ZO’N MOTIE OVER WONINGBOUW IN RIJNENBURG KOMT ÉÉN OP ÉÉN VANUIT DE PROJECTONTWIKKELAARS NAAR DE TWEEDE KAMER TOE’

EDWIN BUITELAAR, PBL
TWEET DIT
VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis verwees vorig jaar in een commissiedebat naar een rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) dat deze vier polders als geschikte bouwlocatie aanwijst. Dat rapport vermeldt geen opdrachtgever of financier, maar is betaald door een fonds van de bouwsector zegt EIB-directeur Taco van Hoek desgevraagd. Volgens Van Hoek heeft het fonds geen enkele invloed gehad op de inhoud van het rapport.

Gemeenten en provincies zijn verantwoordelijk voor het aanwijzen van grootschalige woningbouwlocaties, maar de meesten zien dat op deze plekken niet zitten. De polders zijn alle vier laaggelegen en daarom ‘kwetsbaar’ voor wateroverlast, waarschuwde het Planbureau voor de Leefomgeving vorig jaar. Bovendien is in de Nationale Omgevingsvisie vastgelegd dat binnenstedelijk bouwen de voorkeur heeft. Buiten de stad moeten wegen en voorzieningen nog worden aangelegd, met hoge overheidskosten als gevolg.

ONTWIKKELAARS KRIJGEN ZIN DANKZIJ DEN HAAG
Dankzij bemoeienis vanuit Den Haag, krijgen de ontwikkelaars nu hun zin. Het college in Alphen aan den Rijn viel begin dit jaar, omdat de lokale tak van het CDA de Gnephoek volledig wil bebouwen. Volgens toenmalig wethouder Erik van Zuylen was dit het gevolg van druk uit Den Haag. Het nieuwe gemeentebestuur is vóór bebouwing van deze polder, de provincie nog steeds niet. Hugo de Jonge zei vorige maand dat hij ‘voor het einde van het jaar’ een besluit van hen verwacht.

In december 2020 steunde de Kamer een motie van Koerhuis en Terpstra die de minister vroeg om de gemeente Utrecht te dwingen tot woningbouw in Rijnenburg. Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge zei vorige maand dat hij ‘waar nodig’ bereid is om deze bevoegdheid in te zetten. Een motie die vroeg om Rijnenburg, Gnephoek en Oosterwold toe te voegen aan het Rijksprogramma voor woningbouw, kreeg vorige maand een meerderheid in de Tweede Kamer. In Zuidplaspolder zijn gemeente en provincie sinds vorig jaar akkoord met woningbouw, maar niet in de hoge aantallen waar Koerhuis om heeft gevraagd.

In Gnephoek en Rijnenburg heeft bouwbedrijf BPD, een dochteronderneming van de Rabobank, bijna vier vierkante kilometer grond in bezit, meer dan alle andere ontwikkelaars gecombineerd. In Oosterwold bezitten ontwikkelaars ruim zes vierkante kilometer aan grond, in Zuidplaspolder ruim anderhalve vierkante kilometer. Heijmans, AM en Amvest zijn in beide polders de ontwikkelaars met de meeste grond. BPD heeft grond zonder woonbestemming voor 856 miljoen euro op de balans staan. Verreweg het grootste deel, 707 miljoen euro, rekent op een nieuw bestemmingsplan in de komende vijf jaar.

Lees dit verhaal ook bij Trouw, De Groene Amsterdammer, Follow the Money, De Stentor en het Leidsch Dagblad. Zie hier het hele onderzoek met volledige bronverwijzingen, en hier de verantwoording bij dit onderzoek.

www.platform-investico.nl/artikel/ontwik...bouwen-in-het-groen/
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko