Vraag Relaties kabinetsleden World Economic Forum van Klaus Schwab

Meer
9 maanden 3 weken geleden #57910 door katertje
Kamervragen over relatie tussen kabinetsleden en World Economic Forum uitgewerkt als naslagwerk

Kamervragen over relatie tussen kabinetsleden en World Economic Forum
www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervra...32557&did=2021D32557
AH 3963
2021Z14231

Antwoord van minister De Bruijn (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), mede namens de minister-president (ontvangen 9 september 2021)

Vraag 1
Hoe komt die betrokkenheid van kabinetsleden bij het World Economic Forum (WEF) (zie antwoord vraag 3) tot stand? 1)

Antwoord
De betrokkenheid van kabinetsleden komt op uitnodiging en initiatief van het WEF tot stand.

Vraag 2
Worden zij benaderd door het WEF?

Antwoord
Ja.

Vraag 3
Worden alle kabinetsleden benaderd, of selecteert het WEF bepaalde kabinetsleden? Indien dat laatste het geval is, waarom? Als alle kabinetsleden worden benaderd, waarom nemen ze dan niet allemaal deel?

Antwoord
Nee, niet alle kabinetsleden worden benaderd. Het WEF bepaalt zelf wie het uitnodigt voor deelname aan door het WEF gefaciliteerde activiteiten.

Vraag 4
Waarom zijn die profielpagina’s (zie antwoord vraag 3) op de website verborgen? Wat is de reden dat ze zijn alleen te vinden zijn via een internetzoekmachine?

Antwoord
Het WEF is verantwoordelijk voor het eigen beheer van zijn website.

Vraag 5
Is dat gebeurd op verzoek van de betrokken leden van het kabinet?

Antwoord
Nee

Vraag 6
Hoever gaat de betrokkenheid van kabinetsleden bij het WEF?

Antwoord
Dat is afhankelijk van de activiteit en het verzoek vanuit het WEF. De mate van betrokkenheid verschilt per bewindspersoon. Soms is er sprake van een eenmalige deelname aan een door het WEF georganiseerde bijeenkomst. In andere gevallen is een bewindspersoon gedurende een bepaalde periode actief bij een reeks van activiteiten.

Vraag 7
Is deze betrokkenheid van langere duur?

Antwoord
Dat is soms het geval. Zo was minister Kaag een periode betrokken bij het Trade Platform en voormalig minister Bruins bij het platform Health and Healthcare.

Vraag 8
Wordt er over die betrokkenheid gecommuniceerd met het kabinet?

Antwoord
Alleen als sprake is van onderwerpen die raken aan de portefeuille van andere bewindspersonen. Dat is gelet op de aard van de betrokkenheid meestal niet aan de orde.

Vraag 9
Indien dit het geval is, waarom wordt er over die betrokkenheid niet gerapporteerd aan de Tweede Kamer en aan het Nederlandse volk?

Antwoord
Op het moment dat bewindspersonen deelnemen aan WEF-activiteiten, wordt dit aangekondigd in de openbare agenda van bewindspersonen die te vinden is op rijksoverheid.nl.

Vraag 10
Kunt u de (schriftelijke) communicatie tussen het kabinet en het WEF over de afgelopen vijf jaar naar de Kamer sturen?

Antwoord
Het kabinet is graag bereid inzage te verlenen in de (schriftelijke) communicatie tussen het kabinet en het WEF. Het zal enige tijd kosten om over de termijn van vijf jaar van alle in het verleden betrokken kabinetsleden de stukken te verzamelen. Het streven is om u voor de BHOS-begrotingsbehandeling een Kamerbrief met steunende stukken toe te laten komen

Vraag 11
Kunt u van alle kabinetsleden afzonderlijk aangeven welke functie (spreker, ‘agenda contributor’, ‘(dag)voorzitter’, et cetera) ze binnen het WEF bekleden of hebben bekleed?

Antwoord
De website van het WEF biedt dit inzicht.

Vraag 12
Kunt u van alle kabinetsleden afzonderlijk aangeven bij welke WEF-bijeenkomsten ze de afgelopen vijf jaar aanwezig zijn geweest?

Antwoord
Deze informatie is reeds openbaar en u kunt dit eenvoudig vinden op de website van het WEF. Daarnaast communiceert het kabinet elk jaar over welke kabinetsdelegatie is uitgenodigd voor de WEF-bijeenkomst in Davos. Aanvullend op de reeds openbare informatie op de website van het WEF ben ik bereid u inzage te verlenen in de deelname van de kabinetsleden. Ik zal u een overzicht laten toekomen, gelijktijdig met de (schriftelijke) communicatie zoals toegezegd in het antwoord op vraag 10.

Vraag 13
Wat wil het WEF met die platformfunctie (zie antwoord vraag 4) bereiken? Heeft het WEF geen zelfstandig doel? Hoe zit het dan met de door het WEF geformuleerde doelstellingen? Zijn die het gevolg van input van de verschillende deelnemers?

Antwoord
Het doel van het WEF is het bijeenbrengen van verschillende deelnemers die elkaar niet altijd vanzelfsprekend weten te vinden op maatschappelijk relevante thema’s. Zie ook Our Mission | World Economic Forum (weforum.org)

Vraag 14
Committeren deelnemers zich aan die doelstellingen als ze deelnemer worden?

Antwoord
Nee, deelname is op basis van uitnodiging. Accepteren van een uitnodiging impliceert geen onderschrijving van de doelstellingen.

Vraag 15
Staan de Nederlandse WEF-deelnemers in het kabinet achter de WEF-doelstellingen? Zijn die dus ook doelstellingen van het kabinet?

Antwoord
Het kan zijn dat sommige deelnemers aan WEF-bijeenkomsten uit het kabinet bepaalde doelstellingen van het WEF delen. De WEF-doelstellingen als zodanig zijn geen doelstellingen van het kabinet, maar uiteraard kan er op onderwerpen overlap zijn.

Vraag 16
Wat is volgens u de agenda van het WEF en hoe verhoudt die agenda zich tot het Nederlandse regeerakkoord?

Antwoord
In vraag 13 is nader ingegaan op de doelstellingen van het WEF. Ideeën en initiatieven voortkomend uit die doelstellingen kunnen in lijn zijn met het regeerakkoord.

Vraag 17
Kunt u deze vragen afzonderlijk beantwoorden?

Antwoord
Ja.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
9 maanden 3 weken geleden - 9 maanden 3 weken geleden #57893 door katertje
Kamervragen over relaties kabinetsleden met World Economic Forum van Klaus Schwab

Forum voor Democratie stelde eind mei Kamervragen over de relaties van kabinetsleden met het World Economic Forum van Klaus Schwab. Op die vragen kwamen ontwijkende antwoorden of kregen we zelfs helemaal geen antwoord, zegt Kamerlid Pepijn van Houwelingen (FVD).

Op de vraag of zij opheldering kan verschaffen over de precieze relatie van kabinetsleden – waarvan sommige een profielpagina hebben op www.weforum.org – met het World Economic Forum, antwoordde minister Kaag:

“Het World Economic Forum is een platform voor publiek-private samenwerking. Het brengt partijen zoals NGO’s, bedrijfsleven, kennisinstituten en overheden samen om oplossingen te vinden voor de huidige mondiale sociale uitdagingen, zoals klimaatverandering, voedselzekerheid, digitalisering en gezondheid. De betrokkenheid van verschillende kabinetsleden bij het WEF komt voort uit hun verantwoordelijkheid voor deze onderwerpen. De profielpagina op de website van het WEF, geeft de deelnemers weer die in het verleden een bijdrage hebben geleverd aan een activiteit van het WEF.”


Hoe komt die betrokkenheid tot stand?
FVD vroeg de minister ook hoe de agenda van het World Economic Forum zich verhoudt met het Nederlands belang en het regeerakkoord. Kaag:

“Kabinetsleden hebben contacten met organisaties, zoals het WEF, die behulpzaam kunnen zijn bij het behalen van kabinetsdoelstellingen. Betrokkenheid bij activiteiten van het WEF kan helpen bij het verwezenlijken van onderdelen van het kabinetsbeleid.”


De partij was allerminst tevreden met de antwoorden en heeft nieuwe vragen gesteld over de banden tussen Schwab en Nederlandse bewindspersonen. Kamerlid Van Houwelingen wil van de minister weten hoe de betrokkenheid van kabinetsleden bij het World Economic Forum tot stand komt. Worden ze allemaal benaderd of selecteert het WEF bepaalde kabinetsleden?

Hoever gaat de betrokkenheid?
Hij wil ook weten waarom de profielpagina’s van kabinetsleden op de website van het WEF zijn verborgen en alleen zijn te vinden via een zoekmachine. Is dat gebeurd op verzoek van de betrokken leden van het kabinet? Onder andere Rutte, De Jonge, Hoekstra en Kaag hebben zo’n pagina.
Het Kamerlid wil verder weten hoever de betrokkenheid van kabinetsleden bij het WEF gaat.

Hier de brief met de beantwoording van de Kamervragen
www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervra...32557&did=2021D32557
Laast bewerkt: 9 maanden 3 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko