Het werd zoals afgesproken tussen Kaag en Rutte: Vera Bergkamp

 • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Het werd zoals afgesproken tussen Kaag en Rutte: Vera Bergkamp

Posted 1 jaar 7 maanden geleden #59562
Het onderzoek naar het schrikbewind van Khadija Arib dat ons als giftige soep is opgediend heeft een extra goor ingrediënt gekregen. Een van de personen die heeft geklaagd dat Arib een 'onveilige werksfeer' zou hebben gecreëerd heeft zélf de leiding over het onderzoek naar Arib , vond de Volkskrant uit. Het gaat om Jorine Wolff, topambtenaar en 'hoofd HR bij Tweede Kamer der Staten-Generaal'. Een van de gewillige beulen van Arib, haar knoeiende en klungelende aartsvijand Vera Bergkamp heeft bedrijfsrecherchebureau Hoffmann 'de opdracht gegund' de sociaal onveilige werksfeer rond Arib te onderzoeken en die Wolff fungeert nu als 'aanspreekpunt'.

Dat is 100% debiel, want Wolff heeft in een eerder stadium zélf dus al geconcludeerd dat Arib schuldig is, zo betogen ook hoogleraren in de krant. "Toch weigert Vera Bergkamp deze topambtenaar nu op afstand te zetten van het onderzoek." En niet alleen heeft Bergkamp de voelsprieten van een dronken banaan, ook staat haar rol ter discussie omdat ze (ondanks een rol in het presidium) pas ingreep anderhalf jaar na Aribs vertrek. De werkwijze van Bergkamp en haar roedel rancuneuzen is in ieder geval onzorgvuldig, maar tegelijkertijd ook heel erg giftig, naar en lelijk. Iemand die mogelijk (want wat weten we nou) een paar keer HARDER WERKEN heeft gesnauwd is onherstelbaar beschadigd en reeds vertrokken door toedoen van een executieteam dat het lichaam met veel bombarie op het schavot heeft geplaatst, de kop er al af heeft gehakt en nu alleen nog aan het uitzoeken is hoe de restanten zo efficiënt mogelijk opgeruimd kunnen worden. Wat een smerig spel. 
GeenStijl


Vorige maand is er meer bekend geworden over het externe onderzoek naar Arib.

Bergkamp schreef in een brief aan de Tweede Kamer dat Hoffman Bedrijfsrecherche het onderzoek zal gaan leiden. Hoffmann zal moeten achterhalen of hetgeen waarvan Arib beschuldigd is in twee recente anonieme brieven, "daadwerkelijk heeft plaatsgevonden".  Ook gaat Hoffman de aard en de omvang van de klachten onderzoeken. Dit  zal  het bureau toetsen aan de wet- en regelgeving over gedragsregels, meldt NRC.Vorige week maakte Bergkamp bekend welke topambtenaar zal fungeren als aanspreekpunt voor de onderzoekers van Hoffman. Dit is Jorine Wolff. Zij zal dienen als gedelegeerd opdrachtgever in het externe onderzoek. Maar de Volkskrant  ontdekt  nu een een saillant detail: Jorine Wolff is één van ambtenaren die zelf een klacht heeft ingediend tegen Arib. Hierdoor zal ze een 'dubbelrol' krijgen in het onderzoek, concludeert de Volkskrant

Kritiek van hoogleraren op onafhankelijkheid
Hoogleraar Rob van Eijbergen laat aan de Volkskrant weten: 'Dit kan absoluut niet. Het is ongelooflijk belangrijk dat de opdrachtgever volledig onafhankelijk is. Dat betekent dat deze geen enkele mening heeft of iets wel of niet is gebeurd.' Een andere hoogleraar,
Marcel Pheijffer, stelt dat Wolff afstand moet doen van haar rol als aanspreekpunt en opdrachtgever in het externe onderzoek naar Arib. Hij schrijft: 'Zij heeft immers zelf al de conclusie getrokken dat er sprake is van een sociaal onveilige werkomgeving. Zij heeft dan al haar eigen oordeel over de uitkomst van het onderzoek, nog voordat dat moet beginnen.'Wolff is uitgekozen door Hoffman, maar werd door Bergkamp niet op afstand geplaatst van het onderzoek. Van Eijbergen vindt dat het externe onderzoek moet worden ingetrokken, en dat er helemaal opnieuw moet worden begonnen.

D66'er Jorine Wolff was de anonieme klacht indiener tegen Arib.  De D66'er Jorine Wolff was de anonieme klacht indiener tegen Arib. Ze mag nu zelf het onderzoek tegen Arib leiden. Tja van politiek bestuurlijke hygiëne heeft D66 niet veel begrepen.

D66 zal verdwijnen uit de Nederlandse politiek.

Laten we haar beroemd maken en deel dit bericht overal in elke groep!   t.me/derdekamer/13593
Last Edit:1 jaar 7 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 7 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

 • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Het werd zoals afgesproken tussen Kaag en Rutte: Vera Bergkamp

Posted 1 jaar 7 maanden geleden #59561
Vorige maand is er meer bekend geworden over het externe onderzoek naar Arib.

Bergkamp schreef in een brief aan de Tweede Kamer dat Hoffman Bedrijfsrecherche het onderzoek zal gaan leiden. Hoffmann zal moeten achterhalen of hetgeen waarvan Arib beschuldigd is in twee recente anonieme brieven, "daadwerkelijk heeft plaatsgevonden".  Ook gaat Hoffman de aard en de omvang van de klachten onderzoeken. Dit  zal  het bureau toetsen aan de wet- en regelgeving over gedragsregels, meldt NRC.Vorige week maakte Bergkamp bekend welke topambtenaar zal fungeren als aanspreekpunt voor de onderzoekers van Hoffman. Dit is Jorine Wolff. Zij zal dienen als gedelegeerd opdrachtgever in het externe onderzoek. Maar de Volkskrant  ontdekt  nu een een saillant detail: Jorine Wolff is één van ambtenaren die zelf een klacht heeft ingediend tegen Arib. Hierdoor zal ze een 'dubbelrol' krijgen in het onderzoek, concludeert de Volkskrant.
Topambtenaar die klacht indiende over Arib mag zelf het onderzoek naar haar leiden (volkskrant.nl)  

Kritiek van hoogleraren op onafhankelijkheid
Hoogleraar Rob van Eijbergen laat aan de Volkskrant weten: 'Dit kan absoluut niet. Het is ongelooflijk belangrijk dat de opdrachtgever volledig onafhankelijk is. Dat betekent dat deze geen enkele mening heeft of iets wel of niet is gebeurd.' Een andere hoogleraar,
Marcel Pheijffer, stelt dat Wolff afstand moet doen van haar rol als aanspreekpunt en opdrachtgever in het externe onderzoek naar Arib. Hij schrijft: 'Zij heeft immers zelf al de conclusie getrokken dat er sprake is van een sociaal onveilige werkomgeving. Zij heeft dan al haar eigen oordeel over de uitkomst van het onderzoek, nog voordat dat moet beginnen.'Wolff is uitgekozen door Hoffman, maar werd door Bergkamp niet op afstand geplaatst van het onderzoek. Van Eijbergen vindt dat het externe onderzoek moet worden ingetrokken, en dat er helemaal opnieuw moet worden begonnen.
Last Edit:1 jaar 7 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 7 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

 • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Bergkamp en haar smerige D66 spelletjes

Posted 1 jaar 7 maanden geleden #59549
De officiële reden dat Arib onder vuur ligt, is dat het presidium van de Tweede Kamer – de Kamervoorzitter en de ondervoorzitters – een onderzoek is gestart naar anonieme klachten over Khadija Arib tijdens haar Kamervoorzitterschap. Over dit onderzoek is al heel wat opschudding geweest, want ten eerste gaat het,  zoals gezegd, om anonieme klachten, en ten tweede was Arib zelf niet op de hoogte gesteld van het onderzoek. Het nieuws kwam naar buiten via een lek naar NRC. Het nieuwe chic van D66...

Als je kijkt wat die klachten inhouden, dan schrijven de anonieme klagers over ‘een onveilige werkomgeving’, ‘machtsmisbruik’ en zelfs ‘een schrikbewind’. In feite vrij vage klachten die tegenover elke strenge leidinggevende gebruikt zouden kunnen worden. Niets over ongewenste intimiteiten of andere zaken die echt ver over de grens gaan.
Je kunt je bovendien afvragen waarom deze klachten anoniem zijn,  het is doorgaans de regel om alleen tot personen herleidbare klachten in behandeling te nemen. 
Khadija Arib laat zich niet intimideren

EN DAN WORDT HET INTERESSANT WAT VOOR PERSOON ARIB IS. DENK BIJVOORBEELD AAN DE BESTRAFFENDE BRIEF DIE ZIJ IN JANUARI 2020 SCHREEF AAN RUTTE. ZIJ VEROORDEELDE DE TACTIEK VAN VEEL BEWINDSLIEDEN OM STRATEGISCHE INFORMATIE VIA DE MEDIA TE LEKKEN ZONDER DE KAMER TE INFORMEREN. ZIJ VOND DIT "UIT STAATSRECHTELIJK OOGPUNT ZEER ONGEWENST,  ZO NIET ONAANVAARDBAAR" .

Rutte gaf haar deemoedig gelijk en beloofde beterschap. Hij kon niet anders, want Arib had natuurlijk gelijk. Maar reken maar dat hij achter al zijn deemoed ziedend was dat zij hem zo in het openbaar terechtwees. En het was niet de enige keer dat Arib het kabinet dwarsboomde door op te komen voor de positie van het parlement. Dit was ook haar taak, maar Rutte lijkt een sterke Kamer vooral als hindernis te zien, niet als waardevol tegenwicht. 

Wraakzucht en rancune waren vermoedelijk redenen dat de VVD samenwerkte met D66 om een Kamervoorzitter te benoemen die minder dwars zou liggen. Het werd Vera Bergkamp die inmiddels berucht is om haar zwakke leiderschap. Velen vergelijken Bergkamp met haar voorganger Arib, en dit is D66 natuurlijk weer een doorn in het oog, want die vergelijking valt bepaald niet in het voordeel uit van Bergkamp Het is duidelijk: de strenge, integere Khadija Arib heeft machtige vijanden gemaakt.

Als we zien hoe Bergkamp aan haar voorzitterschap is gekomen zou het mij niet verbazen als zij dit samen met Rutte en Kaag op touw heeft gezet, om Arib van het voorzitterschap van de Corona-Enquête Commissie af te houden. Daar liggen namelijk nogal wat lijken begraven die Arib ongetwijfeld daadkrachtig zou exhumeren. Immers, pas toen bekend werd dat Arib voorzitter van de commissie zou worden en er in juli  opnieuw een anonieme brief binnenkwam, begon de zaak te schuiven. v

Aap uit de mouw
Ja hoor, de aap is uit de mouw. Van al die verhaaltjes over Arib klopt niks. De ene na de andere Kamerambtenaar verklaart ‘zich niet te herkennen’ in de klaagzangen over oud-voorzitter Arib. Bergkamp beweerde dat via vertrouwenspersonen van de Kamer 23 klachten waren binnengekomen over sociale onveiligheid veroorzaakt door Arib. Op basis van die mededeling startte het Presidium een nader onderzoek. Inmiddels hebben drie van de zes vertrouwenspersonen van de Tweede Kamer publiekelijk gemeld daar niets van te weten, dan wel dat die 23 klachten ook gingen over andere Kamerleden dan Arib. Een van de vertrouwenspersonen zei zelfs die brief helemaal niet te kennen.

Bergkamp heeft dus opnieuw een enorme partij drijfzand gecreëerd door niet haar gezonde verstand te gebruiken en een kleine kwestie klein te houden, maar de oplichtersfirma Pels Rijcken te bellen.(Ongetwijfeld geadviseerd door Kaag of door Bergkamps COC-vriendin Liane de Haan.) Pels Rijcken had namelijk al succesvol kennisgemaakt met Kaag die samen met de oplichtersfirma haar financiële belangen "op afstand heeft gezet" bij haar indiensttreding.

Die actie heeft niet alleen enorm tumult veroorzaakt en Arib de kop gekost, maar ook het allerlaatste restje gezag van Bergkamp doen verdampen. Haar Kamervoorzitterschap is dood.

Zaterdag leverde de Volkskrant een nieuwe plottwist.: 
Als u misschien dacht met het tumultueuze non-afscheid afgelopen dinsdag de soap rond Khadija Arib teneinde was, dan zat u ernaast. Zaterdag leverde de Volkskrant namelijk een nieuwe plottwist. "Onder vertrouwenspersonen van de Tweede Kamer is grote beroering ontstaan over het aangekondigde onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door oud-Kamervoorzitter Khadija Arib. Tenminste drie van de zes vertrouwenspersonen menen dat een deel van de aangevoerde bewijzen tegen Arib niet tegen haar gebruikt kan worden." Dit nadat de Ondernemingsraad van de Tweede Kamer afgelopen donderdag juist aandrong op het doorgaan van het onderzoek naar het schrikbewind van Arib. In de achterkamertjes van de ambtenaren is het dus al net zo'n puinzooi als in het commissiezaaltje waar Vera Bergkamp er niet in slaagde een vergadering af te sluiten.  Er zijn meer zaken opvallend aan deze kwestie.  Zaterdag pakte, zoals gezegd, de Volkskrant weer eens uit met een flink artikel over de kwestie Bergkamp – Arib.
Kennelijk wil het Presidium graag de voorpagina’s halen want de strategische lekkage naar de pers is stuitend, hetgeen ook PVV-Kamerlid Markuszower opviel.
Natuurlijk moet van dit soort ambtsmisdrijven aangifte worden gedaan. Een Kamer die dat nalaat is geen knip voor de neus waard. Daar komt bij dat de Kamer zelf ernstig heeft te lijden van het ronduit falende voorzitterschap van Bergkamp. Deze mevrouw is nog niet in staat geweest om ook maar één debat in goede banen te leiden. De keren dat bijvoorbeeld Bosma (PVV) de voorzittershamer overneemt, gaat er een zucht van verlichting door het gebouw. Naar blijkt verdedigt zij ook het grondwettelijke spreekrecht van de gekozen Volksvertegenwoordigers niet en liet het aan de Kamer om Baudet voor een week te schorsen. Dat kan allemaal zomaar, omdat Bergkamp haar eigen carrière en politieke opdrachtgevers belangrijker vindt dan het democratische instituut.

Bergkamp exit, schrijft Geert Dales.

Geert Dales:
"Dat de voorzitter van de Tweede Kamer een incompetente brokkenpiloot is schreef ik op 27 augustus 2021 in een analyse van de schandelijke acties waarmee zij haar oude COC-vriendin en huidig Tweede Kamerlid Liane den Haan op slinkse wijze aan een miljoen euro hielp (geertdales.com/de-toverstok-van-vera-bergkamp ).

Exit Bergkamp..
Vergaderingen voorzitten kan ze niet. Daarvan zijn we iedere dag getuige. Haar probleemoplossend vermogen is ook nul. Miniconflictjes worden megaruzies. Dat hebben we inmiddels omstandig kunnen zien. Wat ze goed kan is bellen met Pels Rijcken, het dubieuze en opportunistische bureau dat niet alleen Bergkamp bijstaat maar ook de regering waarover Bergkamp en de haren nu juist controle moeten uitoefenen. Met desastreuze resultaten, zoals je van een bureau kan verwachten waar een mega-oplichter jarenlang als hoogste baas ongehinderd zijn gaan kon gaan.

Ook een reden dat Arib een mes in de rug is gestoken door D66 is omdat Arib Pechtold destijds op het matje heeft geroepen omdat hij D66 Kamerleden heeft gedreigd uit de partij te schoppen als ze niet in lijn van de partij zouden stemmen. Wat tegen de grondwet is (stemmen zonder last). Dat is ook de reden waarom Pechtold nooit meer een politieke functie zal bekleden.

Arib een persoonlijkheid, te krachtig voor een aantal Kameramtenaartjes die wellicht iets harder moesten werken dan ze gewend waren sinds 1848. Triest dat dit een slechte soap is geworden, allemaal te danken aan een slechte Kamervoorzitter die het niet verdient de opvolger van Arib te zijn.

De positie van Bergkamp met haar incompetentie en laaghartige  spelletjes is onhoudbaar geworden en de Kamer moet daarover snel in debat: dat kan niet meer wachten.

 
Last Edit:1 jaar 7 maanden geleden door katertje
Bijlagen:
Laatst bewerkt 1 jaar 7 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

 • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic A LEGEND HAS LEFT THE BUILDING

Posted 1 jaar 7 maanden geleden #59538
    html#gallery-2


Ongeacht de uitkomst van het onderzoek: a legend left the building. (And didn't even enter it today for a solid goodbye, cause of all the backstabbing.)
 
Last Edit:1 jaar 7 maanden geleden door katertje
Bijlagen:
Laatst bewerkt 1 jaar 7 maanden geleden doordirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

 • birthday-cake
De Tweede Kamer heeft het onderzoek door particulier recherchebureau Hoffman naar voormalig voorzitter Khadija Arib voor zeer korte tijd opgeschort. Althans dat lijkt de uitkomst van een tumultueuze speciale vergadering van de commissie voor de Werkwijze van de Kamer over de kritiek op het omstreden onderzoek.

Drie hoogleraren hebben forse kritiek geuit op de aanpak. Zij constateren onder meer dat het bedenkelijk is dat de ambtelijke top van de Kamer opdrachtgever is maar ook als belanghebbende inhoudelijk bij de klachten tegen Arib is betrokken.

De NOS meldt:
Verder vinden de hoogleraren het onjuist dat het onderzoek zich uitsluitend lijkt te richten op Arib. Ze wezen op de rol van de verschillende griffiers, de leden van het presidium en Bergkamp zelf. Die zouden de afgelopen jaren ook mogelijk betrokken zijn geweest bij het terzijde leggen van klachten van medewerkers.

Pieter Omtzigt stelde voor dat het onderzoek naar Arib wordt opgeschort. Bergkamp wilde daar niet in meegaan. Omtzigt eiste daarop dat zijn voorstel ter stemming zou komen. Ook dat trachtte Bergkamp te voorkomen. Ze verweet Omtzigt dat hij de kwestie zo 'politiek' maakte. Dat leverde weer kritiek op van PvdA-Kamerlid Barbara Kathmann: "Het is niet fair om de kwalificatie eraan te geven dat dit politiek gemaakt wordt."

Vera Bergkamp heeft toegezegd de kritiek te bespreken met het presidium. De commissie stemde uiteindelijk in meerderheid in met het voorstel van Omtzigt dat er binnen drie dagen verslag wordt uitgebracht en het onderzoek intussen gepauzeerd.

De klachten tegen Arib werden ingediend door medewerkers van de Kamer in twee anonieme brieven waarin melding werd gemaakt van een sociaal onveilige werkomgeving tijdens haar voorzitterschap. Het presidium van de Tweede Kamer, onder leiding van huidig voorzitter Vera Bergkamp, besloot daarop tot het instellen van een onderzoek, zonder Arib daarvan op de hoogte te stellen of te horen.

Arib werd op de hoogte gesteld door NRC die lucht kreeg van de zaak omdat er gelekt werd uit de vergadering van het presidium, het dagelijks bestuur van de Kamer.

Arib besloot daarop de Kamer te verlaten omdat ze zich ook in de steek gelaten voelde door haar eigen partij PvdA. Die partij betreurde haar vertrek. Ze is per 4 november geen Kamerlid meer. Ze zei tegen De Telegraaf geen officieel afscheid te willen en deze week een mail te sturen aan de Kamer waarin ze haar vertrek bevestigt.

 
Last Edit:1 jaar 7 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 7 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

 • dirko
 • dirko's Profielfoto Offline
 • Spammer
 • Spammer
 • Als iets niet kan, kan het tóch. Overste Ranft.
 • Ontvangen bedankjes 7664
 • birthday-cake

Beantwoord door dirko in topic Het werd zoals afgesproken tussen Kaag en Rutte: Vera Bergkamp

Posted 1 jaar 8 maanden geleden #59442

De draad geheel kwijt. Soms Bang, maar altijd Olufsen.!!

door dirko
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, janus klabanus

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

Moderators: dirko
Tijd voor maken pagina: 0.207 seconden