Gideon van Meijeren FVD het zwijgen opgelegd door Vera Bergkamp

Beantwoord door katertje in topic Gideon van Meijeren FVD het zwijgen opgelegd door Vera Bergkamp

Posted 1 jaar 2 maanden geleden #58407
Ik kán het niet laten...ik moet hierop reageren.

Het fascisme slaat ook hier toe, nét als in Oostenrijk! Geen énkele maatregel is meer te rechtvaardigen, maar QR móet en zál gehandhaafd blijven. Tijd dat het volk, gevaccineerd, geboosterd, ongevaccineerd en ongeboosterd de handen ineen slaat.

Burgerlijk gedrag wat niet voldoet aan de geldende wet. Van Meijeren meent dat het zijn morele plicht is om geweldloos verzet te plegen tegen wetten die onophoudelijke en bewuste activiteiten entameert om de goede werken van eenieder te vernietigen en roept ook anderen tot dat geweldloos verzet op. Een overheid dus, die niet langer de belangen van land en bevolking dient, maar andere – ongewenste – doelen nastreeft.

Maar volgens Kamervoorzitter Bergkamp mag Van Meijeren dat in de Tweede Kamer niet zeggen, “dat is nu eenmaal het reglement dus ik ga dat niet toestaan”.
O ja joh?

In het reglement staat onder artikel 8.16 het volgende:

Tijdens de vergadering onthoudt een ieder zich van:
het gebruik van beledigende uitdrukkingen;
het verstoren van de orde;
het niet in acht nemen van de geheimhouding ten aanzien van de gedachtewisseling in een besloten vergadering;
het niet in acht nemen van de vertrouwelijkheid ten aanzien van de inhoud van een vertrouwelijk stuk;
en
het instemming betuigen met of aansporen tot onwettige handelingen
Indien een spreker hieraan niet voldoet, waarschuwt de Voorzitter hem en stelt hem in de gelegenheid de woorden terug te nemen die tot de waarschuwing aanleiding hebben gegeven, of terug te komen van het gedrag dat tot de waarschuwing aanleiding gaf.

Het is nu dus de vraag of de oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid gelijkgesteld kan worden met het begrip ‘onwettige handelingen’. Als (een oproep tot) burgerlijke ongehoorzaamheid voortkomt uit een diepgevoelde overtuiging dat de uitoefening van staatsmacht is ontaard in een soort van wanbeleid met een verhuld en geheel ander oogmerk dan het welbevinden van de bevolking en voorspoed van een land, dan is ongehoorzaamheid aan de uitgeoefende staatsmacht een morele plicht.

De Tweede Kamer is bij uitstek de plaats waar alles gezegd moet kunnen worden. Zelfs al wil een Kamerlid artikel 1 van de Grondwet schrappen of compleet herzien, dan is het niet alleen zijn recht om dat voorstel te doen, maar zelfs zijn plicht.
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Gideon van Meijeren FVD het zwijgen opgelegd door Vera Bergkamp

Posted 1 jaar 2 maanden geleden #58403
Fascisme slaat ook hier toe, nét als in Oostenrijk! Geen énkele maatregel is meer te rechtvaardigen, maar QR móet en zál gehandhaafd blijven. Maar dat mag je niet zeggen

Tijdens het debat voorspelde Van Meijeren dat veel politici zich op een dag zullen moeten verantwoorden.
Het debat liep vervolgens compleet uit de hand. Het viel nog het meest op dat Kamervoorzitter Bergkamp opnieuw de regie totaal niet meer in handen had.

Wat ook zo opvalt is dat Bergkamp het vaak zo tracht uit te leggen of doen voorkomen dat het FvD louter bestaat uit vervelende pubers die kennelijk op grond daarvan vaker dan anderen de mond gesnoerd moet worden.

Ook de PVV heeft daar steeds meer last van. Ik heb u al eerder deelgenoot gemaakt van mijn steeds sterker wordende vermoedens dat het kartel erop uit is PVV en FvD - de twee horzels in de pels - verboden te krijgen. Wetgeving is in de maak. (of is er al)Erg democratisch ziet het er in de Tweede Kamer (en ook de Eerste Kamer) inmiddels niet meer uit en dat is voor iedere niet-D66-er ernstiger en gevaarlijker dan een halve gek voor de deur met een fakkel.

De dagen van Bergkamp als Kamervoorzitter lijken geteld, want zij interpreteerde ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ in relatie tot artikel 8.16 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer ook nog eens verkeerd.

Gideon van Meijeren meent dat het zijn morele plicht is om geweldloos verzet te plegen tegen wetten waarvan hij de stellige overtuiging heeft dat "zij met onophoudelijke en bewust schadelijke wetgeving de goede werken van eenieder vernietigen" en roept ook anderen tot dat geweldloos verzet op. Een overheid dus, die niet langer de belangen van land en bevolking dient, maar andere – ongewenste – doelen nastreeft.

Volgens Kamervoorzitter Bergkamp mag Van Meijeren dat in de Tweede Kamer niet zeggen, “dat is nu eenmaal het reglement dus ik ga dat niet toestaan”.

In het reglement staat onder artikel 8.16 het volgende:
Tijdens de vergadering onthoudt een ieder zich van:
het gebruik van beledigende uitdrukkingen;
het verstoren van de orde;
het niet in acht nemen van de geheimhouding ten aanzien van de gedachtewisseling in een besloten vergadering;
het niet in acht nemen van de vertrouwelijkheid ten aanzien van de inhoud van een vertrouwelijk stuk;
en
het instemming betuigen met of aansporen tot onwettige handelingen
Indien een spreker hieraan niet voldoet, waarschuwt de Voorzitter hem en stelt hem in de gelegenheid de woorden terug te nemen die tot de waarschuwing aanleiding hebben gegeven, of terug te komen van het gedrag dat tot de waarschuwing aanleiding gaf.

Het is nu dus de vraag of de oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid gelijkgesteld kan worden met het begrip ‘onwettige handelingen’.
Als (een oproep tot) burgerlijke ongehoorzaamheid voortkomt uit een diepgevoelde overtuiging dat de uitoefening van staatsmacht is ontaard in een soort van wanbeleid met een verhuld en geheel ander oogmerk dan het welbevinden van de bevolking en voorspoed van een land, dan is ongehoorzaamheid aan de uitgeoefende staatsmacht een morele plicht.

De Tweede Kamer is bij uitstek de plaats waar alles gezegd moet kunnen worden. Zelfs al wil een Kamerlid artikel 1 van de Grondwet schrappen of compleet herzien, dan is het niet alleen zijn recht om dat voorstel te doen, maar zelfs zijn plicht.
Last Edit:1 jaar 2 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 2 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Gideon van Meijeren FVD het zwijgen opgelegd door Vera Bergkamp werd gestart door katertje

Posted 1 jaar 2 maanden geleden #58399
Nou, daar gingen we dus weer: het debat over de coronamaatregelen werd stilgelegd na een discussie tussen Kamervoorzitter Vera Bergkamp en Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie. Nadat hij herhaalde dat de veroorzakers van het coronabeleid opgespoord, vervolgd en opgesloten moeten worden, greep Bergkamp in en ontnam hem het woord.

Enfin, kijk zelf maar

Eerder deze week kreeg de voorzitter nog kritiek dat ze te veel liet lopen.

Diverse Kamerleden riepen Van Meijeren bij het coronadebat tot de orde vanwege zijn toespraak begin deze maand. Het Forum-Kamerlid zei toen bij een demonstratie dat betrokkenen bij het coronabeleid ‘opgespoord, vervolgd en opgesloten’ moeten worden. GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld eiste een rectificatie. Maar Van Meijeren weigerde het terug te nemen en moedigde mensen juist opnieuw aan om zich (‘burgerlijk ongehoorzaam’) niet aan coronamaatregelen te houden.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp greep in: een Kamerlid mag volgens het reglement van orde niet oproepen tot wetteloosheid. “Dit accepteer ik niet,” zei ze en drukte de microfoon van Van Meijeren uit. Daarna pauzeerde ze het debat om de discussie buiten de microfoon verder te voeren.

De interventie van Bergkamp volgt na kritiek eerder deze week dat ze debatten juist te veel zou laten ontsporen. In het debat over de regeringsverklaring viel PVV-leider Geert Wilders Kamerleden en medewerkers persoonlijk aan en vonden partijleiders dat Bergkamp harder moest ingrijpen.

Persoonlijk en onfatsoenlijk
Nu snoerde Bergkamp voor het eerst een Kamerlid de mond omdat hij oproept tot ongehoorzaamheid, en dreigende taal over opsporing en vervolging niet omzet in het daadwerkelijk aangeven van een ambtsmisdrijf. Dat is volgens Van Meijeren ‘niet opportuun’, omdat vervolging voor een ambtsmisdrijf alleen kan worden afgedwongen door een Kamermeerderheid. Die is er niet.

Van Meijeren kon later zijn inbreng alsnog afmaken. Met Bergkamp werd afgesproken dat er bekeken wordt of de door hem gepropageerde burgerlijke ongehoorzaamheid valt onder het artikel dat ‘onwettige handelingen’ uitsluit. Bergkamp: “Het is een verschil van interpretatie.”

Toen Van Meijeren uithaalde naar minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid (D66) – ‘hij likt naar boven en trapt naar beneden’ – drukte Bergkamp opnieuw diens microfoon uit vanwege zijn persoonlijke, onfatsoenlijke aanval. Dat kwam Bergkamp juist op commentaar te staan van PVV-Kamerlid Fleur Agema: “Ik ben het niet eens met de heer Van Meijeren, maar hij moet dit hier wel kunnen zeggen. Deze keer is hij het, de volgende keer ben ik het die niks mag zeggen.”

Deze discussie over wat wel en niet gezegd kan worden in de plenaire zaal zal ongetwijfeld een staartje krijgen, als partijen spreken over ‘omgangsvormen’ in het debat.

> Maar als een Rutte, onder ede gehoord, zegt dat hij " Als het om politieke redenen uitkomt, schuif ik de wet opzij".
(21 januari 2021)
Iemand van de Tweede Kamer hierover gehoord? Die had moeten ingrijpen. Arresteren. Aangifte moeten doen.

Maar ja, daar maak je geen WEF-vriendjes mee. Beter Forum voor Democratie (en PVV) aanpakken mee zun alluh
Omdat dat rapaille in de Tweede Kamer er op uit is om de enige twee partijen met gezond verstand en vingers op vele etterende wonden van kabinetsbeleid, er op uit zijn om PVV en FVD verboden te krijgen.
Jaja, Rutte heeft 10 jaar lang les van Merkel gekregen....die eerder al probeerde Alternative für Deutschland verboden te krijgen en liet de partij schaduwen door de Duitse geheime dienst.
Last Edit:1 jaar 2 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 2 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko
Tijd voor maken pagina: 0.285 seconden