Vraag 17 Sustainable Development Goals

Meer
6 maanden 2 weken geleden - 6 maanden 2 weken geleden #58111 door katertje
Expose them all>

The Great Reset Agenda 2030 van Klaus Schwab

Sustainable Development Goals

De 17 SDG’s, de zogenoemde ontwikkelingsdoelen...

U bent nog niet op de hoogte? U weet niet dat de Nederlandse regering zich hier politiek aan heeft verbonden en
onverkort de 17 Sustainable Development Goals aan het uitvoeren is?
Dan raad ik u dringend aan om u er in te gaan verdiepen. Informeer u !!

De 2030 Agenda Uitvoerders :

Jan Peter Balkenende (CDA)
Bestuursvoorzitter van de Maatschappelijke Alliantie
Voorzitter van DSCG (Dutch Sustainable Growth Coalition)


De Dutch Sustainable Growth Coalition wordt geleid door de CEO’s van acht Nederlandse internationaal opererende bedrijven.

De coalitie staat onder leiding van Jan Peter Balkenende (voorzitter) en wordt gesteund door VNO-NCW en gefaciliteerd door Accenture.
Foto 1) Jan Peter Balkenende met SDG speldje

Foto 2) Maatschappelijke Alliantie
www.maatschappelijkealliantie.org/bestuur/jan-peter-balkenende/

Foto 3) Dutch Sustainable Growth Coalition
Foto 3) Dutch Sustainable Growth Coalition www.dsgc.nl/nl
Foto 4) Door JPB verwijderde tweet: er kwam een hoop kritiek ivm geen 1,5m en geen mondkapje…
Foto 5) Samen met Hugo von Meijenfeldt beiden dragen een SDG speldje.
Foto 6) “Over 250 companies have signed the statement
'Dutch companies endorse sustainability in COVID-19 recovery’, in which they pledge support for taking sustainability as the cornerstone in the COVID-19 recovery plans. Led by Jan Peter Balkenende, chairman of the Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC), the statement is presented to Minister Kaag on June the 19th; the day on which the European Council will discuss the COVID-19 recovery plan.”

www.dsgc.nl/en/news/2020/dutch-businesse...stainability-covid19

Foto 7) Worldconnectors 17 bordjes en kleurtjes van de SDG’s
www.worldconnectors.nl/en/worldconnector...summit-groot-succes/

Foto 8) Sustainable Development Goals versterken public affairs.
dr2.nl/sustainable-development-goals-versterken-public-affairs/

Foto 9) Samen met Piet Hein Donner CDA/carnegie/vredespaleis/SDG House

Foto 10) Kijk maar eens wie er allemaal op deze foto staan

Foto 11) Logo Dutch Sustainable Growth Coalition
www.dsgc.nl/nl/over-ons
-
Maatschappelijke Alliantie
Jan-Peter Balkenende - Maatschappelijke Alliantie

Ik dacht, ik praat u even bij....

Jan Peter Balkenende is hoogleraar Governance, Institutions and Internationalisation aan Erasmus School of Economics aan de Erasmus Universiteit en werkt voor accountants- en adviesbureau EY. Hij beschreef de routines, processen en rapporten die gericht zijn op het bereiken van economische en maatschappelijke waarde.
Laast bewerkt: 6 maanden 2 weken geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
6 maanden 2 weken geleden #58110 door katertje
Expose them all>

The Great Reset Agenda 2030 van Klaus Schwab

Sustainable Development Goals

De 17 SDG’s, de zogenoemde ontwikkelingsdoelen...

U bent nog niet op de hoogte? U weet niet dat de Nederlandse regering zich hier politiek aan heeft verbonden en
onverkort de 17 Sustainable Development Goals aan het uitvoeren is?
Dan raad ik u dringend aan om u er in te gaan verdiepen. Informeer u !!

De 2030 Agenda Uitvoerders :

Jan Peter Balkenende (CDA)
Bestuursvoorzitter van de Maatschappelijke Alliantie
Voorzitter van DSCG (Dutch Sustainable Growth Coalition)


De Dutch Sustainable Growth Coalition wordt geleid door de CEO’s van acht Nederlandse internationaal opererende bedrijven.

De coalitie staat onder leiding van Jan Peter Balkenende (voorzitter) en wordt gesteund door VNO-NCW en gefaciliteerd door Accenture.
Foto 1) Jan Peter Balkenende met SDG speldje

Foto 2) Maatschappelijke Alliantie
www.maatschappelijkealliantie.org/bestuur/jan-peter-balkenende/

Foto 3) Dutch Sustainable Growth Coalition
Foto 3) Dutch Sustainable Growth Coalition www.dsgc.nl/nl
Foto 4) Door JPB verwijderde tweet: er kwam een hoop kritiek ivm geen 1,5m en geen mondkapje…
Foto 5) Samen met Hugo von Meijenfeldt beiden dragen een SDG speldje.
Foto 6) “Over 250 companies have signed the statement
'Dutch companies endorse sustainability in COVID-19 recovery’, in which they pledge support for taking sustainability as the cornerstone in the COVID-19 recovery plans. Led by Jan Peter Balkenende, chairman of the Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC), the statement is presented to Minister Kaag on June the 19th; the day on which the European Council will discuss the COVID-19 recovery plan.”

www.dsgc.nl/en/news/2020/dutch-businesse...stainability-covid19

Foto 7) Worldconnectors 17 bordjes en kleurtjes van de SDG’s
www.worldconnectors.nl/en/worldconnector...summit-groot-succes/

Foto 8) Sustainable Development Goals versterken public affairs.
dr2.nl/sustainable-development-goals-versterken-public-affairs/

Foto 9) Samen met Piet Hein Donner CDA/carnegie/vredespaleis/SDG House

Foto 10) Kijk maar eens wie er allemaal op deze foto staan

Foto 11) Logo Dutch Sustainable Growth Coalition
www.dsgc.nl/nl/over-ons
-
Maatschappelijke Alliantie
Jan-Peter Balkenende - Maatschappelijke Alliantie

Ik dacht, ik praat u even bij....

Jan Peter Balkenende is hoogleraar Governance, Institutions and Internationalisation aan Erasmus School of Economics aan de Erasmus Universiteit en werkt voor accountants- en adviesbureau EY. Hij beschreef de routines, processen en rapporten die gericht zijn op het bereiken van economische en maatschappelijke waarde.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
9 maanden 5 dagen geleden - 6 maanden 2 weken geleden #57785 door katertje
17 Sustainable Goals

Laten we onze ogen richten op de achtergrond waarom de wereld is geworden zoals hij nu is.

Daarvoor moeten we terug naar 1992. Want toen werd de koers uitgezet voor wat we vandaag meemaken: De Nieuwe Wereldorde, de Grote Reset - of, om het minder eufemistisch te zeggen: De koers voor een totaal en genadeloze dictatuur van 1 procent tegen 99 procent van de mensheid. Het gaat allemaal om het maximaliseren van hun winstgevendheid en totale controle over degenen die hun vaccinatie-genocide hebben overleefd en die in de toekomst hun willoze slaven zullen zijn,

De Nieuwe Wereld Orde (NWO)

In werkelijkheid de vestiging van een Joodse wereldheerschappij

“We zullen een Nieuwe Wereldorde en een regering hebben, of ze dat nu leuk vinden of niet. Met toestemming of niet. De vraag is alleen of deze regeringsvorm vrijwillig of met geweld moet worden bereikt."
De Joodse bankier Paul Warburg, Amerikaanse Senaat, 17 februari 1950


Iedereen die het handschrift van Global Judaism bij de NWO en de Great Reset niet herkent, heeft nooit te maken gehad met de “ Frankfurter Schule ”, die precies de hieronder beschreven punten specificeerde en bestond uit 100 procent Joodse “thought leaders” (wat in Media meestal helemaal stil). En ze zijn zich er niet van bewust dat de meeste mensen en instellingen die voor NWO werken joods zijn of bijna volledig door joden worden gecontroleerd. En hij heeft ook nooit de Talmoed behandeld, die oproept tot wereldheerschappij van de Joden over de niet-Joden, Gojims genaamd, als een centrale taak van het Jodendom. Citaat van een jood die, als het van een niet-jood was gekomen, zou hebben geleid tot een wereldwijde storm van protest:

“ De overwinning van het jodendom op alle andere naties staat voor de deur, in feite is die nog maar net behaald.


Op het gebied van het politieke leven is de totale omsingeling en verstrengeling van alle andere naties van de wereld bereikt door de wereldzionistische beweging (Chavrusse), en het is niet overdreven om te zeggen dat er vandaag de dag geen politieke beweging is, geen internationale vergadering, geen enkel buitenlands beleidsplan, nee de enige politieke zet wordt gedaan die niet wordt uitgevoerd door de organen van het zionistische geheime genootschap (vrijmetselaars) of in ieder geval onder hun strikt toezicht en controle."

De Jood Arthur Trebitsch; in: “Deutscher Geist - oder Judentum”, blz. 396) - Geschreven in 1921
Iedereen die dit alles als een complottheorie beschouwt, moet binnenkort op artikelen van mij wachten waarin ik mijn eerder genoemde stellingen zal bewijzen. En hij zal beseffen dat het verschil tussen een complottheorie en de realiteit nu is gesmolten tot 6-12 maanden….

Hieronder kunt u lezen wat u door politiek en media wordt onthouden: namelijk de achtergrond van de Agenda 2030, die niets meer is dan de roadmap voor een toekomstige totale wereldheerschappij, waarvan we nu getuige zijn.

***
GLOBALISTISCHE VISIE Agenda 2030
Het 17-puntenprogramma voor totale wereldheerschappij
JUNI 2021 DOOR Door Berthold Krafft, marbec14.wordpress.com/


Het VN-programma "Agenda 21" werd in 1992 door 182 landen aangenomen. Het ging vooral om "aanbevelingen voor ontwikkelings- en milieubeleid voor de 21e eeuw". Dit programma is in 2015 verder ontwikkeld en zou nu verplicht moeten zijn als de "Agenda 2030" voor alle landen in de wereld. De Algemene Vergadering van de VN verkondigde een globalistische visie:

“We zijn vastbesloten om de mensheid te bevrijden van de tirannie van armoede en ontberingen en om onze planeet te genezen en te beschermen. We zijn vastbesloten om de gedurfde en transformerende stappen te zetten die dringend nodig zijn om de wereld op het pad van duurzaamheid en veerkracht te brengen. We beloven niemand achter te laten op deze gezamenlijke reis die we vandaag beginnen." Algemene Vergadering van de VN 1992

Het 17-puntenprogramma geanalyseerd:

Doel 1:
Armoede in al zijn vormen bestrijden


De echte agenda: hele volkeren worden door de staat gesubsidieerd en zo onder controle gebracht. Dit creëert een soort socialisme voor staten. Hier wordt een oude imperialistische truc gebruikt. U geeft krediet aan een zwakker land waarvan u weet dat het nooit zal worden terugbetaald. Dan heb je dit land onder controle. Bovendien verdien je sowieso de meeste rente, die stijgt. Het "Internationaal Monetair Fonds" (IMF), dat ogenschijnlijk wordt verondersteld om economisch worstelende landen te helpen, is verantwoordelijk voor de kredietverlening. In werkelijkheid is het echter een machtsinstrument dat door de globalisten wordt gebruikt.

Doel 2:
Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

De echte agenda: de traditionele landbouw moet worden vernietigd. In plaats daarvan wordt de hele landbouwsector van een land overgenomen door grote, internationale bedrijven, die vervolgens ook hun toevlucht nemen tot genetische manipulatie en andere twijfelachtige methoden om de winst te maximaliseren. Bovendien treft dit probleem alleen derdewereldlanden waar het geboortecijfer ondanks de lage productiviteit toch al bijzonder hoog is. Een verdere toename van deze populaties zou vooral leiden tot een nog grotere migratiedruk op Europa.

Doel 3:
Zorg voor een gezond leven voor alle mensen van alle leeftijden en bevorder hun welzijn

De echte agenda: invoering van verplichte vaccinaties en andere dwangmaatregelen. Het systematisch onderdrukken van andere meningen en onderzoeksresultaten in de geneeskunde. Harmonisatie van de wereldwijde gezondheidsindustrie en afhankelijkheid van internationale farmaceutische bedrijven.

Vernietiging van het traditionele gezin

Doelstelling 4:
Zorg voor inclusief, rechtvaardig en kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

De echte agenda: wereldwijde afstemming van onderwijssystemen en standaardisatie van propaganda om overal dezelfde indoctrinatie van jongeren te kunnen garanderen. Hiertoe zou er een 'gemeenschappelijke kerneducatie' moeten komen, dat wil zeggen een verordening met bindende ideologische inhoud die aan alle mensen zou moeten worden opgelegd, zodat heropvoeding totalitair wordt.

Doel 5:
Alle vrouwen en meisjes in staat stellen om gelijke kansen en zelfbeschikking te krijgen door middel van gendergelijkheid.

De echte agenda: vernietiging van het traditionele gezin en daarmee een ontbinding van het volk. Op deze manier kunnen vrouwen in loondienst nog grondiger worden uitgebuit door mondiale bedrijven. Ondertussen worden de kinderen door de staat opgevoed en dus al veel eerder ideologisch geïndoctrineerd. De vernietiging van familiebanden creëert een afhankelijkheid van de staat.

Centrale planeconomie

Doel 6:
Beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen garanderen

De echte agenda: internationale bedrijven willen de watervoorziening monopoliseren. Staten worden daarom aangespoord om hun waterinfrastructuur te privatiseren en afhankelijk te worden van bedrijven, die het water vervolgens tegen een hoge prijs aan mensen kunnen verkopen. Water uit Oostenrijk zou over de hele wereld geleverd kunnen worden, waardoor er in ons land een tekort aan water is.

Doelstelling 7:
Toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen garanderen

De echte agenda: de vaak onvolwassen "hernieuwbare energiebronnen" moeten om ideologische redenen worden gepromoot, waardoor de elektriciteitsprijzen nog meer zullen stijgen. De grote technologiegroepen zouden nog meer winst moeten kunnen maken en hun marktmacht naar alle uithoeken van de aarde moeten kunnen uitbreiden.

Doel 8:
Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen

De echte agenda: mondiale bedrijven kunnen de arbeidsomstandigheden dicteren en de arbeiders naar believen uitbuiten, aangezien de concurrentie, d.w.z. de lokale kleine en middelgrote ondernemingen, systematisch worden vernietigd. Bevordering van internationale arbeidsmigratie naar westerse landen.

Doel 9:
Bouw een veerkrachtige infrastructuur, promoot inclusieve en duurzame industrialisatie en ondersteun innovaties

De echte agenda: een verdere globalisering van de hele economie en de vernietiging van nationale economieën ten gunste van grote internationale bedrijven. Verplaatsing van banen naar lagelonenlanden.

Duurzaamheid als weg naar armoede

Doel 10:
Ongelijkheid binnen en tussen landen verminderen

De echte agenda: aangezien ongelijkheid voortkomt uit de natuurlijke ongelijkheid van mensen, betekent egalitarisme het verlagen van het niveau van meer ontwikkelde staten. Massale migratie en de vermenging van culturen hebben het Westen naar het niveau van ontwikkelingslanden geduwd. De welvaart van de werkende bevolking wordt vernietigd, maar de winsten van de mondiale heersende klasse stijgen onmetelijk. Deze ontwikkeling wordt tot in detail bewezen door een studie van de econoom Valentin Lang.

Doel 11:
Steden en nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig
en duurzaam maken

De echte agenda: De multiculturele samenlevingen, gekenmerkt door misdaad en algemeen wantrouwen, kunnen alleen stil worden gehouden door de oprichting van een meedogenloze politiestaat. Invoering van een totalitair surveillancesysteem, vergelijkbaar met China. Het ontwapenen van gezagsgetrouwe burgers om ze weerloos te maken.

Doel 12:
Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen

De echte agenda: onder het mom van bescherming van het milieu en het klimaat moet alles worden verboden en beperkt, zoals auto's. De daling van onze welvaart door globalisering wordt dus verkocht als een noodzakelijke milieumaatregel. Alles zal de normale burgers worden afgenomen, terwijl de mondiale heersende klasse nog steeds in luxe in hun villa's zal leven en natuurlijk niets zonder hoeft te doen.

Doelstelling 13:
Onderneem onmiddellijk actie om klimaatverandering en
de gevolgen ervan tegen te gaan

De echte agenda: de pseudowetenschappelijke burgerlijke religie van een zogenaamd door de mens veroorzaakte klimaatverandering en de bijbehorende schriktactieken zijn bedoeld om wereldwijde conformiteit en machtsovername door bepaalde elites mogelijk te maken.

Verbod op meningen, quota en herverdeling

Doel 16:
vreedzame en inclusieve samenlevingen bevorderen voor duurzame ontwikkeling

De echte agenda: het aanscherpen van de publieke opinie om kritiek op vervangende migratie strafbaar te stellen. Verplichte quota voor migranten in alle lagen van de bevolking.

Doelstelling 17:
De implementatiemiddelen versterken en het mondiaal partnerschap voor duurzame ontwikkeling nieuw leven inblazen

De echte agenda: met name westerse landen moet worden gevraagd om meer te betalen om dit globalistische programma te financieren. Herverdeling van Europa naar de Derde Wereld als zogenaamde "ontwikkelingshulp". Als gevolg hiervan is een nog hogere belasting van burgers in het Westen noodzakelijk.
Bijlagen:
Laast bewerkt: 6 maanden 2 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko