De Demmink Doofpot en de pedokliek der Lage Landen:

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic De Demmink Doofpot.

Posted 2 jaren 9 maanden geleden #57858
Ondanks het reeds gepresenteerde bewijs van pedofilie onder Nederlandse royalty's en vrienden, heeft het "eenzame schutter"-syndroom in Nederland dat van toepassing was op het Nederlandse pedo-schandaal zich gecentreerd rond "onbewezen" beschuldigingen aan het hart van de meest beschuldigde pedofiel in de geschiedenis van het land, de nu voormalige secretaris-generaal van het ministerie van Justitie - Joris Demmink. Van 18 april 2016 dutchnews.nl artikel over de civiele zaak die voornamelijk tegen de voormalige minister van Justitie werd aangespannen:

Een rechtbank in Amsterdam is begonnen met het horen van getuigenissen van negen getuigen over beschuldigingen dat hoge politici in de jaren tachtig op de hoogte waren van en gebruik maakten van minderjarige mannelijke prostituees.[99]

Blijkbaar met poortwachter Joris Demmink die justitie leidt, bleef de toegang tot de strafrechter verboden terrein voor zijn pedofiele slachtoffers. Deze ongekende Nederlandse rechtszaak over historisch seksueel misbruik van kinderen in de jaren tachtig en negentig werd door slachtoffergetuigen tegen Demmink ingediend. Getuigen vertelden de krant dat ze hadden gezien dat jongens "niet ouder dan 15" in zijn regeringsauto stapten in de Haagse Schilderswijk, en eraan toevoegend dat hij regelmatig "een Arabisch uitziende jongen" meenam. [100] Getuigen beweren ook dat Demmink blijkbaar een cliënt was tijdens de jaren '80 van een bekende pooier van minderjarige jongens Dick Willard, die naar verluidt in 1991 door twee van zijn vroegere "geslachtsslaven" werd vermoord. Een getuige herinnerde zich:

Willard schepte op over zijn klanten, ook over deze Demmink. [101]

Vermeend slachtoffer Koos van Woudenberg getuigde dat hij tijdens zijn jeugd eind jaren tachtig werd verhandeld in een Amsterdams appartement van hoogleraar moderne geschiedenis Ger van Roon (1933-2014), waar een aantal minderjarige jongens regelmatig sodomiseerd werden door voormalig minister van Justitie Joris Demmink, voormalig minister van Financiën en IMF-hoofd Onno Rudding, voormalig Burgemeester van Amsterdam Ed van Thijn en zelfs Prins Claus, echtgenoot van Koningin Beatrix. Een andere getuige in de rechtszaak over misbruik in 2016 was de 43-jarige Bart van Well, die beweerde dat Demmink hem op 15-jarige leeftijd dwong om seks te hebben achter in zijn door een chauffeur bestuurde overheidsauto. [103] Bart zei dat voor verscheidene jaren hij routinematig werd gedrogeerd, seksueel misbruikt en doorgegeven door prominente mensen van de zalen van overheid, en dat veel van het als kinderpornografie werd gefilmd en verkocht terwijl gelijktijdig verdubbelend als seksueel chantagebewijs.


Professor van Roon onderhield nauwe banden tussen zijn machtige VIP-vrienden en zulke beruchte pedo-bordeel-aanbesteders als de Rotterdamse Duitse Lothar Glandorf (eerder genoemd en laatste hoofdstuk) en de Nederlander Karel Alex Maasdam. [104] Jongens die vanuit Groot-Brittannië, België, Duitsland en Oost-Europa op het centraal station van Amsterdam aankwamen, zouden routinematig worden opgehaald en afgeleverd bij van Roon thuis voor het dopen van orgieën in het Nederlandse pedofiele jongensbordeelnetwerk.

Nog een andere Nederlandse regerings honcho die in verband werd gebracht met diezelfde pedofielenring die in de Rolodex-affaire van 1998 werd onderzocht, was voormalig minister van Defensie (1982-1986) en werd officier van justitie van het Gerechtshof Amsterdam (1986-1991), de inmiddels overleden Job de Ruiter (1930-2015). Artikel van de Metro van 24 Oktober, 2006:

En dan hebben we het niet eens over de toenmalige minister van Defensie Job de Ruiter, die, las ik, niet alleen schuldig was aan deze doofpotaffaire [gebrekkige landmijnaffaire waarbij topambtenaren van het leger betrokken waren], maar ook werd gechanteerd over het feit dat hij immorele overtredingen pleegde met minderjarige jongens. [105]


Hans Laroes, hoofdredacteur NOS Journaal, schreef in 2004:

De naam Joris Demmink was mij gegeven in gesprekken met rechercheurs. Het ging om een onderzoek uit 1998, dat liep vanuit een zeer geheime locatie in Utrecht: een onderzoek naar een netwerk van topambtenaren, twee officieren van justitie [waaronder Henry Hans Holthuis op dat moment in Nederland], een oud-minister [Onno Rudding], een voormalig officier van justitie van de koningin [voornoemde Frits Salomonson] en een enkele hoogleraar [voornoemde Ger van Roon] die seks zouden hebben met minderjarige jongens. Het onderzoek was gestart op aanwijzing van het College van Procureur-Generaal – op initiatief van de officier van justitie van Amsterdam, [Hans] Vrakking. [106]


Officier van justitie Hans Vrakking had voldoende informatie verzameld om verder te gaan met de Centrale Recherche (CRI) die huiszoekingen deed bij enkele van de bovenstaande verdachten, waaronder Henry Hans Holthuis, Jan Wolter Wabeke en Henk Wooldrik. [107] Dus net toen de politie in 1998 het grootste pedofilieschandaal in de Nederlandse geschiedenis naderde, lekte chef van de Nationale Politiedienst Joop de Wijs, Nederlands topagent die toezicht hield op het Rolodex-onderzoek, het vervolgens naar de toenmalige minister van Justitie, Demminks voorganger, Harry Borghouts. Volgens DA Hans Vrakking:

En toen gebeurde er iets heel vreemds. Ik zal het nooit vergeten. Op een ochtend gaat de telefoon: Harry Borghouts, de secretaris-generaal van het ministerie van Justitie belt. Waar ben je bij betrokken, schreeuwde hij. Je bent bezig met het onderzoeken van een van mijn ambtenaren. Ik zei: over wie hebben we het hier? Hij zei: "Demmink. Toen zei ik: we onderzoeken hier veel dingen, maar Demmink maakt geen deel uit van het onderzoek. [108]

Hoewel Demminks naam was ontstaan naar aanleiding van klachten van zijn chauffeur Rob Mostert, en Demmink de vriend van professor van Roon was die in zijn Rolodex-onderzoek was vermeld, was Vrakkings belangrijkste doel voor het politieonderzoek blijkbaar gewoon het vragen naar betrokkenheid van zijn collega-hoofdadvocaten. Nogmaals, in Vrakkings eigen woorden:

In het inlichtingenwerk bleek dat compromitterende informatie van de BVD over Demmink. De chauffeur van Demmink, Rob Mostert, vertelde de BVD dat hij 'het niet meer aankon'. Hij was verontrust dat Demmink af en toe seks had met jongens in zijn regeringsauto. Uiteindelijk is na een gesprek met [Fred] Teeven besloten geen onderzoek te doen naar informatie over Demmink, omdat deze buiten het bereik van de Rolodexzaak lag. Tactisch richtten we ons op twee chief officers [Wabeke en Wooldrik] en de VU-hoogleraar [Ger van Roon]. Zo werd de naam Demmink zeer zeker genoemd, maar niet dieper onderzocht. [109]

Het lijkt heel vreemd dat alleen collega-DA's in Roon's Rolodex-dossier van belang waren voor Vrakking, terwijl de krachtigere Demmink en ministers die ook in het dossier van Roon werden vermeld, naar verluidt niet werden vervolgd. De voor de hand liggende reden zou zijn dat pedo-onderzoeken nooit zo hoog gaan als ministers. Hoewel Demmink al vier jaar voor de overname van het ministerie van Justitie betrokken was als pedofiel, al in 1998 vanwege zijn rijzende sterstatus en politieke invloed, werd Demmink ongetwijfeld als verboden en onaantastbaar beschouwd. Zo lang voordat Demmink werd uitgekozen om het rechtssysteem van zijn land te leiden, was de Nederlandse regering al goed op de hoogte van zijn criminele gedrag, maar omdat hij een gecompromitteerd, gecontroleerd marionet was door chantage, was hij de perfecte voorbereide kandidaat voor de baan – in lucifers wereld.

De baas van het Amsterdamse OM, procureur-generaal Rene Ficq, woog mee in het afgebroken onderzoek:
Tot op de dag van vandaag weet ik niet hoe Borghouts het in zijn hoofd kreeg om me op te roepen terwijl het geheime inlichtingen betrof. Borghouts beweerde dat hij hoorde over het Rolodex-onderzoek van Demmink en Demmink zegt dat hij er van een chief officer van Justitie [Hans Halthuis] over heeftgehoord. Dat is absoluut onmogelijk. Ik was de enige hoofdofficier die van het onderzoek af wist. [110]

Ondertussen zei CYA Borghouts dat hij zich het gesprek met Vrakking niet herinnerde en erop stond dat Rene Ficq het onderzoek aan hem onthulde. [111] Het is duidelijk dat iemand liegt en bewijs leidt naar Borghouts.


Bijna twee decennia later werden twee rechercheurs uit dit Rolodex-onderzoek uit 1998 opgeroepen als procesgetuigen namens slachtoffer-eisers in de civiele rechtszaak van 2016. Het Rolodexbestand van professor van Roon bevatte immers namen en nummers van enkele van de machtigste pedofielen bovenop de Nederlandse overheid. Tegen de tijd dat de politie in 1998 het huis van Roon binnenviel, had Demmink de professor al getipt en waren alle belastende bewijzen uit het pand verwijderd. [112] Ondanks wat de grote jongens zeiden, impliceerde de getuigenis van de twee politiegetuigen in 2016 Joris Demmink als hoofdverdachte in hun afgebroken onderzoek naar het Nederlandse VIP-pedo-netwerk. Maar in overeenstemming met elk kinderseksmisbruikschandaal tot nu toe, beval een bevel van bovenaf plotseling de politie om halverwege hun onderzoek te stoppen en op te houden. Die orde van over hoog kwam voort uit de corrupte pedo-beschermende politiechef Joop de Wijs.

Ondertussen meldde Rolodex-rechercheur Jaap Hoek dat minderjarige jongens in het bezit waren van geheime telefoonnummers van Nederlandse topambtenaren. [113] De ambtenaar Leen de Koter van de zedenpolitie bevestigde dat het Onderzoek Rolodex "vernietigd," dood in het water dankzij zijn werkgever van bazen Joop de Wijs was, die minimaal belemmering van rechtslasten had moeten onder ogen zien. Een van de voormalige rechercheurs in de Rolodex-sonde zei in de rechtbank in de civiele zaak van 2016:

Ik ben nog nooit zo'n onderzoek tegengekomen. [114]
Als hij met zijn cohorten in Groot-Brittannië of België overlegde, kon hij dat niet zeggen. Zodra prominente kinderverkrachters op het punt staan te worden gearresteerd in elke nationale doofpotaffaire, wordt altijd een bevel van bovenaf gegeven om alle politieonderzoeken abrupt te stoppen en "ontbrekend" bewijs als standaard doofpotprotocol te vernietigen.


Ondanks dat de kat al door Hans Vrakking uit de zak werd gelaten, bleef de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten begin maart 2014 nog steeds door zijn tanden liegen en beweerde nadrukkelijk dat Demmink op geen enkele manier in het Rolodex-onderzoek verscheen. [115] Zie hoe marionetten als getrainde zegels in het circussysteem reflexief worden geleerd om altijd te liegen, liegen, liegen en ontkennen, ontkennen, ontkennen, recht op hun bittere einde? Het bittere einde van Opstelten kwam een jaar later in maart 2015, gedwongen om in schande af te treden nadat hij was betrapt op de zoveelste leugen met collega-fibber Fred Teeven, die beiden het bedrag minimaliseerde dat de staat in het geheim compenseerde in een betaling aan de veroordeelde drugshandelaar Cees Helman, beiden ten onrechte volhardend dat het 2 miljoen gulden was, terwijl het in feite maar liefst 4,7 miljoen was. [116] In januari 2017 is het zoveelste politieke slachtoffer over de faux pas van het opnieuw opstarten van het levensonderhoud van een opgepakte drugsdealer het zoveelste Minerva-lid en minister van Justitie, Opsteltens opvolger Ard van der Steur. [117]

Waarom zou de overheid geld schuldig zijn aan een veroordeelde grote drugshandelaar? Zodat ze meer geld kunnen verdienen door meer mensen te schaden die meer drugs dealen? Die grote som geld omzetten in USD, wat geeft Holland een veroordeelde drugshandelaar bijna twee en een half miljoen AMERIKAANSE dollars, ongeacht de aanvankelijke overbelasting? Het is alsof de overheid in bed ligt met de criminelen... Oh ja, dat liggen ze. Als we in een krankzinnige wereld leven die gek is geworden, dat is wat grondig corrupte, drugsduwende, pedo-besmette regeringen doen, de cabal financiert de handelaren. Een laatste punt, als deze twee sukkelpolitici de moeite zouden nemen om te liegen over hun geheime cashback-deal met een grote crimineel, zouden ze zeker liegen om machtige kinderverkrachters te verdoezelen en te beschermen die schuldig zijn aan betrokkenheid bij het grootste pedofilieschandaal in de Nederlandse geschiedenis.

wordt vervolgd
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic De Demmink Doofpot.

Posted 2 jaren 9 maanden geleden #57857
In februari 2018 verving Herman Bolhaar de vertrekkende rapporteur Corinne Dettmeijer na haar tien jaar van het laten verdwijnen van duizenden kinderen onder haar hoede. [77] Zowel Demmink als Dettmeijer zijn close Leiden Uni . Minerva maatschappijvrienden met Joris Demmink (samen met een andere Minerva pedo-enabling minister van Justitie Ivo Opstelten), dus het is duidelijk deze pedo-club waar al hun loyaliteit lag, want het is zeker niet voor de kinderen.

Ook Bolhaar en Demmink waren zowel studenten als vrienden van hun mentor,[78] Rolph Gonsalves (1932-2002) die voorafgaand aan het worden van hoofdaanklager thuis, brutaal zowel volwassenen als kinderen in het buitenland in Nederlands Nieuw Guinea in de recente jaren '50,[79] plunderde en toen prompt thuis door Koningin Juliana in 1960 ridderde. [80]
Bekend thema van royalty saluting misdadigers en pedos... Vraag maar aan koningin Elizabeth.

Herman Bolhaar's baan voordat hij alle asielkinderen de nieuwste easy pickings in de sekshandel liet worden, naast senior fellow aan harvard's Kennedy School of Government, heeft Bolhaar gewerkt als hoofd honcho binnen het Openbaar Ministerie (2001-2017),[81] naast zijn pedo-buddy Justice Demmink. Zie je wat ik bedoel?

In juni 2019 wees een artikel in de Volkskrant op de gruwelijke staat van dienst van kinderen:

Verloren in Europa is de naam van het netwerk van Europese journalisten dat sinds vorig jaar probeert het lot van verdwenen kinderen in Europa samen te stellen. Het gaat om duizenden kinderen, misschien tienduizend die Europol twee jaar geleden heeft bedacht, hoewel niemand het zeker weet omdat de cijfers zo slordig worden gehouden. Ze zijn van de radar verdwenen en niemand weet wat er met hen gebeurd is. Men vermoedt dat sommigen van hen in handen zijn gevallen van mensensmokkelaars, voor sekswerk of kinderpornografie of dwangarbeid, omdat kinderen naar wie geen haan kraait goede handel zijn. [82]

Nogmaals, zolang pedofielen en hun helpers met de hand worden uitgekozen om de leiding te behouden over het welzijn van kinderen en te reageren op gewelddadige misdaden die tegen hen zijn gepleegd, zal er nooit iets veranderen, en het is duidelijk dat in de bijna tweeënhalf jaar sinds rapporteur Bolhaar het overnam, de omstandigheden alleen maar verder zijn verslechterd.

Al deze ongelooflijk alarmerende feiten in zo'n kleine welvarende natie zijn het gevolg van de chantage-gecontroleerde maffia-samensmelting van royalty's, banken en politieke elites die openlijk opereren in direct partnerschap met de uit de hand gelopen georganiseerde misdaad van het land. In feite maken alle bovenstaande unieke dynamiek het Nederlandse establishment tot de grootste criminele profiteurs ter wereld, met het twijfelachtige beschamende onderscheid als het intracontinentale wereldwijde epicentrum voor mensenhandel van 's werelds meest winstgevende illegale goederen - drugs, wapens en kinderen. Na het bereiken van de wereldwijde crisis is de groeiende urgentie om deze elites verantwoordelijk te houden in hun enorme criminele wereldwijde onderneming het ergst geworden, en nergens is het flagranter dan het kleine oude klompenmolenland van Nederland. Met de duim in de dijk is de dam klaar om te blazen en breekt de hel los.

De Nederlands-Belgische connectie is zelfs ingebed in het Dutroux X-Dossier van de Belgische politie, waarin details van een zeer georganiseerd, geïntegreerd pedofilienetwerk worden bekendgemaakt, gebaseerd op de getuigenis van een Nederlandse slachtoffergetuige genaamd "Catharina.". Ze leverde verder bewijs van het lang beoefende web van kinderseksmisbruik dat actief is in de Lage Landen, gepleegd door eliteleden van een Luciferiaanse internationale sekte.[83] Zes maanden nadat het Dutroux-schandaal uitbrak, behandelt PV 150.006 van 20 februari 1997 de ervaring uit de eerste hand van een vrouw die jarenlang als jong kind seksueel werd misbruikt door haar rijke zakenmanvader die tot de pedo-cultus behoorde. In de buurt van het landgoed van haar vader in Lugano beweerde Catharina dat ze het maken van een snuffilm observeerde. Ze legde ook uit dat de satanische sekte ontvoering van kinderen in België en Polen omvatte die naar Nederland werden verhandeld. Ze beweerde dat zij en andere kinderen ritueel werden misbruikt en gemarteld op een aantal locaties – op een klein vliegveld in Den Haag dat strikt werd gebruikt door de Nederlandse koninklijke familie, in een Italiaans consulaat, op het hoofdkantoor van de sekte in Zürich, Zwitserland en in een VN-gebouw in Genève en andere locaties in België. Catharina stelde dat kindslachtoffers die in satanische rituelen werden misbruikt door de occulte sekte bestaande uit adel, advocaten en legerofficieren vaak zouden verdwijnen "via een slagerij in Rotterdam in de Van Hellemondstraat." [84]

Nogmaals, een andere aristocratische familie die betrokken is bij zowel kinderseksmisbruik als drugs, de familie Schimmelpennink bezit verschillende kasteeldomeinen die verband houden met een pedofiele sekte die jonge kinderen misbruikte en martelde, waardoor veranderde persoonlijkheden ontstonden dissociatieve stoornis, vergelijkbaar met MK Ultra mind control. Een van de locaties waar de sekte satanisch ritueel misbruik van mind control beoefende, was landgoed Westerflier in Diepenheim bij Markelo, eigendom van graaf Rutger Jan Schimmelpennink.

Van de politie Dutroux X-Dossier, een anonieme brief aan het Ministerie van Justitie d.d. 13 december 1996:

Een groep van 300 mensen vormde een sekte die in Nederland bestaat. Ze organiseren orgieën met kinderen (3 jaar en ouder). Leden = advocaten – juristen – rechters – politieagenten. Vergaderen op het platteland – hotels – bij een van de leden [Schimmelpennink]... Voorbeeld: Villa Westflier in Markelo [landgoed Westerflier/Nijenhuis, die toevallig van 1948 tot eind jaren zestig een internaat voor meisjes was en in het bezit was van een aristocratische [Schimmelpennink] familie] [en het] strand van Noordwijk. Vergaderingen worden gehouden op de eerste zaterdag na de volle maan, evenals op data van christelijke feesten of op jubilea. Groepen van 12 personen met kinderen. Verkrachtingen en martelingen van de kinderen. Grote bijeenkomsten = 50 volwassenen en 50 kinderen – drugs, drank, orgieën, verkrachtingen. Registratie op video van misbruik van kinderen... Blijkbaar was een klokkenluider die de politie probeerde te informeren ongeloofwaardig en verdween kort daarna. [85]

Een militaire inlichtingenagent die de bovenstaande pedo-cultus infiltreerde, beweerde dat hij prins Bernhard, gemalin van de koningin, observeerde die een van de satanische cultusbijeenkomsten op het landgoed Westerflier bijwoonde. [86] De familie Schimmelpennink was bevriend met de koninklijke familie die een landgoed bezat in Markelo (volgende stad over) waar Bernards moeder woonde van 1952 tot haar dood in 1971. De prins, zijn vrouw koningin Juliana en hun dochters, waaronder koningin Beatrix en uiteindelijk prins Claus, brachten regelmatig vakanties door op het landgoed van de koninklijke familie in Markelo.

Met 17,5 miljoen inwoners is Nederland misschien wel de meest seksueel tolerante natie op aarde waar, net als buurland België, pedofilie woedt. In eerdere hoofdstukken leerden we dat de hoofdstad Amsterdam 's werelds hoofdkwartier voor kindersnufporno is en dat het Belgische elite pedofilienetwerk onlosmakelijk verbonden is met het Nederlandse kinderverkrachtingsweb als vrijwel één en hetzelfde. Denk aan het londense-Amsterdam-Berlijnse mensenhandelnetwerk dat tientallen Britse en Duitse pedofiele criminelen aantrok, zoals Warwick Spinks en "Welsh Witch" Alan Williams,[87] beide instrumenteel in de startup en proliferatie van veel kinderpornografische studio's en jongensbordelen in en bij Amsterdam. In januari 2014 werd gemeld dat zelfs een top BBC-topman een huis van 3 verdiepingen bezat in het hart van Amsterdam, waar één verdieping exclusief was gereserveerd voor de commerciële productie en distributie van kinderpornografische films, waarbij Britse jongens werden misbruikt vanuit verzorgingstehuizen die werden verhandeld naar de grote Nederlandse stad waar seks nooit slaapt. [88] Duitse implantaten Lothar Glandorf en Gerrick Ulrich trokken ook naar vruchtbare Nederlandse grond voor kinderuitbuiting door handel en kinderpornografie in Rotterdam en Zandvoort. Deze expats vonden allemaal een thuis in Nederland vanwege de seksueel lakse, zeer tolerante cultuur en tolerantie voor pedofilie.

Nog maar een jaar geleden, afgelopen juni 2019, stelde de NL Times opnieuw de kwestie aan de orde van het verbieden van een pedofielenhandboek van meer dan 1000 pagina's dat vrij circuleert in het hart van Europa, waarin de ins en outs worden beschreven van hoe weg te komen met het plegen van pedofilie tegen kinderen zonder gepakt te worden, debatterend om bezit en eigendom van het handboek in Nederland tegen de wet te maken. [89] Maar De Nederlandse Minister van Justitie en Veiligheid, Ferdinand Grapperhaus, zei dat het bijna onmogelijk zou zijn om op basis van feedback van zijn ministeriële advocaten te verbieden, "omdat het handboek geen misdadig materiaal bevat " [Boldface nadruk allen van mij]. [90] De laatste keer dat ik controleerde, is het seksueel molesteren van kinderen, zelfs in "progressief" Nederland, nog steeds een misdaad. Toch heerst in dit land zo'n onzinnige absurditeit bij het toepassen van een dergelijke letter van de wetsinterpretatie die lijkt te buigen voor de bescherming van de criminele rechten van sodomieten boven de rechten van slachtoffers.

In 2000 kozen Nederlanders ervoor om prostitutie te legaliseren, in de overtuiging dat de omstandigheden voor de sekswerkers enorm zouden verbeteren. Toch werd binnen enkele jaren steeds duidelijker dat dergelijke "progressieve" wetgeving alleen maar arbeidsomstandigheden creëerde die veel slechter en gevaarlijker waren voor uitgebuite, onbeschermde sekswerkers als slachtoffers, om nog maar te zwijgen van het veroorzaken van een groeiende toestroom van kindersekshandel voornamelijk uit Oost-Europa. [91] De wet wordt ingetrokken aangezien de georganiseerde misdaad roofzuchtig het ogenblik greep, profiterend van dit schijnbaar "alles gaat" nationaal beleid. Louise Shelley's Human Trafficking A Global Perspective belicht nog een ander probleem met de georganiseerde misdaad die de Nederlandse prostitutie controleert:

In Nederland, met zijn jarenlange rosse buurten, bestaan de verhandelde prostituees die geen werkvergunning kunnen krijgen in een ondergrondse waar ze minder worden betaald, grotere risico's lopen en geen zekerheid hebben voor de toekomst. [93]

Ze verwijst naar al diegenen die worden verhandeld in minderjarigen die bijna de helft van de sekswerkers van het land uitmaken. Nederland, met zijn grote maffia-gecontroleerde seksindustrie als magneet die verhandelde meisjes uit Oost-Europa aantrekt, maar liefst 90% van zijn sekswerkers is buitenlands, het meest in heel Europa, en heel veel zijn minderjarig. [94]

Tegelijkertijd leerde Nederland dat de gelegaliseerde prostitutie niet verging zoals gepland, vergelijkbaar met de Britse PIE (Pedophile Information Exchange) die van 1974 tot 1984 politiek opereerde, besloten Nederlandse pedofielen in 2006 opportunistisch om hun eigen politieke partij (de Charity, Freedom and Diversity Party – NVD) op te zetten, waarbij ze niet alleen pleitten voor het legaliseren van pedofilie, maar ook voor bestialiteit, waardoor de leeftijd van toestemming werd verlaagd van 16 naar 12 jaar, met de bedoeling om uiteindelijk toestemming helemaal te elimineren. [95] Een opiniepeiling bevestigde destijds dat 18% van de Nederlandse respondenten niet wilde dat de regering zich ermee bemoeide of de vorming van de nieuwe partij tegenhield, waarbij een op de drie van mening was dat het actief promoten van pedofilie niet illegaal zou moeten zijn.

Een artikel van Guardian uit 2013 vermeldt terloops dat een Nederlands onderzoek uit 1987 eigenlijk "ontdekte dat een steekproef van jongens in pedofiele relaties zich positief over hen voelde." [96] Een ander Nederlands onderzoek in het tijdschrift Alternative Lifestyles uit het voorjaar van 1983 publiceerde een artikel getiteld "Pedofiele relaties in Nederland: alternatieve levensstijl voor kinderen?", gericht op de positieve waarde die 25 jongens van 10 tot 16 jaar toeschreven aan hun seksuele relatie met hun pedofiele mannelijke partner van gemiddelde leeftijd 39. [97] Een progressieve sociale wetenschapshouding bestaat in de academische wereld van Europa en de V.S. die de hang-ups van de maatschappij als automatisch programmering beschouwt, die een gebrek aan sociale goedkeuring van pedofilie door plaatsing van zulke negatieve waardeoordeel predisponeren en bevooroordeelen. Deze houding wordt hieronder geïllustreerd in een passage uit de bovenstaande studie uit 1987, uitgevoerd door dezelfde Nederlandse onderzoeker als in de eerdere studie uit 1983:

De visie van onze samenleving op seks en seksualiteit is nogal instabiel. Voor een decennium of zo kan het nogal soepel zijn, over het algemeen goedkeurend, en dan, slechts een beetje later, wordt alles seksueel gezien als lastig of problematisch. Dit geldt met name voor seksuele contacten tussen volwassenen en minderjarigen. Tegen het einde van de jaren zeventig droegen veel Nederlandse kranten, nieuws- en familiebladen relatief positieve artikelen over 'pedofilie' – positief in die zin dat daarin een poging werd gedaan om te begrijpen hoe beide partners die betrokken waren bij pedofiele relaties zich voelden. Tegelijkertijd benadrukten ze echter steevast het negatieve oordeel van de samenleving in het algemeen. [98]

Deze culturele perceptie lijkt nog steeds overheersend te zijn in Nederland. Nadat ik onlangs een Nederlandse eigenaar van een Bali-restaurant in de eenmalige Nederlandse kolonie had laten weten dat ik een boek aan het schrijven was over de plaag van wereldwijde pedofilie, met een serieuze, quizzical blik, vroeg hij zich af: "Wat is er mis met pedofilie?" Al deze meerdere reflectoren samen met de voorgaande alarmerend hardcore feiten bieden samen alle lange verhaalsignalen dat kinderen in Nederland niet veilig zijn voor lecherous kind seksuele roofdieren, omdat pedo-promiscuïteit een cultureel ingebedde maatschappelijke norm lijkt, althans onder een aanzienlijk deel van de volwassen mannelijke bevolking. Zoals met alle westerse naties, maakt de koninklijke en politieke elite ten volle gebruik van dit normalisatieproces ten aanzien van blasé acceptatie van pedofiele relaties. Dat is ongetwijfeld precies de reden waarom de seksualisering van kinderen zo alomtegenwoordig is in de wereldwijde massamedia (zie hoofdstuk 2).

wordt vervolgd
Last Edit:2 jaren 9 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 2 jaren 9 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake
vervolg

In de dagen voorafgaand aan de bekroning van prins Willem-Alexander in 2013 richtte de toekomstige koning zich op de controle van het waterbeheer, waarbij hij zijn energie concentreerde op het snijden van het stuk van de Nieuwe Wereldorde van de wereldwijde taart, en aanbeveelt:

De Wereldhandelsorganisatie ontwikkelt en overweegt virtuele waterbalansen, met gebruikmaking van een kader voor de boekhouding van hulpbronnen, bij de beoordeling en onderhandelingen over landbouwsubsidies en de handel in landbouwproducten. [28]

Gebruikmakend van het meest elementaire leven dat grondstoffen in stand houdt – water – dat een universeel mensenrecht zou moeten zijn als een ander natuurlijk domein dat onderworpen is aan strikt mondiaal bestuur dat leidt tot privatisering,[29] de Nederlandse koning is slechts een cabal-instrument waarvan de rol van "getrainde expertise" draait om centralisatie en consolidatie van koninklijke macht en controle ten koste van het geboorterecht van elke aardling op privacy en individuele vrijheid.

Op de website van het Koninklijk Huis van Oranje stond op een gegeven moment Constantijns cv dat hij "programmamedewerker van de Bilderbergconferentie" was. [30] Prepping voor zijn grote familie Bilderberg optreden, sneed de prins zijn tanden bij Booz, Allen & Hamilton, de beruchte militaire industriële complexe intelligentie consultancy particuliere aannemer, een centrale figuur in war-gaming en het bespioneren van onze elke beweging. Constantijns volgende carrièrestap was het kantoor van de Nederlandse Eurocommissaris Neelie Kroes en vervolgens naar het beruchte NWO-armatuur, de Rand Corporation, waar hij het commando overnam op het kantoor van Rand in Brussel, waar hij papers schreef over RFID-trackingtechnologie en wereldwijde regulering van internet. Auteur van De Bilderberg Groep Daniel Estulin heeft rand's belang in de NWO-hiërarchie op deze manier opgeschat:

Het in elkaar grijpende leiderschap tussen de trustees bij RAND, en de Ford, Rockefeller en Carnegie foundations is een klassiek geval van Bilderberg modus operandi. De Ford Foundation gaf een miljoen dollar aan RAND in 1952, in een tijd dat de voorzitter van de Ford Foundation tegelijkertijd voorzitter was van RAND. [31]

Ook uit het laatste hoofdstuk is er het verslag van ooggetuige Anne Marie van Blijenburgh, gedwongen om rituele kindermoorden te observeren door haar maffiaman wiens misdaadfamilie hen sponsorde voor seksuele chantage, waar een liefdadigheidsprogramma van Koningin Beatrix Nederlandse kinderen uit jeugdgevangenissen stuurde om ritueel te worden geofferd. Anne Marie stelt dat de volgende VIP-notabelen werden uitgenodigd voor bloedoffers – de overleden tweede zoon van prins Claus en koningin Beatrix – prins Johan Friso en zijn vrouw Mabel Wisse-Smit, zelf een voormalige vriendin van de vermoorde Nederlandse gangster-drugsbaron Klaas Bruinsma uit 1991, samen met andere beruchte aanwezigen, waaronder de wereldwijde opstandige terrorist George Soros, de Nederlandse president Mark Rutte, kamerhoofd Geert Wilders, voormalig minister van Justitie Piet Hein Donner (trouwebeschermer van beschuldigde pedofiel Joris Demmink) en voormalig minister van Justitie-Bilderberger Ernst Hirsch Ballin. [33] Allen zijn Luciferian gechanteerd Nederlandse vertegenwoordigers van de internationale misdaad cabal kring.

Geen toeval dat Soros en Prins Friso elkaar ontmoeten bij een incidentele offer B.S. bijeenkomst. Friso's gangster moll vrouw was ook directeur van Soros' Brusselse Open Society Institute – de kleine NWO-misdaadwereld. [34] Met Soros die een hand in de pot schijnbaar waar de problemen in de wereld opdoemen, wordt de grote vraag dan, wist Soros over het maffiaverleden van Mabel Wisse Smit alvorens haar aan te nemen? Of als een 12 december 2003 EIR artikel sondes:

Heeft godfather George Soros zijn menselijkheid en loyaliteit laten zien, door al het bewijs over Mabels betrokkenheid bij maffia-misdadigers, drugsdeals, wreedheid en marteling over het hoofd te zien, om haar aan te houden als vertegenwoordiger van zijn Open Society Foundation in Brussel? Of waren deze gouden sterren op haar cv, wat haar om te beginnen de ideale kandidaat maakte om de grootste drugsduwer en megadief in het woord te vertegenwoordigen?

Deze retorische vraag kiest de kant van het laatste.

Hoewel de ongelukkige getuige Anne Marie geschokt was door het kinderbloedoffer en politie, rechtbanken, Interpol en elke autoriteit die ze kon bedenken op de hoogte bracht, was niemand bereid om de systematische moord van de elites op wegwerp geïnstitutionaliseerde kinderen te onderzoeken. Nogmaals, uit het laatste hoofdstuk, herinner je eraan dat de naam van prins Johan Friso ook ter sprake kwam in verband met de koninklijke sport van dodelijke kinderjachtfeesten. Dat was voorafgaand aan prins Johan-Friso's noodlottige aanloop met een lawine, tijdens het skiën in de Oostenrijkse Alpen in februari 2012, waardoor hij anderhalf jaar in een verlengde coma bleef voor zijn overlijden in augustus 2013. [35]

Tijdens zijn studie in de VS in Cal Berkeley in de late jaren 1980, zou de prins zich ook hebben beziggehouden met homoseksuele activiteiten met minderjarigen. Net als vader, als zoon, brengt Amerika het ergste naar boven in deze onderdrukte, weg van huis koninklijke ontaarden. Het is geen verrassing dat prins Friso zou eindigen met de ex-vriendin van Nederland's eigen Al Capone de #1 drugsdealer. Volgens journalisten Jurriaan Maesson en Micha Kat chanteerde Johan-Friso's gangster vrouw Mabel de pedo-homoprins om met haar te trouwen. [36] Blijkbaar gecompromitteerd als zijn vader Claus, moest Friso vrijwillig zijn next-in-line successiestatus aan de troon opgeven terwijl de eerste minister stilletjes voorbij de verplichte parlementaire goedkeuringsstemming voor elke hogere koninklijke vóór huwelijk manoeuvreerde. Professioneel, de eenmalige Goldman Sachs bankier, prins Friso fungeerde als een koninklijke economische hitman voor de Wereldbank, het uitdelen van onbetaalbare leningen aan derde wereld naties voor natuurlijke hulpbronnen diefstal. Friso was ook verbonden aan tal van NWO-organisaties op het gebied van microchipping, radiotracking, MRI-bodyscanning en satellietspionagetechnologieën. [37]

De meest media behandeld moordzaak in de Nederlandse geschiedenis vond plaats op Walpurgisnacht van 1 mei, 1999, een satanische feestdag wanneer regelmatig kinderbloedofferrituelen worden uitgevoerd. De 16-jarige Marianne Vaatstra is nooit thuisgekomen van haar vriend in het landelijke Noord-Nederlandse Friesland. Marianne werd verkracht, gewurgd en haar keel doorgesneden, de volgende dag gevonden in een veld. [38] Na jaren van beschuldigingen die rond een lokaal asielcentrum wervelen dat 300 meestal moslimvluchtelingen huisvest, producerend 10 arrestaties die nergens heen gingen, veranderden de jaren een 5 km radius sleepnet uiteindelijk opgezet waarna 5.000 ingezetenen in het gebied vrijwillig DNA indienden. Volgens media-accounts is een lokale boer Jasper Steringa die 2,5 km van waar het lijk werd gevonden, opgestaan om zijn eigen DNA-bewijs aan te bieden dat direct leidde tot zijn veroordeling in 2013. [39] Van de onwaarschijnlijkheid van die onlogische uitkomst, na meer dan een decennium van het onopgeloste mysterie dat een lawine van speculatie veroorzaakt die over wie zulk een gruwelijke handeling zou begaan die het keeloor van het slachtoffer op een satanische vakantie niet minder doorsnijdt, onvermijdelijk zouden velen concluderen dat de moord een satanisch bloedoffer moest zijn. Toen dook een biechtstoel op uit de observatie van een anonieme getuige uit de eerste hand:

[Prins] Friso was aanwezig bij een satanische executie van een jonge vrouw in de provincie Friesland in de nacht na koninginnedag in 1999. [40]

Belastend bewijs dat dezelfde koninklijke prins linkt aan het bijwonen van een ander bloedofferritueel?

Voor meer aanwijzingen laten we het bedrijf dat de koninklijke familie houdt nader bekijken. Als vriend van koningin Beatrix sinds hun studententijd aan de Universiteit Leiden samen als leden van de Minerva-samenleving, was het logisch dat Frits Salomonson van 1975 tot 1995 de vertrouweling van de koninklijke familie, de persoonlijke advocaat van de kroon en zelfs de benoemde voogdij over de toekomstige koning Willem-Alexander zou worden. Salomonson stond bekend als "Uncle Frits" voor hun drie jongens en was veel meer dan alleen prins Claus' mede-pedo-perverseling in New York City. Gedurende de jaren 1980 als voorzitter van de raad van bestuur van een bedrijf genaamd Text Lite, zou Salomonson ook serieus vuil drugsgeld hebben witgewassen. [41]

Holland's IRT drugsschandaal, dat uiteindelijk in 1994 aan het licht kwam, was gewoon de Europese tegenhanger van hetzelfde wereldwijde georganiseerde misdaadnetwerk van het Bush-Reagan-regime en hun ondergeschikten Lt. Col. Oliver North die drugs en wapens runde, terwijl luitenant-kolonel Michael Aquino en Lawrence King hun MK Ultra-Franklin pedo-schandaal leidden. Naast Salomonson werd sinds de jaren tachtig ook het koninklijke Oranje-Nassau-misdaadcontingent vertegenwoordigt door Frits' hiv-geïnfecteerde wetspartner Oscar Hammerstein (geboren in 1954, uiteraard niet de beroemde Amerikaanse songtekstschrijver), die banden deelde met de onderwereldmaffia, samen met de aristocratische rechtspartner graaf Rutger Jan Schimmelpenninck (geboren in 1949). [43] Zij bewogen allen heimelijk en witwas een enorme hoeveelheid heroïne en cocaïne in Nederland en daarbuiten. In feite resulteerde het IRT-schandaal van de jaren tachtig in de parlementaire Commissie-Van Traa van 1994, belast met het onderzoeken van zowel Hammerstein als de ongepastheden van zijn mentor Salomonson. Oscar werd zelfs kort vastgehouden, beschuldigd van het witwassen van 17,5 miljoen gulden, terwijl hij samenwerkte met graaf Schimmelpennink in hun advocatenkantoor Bockel de Nerée voor het drugssyndicaat van drugsbaron Klaas Bruinsma. [45]

Volgens een lid van de Commissie-Van Traa:

Drugsgeld werd witgewassen door Text Lite. De vermoorde drugshandelaar Klaas Bruinsma zou miljoenen hebben geïnjecteerd in startkapitaal in het bedrijf... De nu gepensioneerde advocaat, mr. F. Salomonson, als voorzitter van de adviesraad, zou op de hoogte zijn geweest van de criminele activiteiten. [46]

Toen de Nederlandse Capone eenmaal hevig uit de weg was geslepen, was het snel opvullen van de machtsleegte om warme contacten met de koninklijke surrogaten voort te zetten Bruinsma's mobster opvolgers Etienne Urka, Charles Geerts en John Engelsma, de laatste hielp zelfs prins Friso's vrouw Mabel Wisse Smit in 2003 te liegen over haar relatie met Bruinsma. Engelsma en Prins Willem-Alexander liepen in 1999 samen de marathon van New York City. Geerts was de oude maffiaspeler die het wereldwijde kinderpornografische netwerk leidde. Nog een verband tussen het koningshuis, hun seksueel afwijkende rechtsbeschermers Frits en Oscar, het Bruinsma georganiseerde misdaadkartel, en zowel drugs- als kindersekshandel is de Pakistaanse hasjimporteur en diamanthandelaar Fouad Abbas. [48] Tijdens de recente jaren '80 en vroege jaren '90, concentreerde hij zijn drug en kindhandelsverrichting in België en Nederland, terwijl het verkopen van hasj door de ton aan Bruinsma. Verder werd Abbas in verband gebracht met het witwassen van geld via Salomonson en Hammerstein's Text Lite. In Nederland, over de hele wereld, is het één grote gelukkige uitgebreide misdaadfamilie. Bovendien zijn op de een of andere keer de koninklijke prins Claus, zijn zoon prins Friso, Salomonson, Hammerstein en Schimmelpennink allemaal beschuldigd van kindermisbruikers, zo niet van mensenhandelaars zelf. [49]

Bilderberg-oprichter en koningin Beatrix-vader Prins Bernhard ontwikkelde ook het Gladio Stay Behind-netwerk in samenwerking met de CIA en de NAVO via zijn 1001 Club, waardoor meer collusie tussen veiligheidsdiensten, georganiseerde misdaad en euroterrorisme werd bevorderd. [50] Aldus, blijft het enige thema van royalty, intelligentiegemeenschap, staatshoofden [en kerk] heimelijk verbonden aan georganiseerde misdaad die de internationale handel van verhandelde wapens, drugs en kinderseks uitvoert een oud ingebed historisch feit.

Over Kerk gesproken, een onafhankelijke commissie schatte in 2011 dat katholieke priesters sinds 1945 10.000 tot 20.000 Nederlandse kinderen seksueel misbruikten. [51] Bovendien handhaafde het Nederlandse Openbaar Ministerie een beleid voor decennia van het eenvoudig wegsturen van gevallen letterlijk in een doos, hoofdzakelijk ondermijnend rechtvaardigheid door nooit verkrachtende geestelijken aan te klagen of te arresteren en opzettelijk de verjaringstermijn te laten vervallen. [52]

Terzijde, koningin Beatrix was grootmeester ridder in de Orde van Sint-Jan,[53] partner van de Katholieke Soevereine Militaire Orde van Malta, in 1959 geridderd door haar SMOM-vader prins Bernhard. [54] Huidige Nederlandse Koning Willem-Alexander is EreBevelhebber van dit zelfde geheime genootschap[55] (Zie Hoofdstuk 5), evenals hoofd van Loyal Oranje Orde, een Ierse Keltische Vrijmetselaarsorde. Koningin Beatrix neef, de Italiaans-Nederlandse prins Jaime Bernardo van Bourbon-Parma, maakt ook deel uit van de machtige Farmese bloedlijn die de jezuïeten vestigde als een andere geheime katholieke militaire orde[56] (zie hoofdstuk 6), en als Malta Knight, diende tot 2018 als Nederlandse ambassadeur bij de Heilige Stoel. [57] Herinner zich ook dat de vroegere Overste Generaal van Jezuïet aka Zwarte Paus, Peter Hans Kolvenbach, uit Nederland kwam. Met wortels en tentakels verbonden met katholicisme, protestantisme, nazisme, jezuïetisme, voor het geval je het nog niet gemerkt hebt, staat de zwarte adel House of Orange-bloedlijn erom bekend luciferiaanse sekten en geheime genootschappen te financieren en te beheren.

Zo komen we in volle kring, het Huis van Oranje, net als het Huis Windsor/Saksen-Coburg-Gothe van zowel Groot-Brittannië als België (zie hoofdstukken 33 en 35) en Huis van Rothschild (zie hoofdstukken 27-28), samen met de bloedlijndynasties van de familie Astor, Russell en Sassoon, achter doodscultus en Luciferiaanse geheime genootschappen, hebben allemaal enorme fortuinen verdiend door de illegale drugshandel. [58] Eeuwenlang hebben de Nederlandse royals van de verkoop van opium sinds de vroege dagen van de VOC en de Nederlandse Handelsmaatschappij geprofiteerd,[59] die tegen 2000 in de zesde grootste bank van de wereld ABN AMRO ter waarde van $480 miljard veranderde,[60] gedeeltelijk bezittend Saudi Hollandi Bank van Saudi-Arabië. De familie Dreyfus werkt samen met het Huis van Oranje en opent hun Louis-Dreyfus Groep in Nederland. Margarita Louis-Dreyfus, huidig hoofd van het bedrijf, is nu getrouwd met Philipp Hildebrand, de huidige vice-voorzitter van BlackRock. [61] De familie van de gebroeders Koch is Nederlands, afkomstig uit Nederland, met David en Charles Koch gefinancierd door de Nederlandse Kroon.

Hoewel het Nederlandse koningshuis tot de rijkste monarchieën ter wereld behoort, is de ontnuchterende consensus van vandaag dat ze ook hoofden zijn van een volwaardige narcostaat. [62] Het voortdurende bewijs van het steeds groter wordende bereik van de Nederlandse narcostaat die Nederland terroriseert, barstte afgelopen 18 september 2019 los toen topadvocaat Derek Wiersum buiten zijn huis werd neergeschoten in een chique Amsterdamse buitenwijk. Wiersum verdedigde de afgelopen jaren een getuige die staatsbewijs leverde tegen een reeks drugsmoorden. Totdat het volk zich realiseert dat hun verafgoden royalty's en hun vrienden de overheersers zijn van deze wetteloze maffia geregeerde pedo-wereld, kunnen we verwachten dat er niets zal veranderen.

Het blijkt dat de Nederlandse elite beruchte historische handelaren zijn van zowel illegale drugs als menselijke slaven. Van auteur Louise Shelley's Human Trafficking A Global Perspective:

Nederland... werd de tweede machtigste slavenhandelsstaat in de Atlantische slavenhandel. [64]

Nederland is al lang ondergedompeld in de internationale drugshandel, samen met illegale wapens en gestolen kinderen, en blijft europa's belangrijkste bestemmingscentrum voor zowel drugs als kinderen,[65] vooral in het ene land waar zowel softdrugs als commerciële seks legaal meer beschikbaar zijn dan waar ook ter wereld. [66] Als gevolg hiervan noemt het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Nederland als de nummer één bestemming voor slachtoffers van mensenhandel,[67] en volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is het ook het enige land van West-Europa onder de slechtste vijf landen ter wereld als bron voor verhandelde slachtoffers, met andere woorden, in Nederland komen en gaan minderjarige seksslaven in een recordtempo. [68] Bovendien wordt 80% van alle slachtoffers van mensenhandel in Nederland gedwongen tot arbeid als seksslaven, ook hoger dan enig ander land... als de Sodom en Gomorra van de moderne wereld. [69]

In slechts een recente periode van 7 jaar van 2004 tot 2011, met het aantal wereldwijd verhandelde minderjarige meisjes meer dan verdubbeld van 10 tot 21%, en jongens verviervoudigen van 3 tot 12%, van de totale mensenhandel,[70] deze trend is alleen maar erger geworden in de afgelopen 9 jaar om een pandemische plaag te bereiken die deze aarde verwoest. In een onderzoek van oktober 2017, waarin zowel VN- als nationale statistieken werden gecombineerd, waren er in Nederland tussen 2012 en 2016 gemiddeld 1.320 gemelde gevallen van verhandelde Nederlandse meisjes van 12 tot 17 jaar per jaar, goed voor bijna de helft van het totaal aantal gemelde vrouwelijke slachtoffers in de seksindustrie van het land. [71] Maar wanneer geschatte niet gemelde gevallen worden opgenomen, springt het daadwerkelijke aantal slachtoffers aan minstens vijf keer dat bedrag. En dit specifieke onderzoek was beperkt tot alleen Nederlandse meisjes, niet tot de veel grotere toestroom van verhandelde buitenlandse meisjes uit Oost-Europa en daarbuiten. Bovendien hebben de grenzeloze grenzen van de nationale staten van de Europese Unie en de beruchte staat van dienst van het EU-beleid alleen maar bijgedragen aan dit steeds groter wordende wereldwijde pedofilienetwerk. [72]

Als een recente schandalige, verbluffende illustratie die laat zien hoe rampzalig en onveilig de omstandigheden in Nederland zijn voor kinderen, zijn de nationale Nederlandse kindertehuizen voor asiel die zijn kinderen uit Vietnam huisvesten verantwoordelijk voor het verlies van 97% van de jonge Vietnamese inwoners aan kinderhandelaren. [73] Met andere woorden, vrijwel alle kinderen in het kader van het asielprogramma van de Nederlandse zorg worden blijkbaar rechtstreeks in de pijplijn voor kindersekshandel gesluisd. In maart 2020 kondigde nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen, Herman Bolhaar, aan:

Het vermoeden dat een groot deel van deze kinderen in handen valt van mensensmokkelaars of mensensmokkelaars is bevestigd. [74]

Dit verbazingwekkende nieuws volgde op het verhaal afgelopen juni 2019 dat er de afgelopen 4,5 jaar maar liefst 1.600 kinderen vermist zijn geraakt uit asielcentra in Nederland. [75] Wat zegt dat schaamteloos over hoe de Nederlandse overheid niet voor haar kinderen zorgt? Het is niets minder dan een medeplichtige voor kindersekshandel. En het heeft alles te maken met het feit dat pedofielen en hun vriendelijke beschermers zijn geïnfiltreerd in de federale regering, vrijwel alle federale regeringen in vrijwel alle westerse landen. Helaas staat daar.

Wat is het antwoord van Nederland op hun schrijnende situatie van zoveel vermiste kinderen? Huur een 72-jarige door de strijd gedragen Leidse U. Minerva alum poortwachter in voor staatssecretaris van Justitie en Veiligheid – Ankie Broekers-Knol. De Telegraaf drukt de uitgesproken mening van een lezer af over het Nederlandse 'inner club' nepotisme:

Zij [Ankie Broekers-Knol] gaat op 72-jarige leeftijd asielzaken oppakken en alles regelen. Met alle respect: je kunt dit als burger niet serieus nemen. Was er echt niemand anders beschikbaar? Het gaat dus niet om de kennis en vaardigheden, maar om wie je kent. [76]


wordt vervolgd
Last Edit:2 jaren 9 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 2 jaren 9 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake
Nederland – Het pedofiele koninkrijk en Sodom en Gomorra van de moderne wereld

Joachim Hagopian is a West Point graduate and former Army officer who has written a manuscript based on his unique military experience entitled “Don’t Let The Bastards Getcha Down.” In addition to being a personal memoir, it exposes a faulty military leadership system based on one’s capacity to be an order follower, enforce arbitrary, asinine rules and engage in the psychopathic art of ingratiation. It’s based on ticket punching one’s way up the seniority system ladder, invariably weeding out the best and brightest along the way, leaving mediocrity and ass kissing order followers to rise to the top as America’s politician-bureaucrat generals in charge of losing US wars by elitist design. West Point fails miserably to instill integrity in its leaders and equally fails to teach and train positive genuine leadership skills to its officer corps.


pedoempire.org/chapter-36-netherlands-th...of-the-modern-world/

Hoofdstuk 36: Nederland – Het pedofiele koninkrijk en Sodom en Gomorra van de moderne wereld
Joachim Hagopian

Volledige tekst gratis online (geautomatiseerde vertaling, dus imperfect)

De afstamming van de voormalige Heilige Roomse en Franse adel bestaat uit het huidige Huis van Oranje, dat heerst over de constitutionele monarchie van Nederland. Het Nederlandse koningshuis is eigenaar van grote multinationals als Royal Dutch Shell, Royal Dutch Airlines, Philips Electronics en Holland-America Line. [1] De koninklijke familie heeft zijn belangen ontwikkeld als een autoriteit op hoog niveau die momenteel opereert als een tak van het Romeinse rijk van het Vaticaan, met aanzienlijke invloed op machtige entiteiten zoals de Rand Corporation, Koch Industries, Princeton University (opgericht ter ere van het Huis van Oranje), enkele van 's werelds grootste banken, waaronder AMRO en beleggingsondernemingen zoals BlackRock,[2] de grootste instelling voor financieel vermogensbeheer ter wereld, met een geschatte waarde van $ 7,4 biljoen aan activa van klanten. [3]

Samengevallen door ontwerp met de geplande Corona scamdemic, is BlackRock dit jaar druk bezig met het redden van de Amerikaanse Federal Reserve, het kopen van miljarden aan obligaties om te voorkomen dat het kaartenhuis van de economie zal imploderen, in een val in april grijpen controle over de Amerikaanse Schatkist en Federal Reserve. [4] Deze privé, ongekozen monoliet heeft monopoliecontrole nu over de volledige economie van de V.S. aangezien de gecentraliseerde economische wurggreep over de globale massa zich voorbereidt om zijn strop van de doodsgreep over mensheid aan te scherpen. [5] Aangezien de lang geplande implosie van de wereldeconomie in rook opgaat, door ontworpen ontwerp, gaat deze recentste machtsgreep te midden van de zogenaamde pandemiecrisis over consolidatie van macht en controle in minder en minder handen, lenend nieuwe betekenis aan de grondig failliete Onderneming van de V.S. bezeten en die door de financiële juggernaut van "de Kroon" wordt bezeten. [6] De inzet is nog nooit zo hoog geweest in 2020.

Nu de wereldwijde maffia pedo-crime cabal niet langer een illusoire paranoïde aberratie is, realiseren de planetaire controllers zich dat genoeg van de wereldwijde massa's eindelijk op hen af zijn, en als gevolg daarvan haasten ze zich om hun dystopische visie op één wereldbestuur eerder dan later werkelijkheid te maken. Als het gaat om seksuele perversie, is het Huis van Oranje-Nassau van Nederland net zo min, zo niet meer, pervers en decadent als de Saksen-Coburg-Gothe-clans die zich aan beide zijden van het Kanaal voordoen als de Britse koninklijke bedriegers (zie hoofdstuk 33) en het Belgische koningshuis (zie hoofdstuk 35).

Volgens een artikel van de Financial Times van april 2013:

[Koningin] Beatrix's eind 19Th-eeuw voorouder [overgrootvader van moederszijde] Willem III ('grootste debauchee van die tijd', schreef The New York Times) staat graag op het balkon van zijn Zwitserse villa aan het Meer van Genève en opent zijn badjas als er een rondvaartboot voorbij stoomt. In Nederlandse jargon was hij 'een potloodventer'. [7]

In de Amerikaanse volkstaal was hij een eersteklas pervert. Maar Nederlandse schandalen werden in de tijd veel donkerder en verontrustender. Koningin Beatrix's eigen moeder Koningin Juliana zou verkracht en bezwangerd zijn door haar eigen vader – gemaal prins Hendrik (1876-1934), die ook talloze minnaressen zwanger maakte. [8] Één van de onwettige zonen van Prins Henrik, na het groeien een bastaard in anonimiteit, op leeftijd 60 werd plotseling ontdekt door een historicus in 1979. [9] De nieuw ontdekte erkenning was echter van korte duur, aangezien de officiële koninklijke Oranje koud snubbed hem. Zeven jaar later kwam hij weer in het nieuws na het neerschieten en vermoorden van zijn vrouw, het afzien van zijn einde van een moord-zelfmoordpact met zijn terminaal zieke echtgenoot, en uiteindelijk een periode van vier en een half jaar achter de tralies doorbrengen in het Nederlandse pre-euthanasietijdperk. Met zijn leven een enorme schande voor de koninklijke familie, leefde hij rustig in de schaduw tot zijn dood in 2015 op 96-jarige leeftijd.

Hoewel zijn Duitse kroonprins Prins Hendrik een veel korter leven leidde tot slechts 58 voordat hij aan een hartaanval begon, waardoor slechts één officieel nageslacht overbleef - zijn dochter Juliana de toekomstige Nederlandse koningin door zijn enige echtgenoot - strooiden de militaire officier, fervent jager en boer zijn Johnie Appleseed alsof er geen morgen was, met in totaal tien onwettige-kinderen. [10] Dat is wat koninklijke familie-maken... ontrouw, incest en illegitimacy in overvloed, alle klassieke handelsmerken van ontaarde Europese royalty's, oh en opdat we de andere koninklijke traditie niet vergeten - pedofilie.

In het beste deel deelde de gemalin van de Nederlandse koningin Beatrix, de in Duitsland geboren eenmalige Hitlerjugend, prins Claus von Amsberg (1926-2002) van de kleine Duitse adel, ook een geruit verleden, naar verluidt betrapt op het bedriegen van de koningin tijdens hun bezoek aan New York City in september 1982. [11] Naar verluidt werd Claus beïnvloed door zijn en zijn vrouw oude vriend, vertrouweling en de wettelijke raadgever van de Koningin voor 20 jaar Frits Salomonsop. De vermeende homoseksuele pedofiel nam zijn vriend Claus mee voor een wandeling die hij nooit zou vergeten aan de wilde kant van Big Apple - de altijd levendige orgiastische homocokes- en popperssnurkscène van de vroege jaren 1980. [12] Nederlandse media begonnen prikkelende geruchten van kinky promiscuïteit te spinnen, blijkbaar verleidend het Duitse tijdschrift Der Spiegel om een sensationeel stuk te tonen dat de dekking van de prins blaast – zijn gezonde beeld als hetero-familiemens.

Struggling with the role as queen’s secondary appendage and nonstop lack of privacy since his wife was crowned queen in 1980, and burdened by the breaking scandal questioning his sexuality, Prince Claus apparently fell into deep depression and by November 1982 sought refuge and escape in treatment at a Swiss psychiatric hospital. Aside from those nasty rumors that wouldn’t go away, mainstream media settled on disclosing the queen’s consort was suffering from a severe bout of Major Depression.[13]

Na een jaar van constante roddels waarin werd beweerd dat Claus homoseksueel was met hints dat hij de voorkeur gaf aan minderjarige jongens, trok de pers zich eind 1983 terug uit het voortzetten van het seksuele schandaal.

Der Spiegel heeft nooit hun feature bombshell verhaal uitgevoerd, maar alleen een afgezworen, zwaar bewerkte, veel kortere versie.gepubliceerd. Ondertussen hadden de sympathieke Nederlanders vooral medelijden met de overschaduwde koninklijke, dankbaar voor zijn verwekte drie jongens om Nederland voor het eerst in een eeuw een gegarandeerde mannelijke troonopvolger te geven. Sinds zijn wankele start van een huwelijk met de toekomstige Nederlandse koningin in 1965 als een andere obscure Duitse Hitler-gebonden import, de tweede op rij, slechts twee decennia na hun bloedige oorlog tegen nazi's, warmden Nederlanders zich geleidelijk op tot de bescheiden charme van de zachtaardige prins, gewonnen, onder de indruk van zijn bescheiden, low-key stijl en door zijn vermogen de Nederlandse taal met nauwelijks een Duits accent onder de knie te krijgen. Zijn pogingen om in te passen overwonnen de aanvankelijke wrok van de Nederlandse burgers.

Twee decennia eerder in 1962, vier jaar voordat de Duitse edelman trouwde met de toekomstige Nederlandse koningin, werd Claus kort samengevat ontslagen uit zijn West-Duitse diplomatieke post in Ivoorkust, vanwege seksuele chantage over een vermeende affaire met een Oost-Duitse spion. [14] Toen bij meer dan één gelegenheid door de jaren heen, prins Claus werd waargenomen en naar verluidt gefotografeerd in seksueel compromitterende situaties met 12 en 13-jarige jongens in Nederlandse bordelen en bij kind orgieën gehost door zijn seksmaatje Salomonson in zijn beruchte S&M martelkamer kelder. Decennialang werd prins Claus als vermeende homoseksuele pedofiel naar verluidt gechanteerd als een onuitgesproken koninklijke aansprakelijkheid, buiten af en toe symbolische lintknipsels, de laatste twee decennia van zijn leven beschut weg van de media, verstopt bovenop een Zwitserse bergretraite. Ondanks het feit dat hij zich zo gedeisd hield met toenemende gezondheidsproblemen die culmineerden in 2002 met zijn dood, zoals zoveel mannelijke leden van Europese koninklijke families, blijft het bewijs sterk dat prins Claus de jarenlange verachtelijke traditie van de bloedlijnen van de zwarte adel handhaafde - schaamteloos sodomiserende kinderen.

Frits Salomonson, de kinky pervert die deze sado-masochistische orgieën hostte, met prins Claus onder zijn spraakmakende gasten, liet ook foto's maken en circuleren van Frits die allemaal in sadistische sleur met minderjarige Marokkaanse jongens in zijn eigen kelder plaats delict waren uitgedost, waardoor hij voldoende chantage-hefboomwerking had om hem enigszins in toom te houden, maar nog steeds beschermd tegen levenslange arrestatie vanwege zijn gezellige koninklijke relaties. [15] De foto's werden aangeboden aan redacteur Willem Schmitt van het paparazzitijdschrift Prive, die hen afwees. Zijn reden:

Ik ga geen aanklacht indienen tegen de advocaat van Hare Majesteit. [16]

In 1999 klaagde Frits Salomonson twee tegengestelde buren aan voor schadevergoeding voor het uiten van zijn perversies in een brief aan de Amsterdamse burgemeester, maar verloor. [17] Nadat de geweerschoten werden gehoord, werd een metersdikke plaat van beton in de achtertuin van Salomonson gegoten om een barrière voor naar verluidt het verbergen van zijn dode slachtoffers te verstrekken. Nadat Frits verder werd blootgesteld in het rapport van de Commissie-Van Traa over zijn witgewassen gangsterdrugsgeld in het IRT-schandaal, moest de koninklijke favoriet in 1996 worden ontslagen als kroonadvocaat en, uiteindelijk vernederd door al zijn criminele overbelichting, bracht Frits zijn zieke kont naar vriendelijker, veiligere weiden in het nabijgelegen pedo-vriendelijke België voor zijn schemerjaren. Met de inmiddels 86-jarige Frits wordt hij opgevangen door zijn medeoude pedovrienden – de machtige gebroeders Lippens, de 78-jarige graaf Leopold Lippens, na vier decennia nog steeds burgemeester van Knokke, en de 77-jarige Bilderberger Maurice Lippens, voorzitter van de raad van bestuur van de ter ziele gegane Fortis Bank in 2008, die na tien jaar fraude eindelijk in december 2018 zijn zaak liet vallen. [18] Herinner me uit het laatste hoofdstuk dat deze wrede VIP-sodomieten teruggaan naar Regina Louf's vroegste herinneringen aan misbruik in hun woonplaats. Later komt er meer over de favoriete pedo-advocaat van de koningin Frits.

Vervolgens komt de bedorven erfenis van prins Claus' voorganger schoonvader, mede-Duitse prins-gemalin van koningin Juliana - Prins Bernhard, blootgesteld voormalig nazi-SS-officier,[19] beruchte Bilderberg-oprichter, schandalig voor zijn miljoen dollar steekpenningen van Lockheed,[20] en een andere vermeende pedofiel met een zwaar aangetaste reputatie. Herinner u aan het laatste hoofdstuk dat de kroongetuige van het Belgische schandaal in Regina Louf als een kinderseksslaaf uit de jaren tachtig beweerde dat ze werd verhandeld naar een feest aan boord van prins Bernhards jacht Jumbo VI. [21] Ook Bernhard is geciteerd een jager bij koninklijke kinderjachtpartijen,[22] een deelnemer aan satanische cultusrituelen die kinderseksmisbruik, marteling en bloedoffering impliceren, en naar verluidt op regelmatige basis seksueel misbruikte tienermeisjes. [23] Natuurlijk had Bernhard ook zijn aandeel van bastaardkinderen, gedwongen om met tegenzin toe te geven, twee vóór zijn dood van 2004 met een onwettige derde dochter die AD, natuurlijk van drie verschillende minnaressen opduikt. [24] Zie je hier een koninklijk bloedlijnpatroon? Net als de Saksen-Coburg-Gothes.

Wat is dat toch met die seksueel afwijkende Duitse prinsen en hun Nederlandse koninginnen? Naast de huidige koning Willem-Alexander gehuwd met een Argentijnse koningin Maxima, dochter van Jorge Zorreguieta, een kabinetslid tijdens de dodelijke militaire junta's "vuile oorlog" die duizenden mensen doodde in de jaren 1970 en begin jaren 1980,[25] en een andere Nederlandse koning in het verre verleden, elke andere koning en koningin in de Nederlandse geschiedenis is altijd getrouwd met een Duitser, en bijna 2 van elke 3 Huis van Oranje huwelijken zijn allemaal met Duitse adel geweest. [26]

Uit het vernietigende stuk van Micha Kat en Juriaan Maesson uit 2010 voor Infowars.com over hoe de drie kleinzoons van Bilderbergers eerste president prins Bernhard, een van de huidige koning van Holland Willem-Alexander, de overleden prins Friso en de jongste van koningin Beatrix's jongens prins Constantijn, dragen de "fakkel van verraad" van de koninklijke familietraditie voort, schaamteloos bewegend de planeet naar de tirannie van de Nieuwe Wereld orde door steeds centraler, megalomane, blauwbloedcontrole:

Het doel: de natiestaat ontmantelen, het volk ontdoen van hun zelfbeschikking en vrije wil, en zich positioneren als soevereine heersers van de planeet. Hun gemeenschappelijke oorzaak wijkt niet af van de eeuwenoude richtlijn, maar hun middelen zijn op maat gemaakt om aan de huidige tijd te voldoen. [27]

wordt vervolgd
Last Edit:2 jaren 9 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 2 jaren 9 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

De Demmink Doofpot. werd gestart door katertje

Posted 2 jaren 9 maanden geleden #57851
Hoe een strafrechtelijk onderzoek stuk kan lopen.

Van alle hoge ambtenaren de ik in mijn werkzame leven heb ontmoet was Joris Demmink in mijn ogen degene die de meest intelligente en alerte indruk maakte. Afstandelijk, dat wel, maar dat is wat je van ambtenaren in zijn positie verwacht. Er was in zijn gedrag niets dat wees op een geheim tweede leven. Dat verklaart misschien ten dele waarom zijn ambtelijke omgeving zo’n moeite had om de beschuldigingen te geloven die tegen hem werden ingebracht. Toch kan het niet anders dan dat de pogingen om de zaak in de doofpot te stoppen onrechtmatig zijn geweest. Waarschijnlijk had men zich op een gegeven moment al te veel gecommitteerd in eigen ogen om nog met goed fatsoen terug te kunnen keren op de ingeslagen weg.

De zaak Demmink is met dat al een goed voorbeeld van het tekort schieten van het bestaande strafrecht. Er is geen twijfel over mogelijk dat Joris Demmink, de ambtelijke leider van het ministerie van justitie, een actieve pedofiel was. Hij maakte gebruik van de diensten van pooiers. Er zijn te veel getuigenverklaringen van mensen die zeggen als kind door Demmink te zijn misbruikt en van onderzoeksambtenaren dat hij deel uit maakte van een netwerk van pedofielen, om in zijn onschuld te kunnen blijven geloven. Hij is nooit veroordeeld omdat, voor zover bekend, nooit in één enkele zaak wettig en overtuigend bewijs is aangevoerd. Ook in de gevallen waar er meer getuigen waren bleek het steeds weer te gaan om verschillende incidenten, zodat de unus testis nullus testis regel gelden kon. Van een incident dat in het buitenland plaats vond werd aangenomen dat hij er niet bij betrokken kon zijn geweest omdat hij dan in één dag op en neer zou moeten zijn gevlogen.

Vanuit het ministerie werd informatie achter gehouden en op een zo gunstig mogelijke manier gepresenteerd als achterhouden niet langer mogelijk bleek. Aan alle kanten is door het ministerie geprobeerd om Demmink uit de wind te houden. Volgens het O.M. , dat onder het ministerie ressorteert, is er geen enkel belastend materiaal gevonden voor de betrokkenheid van Demmink. Rechercheurs hebben niettemin onder ede verklaard dat Demmink verdachte was, hij zou worden geobserveerd en getapt, maar het OM heeft dat deel van het onderzoek afgeblazen.

“Demmink was een van de subjecten”, stelde rechercheur De Graauw volgens het AD tijdens het verhoor. “We kregen informatie van de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) dat hij betrokken was bij pedoseksuele contacten.” Ook was een officier van justitie in beeld als verdachte. Maar het onderzoek werd gestopt voordat het team iets met die informatie kon doen. De Graauw snapte niet waarom dat gebeurde. “Bij een dergelijk zwaar opgetuigd onderzoek heb ik het halverwege stoppen nooit meegemaakt.”

Het verhaal van De Graauw werd voor de rechtbank bevestigd door oud-agent Emile Broersma. Hij stelde dat hij zich vier verdachten kon herinneren in de misbruikzaak: Demmink en drie hoofdofficieren van justitie. ”Ik mocht mijn mensen niet vertellen om wie het precies ging. Het waren NN-verdachten”.
De enige seksuele relatie die Demmink tijdens zijn verhoor erkende was die met een meerderjarige Hongaarse porno-acteur. Het onderzoek tegen Demmink en de andere verdachten in het netwerk liep uiteindelijk op niets uit: diverse huiszoekingen bij betrokkenen leverden niets op. Dat kwam onder andere doordat informatie over het onderzoek op straat kwam te liggen en de betrokkenen alle tijd hadden gehad eventuele belastende informatie zoek te maken..

Toch hebben zes getuigen onafhankelijk van elkaar verklaard dat Demmink in de jaren tachtig omgang had met een beruchte jongenspooier in Den Haag. Twee getuigen hebben hun verklaring onder ede herhaald bij een notaris. ”Het AD dat deze berichten publiceerde hoeft zijn artikelen over Demmink niet te rectificeren. Ook hoeft de krant geen schadevergoeding te betalen. De rechtbank Rotterdam heeft dat bepaald in een civiele bodemprocedure.
Er is door het ministerie tussen de ton en de twee ton aan advocatenkosten betaald voor iets dat per definitie in de privésfeer van de ambtenaar Demmink lag. Toen hij onder druk van alle beschuldigingen uiteindelijk van het ministerie vertrok werden er voor dertig à veertig duizend euro aan afscheidsfeestjes voor hem georganiseerd.

Het ministerie heeft met andere woorden tegen beter weten in volgehouden dat er niets aan de hand was met haar ambtelijke hoofd. Hoe kan zoiets?

Duidelijk om twee redenen. Het ministerie dat het heel justitiële apparaat in Nederland beheerst, heeft zijn best gedaan het onderzoek te frustreren. Maar daarnaast speelt een belangrijke rol dat bewijs dat iemand een pedofiel leven lijdt en met minderjarige jongens, volgens hun zeggen, tegen hun zin seksuele contacten heeft gehad niet voldoende is voor een veroordeling. Nergens is men daar zo goed van op de hoogte als op het betrokken ministerie en dat heeft zeker geholpen bij het frustreren van alle pogingen om Demmink achter de tralies te krijgen. Iets wat hij in alle opzichten zou hebben verdiend op basis van de informatie die over hem naar buiten is gekomen.

Mr. Toon Kasdorp
Last Edit:2 jaren 9 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 2 jaren 9 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

Moderators: dirko
Tijd voor maken pagina: 0.257 seconden